Zoznam padlých vojakov: Ostatné K. u. Honvédske pešie pluky

Honvédske pešie pluky alebo tiež pešie pluky uhorskej vlastibrany tvorili veľmi dôležitú časť rakúsko-uhorskej armády. Väčšina mužov z územia Slovenska, ktorí slúžili v uhorskej vlastibrane si odkrútila svoj frontový život pri tých peších plukoch, ktoré dopĺňali svoje mužstvo z územia vtedajšieho Horného Uhorska v súčasnosti územia Slovenska. Tieto honvédske pluky boli výrazne slovenské.  K takýmto jednotkám patrili napr. HIR 9 (Košice), HIR 13 (Prešporok), HIR 14 (Nitra), HIR 15 (Trenčín) a HIR 16 ( Banská Bystrica). Výraznú skupinu tvorili muži z dnešného Slovenska aj v HIR 10 (Miskolc), HIR 11 (Mukačevo) a HIR 31 (Veszprém). Z rôznych dôvodov sa malá časť vojakov z nášho územia dostala do stavu iných honvédskych peších plukov.

Okres Bardejov

Kurov

 • Virgala Michal, roč. 1873, príslušník HIR 20. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Raslavice – m. č. Slovenské Raslavice

 • Remete Ján, roč. 1894, príslušník HIR 2. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šiba

 • Krisan Jan, roč. 1879, príslušník HIR 32. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Bánovce nad Bebravou

Dežerice

 • Koreň Ján, roč. 1891, príslušník HIR 3. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Banská Bystrica

Banská Bystrica – m.č. Radvaň

 • Podolec Juraj, roč. 1896, príslušník HIR 313. Padol na fronte v Taliansku.

Poniky

 • Sámel Ondrej, roč. 1897, príslušník HIR 313. Padol na fronte v Taliansku.

Slovenská Ľupča

 • Kovács Ján, roč. 1883, príslušník HIR 5. Padol na fronte v Haliči.

Okres Banská Štiavnica

Banská Štiavnica – m.č. Štefultov

 • Szuhajda Vilmos, roč. 1893, príslušník HIR 8. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Bratislava

Bratislava

 • Orlík Jozef, roč. 1888, príslušník HIR 6. Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Bratislava – m. č. Devínska Nová Ves

 • Krabovič Andrej, roč. 1885, príslušník HIR 19. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Brezno

Brezno

 • Rajčok Ján, roč. 1874, príslušník HIR 19. Padol na fronte v Slovinsku.

Pohronská Polhora

 • Zaják Johan, roč. 1883, príslušník HIR 313. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Polomka

 • Omasta Tomáš, roč. 1884, príslušník HIR 313. Padol na východnom fronte.

Okres Čadca

Krásno nad Kysucou

 • Hahut Ondrej, roč. 1874, príslušník HIR 6. Padol na fronte v Taliansku.

Turzovka

 • Malik Pavel, roč. 1894, príslušník HIR 116. Padol na fronte v Taliansku.

Okres Detva

Detva

 • Plavec Štefan, roč. 1897, príslušník HIR 313. Padol na fronte v Taliansku.

Hriňová

 • Bartoš Josef, roč. 1894, príslušník HIR 32. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vígľašská Huta – Kalinka m. č. Kalinka

 • Lietava Ondrej, roč. 1885, príslušník HIR 6. Padol na fronte v Rumunsku.

Okres Dunajská Streda

Dunajská Streda

 • Szécher Zigmund, roč. 1873, príslušník HIR 23. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Gabčíkovo

 • Csőrgó Šimon, roč. 1895, príslušník HIR 7. Padol na fronte v Bukovine.

Horné Mýto

 • Budács Mathias, roč. 1872, príslušník HIR 12. Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Lehnice – m. č. Malý Lég

 • Virth Ľudvik, roč. 1892, príslušník HIR 7. Padol na fronte v Haliči.

Topoľníky

 • Szomolai Vincent, roč. 1896, príslušník HIR 307. Padol na fronte v Bukovine.

Okres Galanta

Galanta – m. č. Nebojsa

 • Frühwald Ján, roč. 1865, príslušník HIR 19. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jelka

 • Svigruha Bartolomej, roč. 1874, príslušník HIR 17. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kajal

 • Zsille Anton, roč. 1894, príslušník HIR 7. Padol na fronte v Rumunsku.

Pata

 • Horniak Peter, roč. 1874, príslušník HIR 23. Padol na fronte v Taliansku.

Šoporňa

 • Gavalec Vojtech, roč. 1896, príslušník HIR 32. Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sokol Štefan, roč. 1886, príslušník HIR 6. Padol na fronte v Taliansku.

Veľké Uľany

 • Tornyai Štefan, roč. 1884, príslušník HIR 7. Padol na fronte v Rumunsku.

Okres Gelnica

Kluknava

 • Straka Ondřej, roč. 1895, príslušník HIR 12. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kojšov

 • Zakutni Ján, roč. 1884, príslušník HIR 30. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Hlohovec

Dvorníky – m. č. Posádka

 • Mészáros Dominik, roč. 1894, príslušník HIR 309. Padol na východnom fronte.

Trakovice

 • Vozár Karol, roč. 1896, príslušník HIR 20. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Humenné

Brekov

 • Perlotti Jakub, roč. 1888, Bpríslušník HIR 5. Padol na fronte v Haliči.

Černina

 • Kohan Andreas, roč. 1885, príslušník HIR 3. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Humenné

 • Mašlej Ján, roč. 1894, príslušník HIR 19. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Porúbka

 • Šelepka Juraj, roč. 1890, príslušník HIR 313. Padol na fronte v Haliči.

Závada

 • Lakomec Mitro, roč. 1892, príslušník HIR 6.  Padol na fronte v Taliansku.

Okres Kežmarok

Havka

 • Jurkovský Vojtech, roč. 1897, príslušník HIR 313. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lendak

 • Bednarčík Antonín, roč. 1900, príslušník HIR 12. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ľubica

 • Oravecz János, roč. 1890/92, príslušník HIR 30. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Matiašovce

 • Žembovič Matej, roč. 1898, príslušník HIR 3. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rakúsy

 • Stefanyak Ferencz, roč. 1873, príslušník HIR 17. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Reľov

 • Dudzák Josef, roč. 1898, príslušník HIR 39. Padol na fronte v Rumunsku.

Spišská Belá

 • Butašek Štefan, roč. 1897, príslušník HIR 5. Padol na fronte v Rumunsku.
 • Kurnód Gabriel, roč. 1896, príslušník HIR 313. Padol na východnom fronte.
 • Selep Jakob, roč. 1887, príslušník HIR 12. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Stráne pod Tatrami

 • Menhardt Jan, roč. 1888, príslušník HIR 12. Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Okres Komárno

Chotín

 • Csintaku Andrej, roč. 1897, príslušník HIR 313. Padol na východnom fronte.

Komárno

 • Molnár Ján, roč. 1896, príslušník HIR 8. Zomrel v zázemí.

Marcelová

 • Czibor Ondrej, roč. 1877, príslušník HIR 307. Zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Nesvady

 • Asztalos Julius, roč. 1894, príslušník HIR 4. Padol na východnom fronte.

Svätý Peter

 • Gerendáš Štefan, roč. 1892, príslušník HIR 30. Padol na východnom fronte.

Veľké Kosihy

 • Szép Ján, roč. 1898, príslušník HIR 6. Padol na fronte v Slovinsku.

Okres Košice

Košice – m. č. Košická Nová Ves

 • Rajdos Georg, roč. 1890, príslušník HIR 4. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Košice – okolie

Kostoľany nad Hornádom

 • Horváth Bartolomej, roč. 1897, príslušník HIR 21. Padol na fronte v Haliči.

Malá Lodina

 • Omri Mathias, roč. 1885, príslušník HIR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Medzev

 • Mataczko Jakub, roč. 25.11.1890, príslušník HIR 6. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nižný Čaj

 • Vatral Ján, roč. 1869, príslušník HIR 1. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rozhanovce

 • Kiszela Julius, roč. 1891, príslušník HIR 313. Zomrel na fronte.

Trstené pri Hornáde

 • Berkovitsch Evžen, roč. 1880, príslušník HIR 1. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Krupina

Čekovce

 • Černica Juraj, roč. 1881, príslušník HIR 20. Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Krupina

 • Grnac Peter, roč. 1888, príslušník HIR 4. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Levice

Čajkov

 • Sinkó Jozef, roč. ?, príslušník HIR 6. Padol na fronte v Haliči.

Nová Dedina – m. č. Gondovo

 • Hribik Pavel, roč. 1882, príslušník HIR 8. Padol na fronte v Karpatoch.

Tehla

 • Franciscy František, roč. 1881, príslušník HIR 1. Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Okres Levoča

Buglovce

 • Ledeczki Pavel, roč. 1880, príslušník HIR 17. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jablonov

 • Sefcsik Pál, roč. 1894, príslušník HIR 12. Zomrel počas transportu do vojenskej nemocnice.

Levoča

 • Kliko Michal, roč. 1883, príslušník HIR 1. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Liptovský Mikuláš

Jalovec

 • Lepis Jan, roč. 1891, príslušník HIR 12. Padol na fronte v Taliansku.

Liptovský Hrádok – m. č. Dovalovo

 • Chovan Martin, roč. 1877, príslušník HIR 12. Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Malé Borové

 • Šablatúra Josef, roč. 1879, príslušník HIR 6. Padol na fronte v Slovinsku.

Veľké Borové

 • Drbjak Ferenz, roč.1892, príslušník HIR 12. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Lučenec

Dobroč

 • Kováčik Jozef, roč. 1892, príslušník HIR 313. Padol na východnom fronte.

Fiľakovo

 • Nagy Josef, roč. 1896, príslušník HIR 32. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lovinobaňa

 • Kindl Ján, roč. 1894, príslušník HIR 174. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Michalovce

Bajany

 • Kovač Aleksander, roč. 1888, príslušník HIR 1. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Drahňov

 • Geci Jan, roč. 1880, príslušník HIR 21. Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Dúbravka

 • Novák Mikuláš, roč. 1898, príslušník HIR 4. Padol na fronte v Taliansku.

Lastomír

 • Ilikanyics Johann, roč. 1894, príslušník HIR 313. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Michalovce

 • Lobo András, roč. 1873, príslušník HIR 17. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Michalovce – m. č. Močarany

 • Derco Michael, roč. 1899, príslušník HIR 19. Padol na fronte v Taliansku.
 • Pastirik Juraj, roč. 1877, príslušník HIR 29. Padol na fronte v Taliansku.

Strážske

 • Marczenkó János, roč. 1874, príslušník HIR 3. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Suché

 • Chochol Mikulaš, roč. 1897, príslušník HIR 4. Padol na fronte v Taliansku.

Zemplínska Široká – m. č. Krášok

 • Jaczik Johann, roč. 1889, príslušník HIR 30. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Myjava

Krajné

 • Janeca / Janega Ján, roč. 1882, príslušník HIR 307. Padol na východnom fronte.

Okres Námestovo

Bobrov

 • Vorčák Jozef, roč. 1895, príslušník HIR 312. Padol na fronte v Taliansku.

Oravská Jasenica

 • Bil Stanislav, roč. 1896, príslušník HIR 32. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Nitra

Cabaj – Čápor

 • Stychil Michal, roč. 1891, príslušník HIR 12. Padol na fronte v Taliansku.

Kolíňany

 • Bíharí Jozef, roč. 1894, príslušník HIR 1. Padol na fronte v Slovinsku.

