Na vojnovom cintoríne vo Svetliciach pribudlo oplotenia a informačný panel

Obnova vojnového cintorína vo Svetliciach pokračovala aj v priebehu novembra a decembra 2014. Počas dvoch brigád dobrovoľníci vybudovali oplotenie cintorína. Podarilo sa tiež osadiť informačný panel, ktorý bude informovať o tejto lokalite. V roku 2015 je plánované ešte osadenie centrálneho kríža, dobudovanie vstupu oplotenia a drobné práce na ploche cintorína.

Si1

SA1

S0