Na vojnovom cintoríne vo Veľkrope pribudli kríže na masové hroby

Obnova vojnového cintorína vo Veľkrope prebieha už od roku 2010. Toto monumentálne pietne miesto bolo v roku 2010 na pokraji zániku. Vďaka spolupráci obce Veľkrop a Klubu vojenskej histórie Beskydy sa postupne tento zanedbaný vojnový cintorín začal meniť na monumentálne pietne miesto padlých vojakov. V prvej fáze obnovy bol cintorín vyčistený od naletových drevín. Následne sa v roku 2011 začala postupná obnova plochy cintorína. Najnáročnejšia časť obnovy bola postupná obnova hrobov a budovanie chodníkov na ploche cintorína. Tieto práce trvali od roku 2011 až do roku 2018. Vyžiadali si stovky ton materiálu a tisíce pracovných hodín dobrovoľníkov.

Vojnový cintorín v roku 2010.
Vojnový cintorín v roku 2010.

V roku 2018 začala finálna fáza obnovy vojnového cintorína. Postupne bola realizovaná stavba oplotenia. Vybudovaný bol centrálny pamätník. V závere obnovy bolo realizované tiež osadenie krížov na jednotlivé a masové hroby. Najmä výroba a inštalácia krížov na masové hroby bola náročná technicky, ale aj finančne. Túto aktivitu sa podarilo realizovať vďaka podpore Nadácia EPH, ktorá v plnej výške financovala výrobu a inštaláciu krížov na masové hroby.

Dobrovoľníci počas prác na vojnovom cintoríne, pred inštaláciou krížov.
Dobrovoľníci počas prác na vojnovom cintoríne, pred inštaláciou krížov.
Inštalácia krížov dobrovoľníkmi
Inštalácia krížov dobrovoľníkmi
Vojnový cintorín po inštalácii krížov.
Vojnový cintorín po inštalácii krížov.

Aj vďaka Nadácii EPH je dnes vojnový cintorín vo Veľkrope dôstojným pietnym miestom pre vojakov padlých v rokoch 1914-1915.