Zoznam padlých vojakov K.u.K. IR 66

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV. prápor, I. prápor bol dislokovaný v Košiciach a II. prápor v bosnianskom meste Gorazde. Doplňovacím obvodom pluku bol Užhorod. Jadrom doplňovacieho obvodu bola Užská a Zemplínska župa. Okrem oblastí na dnešnej Ukrajine a Maďarsku, takto pluk dopĺňali aj muži z dnešných okresov Trebišov, Michalovce, Sobrance, Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov nad Topľou a Stropkov. Na začiatku vojny bolo národnostné zloženie pluku následovné: 46% Slováci, 25 % Maďari, 22 % Rusíni, 7% ostatní. Mobilizačné plány tento pluk určovali do zostavy 29. pešej brigády, ktorá bola súčasťou 15. pešej divízie z Miškolca. Táto divízia patrila k VI. zboru z Košíc a v jeho zostave vyrazila na front do Haliče.

Takmer celú vojnu bojovala táto divízia na východnom fronte. Po uzavretí Brest-Litevského mieru bola 15. pešia divízia súčasťou okupačných síl na Ukrajine. V novembri 1918  bola divízia odvelená na Balkán, ale kým tam jednotky divízie došli, vojna skončila.

Jeden z práporov tohto pluku mal svoju vlastnú bojovú cestu. Od začiatku vojny bol II. prápor  ( II./IR 66. )  podriadený 15. horskej brigáde. Spolu s ňou sa stal súčasťou 50. pešej divízie. Táto divízia začala svoju bojovú púť ťažením proti Srbsku. Po porážke v Srbsku bola divízia súčasťou síl, ktoré zaujali defenzívne postavenie na Balkáne, až do vstupu Talianska do vojny. Od mája 1915 bojuje 50. pešia divízia  na Sočskom fronte. Na tomto bojisku zotrváva do konca vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov užhorodského pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

Medzi padlými vojakmi užhorodského IR 66 boli aj títo vojaci:

Okres Banská Bystrica

 

Banská Bystrica – m. č. Kremnička

 • Andrejka Mathias, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Banská Bystrica – m. č. Podlavice

 • Riečan Matej, roč. 1894, zomrel na týfus v ruskom zajatí.

Banská Bystrica – m. č. Radvaň

 • Chelmik Georg, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Szolivaj Štefan, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dolný Harmanec

 • Schmied Johann, roč. 1894, zomrel v epidemickej nemocnici.

Hiadeľ

 • Strelec Leopold, roč. 1887, padol na fronte v Bukovine.

Jabríková

 • Seemann Andreas, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Kynceľová

 • Sztik Andreas, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Ľubietová

 • Kostolný Ján, roč. 1878, zomrel na škvrnitý týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Kováč Ján, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Johan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Malachov

 • Hanák Andreas, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Iván Johan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Kapuszta Georg, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nemce

 • Czaban Johann, roč. 1894, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.

Priechod

 • Ivanič Pavel, roč. 1888, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.

Podkonice

 • Kosztur Juraj, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Povraznik

 • Turcsán Johann, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Riečka

 • Hanuška Ondrej, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Selce

 • Jakubovič Juraj, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Jakubovje Juraj, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Strelníky

 • Hronyecz Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Majer Georg, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Špania Dolina – m. č. Sandberg

 • Bulla Johann, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Banská Štiavnica

Baďan

 • Kosztor Johan, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Bardejov

Bardejov

 • Halajda Antonín, roč. 1881, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Nižný Tvarožec

 • Kohút Peter, roč. 1894, zomrel na následky strelného poranenia vo vojenskej nemocnici.

Richvald

 • Palpif Ondřej, roč. 1878, padol na fronte v Taliansku.

Okres Bratislava

Bratislava

 • Bohuniczky Ludwig, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Stern Rudolf, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.

Okres Brezno

Dolná Lehota

 • Suha Viktor, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.

Horný Tisovník

 • Poháuka Pavel, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Jasenie

 • Bory Johann, roč. 1870, padol na fronte v Haliči.

Lom nad Rimavicou

 • Gajdos Andreas, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Szojka Jozef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Mýto pod Ďumbierom

 • Szczehlyik Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Sztehelik Thomas, roč. 1887, padol na fronte v Slovinsku.

Pohorelá

 • Chlebuš Josef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Páros Karel, roč. 1890, zomrel v Haliči.
 • Tőrők Ondrej, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Pohorelá – m. č. Pohorelská Maša

 • Datko Georg, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.

Polomka

 • Pakán Ludwig, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Pohancsanik Mathias, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.

Závadka nad Hronom

 • Stievko Franz, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Detva

Detva

 • Bukovszky Jozef, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Detvianska Huta

 • Machala Ján, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Horný Tisovník

 • Dupan Michael, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Galanta

Nálepkovo

 • Lintner Karl, roč. 1881, zomrel v zázemí.

Okres Gelnica

Gelnica

 • Zakutni Johann, roč. 1889, padol v boji na území dnešného Rakúska.

Nálepkovo

 • Kerkeš Johan, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Humenné

Adidovce

 • Lyoskovács Johann, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Baškovce

 • Tanykos Miachael, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Brekov

 • Bubnai Michael, roč. 1894, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Bubnár Michael, roč. 1894, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Kovács Janos, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Michael, roč. 1888, padol na fronte.
 • Midló Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Michalko Michal, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Brestov

 • Kulha Štefan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Černina

 • Milko Ján, roč. 1887, padol na fronte vo Francúzsku.
 • Metély Andreas, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Revák Gabriel, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Gruzovce

 • Rada Ján, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rada Paul, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Hankovce

 • Kovács Jozef, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Hažín nad Cirochou

 • Godzsák Andreas, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hudák Georg, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Hrabovec nad Laborcom

 • Gunar Johann, roč. 1887, padol na fronte v Slovinsku.
 • Gunár Štefan, roč. 1875, padol na fronte v Slovinsku.

Hrubov

 • Balko Štefan, roč. 1895, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Ferko Tomáš, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Hudcovce

 • Bodnár Jan, roč. 1893, bol zavraždený ukrajinskými povstalcami pri návrate z ruského zajatia.
 • Drobnyak Michael, roč. 1883, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Plavko Pavel, roč. 1889, padol na fronte v Taliansku.

Humenné

 • Breszler Stefan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Goroly Michal, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gulyka Johann, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Jaczkovics Ladislaus, roč. 1895, zomrel v zajateckej nemocnici v Taliansku.
 • Jakab Josef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jakab Julius, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lipihota Johann, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Lucza Michael, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molnár Štefan, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Neuman Benjamin, roč. 1888, padol na fronte v Srbsku.
 • Rosenbluth Jakab, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Rosenbluth Josef, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sipihola Johan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Stojalovszky Andreas, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Szőke Josef, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Vojtovics Stefan, roč. 1870, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.

Humenné – m. č. Kudlovce

 • Csepa Johann, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovalko Michal, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Plavko/Planko/ Pavel, roč. 1889, padol na fronte v Slovinsku.
 • Sivák Jozef, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Stofovcsik Andreas, roč. 1884, padol na fronte v Slovinsku.

Chlmec

 • Buják Jozef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Demkó Josef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Rujak Josef, roč. 1882, padol na fronte v Srbsku.
 • Rujak Georg, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Jabloň

 • Gaspár Johann, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Lukács Georg, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jankovce

 • Dzurenko Josef, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Tomáš Ondrej, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Jasenov

 • Demkó Josef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Hrubovcsák Štefan, roč. 1896, zomrel počas transportu do nemocnice.
 • Lucsko Georg, roč. 1890, padol na fronte v Srbsku.

Kamenica nad Cirochou

 • Lizák Peter, 1887, padol na fronte v Slovinsku.
 • Paulics Stanislaus, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Vrábeľ Ondrej, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vrábely Michael, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Zuščák Michal, roč. 1898, zomrel na tuberkulózu v zázemí.

Kamienka

 • Konacski Johann, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Slachta Johann, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Karná

 • Kochan Michal, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Sivák Andreas, roč. 1889, padol na fronte.

Kochanovce

 • Salzmann Wolf, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.

Košarovce

 • Durkaj Andreas, roč. 1892, zomrel v zajateckej nemocnici.
 • Revák Michal, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Koškovce

 • Danko Michal, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Porvaznik Michael, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Lackovce

 • Komár Michael, roč. 1881, padol na fronte v Srbsku.

Lieskovec

 • Szalanczi Andreas, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Lukačovce

 • Ádam Georg, roč. 1891, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.

Ľubiša

 • Hluchý Jozef, roč. 1894, zomrel v zázemí.

Modrá nad Cirochou

 • Dzusák Andreas, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ihnát Johan, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szivcso Paul, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Zsimcsák Stefan, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zsincsák Andreas, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.
 • Zuščak Michal, roč. 1898, zomrel v zázemí.

Nechválová Polianka

 • Benyó Stefan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Bilyó Stefan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Kircs Michael, roč. 1886, padol na fronte v Slovinsku.
 • Sziszák Andreas, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Nižná Sitnica

 • Csapko Johann, roč. 1874, padol na fronte v Taliansku.
 • Hibala Ján, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pakostov

 • Lukcsik Ondrej, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Popovics Michael, roč. 1886, padol na fronte v Slovinsku.

Pakostov – m. č. Petrovce

 • Ambruch Jan, roč. 1891, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Cibuláš Michal, roč. 1892, padol na fronte v Srbsku.
 • Dzubara Jan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Gombita Juraj, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Gombita Michal, roč. 1883, padol na fronte v Slovinsku.

Papín

 • Krivjancsin Ondrej, roč. 1899, zomrel na úplavicu vo vojenskej nemocnici.
 • Salamon Josef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Sitko Paul, roč. 1889, padol na fronte v Srbsku.
 • Smetánka Ondrej, roč. 1898, zomrel na zápal mozgových blán vo vojenskej nemocnici.

Porúbka

 • Majernik Jan, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Oleksza Georg Fic, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Prituľany

 • Hriczkovics Andreas, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Ruzkovics Andrej, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ptičie

 • Behun Michael, roč. 1873, zomrel v zajateckej nemocnici počas zajatia v Rusku.
 • Mastiľak Josef, roč. 1890, zomrel na chrípku vo vojenskej nemocnici.
 • Tokár Johann, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Rohožník

 • Kvarta Johann, roč. 1881, padol na fronte v Srbsku.

Rokytov pri Humennom

 • Dudó Michael, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dudo Pavel, roč. 1889, padol na talianskom fronte.

Rovné

 • Csurilla Andreas, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Ruská Poruba

 • Andrejczo Nikolaus, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Andrejczo Nikolaus, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Blaškó Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Zalepa Juraj, roč. 1888, zomrel v zajateckom tábore. Príčina smrti neznáma.

Slovenské Krivé

 • Gergely Ján, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sopkovce

 • Hodor Gergely, roč. 1885, padol na fronte v Slovinsku.
 • Hodor Michael, roč. 1889, padol na fronte v Taliansku.
 • Kukura Josef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Topoľovka

 • Andrejčák Ondrej, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Jakob Johan, roč. 1891, padol na fronte v Slovinsku.

Turcovce

 • Macko Pavel, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Udavské

 • Bozsik Jozef, roč. 1892, padol na fronte.
 • Gresko Josef, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Haratim Michal, roč. 1886, zomrel na tuberkulózu v Rusku.

Veľopolie

 • Mandzák Andreas, roč. 1889, padol na fronte v Srbsku.

Vyšná Jablonka

 • Petrik Michael, roč. 1898, padol v boji na talianskom fronte.

Vyšná Sitnica

 • Dziubara Michael, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pasternák Ján, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Vyšné Ladičkovce

 • Jalcsák Barna Michael, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Kasik Michael, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tisch Ondrej, roč. 1887, smrteľne zranený na fronte v Haliči.

Vyšný Hrušov

 • Buran Georg, roč.1893,  padol na fronte v Haliči.
 • Čurilla Michal, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Dolák Jozef, roč. 1866, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Kozlowszki Johann, roč. 1889, padol na fronte v Srbsku.
 • Repej Johann, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Závada

 • Rak Ondrej, roč. 1880, padol na fronte v Taliansku.
 • Rok Ondrej, roč. 1880, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Kuzma Štefan, roč. 1896, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Zbudské Dlhé

 • Bober Josef, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.

Zubné

 • Zvocs Juraj, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

Okres Ilava

Košeca

 • Csernuska Johann, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

Okres Kežmarok

Abrahámovce

 • Mlinár Johan, roč. 1877, padol na fronte v Rumunsku.

Jurské

 • Misalko Josef, roč. 1889, padol na fronte v Slovinsku.

Spišská Belá

 • Gretzmacher Viktor, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Spišská Belá – m. č. Strážky

 • Pavličko Jan Štepán, roč. 1894, zomrel v zajateckej nemocnici.

Veľká Lomnica

 • Danielisz Jakob, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.

Okres Košice

Košice

 • Hon Alfred, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Semsei Gabriel, roč. 1891, padol na fronte v Slovinsku.

 

Okres Košice – okolie

Bačkovík

 • Bugos Johann, roč. 1881, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.

Dargov

 • Csoma Michal, roč. 1888, zahynul v ruskom zajateckom tábore.

Kostoľany nad Hornádom

 • Nyigus (Nyigut) Johann, roč. 1877, padol na fronte v Slovinsku.

Milhosť

 • Fujaroš Ján, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Mokrance

 • Markovič Horváth Koloman Ondrej, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.

Moldava nad Bodvou

 • Markovics Horvath Koloman, roč. 1885, padol na talianskom fronte.

Slánske Nové Mesto

 • Benedik Georg, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.

Sokoľ

 • Ondira Michal, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vajkovce

 • Gyure Michael, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

 

Okres Krupina

Čekovce

 • Petrus Johann, roč. 1878, zomrel v epidemickej  nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Okres Levice

Levice

 • Gapel Josef, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Okres Levoča

Granč – Petrovce

 • Doroczak  Johann, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.

Levoča

 • Gobos Albert, roč. 1857, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pekarcsik Johann, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Schnurmacher Ludvig, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Torysky

 • Jankura Michal, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Uloža

 • Mazur Anton, roč. 1878, zomrel v zázemí.

Okres Liptovský Mikuláš

Galovany

 • Drappa Andreas, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Galovany – m. č. Dechtáre

 • Krčula Jan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Hybe

 • Erhard Julius, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jakubovany

 • Gejdos Peter, roč. 1879, padol na fronte v Taliansku.

Liptovský Mikuláš – m. č. Bodice

 • Nustiak Jan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Liptovský Mikuláš – m. č. Vrbica

 • Magura Michal, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pavlova Ves

 • Valló Franz, roč. 1886, padol na fronte v Taliansku.

Vážec

 • Kovács Jan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Závažná Poruba

 • Sovcsik Michael, roč. 1884, padol na fronte v Taliansku.

Okres Lučenec

Ružiná

 • Ivanics Paul, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Stará Halič

 • Csaba Jan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Šurice

 • Szókis Jozef, roč. 1879, padol na fronte v Slovinsku.

Okres Medzilaborce

Brestov nad Laborcom

 • Hudák Johann, roč. 1897, zomrel na fronte v Slovinsku.
 • Mazur Basil, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čabalovce

 • Lipcsik Michal, roč. 1898, padol na fronte v Slovinsku.
 • Zvizďak Juraj, roč. 1891, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Čabiny

 • Ambruch Johann, roč. 1871, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Fejko Michal, roč. 1888, zomrel na týfus v zajateckom tábore.

Čabiny – m. č. Nižné Čabiny

 • Lyach Ondrej, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Skoran Basilius, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.

Čabiny – m. č. Vyšné Čabiny

 • Demjanovics Michael, roč. 1890, padol na fronte v Srbsku.

Čertižné

 • Breczik Peter, roč. 1886, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Jozefovič Jozef, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Szemanczó Andreas, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Habura

 • Bočko Michael, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Gyuk Michal, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Heller Baruch, roč. 1889, zomrel v zázemí.
 • Hocs Nikolas, roč. 1886, padol na fronte v Srbsku.
 • Korba Fedor, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Maczkó Fedor, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Havaj

 • Pirsics Peter, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kalinov

 • Hripák Michael, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Koczán Andreas, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Koczan Johann, roč. 1899, zomrel v zázemí.
 • Kulik Michael, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Miczai Andreas, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szurmay Michael, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Vachály Johann, roč. 1893, padol na fronte v Slovinsku.

Krivá Oľka

 • Binder Johann, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Medzilaborce

 • Czuper Michal, roč. 1895, zomrel na týfus v zajateckej nemocnici.
 • Dzugan Andreas, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Lapišák Michal, roč. 1899, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Heller Sie, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Medzilaborce – m. č. Borov

 • Csabala Johann, roč. 1891 /1889/, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Šuško Andrej, roč. 1875, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Medzilaborce – m. č. Vydraň

 • Davidovics Ignatz, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Gula Michal, roč. 1891, zomrel na týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Lutaš Michal, roč. 1889, smrteľne zranený na fronte v Slovinsku.
 • Lozak Andreas, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Miková

 • Kaczur Johan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zavaczki Michal, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.

Ňagov

 • Machnács Péter, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Mendlovics Isak Herman, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mochnáč Michael, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.

Oľka – m. č. Nižná Oľka

 • Jakubovič Markus, roč. 1896, padol na talianskom fronte.
 • Kmety Eliaš, roč. 1879, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Kuszka Johann, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.

Oľšinkov

 • Babics Stefan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Palota

 • Durnyak Nikolau, roč. 1893, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.

Radvaň nad Laborcom

 • Bartkó Michael, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rejta Tivadar, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Radvaň nad Laborcom – m. č. Nižná Radvaň

 • Murdzik Michal, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Radvaň nad Laborcom – m. č. Vyšná Radvaň

 • Goldberger Zoltán, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Repejov

 • Csipka Jan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Czipka Johann, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Drozda Johann, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Rokytovce

 • Cserevka Johann, roč. 1877, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Dzsula Johan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Roškovce

 • Rybár Juraj, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.
 • Rybár Juraj, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Kostztyilnik Stefan, roč. 1888, padol na fronte v Slovinsku.

Sukov

 • Dzsurban Simon, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Psik Georg, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Svetlice

 • Csupik Simon, roč. 1889, zomrel na choleru v epidemickej nemocnici.
 • Czap Johann, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Czap Stefan, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Maturkanics Simon, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pinko Simon, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Volica

 • Gojdič Fodor, roč. 1894, zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Rohaľ Michael, roč. 1895, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.

Výrava

 • Rebej Andrej, roč. 1892, padol na fronte v Srbsku.
 • Rebej Vasil, roč. 1897, padol na fronte v Slovinsku.
 • Mazur Andreas, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Mazur Ondrej, roč. 1891, padol na fronte v Slovinsku.
 • Petronka Illes, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zbojné

 • Kars Mikulanya Johan, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.
 • Koblik Vasil, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Zbojné – m. č. Vyšné Zbojné

 • Korš Jan, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.

Zbudská Belá

 • Czomplyak Johann, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Michalovce

Bajany

 • Brúgos Johann, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Genczo Paul, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Koczenyák Johann, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Bánovce nad Ondavou

 • Mátyás Georg, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Michal Tomáš, roč. 1896, utopil sa pri nasadení na talianskom fronte
 • Karcsár Johan, roč. 1891, padol na fronte v Srbsku.
 • Reviczky Adam, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.

Beša

 • Ádam Paul, roč. 1884, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Kis Matyi Johan, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Matyi Štefan, roč. 1868, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Mentus Jozef, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Szabó Andreas, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bracovce

 • Krivý Michal, roč. 1889, zomrel na týfus v zajateckej nemocnici.
 • Ondó Estók Andreas, roč. 1890, padol na fronte v Slovinsku.
 • Tamáš Michal, roč. 1888, zomrel na týfus v zajateckej nemocnici.
 • Tatár Ján, roč. 1871, padol na fronte v Taliansku.

Budince

 • Homorics Peter, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Budkovce

 • Adamcsik Stefan, roč. 1897, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Gondoly Stefan, roč. 1897, nar. Dúbravka (okres Michalovce), padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Harbulyak Štefan, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Prada Johann, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Čečehov

 • Butkovský Michal, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Kločanka Ján, roč. 1894, zomrel na otravu krvi vo vojenskej nemocnici.
 • Kopik Michael, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.

Čičarovce

 • Horváth Johann, roč. 1884, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Mata Michael, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.
 • Pallai Alexander, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Szakács Johann, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Tóth Emmerich, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Drahňov

 • Peter Jan, roč. 1893, padol na fronte v Srbsku.
 • Szalka Josef, roč. 1885, zomrel na následky strelného zranenia na fronte v Srbsku.
 • Szakal Jan, roč. 1896, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Dubravka

 • Zofčák Michal, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Falkušovce

 • Marczin Johann, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Pivarnyik Andreas, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Hatalov

 • Ádam Georg Nikolaus, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Kanócz Georg, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hažin

 • Palai Jiři, roč. 1897, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Prisztás Georg, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hnojné

 • Drotár Johann, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ostroverki Georg, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Horovce

 • Bodnár Andreas, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Fialka Jiři, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Gavalya Ondrej, roč. 1899, padol na fronte v Haliči.
 • Gavalya Andreas, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.
 • Hotový Georg, roč. 1896, zomrel v zázemí.
 • Pohlotka Michael, roč. 1886, padol na fronte v Taliansku.
 • Timko Andreas, roč. 1884, padol na fronte v Srbsku.

Iňačovce

 • Kavor Adam, roč. 1882, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Kmyeszó Georg, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Palcsik Johann, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.

Ižkovce

 • Halász Štefan, roč. 1890, padol na fronte v Srbsku.

Jastrabie pri Michalovciach

 • Mráz Michal, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Panyla Alexa, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Jovsa

 • Havriľák Ondrej, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Kerestán Georg, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Rudnyanski Juraj, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Kačanov

 • Mihalyik Andreas, roč. 1890, padol na fronte v Srbsku.
 • Varga Ján, roč. 1884, padol na fronte v Srbsku.

Kaluža

 • Benzsuch Georg, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.

Kapušianske Kľačany

 • Kovács Georg, roč. 1889, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kovács Mikuláš, roč. 1893, padol na fronte v Rumunsku.
 • Lakatos Adam, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kapušianske Kľačany – m. č. Močiar

 • Kovács Mikuláš, roč. 1893, padol na fronte v Rumunsku.

Kapušianske Kľačany – m. č. Ňarád

 • Bodnár Josef, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.

Klokočov

 • Gombos Michael, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lukáčeňa Ján, roč. 1895, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Pažič Peter, roč. 1895, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Krasnovce

 • Hujdics Johan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kocsisko Andreas, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Krišovská Liesková – m. č. Mokča

 • Szimkovics Georg, roč. 1889, Kpadol na fronte v Slovinsku.

Kusín

 • Klíč Ján, roč. 1897, zomrel na následky strelného poranenia.
 • Rusznák Georg, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Ternovai Paul, roč. 1869, zomrel v zázemí.

Lastomír

 • Andrejczo Johann, roč. 1891, padol na fronte v Slovinsku.
 • Marcin Jan, roč. 1897, padol na fronte v Slovinsku.
 • Pepa Ján, roč.1893,  padol na fronte v Haliči.
 • Pálko Peter, roč. 1884, padol na fronte v Srbsku.
 • Pulko Ladislav, roč. 1888, padol na fronte v Srbsku.

Laškovce

 • Hujdics Johan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Lesné

 • Hladik Michael, roč. 1882, zomrel na zápal tenkého čreva vo vojenskej nemocnici.
 • Ingloda Jan, roč. 1899, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.

Liesková

 • Lászlo Johann Arpád, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Ložín

 • Gerocs Michal, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Koscó Michal, roč. 1893, padol na fronte v Slovinsku.
 • Miššák Andrej, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.
 • Torna Michael, roč. 1889, padol na fronte v Srbsku.

Lúčky

 • Karšniak Juraj, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Malčice

 • Adamcsik Michael, roč. 1891, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Andre Michal, roč. 1895, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Havrilla Johan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Maťovské Vojkovce

 • Bumbák Peter, roč. 1884, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Bumbák Stefan, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Gyűre Michael, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Kondor Johan, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Rapács Peter, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Rapács Stefan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Michalovce

 • Ackermann Arnim, roč. 1888,  padol na fronte v Haliči.
 • Bartner Eugen, roč. 1897, padol na fronte v Slovinsku.
 • Berta Johann, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Bortner Mor, roč. 1870, padol na fronte v Bukovine.
 • Csincsár Andreas, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Csizmarik Michael, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gerba Michael, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Hellinger Lazar, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jurcs Andrej, roč. 1898, padol na neznámom mieste.
 • Jures Andrej, roč. 1888, Michalovce (okres Michalovce). Zomrel na fronte.
 • Kalla Moric, roč. 1897, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Kancsák Paul, roč. 1892, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Kovacsik Georg, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kusnyir Georg, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Mascibruch Michael, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.
 • Macsuga Johann, roč. 1891, padol na fronte v Srbsku.
 • Markovics Nikolaus, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Melega Johann, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.
 • Paliha Štefan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pollák Adolf, roč. 1866, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Prebehajla Julius, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Szorocsinó Jozef, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Volyko Andreas, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.

Michalovce – m. č. Močarany

 • Nastó Andreas, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Pogurszki Johann, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Michalovce – m. č. Stráňany

 • Glohin Johan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Harakály Johann, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Hlohin Jan, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.
 • Hrehovcsik Stefan, roč. 1898, padol na fronte v Slovinsku.
 • Ivanický Juraj, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Kapura Julius, roč. 1892, nar.  v Malčice zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lukács Géza, roč. 1867, zomrel v zázemí.
 • Markó Michael, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Mika Michal, roč. 1881, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Suti Jozef, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Michalovce – m. č. Topoľany

 • Adam Juraj, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Dzvonyik Johann, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Gido Ján, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.

Michalovce – m. č. Vrbovec

 • Butkovszky Johann, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Moravany

 • Erdélyi Stefan, roč. 1889, padol na fronte v Srbsku.
 • Furda Ján, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kasuba Andreas, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zolocsák Michal, roč. 1877, zomrel za neznámych okolností v nemocnici.

Moravany – m. č. Lučkovce

 • Surmin Michal, roč. 1890, padol na fronte v Slovinsku.

Nacina Ves

 • Muczkó Nikolaus, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petrušovský Anton, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Prokop Karl, roč. 1895, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Oborín

 • Csengeri-Nagy Josef, roč. 1888, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Kiss Jan Evžen, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lukács Michael, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Urbán Alexander, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Oreské

 • Maczik Jozef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Palín

 • Tóth Franz, roč. 1886, padol na fronte v Bukovine.
 • Szilágyi Julius, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Valočík Juraj, roč. 1891, padol na fronte v Bukovine.

Pavlovce nad Uhom

 • Ádam Georg, roč. 1893, padol na fronte v dnešnom Slovensku.
 • Buban Jozef, roč. 1891, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Galya Andreas, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horvát Paul, roč. 1889, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kis Stefan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pataky Georg, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Petrikovce

 • Kepics Michael, roč. 1890, padol na fronte v Srbsku.
 • Lázár Andreas, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Petrovce nad Laborcom

 • Csolenszki Johann, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Hudák Jan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Ješko Michal, roč. 1900, padol na západnom fronte.
 • Krály Andreas, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ondocsin Michael, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pčolinsky Jiři, roč. 1888, padol na fronte v Rumunsku.
 • Savko Ján, roč. 1900, padol na fronte vo Francúzsku.
 • Zajac Bartolomej, roč. 1900, padol na západnom fronte.

Poruba pod Vihorlatom

 • Pehanič Juraj, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Zelmanovics Ignac, roč. 1889, zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.

Pozdišovce

 • Čižmárik Jan, roč. 1889, zomrel v nemocnici v ruskom zajatí.
 • Gujda Johan, roč. 1888, padol na fronte v Rumunsku.
 • Magura Andreas, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Magura Ondrej, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Marincsák Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Polak Josef, roč. 1882, padol na fronte v Slovinsku.
 • Zsincsák Georg, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Ptrukša

 • Lizák Štefan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Matyi Štefan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pusté Čemerné

 • Hajduczka Johan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rakovec nad Ondavou

 • Kovacsik Juraj, roč. 1896, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Ivánko Michael, roč. 1881, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Puchy Georg, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Tkács Johann, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ruská

 • Horváth Vinzenz, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Szabó Štefan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tomori Štefan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Senné

 • Belej Jan, roč. 1880, zomrel v zajateckej nemocnici počas zajatia v Rusku.
 • Murník Jan, roč. 1891, Senné (okres Michalovce). Zomrel v zázemí.

Slávkovce

 • Bréda Johann, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Sliepkovce

 • Bodnár Michael, roč.1895, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.

Staré

 • Lazar Ondrej, roč. 1888, zomrel na choleru vo vojenskej nemocnici.
 • Ragán Michal, roč. 1898, zomrel v  epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Strážske

 • Bača Michal, roč. 1891, zomrel na záškrt vo vojenskej nemocnici.
 • Besán Mich, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Ihnat Johan, roč. 1884, padol na fronte v Slovinsku.
 • Markovics Andreas, roč. 1885, padol na fronte v Slovinsku.
 • Sárkány Jozef, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Strážske – m. č. Krivošťany

 • Debró/Debra/ Johann, roč. 1898, padol na fronte v Slovinsku.
 • Rohaly Johann, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Tusai Juraj, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Stretava

 • Šamudovský Jan, roč. 1897, padol na talianskom fronte.

Suché

 • Ondó Michael, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Remák Johann, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stefan Andreas, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Šamudovce

 • Czejkovsky Johann, roč. 1899, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Ivan Johan, roč. 1898, padol na fronte v Slovinsku.
 • Petrovszki Johann, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sinčák Juraj, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Trhovište

 • Čižmár Pavel, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Korcsinszki Julius, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Marjovics Georg, roč. 1882, padol na fronte v Taliansku.
 • Olexa Juraj, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Olexa Jan, roč. 1882, padol na fronte v Bosne a Hercegovine.
 • Ólexa Jiři, roč. 1894, narodený v USA, padol na fronte v Haliči.

Trnava pri Laborci

 • Deutsch Davis, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horanič Michael, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.
 • Štofa Štefan, roč. 1895, zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Vasko Stefan, roč. 1893, zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.

Tušice

 • Csizmar Jan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Dodovcsák Michal, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Doro Michal, roč. 1894, zomrel na neznámu chorobu počas zajatia v Rusku.
 • Kató Georg, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Szavka Jozef, roč. 1891, zomrel v zázemí.

Tušická Nová Ves

 • Kocsis Georg, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Matyi Jan, roč. 1893, padol na fronte v Slovinsku.

Veľké Slemence

 • Ivan Peter, roč. 1884, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v zajateckej nemocnici.
 • Péter Ivan, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szidor Andreas, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Veľké Kapušany

 • Braun Arnim, roč. 1893, padol na srbskom fronte.
 • Demeter Andreas, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Gajaš Jozef, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jezkovics Samuel, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Lengyel Franz, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.
 • Minyó Michael, roč. 1878, zomrel v zázemí.
 • Otczenas Janos, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rezes Daniel, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Szokola Alexander, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľké Kapušany – m. č. Veškovce

 • Árvay Eugen/Janko/, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Bosnyák Koloman, roč. 1894, padol na fronte v Tolmine.
 • Groszmann Salomon, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Kása Juraj, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Ladányi Georg, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Mencísk František, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľké Raškovce

 • Csőrgő Michael, roč. 1894, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.

Vinné

 • Gébel Julius, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hlavacs Josef, roč. 1884, padol na fronte v Slovinsku.
 • Chwoszták Johan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Jevcsák Andreas, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kraľ Jan, roč. 1896, narodený v USA, príslušný do Vinné, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pešta Pavel, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zvonyik (Dzvonyik) Michal, roč. 1895, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Vojany

 • Kadét Koloman, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Kalapos Stefan, roč. 1880, padol na fronte.
 • Spák Georg, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Zahradka Josef, roč. 1897, padol v boji na južnom fronte.

Vrbnica

 • Kálvin Johan, roč. 1896, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Kancsi Josef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Kancsi Michal, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Plutko Jíři, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Polyák Michael, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Tacsar Johann, roč. 1886, padol na fronte v Srbsku.

Vysoká nad Uhom

 • Hrabik Jan, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Kertész Ondrej, roč.1896, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Koleszár Georg, roč. 1877, zomrel na fronte.
 • Tóth Ján, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Zalužice

 • Béres Johann, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Karsnyak Andreas, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kaszúny Johan, roč. 1868, zomrel v zázemí.
 • Kendereš Michal, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Simko Johann, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Starjak Ondrej, roč. 1886, zomrel na chorobu v zajateckom tábore v Rusku.
 • Šimko Michal, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zálužice – m. č. Veľké Zálužice

 • Jakub Andrej, roč. 1887,padol na fronte v Haliči.
 • Jaros Jan, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.
 • Kolbašovský Ján, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Papp Michal, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Potočný Michal, roč. 1875, nar. v Haliči, padol na fronte v Taliansku.
 • Štretavsky Michal, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Závadka

 • Drotár Johann, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Luterán Jan, roč. 1896, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskom lazarete.

Zbudza

 • Huska Michael, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jesenkó Michal, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zužo Michal, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Zemplínska Široká

 • Dobán Georg, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Zemplínska Široká – m. č. Krášok

 • Kudrács Johann, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Weinberger Simon, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností na železničnej stanici v Uhorsku.

Zemplínske Kopčany

 • Grünert Zoltán, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Grósz Nano, roč. 1894, zomrel na fronte v Bukovine.
 • Palyinszki Štefan, roč. 1892, padol na fronte v Bukovine.

Žbince

 • Bilyecz Andreas, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Kuco Štefan, roč. 1898, zomrel na následky zranenia vo vojenskej nemocnici.
 • Pfilyez Andrej, roč. 1890, zomrel v epidemickej  nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Žbince – m. č. Veľké Žbince

 • Grosz Mor, roč. 1889, padol na fronte v Bosne.

Okres Myjava

Myjava

 • Viskup Štefan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

 

Okres Nitra

 

Jelenec

 • Czeczetka Franz, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Leľa

 • Mácsai Andreas, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Okres Nové Mesto nad Váhom

Moravské Lieskové

 • Zamecsnik Johann, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností na talianskom fronte.

Okres Poltár

Ďubákovo

 • Kantorák Andreas, roč. 1882, zomrel v Albánsku.

Hrnčiarske Zalužany

 • Magic Jozef, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kokava nad Rimavicou

 • Gurszki Jozef, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Oláh Andreas, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Szpisják Andreas, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zuberecz Paul, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Málinec

 • Pupola Johann, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Sušany

 • Benyik Karl, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Okres Poprad

Kravany

 • Hranyak Johann, roč. 1881, padol na fronte v Slovinsku.

Poprad

 • Langer Emmerich Dr., roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Šuňava – m. č. Nižná Šuňava

 • Márton Michal, roč. 1894, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Okres Prešov

Čelovce

 • Kopča Štefan, roč. 1893, zomrel v ruskom zajateckom tábore.

Hrabkov

 • Horváth Ludwig, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

 

Okres Revúca

Chyžné

 • Kubej Johann, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Rivnák Johann, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.

Muránska Lehota

 • Kingó Stefan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rákoš

 • Urbányi Adalbert, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

 

Okres Rimavská Sobota

Hrušovo – m. č. Ostrany

 • Bottó Johann, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Klenovec

 • Minács Pavol, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zurik Johann, roč. 1890, padol na fronte v Slovinsku.

Rimavská Baňa

 • Palkovics Samuel, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Rimavská Sobota

 • Jakab Josef, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Seres Ludvik, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Seres Ludvig, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Tisovec

 • Brudjar Jan, roč. 1885, narodený na Ukrajine, žijúci v meste Tisovec, padol na fronte v Haliči.

Zacharovce

 • Hanyitz Nikolaus, roč. 1894,padol na fronte v Haliči.

Okres Rožňava

Čierna Lehota

 • Kovács Jan, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kečovo

 • Lorincz Ludvig, roč. 1882, padol na fronte.

Koceľovce

 • Csizs Georg, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Muránska Dlhá Lúka

 • Szimán Georg, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.

Muránska Zdychava

 • Sziman Karl, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Sziman Marton, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Plešivec

 • Ruszo Barna, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rakovnica

 • Dobis Andreas, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rejdová

 • Mihók Jan, roč. 1894, zomrel na zápal podbrušnice vo vojenskej nemocnici.

Rochovce

 • Boldi Ľudovít, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.

Roštár

 • Smiak Andreas, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.

Slavoška

 • Sandor (Kasperovszki)  Ondrej, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Slavošovce

 • Karalo Bartolomeus, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Štítnik

 • Milko Ľudovít, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Milko Ludvik, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Pevan Jan, roč. 1886, padol na fronte v Slovinsku.

Okres Sabinov

 

Krivany

 • Chlebnicsan Imre, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Snina

Belá nad Cirochou

 • Csizmár Jakob, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Dzurikayin Johann, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Gnip  Štefan, roč. 1898, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Gynrikanics Josef, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ondio Paul, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Pozsó Juraj, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čukalovce

 • Danko Fodor, roč.1895, zomrel na tetanus vo vojenskej nemocnici.
 • Kolomaznik Georg, roč. 1884, padol na fronte v Slovinsku.

Dlhé nad Cirochou

 • Gunar Michael, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krivjanský Michal, roč. 1898, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Kohút Pavel, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Makoricz Michael, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szauka Andreas, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Dúbrava

 • Gondol Stefan, roč. ?, žijúci v obci Budkovce (okres Michalovce). Padol na fronte v Taliansku.
 • Necze Alexander, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mitro Josef, roč. 1894, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej  nemocnici.

Hostovice

 • Dzsubera Vasily, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Grimicza Ladislav, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Grundza – Bajza Ladislav, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rak Michal, roč.  1888, padol na fronte v Haliči.

Jalová

 • Bandžanin Ján, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.

Kalná Roztoka

 • Kotúch Fedor, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Klenová

 • Kobán Michal, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Kolbasov

 • Gudzan Jan, roč. 1892, zomrel na tuberkulózu v zázemí.

Kolonica

 • Kira Peter, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Komár Johan, roč. 1891, padol na fronte v Srbsku.
 • Lojka Johann, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Ladomirov

 • Amčák ?, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Klecz Jiři, roč. 1878, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Nimcsák Vasil, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Nová Sedlica

 • Buchlák Ladislaus, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Doda Michal, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hrabuvcsin Vasil, roč. 1889, padol na fronte v Srbsku.

Osadné

 • Macár Štefan, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Maczer Štefan, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Mandzák Stefan, roč. 1887, padol na fronte v Slovinsku.
 • Zbur Andrej, roč. 1898, zomrel za neznámych okolností na východnom fronte.

Ostrožnica

 • Malenics Juraj, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mullinczák Georg, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Parihuzovce

 • Haszim Andreas, roč. 1884, padol na fronte v Slovinsku.
 • Jacos Ilkó, roč. 1889, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Jáczos Johan, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pčoliné

 • Gezun Johann, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pavolko Michal Petro, roč. 1881, padol na fronte v Bukovine.

Pichne

 • Hromada Johann, roč. 1883, padol na fronte v Srbsku.
 • Macziboba Štefan, roč. 1890, padol na fronte v Srbsku.
 • Popadics Josef, roč. 1897, padol na fronte v Slovinsku.

Runina

 • Hancsák Ladislauv, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Huncsák Vasil, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Ruská Volová

 • Dzoba Vasily, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ruské

 • Bindzár Pavol, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.
 • Kozocsik Paul, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lauruszki Vasil, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maczák Ladislav, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nyemcsicsin Ladislav, roč. 1888, padol na fronte v Slovinsku.
 • Palascsák Michael, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sichermann Ignác, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Sichermann Ignátz, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.

Snina

 • Csopák Martin, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Czapik Josef, roč. 1893, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Diczki Paul, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dunaj Josef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Dunaj Juraj, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Dunaj Paul, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Gerbócz Adam, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gerbóc Johan, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Grandzár Peter, roč. 1872, padol na fronte v Taliansku.
 • Haburai Josef, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hälota Jozef, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Juhász Michal, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Kalinič Martin, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Karapin Johan, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Kepics Josef, roč. 1891, zomrel v Taliansku.
 • Krupa Gregor, roč. 1877, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v ruskom zajatí.
 • Manzák Nikolaus, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Merga Ján, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Novak Dr., Béla Johan, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ondik Johann, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pohl Wenzel Michal, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Prokop Eduard, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rebják Paul, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szrubovics Piknász, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Smolník

 • Bungdanics Michael, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Stakčín

 • Grundfeld Mor, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Roško Eliáš, roč. 1898, padol na sočskom fronte.

Stakčínska Roztoka

 • Demjan Michael, roč. 1891, padol na fronte v Srbsku.
 • Petrics Sunal, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.
 • Pitely Petr, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Strihovce

 • Havrilyák Johan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Šmigovec

 • Bilecz Johann, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Pidanics Johann, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tarbály Michael, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.

Topoľa

 • Csincsár  Michael, roč. 1886, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Hunyara Peter, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Chantur Peter, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lehan Georg, roč. 1887, padol na fronte v Srbsku.
 • Madara Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Regula Johann, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Ubľa

 • Bilčák Georg, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici v  zázemí.
 • Dobrányszky Georg, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Pida Alexander, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Pidanič Juraj, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szirka Illés, roč. 1890, padol na fronte v Srbsku.

Ulič

 • Macejka Peter, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.
 • Macejka Peter, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Roman Jurko, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Sičák Vasilj, roč. 1892, padol na fronte v Srbsku.
 • Stanko Vasil, roč. 1890, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Szulics Georg, roč. 1890, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Veľká Poľana

 • Hawrilko Štefan, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kriskó Peter, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.

Zboj

 • Czitrák Michal, roč. 1889, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Horocsák Ladislaus, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Kohatanics Ladislaus, roč. 1895, padol na fronte.

Zemplínske Hámre

 • Zsir Jan, roč. 1891, padol na fronte v Slovinsku.

 

Zvala

 • Busa Georg, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Okres Sobrance

Baškovce

 • Bodnár Ondrej, roč. 1889, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Kauka Georg, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Kostzty Johan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Beňatina

 • Gozsó Johan, roč. 1898, zomrel na fronte v Haliči.

Bežovce

 • Andrejczik Michael, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Csermák Johann, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Hatala Juraj, roč. 1881, zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Kopko Podhorin Michal, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kovács Michael, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Tomčík Štefan, roč. 1896, padol na talianskom fronte.
 • Podhorinkopkó Michael, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Takács Georg, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tomčík Štefan, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.

Blatná Poruba

 • Kovács Michael, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Blatné Remety

 • Petruska Michael, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Blatné Revištia

 • Olesvári Ludwig, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petro Michal, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bunkovce

 • Matuz Georg, roč. 1895, padol na talianskom fronte.

Hlivištia

 • Janusz Johan, roč.1889, padol na fronte v Haliči.
 • Tóth Franz, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Horňa

 • Krajňák Michal, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Jevcsik Michael, roč. 1882, padol na fronte v Taliansku.
 • Szoták Michael, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Tiža Jan, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.

Husák

 • Berczik Johann, roč. 1896, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.

Choňkovce

 • Bucskó Andreas, roč. 1868, zomrel v zázemí.
 • Czopko Michal, roč. 1898, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Koban Johan, roč. 1887, padol na fronte.
 • Krály Paul, roč. 1890, padol na fronte v Srbsku.
 • Pauločák Jan, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Inovce

 • Stanko Johann, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jenkovce

 • Gazdovics Johann, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Gelóczi Michal, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Koňuš

 • Moskovics Moses, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Moškovič Lazar, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nagyivanyi Stefan, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nazvarič Juraj, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zsorin Benyo Johann, roč. 1899, zomrel na fronte v Slovinsku.

Krčava

 • Tabaka Jan, roč. 1890, zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Schwartz Michal, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Koromľa

 • Hubner Zelmann, roč. 1884, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Weiszberger Dávid, roč. 1891, padol v boji na južnom bojisku.
 • Zsenyuk Georg, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Kristy

 • Bihari Andreas, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Bihari Andreas, roč. 1893, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Kondik Andreas, roč. 1894, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Tőrők Johann, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lekárovce

 • Bodnár Georg, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Lörincz Georg, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Lörincz Johann, roč. 1891, padol na fronte v Slovinsku.
 • Mislyán František, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szurmai Andre, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szurmai Mchal, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Thur Johann, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Nižná Rybnica

 • Elekanics Michal, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Labač Michal, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Nižné Nemecké

 • Mihályka Ján, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.

Orechová

 • Kondik Paul, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ostrov

 • Macik Juraj, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Hreha Ondrej, roč. 1896, padol na fronte.
 • Jencsik Johann, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jenčík Juraj, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Szeman Michal, roč. 1884, padol na fronte v Slovinsku.
 • Trembulák Pavol, roč. 1882, zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.

Petrovce

 • Berczik Paul, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.
 • Horňyák Georg, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Hudak Ján, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Tomcsa Michal, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.

Pinkovce

 • Kovács Štefan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Porostov

 • Chimics Michael, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Porúbka

 • Kudlács Michael, roč. 1884, padol na fronte v Srbsku.

Priekopa

 • Szinna Michal, roč. 1873, padol na fronte v Slovinsku.
 • Štuchan Juraj, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Remetské Hámre

 • Baňas Václav Vincenz, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Sztarecz Andreas, roč. 1886, padol na fronte v Bosne a Herzegovine.
 • Vajda Michal, roč. 1893, padol v bojoch s Maďarskou republikou Rád na území Maďarska.

Ruská Bystrá

 • Homola Juraj, roč 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Zajacz Georg, roč. 1895, padol v boji na talianskom fronte.

Ruskovce

 • Prács Johann, roč. 1889, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Prokop Ján, roč. 1896, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Šunyák Johann, roč. 1885, padol na fronte v Slovinsku.
 • Tokár Michael, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Ruský Hrabovec

 • Drahalaska Johan, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Koscan Josef, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Volok Georg, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Woloch Michael, roč. 1884, padol v boji na východnom fronte.

Sejkov

 • Kirilla Jan, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Kondik Jozef, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kosztrubanics Georg, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Porosztovszki/ Parasztovszki Georg, roč. 1895, padol na fronte v Rumunsku.

Sobrance

 • Belyán Michal, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krály Georg, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Leitner Johann, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Trebisak Johann, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.

Svätuš

 • Pinkászky Georg, roč. 1891, padol na fronte v Slovinsku.

Tašuľa

 • Lompe Georg, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.

Tibava

 • Havrán Michael, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.
 • Pasztirik Michael, roč. 1882, zomrel v zázemí.
 • Repka Johann, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Úbrež

 • Gurevics Ladislav, roč. 1871, padol na fronte v Haliči.
 • Hvizsdják Johan, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.

Veľké Revištia – m. č. Gajdoš

 • Koszticsák Paul, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Lippa Michal, roč. 1900, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Veľké Revištia – m. č. Vyšné Revištia

 • Danč Juraj, roč. 1889, padol na fronte v Taliansku.
 • Klaczán Michal, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Vojnatina

 • Reha Pavel, roč. 1897, padol na fronte v Slovinsku.
 • Skiba Ondrej, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Sota František, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vyšná Rybnica

 • Csigás Andreas, roč. 1900, zomrel v zázemí.
 • Juszkó Andreas, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Vyšné Nemecké

 • Magada Georg, roč. 1884, padol na fronte v Taliansku.
 • Novotňák Jiři, roč 1889, padol na fronte v Bukovine.

Vyšné Remety

 • Burger Max Nikolaus, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Petyó Jiři, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Záhor

 • Gregus Georg, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gregus Josef, roč. 1896, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Korpa Johan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Molnár Jan, roč. 1893, padol na fronte v Slovinsku.

 

Okres Stará Ľubovňa

Hraničné

 • Kormanyik Jozef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Jarabina

 • Janascsik Theodor, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Matysová

 • Lukács Johann, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Orlov

 • Knapik Jan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Stráňany

 • Dubaj Vasily, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Stropkov

Breznica

 • Ribár Johann, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Brusnica

 • Czelko Stefan, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Potoma Johann, roč. 1883, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Zalko Stefan, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.

Bystrá

 • Pjatnicska Johann, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.

Havaj

 • Dubasz Andreas, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Kundrad Demeter, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Jakušovce

 • Paulik Johann, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kolbovce

 • Andrejkó Peter, roč. 1891, padol na fronte v Slovinsku.

Krišľovce

 • Kofely Johan, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.

Kručov

 • Hrizs Jan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Lomné

 • Hrics Andrej, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Hrics Michael, roč. 1879, zomrel počas transportu do nemocnice.
 • Szimcsó Georg, roč. 1888, padol na fronte v Bukovine.

Malá Poľana

 • Saláta Johann, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Makovce

 • Vasilišin Vasilj, roč. 1881, zabitý skupinou vojakov po návrate z ruského zajatia.

Miňovce

 • Jurkó Johan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nižná Olšava

 • Spak Stefan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zajaros Johann, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.

Soľník

 • Paulenko Johann, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Stropkov

 • Baum Saul, roč. 1891, zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Baum Saul, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Glinszki Stefan, roč. 1891, zomrel v zázemí.
 • Karniól Markus, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Krupa Ignáz, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Nemec Jozef, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sztasko Jozef, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.
 • Šaško Michal, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Tokajík

 • Havrilla Georg, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Turany nad Ondavou

 • Gyirovszki Peter, roč. 1893, zomrel na fronte v Slovinsku.
 • Popovecz Georgy, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Veľkrop

 • Licskó Bazil, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Vladiča – m. č. Malá Driečna

 • Haczko Josef, roč. 1898, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.

Vyškovce

 • Jesenyák Antal, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Mancsak Jozef, roč. 1877, padol na fronte v Taliansku.

Vyšná Olšava

 • Obšajnik Ján, roč. 1894, narodený v USA, padol na fronte v Taliansku.

Vyšný Hrabovec

 • Šoltés Michal, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Šoltés Michal, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Okres Svidník

Mestisko

 • Baum Saul, roč. 1891, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.

Svidník – m. č. Vyšný Svidník

 • Jurecsko Jan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šemetkovce

 • Kovaly Michael, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Vyšný Mirošov

 • Mandžeroha Ján, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.

 

Okres Trebišov

Bačkov

 • Kohut Johann, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mészáros Josef, roč. 1897, padol na fronte v Srbsku.
 • Pavliščák Michael, roč. 1899, zomrel v zázemí.

Čeľovce

 • Bednarik Stefan, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Hricz Michal, roč. 1891, zomrel v zázemí.
 • Kopča Štefan, roč. 1893, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Leskó Andreas, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Lyipa Johann, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Porhincsák Johann, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Čierna nad Topľou

 • Tomori Bertalan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dargov

 • Jenčo Jan, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Orbán Ludwig, roč. 1883, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Dvorianky

 • Mozár Georg, roč. 1873, zomrel v zázemí.
 • Tirpak Ján, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Egreš

 • Medgyeši Vojtech, roč. 1886, smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Lyácsa Štefan, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Sabol Ján, roč. 1889, zomrel na týfus v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Szabó Jan, roč. 1888, zomrel v zajateckom tábore. Príčina smrti neznáma.

Hraň

 • Csányi Michael, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Jaczo Gulyas Jozef, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hriadky

 • Tomko Andreas, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kašov

 • Ancidus Michal, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kravany

 • Orendás Georg, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kuzmice

 • Mačaj Jan, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Molnár Juraj, roč. 1883, zomrel na následky zranení v zajateckom tábore.
 • Sándor Paul, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vaško Michal, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Leles

 • Steiner Eugen, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Malé Ozorovce

 • Forgács Ján, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rácz Josef, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Tamás Micahel, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Malé Raškovce

 • Illar Štefan, roč. 1896, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Malý Horeš

 • Király Stefan, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Rabják Michael, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rudzok Paul, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.

Markovce

 • Szopkó Paul, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Nižný Žipov

 • Dandáš Josef, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Dudics Andreas, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Timko Andreas, roč. 1885, padol na fronte v Srbsku.

Novosad

 • Stefaník Johann, roč. 1893, padol na fronte v Srbsku.

Nový Ruskov – m. č. Malý Ruskov

 • Szemanko Johann, roč. 1893, padol na fronte v Slovinsku.

Nový Ruskov – m. č. Veľký Ruskov

 • Harmagyi Juraj, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Serbin Juraj, roč. 1896, padol na východnom fronte.

 

Parchovany

 • Schäffer Alexander, roč. 1884, padol na fronte v Taliansku.
 • Tkacsik Alexander, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.

Parchovany – m. č. Boščice

 • Jancsó Michael, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Plechotice

 • Bončak Ondrej, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Bumbera Georg, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Dzsuzso Michael, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Kassai Johan, roč. 1877, zomrel v zázemí.
 • Kolesár András, roč. 1898, zomrel počas transportu.

Petrikovce

 • Tittak Johann, roč. 1872, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Sečovce

 • Benedek Georg, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Benedek Juraj, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Buzinkai Paul, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Drilyak Georg, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gazsó Pavel, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Chvaszta Michael, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jakab Ján, roč. 1891, padol na fronte v Bukovine.
 • Kacsmár Stefan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Klein Israel, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Lendvai Adalbert, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Lojzi Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Lyocsa Valentin, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mendely Johann, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Nemes Josef Ivan, roč. 1897, zomrel v zázemí.
 • Tkacs Jan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Tkacs Ján, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Urban Julius, roč. 1883, uomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Zsuffa Julius, roč. 1885, padol na fronte v Taliansku.

Sečovce – m. č. Kochanovce

 • Bugata Nikolaus, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Hirko Johan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Slivník

 • Homa Jan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Horňyák Georg, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Kicsinka Johann, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Novák Johann, 1886, padol na fronte v Slovinsku.
 • Pásztor Michael, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Weisz Mór, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.

Somotor

 • Rezes Michal, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Stanča

 • Marko Johann, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Stankovce

 • Milyó Michal, roč. 1883, zomrel na následky zranenia na talianskom fronte.
 • Paulik Andreas, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Streda nad Bodrogom

 • Olexa Georg, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.

Trebišov

 • Brindzák Georg, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Demeter Josef, roč. 1888, padol na fronte v Slovinsku.
 • Ducs Georg, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Giba Johan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Gronka Valentin, roč. 1872, padol na fronte v Haliči.
 • Chvaszta Michael, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jacko Michal, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kologyi Andreas, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Matyi Johann, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molnár Josef, roč. 1893, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Rusnák Michal, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tereščák Ján, roč. 1886, zomrel na týfus v zajateckej nemocnici.
 • Spissák Johann, roč. 1865, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Winter Aran, roč. 1888, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Winter Ignác, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Zajacz Josef, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Zbojovski Michael, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v barákovej nemocnici.

Trebišov – m. č. Milhostov

 • Béda Michael, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Fujaros Jan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Greczula Andreas, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hallgas Michal, roč. 1891, padol na fronte v Albánsku.

 

Veľké Kapušany

 • Ilykó Josef, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Klein Samuel, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Višňov

 • Sztarigazda Jozef, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Vojčice

 • Berta Michael, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Gajdos Georg, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Novák Paul, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Ranič Michael, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stuny Michal, roč. 1896, zomrel na následky strelného poranenia.
 • Ujhelyi Michal, roč. 1891, padol na fronte v Slovinsku.

Zbehňov

 • Belyus Johann, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Tomko Josef, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Szalka Jozef, roč. 1884, padol na fronte v Srbsku.
 • Tomko Jozef, roč, 1884, padol na fronte v Haliči.

Zemplínska Nová Ves – m. č. Úpor

 • Illés Julius, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Szabol Michal, roč. 1885, padol na fronte v Slovinsku.

Zemplínska Teplica

 • Kicsinko Paul, roč. 1896, zomrel na fronte v Taliansku.
 • Kohut Andreas, roč. 1895, zomrel vo vojne.
 • Kohut Paul, roč. 1887, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kohut Pavel, roč. 1899, padol na fronte v Slovinsku.
 • Rudali Alexander, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Spisák Georg, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Zombori Nikolaus, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zemplínske Hradište

 • Szalap Ludvig, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tarbai Michael, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Okres Trenčín

Trenčín

 • Munkacsy Adalbert, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Okres Tvrdošín

Habovka

 • Pillarcsik  Paul, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Okres Veľký Krtíš

Dolná Strhová

 • Hraskó Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Dolné Strháre

 • Lukai Ján, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Modrý Kameň

 • Voszmek Anton, roč. 1886, padol v boji na srbskom fronte.

Veľký Krtíš

 • Nyári Stefan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Okres Vranov nad Topľou

Banské

 • Rákoczi Michael, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.
 • Uhaly Johann, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Benkovce

 • Malyár  Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Cabov

 • Nyemcsik Johann, roč. 1882, padol na fronte v Slovinsku.
 • Szamkó Štefan, roč. 1884, padol na fronte v Slovinsku.

Čaklov

 • Csáklyai Julius, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Humyák Andreas, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Jakubcsin Johan, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.

Čierne nad Topľou

 • Kristan Michal, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Sztraka Georg, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Davidov

 • Csemcsák Georg, roč. 1889, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Kurucz Georg, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dlhé Klčovo

 • Adam Jan, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.
 • Janok Jan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Saffa Andreas, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Saffa Johann, roč. 1873,  padol na fronte v Haliči.
 • Staško Michal, roč. 1882, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Vojtko /Kotuľák/ Michal, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Vojtko Johann, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.

Dobrá nad Ondavou

 • Braun Majer, roč. 1881, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Dzurjo Ján, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gima Jan, roč. 1871, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Ďapalovce

 • Czmar Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Jenčo Jan, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.
 • Schedinak Michal, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zelenyák Michael, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.

Giglovce

 • Goffa Ján, roč. 1864, padol na fronte v Karpatoch.
 • Hrapcsák Josef, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hencovce

 • Tomas Juraj, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Tomas Juraj, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Koszi Johan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Tomas Juraj, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Valyesó Johann, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hlinné

 • Ihnát Michal, roč. 1883, zomrel počas železničného transportu v Haliči.
 • Pohlod Josef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Stoffa Johann, roč. 1890, padol na fronte v Slovinsku.
 • Szakala Michael, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Holčikovce

 • Czopko Johann, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Černiga Josef, roč. 1882, zomrel na týfus počas ruského zajatia.
 • Čopko Ján, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici v ruskom zajatí.

Jasenovce

 • Biel Stanislav, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici v  zázemí.
 • Goryl Karel, roč. 1893,  zomrel na následky zranení na fronte v Haliči.
 • Horný Michael, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jastrabie nad Topľou

 • Kontir Jan, roč. 1890, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Juskova Voľa

 • Alexa Andreas, roč. 1897, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.

Kamenná Poruba

 • Beszterci Johann, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Besterczi Michal, roč. 1896, narodený v USA. Padol na fronte v Haliči.
 • Janocsko Georg, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Kelča

 • Bujko  Johann, roč. 1889, padol na fronte.

Komarany

 • Demcsak Johann, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Gregusz Johan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Kučín

 • Karchnyak Andreas, roč. 1897, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kerekeš Josef, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Mihalo Johann, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Kvakovce

 • Humenyik Jan, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kranyik Georg, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Palyicska Georg, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Malá Domaša

 • Durkaj Jozef, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Durkaly Paul, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Lukáč Ján, roč. 1893, zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Petriga Michail, roč. 1896,  zomrel na neznámu chorobu v ruskom zajatí.

Merník

 • Hajnyik Georg, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Jacskó Georg, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zsipaj Balogh Johann, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Michalok

 • Biljószki Balázs, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Szaboly Georg, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.

Nižný Hrabovec

 • Bliscsák Michael, roč. 1894, zomrel na fronte v Slovinsku.
 • Jakubo Štefan, roč. 1888, padol na fronte v Slovinsku.
 • Joniak Albert, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hromulyák Michael, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hromulyák Johann, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krajnik Jan, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Kušnir Ondrej, roč. 1878, pravdepodobne zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Nižný Hrušov

 • Hliszter Paul, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janoško Juraj, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kviszter Pavol, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Michalko Andrej, roč. 1884, padol na fronte v Taliansku.
 • Szenyitko Johann, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ondavské Matiašovce

 • Bilyik Michael, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Karch Johan, roč. 1889, padol na fronte v Srbsku.
 • Stern Abraham, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pavlovce

 • Butala Ján, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Petrovce

 • Zajac Bartolomej, roč. 1900, padol v boji na západnom fronte.

Piskorovce

 • Satnyik Michal, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Poša

 • Lukács Juraj, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Miszanyin, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nadzan Georg, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Rafajovce

 • Fedor Juraj, roč. 1890, zabitý povstalcami pri návrate z ruského zajatia.

Sačurov

 • Goroly Anton, roč. 1896, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Holländer Schobse, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Kurimský Juraj, roč. ?, narodený v USA, padol na fronte v Haliči.
 • Valocsin Jan, roč. 1894, zomrel na fronte v Taliansku.

Sečovská Polianka

 • Majernik Josef, roč. 1883, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Palicska Stefan, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Palko Peter, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Sima Pavel, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sopko Jan, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Tokár Michael, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sedliská

 • Mudrony Josef, roč.1887, padol na fronte v Haliči.
 • Polyák Stefan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Tussay Johann, roč. 1890,  zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zelenak Gregor, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.

Sedliská – m. č. Podčičva

 • Veliký-Vysoký Ondrej, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici na východnom fronte.

Skrabské

 • Palyó Georg, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Slovenská Kajňa

 • Kelecsava Andreas, roč. 1891, zomrel v zajateckom tábore.
 • Piatnička Michal, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Oszlovics Josef, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Soľ

 • Árvai Michael, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Galyás Georg, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Hibala Andreas, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Nutar Michael, roč. 1882, padol na fronte.
 • Stern Pinkas, roč. 1889, zomrel na následky strelného poranenia na fronte v Haliči.
 • Volanský Michael, roč. 1894, zomrel na vyčerpanie v zajateckom tábore.
 • Žec Ján, roč. 1898, padol na fronte v Slovinsku.

Štefanovce

 • Hlaváč Ján, roč. 1865, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Tovarné

 • Repko Michal, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Tovarnianska Polianka

 • Dudás Andreas, roč. 1897, padol na fronte v dnešnom Taliansku.
 • Szabó Jan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vechec

 • Adám Michael, roč. 1891, padol na fronte v Srbsku.
 • Anderik Johann, roč. 1899, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Czvir Michal, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Onderik Ján, roč. 1899,  Vechec (okres Vranov nad Topľou). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szopko Michal, roč. 1892, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.

Veľká Domaša

 • Salata Elener, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.

Vranov nad Topľou

 • Dzurbola Josef, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Grünberger Ignátz, roč. 1884, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Grünstein Zigmund, roč. 1894, zomrel v zajateckom tábore v Taliansku.
 • Kmetz Juraj, roč. 1887, zomrel na maláriu vo vojenskej nemocnici.
 • Majercsin Josef, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Mihelcsin Peter, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Puszkár Johann, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Roth Aron, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Tkáč Josef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Sirko Jozef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Vranov nad Topľou – m. č. Čemerné

 • Adám Michael, roč. 1891, padol na fronte v Srbsku.
 • Belyak Johann, roč. 1894, bol smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Bunák Michael, roč. 1894, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Gonosz Michal, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Suszt Juraj, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vranov nad Topľou – m. č. Vranovské Dlhé

 • Gesper Michal, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Hubaly Jozef, roč. 1898, padol na fronte v Slovinsku.
 • Istványik Julius, roč. 1889, zomrel na fronte v Haliči.

Zamutov

 • Matta Johann, roč. 1888, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Perzsely Michal, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.

Žalobín

 • Goroly Georg, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Štifanovszki Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Tamás Michael, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Okres Zlaté Moravce

Topoľčianky

 • Jenisz Stefan, roč. 1872, padol na fronte v Haliči.

Okres Zvolen

Budča

 • Mazola Paul, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Dobrá Niva

 • Fuszka Stefan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kapustik Jan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Ukrop Michael, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Lešť

 • Berki Johann, roč. 1895, padol na fronte v dnešnom Slovensku.

Lukavica

 • Harning Johan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pliešovce

 • Palon Johan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Okres Žarnovica

Horné Hámre

 • Jančok Jan, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Žarnovica

 • Pavol Rudolf, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.

 

Okres Žilina

Horný Hričov

 • Novatyák (Novotnyák) Georg, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Vojaci IR 66 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Česká republika

 • Bláha Franz, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici v  zázemí.
 • Blažek Matthias, roč. 1884, padol na fronte v Srbsku.
 • Dvořák Franz, roč. 1887, padol na fronte v Slovinsku.
 • Fuchs Thomas, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Hosek Stanislav, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Juhász Josef, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kallab Fritz, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Kapalin Oskar, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Knoth Karel, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kreidl Josef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Kreutz Karl, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Kubelka František, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.
 • Masin Jozef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Minkus Karel, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Morgenstern Ernst, roč. 1890, padol na fronte v Slovinsku.
 • Porth Emanuel, roč. 1872, padol na fronte v Srbsku.
 • Schreiber Julius, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stern Egon, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.
 • Sytni Venzel, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tuchler Adolf, roč. 1890, padol na fronte v Bosne.
 • Valenta Vencel, roč. 1874, padol na fronte v Taliansku.
 • Wirth Johann, roč. 1886, padol v boji na srbskom fronte.
 • Wolf Adolf, roč. 1864, padol v boji na fronte v Haliči.

Maďarsko

 • Beck Paul, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Béres Josef, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici v  zázemí.
 • Berki Josef, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici v  zázemí.
 • Beťar Romulus, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici v  zázemí.
 • Csatáry Ignatz, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Docz Andreas, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.
 • Dudás Johan, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gyenes Stefan, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.
 • Hegedűsz Matej, roč. 1894,zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jakab Karol, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Juhász Istvan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Karačen Stefan, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Kiss Franz, roč. 1890, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kiss Jan Michal, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klein Majer, 1885, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kovács Alexander, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Daniel, roč. 1894, zomrel v zázemí.
 • Kozák Alexander, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nannássay Ján, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nyiroda Peter, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Oláh Andreas, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Pálko Josef, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Samuel Viktor Dr. , roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Franz, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Szeledi Štefan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szőke Ludwig, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szőllősi Jozef, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Tokár Géza. roč. 1882, padol na fronte v Slovinsku.
 • Weigler Franz, roč. 1885, padol v boji na južnom bojisku.
 • Weimann Moses, roč. 1892, padol v boji na srbskom fronte.

Poľsko

 • Rusznyák Sebastian, roč. 1870, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Szova Johann, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Trzciak Ján, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Rakúsko

 • Wirth Jan, roč. 1886, padol v boji na srbskom fronte.

Rumunsko

 • Bendzok Maron, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Benzár Iván, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Bergmann Josef, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Fógel Tóbias, roč. 1887, padol na fronte.
 • Schey Felix, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Gibuscsák Elias, roč. 1885, padol na fronte v Srbsku.
 • Gluzer Jezig, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hera Nikolaus, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Juszkó Stefan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kodra/Kodre/ Johann, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Komán Johann, roč. 1885, padol na fronte v Taliansku.
 • Kormos Ladislav, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Kosa Jozef, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovuz Illes, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Kozák Andreas, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kurak Ladislav, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lázarcsuk Gabriel Vasilya, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lázarcsuk Iljko, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Longa Michael, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mark Samu, roč. 1887, padol na fronte v Slovinsku.
 • Matyárcsuk Fedor, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Medve Johann, 1893, padol na fronte v Srbsku.
 • Mihályi Vaszil, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Michnye Johann, roč. 1880, zomrel počas železničného transportu v zázemí.
 • Mikula Peter, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mizovits Stefan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molnár Ladislav, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nyisztor Pivadar Györgyé, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ocskai Mihály, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Paládi Karl, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Racs Mojžiš, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Racsúch Jan, roč. 1896, zomrel v  epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Sinkolák Juraj, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stan Johann, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Steczkó Vasil, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Tomáš Šimon, roč. 1867, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Tomojago Ján, roč. 1876, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Turi Alexander, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ukrajina

 • Ács Alexander, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Antalóczi László, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Auslander Hermann, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Babics Michael, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Badida Ivan, roč. 1892, zomrel na otravu krvi vo vojenskej nemocnici.
 • Bahuš Ondrej, roč. 1881, zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Barandisz Jozef Georg, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Bátori Johann, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Baťkó Demeter, roč. 1886, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Becza Michael, roč. 1893, zomrel v zázemí.
 • Bedek Michael, roč. 1881, padol na fronte v Srbsku.
 • Belej Demeter, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Belő, Michal, roč. 1897, zomrel na týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Belyo Michal, roč. 1881, zomrel na celkové vyčerpanie z vojnového nasadenia.
 • Benyovics Móses, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Benzár Michael, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Beoka Michael, roč. 1890, padol na srbskom fronte.
 • Berdas Anton, roč. 1885, padol na srbskom fronte.
 • Béres Josef, roč. 1895, zomrel v zázemí.
 • Bernát Karl, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Bidnai Zoltán, roč. 1882, padol na fronte v Slovinsku.
 • Bilák Ladislaus, roč. 1887, padol na srbskom fronte.
 • Bilak Vasil, roč. 1897, padol na fronte v Slovinsku.
 • Bilkanics Fedor, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Blum Jakub, roč. 1897, padol na fronte v Slovinsku.
 • Bobonics Ladislav, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Bocsak Johann, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Bodnár Michael, roč. 1884, padol na fronte v Slovinsku.
 • Bodnár Sándor, roč. 1888, padol na fronte v Slovinsku.
 • Bodnya Stefan, roč. 1888, padol na fronte v Slovinsku.
 • Boduga János, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bordás Michael, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Borka Michael, roč. 1885, padol na fronte v Taliansku.
 • Borko Stefan, roč. 1893, padol na fronte v Slovinsku.
 • Botos Johann, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Bozsocha /Burtin/ Johann Mihály, roč. 1887, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Braun Jakab Moses, roč. 1888/1887/, padol na fronte v dnešnom Taliansku.
 • Breňo František, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Brenya Theodor, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Brenyo Johann, roč. 1896, padol na talianskom fronte.
 • Brenzovics Georg, roč. 1896, padol na talianskom fronte.
 • Breza Alexander, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Brilinszki Michal, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Brosnyák Michael, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Brudjar Jan, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Brunczwik Michal, roč. ?, padol na srbskom fronte.
 • Bucsek Bela, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Budai Andreas, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Bulina Ladislaus, roč. 1896, padol na talianskom fronte.
 • Buscsák Ladislav, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csahlisza Alexander, roč. 1884, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Csengeri Stefan, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Csepara Peter, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Csépes Georg, roč. 1882, padol na fronte v dnešnom Taliansku.
 • Csépes Péter, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Cserjanik Stefan, roč. 1881, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Csernicsko II. Johann, roč. 1884, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Csics Stefan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cocko František, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csóka László, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Csonka Michael, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csopej Stefan, roč. 1887, padol na fronte v Srbsku.
 • Csopek Vasil, roč. 1894, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Csuma Michal, roč. 1891, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Csurej Ladislaus, roč. 1877, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Csurgovics Elek, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Czibera Michal, roč. 1896, padol na talianskom fronte.
 • Czibere Michal, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Czibulszki Julius, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Czifra Mihály, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Czipár Nikolaus, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.
 • Czoma Vasil, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Czubera Nikolaus, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Czubina Michal, roč. 1893, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Czuperek Nikolaus, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Čurej Michal, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dacsinecz Ladislaus, 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Danko Pavel, roč. 1895, zomrel na následky strelného poranenia.
 • Dankó Paul, roč. 1892, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Dansko Pavel, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Deics /Deutsch/ Antal, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Dekun Johann, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Denbák Ladislav, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Derbák Ladislaus-Ivan-é, roč. 1890/1891/, padol na fronte v Haliči.
 • Derbák Ladislaus László-é, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Derbály Illés, roč. 1890, padol na fronte na Slovinsku.
 • Derevlyanka Nikolaus, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Deskó II. Johann, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Deskó Johann, roč. 1891, padol na fronte v Srbsku.
 • Dianics Ladislaus, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Didik Juraj, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dikun Stefan, roč. 1889, zomrel na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Dobej Demeter, roč. 1883, padol na fronte v Slovinsku.
 • Dobej Ján, roč. 1878, padol na fronte v Taliansku.
 • Dohanics Ladislav, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dolinics Zoltán, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Domonyi Štefan, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Dorsinecz Ladislav, roč 1882, padol na fronte v dnešnom Taliansku.
 • Doroš Georg, roč. 1896, zomrel počas železničného transportu v zázemí.
 • Dorombej Peter, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Draginecz Andreas, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Dratva Johan, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.
 • Dubowiczki, Jozef, roč. 1898, padol na fronte v Slovinsku.
 • Dubrovszki Ladislaus, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ducsuk Mathias, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Duffer Stefan, roč. 1886, padol na fronte v Slovinsku.
 • Durán Michal, roč. 1898, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Dzobák Michael, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Eszner Ignác, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Egri Gabriel, roč. 1894,padol na fronte v Haliči.
 • Ersztenjuk Stefan, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Eszner Leopold, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ferkulič Jíři, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Feuermann Vilém, roč. 1896, zomrel na následky zranení vo vojenskej nemocnici.
 • Fülőp Johan, roč. 1882, padol na srbskom fronte.
 • Fóris Nikolaus, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Fleňko Mikuláš, roč. 1891, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Fodor Johan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Fodorka ?, roč. 1898, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Frégan Michály, roč. 1884, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Fretilnik Jan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Fried Abrahám, roč. 1880, padol na fronte.
 • Fried Adalbert, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Fried Dávid, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Fried Dávid, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Friedmann Leopold, roč. 1889, zomrel v ruskom zajateckom tábore.
 • Fringos Georg, roč. 1889, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Fuszko Paul, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Gangyela Demeter, roč. 1890, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Gartner Michal, roč. 1895, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Gartner Mikuláš, roč. 1890, padol na fronte v dnešnom Taliansku.
 • Gebrián Peter, roč. 1892, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Gelehrter Ignácz, roč. 1878, zomrel v ruskom zajatí.
 • Gelles Johan, roč. 1892, padol na fronte v Srbsku.
 • Gerics Fedor, roč. 1893, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Gersanics Ladislav, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gerzanics Michal, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Gonda Vasil, roč. 1887, padol na fronte v Taliansku.
 • Gondaresik Georg, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.
 • Gorondi Anton, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gorzo Peter, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Grecska Illés, roč. 1893, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Grecze Ladislav, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Gresz Elek, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Griga Michal, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Grünberger Eliáš Abrahám, roč. 1886,padol na fronte v Haliči.
 • Grünberger Hermann, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Grünvald Samuel, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Grusowszki Emmerich, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gubner Ignatz, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Gulecza, Michael, roč. 1891, padol na fronte v Slovinsku.
 • Guledza Johann, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Guttman Farkas Samuel, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Gyöztes Péteré, Elek, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Gyapko Ladislaus, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Gyarmati Alexander, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gyidik Ladislav, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Gyirenicz Michal, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

 

 • Hajdu Laurenz, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hajsák Urban, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Halász Stefan, roč. 1890, padol na fronte v Srbsku.
 • Halaj Johan, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Halajka Jan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Halapej Michal, roč. 1899, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Halász Stefan roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Halyó Demeter, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Hamnik Ladislaus, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Hancsin Elek, roč. 1897, padol na fronte v Slovinsku.
 • Hancsin Johan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Hancsinszki Josef, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Hanuszics Michal, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hanuszinecz Gregor,  roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hanvroš Michal, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hapak Peter, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hapák Szimecko Johan, roč. 1890, padol na fronte v Slovinsku.
 • Hapak Szavcsak Basil, roč. 1890, zomrel v zajatí v Taliansku.
 • Haragonics Alexander, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Haragonics Péter, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Haragonyics Michael, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Haralobej Theodor, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Harapkó Ladislaus, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Hartman František, roč. 1889, zomrel v zajateckom tábore  v Rusku.
 • Haurelko Ladislav, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Havelka Ján, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Herzeg Anton, roč. 1878, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Herceg Anton, roč. 1876,zomrel na týfus v zajateckom tábore.
 • Herič Fedor, roč. 1897, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Herskovics Litman, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Himenecz Johan, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Himics Johan, roč. 1897, padol na fronte v Slovinsku.
 • Hlyndzik Andreas, roč. 1894, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Hoisz Johan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Hokszics Johan, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Hoksiczs Josef, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Holinka Andrej, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Holoka Georg, roč. 1890, padol na fronte v Slovinsku.
 • Holovej Ladislav, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Holyinka Franz, roč. 1893, padol na fronte v Slovinsku.
 • Homoki Štefan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Horcsár Michael, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hoó Bartolomeus, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Horocsák Michal, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Horváth Julius, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Horváth Karl, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hotra Hustán Georg, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hotra Michael, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Hrebinka Ladislaus, roč. 1898, padol na fronte v Bukovine.
 • Hrecsin Josef, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Hriczko Michal, roč. 1886, padol na fronte v Slovinsku.
 • Hriczuk Georg, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hromocsuk Johan, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hrutkai Josef, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Hrutkai Štefan, roč. 1884, zomrel v Taliansku.
 • Hudák Michael, roč. 1893, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Humencsák Vasil, roč. 1893, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Huzinecz Josef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Himics Johan, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chiminecz Johan, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chodanics Mixhal, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Cholod Paul, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chuda Petr, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

 

 • Iľaš Ladislav, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ignácz Franz, roč. 1889, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Igojda Johann, roč. 1884, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Ihnatko Illés, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Ihnatyo Georg, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ihurt Michael, roč. 1888, padol na fronte v Slovinsku.
 • Ilkovics Chain, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Illár Johann, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Illár Ludwig, roč. 1897, zomrel na fronte v Slovinsku.
 • Indrakulics Fedor, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ivan Jan, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ivancsó Johan, roč. 1877, padol na fronte v Slovinsku.
 • Ivancsó Josef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Ivanina Ignaz, roč. 1888, padol na fronte v Slovinsku.
 • Ivanyik Johan, roč.1887, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici
 • Jaczura Johan, roč. 1878, zomrel v zázemí.
 • Jakobinyi Ladislaus, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Jakubovics Jakub, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jakubics Johan, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jankulics Johan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jaszenczák Johan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jaszinko Peter, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jaszinski Mihal, roč. 1891, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Jevič Demeter, 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jezenovski Vasil, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jurkó Johan, roč. 1881, smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Jurco Gabriel, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kacskás Michael, roč. 1888, zomrel na fronte v Srbsku.
 • Kacsmár Juraj, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Kali Georg, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kali Ladislav, roč. 1893, zomrel v zázemí.
 • Kalin Vasil, roč. 1882, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Kalincsák Johan, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kalinics Johan, roč. 1883, padol na fronte v Srbsku.
 • Kalinics Michael, roč. 1893, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Kamenca Juraj, roč. 1889, smrteľne zranený na fronte v Srbsku.
 • Kamencza Ladislav, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kanyuk Johan, roč. 1887, padol na fronte v Srbsku.
 • Karaman Vasil,roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Karšniak Juraj, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Kára Gabriel, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Karabély Johan, roč. 1872, padol na fronte v Haliči.
 • Karabinjuk Ladislav, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Karaman Vasil, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Karpinecz Illes, roč. 1891, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Kása Georg, roč. 1891, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Kaszics Johan, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kaszics Michael, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Kaszinecz Ivan, roč. 1884, padol na fronte v Bukovine.
 • Katunka Ladislaus, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kéka Georg, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Kelpanics Franz, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kemenyás Jan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kerescanin Michael, roč. 1888, zomrel v zázemí.
 • Kereczman Jan, roč. 1891, padol na fronte v Karpatoch.
 • Kereczman Jiři, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kéreczmann Michael, roč. 1889, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kerschbaum Rudolf, roč. 1890, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Kertész Franz, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kertéz Alex, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Keszler Štefan, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kirik Stefan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Kirschberger Bernhard, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiss Ladislav, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Klapacskó Stefan, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klein Leopold, roč. 1893, padol na fronte.
 • Klevhjanik Ladislav, roč. 1885, zomrel v zázemí.
 • Klucskej Demeter, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Kobulej Nikolaus, roč. 1890, padol na fronte.
 • Koczák Johann, roč. 1880, zomrel v zázemí.
 • Koczanyík Josef, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Koczun Andreas, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kohán Johann, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Kolbasznyuk Johann, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Komár Jozef, roč. 1884, padol na fronte v Slovinsku.
 • Komora Martin, roč. 1889, padol na fronte v Srbsku.
 • Kondrics Peter, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Konyosi Juraj, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.
 • Kopa Teodor, roč. 1882, padol na fronte v Srbsku.
 • Kopáč Juraj, roč. ?, padol v boji na fronte v Taliansku.
 • Kopáč Juraj, roč. ?, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kopacz Ladislav, roč.1882, padol na fronte v Haliči.
 • Kopcsa Ladislav, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Korcsinski Jan, roč. 1893, padol na fronte v Slovinsku.
 • Korpanec Ladislav, roč. 1889, padol  na fronte v Bukovine.
 • Korutryák Vasul, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Kormos Ladislaus, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Kóródi Emmerich, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Koroly Andreas, roč. 1889, padol na fronte v Slovinsku.
 • Koroly Vasil, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.
 • Korpánecz Ladislaus, roč. 1885, padol na fronte v Bukovine.
 • Korpánecz Ladislaus, roč. 1889, padol na fronte v Bukovine.
 • Korpanecz Michal, roč. 1899, padol na fronte v Slovinsku.
 • Krecsun, Peter, roč. 1890, smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Kremniczki Petr, roč. 1893, zomrel na týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Koselya Georg, roč. 1885, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Kőszoru Stefan, roč. 1883, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kővesligeti Vasil, roč. 1888, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kosztely Basil, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kosztik Fedor, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kosztraba Michael, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kosztraba Nikolaus, roč. 1887, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kostzty Georg, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Kosztyn Bartolomej, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Koszulics Ladislaus, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kotán Mikuláš, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Andreas, roč. 1885, padol na fronte v Srbsku.
 • Kovács Daniel, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Kovács Fedor, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Franz, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Ján, roč. 1899, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Kovács Jan, roč. 1882, zomrel v zajateckej nemocnici v Taliansku.
 • Kovács Johan, roč. 1889, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kovács Stefan, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Štefan, roč. 1881, zomrel na neznámu chorobu v ruskom zajatí.
 • Kovács Ludwig, roč. 1885, padol na fronte v Taliansku.
 • Kovács Michael, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Kovač Jan, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kozák Andreas, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Kozák Michael, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kozel Johann, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krajnyánszky Andreas, roč. 1899, padol na fronte v Slovinsku.
 • Krecskó Ladislaus, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Krecsun Peter, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kreidler Salomon, roč. 1888, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kremniczki Peter, roč. 1893, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Krivjanszky Paul, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krivjanszki Stefan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krivka Ladislaus, roč. 1889, padol na fronte.
 • Krivljanský Jan, roč. 1890, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Krjoka Johann, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Krulyka János, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Kubíček Karol, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kubicsko Julius, roč. 1891, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Kuklisin Peter, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kulik Illés , roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Kulik Johann, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kuna Johann, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Kuna Michal, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kundrat Michael, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Kuricza Johann, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Kurtanics Georg, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kusnyir Ondrej, roč. 1889, padol na fronte v Slovinsku.
 • Kusz Ladislaus, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Kuti Jozef, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Küzma Andrej, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kuzma Johann, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kuzmavics Nikolaus, roč. 1889, zomrel počas železničného transportu v Haliči.
 • Kuzsuk Ivan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kvasznicska Jozef, roč. 1890, padol na talianskom fronte.
 • Lacanics Michael, roč. 1897, padol na talianskom fronte.
 • Laczanics Michael, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Ladányi Ambros, roč. 1878, zomrel v epidemickej nemocnici  na bližšie neurčenú chorobu.
 • Lakatos Alexander, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Lakatos Gabriel, roč. 1891, padol na fronte v Srbsku.
 • Lakatos Peter, roč. 1890, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Langvizer Paul, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Larj Ivan, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.
 • Laurisin Michael, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lazorik Michal, roč. 1890, padol na talianskom fronte.
 • Léba Jan, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lebovics Aron, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Leck Stefan, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Leczko (Leczor) Stefan, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lemák Nikolaus, roč. 1889, padol na fronte v Srbsku.
 • Lengyel Johann, roč. 1886, padol na fronte v Slovinsku.
 • Lenko Elek, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Lenkulics Ladislav, roč. 1885, padol na fronte v Slovinsku.
 • Lesko Ladislaus, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Levcsák Johann, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.
 • Leviczsky Georg, roč. 1894, Padol na fronte v Taliansku.
 • Lipcsák Arpád Viktor, roč. 1884, padol na fronte v Srbsku.
 • Logojda Johann, roč. 1881, padol na fronte v Slovinsku.
 • Lolics Michael, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Losák Georg, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Lozan Mikolaus, roč. 1890, padol na fronte v Srbsku.
 • Lucska Janos, roč. 1881, padol na fronte v Slovinsku.
 • Lukács Alexander, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Lukán Elek, roč. 1896, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Lyaha Ladislaus, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lyesza Basilius, roč. 1891, padol na fronte v Slovinsku.

 

 • Macák Stanko, 1899, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Maczák Gregor, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maczik Ivan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Maczik Johann, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Maczó Johann, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Maha Demeter, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Majdics Nikolaus, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Majorosi Stefan, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Malecz Pavel,  roč. 1883, padol na fronte v Taliansku.
 • Malyár Július, roč. 1898, padol na talianskom fronte.
 • Makarovics Michael, roč. 1895, zomrel na tuberkulózu v zajateckej  nemocnici.
 • Makavovics Michael, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.
 • Makranin Ladislav, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Malecz Pavel, roč. 1883, zomrel v zajateckom tábore v Taliansku.
 • Males Ladislaus, roč. 1889, padol na fronte v Srbsku.
 • Malik Michael, roč. 1890, zomrel počas železničného transportu.
 • Maljuk Ondrej, roč. 1895, zomrel v zajateckej nemocnici v Taliansku.
 • Malucski Michael, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Malyovanik Michael, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Manzulics Juraj, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Mandzik Konstantin, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Manzsuk Elek, roč. 1887, padol na fronte v Srbsku.
 • Marianda Alexius, roč. 1884, padol na fronte v Taliansku.
 • Marko Ladislaus, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Markovics Alexander, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Markovics Burich, roč. 1885, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Markovics Demeter, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Markovics Izrael, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Markovics Michael, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Markulcsek Demeter, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Markusz Michael, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Markusz Nikolaus, roč. 1881, padol na fronte v Srbsku.
 • Márton Josef, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maruszics Michael, roč. 1893/1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Masťák Stefan, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Makarinecz Andreas, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Makarinecz Johann, roč. 1890, padol na fronte v Slovinsku.
 • Maslovszky Karl, roč. 1889, zomrel v zázemí.
 • Maszkály Johann, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maszlyanik Michael, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Maszlyenyik Nikolaus, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Maszold Andreas, roč. ?, padol na fronte v Slovinsku.
 • Maškarinec Peter, roč. 1893, zomrel v zázemí.
 • Matoš Juraj, roč. 1894, zomrel počas okupačnej služby na Ukrajine.
 • Maťkusky Ivan, roč. 1890, utopil sa v rieke Volga, počas pobytu v ruskom zajatí.
 • Matyijcsák Vasil, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Matyiko Ladislaus, roč. 1891, padol na fronte v Srbsku.
 • Matyiko Vasil, roč. 1885, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Matyiko Vasil, roč. 1885, padol na fronte v Srbsku.
 • Matyoka Michal, roč. 1885, zomrel v USA, pri pracovnej nehode.
 • Mikajlo Ondrej, roč. 1892, utopil sa počas pobytu v ruskom zajatí.
 • Megessi Bika Emmerich, roč. 1888, zomrel v zázemí.
 • Mehés Georg, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Meisels Mór, roč. 1896, padol na talianskom fronte.
 • Mesentyuk Ladislaus, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Meszár Alexander, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mészaros Gáspar, roč. 1887, padol na fronte v Srbsku.
 • Miczanka Johann, roč. 1893, padol na fronte v Srbsku
 • Mikajló Ondrej, roč. 1892, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Mihalkó Johann, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Mikulaninecz Nikolaus, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Mikitico Alexius, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.
 • Movanics Georg, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Műller Vojtech, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Mitresin Alexius, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Mitro Vasil, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mittelmann Tóbias, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mojdan Juraj, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Moldovan Moritz, roč. 1890, padol na fronte v Slovinsku.
 • Moška Illés, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mudraninecz Ladislav, roč. 1891, zomrel v zázemí.
 • Mudraynejecz Demeter, roč. 1881, padol na fronte.
 • Muha Ilias, roč. 1897, padol na fronte v Slovinsku.
 • Mulesza Theodor, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Muller Béla, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Muska Michael, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Nergeš Vasil, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nasza Ivan, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Nagy Anton, roč. 1880, padol na fronte v Taliansku.
 • Nagy Illek, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Nagyivanyi Stefan, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nemes Ladislav, roč.  1884, padol na fronte v Slovinsku.
 • Nemes Vaszily, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nemet Johan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Neuman Jakob, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Nowotniak Michal, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nyibák Ladislav, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nyinecz Michal, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Olašin Ivan, roč. 1880, zomrel na bližšie neurčenú chorobu.
 • Olašinec Theodor, 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Ondocsik Michael, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Oniszko Johann, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Opáčko Ivan, 1878, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Ormos Ambruš, roč. 1891, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Orosz Peter, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

 

 • Pachovka Peter, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Pajzák Vasil, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pajzák Vasil, roč. 1896, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Palachucznecz Franz Fedor, roč. 1883, zomrel v zázemí.
 • Paletics Illés, roč. 1889, padol na fronte v Slovinsku.
 • Paletics Johann, roč. 1889,padol na fronte v Srbsku.
 • Palikovszky Josef, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Palincsák Paul, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Palkó Johann, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Palkowics Jakob Hirsch, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Pankoľay Ludvik, roč. 1889, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Pankotay Ľudovít, roč. 1889, zomrel na týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Pantyó Johann, roč.1888, padol na fronte v Haliči.
 • Panyko Ladislaus, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Panyuta Peter, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Papp Štepán, roč. 1888, zomrel v zázemí.
 • Paraščak Jiři, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Parašič Ivan, roč. 1890, padol na fronte v Srbsku.
 • Paskó Michael, roč. 1888, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Pasztihyak Michal, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.
 • Pásztor Štefan, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Paszulya Michael, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Paulics (Pawlics) Andreas, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Paulics Johann, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Paulics Michael, roč. 1894, zomrel v zázemí.
 • Paulisinecz Ladislaus, roč. 1893, padol na fronte v Slovinsku.
 • Paulisinecz Ladislaus, roč.1881, padol na fronte v Slovinsku.
 • Paulyucsuk Vaszily (Alevac), roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pavlik Johann, roč. 1882, padol na fronte v Srbsku.
 • Pavliščak Josef, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pecsenka Michal, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Pecskó Ladislaus, roč. 1890, padol na fronte v Slovinsku.
 • Peha Andreas, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pekar Vojtech, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Penyak Alexandre, roč. 1890, zomrel v zázemí.
 • Penyak Johann, roč. 1895/1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Penyak Michal, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Penyak Alexander, roč. 1890, zomrel na celkové vyčerpanie z vojnového nasadenia.
 • Pereczinszky Johann, roč. 1898, zomrel v zázemí.
 • Peti Štefan, roč. 1896, smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Petik Peter, roč. 1873, zomrel v zázemí.
 • Petrik Elek, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petricsa Georg, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pica Ján, roč. 1886, utopil sa počas nasadenia na fronte v Haliči.
 • Pik Karl, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Pinzemik Fedor, roč. 1893, padol na fronte v Slovinsku.
 • Pirics Michal, roč. 1892, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Pista Stefan Franz, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pitkovjat Nikolaus, roč. 1893, padol na fronte v Slovinsku.
 • Pocsanyi Bartholomeus, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Podaril Vladislas, roč. 1893, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Podluzsányi (Baláži) Sigismund, roč. 1890, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Podolszki Fedor, roč. 1887, padol na fronte v Slovinsku.
 • Pohanics Georg, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Polóka Michael, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Polyák Vasil, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Polyak Georg, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Polyák Johann, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Polyák Peter, roč. 1890, zomrel v zázemí.
 • Polyánszky Gyorgy, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Popadinecz  Peter, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Popovics Elek, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Popovics Franz Michael, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Popovics Georg, roč. 1887, padol na fronte v Bukovine.
 • Popovics Johann, roč. 1884, zomrel v zázemí.
 • Popovics Ladislaus, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Popovics Ladislaus, roč. 1890,  padol na fronte v Haliči.
 • Popovics Michael, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Popovič Mikuláš, roč. 1881, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Prislupszki Georg, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Prodan Ladislaus, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Prokop Johann, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pukman Michael, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Putrás Ladislav, roč. 1893, padol na fronte v Slovinsku.
 • Puzakulics Ilés, roč. 1890, padol na fronte v Srbsku.

 

 • Rajcsinecz Michal, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rajda Fedor, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Reismann Abrahám, roč. 1891, zomrel v zázemí.
 • Rejka Peter, roč. 1890, padol na fronte v Srbsku.
 • Renta Michael, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Revacsko Julius, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Rigan Elek, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Riskó Ladislaus, roč. 1895, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Robak Michael, roč. 1887, padol na fronte v Taliansku.
 • Rohács Basil, roč. 1887, padol na fronte v Srbsku.
 • Rolya Johann, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Romanko Juraj, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Rosenberg Alexander, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Rósko Michaly, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.
 • Róth Herman, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Róth Naftali, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Rothmann Martin, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ruszanyuk Demeter, roč. 1887, padol na fronte v Taliansku.
 • Ruszin Johann, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ruszinko Julius, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ruszka Jozef, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rusznyák Ivan, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.
 • Romanko Juraj, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Sabolcsik Alexander, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sáfár Demeter, roč. 1887, padol na fronte v Slovinsku.
 • Salák Vasil, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Salenik Johann, roč. 1884, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Sandor Kasperovszki Andrej, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Sarf Salamon, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Scsutur Vasil, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sčubelka Vasil, roč. 1886, zomrel v priebehu vojny z neznámych príčin v USA.
 • Sebelló Franz, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Sebók Michael, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sejkó Ladislaus, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Selák Basil, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Seleman Illes, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.
 • Selemba Vasil, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Selepecz Michael, roč. 1879, padol na fronte v Slovinsku.
 • Selelyo Gregor, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sčubelka Vasil, roč. 1886, zomrel v USA.
 • Scharf Salamon, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schmidt Jan, roč. 1892, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Schonberger Salamon, roč. 1893, padol na fronte v Srbsku.
 • Schwarcz Israel, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Schwarcz Jakub, roč. 1889, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Schwartz Julius, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Sijan Johann, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Sikula Michael, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.
 • Sikut Alexius, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Simko Michal, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Simkomjin Georg, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.
 • Simon Johann, roč. 1889, padol na fronte v Slovinsku.
 • Simonya Georg, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sinevič Michal, roč. 1889, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Slachta Michael, roč. ?, padol na fronte v Taliansku.
 • Stibely Jan, roč. 1898, zomrel na zápal obličiek vo vojenskej nemocnici.
 • Stinič Michael, roč. 1884, smrteľne zranený na fronte v Slovinsku.
 • Síp Georg, roč. 1892, padol na fronte v Srbsku.
 • Síp Lazar, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Siskovics Franz, roč. 1891, padol na fronte v Slovinsku.
 • Skoba Johann, roč. 1883, padol na fronte v Slovinsku.
 • Skrinba Michael, roč. 1889, padol na fronte v Taliansku.
 • Skwara Michael, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Slachta Michael, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.
 • Slavik Michal, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.
 • Slinský Štefan, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Smacha Johan, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Smilek Johann, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Smilovics Elias, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Smujak Nikolaus, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Sniczer Peter, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Solomon Vasil, roč. 1891, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Soltész Peter, roč. 1870, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Solya Ladislaus, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Spraha Nikolaus, roč. 1886, padol na fronte v Slovinsku.
 • Stefan Franz, roč. 1882, padol na fronte.
 • Stefi Demeter, roč. 1893, padol na fronte v Slovinsku.
 • Stein Alexa, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.
 • Steiner Salamon, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Steliha Nikolaus, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Stinič Michael, roč. 1884, smrteľne zranený na fronte v Slovinsku.
 • Stibely Jan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stibely Štefan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Štibeľ Jan, roč. 1893, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Stinič Michael, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stuller Johann, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Stuller Peter, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Sutka Johann, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Svajka Michale, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Svajkó Elek, roč. 1866, padol na fronte v Slovinsku.
 • Szabados Peter, roč. 1882, padol na fronte v Slovinsku.
 • Szabó Georg, roč. 1889, zomrel na fronte v Slovinsku.
 • Szabó Michal, roč. 1881, padol na fronte.
 • Szachin Zelman Hers, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szalamon Nikolaus, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szalej Georg, roč. 1888, padol na fronte v Slovinsku.
 • Szántó Juraj, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Szcsubelko Vasil, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szelanik Michael, roč. 1887, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Szelechmann Franz, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szemanczo Alexander, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Szember Michal, roč. 1884, zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Szemeranics Johann, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Szemiván Johann, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szenics Illes, roč. 1890, padol na fronte v Slovinsku.
 • Szenina Demetrius, roč. 1893, padol na fronte v Srbsku.
 • Szenyko Franz, roč. 1883, padol na fronte v Taliansku.
 • Széta Franz Josef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Szidini Johann, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Szidun Demeter, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Szidun Ladislaus, roč. 1881, padol na fronte v Srbsku.
 • Szikita Julius, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szikit Julius, roč. 1895, zomrel na týfus  vo vojenskej nemocnici.
 • Szilvási Jozef, roč. 1882, padol na fronte v Srbsku.
 • Szimkanicz Michal, roč. 1884, padol na fronte v Slovinsku.
 • Szimkovics Fedor, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szimocsko Ladislaus, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Szincsák Géze, roč. 1897, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Szinkovics Abraham, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Szirmai Fedor, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szkrip Johann, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Szláva Michael, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Szlivka Demeter, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Szmetanka Johann, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szmolynak Stefan, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Szofilkanics Ladislaus, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szolomon Jozef, roč. 1881, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Szkolyak Andreas, roč. 1890, padol na fronte v Slovinsku.
 • Szolyanik Konstatntin, roč. 1885, padol na fronte v Srbsku.
 • Szoroka Georg, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szrip Olexius, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Sztankó Franz, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Sztegura Ladislaus, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sztinics Ladislav, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sztojka Franz Ladislaus, roč. 1889, padol na fronte v Slovinsku.
 • Szuhenyák Johann, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Szulimann Jan, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szurmai Michal, roč. 1886, zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Szvetlovics Johann, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Szvitek Georg, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szvitlinecz Johann, roč. 1882, padol na fronte v Srbsku.
 • Šiška Fedor, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.
 • Širó Peter, roč. 1898, zomrel na celkové vyčerpanie z vojny vo vojenskej nemocnici.

 

 

 • Takács Ludovít, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tamás Steafn, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Tanykó Georg, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tarcsinecz Michael, roč. 1890, padol na fronte.
 • Tárczy Dezider, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Teinustyák Stefan, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Terentyák Alexander, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Teszlovics Emil, roč. 1889, padol na fronte v Srbsku.
 • Timko Karl, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Tirpák Stefan, roč. 1898, padol na fronte v Slovinsku.
 • Tjedikánics Markus, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Tkács Gregor, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tokár Georg, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tokár Karl, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Tolvaj Johann,  roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Tóth Juraj, roč. 1869, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Totin Andreas, roč. 1890, zomrel na fronte v Bosne.
 • Totin Georg, roč. 1882, padol na fronte v Slovinsku.
 • Totin Johann, roč. 1888, zomrel v zázemí.
 • Trostnyák Michael, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Turjanicza Ladislaus, roč. 1889, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Ulihanecz Štefan, roč. 1893, padol na fronte v Slovinsku.
 • Ullman Alexander, roč. 1887, zomrel v zázemí.
 • Ullman Johann, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Urbán Ľudovit, roč. 1895, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Vačiľa Ladislaus, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vahin Paul, roč. 1885, padol na fronte v Taliansku.
 • Vajda Imre, roč. 1896, zomrel na týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Vajda Imre, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vajda Johann, roč. 1889, padol na fronte v Srbsku.
 • Vakaró Štefan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Vasko Michal, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Vohár Michal, roč. 1887, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Vůdmaska Michal, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Vonk Desiderius, roč. 1891, padol v boji na južnom fronte.
 • Voranics Stefan, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vorobkanics Ladislaus, roč. 1882, padol v boji na južnom fronte.
 • Vorochta Juraj, roč. 1877, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Vorvehta Georg, roč. 1877, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Weisz Adolf, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Weisz Hermann, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Weisz Sigmund, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Weszelina Ladislav, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Zatik Johann, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Zatvarniczki Ladislau, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v divíznej zdravotníckej kolóne.
 • Zavinják Johann, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Zelenyák Michal, roč. 1888, padol v boji na talianskom fronte.
 • Zeleňák Michal, roč. 1896, padol v boji na talianskom fronte.
 • Zemjan Juraj, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Zgyápkaloka Johann, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Zseleznik Teodor, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zsobracsek Michael, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zubanics Ladislaus, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Zvarič Jan, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Zvonár Vasil, roč. 1885, zomrel na týfus v zajateckom tábore.

Vojaci bez určenia pôvodu:

 • Bodnár Michal, roč. 1895, zomrel na následky strelných zranení vo vojenskej nemocnici.
 • Dóri Ladislaus, roč. ?, zomrel počas železničného transportu do zázemia.
 • Jencsik Michal, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Kresinecz Johann, roč. 1888, padol na fronte v Slovinsku.
 • Németh Barnabás, roč. 1886, padol na fronte v Slovinsku.
 • Roskó Johann, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.

Zdroje:

VHA, Zbierka vojenských matrík, Peší pluk č. 66,  Kniha zomrelých, por. číslo 164

www.válka.cz

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk