Na konferencii BARDKONTAKT sa diskutovalo aj o vojensko-historických pamiatkách z I. svetovej vojny

V dňoch 20. – 21. augusta 2018 sa v Bardejove uskutočnil už 26. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Bardkontakt. Hlavnými organizátormi konferencie boli Mesto Bardejov, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Tento ročník konferencie sa venoval problematike ochrany, údržby, spravovania aj perspektív uplatnenia cintorínov, pomníkov a pamätníkov v živote obcí a miest.

BARD_1

Jednou z tém konferencie boli aj vojnové a vojensko-historické pamiatky. Za Klub vojenskej histórie Beskydy sa podujatia aktívne zúčastnili Mgr. Martin Drobňák a Ing. arch. Maroš Drobňák.

BARD_3

Mgr. Martin Drobňák na konferencii prezentoval príspevok o histórii vzniku vojnových cintorínov z I. svetovej vojny. Analyzoval tiež priebeh starostlivosti o vojnové cintoríny od ich vzniku, až po súčasnosť. Vo svojom príspevku tiež upozornil na pamiatkové hodnoty týchto pietnych miest.

BARD_2

Ing. arch. Maroš Drobňák na konferencii prezentoval príspevok o pamätníku na vrchu Kaštielik pri obci Mikulášová (okres Bardejov). Výstavbu tohto pamätníka realizoval Klub vojenskej histórie Beskydy v roku 2018. Pamätník sa nachádza priamo na bojisku, nad obcou Mikulášová.

Výstupom z konferencie je zborník príspevkov, vydaný Mestským úradom v Bardejove.