Zoznamy padlých ostatných K.u.K peších plukov

Doplňovanie rakúsko-uhorských jednotiek mužstvom prebiehalo väčšinou podľa dlhodobo existujúceho systému. Každá rakúsko-uhorská jednotka malá pridelený doplňovací obvod. Každá obec spadala do obvodov viacerých peších, delostreleckých, jazdeckých, či technických jednotiek. Z rôznych dôvodov sa počas prvej svetovej vojny stávalo, že niektorí muži narukovali k vojenskej jednotke, ktorá mala doplňovací obvod mimo dnešného územia Slovenska. V nasledujúcom seriáli zoznamov by sme chceli uverejniť mená mužov, ktorí pochádzali zo Slovenska, ale slúžili v rôznych peších plukoch spoločnej armády. V tomto zozname sa nachádzajú padlí muži z územia dnešného Slovenska, ktorí slúžili v nasledujúcich jednotkách:

Peší pluk č. 2 (IR 2) – doplňovací obvod Brašov          Peší pluk č. 3 (IR 3) – doplňovací obvod Kroměříž

Peší pluk č. 4 (IR 4) – doplňovací obvod Viedeň          Peší pluk č. 5 (IR 5) – doplňovací obvod Satu Mare

Peší pluk č. 6 (IR 6) – doplňovací obvod Novi Sad,     Peší pluk č. 7 (IR 7) – doplňovací obvod Klagenfurt

Peší pluk č. 8 (IR 8) – doplňovací obvod Brno             Peší pluk č. 9 (IR 9) – doplňovací obvod Stryj

Peší pluk č. 10 (IR 10) – doplňovací obvod Przemysl

Peší pluk č. 13 (IR 13) – doplňovací obvod Krakow                    Peší pluk č. 14 (IR 14) – doplňovací obvod Linz

Peší pluk č. 16 (IR 16) – doplňovací obvod Bjelovar                   Peší pluk č. 17 (IR 17) – doplňovací obvod Ľubľana

Peší pluk č. 18 (IR 18) – doplňovací obvod Hradec Králové,     Peší pluk č. 19 (IR 19) – doplňovací obvod Györ

Peší pluk č. 20 (IR 20) – doplňovací obvod Nowy Sancz

Okres Banská Bystrica

Banská Bystrica

 • Sebӧk Ludvik, roč. 1891, príslušník IR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Banská Bystrica – m. č. Skubín

 • Osztrolucki György, roč. 1894, príslušník IR 18. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Medzibrod

 • Szanyetra András, roč. 1889,príslušník IR 16. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Bratislava

Bratislava

 • Helvey Vojtech Josef, roč. 1898, narodený v dnešnom Rakúsku, príslušník IR 5. Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Savczel Karel, roč. 1891, príslušník IR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Viesner Oskar, roč. 1893, nar. v Čechách, príslušník IR 3. Padol na fronte v Taliansku.
 • Zabojník Josef, roč. 1887, príslušník IR 3. Padol na východnom fronte.
 • Aulehla Jan, roč. 1881, príslušník IR 18. Padol na fronte.

Bratislava – m. č. Poddunajské Biskupice

 • Nagy Vincenc, roč. 1898, príslušník IR 13. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Brezno

Bujakovo

 • Huszár Todor, roč. 1886, príslušník IR 3. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Čadca

Olešná

 • Blažek Matej, roč. 1889, príslušník IR 9. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Raková

 • Kristófik Ondrej, roč. 1893, príslušník IR 19. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Detva

Horný Tisovník

 • Dobrás Johann, roč. 1883, príslušník IR 16. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Dunajská Streda

Dolné Janíky

 • Tóth Ján, roč. 1890, príslušník IR 13. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dunajská Streda

 • Mészáros Ferenc, roč. 1893, príslušník IR 13.  Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kvetoslavov

 • Takáč Franz, roč. 1886, príslušník IR 13. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Malý Lég

 • Engelbert Albert, roč. 1893, príslušník IR 19 Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľké Blahovo

 • Szelle Lajoš, roč. 1892, príslušník IR 13. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Galanta

Matúškovo

 • Hrotko Jurich, roč. 1894, príslušník IR 13. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sereď

 • Kamen Ludvik, roč. 1892, príslušník IR 8. Padol na východnom fronte.

Tomášikovo

 • Takács Michal, roč.1891, príslušník IR 13. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Gelnica

Smolník

 • Kapuly (Kapny) Ede, roč. 1897, príslušník IR 3. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Hlohovec

Šulekovo

 • Hromada Géza, roč. 1884, príslušník IR 10. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Humenné

Hankovce

 • Bulšák Michal, roč. 1900, príslušník IR 5. Padol na západnom fronte.

Okres Ilava

Horná Poruba

 • Kozák Tomáš, roč. 1890, príslušník IR 2. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Komárno

Iža

 • Kardos Alexander, roč. 1891, narodený v dnešnom Rumunsku, príslušník IR 3. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kolárovo

 • Nagy Franz, roč. 1897, príslušník IR 2. Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Príbeta

 • Pinkl Ludvik, roč. 1893, príslušník IR 19. Padol na fronte v Haliči.

Okres Košice

Košice

 • Meliowisz Štefan, roč. 1889, príslušník IR 5. Padol na fronte v Haliči.
 • Reibel Pavel, roč. 1896, narodený v dnešnom Rumunsku, príslušník IR 5. Zomrel v zajateckej nemocnici vo Francúzsku.

Okres Košice – okolie

Komárovce

 • Demcsák Ján, roč. 1898, príslušník IR 18. Padol na fronte v Haliči.

Moldava nad Bodvou

 • Téglás Štefan, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Seňa

 • Péter Stefan, roč. ?, príslušník IR 2. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Krupina

Krupina

 • Stenda Ján, roč. 1896, príslušník IR 14. Padol na fronte v Rumunsku.

Okres Levice

Keť

 • Gyurowski Josef, roč. 1881, príslušník IR 14. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Levice

 • Tóth Adalbert, roč. 1878, príslušník IR 14. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pukanec

 • Lenčí Ján, roč. 1893, narodený v dnešnom Maďarsku, príslušník IR 4. Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Trhyňa

 • Fremer Floris, roč. 1893, príslušník IR 14. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sazdice

 • Sobi Franc, roč. 1879, príslušník IR 14. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šahy

 • Péter Štefan, roč. 1899, príslušník IR 14. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Želiezovce

 • Benke Julius, roč. 1899, príslušník IR 5. Padol na západnom fronte.

Okres Levoča

Levoča

 • Kovács Valentin, roč. 1882, narodený v dnešnom Rumunsku, príslušník IR 5.  Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Okres Lučenec

Halič

 • Grünfeld Alexander, roč. 1891, príslušník IR 6. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lučenec

 • Ziffert János, roč. 1872, príslušník IR 16. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rovňany

 • Kortis Ján, roč. 1894, príslušník IR 2. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Malacky

Stupava

 • Juria Adolf, roč. 1880, príslušník IR 13. Padol na fronte v Haliči.

Okres Medzilaborce

Volica

 • Torhan Fedor, roč. 1873, príslušník IR 20. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Myjava

Kostolné

 • Zábrodský František, roč. 1877, príslušník IR 18. Padol na fronte v Slovinsku.

Okres Námestovo

Novoť

 • Šustek Josef, roč. 1886, príslušník IR 8. Padol na východnom fronte.

Okres Nitra

Nitra

 • Ékesi Emil, roč. 1888, príslušník IR 5. Padol na fronte v Haliči.
 • Stein Štefan, roč. 1889, príslušník IR 5. Padol na fronte v Haliči.

Okres Nové Zámky

Nové Zámky

 • Sebӧk Pavel, roč. 1872, príslušník IR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vranešits Julius, roč. 1888, narodený v dnešnom Rumunsku, príslušník IR 6. Padol na fronte v Taliansku.

Šurany

 • Demo Michal, roč. 1886, príslušník IR 14. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Pezinok

Svätý Jur

 • Hummel Ludvik, roč. 1882, príslušník HIR 13. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Piešťany

Drahovce

 • Lajcha Peter, roč. 1875, príslušník HIR 13. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Poltár

Kokava nad Rimavicou

 • Boljacsik Jiři, roč. 1885, príslušník HIR 16.  Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Poprad

Lučivná

 • Koky Ján, roč. 1875, príslušník IR 10. Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Poprad

 • Lux Alexander, roč. 1888, príslušník IR 3. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Považská Bystrica

Nosice

 • Rozsina Ján, roč. 1877, príslušník IR 18. Padol na východnom fronte.

Papradno

 • Kozacsek Jan, roč. 1895, príslušník IR 10. Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Michel Štefan, roč. 1874, príslušník IR 7. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Prešov

Prešov

 • Kozma Josef, roč. 1889, príslušník IR 5. Padol na fronte v Haliči.

Terňa

 • Kreibl Sebastian, roč. 1891, príslušník IR 6. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Prievidza

Podhradie

 • Daňo Ján, roč. 1884, príslušník IR 10. Padol na východnom fronte.

Okres Revúca

Držkovce

 • Cseh Alexander, roč. 1874, príslušník IR 3. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

 • Szabó Stefan, roč. 1893, príslušník IR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Josef, roč. 1885, príslušník IR 16. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Rožňava

Kováčová

 • Major Štefan, roč. 1887, príslušník IR 19. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Sabinov

Ďačov

 • Stefcsák Johan, roč. 1890, príslušník IR 5. Padol na fronte v Taliansku.

Nižný Slávkov

 • Jass András, roč. 1897, príslušník IR 17. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Senec

Boldog

 • Galuška Josef, roč. 1877, príslušník IR 20. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Senica

Cerová

 • Miller Karol, roč. 1875, príslušník IR 18. Padol na východnom fronte.

Sobotište

 • Beblavý Ivan, roč. 1883, príslušník IR 4. Padol na východnom fronte.

Okres Skalica

Popudinské Močidľany

 • Tománek Ignác, roč. 1896, príslušník IR 3. Padol na fronte v Haliči.

Okres Sobrance

Záhor

 • Kovács Štepán, roč. 1893, príslušník IR 18. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Šaľa

Šaľa

 • Peček Antal, roč. 1886, príslušník IR 14. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Žiharec

 • Beneš Štefan, roč. 1887, príslušník IR 13. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Topoľčany

Bojná

 • Kováč Ignác, roč. 1899, príslušník IR 14. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Topoľčany

 • Stoličný Štefan, roč. 1891, príslušník IR 9. Padol na fronte v Taliansku.

Okres Trebišov

Nový Ruskov

 • Tóth Michal, roč. 1886, príslušník IR 16. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sečovce

 • Juhász Ján, roč. 1884, IR 5. Padol na fronte v Haliči.

Somotor

 • Koskó Georg, roč. 1892, príslušník IR 10. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Trenčín

Soblahov

 • Misztrik Adam, roč. 1879, príslušník IR 18. Padol na východnom fronte.

Trenčín

 • Fischer Josef, roč. 1867, príslušník IR 3. Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gavlik Pavel, roč. 1876, príslušník IR 13. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Trnava

Špačince

 • Ivančič Vincenc, roč. 1894, príslušník IR 13. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Trnava

 • Súčan Štefan, roč. 1890, príslušník IR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Veľký Krtíš

Nenice

 • Petrovics Vincenc, roč. 1897, príslušník IR 14. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Vranov nad Topľou

Ďapalovce

 • Jencso Janos, roč. 1892, príslušník IR 18. Padol na fronte v Korutánsku.

Nižný Hrušov

 • Mihalyko Ondrej, roč. 1884, príslušník IR 18. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Zlaté Moravce

Sľažany

 • Stropko Michal, roč. 1890, príslušník IR 18. Padol na východnom fronte.

Okres Zvolen

Pliešovce

 • Rell György, roč. 1883, príslušník IR 16. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Žarnovica

Nová Baňa

 • Ziman Jozef, roč. 1898, príslušník IR 7. Padol na fronte v Rumunsku.

Okres Žilina

Belá

 • Machovcsin Mikuláš, roč. 1889, príslušník IR 9. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Žiar nad Hronom

Bzenica

 • Hromádka Ondrej, roč. 1893, príslušník IR 14. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kremnica

 • Žabka Ján, roč. 1873, príslušník IR 14. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci z územia Slovenska bez presného určenia bydliska:

 • Dušan Ignác, roč. 1875, príslušník IR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jancso Ondrej, roč. 1872, ? župa Novohrad, príslušník IR 16 Zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Zoznam zostavila Paulína Šompľáková a Radoslav Turik

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete:

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk