Medzinárodné dobrovoľnícke pracovné tábory sa uskutočnia aj v tomto roku

Medzinárodné dobrovoľnícke pracovné tábory na vojnových cintorínoch organizujeme už od roku 2011. Zúčastnilo sa ich už niekoľko desiatok osôb zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Českej republiky, Rumunska a Slovinska. V tomto roku máme naplánované štyri takéto tábory. Prvý z nich sa uskutočnil v termíne od 23. do 25. júna 2016. Počas troch dní dobrovoľníci zo Slovenska a Maďarska pracovali na obnove vojnového cintorína vo Veľkrope (okres Stropkov) a tiež na stavbe zvonice na bojisku nad obcou Hostovice (okres Snina).

CAMP2

Prvé dva dni dobrovoľníci pracovali na obnove vojnového cintorína Veľkrop. Na tomto cintoríne pracujeme už niekoľko rokov a je to veľmi náročná obnova, keďže je to najväčší vojnový cintorín z I. svetovej vojny na Slovensku. Je tam pochovaných až 8662 vojakov. Počas dvoch dní sme pokračovali v stavbe chodníkov a tiež v úprave masových hrobov.

CAMP3

V sobotu sa dobrovoľníci presuli do obce Hostovice (okres Snina). V tejto obci sa už podarilo vojnový cintorín obnoviť. V aktivitách, ktoré majú pripomenúť udalosti I. svetovej vojny, však v tejto obci pokračujeme. V tomto roku máme v pláne vybudovať priamo na bojisku zvonicu. Počas I. svetovej vojny totiž pri obci Hostovice prebiehala intenzívna bojová činnosť. Najmä v apríli 1915 počas Veľkonočnej bitky v Karpatoch na kopcoch nad obcou prebiehali urputné boje, ktoré si vyžiadali tisíce mŕtvych a ďalšie tisícky ranených. Proti sebe v tomto priestore bojovala rakúsko-uhorská a ruská armáda. V radoch rakúsko-uhorskej armády sa týchto bojov zúčastnili aj pluky, ktoré regrutovali vojakov z územia dnešného Slovenska. Bojova činnosť nad obcou Hostovice si tak vyžiadala aj životy našich predkov z územia súčasnej Slovenskej republiky. V roku 2015 sme organizovali turistický pochod na miesta týchto bojov. Zúčastnili sa ho turisti nielen z východného Slovenska, ale aj niekoľko turistov z Oravy a medzi nimi aj ľudia, ktorých predkovia pri Hostoviciach bojovali. Počas pochodu vznikla myšlienka postaviť na bojisku zvonicu, ktorá bude pripomínať smrť množstva vojakov, ktorí zahynuli na tomto bojisku. Vďaka nadšeniu niekoľkých darcov a dobrovoľníkov začala zvonica postupne vznikať a v lete 2016 plánujeme jej slávnostné odhalenie. K zvonici povedie náučný chodník, ktorý bude venovaný práve téme nasadeniu vojakov z územia dnešného Slovenska na Karpatskom fronte 1914/1915.

CAMP-Svetlice1

Hlavným iniciátorom myšlienky výstavby zvonice je náš člen Jozef Krúpa, bez ktorého zanietenia a pomoci by sa toto dielo nedarilo realizovať. Veľké poďakovanie však patrí aj obci Hostovice za vynikajúcu spoluprácu a tiež dobrovoľníkom, ktorí sa podieľajú na realizácii tohto diela.

CAMP1

Júnového tábora sa zúčastnilo 17 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali vyše 350 dobrovoľníckych hodín. Ide o veľmi rôznorodú skupinu ľudí. Táborov sa zúčastňujú študenti, ale aj dospelí ľudia rôznych povolaní. Veková skladba je rovnako pestrá. Od 15 do 70 rokov. Všetkých spája záujem o históriu. Vďaka týmto táborom sa nielen podarilo obnoviť niekoľko vojnových cintorínov, ale nadviazali sa aj priateľstva medzi dobrovoľníkmi z rôznych štátov. Tieto tábory tak neprispievajú len k obnove historického dedičstva, ale aj k budovaniu lepších susedských vzťahov medzi krajinami strednej Európy.

V roku 2016 plánujeme ešte štyri medzinárodné dobrovoľnícke pracovné tábory. Termíny sú zverejnené na našej webovej stránke. V prípade záujmu nás akokoľvek podporiť, nás neváhajte kontaktovať.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.