Zoznam padlých vojakov K.u.K. IR č. 72

Peší pluk č. 72  patril medzi tie jednotky rakúsko-uhorskej armády v ktorých počas prvej svetovej vojny slúžilo množstvo mužov z dnešného Slovenska. Tento pluk mal doplňovací obvod Prešporok. Vznikol už  1. februára 1860 na základe rozkazu z 27. 1. 1859, ako radový pluk habsburskej armády. Bol zostavený z II. a III. práporu  Radového pešieho pluku veľmajstra rádu nemeckých rytierov č. 4 a II. práporu Radového pešieho pluku  Ajroldi č. 2. V roku 1864 sa tento pluk zúčastnil ťaženia do Šlésvicka-Holštajnska v rámci takzvanej 2. nemecko-dánskej vojny (Prusko a Rakúsko, ako členovia Nemeckého spolku vyhlásili vojnu Dánsku). Pluk bol súčasťou Dormusovej, neskôr Kalikovej brigády zo VI. zboru generála von Gablenza. Väčších bojových operácii sa v tomto vojnovom konflikte nezúčastnil. Väčšinu tejto krátkej vojny strávil pluk obliehaním mesta Friedericia.

Po vypuknutí Prusko-rakúskej vojny v roku 1966 bol pluk priradený k I. zboru Severnej armády. V rámci tohto zboru pluk bojoval pri Mníchovom Hradišti, Jičíne a Hradci Králové. Iba IV. prápor pluku  sa bojovému nasadeniu vyhol pretože bol priradený k posádke pevnosti Jozefov. V roku 1878 sa IR 72 stal súčasťou okupačnej armády, ktorá obsadzovala Bosnu a Hercegovinu. V roku 1883 bol z tohto pluku vyčlenený jeden prápor z ktorého bol postavený nový Peší pluk č. 102.

Pred prvou svetovou vojnou niesla táto jednotka čestný názov Freiherr von David. Vojaci pluku nosili svetlomodré výložky (odtieň lichtblau) a uniforma mala gombíky žltej farby. Podľa mierovej dislokácie sídlil štáb pluku, I., III., a IV. prápor. Iba II. prápor bol dislokovaný v meste Teodo. Národnostné zloženie pluku v roku 1914 bolo nasledujúce: 51% Slováci, 28% Maďari, 20 % Nemci, 1% ostatný. V pluku bol teda výrazný slovenský element. Mobilizačné plány zaradili tento pluk do 27. pešej brigády (27. IBrig), ktorá bola súčasťou 14. pešej divízie (14. ID) z Prešporku. Táto divízia bola podriadená V. zboru. Prešporský V. zbor bol súčasťou 1. armády generála Viktora von Dankla, ktorá bola určená na front v Haliči proti ruskej armády.

Osobitnú vojnovú cestu mal II. prápor pluku, ktorý sídlil v Teode. Tento prápor bol zaradený do 14. horskej brigády (14. GBrig), ktorá bola súčasťou 47. pešej divízie (47. ID). Divízia bola priamo podriadená 6. armáde, ktorá bola určená na front do Bosny a Herzegoviny proti Srbsku.

V auguste 1914 tiahol zmobilizovaný pluk do vojny pod vedením plukovníka Ernsta Wossalu. Celú vojnu pluk absolvoval v zostave 14. pešej divízie. Od začiatku vojny do októbra 1916 strávila táto divízia na východnom fronte. Potom bola 14. ID prevelená na taliansky front, kde bojovala až do konca vojny.

Prvé bojové skúsenosti získal prešporský pluk v  bojoch pri Krasniku. Víťazstvo v tejto bitke bolo vykúpené krvavými stratami.  Následne sa začal postup na mesto Lublin (26.8.-1.9. 1914), ruská protiofenzíva pod Lublinom (2.-6.9. 1914), boje na Sane a Visle (6.-8. 10. 1914). Pluk sa zúčastnil bitky pri Ivangorode (22.-26.10.1914), bojov pri Opatowke (27.10.-2.11.1914), bitky pri Krakowe (16.-25. 11. 1914). Rok 1914 pluk ukončil v bojmi na rieke Nida, ktoré prebiehali po veľkej bitke pri Limanowej (19.-31. 12.1914).

Rok 1915 sa začal v znamení krvavých bojov v Karpatoch. Prešporská 14. pešia divízia bola prevelená k 2. armáde generála Böhma-Ehrmolliho. Divízia absolvovala väčšinu karpatských bojov a po víťaznej nemeckej ofenzíve pri Gorliciach (máj 1915), patrila divízia k jednotkám, ktoré prenasledovali ustupujúce ruské sily. Do väčších stretov sa divízia dostala pri Przemysli (14.5-4.6.1915), pri Grodku-Magierowe (16.-19. 6. 1915), pri Gnilej Lipe (29.6-2.7.1915). Na prelome augusta a septembra sa divízia zúčastnila ofenzívy vo východnej Haliči. V jeseni sa front stabilizoval a až do júna 1916, keď vypukla Brusilovová ofenzíva. Po dlhých mesiacoch nečinnosti nachytal ruský útok rakúsko-uhorské armády nepripravené. Po prvých neúspechoch sa podarilo ruské útoky zastaviť. Ťažké boje absolvovala 14. ID v bitke pri meste  Brody (28.7.-3.8.1916), bitke pri Zaloszce (4.-8.8.1916) a bitke na rieke Sereth (6.-12.9. 1916). posledné boje na východnom fronte divízia absolvovala počas ruskej jesennej ofenzívy. V októbri 1916 boli „Prešporáci“ prevelení na taliansky front, ale až do apríla 1917 sa divízia nezúčastňovala veľkých bojov. Divízia mala dostatok času na aklimatizáciu na novom bojisku. V apríli bola 14. pešia divízia rozmiestnená v okolí obce Vrtojba. V tomto priestore zažili prešporskí vojaci prvé významné strety s talianskou armádou. Na prelome mája a júna sa divízia zúčastnila 10. bitky na rieke Soča a na prelome augusta a septembra zase 11. bitky na rieke Soča. Po úspešnom prielome pri Kobaride (12. bitka na rieke Soča, 24.-27.10.1917) sa 14. pešia divízia zúčastnila postupu k rieke Tagliamento, kde sa front na niekoľko mesiacov zastavil. V júni 1918 sa začala ofenzíva na rieke Piava. Prešporská divízia patrila medzi jednotky, ktoré mali prekročiť rieku Piava.  Po ťažkých bojoch bola rakúsko-uhorská ofenzíva porazená a začal sa strastiplný ústup k Tagliamentu. Čiastkových bojov sa divízia zúčastňovala, až do začiatku novembra, kedy došlo k zastaveniu bojov na talianskom fronte.

  Medzi padlými vojakmi prešporského  IR 72 boli aj títo vojaci:

 

Okres Bánovce nad Bebravou

Kšinná – m. č. Závada pod Čiernym Vrchom

 • Krchu Peter, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Banská Bystrica

Donovaly

 • Mistriz Gašpár Ján, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Bratislava

Bratislava

 • Achberger Pavel, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dubnička Jozef, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Főldes Ódón, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Holik Andrej, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janosovics Peter Pavel, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jettmari Karol, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kalačkovský Peter, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Koberle Karel, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Leberfinger Konstatntin, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mészáros Sultan, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Misovics Paul, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pisečany Augustin, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Polakovič Pavel, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Reismüller Josef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schimanek Ján, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schůster Ernest, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szanák Aloiz, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Turký Karol, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vrbik Wilhelm, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Wůrm Gusztáv, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bratislava – m. č. Devín

 • Buzinkai Vilhelm, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bratislava – m. č. Devínska Nová Ves

 • Krajčíř Ján, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bratislava – m. č. Lamač

 • Hlubík Štefan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maszár Dominik, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bratislava – m. č. Podunajské Biskupice

 • Arpa Josef, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bratislava – m. č. Rača

 • Krampel Josef, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sedijva Jozef, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vencel Pavel, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bratislava – m. č. Vajnory

 • Šimončič Ján, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica

 • Jánošík Pavel, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Bytča

Veľké Rovné

 • Bachronik Josef, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Čadca

Turzovka

 • Adamčík Marek, roč. 1866,  zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Detva

Detvianska Huta

 • Zdehovan Ján, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Dunajská Streda

Čenkovce

 • Mészáros Kalman, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čiližská Radvaň

 • Csicsay Jan, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dolná Potôň

 • Csiba Jozef, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dolný Štál

 • Bartalos Adalbert, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kasza Adalbert, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dunajská Streda

 • Nadlík Anton, roč. 1865, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dunajský Klátov

 • Csiba Michal, roč.1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Horná Potôň

 • Szalay Dénes, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Horný Bar

 • Bott Štefan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mészáros Peter, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jahodná

 • Morócz Julius, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Somogyi Julius, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kvetoslavov

 • Rézverő Anton, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Michal na Ostrove

 • Fleischmann Simon, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nový Život

 • Nagy Alojz, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nový Život – m. č. Malý Máger

 • Bognár Ján, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Orechová Potôň

 • Lelkeš Julius, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šamorín

 • Tešléry František, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Trhová Hradská

 • Wonszenű František, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľké Dvorníky

 • Üregi Koloman, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vydrany

 • Matúš Ludvig, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zlaté Krasy

 • Rigo Imrich, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Galanta

Abrahám

 • Moravčík Dominik, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čierny Brod

 • Mészáros Ján, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dolné Saliby

 • Patócs Arpád, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Patoč Jozef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szallai Sándor, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Galanta

 • Benkovský Jozef, roč.1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Friedman Arnold, roč. 1897,  zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kaiser David, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ladoernica Ján, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rósner Mór, roč. 1897, narodený v Rakúsku, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hody

 • Psota Anton, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Horné Saliby

 • Csandal Štefan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kontar Sigmund, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szőcs Ján, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kajal

 • Čemec Blažej, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kráľov Brod

 • Benes Matias, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jelka – m. č.  Nová Jelka

 • Szabó Ludvik, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pusté Úľany

 • Valentin Štefán, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sereď

 • Drobný Štefan, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Irsák Rudolf, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sereď – m. č. Horný Čepeň

 • Hrotík František, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hrotík Michal, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sládkovičovo

 • Zigó Alojz, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Stredný Čepeň

 • Mrva Jozef, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šoporňa

 • Lakatos Alois, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Tomášikovo

 • Dramčik Karol, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Popluhar Kašpar, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Topoľnica

 • Toth Imrich, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Trstice

 • Kürti Ján, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Singer Samuel, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľká Mača

 • Fodor Julius, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľké Uľany

 • Renezés František, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sebók Karol, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vargo Alois, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľký Grob

 • Vajnorski Michal, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zemianske Sady

 • Kosztolányi Jozef, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Hlohovec

Leopoldov

 • Habara František, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Komárno

Búč

 • Sánta Ferdinand, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tokodi Jozef, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dolné Holiare

 • Steinfeldner Jozef, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kolárovo

 • Sütö Matej, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Komárno

 • Molnár Štefan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Méri Edmund Teodor, roč. 1893 zomrel v zázemí.
 • Takáč Ľudvík, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Levice

Dolný Hrádok

 • Koncz Arpád, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šahy – m. č. časť Peresľany nad Ipľom

 • Tompa Desiderius, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Levoča

Ordzovany

 • Martinelli Jozef, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Malacky

Gajary

 • Hurban Kaspar, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schultz František, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zednicsek Josef, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jakubov

 • Martinec Andrej, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Simek Jozef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kostolište

 • Uherek Stefan, roč. 1885, zomrel počas transportu do nemocnice.

Kuchyňa

 • Palka Jýn, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Palko Štepán, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rechtorovič Vendel, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Láb

 • Chmela Jangolf, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ort Pavel, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lozorno

 • Michalovich Štepán, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Malacky

 • Kosuch Štepán, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Marczinecz Ján, roč. 1894, narodený v Rakúsku, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rohlíček Wilhelm, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Róna Artur, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stockinger Gustav, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vizmeg Štefan, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.

Malé Leváre

 • Marcsik Anton, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pernek

 • Petrík Kornel, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szalay Martin, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Plavecké Podhradie

 • Dobrovský Štefan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Taraba František, roč. 1897, narodený v Rakúsku, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Plavecký Mikuláš

 • Blažek Rudolf, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rohožník

 • David Josef, roč. 1882, narodený v Rakúsku, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sološnica

 • Hodek Floris, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kudlica Jozef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Stupava

 • Schenk Ľudovít, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľké Leváre

 • Slowak Rudolf, roč. 1894, narodený v Čechách, zomrel na neznámom mieste.
 • Vrablitz Štefan, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Záhorská Ves

 • Matejkovič Martin, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Riskovics Vendelín, roč. 1882, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Szilágyi Pavel, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Závod

 • Skapik Ján, roč. 1896, zomrel v kasárňach pluku.

Zohor

 • Antal Franz, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hlavenka Michal, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ruzsicska Martin, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Myjava

Brezová pod Bradlom

 • Blatnák Ján, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mihočka Martin, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bukovec

 • Londák Pavel, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Chvojnica

 • Deutsch Karol, roč. 1871, narodený v Rakúsku, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Krajné

 • Turan Pavel, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vavák Paúl, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Myjava

 • Blaho Daniel, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bruško Samuel, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Michaletz Pavel, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Stupava – m.č. Mást

 • Draskovič Štefan, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Námestovo

Rabčice

 • Sirek Valentin, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Nové Mesto nad Váhom

Bošáca

 • Martišek František, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tulisz Štefan, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Brunovce

 • Supka Gašpar, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bzince pod Javorinou

 • Stacho Ján, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čachtice

 • Kožuch Rudolf, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Častkovce

 • Čechvala Juraj, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hôrka nad Váhom

 • Jámbor Ján, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kočovce – m. č. časť Beckovská Vieska

 • Chocholáček Matej, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lubina

 • Drgonec Martin, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kucsera Martin, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petrovics Ján, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Silda Ján, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Modrová

 • Turzik Ján, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Moravské Lieskové

 • Pastorek Štefan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Turan Martin Janiga, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nové Mesto nad Váhom

 • Samek Arnold, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Seleczký Štefan, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Podolie

 • Bobocky Jozef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Stará Turá

 • Horák Štefan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ličko Ján, roč.1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lukács Johann, roč.1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Medňanský Štefan, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Nitra

Dolné Letanovce

 • Czigány János, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Nové Zámky

Úľany nad Žitavou

 • Horvátovich Alexander, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Partizánske

Veľké Bošany

 • Halmos Jozef, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Pezinok

Báhoň

 • Česnek Vavřinec, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Budmerice

 • Csuklovics Cyril, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Holovič Ján, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ochaba Vilhelm, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Častá

 • Szecskár Vincenc, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dubová

 • Kobek Josef, roč. 1893, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Zelinka Michael roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Modra

 • Galás Michal, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horvath Martin, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pezinok

 • Gschwandtner Augustín, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Polkoráb Ján, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Strapák Štepán, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pezinok – m. č. Cajla

 • Haczaj Pavel, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szolga Ján, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Svätý Jur

 • Rajnoha Joseph, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Weis Vojtech, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šenkvice

 • Dugovics Sylvester, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vidovič Michal, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Viničné

 • Galambos Štefan, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vištuk

 • Buberník Ján, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Piešťany

Bašovce

 • Petras František, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Drahovce

 • Spisak Ján, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varačka Peter, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hubiná

 • Stanček Anton, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Krakovany

 • Blaško Imrich, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Samuhel Jozef, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ostrov

 • Držík Jozef, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Piešťany

 • Bartovics Martin, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gula Vincent, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Haverland Ján, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hornik János, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Micsa Michal, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rakovice

 • Janak Ján, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sokolovce

 • Korchan Jozef, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Trebatice

 • Stefank Jozef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Poprad

Mengusovce

 • Nikerle Paul, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Považská Bystrica

Brvnište

 • Krajcsik Ján, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Prievidza

Valaská Belá

 • Habuda Pavel, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Senec

Bernolákovo

 • Donáth František, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hergovics Michal, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Blatné

 • Horváth Gregor, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janecz Michal, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hrubá Borša

 • Czikhard Dénes (Dionisius), roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hrubý Šúr

 • Karáscony Ján, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Chorvátsky Grob

 • Jendek Jozef, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovacsik Michal, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tesár Michal, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ivanka pri Dunaji

 • Král Juraj, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kalinkovo

 • Kireth Gejza, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Most pri Bratislave

 • Redeczky Vincenc, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Reca

 • Horácsek Alexander, roč. 1866, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jankovič František, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Senec

 • Reisz Jozef, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľký Biel

 • Jankó Vincent, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Senica

Bílkove Humence

 • Budavszký Paul, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Borský Mikuláš

 • Cintula Josef, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sediví Matej, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Borský Peter

 • Jankovič Josef, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mihalicza Jozef, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sajdik Pavel, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Borský Svätý Jur

 • Jakubovič Marek, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sokol Václav, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Cerová

 • Rusznyiak Pavel, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čáry

 • Pollák Pavel, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hlboké

 • Kvačka Pavel, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Malovik Ján, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hradište pod Vrátnom

 • Koudrk Štefan, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jablonica

 • Škapík Viktor, roč. 1897/1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Valenta Florián, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kuklov

 • Perneczki Lukáš, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kunov

 • Orgoník Martin, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kúty

 • Mráz Kristian, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pattási Ján, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lakšárska Nová Ves

 • Malik Georg, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mikulka Vendel, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Soják Michal, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stasek Ignaz, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Moravský Svätý Ján

 • Wolf Andrej, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Osuské

 • Vörös Alojz, roč. 1862, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Podbranč

 • Kadlečik Pavel, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Prievaly

 • Berger Móric, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Holics Jozef, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Prietrž

 • Blažek Ján, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rehus Johann, roč. 1894, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Rybky

 • Stefka Ján, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sekule

 • Maxián Marek, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Senica

 • Danysch Pavel, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hischa Pavel, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chrenka Ján, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Spillmann Alois, roč. 1884, narodený v Rakúsku, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sobotište

 • Chrenka Martin, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Keszler Max, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šaštín – Stráže m. č. Šaštín

 • Štefančík Michal, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Štefanov

 • Klessa Imrich, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Márk Štefan, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Okres Skalica

Brodské

 • Chocholáček Vincenc, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Neobeszki Ladislav, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Gbely

 • Horinka Vendelín, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petrás Ján, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kátov

 • Vašina Imrich, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kopčany

 • Juračka Štefan, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Mokrý Háj

 • Kožík Anton, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Radimov

 • Grna Karel, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ovecska Andreas, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Skalica

 • Hertl Josef, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kocian František, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rehák Ján, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Spacek Ludvik, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tomeczek Jozef(Ján), roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Unin

 • Zsidek Alojz, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vrádište

 • Kálmán Josef, roč. 1882, nar. Šaštín – Stráže (okres Senica),  zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Stará Ľubovňa

Chmeľnica

 • Hanitšiak Štefan, roč. 1881, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Okres Šaľa

 Diakovce

 • Hajdu Ľudovit, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kráľová nad Váhom

 • Morovics Florian, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Tešedíkovo

 • Blažek Michal, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pásztor Péter, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Žihárec

 • Morvay František, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Topoľčany

Topoľčany

 • Redlinger Vilhelm, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Trenčín

Drietoma

 • Hulvák Jiři, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sargavy Adam, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Horná Súča

 • Jurina Ferdinand, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kraus Jozef, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krovina Jozef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Malé Stankovce

 • Klobucsinszky Andrej, roč. 1874, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Melčice

 • Spitzer Moric, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Skalka nad Váhom

 • Repa Ján, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Trnava

Bučany

 • Hercsicska Michal, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Cífer

 • Utasi Ján, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dolné Dubové

 • Horvátt Bernád, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Horné Orešany

 • Czmero Leopold, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jaslovské Bohunice – m. č.  Bohunice

 • Blanarovics Rudolf, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hornák Rudolf, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kátlovce

 • Jančovič Vitus, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Klčovany

 • Maczák Ernest, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rígó Ján, roč. 1866, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Košolná

 • Kozmal Teofil, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ružindol

 • Cserny Štefan, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.
 • Lanak Michal, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sotnik Pavel, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Suchá nad Parnou

 • Belicza Stefan, roč. 1866, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovacsics Ján, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Valko Karel, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Trnava

 • Benedik Ján, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hedervary Karol, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Herzog Herman, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jajczas František, roč. 1867, narodený v Rakúsku, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ješko Peter, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jursza Martin, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Juszt Pavel, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Leopold Josef, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pavelka Štefan, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molnár / Hedervary/ Alexander / Karol/, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stefka Štefan, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Švend Mikuláš, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľké Šúrovce

 • Houdzovitz Imre, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vlčkovce

 • Hužovič Michal, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Voderady

 • Demjan Julius, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krivoszuczky František, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zavar

 • Kudlač Ján, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Okres Zlaté Moravce

Slepčany

 • Deutsch Armin Arnold, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Okres Žarnovica

Nová Baňa

 • Franc Jozef, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Žilina

Strážov

 • Soska Anton, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci IR 72 narodení mimo územia Slovenska:

 

Bosna a Herzegovina

 • Racič Gavrillo, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Česká republika

 • Bartel Ján, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností.
 • Breuer Anton, roč. 1862, zomrel za neznámych okolností.
 • Hitschfeld František, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chiba Teodor, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janči Vincenc, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Jina Václav, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Langhans Ján, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nedbal Oskar, roč. 1901, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Reutter Vladimír, roč. 1861, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sokol Jozef, roč. 1832, zomrel vo svojom byte.
 • Tichý Josef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tschippert Josef, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Výšek Jozef, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Wagner Hermann, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Maďarsko

 • Csikós Eduard, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Demjén Gabriel, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gelencser František, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jancsár Stefan, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Király Ľudovít, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kőrősi Frideš, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Eugen, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Georg, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lapjanko Anton, roč. 1894, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • László Albert, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mattusch Konrad, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Miklai Josef, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nunkovicz Alexander, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ondrejka Edmund, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Papp František, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Refi Julius, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rehwald von Jachem, Karol, roč. 1862,  zomrel na východnom fronte.
 • Szabo Georg, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szeibert Anton, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szelle Jozef, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga František, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rakúsko

 • Hassmann Leopold August, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klobniczer Jozef, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Limbeck Ferdinad, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rumunsko

 • Sztancsony Lagon, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Slovinsko

 • Czipot Ján, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schadl Stefan, roč. 1867, zomrel počas železničného transportu.
 • Szkledar František, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ukrajina

 • Czenky Štefan, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Weissglass Julius, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci IR 72 bez určenia miesta bydliska:

 • Otkass Jozef, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szombat Lajoš, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4315

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete: