Zoznam padlých vojakov K.u.K. IR 67

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku následovné: 70 % Slováci, 30 % ostatné národnosti. Mobilizačné plány tento pluk určovali do zostavy 54. pešej brigády, ktorá bola súčasťou 27. pešej divízie z Košíc. Táto divízia patrila k VI. zboru z Košíc a v jeho zostave vyrazila na front do Haliče.

V Haliči bojovali vojaci prešovského pluku väčšinu vojny. Tisíce z nich zahynuli na bojiskách prvej svetovej vojny. V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov tohto pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

Medzi padlými vojakmi prešovského IR 67 boli aj títo vojaci:

Okres Banská Bystrica

Banská Bystrica – m. č. Podlavice

 • Neu Samuel, roč. 1888, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Donovaly

 • Bula Jozef, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Kalište

 • Kalinszky Ludwig, roč. 1888, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.

Priechod

 • Lamper Pavel, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Banská Štiavnica

Banská Štiavnica

 • Masztics Ernst, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Welwárd Ladislav, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Okres Bratislava

Bratislava

 • Csatloch Jan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Táborszky Ferdinand, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Bardejov

Andrejová

 • Maczej Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Petrus Lukács, roč. 1895,padol na fronte v Haliči.
 • Sellang Johann, roč. 1887, zomrel na následky zranenia hlavy v nemocnici v zázemí.

Bardejov

 • Bolgár Alexander, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Brezovský Jozef, roč. 1886, padol na fronte v Karpatoch.
 • Dreveniak Josef, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Drevnyák Josef, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Folyta Stefan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Frankovič Ondrej, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gerbery Alex, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Jazudek Franz, roč. 1883, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Mikó Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Pagáč Ondrej, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Szabó Adalbert, roč. 1884, bol smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Semniczer Josef Imre, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Sivák Ján, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Vojtek Martin, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Záruba Josef, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Zatorský Jan Robert Stanislav, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.

Bardejov – m. č. Dlhá Lúka

 • Sztasek Johann, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Bardejov – m. č. Bardejovská Nová Ves

 • Gmitter Jan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Bartošovce

 • Juska Andreas, roč. 1867, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Jůtka Andreas, roč. 1867, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Kutný Ján, roč. 1894, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Becherov

 • Boris Štefan, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lazarik Fedor, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Beloveža

 • Bili Andreas, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Brean Jan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Csegény Peter, roč. 1874, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Csegény Peter, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Csegenyik Johann, roč. 1898, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Csicsvara Georg, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Sztanrovszky Aladár, roč. 1899, utopil sa v rieke Tisa.
 • Udics Jan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Brezov

 • Krasznai Péter, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Mižlík Andrej, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Brezovka

 • Lukáč Jan, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.

Buclovany

 • Slosar Jan, roč. 1894, padol v boji na talianskom fronte.

Cígeľka

 • Hudacsek  Johann , roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Mirdalla Jiři, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Olejár Ant., roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Venczurik Vasil, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zakutyanszki Jan, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dubinné

 • Czina Andreas, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Czina Josef, roč. 1888, padol na východnom fronte.

 

Fričkovce

 • Bednár Jozef, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gambaly Josef, roč. 1891, padol na fronte v Karpatoch.
 • Hudák Ándreas, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Katrinics Jiři, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sztahura Jiři, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Gaboltov

 • Korch Johann, roč. 1899, zomrel na chorobu v nemocnici v zázemí.
 • Sziszák Adam, roč. 1896, padol v Haliči.

Gerlachov

 • Gress Johann, roč 1873, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Gress Jan, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hankovce

 • Hudák Ján, roč.1893, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Szvecs Johann, roč. 1899, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.

Hažlín

 • Dorow Jan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Mihajló Michael, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Ragan Josef, roč. 1874, zomrel na infarkt vo vojenskej nemocnici.
 • Ragan Josef, roč. 1874, zomrel za neznámych okolností v Haliči.
 • Vrábely Josef, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Hrabské

 • Hnát Johann, roč. 1881, zomrel na infarkt vo vojenskej nemocnici.
 • Petrik Nikolaus, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Petronka Mikuláš, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.

Hervartov

 • Rankel Petr, roč. 1897, padol v boji na fronte v Haliči.

Hertník

 • Mokrovský Štefan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Spirka Jan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hutka

 • Krajnyák Johann, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Tkáč Sliva Tomáš, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.

Chmeľová

 • Juričko Ján, roč. 1892, nar. v USA, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Szivanics Josef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Kľušov

 • Gulyiga Andreas, roč. 1899, zomrel na otravu krvi vo vojenskej nemocnici.
 • Matej Stefan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kobyly

 • Jančišin Ján, roč. 1889, padol v boji na východnom fronte.

Kochanovce

 • Grega Jakub, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Jakub /Grega/ Jan, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v sanitárnom divíznom ústave.
 • Koncz Andreas, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Krivé

 • Oszlaczki Andreas, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Kríže

 • Friedmann Abrahám, roč. 1900, padol na fronte v Taliansku.
 • Zsdimjak Peter, roč. 1883, padol na fronte v Karpatoch.
 • Zselinyák Peter, roč. 1882, padol na fronte v Karpatoch.

Kurima

 • Hvišč Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Gmitter Andrej, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Kvizscz Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Pirkovski Josef, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.

Kurov

 • Koszt Vasul, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vojtaskó Jan, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lenartov

 • Cundra Jan, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Dzamba Sabol Michal, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Jajcsik Michael, roč. 1875, spáchal samovraždu na pobyte doma.
 • Kacsmár Josef, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lamanyecz Johann, roč. 1897, bol smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Vogelhůt Herman, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Livovská Huta

 • Kiovszki Nikolaus, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Sveda Johann, roč. 1872, zomrel na maláriu vo vojenskej nemocnici.
 • Sutyak Janos, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lopuchov

 • Hamulkar Johan Ladislaus, roč. 1887, zomrel na tuberkulózu v zázemí.
 • Hamulka /Homulka/ Johan Ladislaus, roč. 1887, zomrel v zázemí.
 • Mikula Andrej, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sariszky Andreas, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.

Lukov

 • Džmura Vasil, roč. 1890, zomrel v ruskom zajatí.
 • Volčko Michal, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Voska Adam, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.

Malcov

 • Bilec Michal, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kačmar Michal, roč, 1897, zomrel za neznámych okolností v ruskom zajateckom tábore.
 • Kasztelnyik Andreas, roč. 1880, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Mlinarics Jan, roč. 1895, zomrel na fronte.
 • Petrek Juraj, roč. 1896, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Marhaň

 • Kobilaň Juraj, roč. 1884, zomrel za neznámych okolností v ruskom zajateckom tábore.
 • Pribula Jan, roč. 1888, padol na fronte v Karpatoch.
 • Rogulya Andreas, roč. 1888, zomrel za neznámych okolností v pevnostnej nemocnici.

Mikulášová

 • Ferencz Elek, roč. 1895, zomrel na zápal pobrušnice vo vojenskej nemocnici.
 • Jaczkanin Jan, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Mihalovics Jan, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Mokroluh

 • Bogol Andreas, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Holeva Jan, roč. 1895, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.

Nižná Voľa

 • Brehur Andreas, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Nižný Tvarožec

 • Gribusz Jan, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Oľšavce

 • Bucsó Andreas, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Bucsó Ondrej,  roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Havir Adam, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Havir Jan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tvarovszky Andrej, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Ortuťová

 • Dvorčak Jozef, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Marosin Georg, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.

Osikov

 • Hudacsek Emerich, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Kmecz Josef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Petka Karel, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petka Ondrej, roč. 1896, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Petrová

 • Sztérencsák Nikolaus, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.

Poliakovce

 • Jancsouri Andreas, roč. 1887, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.

Porúbka

 • Gács Johann, roč. 1899, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Kiszely Jan, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Soltész Andrej, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.

Raslavice

Raslavice – m. č. Slovenské Raslavice

 • Lichtig Samuel, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Lukáč Ondrej, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Ondek Jan Michal, roč. 1890, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Stahura Josef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Szepesi Aleander, roč. 1870, zomrel na následky alkoholizmu vo vojenskej nemocnici.
 • Timkó Štefan, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Raslavice – m. č. Uhorské Raslavice

 • Strůck Michael, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.
 • Vrabely Andreas, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Regetovka

 • Tapsák Ján, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Richvald

 • Hankovski Georg, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Hankovszki Andreas, roč. 1885, padol na fronte v Karpatoch.
 • Hankovszky Jan, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Gluvnya Jan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Sellang Jan, roč. 1887, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.

Rokytov

 • Bili Michael, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Pongrácz Peter, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Smilno

 • Ambrokovics Jan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Tomeček Ondrej, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Stebnik

 • Czuper Demeter, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Honza Josef, roč. 1779, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tima Jozef, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.

Stebnícka Huta

 • Soós Thomas, roč. 1874, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Šiba – Kačmár Tomáš, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sveržov

 • Knapp Jan, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Knapp Štefan, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v mobilnej nemocničnej stanici.
 • Sivák Franz, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Šarišské Čierne

 • Bozsik Nikolaus, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Szemanisin Nikolaus, roč. 1873, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.

Vaniškovce

 • Jancsus Jan, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.
 • Varga Štěpan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Varadka

 • Dzamba Juraj, roč. 1884, zomrel v ruskom zajatí.
 • Guzi Jozef, roč. 1895, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Sivak Illés, roč. 1898, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Sivák Michael, roč. 1884, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.

Vyšná Polianka

 • Smik Petr, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.

Vyšná Voľa

 • Brechun Adam, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kmecz Andrej, 1881, zomrel za neznámych okolností v mobilnej záložnej nemocnici.

Vyšný Tvarožec

 • Szokol Peter, roč. 1881, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Zahardala Michael, roč. 1895, bol smrteľne zranený na fronte v Haliči.

Zborov

 • Horovitz Wilhelm, roč. 1895, zomrel na poranenie miechy vo vojenskej nemocnici.
 • Horovitz Wilém, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pribilovics Johann, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Szokollar Wolf Ignác, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Tomics Matej, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vasilyák Andreas, roč. 1896, padol v boji na talianskom fronte.
 • Weisz Simeon, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Zajácz Jozef, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Zlaté

 • Benka Jan, roč. 1883, zomrel v nemocnici počas zajatia v Rusku.
 • Goč Ján, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jasenszki Georg, roč. 1899, zomrel na zápal pohrudnice vo vojenskej nemocnici.
 • Kascsák Andreas, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kvocsák Adam, 1878, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Krukár (Kruhár) Jiří, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Ondkanyin Jan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Satanek Johann, roč. 1891, zomrel na tuberkulózu v zázemí.

Okres Brezno

Jasenie

 • Neubauer Josef, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Predajná

 • Palka Ilysa, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.

Ráztoka

 • Tomcsik  Jan, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.

Okres Bytča

Bytča

 • Fundárek Vladislav, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici v ruskom zajatí.

Okres Čadca

Čadca

 • Spaldan Arpad, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.

Okres Detva

Hriňová

 • Kucsera (Kollár) Josef, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností v divíznom sanitnom ústave.
 • Murin Paul, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zvolenská Slatina

 • Murin Paul, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Dolný Kubín

Dlhá nad Oravou

 • Miko Peter, roč. 1886, padol na fronte v Karpatoch.

Okres Gelnica

 

Gelnica

 • Brandaburg Josef Martin, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Dirner Gustav, roč. 1889, padol na fronte v Taliansku.
 • Dirner Gustav Michal, roč. 1889, padol na fronte v Taliansku.
 • Drexler Vilém, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Lormann Jozef, roč. 1879/1897, padol na fronte v Haliči.
 • Lukács Koloman, roč. 1888, padol na fronte v Karpatoch.
 • Morgenstein Karl, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Seifried Karel, roč. 1898, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Sladkovský Ján, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szabol Josef, roč. 1891, padol na fronte v Karpatoch.
 • Valkó Vilém Ján, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Venczel Karel, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Wolf Michal Vojtech, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.

Gelnica – m. č. Huta Mária

 • Csupka Albert, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Helcmanovce

 • Bikar Stefan, roč. 1867, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Csollák Josef, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Hulics Georg, roč. 1887, zomrel z neznámych dôvodov v zázemí.
 • Jalcs Eduard, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Mamrák Peter, roč. 1890, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Schneider Stefan, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.

Henclová – m. č. Tichá Voda

 • Stickner Josef, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Jaklovce

 • Drusbaczky Imre, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Hudak Josef, roč. 1887, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Jurtinusz Josef, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Maczko Johann, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici na Balkáne.
 • Ulicsni Josef, roč. 1880, pravdepodobne zomrel v ruskom zajatí.

Kluknava

 • Gmucza Štefan, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Hvizdoš Andrej, roč. 1888,  zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kollár Valentín, roč. 1886, zomrel na infarkt v zajateckom tábore.
 • Pollak Abraham, roč. 1881, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Ringoš Štefán, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v nemocnici.

Kojšov

 • Hojstrič Ján, roč. 1897, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Kiovský Andreas, roč. 1875, zomrel na zápal obličiek vo vojenskej nemocnici.
 • Leško Vasil, roč. 1880, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Zakutny Jan, roč. 1885, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Margecany

 • Hricko Juraj, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Ludrovszky Jan, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Papczun Jozef, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Mníšek nad Hnilcom

 • Alcznauer Jan, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Alznauer Julius, roč. 1889, zomrel v nemocnici počas zajatia v Rusku.
 • Brettschneider Franz, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Csécs Anton Ludwig, roč. 1896, zomrel na následky zranenia na fronte v Haliči.
 • Csizmadia Ľudovít, roč. 1889, zomrel v zázemí.
 • Kesl (Keil) Karl Johann, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Krosner Robert, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lerch Jakob, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Panaskó Ján, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Petrilak Štefan, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petrilak Štefan, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Schneider Ľudevít, roč. 1884, zomrel za neznámych okolností v zajateckej nemocnici.
 • Schneider Rudolf, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Tatark Mathias, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Tatarko Johann, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Theis Josef František, roč. 1887, zomrel počas železničného transportu.
 • Vojtilla Szillard, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Zimmermann Ludvik, roč. 1882, padol na fronte v Karpatoch.
 • Zsiga Dezider, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Nálepkovo

 • Almásy Ludwig, roč. 1899, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Galovics Jan, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Hricz Karel, roč. 1886, padol na fronte v Karpatoch.
 • Küffer Michal, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Plander Michael, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Róth Ludvík, roč. 1897, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Wanszáts Karl, roč. 1867, zomrel na zápal pľúc v poľnej nemocnici na východnom fronte.
 • Zaguransky Konstantin, roč. 1884, zomrel v ruskom zajatí.

Prakovce

 • Bucska August, roč. 1881, padol na fronte v Haliči
 • Bucsko Karel, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici  v zázemí.
 • Ondráskó Johann, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pajdák Jan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Pollák Josef, roč. 1883, padol na fronte v Karpatoch.
 • Sikora Jan, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Šramko Ľudevít, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Richnava

 • Kurila Jan, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Ondas Andreas, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.