Lúčnica nad Žitavou – m. č.  Martinová

 • Toman Pavel, roč. 1892, príslušník HIR 20. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nitra

 • Bohuš Juraj, roč. 1876, príslušník HIR 313. Padol na východnom fronte.
 • Homola Vincent, roč. 1895, príslušník HIR 8. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rišňovce

 • Slávik Jozef, roč. 1874, príslušník HIR 20. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Výčapy – Opatovce

 • Bielik Peter, roč. 1871, príslušník HIR 12(okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Nové Mesto nad Váhom

Lubina

 • Gašparík Ján, roč. 1892, príslušník HIR 4. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nová Ves nad Váhom

 • Kramárik Pavel, roč. 1874, príslušník HIR 313. Padol na východnom fronte.

Okres Nové Zámky

Bánov

 • Majerčík Ján, roč. 1899, príslušník HIR 1. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dvory nad Žitavou

 • Rozsnyó Ondrej, roč. 1877, príslušník HIR 19. Padol na východnom fronte.

Nové Zámky

 • Burger Rudolf, roč. 1895, príslušník HIR 1. Padol na fronte v Taliansku.
 • Horváth Alexander, roč. 1885, príslušník HIR 1. Padol na fronte v Slovinsku.

Semerovo

 • Ujváry Štefan, roč. 1891, príslušník HIR 1. Padol na fronte v Taliansku.

Okres Partizánske

Bošany

 • Halma Štefan, roč. 1893, príslušník HIR 12. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Malé Kršteňany

 • Paulik Michal, roč. 1875, príslušník HIR 4. Padol na fronte v Taliansku.

Nadlice

 • Rosa Jozef, roč. 1895, príslušník HIR 19. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nedanovce

 • Rajcsányi František, roč. 1876, príslušník HIR 19. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Partizánske – m. č. Veľké Bielice

 • Rohács Jan, roč. ?, príslušník HIR 12. Padol na fronte v Taliansku.

Okres Piešťany

Piešťany

 • Jurica Štefan, roč. 1895, príslušník HIR 307. Padol na fronte v Taliansku.

Veľké Kostoľany

 • Lukáč Jozef, roč. 1898, príslušník HIR 307. Padol na fronte v Taliansku.

Okres Poltár

Hrnčiarske Zalužany

 • Markotán Štefan, roč. 1896, príslušník HIR 313. Padol na východnom fronte.

Málinec

 • Dojcsár Georg, roč. 1884, príslušník HIR 3. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šoltýska

 • Puskár Pavel, roč. 1884, príslušník HIR 7. Padol na fronte v Karpatoch.

Okres Poprad

Jánovce – m. č.  Machalovce

 • Kornhauser Arnold, roč. 1897, príslušník HIR 6. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Poprad – m. č. Matejovce

 • Kovalčik Ján, roč. 1893, príslušník HIR 12. Padol na fronte v Slovinsku.

Vikartovce

 • Šábeľ Ján, roč. 1894, príslušník HIR 12. Padol na východnom fronte.

Okres Prešov

Kvačany

 • Mitra András, roč. 1875, príslušník HIR 21. Zomrel počas transportu do vojenskej nemocnici.

Okres Prievidza

Chvojnica

 • Klein Štefan, roč. 1877, príslušník HIR 12. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Koš

 • Perniš Pavel, roč. 1881,  príslušník HIR 20. Padol na fronte v Haliči.

Nitrica – m. č. Račice

 • Olejka Ambrus, roč. 1876, príslušník HIR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nitrianske Pravno – m. č. Solka

 • Diera Jozef, roč. 1894, príslušník HIR 115. Padol na fronte v Karpatoch.

Okres Púchov

Lúky

 • Muránik Augustín, roč. 1894, príslušník HIR 305. Padol na fronte v Taliansku.

Okres Revúca

Gemerský Sad – m. č.  Mikolčany 

 • Kováč Ján, roč. 1876, príslušník HIR 6. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Muránska Dlhá Lúka

 • Petalík Andreas, roč. 1898, príslušník HIR 313. Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stefanko Janos, roč. 1891, príslušník HIR 1. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Muránska Zdychava

 • Kubej Ján, roč. 1891, príslušník HIR 4. Padol na fronte v Slovinsku.

Tornaľa – m. č. Starňa

 • Csutorka Stefan, roč. 1894, príslušník HIR 302. Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Susányi Johann, roč. 1887, príslušník HIR 25. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Rimavská Sobota

Rakytník

 • Radics Bartholomäus, roč. 1897, príslušník HIR 309. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rimavská Sobota

 • Kriston Koloman, roč. 1894, narodený v Maďarsku, príslušník HIR 4. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Tisovec

 • Čech Ivan, roč. 1894, príslušník HIR 309. Padol na fronte v Haliči.

Okres Rožňava

Čoltovo

 • Poliak Štefan, roč. 1898, príslušník HIR 313. Padol na fronte v Taliansku.

Hrhov

 • Becze Franz, roč. 1898, HIR 1. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jovice

 • Tóth János, roč. 1892, príslušník HIR 313. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rožňava

 • Miklušovský Alexander, roč. 1897, príslušník HIR 32. Padol na talianskom fronte.

Silica

 • Tözser Alexander, roč. 1882, príslušník HIR 38. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Ružomberok

Ružomberok

 • Sviežený Ján, roč. 1875, príslušník HIR 19. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ružomberok – m. č. Černová

 • Smeszka Adolf, roč. 1891, príslušník HIR 34. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Sabinov

Renčišov

 • Roba András, roč. 1881, príslušník HIR 308. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Senec

Senec

 • Tóth Alexander, roč. 1871, príslušník HIR 1. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Senica

Sekule

 • Blažek Florian, roč. 1873, príslušník HIR 5. Padol na fronte v Bukovine.

Sobotište

 • Brkal Pavel, roč. 1894, príslušník HIR 19. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Skalica

Brodské

 • Jakubec Anton, roč. 1896, príslušník HIR 26. Padol na fronte v Taliansku.

Dubovce – m. č.  Vlčkovany

 • Sloboda Štefan, roč. 1895, príslušník HIR 7. Padol na fronte v Bukovine.

Okres Snina

Belá nad Cirochou

 • Burik Pál, roč. 1887, príslušník HIR 5. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Sobrance

Lekárovce

 • Stunda Michal, roč. 1884, príslušník HIR 12. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Svätuš

 • Szabados Sándor, roč. 1872, príslušník HIR 20. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Tibava

 • Roňák Ondřej, roč. 1896, príslušník HIR 310. Padol na fronte v Haliči.

Veľké Revištia – m. č.  Vyšné Revištia 

 • Cservenák Michal, roč. 1891, príslušník HIR 1. Padol na východnom fronte.

Okres Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves

 • Krajniak Michal, roč. 1897, príslušník HIR 310. Padol na fronte v Haliči.
 • Zunpa Johann, roč. 1889, príslušník HIR 4. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Stará Ľubovňa

Lomnička

 • Brea Jakob, roč. 1877, príslušník HIR 17. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nižné Ružbachy

 • Kubisz Tomáš, roč. 1868, príslušník HIR 4. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľký Lipník

 • Bočkay Michal, roč. 1876, príslušník HIR 29. Padol na fronte v Taliansku.

Vyšné Ružbachy

 • Lach Jan, roč. 1872, príslušník HIR 313. Padol na východnom fronte.

Okres Svidník

Hunkovce

 • Copko Michal, roč. 1899, príslušník HIR 19. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Šaľa

Diakovce

 • Dora Vincenc, roč. 1898, príslušník HIR 307. Padol na fronte v Taliansku.

Kráľová nad Váhom

 • Rajj Ambrus, roč. 1891, príslušník HIR 6. Padol na fronte v Bukovine.

Neded

 • Bela Vojtech, roč. 1891, príslušník HIR 12. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šaľa

 • Procházka Jozef, roč. 1875, príslušník HIR 313. Padol na východnom fronte.

Okres Topoľčany

Dvorany nad Nitrou

 • Lovrant Michal, roč. 1894, príslušník HIR 1. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Chynorany

 • Marko Ján, roč. 1874, príslušník HIR 20. Padol na fronte v Slovinsku.

Oponice

 • Cigláň Rudolf, roč. 1897, príslušník HIR 1. Padol na fronte v Slovinsku.

Radošina

 • Vrašba Ján, roč. 1899, príslušník HIR 20. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Solčany

 • Košik Juraj, roč. 1893, príslušník HIR 20. Padol na fronte v Taliansku.

Topoľčany

 • Minaroviech Rudolf, roč. 1882, príslušník HIR 4. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľké Ripňany

 • Burkovič Jozef, roč. 1874, príslušník HIR 20. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Trebišov

Kráľovský Chlmec

 • Magyar Jozef I., roč. 1888, príslušník HIR 4. Padol na fronte v Srbsku.

Nový Ruskov – m. č. Malý  Ruskov

 • Čižmar Michael, roč. 1894, príslušník HIR 20. Padol na fronte v Taliansku.

Malé Trakany

 • Nemyhért Fülöp, roč. 1882, príslušník HIR 32. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pribeník

 • Vajo Ján, roč. 1894, príslušník HIR 160. Padol na fronte v Taliansku.

Slovenské Nové Mesto

 • Toman Jozef, roč. 186, príslušník HIR 2. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Svinice

 • Tőkőly Josef, roč. 1896, príslušník HIR 308. Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Trebišov

 • Géczy Mihály, roč. 1898, príslušník HIR 12. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľké Ozorovce

 • Remes Jenő, roč. 1893, príslušník HIR 12. Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Ondřej, roč. 1874, príslušník HIR 20. Zomrel v zázemí.

Okres Trenčín

Trenčín

 • Bock Alexander, roč. 1865, príslušník HIR 4. Padol na fronte v Taliansku.

Okres Trnava

Bučany

 • Petik Ján, roč. 1897, príslušník HIR 7. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šúrovce

 • Čapkovič Michal, roč. 1898, príslušník HIR 6. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Trnava

 • Asztalos, Jozef von, roč. 1886, príslušník HIR 1. Zomrel v zázemí.

Okres Tvrdošín

Trstená – m. č. Ústie nad Priehradou

 • Kavuliak Viktor, roč. 1895, príslušník HIR 310. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Tvrdošín – m. č. Medvedzie

 • Medvecký Kukla Jozef, roč. 1896, príslušník HIR 20. Padol na fronte v Taliansku.

Okres Vranov nad Topľou

Benkovce

 • Petrik Josef, roč. 1893, príslušník HIR 1. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čaklov

 • Haraszti Josef, roč. 1895, príslušník HIR 6. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jasenovce

 • Gajarovics Filip, roč. 1889, príslušník HIR 313. Padol na východnom fronte.

Michalok

 • Hoffmann Anton, roč. 1896, príslušník HIR 17. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Soľ

 • Weinberger Nathan, roč. 1887, príslušník HIR 6. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Žalobín

 • Breczko Jozef, roč. 1896, príslušník HIR 6. Padol na fronte v Taliansku.

Okres Zvolen

Zvolen

 • Szidor Josef, roč. 1878, príslušník HIR 23. Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Žarnovica

Nová Baňa

 • Tužinský Juraj, roč. 1873, príslušník HIR 3. Padol na východnom fronte.

Okres Žiar nad Hronom

Dolná Ždaňa

 • Pročka Ondrej, roč. 1880, príslušník HIR 313. Padol na východnom fronte.

Kremnica

 • Hoog Julius, roč. 1880, príslušník HIR 12. Padol na fronte v Srbsku.

 

Okres Žilina

Belá

 • Lipčiak František, roč. 1875, príslušník HIR 313. Padol na východnom fronte.

Rajec

 • Virgha Arpad, roč. 1896, príslušník HIR 313. Padol na východnom fronte.

Vojaci bez presného určenia bydliska:

 • Krsňák Jozef, roč. 1884, príslušníík HIR 313, okolie Kráľovej Hole?. Padol na východnom fronte.