Smolnícka Huta

 • Fabriczy Johann, roč. 1884, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Göldrich Karel, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Imrich Stefan, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Klein Štefan Arpád, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Matus Ernst, roč. 1880, padol na fronte v Karpatoch.
 • Schmidt Jan, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností na území Moravy.
 • Stoff Štefan, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Smolník

 • Cseh Eduard, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Gallowszky Wilém, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jablonovszky Štefan, roč. 1880, zomrel za neznámych okolností v epidemickej nemocnici.
 • Miskovits Michal, roč. 1899, zomrel v zázemí.
 • Pittner Franz, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szlovik Johann, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Sztaroveczki Franz, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Sztaroveczky Jiři, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.
 • Topitzer Jan, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Stará Voda

 • Klimko Johann, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Slivenszky Josef, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v špeciálnej invalidnej ozdravovni.

Švedlár

 • Cravecz Josef, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Grőh Gašpar, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Kalinszký Josef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Kalinszky Josef, roč. 1890, padol v boji na východnom fronte.
 • Krieger Michal František, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Schneider František, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.

Tichá Voda

 • Holinga Andreas, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.
 • Mrozek Stefan, roč. 1888, zomrel v zázemí.

Veľký Folkmár

 • Grega János, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Mráz Michael, roč. 1891/1892, padol na východnom fronte.
 • Varga Jan, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Žakarovce

 • Hajstrics Josef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Hojsztrics Johann, roč. 1897, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Kontros Stefan, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Luščak Matej, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Ribovits Jan, roč. 1897, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Rusnák Josef, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.

Okres Humenné

Zbudské Dlhé

 • Kocai Adelbert, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Kežmarok

Abrahámovce

 • Jurcsik Josef, roč. 1876, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Blažov

 • Bajusz Josef, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Géczi Michael, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Habász Nikolaus, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Bušovce

 • Bartkowszki Thomas, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Glatz Ottmar, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Červený Kláštor

 • Lejava /Leava/ Adalbert, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Torbik Michal, roč. 1878, padol   na východnom fronte.

Dvorce

 • Brinczko Josef, roč. 1897, spáchal samovraždu vo vojenskej nemocnici na talianskom fronte.
 • Pekarčík Jan, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.

Holumnica

 • Blozsony Jakob, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Dűrr Michael, roč. 1886, zomrel v zázemí.
 • Raab Rudolf, roč. 1886, padol v boji na východnom fronte.

Huncovce

 • Gerő Leopold, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gondlovszky János, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Grűn Jakub, roč. 1886, zomrel v ruskom zajatí.
 • Kacsmarcsik Franz, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Szmik Johann, roč. 1896, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici v zázemí.

Ihľany

 • Grunvalszky Johann, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Hangurbadzsó Andreas, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Misalkó Gustáv, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Misalko Michael, roč. 1898, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Mitura Johann, roč. 1887, zomrel na tetanus v kombinácii s celkovým vojnovým vyčerpaním.
 • Muranyicza Martin, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Tomay Michael, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tomtsko Tobias, roč. 1891, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Zelenyak Michal, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Ihľany – m. č. Stotince

 • Jankura Jan, roč. 1888, zomrel na týfus v nemocnici.
 • Leszni Michael, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Misalkó Johann, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Javorina – m. č. Dvorce

 • Brinczko Josef, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jezersko

 • Gancsarcik Josef, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jurské

 • Hanacsik Jan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Soltész Jakub, roč. 1886, padol v boji na talianskom fronte.

Kežmarok

 • Gorcsák Johann, roč. 1891, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Kiovszky Adalbert, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Kiss Jiří, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Matonák Franz, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Nedorostek (Vrana) Ladislav, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Nojtász Bertalan, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.
 • Oleksak Wendelin, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Paszterczik Josef, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Patonay Julius, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Sebes Johann, roč. 1891, padol v boji na talianskom fronte.
 • Streit Karel, roč. 1888, zomrel vo zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Svocsak Franz, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Tlupac Andrej, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tribalcsik Alexander, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.
 • Trubacsek Jan, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Krížová Ves

 • Korenko Jan, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Lechnica

 • Danielcsák Johann, roč. 1867, zomrel na následky zranení utrpených na fronte v Haliči.
 • Hovonyák Ándreas, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Majercsák Andreas, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Oravec Jakob, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szemancsik Jozef, roč. 1871, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Lendak

 • Halčin Pavel, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Hudáček Martin, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Jasnyck Anton, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Karcsmarcsik Nikolaus, roč. 1870, zomrel na úplavicu vo vojenskej nemocnici.
 • Lizák Simeon, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Majercsák Anton, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Zmyovsky Franz, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.

Ľubica

 • Czebecauer Nándor, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Horvay Ján, roč. 1865, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klinga Josef, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Koki Koloman, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Kovalcsik Vojtech, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Lokerčák Jan, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Marhefka Gustáv, roč. 1885, padol na talianskom fronte.
 • Pirozsek Karl, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pitoniak Josef, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.
 • Pitonyák Julius, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szkaszkó Ján, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.
 • Szutor Viktor, roč. 1867, padol na fronte v Haliči.

Malá Franková

 • Gemza Franz, roč. 1898, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Grancarčik Vojtech, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Kalafut Andreas, roč. 1882, zomrel na zlyhanie srdca v kombinácii s celkovým vojnovým vyčerpaním.
 • Soľava Jakub, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností na území Albánska.

Malý Slávkov

 • Sterbák Jakob, roč. 1881, padol na fronte v Karpatoch.

Matiašovce

 • Kosztka Josef, roč. 1870/1871/, padol na fronte v Taliansku.
 • Kostka Vojtech, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Miskofszky Michael, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Zembovics Jan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Osturňa

 • Dučák Jakob, roč. 1871, zomrel na chorobu v zajateckom tábore.
 • Hamza Simon, roč. 1873, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Mudrak Stefan, roč. 1881, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Lazarák Ondrej, roč. 1889, zomrel v zázemí.
 • Polyák Simon, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Romanyák Nikolaus, roč. 1887, padol v boji s partizánmi v Čiernej Hore.
 • Rmanyák Nikolaus, roč. 1887, padol v boji na južnom fronte.
 • Silony Johann, roč. 1899, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Valcsák Ján, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vascsura Michael, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Podhorany

 • Bereg Martin. roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Glatz Michael, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Haberein Jan, roč. 1892, zomrel v zázemí.
 • Muschko /Musko/ Johan, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szimonicz Jan, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Zwick Jan, roč. 1896, zomrel v zázemí.

Rakúsy

 • Balcsarovics Paul, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Brosz Jakab, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Haberern Pavel Eduard, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kirner Mathias, roč. 1888, zomrel na následky strelných zranení v poľnom lazarete na východnom fronte.
 • Kirner Mathias, roč. 1888, padol v boji na fronte v Bukovine.
 • Renner Karel, roč. 1888, padol v boji na území Uhorska.

Reľov

 • Maslonka Adalbert, roč. 1893, zomrel na maláriu vo vojenskej nemocnici na východnom fronte.
 • Marhefka Michael, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Piszárcsik Josef, roč. 1891, zomrel na brušný týfus v zajateckej nemocnici.
 • Výrostek Ján, roč. 1892, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Ruskinovce

 • Knott Karel, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Neupauer Karel, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Repaszki Ján, roč. 1890, padol v boji na území Uhorska.

Slovenská Ves

 • Buczek Stefan, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Kovalcsik Jiří, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Kovalcsik Michael, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Kovalčík Bartolomej, roč. 1887, zomrel za neznámych okolností v ruskej zajateckej evakuačnej nemocnici.
 • Pisarčík Karel, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Strisowszky Anton, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Spišská Belá

 • Belka Ján, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Hartwieger Rudolf, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Hermel Emil Viktor, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Kollár Jozef, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Langer Ludvik, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.
 • Novajovszky Pavel, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Wagner Franz, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Spišská Belá – m. č. Strážky

 • Dinda Jan, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Húzsik Jakob, roč. 1886, zomrel v zázemí.
 • Montskó Tivadar Franz, roč. 1888, zomrel počas železničného transportu v Haliči.

Spišská Stará Ves

 • Biszák Balint, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Herz Mór, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kerenoscsok Jan, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Mirga Andreas, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stefanyák  Jan, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Virosztek Franz, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Spišská Stará Ves – m. č. Lysá nad Dunajcom

 • Kočinský Anastáz, roč. 1876, padol na fronte v Karpatoch.

Spišské Hanušovce

 • Kočiš Michal, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Matonok Josef, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pompa Josef, roč. 1893, zomrel na kiahne v zajateckej nemocnici.

Stará Lesná

 • Spitzkopf Jan, roč. 1884, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Stráne pod Tatrami

 • Neupauer Mathias, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Róth Mathias, roč. 1896, padol v boji na talianskom fronte.

Tatranská Javorina

 • Silán Josef, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.

Toporec

 • Hovanyák Johann, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Knapik Michael, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností v divíznom sanitárnom ústave.
 • Kuchta Jan, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Pusztovka Jan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Tvarožná

 • Emericzy Andor, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Palumbíni Ondrej, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Veľká Lomnica

 • Friedler Paul, roč. 1884, zomrel na následky zranenia vo vojenskej nemocnici.
 • Hering Karol, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Mlaka Paul, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Mock Jan, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Mravcsák Josef, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.

Vlková

 • Lipták Paul, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Vojňany

 • Gáborcsík Michael, roč. 1899, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.

Vrbov

 • Czinn Štefan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Glatz Albert Ernest, roč. 1889, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Marusinszki Josef, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Raab Karel, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Smith Johann, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.

Výborná

 • Kmet Sámuel, roč. 1884, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Neupauer Eduard, roč. 1891, padol na fronte v Karpatoch.
 • Renner Ján, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Štefani Michal, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Žakovce

 • Forberger Michal, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Laser Šamuel, roč. 1886, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Racz Matěj, roč. 1886, padol v boji na východnom fronte.
 • Szonak Johann, roč. 1887, zomrel na úplavicu vo vojenskej nemocnici.
 • Stein Eduard, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Vorberger Samuel, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Košice I.-IV.

Košice

 • Bikar Franz, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Haber Štepán, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Kaluzsa Ferdinand, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Kaluzsa Nándor, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Lepesch Eugen, roč. 1897, padol na talianskom fronte.
 • Tröppel Tivodar, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vrábel Alexander, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Košice – m. č. Kavečany

 • Gajdos Josef, roč. 1898, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Kapura Stefan, roč. 1894, zomrel na zlyhanie srdca vo vojenskej nemocnici.
 • Kovalcsin Johann, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Kavalcsin Johann, roč. 1897, padol  na fronte v Haliči.
 • Mizsenkó Josef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Soffa Josef, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností v mobilnej záložnej nemocnici.

Košice – m. č. Košická Nová Ves

 • Adamcso Mathias, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Košice m. č. Krásna nad Hornádom

 • Bendik Josef, roč. 1895, zomrel na následky zranenia vo vojenskej nemocnici.

Košice – m. č. Lorinčík

 • Tomcsik Matheus, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.

Košice – m. č. Ťahanovce

 • Eperjesi Johann, roč. 1878, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.

 

Okres Košice – okolie

Boliarov

 • Csobák Georg, roč. 1888, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Dzsobak Gregor, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bunetice

 • Csurgala/Surgala/ Jan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Čečejovce

 • Szabó Andrej, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čižatice

 • Jóska Stefan, roč. 1896,  padol na fronte v Haliči.

Družstevná pri Hornáde

 • Horenszkí Johann, roč. 1894, zomrel na následky zranení utrpených na fronte v Haliči.
 • Terifaj Johann, roč. 1874, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Semrák Mathias, roč. 1895, padol v boji na talianskom fronte.

Družstevná pri Hornáde – m. č. Malá Vieska

 • Gajdos Gregor, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Trojcsák Ján, roč. 1879, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Družstevná pri Hornáde – m. č. Tepličany

 • Horenszki Johann, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vavrák Andreas, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jasov

 • Andrejczo Stefan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Kecerovský Lipovec

 • Petrakamják (Petrakanyak) Andreas, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.

Kostoľany nad Hornádom

 • Hlubený Michal, roč. 1895, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Šemrak Matej, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.
 • Terifaj Johann, roč. 1874, zomrel v zázemí.

Malá Lodina

 • Lukacs Jan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Malé Trakany

 • Belan Ján, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Mokrance

 • Ondrejčo Štefan, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Mudrovce

 • Ondics Stefan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Ploské

 • Nemčík Juraj, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Olejár Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Ružín

 • Belka Johann, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Gajdoš Ján, roč. 1885, padol na fronte v Karpatoch.
 • Goldberger Gabriel, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sokoľ

 • Csorba Jozef, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Franko Juraj, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ganya Andreas, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Hricišak Josef, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Štós

 • Panaško Ján, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Trebejov

 • Chovan Andrej, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.
 • Mazág Jiři, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zádiel

 • Trnovsky Peter, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Levoča

Baldovce

 • Filip Jakob, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Szendrey Johann, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Beharovce

 • Leskovsky Martin, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Birovce

 • Biroscsák Andreas, roč. 1892, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.

Brutovce

 • Biroscák Andreas, roč. 1892, padol an fronte v Albánsku.
 • Demečko Juraj, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.
 • Tomcsik  Male Domitian, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.
 • Virosztek Gallus, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dravce

 • Bašista Martin, roč. 1885, zomrel v nemocnici počas zajatia v Rusku.
 • Bednár Martin, roč. 1887, zomrel v ruskom zajatí.
 • Spak Michael, roč. 1877, padol v boji na fronte v Haliči.

Granč – Petrovce

 • Pitonyák Paul, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jablonov

 • Gadus Valent, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Jarabinecz Andreas, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Szedlák Jan, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.
 • Sztrojni Andreas, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Klčov

 • Dzurilla Štefan, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Dzurilla Tomáš, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Janecsko Valentin, roč. 1898, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Korytné

 • Piatnicza Jan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kurimany

 • Frankovics Martin, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Šleziak Michal, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Levoča

 • Basiszta Josef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Gavron Josef, roč. 1899, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Hagowszky Ludvík, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hradiszky Andreas, roč. 1898, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Klaar Adolf, roč. 1898, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Krajcsir Josef, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Kubinszky Jan, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kuzmann Josef, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Labancz Andrej, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Labuda Josef, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.
 • Lesnák Štefan, roč. 1882, padol na fronte v Karpatoch.
 • Luchs Stefan, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Mlinár Josef, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Répászki Andrej, roč. 1877, zomrel za neznámych okolností v divíznom zdravotníckom ústave.
 • Tucsák Josef, roč. 1873, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Szekola Balint, roč. 1891, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Szekota Valentin, roč. 1891, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Valentin Martin, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Velky Josef, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Vilkovszki Jan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Weith (Wallernried) Richard, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zsák Stefan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Levoča – m. č. Závada

 • Gabrík Michal, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Hanisko Valentin, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Novák Andreas, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lúčka

 • Petronyak Jan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nemešany

 • Gadus Stefan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Nižné Repáše

 • Dzugan /Szugan, Szugány/ Jan, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Hritz Michael, roč. 1893, zomrel na tuberkulózu v zajateckom tábore.
 • Korcsko Jozef, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Korcsko Josef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Kolley  Josef, roč. 1886, zomrel na území dnešného Rumunska.
 • Lisoň Juraj, roč. 1881, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Szugány János, roč. ?, padol na fronte v Karpatoch.

Oľšavica

 • Reisz Jiří, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Ulej Chromcsak Juraj, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.

Ordzovany

 • Matys Jan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sumera Johan Venzel, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pavľany

 • Krigovský Martin, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Poľanovce

 • Burik Josef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Novák Ján, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Palacskó Jan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Zahuranyecz Jan, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Spišské Podhradie

 • Boros Stefan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dolný Stefan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Hamborszky Johann, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hartmann Rudolf, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Kossala Martin, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Kuzmiak Peter, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Lipovszki Stefan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Lipták Jakob, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici  v Rusku.
 • Misinai Jan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Puchala (Puhalla) Ján Pavel, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Ruman Vojtech, roč. 1897, padol v boji na talianskom fronte.
 • Szedlák Johann, roč. 1890, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Steller Koloman, roč. 1869, padol na východnom fronte.
 • Trenka (Trnka) Robert, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Tulej Jan, roč. 1891, padol na fronte v Karpatoch.
 • Varga Stefan, roč. 1889, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Spišský Hrhov

 • Baumőbl Leopold, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.

Spišský Štvrtok

 • Beregházi Stefan, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szopkó Stefan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vilcsek Josef, roč. 1898, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Studenec

 • Litecký Pavel, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rusznyák Martin, roč. 1879, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Torysky

 • Turek Jiři, roč. 1895, padol   na východnom fronte.
 • Turek Michal, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Uloža

 • Hlavatý Štefan, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Rovder Michael, roč. 1893, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Roder Michal, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szémann Jan, roč. 1888, zomrel v zázemí.

Východná

 • Bartko Adam, roč. 1887, zomrel v nemocnici počas zajatia v Rusku.

Vyšné Repáše

 • Csmely Thomas, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Grieger Balint, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Korchnyak Pavel, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Rescsák Adam, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Vrabel Michael, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vyšný Slávkov

 • Kolacsovszky Bálint, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.
 • Nisznik Andreas, roč. 1895, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Rajner Jan, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Tejbuš Cyril, roč. 1896, zomrel na následky zranenia na fronte v Haliči.

Okres Liptovský Mikuláš

Beňadiková

 • Hlůska Johann, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Moncsó Martin, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Beňušovce

 • Knebel Ondrej, roč. 1882, padol v boj na fronte v Haliči.

Bobrovček

 • Čajka Jánoš, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Klimo František, roč. 1885, padol v boji na fronte v Sliezsku.
 • Kmeť Ján, roč. 1879, zomrel za neznámych okolností v ruskom zajateckom tábore.
 • Valló Jozef, roč. 1885, zomrel v nemocnici v ruskom zajatí.

Bobrovec

 • Blahunka František, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Blahunka Jan, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Galica Josef, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Liszi Stefan Alois, roč. 1893, zomrel na tuberkulózu v zajateckej nemocnici.
 • Klancsó Karl Josef, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Oszadzky Stefan, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Sigmnund Arpad, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Šulek Štefan, roč. 1893, narodený v Budapešti, padol na fronte v Taliansku.
 • Tkács Franz, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Trizma Johann, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Trizna Jan, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Vrabec Robert, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bobrovník

 • Bleha Jan, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Jurička Ladislav, roč. 1899, padol v boji na talianskom fronte.

Bukovina

 • Bukovinszky Josef, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.

Bukovina – m. č. Janošovce

 • Dulacska Emil, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Demänová

 • Lang Peter, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Dovalovo

 • Veverica Michal, roč. 1870, zomrel na skorbut vo vojenskej nemocnici.

Dúbrava

 • Brdár Adam /Andreas/, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Brdár Andrej, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Jurcsa Jan, roč. 1891, padol v boji na východnom fronte.
 • Korény Petr, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Moravcsik Jiři, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petkő Koloman, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Szlascka Andreas, roč. 1890, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Szlacsko Ondrej, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Urbanovicz Ondrej, roč. 1889, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Galovany

 • Matuska János, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Galovany – m. č. Dechtáre

 • Allmann Andrej, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Allmann Andreas, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Ladányi /Lindtner/ Josef Rudolf, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.
 • Liska Jan, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Liška Matej, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Gôtovany

 • Melegh Josef, roč. 1891, padol na fronte v Karpatoch.

Gôtovany – m. č. Fiačice

 • Misovics Jan, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Huty

 • Badlik Josef, roč. 1899, zomrel na otravu krvi vo vojenskej nemocnici.
 • Butora Franz, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Dorušak František, roč. 1884, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Jurkaš Pavel, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kapitány Alois, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Mikula Ján, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Hybe

 • Duda Andreas, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dzurak Andrej, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Mrlian Johann, roč. 1900, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Lehóczky Andreas, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Matebusz Julius, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Rajnák Andreas, roč. 1884, padol v boji na východnom fronte.
 • Stanček Ondrej, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.
 • Telpiczki Daniel, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.
 • Urlian Jan, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zsiska Andreas, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zsiska Jan, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jakubovany

 • Kucharik Jan, roč. 1886, padol v boji na východnom fronte.

Jakubovany – m. č. Hora

 • Zelenka Adam, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jalovec

 • Matejka Peter, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.

Jamník

 • Dzuriak Matej, roč. 1889, zomrel v ruskom zajatí.
 • Dzurjak Peter, roč. 1882, padol na fronte v Karpatoch.
 • Gajdos Jan, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Szlabej Vilém, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Szochor Jan, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Trnka Jan, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Konská

 • Gyermek Jan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Kráľova Lehota

 • Kurilla Peter, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v ruskom zajateckom tábore.
 • Lehóczky Bartos Simon, roč. 1870, padol na fronte v Albánsku.

Kráľova Lehota – m. č. Čierny Váh

 • Adriány Paul, roč. 1881, zomrel na dyzentériu v zajateckej nemocnici.

Kvačany

 • Gresik Ándreas, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kuráň Jozef, roč. 1899, padol v boji na fronte v Taliansku.
 • Matay Jan, roč. 1888, zomrel v zázemí.
 • Zsiák Stefan, roč. 1884, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.

Kvačany – m. č. Dlhá Lúka

 • Lang Andreas, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Lazisko

 • Kubo Ján, roč. 1876, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kubó Jan, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.
 • Varga Jan, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zatykó Andreas, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Liptovská Anna

 • Vozár Ján, roč. 1870, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Liptovská Kokava

 • Axameth Mathias, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Michalics Michael, roč. 1881, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Martinčo Jan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Szlivka Mathias, roč. 1887, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Valyentko Jan, roč. 1894, bol smrteľne zranený na fronte v Haliči.

Liptovská Mara

 • Francz Andrej, roč.1886, padol na fronte v Haliči.

 

Liptovská Porúbka

 • Balog Mathias, roč. 1891, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Bartos János, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Benyó Vejó Peter, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Frnyák Alexander, roč. 1897, zomrel v ruskom zajatí.
 • Fruják Alexander, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Gasko Ján, roč. 1888, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Haluska Stefan, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Kulhavý Pavel, roč. 1888, zomrel za neznámych okolností v nemocnici zajateckého tábora.
 • Nezník Nikolaus, roč. 1896, zomrel na fronte v Albánsku.
 • Piatka Optiš Michal, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Slauka Mathias, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v mobilnej záložnej nemocnici.
 • Šulek Gašpar, roč. 1894, zomrel v zajateckom tábore v ruskom zajatí.

Liptovská Sielnica

 • Ambrosz Juraj, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Blachi Andreas, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Csiap Juraj, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Guran Jan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kostolný Jan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Kosztolný Matiáš, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Krmecký Ondrej, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Krmeský Karol, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lovich Mathias, roč. 1879, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Mraz Ján, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Plachi Jiři, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szpriska Matej, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Liptovská Sielnica – m. č. Bernice

 • Szvitek Josef, roč. 1896, zomrel na paratýfus vo vojenskej nemocnici.

Liptovské Behárovce

 • Szalinecz Josef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Liptovské Kľačany

 • Droppa Andreas, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Gurany Adam, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kosso Jan, roč.1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Otyepka Andreas, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Viga Adam, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Liptovské Matiašovce – m. č.  Nižné Matiašovce

 • Kozák Cyril, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Liptovské Matiašovce – m. č. Vyšné Matiašovce

 • Sůlek Peter, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Liptovské Sliače

 • Dvorszky Andreas, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.

Liptovský Hrádok

 • Hyrass Emil von, roč. 1895, nar. Tešín (okres Tešín). Padol na fronte v Haliči.
 • Juriš Alojz, roč. 1887, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej nemocnici.
 • Novák Ondrej, roč. 1893, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Romauer Josef, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Romsauer Josef, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sintaj Jan, roč. neznámy, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej nemocnici.

Liptovský Hrádok – m. č. Dovalovo

 • Jurčo – Obarenec Jan, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Mihók (Mihulík) Johan, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Preslovič Michal Ľudovít, roč. 1899, padol na fronte v Slovinsku.
 • Singer Mark, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Svikra Martin, roč. 1878,zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Švihra Michal, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.
 • Veverica Michal, roč. 1870, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Liptovský Ján

 • Csurni Matiáš, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Groszmann Julius, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Hlavaj Pater, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Jonas-Vulgo Kompiš Ján, roč. 1899, padol v boj na talianskom fronte.
 • Krajcsuska Jan, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Sztanislav Stefan Rudolf, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Šimovček János, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Urban Johann, roč. 1873, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Urban Michal, roč. 1884, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Vidor Vojtech, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Widor Béla, roč. 1884, zomrel na škvrnitý týfus vo vojenskej nemocnici.

Liptovský Mikuláš

 • Bobula Rudolf, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csajka Michael, roč. 1871, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Cvajna Martin, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Kriskó Johann, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici na východnom fronte.
 • Kriskó Jan, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v záložnej ošetrovni.
 • Krakovszki Robert, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v mobilnej záložnej nemocnici.
 • Ondrejčák Jan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Palčo-Martinek Jozef, roč. 1888, zomrel v zázemí po skončení vojny.
 • Szlosarik Michal, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Liptovský Mikuláš – m. č. Andice

 • Bernik Mathias, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Kusjak Stefan, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lauczik Jan, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Liptovský Mikuláš – m. č. Demänová

 • Demenčík Adam, roč.1886, padol na fronte v Haliči.
 • Droppa Adam, roč. 1873, zomrel v ruskom zajateckom tábore.
 • Kuna Juraj, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Lang Petr, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Nahálka Matej, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.
 • Nahálka Ondrej, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.
 • Peroncsik Andreas, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Peroncsik Mathias, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Liptovský Mikuláš – m. č. Iľanovo

 • Krisko Michael, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Muranyicza Martin, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Žiaran Juran, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Liptovský Mikuláš – m. č. Liptovská Ondrášová

 • Csipka Matiáš, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szipka Mathias, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szohány Andrej, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Liptovský Mikuláš –  m. č. Okoličné

 • Gajdas Ján, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gejdos Johann, roč. 1879, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Gejdoš Matej, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Jamovcsik Michael, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Janovcsik Michael, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v Rusku.
 • Krivos Ludvik, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.

Liptovský Mikuláš – m. č. Palúdzka

 • Almann Mathias, roč. 1888, zomrel na tuberkulózu v zajateckej nemocnici.
 • Grósz Alexander, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Holéczy Adam, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mandik Johan, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Lepkó Michal, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Weiser Arpád, roč. 1889, padol na fronte.

Liptovský Mikuláš – m. č. Ploštín

 • Čupka Martin, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Dzur Juraj, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Dzur Martin, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Dzur Michal, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Dzur-Trnovsky Jan, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.
 • Priechodský Matej, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Trnovský Dzur Ján, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.

Liptovský Mikuláš – Vitálišovce

 • Kubovčík Pavel, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.

Liptovský Mikuláš – m. č. Vrbica

 • Droban Michael, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Haviar Michal, roč. 1890, zomrel v zajateckom tábore v Albánsku.
 • Chrapčiak Pavel, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Liska Adam, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Martinka Jan, roč. 1881, padol na fronte v Karpatoch.
 • Mudrony Johann, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Ondruska Adam, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pivko Jan, roč. 1894, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Puška Šimon, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Ribarszki Jan, roč. 1890, padol v boji na území Uhorska.

Liptovský Ondrej

 • Holli Michael, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Krakovszki Robert, roč. 1894, bol smrteľne zranený na východnom fronte.
 • Nahálka Peter, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Stupka Martin, roč. 1877, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Uličný (Sevčík) Matej, roč. 1873, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Liptovský Peter

 • Keremit Josef, roč. 1899, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Kermiet Jozef, roč. 1900, pomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Ulicsni (Csurgó) Peter, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • WozarikJan, roč. 1879, padol na fronte v Karpatoch.
 • Zachar Martin, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Liptovský Trnovec

 • Krmeský Ján, roč. 1876, zomrel za neznámych okolností v evakuačnej nemocnici.
 • Szubuli Johann, roč. 1881, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Varinský Petr, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varinszki Petr, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Vozarik Petr, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Liptovský Trnovec – m. č. Beňušovce

 • Sekan Matej, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.
 • Szekan Josef Isokin, roč. 1876, padol na fronte v Taliansku.

Ľubeľa

 • Bundesveszd Andreas, roč. 1890, zomrel na chronický katar vo vojenskej nemocnici.
 • Budvesel Adam, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Budveszel Andrej, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Gajdos Jan, roč. 1890,  padol na fronte v Haliči.
 • Gejdos Adam, roč. ?, padol na fronte v Karpatoch.
 • Gregor Ádám, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lubeľa – m. č. Zemianska Lubeľa

 • Janči Ján, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Vereby Nikolaus, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Lubeľa – m. č. Kráľovská Lubeľa

 • Vrbenszky Jan, roč. 1886, zomrel v poľnom lazarete.

Malatiny

 • Batisz Jozef, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Malé Borové

 • Rakucsak Stefan, roč. 1871, padol v boji na území Uhorska.
 • Szekuczia Pavel, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Nižná Boca

 • Hellebrandt Johann, roč. 1888, padol na fronte v Karpatoch.
 • Lichardus Jan, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Polonyi Benjamín Ján, roč. 1889, zomrel v zázemí.
 • Steiner Ľudevit, roč. 1879, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Wächtner Jan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Palúdza

 • Bend Jan, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Droppa Matej, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Dudáš Matej, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.
 • Kusják Jan, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kušiak Ján, roč. 1882, padol na fronte v Karpatoch.
 • Laco Ján, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Pavlinyi Mathias, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Palúdzka

 • Kern Jan, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kern Michael, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.

Partizánska Ľupča

 • Brcsik Daniel, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Czeni Josef, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Dobák Josef, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Javorniczky Gusztáv, roč. 1877, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Junicsek Johann, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Juricsek Jan, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kachlau Josef, roč. 1896, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Kankrényi Jan, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kuszy Ervin Ernst, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.
 • Psenko Pavol, roč. 1987, padol na fronte v Haliči.
 • Pethő Daniel, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Pribiš Aladár, roč. 1890, zomrel pravdepodobne v ruskom zajatí.
 • Rosinszky Johann, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Székely Arpád, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Székely Martin, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.
 • Szvitel Jozef, roč. 1896, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Pavčiná Lehota

 • Staroň Jan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Starony Jan, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pavlová Ves

 • Blcha Florián, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Novak Johann, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Tomkó Albert Michael, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ploštín

 • Dzúr Georg, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Zubaj Adam, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pribylina

 • Bobrík Adam, roč.1896, padol na fronte v Haliči.
 • Didek Michal, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Hečlo Michal, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jurik Pavel, roč. 1885, zomrel v ruskom zajateckom tábore.
 • Klančo Mathias, roč. 1891, padol v boji na území Uhorska.
 • Klaucso Mathias, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Pallo Peter, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pelach Matiáš, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Poljak Jan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Salva Ján, roč. 1884, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.
 • Szalva Michael, roč. 1896, zomrel na pneumóniu vo vojenskej nemocnici.
 • Szalva Michael, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Sztupka Jan, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Štepita Pavel, roč. 1899, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Zatykó Johann, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Zatyko Adam, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zatko Michael, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.

Podtureň

 • Jurkovič Karol, roč. 1890, padol v boji na východnom fronte.

Prosiek

 • Guran Jíři, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Guráň Ondrej, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gurany Andreas, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Topi Jan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Smrečany

 • Čerstvik Martin, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janicsak Jozef, roč. 1898, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici na fronte v Taliansku.
 • Kaczera Michal, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szmercsányi Tihámer, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Širica Peter, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.

Sokolče

 • Hasko Stefan, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Jurkovič Juraj, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kardos Mathias, roč. 1885, padol v boji na východnom fronte.
 • Misovics Adam, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.
 • Misovics Adam, roč. 1875, zomrel počas okupačnej služby na Ukrajine.
 • Spitka Ján, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Svätý Kríž

 • Kaszanyiczky Jan, roč. 1891, padol v boji na východnom fronte.
 • Koszusan Jan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Trstené

 • Brziak Josef, roč. 1893, zomrel na infarkt vo vojenskej nemocnici.

Uhorská Ves

 • Koki Július, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Repcsík Johann, roč. 1894, zomrel na následky zranení utrpených na fronte v Haliči.
 • Repcsik Jan, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.

Vavrišovo

 • Krajcsi Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Lizuch Mathias, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Szlabej Pavel, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vongrej Jan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vážec

 • Gócs Matej, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Chovan Jan, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Kupcsulin Lucsánszky Johann, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Sztankó Ján, roč.  1896, padol na východnom fronte.
 • Terianček János, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Terjancsek Johann, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Zubaj Martin, roč. ?, zomrel v zázemí.

Veľké Borové

 • Belkó Georg, roč. 1898, zomrel na následky zranení utrpených na fronte v Haliči.
 • Svidek Stefan, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Valek Pavel, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.

Veľký Bobrovec

 • Tkács Franz, roč. 1892, zomrel pri železničnom nešťastí.

Veterná Poruba

 • Benko Michal, roč. 1870, zomrel v dnešnom Albánsku. Príčina smrti neznáma.
 • Hudec Michal, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Jancsűska Johann, roč. 1888, bol smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Salaj Ján, roč. 1887, padol v boji na východnom fronte.
 • Szalai Jan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Vlachy

 • Vlha Adam, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vlachy – m. č. Krneš

 • Plavka (Planka) Nikolaus, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.

Východná

 • Brezina Martin, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Gaj Peter, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Garaj Ján, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Kiszel Josef, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kokavec Martin, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.
 • Kokavecz Ján, roč. 1883, padol na fronte v Karpatoch.
 • Koreň Ján Peter, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Kysel Josef, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Lehotský Martin, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Lehotský Martin, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Martinka Pavel Filip, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Mikuš Jan, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Pavko Martin, roč. 1890, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Poliak Michal, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Žiak Martin, roč. 1891, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Vyšná Boca

 • Cholvadt Johann, roč. 1891, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Cholvald Samuel, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Závažna Poruba

 • Batík Matej, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Betyko Jan, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Betyko Michal, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Illanovski Jan, roč. 1882, padol v boji na východnom fronte.
 • Jambrich Martin, roč. 1885, padol v boji na území Uhorska.
 • Jurecsko Jan, roč. 1880, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Mikuláš Ján, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sulek Daniel, roč. 1875, padol na východnom fronte.
 • Ševčík Matej, roč. 1887, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Vongrej Michal, roč. 1889, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Žiar

 • Kubányi Johann, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Simó Petr, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.

Okres Lučenec

Boľkovce

 • Deme Gabriel, roč, 1882, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.

Točnica

 • Červenák Ján, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Okres Martin

Sučany

 • Hodzsa  Ivan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Róth Oszkar, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.

Turany

 • Róth Adolf, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Okres Medzilaborce

Medzilaborce

 • Pavlov Ján, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Okres Michalovce

 Bajany

 • Stark David, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Stark Daniel, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Okres Námestovo

Breza

 • Matějčík Ondrej, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.

Okres Nové Zámky

Dubník

 • Szigethy Koloman, roč. 1872, padol na fronte v Haliči.

Okres Piešťany

Moravany nad Váhom

 • Szedlácsek Karol, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Prešov

Abranovce

 • Dsurko Johann, roč. 1880, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Bajerov

 • Hudak Andreas, roč. 1896, zomrel na zlyhanie srdca.

Bertotovce

 • Jurcsó Josef, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v divíznom sanitárnom ústave.
 • Revák Štěpán, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.

 Brestov

 • Huk Josef, roč. 1872, padol na fronte v Haliči.
 • Sulko Juraj, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.
 • Šutko Ondrej, roč. 1888, zomrel v zajateckom tábore v ruskom zajatí.

Bretejovce

 • Barej Johann, roč. 1887, zomrel na týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Hudák Ján, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.
 • Jelcs Andreas, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v nemocnici.
 • Lukács Jozef, roč. 1894, zomrel v Rumunsku.

Bystré

 • Onufer Josef, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čelovce

 • Hajduk /Nazarej/ Jiři, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Červenica

 • Bulna Andrej, roč. 1887,  zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Hadvizsgyák Andreas, roč. 1896, omrel na následky zranení na fronte v Haliči.
 • Tkacsik Hasko Jan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Demjata

 • Buchovszky Josef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Kacsmár Georg, roč. 1896, padol v boji na talianskom fronte.
 • Kanas Ondrej, roč. 1897, zomrel počas železničného transportu do zázemia.
 • Rakos Mathias, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.

Drienov

 • Breczko Andreas, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.
 • Havrila Josef, roč. 1886, zomrel na zlyhanie srdca v zajateckej nemocnici.
 • Gerda Jan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Maczejko Johann, roč. 1899, zomrel na meningitídu vo vojenskej nemocnici.
 • Szabol János, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.

Drienovská Nová Ves

 • Iván Ján, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Dulova Ves

 • Komár Michal, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Komar Stefan, roč 1887, zomrel v zajateckom tábore.
 • Pavel Michael, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Fintice

 • Gres Georg, roč. 1883, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.

Fulianka

 • Hajduk Adalbert, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Muha Štepan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Geraltov

 • Gulvás Andrej, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Lazorik Mikuláš, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Geraltov –  m. č. Závadka

 • Tkács Josef, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Gregorovce

 • Ducsai Georg, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Kanczir Andreas, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sobota Juraj, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v epidemickej nemocnici.

Haniska

 • Kocsán Stefan, roč. 1886, zomrel v zajatí v Rusku.

Hermanovce

 • Pribek Jan, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.
 • Sedlák Paul, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Valycucsin Stefan, roč. 1870, padol na fronte v Haliči.

Hrabkov

 • Joscsák Koltaník Andreas, roč. 1900, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Chmeľov

 • Gajdos Jan, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.
 • Kazimirský Ján, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v ruskej zajateckej nemocnici.
 • Szucska Jiři, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.

Chmeľovec

 • Kolesár Ján, roč. 1883, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Majerszky Jiři, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Chmiňany

 • Kozák Josef, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností na železničnej stanici.

Chminianske Jakubovany

 • Antal Andreas, roč. 1892, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Gál Jan, roč. 1892, nar. v USA, padol na východnom fronte.
 • Fóris Ján, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Krajnyák Andreas, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Chminianská Nová Ves

 • Duda Paul, roč. 1891, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Magura Jan, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Škvarka Jan, roč. 1889, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Tobiás Emerich, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kapušany

 • Ilias/Elias/ Jiří, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Mihok Andreas, roč. 1896, zomrel na zápal pľúc v zázemí.
 • Porczani Jan, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Kendice

 • Hatok Ondrej, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.

Kojatice

 • Feczkó Andreas, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Kokošovce

 • Kocserba Josef, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Tenius Stefan, roč. 1891,  zomrel na otravu krvi vo vojenskej nemocnici.

Križovany

 • Majcher Andreas, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Priscsák Jiři, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Priszczák Georg, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Lačnov

 • Lesko Paul, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Lesko Josef, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Seman Juraj, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szeman Andreas, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.

Lada

 • Marcin Georg, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lažany

 • Scsavniczky Jan, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.

Lesíček

 • Fuchs Vojtech František, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Szuhovics Johann, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ličartovce

 • Jurko Ján, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Jurko Pavel, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v núdzovej nemocnici.
 • Kraujac Michal, roč. 1870, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.

Lipníky – m. č. Taľka

 • Szopkó Jan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Lipovce

 • Imrich Jan, roč. 1887, padol v boji na východnom fronte.
 • Kovaly Jakab, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Mikula Antonín, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Szimonyák Anton, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lúčina

 • Rajher Jiří, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.

Ľubotice  – Šarišské Lúky

 • Fried Rudolf, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Karabinós Michal, roč. 1895, padol v boji na území Uhorska.
 • Rusznák Josef, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Rusznák Josef, roč. 1886, padol v boji na východnom fronte.
 • Sirotnyak Josef, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Singer Mark, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Syroniák Josef, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.

Ľubovec – m. č. Ruské Pekľany

 • Jaczko Jan, roč. 1888, padol v boji na území Uhorska.

Malý Slivník

 • Oravecz Jakov, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.

Malý Šariš

 • Fabián Stefan, roč. 1878, zomrel na chorobu vo vojenskom lazarete.
 • Paulik Sigismund, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Medzany

 • Gábor Andreas, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kusnir Štepan, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molcsán Štefan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Michaľany

 • Lichvar Jan, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Mirkovce

 • Szikora Ján, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nemcovce

 • Karabin Andreas, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Paulovski Georg, roč. 1872, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Uhrin Jiři, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Okružná

 • Daňo Ján, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Ondrášovce

 • Hagyari Matej, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Majercsin Josef, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Ovčie

 • Jencsa Martin, roč. 1892, padol v boji na východnom fronte.

Petrovany

 • Ivanko Andrej, roč. 1897, padol v boji na fronte v Taliansku.
 • Ivanko Ondrej, roč. 1896, padol v boji na fronte v Taliansku.
 • Svabszki Jan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Podhorany

 • Červeniak Jan, roč. 1890, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Hudak Josef, roč. 1890, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Podhradík

 • Varga Johann, roč. 1892, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.

Prešov

 • Berdis Jan Stefan, roč. 1888, padol na fronte v Karpatoch.
 • Bujnyak Josef, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Burdelák Julius, 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Cvancinger Andreas, 1897, zomrel na chorobu v nemocnici v zázemí.
 • Čech Ondrej, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Dembrovič Štefan, roč. 1885, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Dinkos Bazil, roč. 1884, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Gabona Josef, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Galločik Ladislav, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gerhardt Ľudovít, roč. 1880, zomrel v zázemí.
 • Gupčo Arpád Julius, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Huczell Zoltán, roč. 1893, zomrel v zázemí.
 • Hufnágel Emerich, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Ivan Jiří, roč. 1889, padol v boji na východnom fronte.
 • Kačiščák Antonín, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kohut Josef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Kuchar Ján, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Mahler Julius, roč. 1883, padol na fronte v Karpatoch.
 • Marczinko Stefan Julius, roč. 1890, zomrel na brušný týfus v zajateckej nemocnici.
 • Matisz Andreas, roč. 1877, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Mátrai Štefan Vojtech, roč. 1886, zomrel v zázemí.
 • Mihálek Julius, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Mihalik Andrej, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Michalik Andrej, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nazarej Josef, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nitz August, roč. 1888, zomrel na tuberkulózu v zajateckom tábore.
 • Orinyák Andor Nikolaus, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.
 • Pavelcsák Stefan, roč. 1898, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Pavlik Sigismund, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Paszternák Jakob, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Polyák Johann, roč. 1896, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Polyák Johann, roč. 1898, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Piroch Rudolf, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Repka Bertalan, roč. 1894, zomrel na fronte v Haliči.
 • Repka Bertalan, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.
 • Révész Gustav, roč. 1881, padol v boji na území Uhorska.
 • Ryba Vincenc, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Schreiber Maxim, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Stefancsik Johan, roč. 1889, zomrel na tuberkulózu v zajateckej nemocnici.
 • Stern Samuel, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szamku Kalman, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szivák Julius, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sztach Josef, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Urbanyecz Josef, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vitkó Michael, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Prešov – m.č. Nižná Šebastová

 • Dzeszatnik Michal, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kačala Andrej, roč. 1890, padol v boji na talianskom fronte.
 • Miklos Jozef, roč. 1896, zomrel na chorobu v nemocnici v zázemí.
 • Mikluš Jozef, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Marczinsiu Josef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Schmidt Jan, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v zajateckej poľnej nemocnici.
 • Szémann Štepán, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Tkáč Josef, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Prešov – m. č. Solivar

 • Duzsda Stefan, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Füller Géze Josef Eugen, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Gabrom /Gabrun/ Stefan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Majher Josef, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Maliár Emil Michal, roč. 1891, padol na fronte v Karpatoch.
 • Marczin János, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maurer Vojtech, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Poncsak Jan, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Rusnák Štefan, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v improvizovanej nemocničnej stanici.
 • Teschinski Jan, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Prešov – m. č. Šalgovík

 • Tomas Johann, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Prešov – m. č. Šváby

 • Czán Franz, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Labuda Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Ringer Josef, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.

Radatice

 • Kolycsucs Andreas, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Kolyenics Andreas, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Turcsik Michael, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Radatice – m. č. Radačov

 • Petro Josef, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pribula Jan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Renčišov

 • Mráz Rudolf, roč.1886, zomrel na týfus vo vojenskej nemocnici v zázemí.

Rokycany

 • Majerník Stepan, roč. 1895, zomrel v zázemí.

Sedlice

 • Makara Johann, roč. 1894, zomrel na maláriu v zajateckej nemocnici.
 • Paulovits Josef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Pavlovics Josef, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Svinia

 • Kanyúch Josef, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v divíznom sanitnom ústave.
 • Knut Andrej, roč. 1898, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Loja Andrej, roč. 1890, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Olejár Andreas, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Šarišské Bohdanovce

 • Gotthard Andreas, roč. 1893, zomrel na suchoty v zajateckej nemocnici.
 • Gotthard Andreas, roč. 1893, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Lazor Nikolaus, roč. 1871, zomrel na úplavicu vo vojenskej nemocnici.
 • Nowosad Andreas, roč. 1879, bol  smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Markovszki Jan, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Panczurak Andrej, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Smiga Jiří, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Soltész Andreas, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Zborovszky Stefan, roč. 1892, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Šindliar

 • Bendik Ladislav, roč. 1891, popravený po rozsudku poľného súdu.
 • Dvorszky Andreas, roč.1889, padol na fronte v Haliči.
 • Grusz Ján, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Majcher Jan, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petruška Andreas, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szamszeti Balint, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.

Štefanovce

 • Grúsz Jan, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Teriakovce

 • Gabcsó Stepan, roč. 1894, zomrel na chorobu v nemocnici v zázemí.

Terňa

 • Kriszan Georg, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Kravčuk Simon, roč. 1872, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Piroch Andreas, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Tichý Potok

 • Dudan Nikolaus Andreas, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Trnkov

 • Grűn Andreas, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Tuhrina

 • Tkacsik Josef, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Tulčík

 • Zahler Arthur, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Varhaňovce

 • Stefko Andreas, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľký Slivník

 • Basiszta Juraj, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Veľký Šariš

 • Bogdenski Josef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Gabron Štefan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gmitro Andreas, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.
 • Kajda Béla, roč. 1897, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Kájela Béla, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v nemocnici.
 • Kolozsváry Jan, roč. 1892, narodený v USA, padol na fronte v Haliči.
 • Kopczovics Josef, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.
 • Maté Desiderius, roč. 1897, zomrel na zápal obličiek vo vojenskej nemocnici.
 • Mártonyi Stefan, roč. 1892/1893, padol na fronte v Haliči.
 • Medveczky Ladislav, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Opczovics Josef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pankuh Jan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Riba Vincze, roč. 1894, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Rubovics Ignác, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Schűtz Daniel, roč. 1896, padol v boji na talianskom fronte.
 • Stvartnyik Josef, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Vanyó Josef, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Vrabel Eduard, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Vrabely Johann, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Víťaz

 • Paczofszky Tomas, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku

Vyšná Šebastová

 • Adamcsik Stefan, roč. 1880, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Frankó Johann, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Szémann Stefan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Vyšná Šebastová- m. č. Severná

 • Boszák Michal, roč. 1886, padol na východnom fronte

Záborské

 • Antolík Josef, roč. 1883, zomrel v ruskom zajatí.
 • Szemanczsin Štepán, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Záhradné

 • Sitár Rudolf, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Szabol Jiři, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.

Zlatá Baňa

 • Medvecz Ján, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Žehňa

 • Kozsel Andreas, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Žipov

 • Hudák Ondrej, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Župčany

 • Kuderjovi Tivadar, roč. 1898, zomrel v záložnej nemocnici.
 • Loja Johann, roč. 1888, zomrel na zápal čriev v zajateckej nemocnici.
 • Stofan Andreas, roč. 1874,  padol na fronte v Haliči.
 • Szakala Johann, roč 1894, zomrel na týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Szakala Josef, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.

 Okres Poprad

Batizovce

 • Boratko Juraj, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.
 • Boratko Josef, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Gaj /Pajerehin/ Jan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Rusnák Michal, roč. 1879, padol v boji na talianskom fronte.
 • Serfel Andreas, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v barákovej nemocnici.

Gánovce – m. č. Filice

 • Madács Josef, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Gerlachov

 • Berger Jan Stefan, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ganovszki Pavel, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Kicsin Jan, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.

Hôrka

 • Gánóczy Aladár, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.

Hranovnica

 • Habovszky Stefan, roč. 1889, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Gajan Ján, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Gavalér Josef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Kikta Jan, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Malatín Jan, roč. 1882/1892, padol na fronte v Taliansku.
 • Olej Andreas, roč. 1888, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Szlavkovszky Johann, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Jánovce

 • Jacko Andrej, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.

Jánovce – m. č. Čenčice

 • Pencak Michal, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Jánovce – m. č. Machalovce

 • Richwalszky Štěpan, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností na východnom fronte.

Kravany

 • Zmok Jan, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Liptovská Teplička

 • Korény Stefan, roč. 1885, padol na fronte v Karpatoch.
 • Kreics Ján, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Krupa Michal, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Slivos Michael, roč. 1895, zomrel na fronte v Haliči.
 • Fendek  Stefan, roč. 1871, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Praško Michal, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Predcsak Jan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Slivos Michal, roč. 1895, padol v boji na východnom fronte.
 • Stosel Michal, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Szuharek Michael, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Timko Konyak Jan, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Veranec Kulach Michal, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Vernarecz Michal /Michael/, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zuszkin Mathias, roč 1898, zomrel na otravu krvi vo vojenskej nemocnici.

Lučivná

 • Koki Jan, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Mesko Bruno Koloman, roč. 1881, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Majzel Ján, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.

Machalovce

 • Laczus Michal, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Mengusovce

 • Gay Pavel, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hudács Michal, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Nikerle Paul, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Mlynica

 • Alexy Eduard, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.
 • Toperczer Jan, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Poprad – m. č. Matejovce

 • Prax Matej, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Poprad – m. č. Spišská Sobota

 • Lainz Josef, roč. 1896, zomrel na chorobu v zajateckom tábore.
 • Leincz Anton, roč. 1870, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Kicsin Karol, roč. 1895, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Szobanszky Anton, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szvitana Andreas, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Poprad – m. č. Stráže pod Tatrami

 • Draveczky Julius, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gengely Stefan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Valek Michael, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.

Poprad – m. č. Veľká

 • Haberer Ernest, roč. 1889, zomrel pri automobilovom nešťastí v zázemí.
 • Istvánka Eduard, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.

Spišská Teplica

 • Bendig Štefan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Bendik Ján, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Cserniczky Jan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csonka Ján, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Koki Jan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kupcso Josef, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Valencsik Stefan August, roč. 1883, padol na fronte v Karpatoch.

Spišské Bystré

 • Bednár Juraj, roč. 1884, zomrel v ruskom zajatí.
 • Ivan Josef, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kazsmir Martin, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Kneznyik Jozef, roč. 1891, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Kovalik Julius, roč. 1882, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Kubičko Pavel, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Laczkó Jan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lipták Stefan, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Lopuch Jan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Lopuch Stefan, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Magera (Kozár) Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Schelleng Johann, roč. 1896, zomrel na otravu krvi vo vojenskej nemocnici.
 • Vitko Paul, roč. 1892, zomrel na následky zranenia na fronte v Haliči.

Spišský Štiavnik

 • Bednárik Josef, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Hripko Štefan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Javorszky Johann, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Pekarcsik Jan, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Štôla

 • Válek Michal, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.

Štrba

 • Blaško Ján, roč.1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Garaj Pavel, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Gavaller Michal, roč. 1867, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Gotthardt Pavel, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Hurajt Jan, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Jancso Paul, roč. 1895, padol v boji na fronte v Taliansku.
 • Jancsó Pavel, roč. 1878, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kazar Pavel, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v nemocnici.
 • Kordovan Pavel, roč. 1890, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Kunaj Andreas, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.
 • Srebala Ján, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Sulek Ján, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Šulek Johann, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Szulek Johann, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Švor Ján, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Šuňava

 • Benko Josef, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Márton Andreas, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Marton Anton, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Skokan Josef, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.

Šuňava – m. č. Nižná Šuňava

 • Illenčík Josef, roč. 1888, padol v boji na východnom fronte.

Švábovce

 • Csáki Michael, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Leitmann Jan, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Veľký Slávkov

 • Greisinger Johann Samu, roč. 1883, zomrel na týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Greisinger Martin, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Gotthard Gustav, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Wittlinger Ladislav, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Vikartovce

 • Dikant Stefan, roč. 1894, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Drefkó Michal, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Jakubčiak Martin, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kollar Tomaš, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maro Jan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Matyusz Stefan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Pacsay Josef, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Polofka, Martin, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Polovka Michal, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Skirta Josef, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.
 • Stolcz Michael, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Sztrasnik Istvan, roč. 1894, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Vydrník

 • Kaczvinszky Franz, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.
 • Riečičiar Josef, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.

Vysoké Tatry – m. č. Tatranská Lomnica

 • Friedler Pavel, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici v ruskom zajatí.

Vysoké Tatry – m. č. Vyšné Hágy

 • Stefanyák Josef, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Virostek Ondrej, roč. 1895, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Ždiar

 • Bekes Urban, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Blascsák Matyáš, roč. 1895, zomrel na území dnešného Rumunska. Príčina smrti nie je známa.
 • Jurás Adam, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.
 • Juras Jan, roč. 1869, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Juráš Matej, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej nemocnici.
 • Kubanyi Jan, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Olekszák Mathias, roč. 1882, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Pavľak Matúš, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Pitoňák Filip, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ripka Ignác, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szivocsák Georg, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.
 • Szvoczák Georg, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.
 • Vaverčák Josef, roč. 1888, padol na fronte v Karpatoch.
 • Vavrčak Martin, roč. 1886,zomrel vo vojenskej nemocnici.

 Okres Púchov

Zubák

 • Lenko Michael, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Okres Revúca

Otročok

 • Szabari Josef, roč. 1888, zomrel na týfus vo vojenskej nemocnici.

Ratková

 • Gyurinda Johann, roč. 1899, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.

 Okres Rimavská Sobota

Klenovec

 • Striežovsky Gregor, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Okres Rožňava

Čierna Lehota

 • Spišák Ondrej, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Dedinky

 • Kreczák/Krissák/ Ján, roč. 1893, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v týfusovej nemocnici.

Dedinky – m. č. Štefanovce

 • Szpissák Ján, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hrhov

 • Kováč Michal, roč. 1884, padol na fronte v Taliansku.

Gemerská Poloma – m. č. Malá Poloma

 • Chanász Georg, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.

Stratená

 • Vozár Josef, roč. 1892, padol na východnom fronte.

 Okres Ružomberok

Hubová

 • Bulej Andreas, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Bubna Andreas, roč. 1893, padol na fronte v Haliči
 • Turcsán Andreas, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Zsihlavnik Andreas, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.

Ivachnová

 • Hrubecz Stefan, roč. 1890, zomrel na zápal hrubého čreva v zajateckej nemocnici.

Kalameny

 • Argalas Andreas, roč. 1882, zomrel na otravu krvi v zajateckej nemocnici.
 • Hazucha Peter Pavol, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Kakusz Andreas, roč. 1883, padol v boji na východnom fronte.
 • Kamhal Eduard, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Loffay Eduárd, roč. 1869, zomrel na infarkt vo vojenskej nemocnici.
 • Mrva Ludwig, roč. 1893, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.

Komjatná

 • Drapács Juraj, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pekár Karel, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.

Likavka

 • Bačka Josef, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Bisztriczan/Liszjak/ Andreas, roč. 1870, padol na fronte v Haliči.
 • Hradsky Michal, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Klacskó Koloman, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lukács Stefan, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Misovje Michael, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Pacsin Martin, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Trepány Imrich, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Liptovská Lúžna

 • Bula Ferencz, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Csrep Raymund, roč. 1890,  padol na fronte v Haliči.
 • Glemba Josef, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Huszarcsik Julius, roč. 1897, zomrel na vojne v Taliansku.
 • Klemba Viktor, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kurpács Andreas, roč. 1883, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Midljár Jakub, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Valušiak Jozef, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Veselovský Jozef, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.
 • Veselovský Matej, roč. 1882, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Veselovský Šalát Ondrej, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Liptovská Osada

 • Drozdik Štefan, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Haluška Jan, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Húšťava Štefan, roč. 1872, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Klubica Pavel, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kollarik Stefan, roč. 1886, padol na fronte v Karpatoch.
 • Korény Viktor, roč. 1900,  zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kudlička Eduard, roč. 1891, zomrel v ruskom zajateckom tábore.
 • Kvorka Štefan, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Málik (Baczofszki) Jan, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.
 • Malik Bibuš Ján, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Maroš Jan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Martoš Jiři, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Oravecz Mathias, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pekár Ján, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Rajcsán Pavel, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Standel Kvorka Ján, 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Širuliak Ján, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Liptovská Štiavnica

 • Drobni Alexander, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Odrina Ignaz, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.
 • Podhorányi Ľudevít, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.

Liptovská Teplá

 • Krakovszky Josef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Krakovszky Josef, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v divíznom sanitnom ústave.
 • Kmel Emil, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kondík István, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Malik Franz, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Malik Juraj, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Svecz Stefan, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.

Liptovská Teplá – m. č. Madočany 

 • Rojkó Michael, roč. 1888, padol v boji na východnom fronte.
 • Vrtich Josef, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Liptovské Revúce

 • Brna Martin, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Jamek Martin, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.
 • Kura Štěpán Matěj, roč. 1894, padol v boji na území Uhorska.
 • Kurilla Georg, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Macsuga Johann, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Liptovské Revúce – m. č. Vyšná Revúca

 • Gazdarica Ján, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Liptovské Sliače

 • Caban Ján, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.
 • Dvorszky Andreas, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.
 • Hanula /Pavuk/ Johann, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Huntos Josef, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Ivák Ladislaus, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kelcsik Andreas, roč. 1878, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Merva Stefan, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Mrva Karol, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Prieszol Andreas, roč. 1889, zomrel na dyzentériu vo vojenskej nemocnici.
 • Sevcsik Jan, roč. 1877, zomrel za neznámych okolností v Rakúsku.
 • Simcsek Andreas, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sliacký Josef, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.

Liptovské Sliače – m. č, Nižný Sliač

 • Maďar Ján, roč. 1884, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Liptovské Sliače – m. č. Vyšný Sliač

 • Jacko Andrej, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v ruskom zajateckom tábore.
 • Oszadzky Josef, roč. 1889, Liptovské Sliače – m. č. Vyšný Sliač (okres Ružomberok), padol na fronte v Karpatoch.

Lisková

 • Dubravec Josef, roč. 1875,  zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gejdosik Johann, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Leszák Metodej, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Maczkó Jan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mísata Gazdik Josef Jan, roč. 1865, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Prancsik Karel, roč. 1888, padol na fronte v Karpatoch.
 • Scheffer Eugen, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Šefer Julius, roč. 1893, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Šuhajda Martin, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Lúčky

 • Bursa Valent, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Michal Ondrej, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mocsáry Tomaš, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pazsitka Martin, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Szankó Michal Ondrej, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.
 • Vaszgula Josef, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Vrzgula Josef, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Ludrová

 • Holli Stefan, roč.1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janczi Johann, roč. 1897, zomrel na brušný týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Janiga Jozef, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Novak Anton, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Novák Jan, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Novak Josef, roč. 1884, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Mattyasovszký Vojtech Pavel, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petro Vavrinec, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Trnovszky Kelemen, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ľubochňa

 • Balko Peter, roč. 1882, zomrel na chorobu v zajateckej nemocnici.
 • Lovász Karel, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.

Martinček

 • Drapáč Štefan, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Kohut Martin, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Potok

 • Macko Josef, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Ružomberok  – m.č. Biely Potok

 • Floch Palenik Josef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Haluška Josef, roč. 1896, bol smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Hírávy Stefan, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maga Lorencz, roč. 1890, zomrel na úplavicu vo vojenskej nemocnici na východnom fronte.
 • Maga Viliam, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Misik – Doktor Stefan, roč. 1868, zomrel na embóliu vo vojenskej nemocnici.
 • Mišík Kubina Albert, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Misik Stefan, roč. 1894, zomrel na fronte v Karpatoch.
 • Kengyera (Kollárik) Josef, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Wisik Stefan, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.

Ružomberok – m. č. Černová

 • Bleha Jan, roč. 1871, padol na fronte v Čiernej Hore.
 • Blcha-Hudjacz Jan, roč. 1871, padol na fronte v Čiernej Hore.
 • Hatala Ondrej, roč. 1873, padal v zajateckom tábore.
 • Hatala Štefan, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Polivka (Polevka) Franz, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Szliancsán Stefan, roč. 1897, zomrel v zázemí.
 • Szliacsan Vojtech, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.

Ružomberok – m. č. Hrboltová

 • Mokos-Lanko Štefan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Ružomberok – m. č. Vlkolínec

 • Andrik Johan Georg, roč. 1874, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Mlinarcsik Leopold Johann, roč. 1882, zomrel na chorobu v zajateckej nemocnici.
 • Mušuta Josef, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Szczabucha Stefan, roč. 1874, padol na východnom fronte.

Ružomberok

 • Berger Simon, roč. 1970, zomrel na infarkt vo vojenskej nemocnici.
 • Bukna František, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Drahurad Franz, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gyurgya Stefan, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Herzfeld Hugo, roč. 1889, zomrel na škvrnitý týfus v zajateckom tábore.
 • Hrčka Ferdinand, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Cheben Josef, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Ilavszky Štefan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Jancsiar Šimon, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v Uhorsku.
 • Jancsík Martin, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Janicsár Stefan, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v nemocnici.
 • Kohut Martin, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Kochlicza Ludvík, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Kollár Andreas, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kondijk Stefan, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kralovensky Franz, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Kroner Štěpan, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Krupa Štěpan, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Maga Andreas, roč. 1898, zomrel na suchoty vo vojenskej nemocnici.
 • Missík Štefan, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Murin Jan, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.
 • Novák Anton, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Olejník Arpád, roč. 1886, padol na fronte v Karpatoch.
 • Olejník Eduard, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Papuch Jan, roč. 1890, pomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Papuch Vojtech, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Proč Josef, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Szidor Karl, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sonderlich Jan, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Stano Eduard, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Szidar Karl, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tarcsak Alexius, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vogel Leopold, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Stankovany

 • Urban Andras, roč. 1883, zomrel v zázemí.

Štiavnička

 • Pažítka Jozef, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Uhrina Ignac, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.

Švošov

 • Maga Andreas, roč. 1878,z omrel vo vojenskej nemocnici.

Turík

 • Krakovszki Jiří, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Valaská Dubová

 • Sliacký Imrich, roč. 1875, Vpadol v boji na fronte v Bukovine.

 

 Okres Sabinov

Bajerovce

 • Olejník Ondrej, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Pjecha Jan, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szekerák Andreas, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szekerák  Jan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szekerák Michal, roč. 1895, zomrel na následky zranenia na fronte v Haliči.

Blažov

 • Jarabinyecz Johann, roč. 1899, zomrel na zápal brušnej dutiny vo vojenskej nemocnici.
 • Surgala Josef, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Szmolej Stefan, roč. 1880, padol na fronte v Karpatoch.

Brezovica

 • Dianovszky Wilhelm Alexander, roč.1884, zomrel na zlyhanie srdca v zajateckej nemocnici.
 • Hunyadi Adalbert, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Gurkó Stefan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Jakubjanecz Stefan, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v mobilnej záložnej nemocnici na východnom fronte.
 • Pešta Jozef, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Vallus Franz, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.

Bodovce

 • Mikolaj Stefan, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici v ruskom zajatí.

Červenica pri Sabinove

 • Franko Josef, roč. 1897,zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kandrács Andreas, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v divíznom sanitnom ústave.
 • Petruv Ondrej, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Pipa Andreas, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Dačov

 • Soltész Josef, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Štefčiak Ján, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.

Daletice

 • Polyak Josef, roč. 1895, zomrel v zázemí.

Dubovica

 • Verespej Stefan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Hanigovce

 • Kiselak Andreas, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Soltész Michal, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.

Hubošovce

 • Chimics Stefan, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mikolaj Stefan, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Jakovany

 • Dujava Andreas, roč. 1894, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Dujava Johann, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Krajcsir Stefan, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Széman Andrej, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Jakubovany

 • Domonkos Jan, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vranka Josef, roč. 1895, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.

Jarovnice

 • Benka Stefan, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bili Ludvik, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Novotni Andreas Baszár, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.

Kamenica

 • Andraszik Jan, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Bencz Andreas, roč. 1871, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Blaško Michal, roč. 1882, zomrel v zajateckej nemocnici, počas zajatia v Rusku.

Krásna Lúka

 • Istvan Georg, roč. 1889, zomrel na úplavicu vo vojenskej nemocnici.
 • Palcsisko Vendelin, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Krivany

 • Pavlovszky Peter, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stedina Michael, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Sztetina Michael, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Vrabely Josef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lipany

 • Ernst Jozef, roč. 1891, padol na fronte v Albánsku.
 • Kurucz Josef, roč. 1897, zomrel na následky vojnovej psychózy na východnom fronte.
 • Lesko Stefan, roč. 1884, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Lukács Andreas, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Reichstätter Štěpan, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.

Ľutina

 • Csornyak Michael, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici. Príčina smrti neznáma.
 • Čornak Michal, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Kaleja Ladislav, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Radacsovski Andreas, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.

Milpoš

 • Kaluša /Guláš/ Ondrej, roč. 1887, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Petrus Andreas, roč.1893, padol na fronte v Haliči.
 • Petrus Andrej, roč.1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nižný Slávkov

 • Franko Josef, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Kapitončik Valentin, roč. 1876, zomrel za neznámych okolností v ruskej zajateckej nemocnici.
 • Kurucz Emerich, roč. 1887, zomrel za neznámych okolností v pevnostnej nemocnici.
 • Marczinko Jan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Tomásko-Grizgera Johann, roč. 1883, zomrel na zápal pľúc v zázemí.
 • Spodnik Pavel, roč. 1881, zomrel vo zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Szpodnik Štepán, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tómásko – Griegera Johann, roč. 1883, zomrel v zázemí.
 • Tomaško Griger Valent, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Olejnikov

 • Kůsnyer Štefan, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mastyár Michael, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.

Ostrovany

 • Cehelský Štefan, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Duzsda Stefan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Katrinyák Jan, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Magda Stefan, roč. 1894, zomrel na následky zranenia v poľnom lazarete.
 • Porač Imrich, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.
 • Rohály Jan, roč. 1880, padol v boji na fronte v Haliči.

Pečovská Nová Ves

 • Korovay Julius, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Kotelnyiczky Stanislav, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Pasuth Jan, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Sveda Johann, roč. 1883, smrteľne zranený na východnom fronte.
 • Sveda Johann, roč. 1899, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Vaszkó Andreas, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Poloma

 • Gencsur Stefan, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Gencsur Valent, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Grics Peter, roč. 1890, zomrel v poľnom lazarete.
 • Hovanycz Jakub, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Macso Kacsmár Matej, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.

Ražňany

 • Galestok Johann, roč. 1877, zomrel na fronte v Haliči.
 • Janiga Josef, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.
 • Maslyár Josef, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Vavrek Jan, roč. 1888, padol na fronte v Karpatoch.

Renčišov

 • Mráz Rudolf, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rožkovany

 • Pastier Jan, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Pasztir Jan, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Sariszky Josef, roč. 1890, padol v boji na území Uhorska.
 • Szemancsin Stefan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Sabinov

 • Adamij Alexander, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ehlers Josef Vilém, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.
 • Harcsár Valentín, roč. 1896, zomrel na týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Gajdos Bartolomej, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Gajdoš Tomáš, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jakab Stefan, roč. 1889, padol v boji na talianskom fronte.
 • Mihály Stefan, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Michalik Stefan, roč. 1893, zomrel na fronte v Taliansku.
 • Siroczki Andrej, roč. 1880, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sirotniak Ondrej, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.
 • Spiroczki Andreas, roč 1880, zomrel na fronte v Haliči.
 • Sivák Jan, roč. 1887, zomrel za neznámych okolností v nemocnici.
 • Weinmann Sperling Henryk, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v ruskej zajateckej táborovej nemocnici.

Šarišské Dravce

 • Janosko Thomas, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Janosko Karel, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Valyus Michal, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Šarišské Michaľany

 • Dorka Mathias, roč. 1869, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Dorko Matej, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gazsi Andreas, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Šarišské Sokolovce

 • Szafko Stefan, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Torysa

 • Koripszky Johann, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Kukla Andreas, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sontág Josef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Uzovce

 • Verespej Josef, roč. 1894, zomrel vo vojenskom lazarete na východnom fronte.

Uzovské Pekľany

 • Jakabczak Andreas, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Szlamyinka Mathias, roč. 1896, bol smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Szlanyinka Mathias, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Uzovský Šalgov

 • Bujpal Jan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Korovay Julius, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Vysoká

 • Racz Ján, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.
 • Visjovszki Viktor, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Sobrance

Hlivištia

 • Pliska Juraj, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.

Okres Stará Ľubovňa

Čirč

 • Gernát Andreas, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Petrik Andreas, roč. 1871, zomrel na maláriu vo vojenskej nemocnici.
 • Wehlstädter Ludvik, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Forbasy

 • Mitynik Vojtech, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Haligovce

 • Bednarcsik Josef, roč. 1884, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Bialinczik Stefan, roč. 1897, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Paluba Jakub, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hniezdne

 • Ksensigh Péter Ignátz, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.

Hraničné

 • Kaszencsák Michael, roč. 1870, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Kaszencsák Stefan, roč. 1899, zomrel za neznámych okolností v pevnostnej nemocnici.
 • Kormanik Ján, roč. 1898, zomrel v zázemí.
 • Kravecz Maxim, roč. 1889, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Kszemyák Johann, roč. 1876, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Kšeňák Jan, roč. 1876, zomrel za neznámych okolností na území Ruska.
 • Imrich Stefan, roč. 1879, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szikora Michael, roč. 1873, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.

Hromoš

 • Bebko Ján, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Dumcsak Vasil, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Šarnik Jan, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.

Hromoš – m. č. Kozelec

 • Kočiš Jozef, roč. 1898, zomrel v zázemí.

Jakubany

 • Gulyás Josef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Hudik Ján, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mateis Johann, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Ribovits Johann, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Škapura Štefan, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Jarabina

 • Hanad Vasul, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Chanát Vazul, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Jabroczki Jan, roč. 1866, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Kindja Jozef, roč. 1887, padol v boji na východnom fronte.
 • Kovalcsik Michal, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Petrik Anastasius, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kamienka

 • Matolyák Johann, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Marcišak Štepan, roč. 1889, zomrel v zázemí.

Kolačkov

 • Kankulovszky Imre, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v liečebnom ústave.
 • Koneval Stefan, roč. 1893, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Pribiss Jan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Reľovský Ján, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Relyovszky Imrich, roč. 1891, padol v boji na južnom fronte.

Kremná

 • Polomcsak Peter, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lacková

 • Stefanyik Jan, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Legnava

 • Krompaszky Josef, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.

Lesnica

 • Bartkovsky Jakob, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cziczonyak Josef, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Hutnik Josef, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schromovski Franz, roč. 1869, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Schromovski Johann, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Valkovszky Adalbert, roč. 1871, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.

Litmanová

 • Haláma/Holyania/ Michael, roč. 1891, padol na fronte v Karpatoch.
 • Hlinka /Harvil/ Gabriel, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Hurkala Vasil, roč. 1878, padol na fronte v Taliansku.
 • Vislocky Vazul, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.

Ľubotín

 • Moskovitcs Jan, roč. 1881, ? padol na fronte v Taliansku.

Malý Lipník

 • Bartko Ján, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Gladics Stefan, roč. 1896, spáchal samovraždu obesením pri pobyte doma.
 • Miklus Jan, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szember Stefan, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Matysová

 • Dvorzsnyak Michal, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Prisztas Michael, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Senko Michal, roč. 1886, padol v boji na východnom fronte.

Mníšek nad Popradom

 • Hutnyik Ignaz, roč. 1883, zomrel na otravu krvi vo vojenskej nemocnici.
 • Hutnyčk Ignáz, roč. 1883, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Klein Ján, roč. 1881, padol v boji na fronte v Bukovine.
 • Schmida Pavel, roč. 1887, padol v boji na území Uhorska.

Nižné Ružbachy

 • Krulik Jakob, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Pavelčak Ondrej, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Stenszny/Szcensni/Tamas, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.

Nová Ľubovňa

 • Kmeč Eděd, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v ruskom zajateckom tábore.
 • Rura Tomáš, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Tolyarcsik Elek, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.

Orlov

 • Drobjak Michael, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Drobnyak Michal, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Knapik Ján, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Kurucz Andreas, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Trocsák Johann, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Plaveč

 • Gulyás Pavel, roč. 1895, zomrel v poľnom lazarete.
 • Mayernicsek Paul, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Majernyicsek Jan, roč. 1879, zomrel v zázemí.
 • Maček Štefan, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mikó Géza, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Schlossar Vincenc, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.
 • Vojtek Josef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Plavnica

 • Budzak Jan, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Frőlich Andreas, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Grich Johann, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pavlík Josef, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rindas Andrej, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Stupák Michael, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Sztupák Andreas, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Vojtek Karel /Pavel/, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Podolínec

 • Arkisz/Orkisz/ František, roč. 1895, zomrel na fronte v Haliči.
 • Ficzant Ludwig, roč. 1886, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Franzusz Jakab, roč. 1880, padol na fronte v Karpatoch.
 • Lihotsek Johann, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tfirst Franz, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Wittko Paul, roč. 1900, padol na fronte v Taliansku.

Pusté Pole

 • Kober Michal, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v ruskom zajateckom tábore.

Ruská Vôľa nad Popradom

 • Wollstädter Saja, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Stará Ľubovňa

 • Folvarčik Tamás, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.
 • Kuziniák Johann, roč. 1882, padol na fronte v Karpatoch.
 • Lukács Franz, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Spesz Stefan, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vitkó Jan, roč. 1876, padol na východnom fronte.

Stará Ľubovňa (m.č. Podsadek)

 • Sztaribrada Michael, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Sztavibrada Michal, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Starina

 • Szoltruk Peter, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Stráňany

 • Romanyák Stephan, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Sulín

 • Borecki Michal, roč. 1871,  zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kruck Johann, roč. 1873, zomrel na zlyhanie srdca vo vojenskej nemocnici.

Sulín – m. č. Veľký Sulín

 • Hanissák /Harusák/ Jan, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kruck Johann, roč. 1873, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.

Šambron

 • Bobulszky Jan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dulya Ján, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Fetyko Peter, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Petzko Petr, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šarišské Jastrabie

 • Gibarti Nikolaus, roč. 1896, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Kacsmarik Mikuláš, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lazor Michael, roč. 1899, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Lyuterán Michal, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Údol

 • Arendács/Pristás/ Michal, roč. 1878, zomrel v zázemí.
 • Hochauser Heinrich, roč. 1880, zomrel na úplavicu vo vojenskej nemocnici.

Vislanka

 • Knapík Juraj, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lichvarcsik Josef, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Struk Michal, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.
 • Sztruk Pavel, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľká Lesná

 • Irha Josef, roč. 1898, padol v boji na východnom fronte.
 • Malinovszky Jan, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Rybár Ondrej, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Stefanyák Josef, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Zsemjanek Ján, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.

Veľký Lipník

 • Bocskai Michael, roč. 1895, zomrel na maláriu vo vojenskej nemocnici.
 • Dudlák Ján, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dudlák Michael, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Dudlák Stefan, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Grichwalszky Jan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Labant Vazul, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Porada Michael, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Sprincz Michael, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Vyšné Ružbachy

 • Durstin Johann, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Grigerek Andreas, roč. 1872, padol na fronte v Taliansku.
 • Hancsák Stefan, roč. 1887, zomrel na suchoty vo vojenskej nemocnici.
 • Hauecsak Stefan, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Madszuga Johann, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Pardusz Michael, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Okres Stropkov

Duplín

 • Gajdoš Bogar Ján, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Makovce

 • Biely Michal, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Oľšavka

 • Leonyánsky Demeter, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Potoky

 • Havrilla Jan, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Haydu-Kucsera Josef, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Tisinec

 • Kacsmár Michael, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.

Viškovce

 • Koszt Peter, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.

Vojtovce

 • Vanyko Andreas, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

 Okres Svidník

Belejovce

 • Bodnár László, roč. 1898, zomrel na chorobu v zajateckom lazarete.

Beňadikovce

 • Petrovszky Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Petrovszky Jan, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Szikora Johann, roč. 1895, zomrel na úplavicu vo vojenskom lazarete.
 • Stofila Bodog, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.

Bodružal

 • Zélizsnyák Peter, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Cernina

 • Dzoganik Jan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dzubák Jan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Hanucsik Michael, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Holodnyák Basil, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pipasz Andreas, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Pisanský Alexander /Leško/, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.

Cigla

 • Sepitko Josef, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v nemocnici Červeného kríža.

Dobroslava

 • Kmity Gregor, roč 1888, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.

Dubová

 • Cserkoda Vasil, roč. 1870, zomrel na maláriu vo vojenskej nemocnici.
 • Csrekala Vazul, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Palyiga Josef, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Popovec Teodor, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Szopkó Michal, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Vaskanin Andreas, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vaskanin Michal, roč. 1885, bol smrteľne zranený na východnom fronte.

Dukovce

 • Stinav Thomas, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Stinar Tomas, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Giraltovce

 • Jackanin Ján, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Jurcs Jiří, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Katrinyák Jan, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Koncsár Michael, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Jurkova Vôľa

 • Zajác Vincenc, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.

Hrabovčík

 • Felronyko Peter, roč. 1895, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.

Hunkovce

 • Szekanics Peter, roč. 1880, padol na fronte v Karpatoch.
 • Zrisko (Zrivkó?) Johann, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kapišová

 • Miga Mikuláš, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kalnište

 • Repkó Johann, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Kečkovce

 • Kosty Jan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Kobylnice

 • Joj Johann, roč. 1895, padol v boji na talianskom fronte.
 • Krasnaj Michal, roč. 1886, padol na fronte v Taliansku.

Kračúnovce

 • Pohorenec Juraj, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Krajná Poľana

 • Gereg Jan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Krajná Porúbka

 • Dercző Michael, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Vancsisin Stefan, roč. 1898, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Vancsisin Simon, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Kurimka

 • Kupec Vasil, roč. 1899, padol v boji na talianskom fronte.
 • Pipasz Johann, roč. 1880, zomrel na zápal brušnej dutiny vo vojenskej nemocnici.
 • Szaszarák Jan, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.

Ladomirová

 • Grűnfeld Abraham, roč. 1881, sadol na fronte v Haliči.
 • Grűnfeld Anton, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Grűnfeld Salamon, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Helyák Ladislav, roč. 1893, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Höflich Markus, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sárpataki Anton, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.

Lúčka

 • Mašlej Jan, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Matovce

 • Csandik Petr, roč. 1896,  padol na fronte v Haliči.

Mičakovce

 • Šalata Juraj, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Mlynárovce

 • Hlivjak Mikuláš, roč. 1891, padol na fronte v Ruskom Poľsku.
 • Mazurik Michael, roč. 1895, zomrel v poľnom lazarete  na následky zranení.
 • Prokop Andreas, roč. 1892, zomrel na zlyhanie srdca vo vojenskej nemocnici.

Nižná Jedľová

 • Dzupin Michal, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Nižná Pisaná

 • Močilenko Ján, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.

Nižný Orlík

 • Friedman Mendel, roč. 1896, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Weiser Osias, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Nižný Komárnik

 • Leščišin Jozef, roč. 1882, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Nová Polianka

 • Halčik Fedor, roč. 1896,  padol na fronte v Haliči.

Okrúhle

 • Kukoly Michael, 1892, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.

Príkra

 • Brenišin Ján, roč. 1898, padol na východnom fronte.

Pstriná

 • Sárpataky Michael, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.

Radoma

 • Janek Simon, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Koczubaly Michal, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Koczubaty Michal, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Marcsin Georg, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Masczin Jiři, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Rakovčík

 • Valko Jan, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.

Rovné

 • Merva Jiři, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Milli Michal, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Viravecz Georg, roč. 1869, zomrel na dyzentériu vo vojenskej nemocnici.

Roztoky

 • Milasz Josef, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Pindjár Theodor, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.

Soboš

 • Maslej Gál Jan, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.

Stročín

 • Dzenzel Peter, roč. 1890, zomrel v ruskom zajatí.

Svidnička

 • Holovač Vasil, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Svidník

 • Baum Herman, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Fek Johann, roč. 1897, zomrel na zlyhanie srdca vo vojenskej nemocnici.
 • Groszmann Hermann, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Nedelszky Florian, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.

Svidník – m. č. Vyšný Svidník

 • Grosmann Hermann, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Groszmann Hermann, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Laža Juraj, roč. 1889, Passaic (New Jersey, USA), zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šarišské Čierne

 • Poticsni Andreas, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Šarišský Štiavnik

 • Roman Jiří, roč. 1884, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Vagrinec

 • Hermann Jan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Valkovce

 • Vasicsko Nikolaus, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vyšná Jedľová

 • Mihalko Jan, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vyšná Pisaná

 • Vanath Andreas,roč. 1897, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.

Vyšný Mirošov

 • Kunderavi Theodor, roč. 1900, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Zsák Jiři, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vyšný Orlík

 • Janusko Demeter, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Karaman Michal, roč. 1898, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici na talianskom fronte.

Železník

 • Hamara Andreas, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Rubiš Ján, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Simko Georg, roč. 1896, zomrel na následky zranenia na fronte v Haliči.

 Okres Spišská Nová Ves

Arnutovce

 • Roxer Josef, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.

Betlanovce

 • Csuka Josef, roč. 1893, zomrel na následky zranenia vo vojenskej nemocnici.
 • Chovancsik Josef, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Tiser (Buri) Jan, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Zentko Josef, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Buglovce

 • Ledeczki Michael, roč. 1881, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Bystrany

 • Pendrák Michael, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Pribilovics Johann, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Danišovce

 • Kapalko Štefan, roč. 1884, zomrel za neznámych okolností v ústave pre choromyseľných.

Harichovce

 • Augusztyniák Jan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hrusovszky, Martin, roč. 1878, padol na fronte v Karpatoch.
 • Pekarcsik Mathias, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Urbán Ján, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hincovce

 • Csizmarik Štefan, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Kozsár Andreas, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Hnilčík

 • Hatala Karol, roč. 1888, zomrel v zajatí v Rusku.
 • Krajnyák Ladislav, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Podolinszky Franz, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Hnilčík – m. č. Dolný Hnilčík

 • Kaczur Jan, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.

Hrabušice

 • Horváth Jan, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Klinga Ján, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Klinga Josef, roč. 1892, padol v boji na území Uhorska.
 • Kuliga Josef, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Laczkó Martin, roč. 1896, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Lucsivjanszky Johann, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Spisák Johann, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Spišiak Vojtech, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stanko Michal, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šoltés Josef František, roč. 1891, zomrel v zajateckom tábore v ruskom zajatí.

Chrasť nad Hornádom

 • Dirda Andreas, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Pramuka (Pramůka) Johann, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ihľany

 • Grunvalszky Johann, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Iliašovce

 • Juhászy Jan, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v nemocnici.
 • Juházy /Juhászi/ Štefan, roč. 1892, padol v boji na talianskom fronte.
 • Klein Josef, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Marhefka Josef, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Strauch Jan, roč. 1891, padol na fronte.
 • Tokárčik Ondrej, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jamník

 • Hovanycz Štepan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Repcsik Petr, roč. 1892, padol v boji na východnom fronte.

Káľava

 • Rabatin Štefan, roč. 1898, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Zsecz Michal, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.

Kolinovce

 • Gáspar Bálint, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.

Krompachy

 • Gál Gusztáv, roč. 1898, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Gufri Ignác, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Klein Béla Viktor, roč. 1879, zomrel za neznámych okolností v barákovej záložnej nemocnici.
 • Komora Julius, roč. 1894, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Kusnyerik Jozef, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Matfiák Stefan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schőnvitzky Stefan, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností v divíznom sanitárnom ústave.

Letanovce

 • Bolha Martin, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Brandobur Štefan, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Dávid Ján, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jendrich František, roč. 1888, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Kolcun Ján, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Kubalecz Josef, roč. 1870, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.

Markušovce

 • Kertész Štefan, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Klempar Michael, 1890, zomrel v zajateckej nemocnici.
 • Netzer Eugen, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Pelics Josef, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Ricnóczky Jan, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vilkovský Michal, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.
 • Zsiga Andreas, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Matejovce nad Hornádom

 • Hozza Jozef, roč. 1880, padol na fronte v Karpatoch.

Odorín

 • Porada Jan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Olcnava

 • Holub Johann, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Kocsar Johann, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Poráč

 • Kavecsár Andreas, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.

Rudňany

 • Marschalko Vojtech Florian, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.

Slovinky – m. č. Nižné Slovinky

 • Winczer Ignác, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Slovinky – m. č. Vyšné Slovinky

 • Gyorka Andreas, roč. 1884, padol na fronte.
 • Kropinyák Michael, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v divíznom sanitnom ústave.
 • Mnich Michal, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.

Smižany

 • Jávorszki Martin, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v mobilnej záložnej nemocnici.
 • Koki Josef, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ondrejko Pavel, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Pugel Josef, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Richtarčík Štefan, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.

Spišská Nová Ves

 • Bednár Karol, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Bednár Karol, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.
 • Berko Jan, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cservenka Geza, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Gabai Martin, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Harnutovszky Josef, roč. 1884, zomrel v zázemí.
 • Havas Ludvík, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janecsko Gustáv, roč. 1894, zomrel na celkové zlyhanie organizmu z vojnového vyčerpania.
 • Jenyó Štepán, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kasmir Josef Arpád, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností na území Ruska.
 • Kmeth Ján, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v ruskej zajateckej nemocnici.
 • Koleszár Mathias, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Kuck Adolf, roč. 1888, zomrel v poľnej nemocnici.
 • Kurta Štěpán, roč. 1878, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Liptay Eduard, roč. 1893, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Leško Jan, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Matiašovský Ondrej, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Mikolajčík Gustáv, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Morgenbesser Ernst, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Polseh Julius, roč. 1892, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Polsch Julius, roč. 1892, zomrel v zázemí.
 • Ruttkai Jan, roč. 1891/1892, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Schuller Stefan, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Széll Árpad, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Szlavik Julius Gustav, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Thern Edmund, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Spišské Tomášovce

 • Bendzák Ján, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Moralovics Josef, roč. 1886, padol na fronte v Karpatoch.

Spišské Vlachy

 • Gašpár Juraj, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gonda Johann, roč. 1879, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Hropko Stefan, roč. 1898, zomrel na fronte v Taliansku.
 • Hvizdos Jan, roč. 1889, padol na fronte v Taliansku.
 • Kozak Michael, roč. 1890, zomrel na následky zranenia na fronte v Haliči.
 • Krivácsi Alexander, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v divíznom sanitárnom ústave.
 • Maurer Jan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Pawlik Stefan, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Spišský Hrušov

 • Hricz Johann, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Grunvalszky Johann, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Kvasnyak Ján, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mikolaj Pavel, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szanoga Jan, roč. 1885, padol na fronte v Karpatoch.

Teplička

 • Olejnik Michael, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojkovce

 • Martof Jan, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Žehra

 • Fuchs Andreas, roč. 1895, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Kubasko Paul, roč. 1884, zomrel za neznámych okolností v Sliezsku.
 • Odrony Anton ?, roč. 1899, smrteľne zranený na talianskom fronte.
 • Odrony Peter, roč. 1899, padol na fronte v Slovinsku.
 • Tkács Jan, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.

 

Okres Topoľčany

Topoľčany

 • Gála Juraj, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Trebišov

Bačka

 • Pataki Štepán, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Bara

 • Rudik Andreas, roč. 1893, zomrel na následky zranenia v obväzisku.

Ladmovce

 • Reha Johann, roč. 1893, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.

Plechotice

 • Pásztor Jan, roč. 1868, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Poľany

 • Tóth Stefan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Rad

 • Kendi Lajos, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.

Slivník

 • Oravec František, roč. 1885, zomrel v zázemí.

Streda nad Bodrogom

 • Timko Johann, roč. 1893, zomrel na týfus v zajateckej nemocnici.

Veľké Trakany

 • Kalmán Joséf, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.

Okres Vranov nad Topľou

Babie

 • Grogoly Michaly, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici

Ďurďoš

 • Huszák Jiři, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Ďurďoš – m. č. Grodzin

 • Petruš Andrej, roč. 1882, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Hanušovce nad Topľou

 • Jabanaš Ondrej, roč. 1899, zomrel za neznámych okolností v barákovej nemocnici.
 • Mascsuh Jan, roč. 1891, zomrel v zázemí.
 • Scsigely Ladislav, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.

Hermanovce nad Topľou

 • Tamás Michael, roč. 1882, zomrel v zázemí.

Matiaška

 • Bratko Peter, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Csaballa Juraj, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Medzianky

 • Beck Leopold, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Novák Andrej, roč. 1870, zomrel v Albánsku.

Pavlovce

 • Gogol Michael, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Simko Jiří, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.

Petrovce

 • Ádam Andreas, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Čurlík Michal, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stofan Jan, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Prosačov

 • Csivak Johann, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Sivák Jan, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vasilišin Juraj, roč. 1888, padol na fronte v Karpatoch.

Sečovská Polianka

 • Vaskó Pavel, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sedliská

 • Veliki Andreas, roč. 1870, zomrel na zlyhanie srdca vo vojenskej nemocnici.

Skrabské

 • Tomko Michal, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vlača

 • Gacsa Johann, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Zvolen

Hriňová

 • Kucsera /Kollár/ Josef, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Sliač – m. č. Hájniky

 • Greskó Ludvík, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Žilina

 

Jamník

 • Repcsík Peter, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

 

Vojaci IR 67 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Česko

 • Dobias Wenzel, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horčič Wencel, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jáger Otto Gustav, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Krajčí Steffan, roč. 1891, zomrel na východnom fronte.
 • Krejčí Josef, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Kvisz Peter, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Linke Alexander, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Marczisz Franz, roč. 1883, padol na fronte v Karpatoch.
 • Noss Kamil, roč. 1889, zomrel v zázemí.
 • Pauler Karel, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Prachovski Anton, roč. 1895, zomrel v zázemí.
 • Prokeš Cyrill, roč. 1887, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Rössler Karel, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Skaryd (Škarid) Franz, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Schubert Konstantin, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Styrsky Ludwig, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Wartha Julius, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Wessely Otto, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Wittig Artur, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.

 Maďarsko

 • Andornai Johann, roč. 1895, zomrel na následky zranenia na fronte v Haliči.
 • Boros Alexander, roč. 1883, zomrel na zápal obličiek vo vojenskej nemocnici.
 • Botos Josef , roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Botos Nikolaus , roč. 1891, zomrel na infarkt vo vojenskej nemocnici.
 • Bozo Andreas, roč. 1882, zomrel na následky zranenia vo vojenskej nemocnici.
 • Császar Franz, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Csikany Gabriel, roč. 1866, padol na fronte v Haliči.
 • Dalonics Georg, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Deutsch Ignác, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Erdei Alexander, roč. 1890, zomrel na chorobu v zajateckej nemocnici.
 • Farkas Stefan, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Feldmann Eugen, roč. 1890, smrteľne zranený na talianskom fronte.
 • Fodor Johann, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Forgó Stefan, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Gerasin Milan, roč. 1873, zomrel na týfus v zajateckej nemocnici.
 • Gulyás Jozef, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hallai Franz, roč. 1893, zomrel na následky zranení na fronte v Haliči.
 • Haller Josef, roč. 1890, zomrel na následky strelných zranení vo vojenskej nemocnici.
 • Hazadi Benjamin, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Hegedűs Johann, roč. 1884, zomrel na tuberkulózu v zajateckej nemocnici.
 • Illés Alexander, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Ivancsó Josef, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Jaksa II. Stefan, roč 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Jaloveczký Štefan, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v talianskej zajateckej nemocnici.
 • Janka Josef, roč. 1893, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Jankó Andreas, roč. 1886, padol na fronte v Haliči
 • Juhász Karl, roč. 1895, zomrel na chorobu v zajateckej nemocnici.
 • Kalina Andreas, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kapási Alexander, roč. 1891, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Koczka Johann, roč. 1895, bol smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Kostan Simon, roč. 1878, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Emmerich, roč. 1891, smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Kovács Martin, roč. 1885, zomrel na choleru v zajateckej nemocnici.
 • Lelkes Nikolaus , roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Magyar Albert, roč. 1881, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Mák František, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Márta Andreas, roč. 1895, zomrel na dyzentériu v zajateckej nemocnici.
 • Márta Josef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maté Andreas B., roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Menyhárt Stefan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Mokodjan Nikolaus, roč. 1879, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Nagy Michael F., roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Nagy Jaroslav. roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nemes Nikolaus, roč. 1896, padol na talianskom fronte.
 • Novák Štefan, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Orasz Jozsef, roč. 1895,padol na fronte v Haliči.
 • Ország Franz, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Papp Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Papp Nikolaus, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Poczik Stefan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Polyak Kašpar, roč. 1888, padol na fronte v Karpatoch.
 • Racz Josef, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici na území Uhorska.
 • Racz Nikolaus, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v invalidnom liečebnom ústave.
 • Racz Paul, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Rácz Johann, roč. 1891, zomrel na tuberkulózu v zajateckej nemocnici.
 • Rácz Viktor Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Ráczin Georg, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Rigó Adalbert Eugen, roč. 1885, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Roskoványi Josef von, roč. 1895, zomrel na následky zranenia.
 • Sam Johann, roč. 1895, padol na fronte v Rumunsku.
 • Sipos Johann, roč. 1895, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Solymosi Ludvík, roč. 1895, padol v boji na území Uhorska.
 • Sontag Josef, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sufovics Elek, roč. 1875, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Sugar Gaspar, roč. 1895, zomrel na následky zranení vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Suľocký Josef, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Svegyuk Ladislaus, roč. 1897, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Szécsi Peter, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Szomszéd Stefan, roč. 1879, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Szűcs Alexander, roč. 1880, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Tarnoczhiy Josef, roč. 1895, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Terhes Michal, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Trescsák Emmerich, roč. 1890, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Tóth Ján, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.
 • Treska Ištván, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Váji Koloman, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Varga Elemér, roč 1895, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Johann, roč. 1873, padol an fronte v Haliči.
 • Zsakai Desiderius, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

 Poľsko

 • Bendik Josef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Breja Josef, roč. 1899, zomrel na týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Briha Josef, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Buelz Stanislav, roč.1893, padol na fronte v Haliči.
 • Butz Sebastian, roč.1896, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Donajszki Jan, roč. 1889,padol na fronte v Karpatoch.
 • Dvornický Ján, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Dzadony Sebastian, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Holova Michal, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Hornicsák Andreas, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hovanice Jan, roč. 1884, zomrel v zázemí.
 • Chovanyecz Jan, roč. 1884, zomrel za neznámych okolností na území dnešného Česka.
 • Galinyák Josef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Geletka Jan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gurczak Pavel, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Jasenyák Andreas, roč. 1885,zomrel na týfus v zajateckej nemocnici.
 • Jezercsák Michael, roč. 1879, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Jezercsák Michael, roč. 1879, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kalafut Josef, roč. 1883, padol v boji na východnom fronte.
 • Kánya Josef, roč. ?, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Klugosovjan Jan, roč. 1879, zomrel za neznámych okolností v mobilnej záložnej nemocnici.
 • Kolsz Anton, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kurnát Josef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Lukusz Michael, roč. 1882, padol na fronte v Karpatoch.
 • Mankovszky Josef, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Miskovics Jan, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molitorisz Josef, roč.1888, padol na východnom fronte.
 • Orgonicsák Johann , roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici na východnom fronte.
 • Pavelek Valentin, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petrazsch, Jakob, roč. 1879, zomrel na tuberkulózu v zajateckej nemocnici.
 • Petrassek Jakub, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Pluta Bela, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sztanek Andreas, roč. 1898, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Skvarek Simon, roč. 1880, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szubicsak Josef, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szurma Jan, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Vleck Adolf, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.
 • Vogl František, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Vojteczka Josef, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rakúsko

 • Cáp Ludwig, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Hirschfeld Friedrich Augustin, roč. 1869,padol na fronte v Karpatoch.
 • Markovszky Oskar, roč. 1892, zomrel na dyzentériu v zajateckej nemocnici.
 • Sedlák Ján, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Schűtze Gustav, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vesely Jindřich, 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 Rumunsko

 • Balea Simon, roč. 1881, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Baltya Johann, roč. 1894, zomrel na otravu krvi vo vojenskom lazarete.
 • Bankos Ivan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Berkovits Bura, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Bikó Franz, roč. 1895, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Bilej Michael, roč. 1898, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Bodnár Alexander, roč. 1897, zomrel na zranenie brucha v zajateckom tábore.
 • Borthezan Nikolaus, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Botos Pavol , roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Brindzar Josef, roč. 1886, bol smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Ember Josef, roč. 1888, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Fasching Karl, roč. 1898, smrteľne zranený na talianskom fronte.
 • Fuchs Armin, roč. 1886, padol na fronte v Karpatoch.
 • Haller Anton, roč. 1888, smrteľne zranený na fronte v Bukovine.
 • Herbely/Mihályé/ Jan, roč. 1888,padol na fronte v Rumunsku.
 • Hostsuk Ivan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Hostšuk Ivan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hrezdák Petr, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Ilko Peter, roč. 1883, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Iman Georg, roč. 1893, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Jakab Samuel, roč. 1881, padol v boji na fronte v Taliansku.
 • Janyuk Josef, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Kardoš Ladislaus, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Kópik Georg, roč. 1895, zomrel na následky zranení na fronte v Haliči.
 • Kostan Šimon, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kostya Mikuláš, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krivács Nikolaus, roč. 1896, smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Kőnig Michael, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Lakatos Alexander, roč. 1888, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Lazar Michael, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Mandl Samuel, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Molnár Josef, roč. 1881, smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Novak Johann Jakab, roč. 1887, zomrel na infarkt v zajateckom tábore.
 • Nyilas Gabriel, roč. 1883, zomrel na následky zranení vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Orosz Josef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Pasku Johann, roč. 1878, zomrel na týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Pekar Gregor, roč. 1882,zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Puja Lazar, roč. 1878, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Racz Michal, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici na území Uhorska.
 • Rebi Johann, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Sárai Gabriel, roč. 1890, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Schemmel Fridrich, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností v pomocnej nemocnici Červeného kríža.
 • Schmidt Georg, roč. 1878, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Száva Florián, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szidor Jura, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Szkurka Peter, roč. 1886, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Szokol Antal, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szpach Jiři, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szöcs Andreas, roč. 1879, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Szőllősy Andreas, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Sztancs Georg, roč. 1880, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Šuba Julius, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Tatarin Jura, roč. 1893, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Teutschländer Johann , roč. 1878, zomrel na zástavu srdca vo vojenskej nemocnici.
 • Vadura Dumitrů, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 Ukrajina

 • Babiniecz Johann, roč. 1894, zomrel na tuberkulózu v zajateckom tábore.
 • Bencza Stefan, roč. 1898, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Bezega Johann, roč. 1892, zomrel na celkové vojnové vyčerpanie na talianskom fronte.
 • Csépes Johann , roč. 1893, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici na východnom fronte.
 • Csurej Michael, roč. 1898, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Czirjak Georg, roč. 1894, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Czentelyuk Simeon, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Czenykó Michael, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Czirjak Gejza, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Demjan Juraj, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Demjén Juraj, 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Derbály Ladislav, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dobos Juraj, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Drahuszki Johann, roč. 1898, zomrel na následky zranení na fronte v Haliči.
 • Filipcsik Illés, roč. 1892, zomrel na následky zranenia.
 • Feuerstein Ludwig, roč. 1870, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Freitaf Johann, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Freitag Johann, roč. 1889, zomrel na otravu krvi vo vojenskej nemocnici.
 • Frick Michal, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Grűnberg Hersch Fischer, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Hajnász Michal, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.
 • Hanykovics Johann, roč. 1892, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Hascsa/Chascsa/ Ladislav, roč. 1893,padol na fronte v Haliči.
 • Hegedűs Andrej, roč. 1894,padol na fronte v Haliči.
 • Hochola Demetr, roč. 1893,padol na fronte v Haliči.
 • Huszár Theodor, roč. 1898, zomrel na následky zranení vo vojenskej nemocnici.
 • Chiminecz Jiři, roč. 1890, zomrel v zázemí.
 • Ivancsó Josef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Izsák Emerich, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Jaczola Andrej, roč. 1869, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Janyuk Josef, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Józsa Dezider, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Kalimás Jíři, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kálman Elek, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kampű Ladislaus, roč. 1894, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Károly Géza, roč. 1894, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Klein Eugen, roč. 1878, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Klyap Michal, roč. 1890, padol v boj na fronte v Haliči.
 • Kocerczuk Ivan, roč. 1896, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Kope Jan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kopik Jiři, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Kormos Michal, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Kovács Koloman B. , roč. 1895, zomrel na fronte v Karpatoch.
 • Kunicska Alexius, roč. 1895, zomrel na zápal podbrušnice vo vojenskej nemocnici.
 • Krivecký Ladislav, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v barákovej záložnej nemocnici.
 • Kutnics Vasily (Mihályé), roč. 1887, padol na fronte v Rumunsku.
 • Lecziski/Brojsza/ Vasil, roč. 1886, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Lefkovics Samu, roč. 1874, zomrel na infarkt vo vojenskej nemocnici.
 • Lemák Jan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Lengyel Theodor, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lenyovszki / Lenyuszki/ Jan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Leskó Adam, roč. 1898, zomrel pravdepodobne v rumunskom zajatí.
 • Majdancsuk Stefan, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Malovanik Demeter, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Margita Michael, roč. 1890, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Martinka Alexander, roč. 1892, zomrel v zázemí.
 • Matej Johann, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Matyiko Ivan, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.
 • Metenykó Michal, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Mihalecz Petr, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mihovics Michael, roč. 1894, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Mitrovics Jiři, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Mocsan Jan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molnár Desider, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.
 • Molnár Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Olifer, Ivan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Orbán Imre, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Orbán Jan, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Oszief Ladislav, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Oszu Vasil, roč. 1877, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Paiszikovics Lazar, roč. 1890, zomrel na brušný týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Palicsko Ján, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Palvlicza Vincenc, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Panykulics Basil, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Parada Ladislav, roč. 1892, zomrel v zázemí.
 • Perecz Michael, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Petrinka Jan, roč. 1899, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Petrjuk Demetrius, roč. 1893, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Popovics Johann , roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Prodán Demeter, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Puka Johann, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Raczin Jiří, roč. 1880, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Roman Michal, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Roman Michael, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Roskovics František, roč. 1875, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Roskovits Franz, roč. 1875, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Sipovics Frant, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v ruskej mestskej nemocnici.
 • Skirta Johann, roč. 1882, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Staumark Jan, roč. 1891,zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stecz Mikuláš, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Suba Julius, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Sufrics Elek, roč. 1875, zomrel v zázemí.
 • Szilimonka Ladislav, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Szpach Georg, roč. 1884, zomrel na tuberkulózu v nemocnici v zázemí.
 • Tardi Fridrich, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tarpai Alexander, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.
 • Trattner Adalbert, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Üveges Michael, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Alexander, roč 1895, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Weiser Bernat, roč. 1894, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Zubanics Vaszily, roč. 1881, zomrel na následky strelných zranení vo vojenskej nemocnici.

USA

 • Hruby Jan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci IR 67 bez určenia pôvodu:

 • Hellebrandt Jan, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kamász ???, roč. 1892, neznáme, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kozsjár Jiří, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Marko Jan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Plavcson Peter, roč. 1892, Kyjov/Krivany (okres Stará Ľubovňa/Sabinov). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Sárai Gabriel, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Waczlavek Matthias, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

VHA, Zbierka vojenských matrík, Peší pluk č. 14 / bývalý Peší pluk č. 67/Kniha zomrelých, por. číslo 136.

www.válka.cz

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk