Zoznam padlých vojakov K.u.K. IR 34

Medzi radové pešie pluky s výrazným zastúpením slovenského mužstva patril aj košický Peší pluk č. 34 (IR 34). Tento peší pluk mal bohatú tradíciu. V radoch habsburskej armády existoval už od roku 1733. Pred prvou svetovou vojnou pluk niesol čestný názov ” Peší pluk nemeckého cisára a pruského kráľa Wilhelma I.  č. 34 (Infanterieregiment Wilhelm I. Deutscher Kaiser und König von Preußen Nr.34 ). V Košiciach bol dislokovaný štáb, I., III. a IV. prápor pluku. V meste Rogatica (Bosna a Hercegovina) bol umiestnený II. prápor.

Peší pluk č. 34 bol v mobilizačných plánoch súčasťou 53. pešej brigády (53. IBrig). Táto brigáda bola takmer celú vojnu súčasťou 27. pešej divízie z Košíc. Košická divízia spolu s celým košickým VI. zborom bola určená na front do Haliče. Tu sa zúčastnila množstva bojových operácii, až do marca 1916. V tomto období bola divízia redislokovaná na front do Talianska, ale už v júli 1916 smeruje divízia opäť na východný front. Na východe bojovala celá divízia do júla 1918, kedy bola opäť presunutá na taliansky front. Tu zostala divízia až do konca vojny.

Druhý prápor pluku mal vlastnú bojovú cestu. Na začiatku vojny patril do zostavy 7. horskej brigády (7. GBrig), ktorá bola súčasťou 1. pešej divízie (1. ID) zo Sarajeva. S touto divíziou bojoval druhý prápor do mája 1915 na fronte v Srbsku. Následne sa prápor stal súčasťou 15. horskej brigády (15. GBrig), ktorá bola súčasťou 50. pešej divízie (50. ID), takisto zo Sarajeva. V rámci tejto divízie bojoval prápor na talianskom fronte. Od mája do októbra 1917 bol prápor prevelený k 5. pešej brigáde (5.IBrig), ktorá bola súčasťou 57. pešej divízie (57. ID). V rámci tejto divízie absolvoval II. prápor  ďalšie krvavé boje napr. 11. a 12. bitku na Soči. Od októbra 1917 do júna 1918 bol II. prápor prevelený k 18. pešej brigáde (18. IBrig), no aj táto brigáda bola súčasťou 57. pešej divízie. Nakoniec pri veľkej reorganizácii armády  v júni 1918 sa II. prápor 34. pešieho pluku zmenil na III. prápor novozriadeného 134. pešieho pluku. Takže záver vojny strávili vojaci z tohto práporu na Ukrajine, ako súčasť okupačných síl.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov košického pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

 

Okres  Bánovce nad Bebravou

Kšinná

 • Kulifai Anton, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.

Malé Hoste

 • Januška Johann, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Bardejov

Osikov

 • Laczek Stefan, roč. 1890, padol v boji na fronte v Halič

Snakov

 • Kocúr Peter, roč. 1896, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.

Okres  Bratislava

Bratislava

 • Palgutta Franz, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Okres  Brezno

Hronec

 • Petróczi Adalbert, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Pohorelá

 • Pampura Johann, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.

Okres  Čadca

Turzovka

 • Samaj Josef, roč. 1897, zomrel v zázemí.

Zákopčie

 • Delincsák Johann, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Detva

Detva

 • Kmács I. Georg, roč. 1878, zomrel za neznámych okolností v horskej zdravotníckej kolóne.

Okres  Dunajská Streda

Gabčíkovo

 • Nagy Jan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kútniky

 • Biró Ignácz, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Galanta

Nebojsa

 • Pollás Johann, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.

Pata

 • Tóth Augustin, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Tomášikovo

 • Sárkőzi Karol, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.

Okres  Gelnica

Gelnica

 • Fuchs Ludwig-Jakob, roč. 1889, padol na fronte.

Švedlár

 • Oravecz Andor, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.

Tichá Voda

 • Glodics Johann, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Hlohovec

Madunice

 • Liszonek Josef, roč. 1898, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici na území Uhorska.

Okres  Humenné

Hrabovec nad Laborcom

 • Pávik Johann, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hrubov

 • Kulyha Paul, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Kamenica nad Cirochou

 • Zuscsák Michaél, roč. 1896, zomrel v zázemí.

Okres  Kežmarok

Ľubica

 • Gally Alexander, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Kežmarok

 • Generisch Aladár, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Slovenská Ves

 • Stavács Gabriel, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Okres Košice I-IV

Košice

 • Ádam Johann, roč. 1885, padol na fronte v Slovinsku.
 • Amrich Stefan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Andrejcsák Michal, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Angyal Stefan, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Antoni Adalbert, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Aranyosi Julius, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Aufricht Hugo, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Berger Josef, roč. 1885, padol na fronte v Slovinsku.
 • Berghuber Josef, roč. 1893, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Bernatzky Koloman Jozef, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.
 • Braxsátor Anton, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Butkovics Bartholomeus, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Csuha Ondrej, roč. 1893, zomrel v zajateckom tábore vo Francúzsku.
 • Czehelszky Juraj, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Décsy Stefan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Duna Bertalan, roč. 1883, zomrel v epidemickej  nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Engländer Samuel, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Fodor Andreas, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Fröhlich Julius, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Gádor Karl, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Gédra Desiderius, roč. 1893, zomrel na talianskom fronte.
 • Götz Karl, roč. 1893, padol na fronte.
 • Gross Karl, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Grün Adalbert, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Haas Adalbert, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hajó Koloman, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Halko Andreas, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horvát Andreas, roč. 1887, padol na neznámom mieste.
 • Horváth Anton, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hudák Josef, roč. 1894, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Kendi Bartholomeus, roč. 1892, padol v boji na fronte v Karpatoch.
 • Kertész Johann, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kilian Josef, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kiss Alexander, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Klein Kiss Johann, roč. 1889, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Kocsis Andreas, roč. 1896, padol na fronte v dnešnom Taliansku.
 • Körmöczy Emerich, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Krivda Ján, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Kurkay Johann, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej pozorovacej nemocnici.
 • Laczkó Ludwig, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Leidolf Edmund, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lemesányi Stefan, roč. 1891, padol v boji na východnom fronte.
 • Lengyel Stefan, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Limanovský Julius, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Lukács Andreas, roč. 1890, Košice (okres Košice). Padol v boji na srbskom fronte.
 • Lukács Anton, roč. 1896, Košice (okres Košice). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lukács Stefan, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici na území Slavónska.
 • Magyar Josef, roč. 1883, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Majoros Paul, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Manický Arpád, roč. 1891, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Materni Franz, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maxincsák Josef, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Merényi Ernst, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.
 • Molnár Georg, roč. 1897, padol na fronte v Slovinsku.
 • Monczák Eugen, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Münich Johann, roč. 1896, padol na fronte v Karpatoch.
 • Németh Josef, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nigrinyi Stefan, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Novak Bertalan, roč. ?, padol na východnom fronte.
 • Nyemcsik Julius, roč. 1868,  zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Ónodi Alexander, roč. 1890, padol na fronte v Slovinsku.
 • Orba Štefan, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Pacz Sandor, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Peterko František, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pető Andreas, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Piller Josef, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Plantz Julius, roč. 1867, zomrel v zázemí.
 • Pošivač Juraj, roč. 1882, padol na fronte v Taliansku.
 • Pronai Julius, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ráski Johann, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Romač Ján, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rozik Karol. roč. 1873, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Ruman Jozef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Simon Johann, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Skolat Josef, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Spernovics Jan, roč. 1884, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Strell Fritco, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Julius František, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Szabolcsik Andreas, roč. 1883, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Szedlák Andrej, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szefcsik Josef, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.
 • Szkurkay Jan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szlaninka Johann, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Szlavkai Julius, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Szokoly Julius, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szola Francz, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Szopkó Stefan, roč. 1892, padol na fronte.
 • Stanyó Johann, roč. 1886, padol na fronte v Slovinsku.
 • Sztraka Johann, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.
 • Teschner Stefan, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.
 • Tokaj Adalbert, roč. 1898, padol na východnom fronte.
 • Tomkó Franz, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Tóth Desiderius, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Tóth Josef, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Urban Andreas, roč. 1882, zomrel v zázemí.
 • Urbanyi Paul, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Emmerich, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vargofcsik Andrej, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Wilnzotter Wilhelm, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zaluszký, Rudolf, Dr., roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Ziegler Arthur, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Košice – m. č. Barca

 • Habina Josef, roč. 1884, padol na fronte.
 • Kiss Štefan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici na východnom fronte.
 • Rik Josef, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.
 • Somos Michal, roč. 1885/86, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szedlák Martin, roč. 1893, zomrel v zázemí.
 • Vanga Paul, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.

Košice – m. č. Košická Nová Ves

 • Bartók Johann, roč. 1889, zomrel na fronte v Haliči.
 • Lengyel Ján, roč. 1894, padol v boji na fronte v Karpatoch.
 • Minarcsik Johann, roč. 1893, padol na fronte v Slovinsku.
 • Nagy Andreas, roč. 1883,  zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nagy Josef, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.
 • Nalevanko Michael, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Orosz Georg, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Orosz Michael, roč. 1888, padol na fronte v Slovinsku.
 • Pohladko Ludwig, roč. 1888, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Košice – m. č. Krásna nad Hornádom

 • Bendig Andreas, roč.1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Király Stefan, roč. 1889, padol na fronte v Srbsku.
 • Petrus Johann, roč. 1890, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Studenz Michael, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Vámoš Andrej, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Košice – m. č. Lorinčík

 • Mitro Ján, roč. 1889, padol na fronte v Srbsku.
 • Solz Johann, roč. 1871, zomrel na fronte v Rumunsku.

Košice – m. č. Myslava

 • Kolyibár Georg, roč. 1888, padol v boji na fronte v Karpatoch.
 • Korl Georg, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Leskó Michal, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Maczák Georg, roč. 1898, padol v boji na talianskom fronte.
 • Müller Michael, roč. 1883, padol na fronte v Srbsku.
 • Nitsch Johann, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Košice – m. č. Poľov

 • Lipták Michael, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.
 • Piroskó Imre, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.
 • Vargovcsák Georg, roč. 1884, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Košice – m. č. Šaca

 • Beluzsár Josef, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Belyusár Andreas, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Belyusár Ján, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csiszár Johann, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csornyák Andreas, roč. 1894, zomrel na fronte v Bukovine.
 • Dul Gabriel, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Maczko Andreas, roč. 1896, padol v boji na talianskom fronte.
 • Piga Stefan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Roba Michal, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Somos Michael, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zselinski Stefan, roč. 1886, zomrel počas železničného transportu.

Košice – m. č. Šaca – Buzinka

 • Wolner Max, roč. 1883, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Košice – m. č. Šebastovce

 • Matisz Andreas, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Plahy Ernst Paul, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Košice – m. č. Ťahanovce

 • Buza Mathias, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Czifra Ludwig, roč.1891,  padol na fronte v Taliansku.
 • Eperješi Johann, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Forrai Emmerich, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Forrai Johann, roč. 1895, padol na neznámom mieste.
 • Fozzai Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Fűlöp Johann, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Lengyel Johann, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici na území Uhorska.
 • Nyigud Johann, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Nyigut Alexander, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Pavel Andreas, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Spišiak Ján, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Szeliga Andreas, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tkačik Michal, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Košice – m. č. Vyšné Opátske

 • Bodnár Andreas, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Glóz Josef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Haraszti Emerich, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Klick Andreas, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Koleszár Andreas, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Pásztor Andreas, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Takáč Ondrej, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.

Okres Košice-okolie

Bačkovík

 • Brugos Johann, roč. 1881, padol na fronte v Slovinsku.
 • Noszaly Andreas Georg, roč. 1897, padol na fronte v Slovinsku.
 • Noszaly Ondrej, roč. 1891, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Belža

 • Hancsár Ludvig, roč. 1893, padol na fronte v Ruskom Poľsku.
 • Hančiar Ludevit, roč. 1893, padol na fronte v Bukovine.
 • Palko Ján, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Posztregyni Andreas, roč. 1894, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Baška

 • Szolyár Georg, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Tarhanyics Johann, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.
 • Tokár Johann, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Virosztkó Georg, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Beniakovce

 • Gróf Emerich Stefan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Bidovce

 • Földi Koloman, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Bohdanovce

 • Harsányi Heinrich, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Stefus Georg, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Bukovec

 • Csonka Georg, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Roskovenszki Andreas, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Buzica

 • Arvay Ján, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Glück Max, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Kövesdi Eduard, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lukács Stefan, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szűcs Stefan, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Byster

 • Uhorcsák Ondřej, roč. 1889, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Cestice

 • Osztró Ladislaus, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szaniszló Andreas, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Čakanovce

 • Lörincz Vinzenz Julius, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Weisz Jan, roč. 1878, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Čaňa

 • Iván Stefan, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.

Čečejovce

 • Budai Alexander, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Hvezda Eugen, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Hvezda Johann, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Laki Paul, roč. 1895, padol v boji na talianskom fronte.
 • Sváb Andreas, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Szaniszló Michael, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Szaniszló Michael Ján, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Takács Štefan, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Vereš Johann Stefan, roč. 1895, zomrel v zázemí.

Debraď

 • Görcsös Josef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Pál Alexander, roč. 1880, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Szakács Géze, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Szeles Stefan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Tóth Josef, roč. 1891, padol na fronte v Slovinsku.

Drienovec

 • Bodnár Johann, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Helczmanovsky Johann, roč. 1894, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Horváth Johann, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Kocsis Josef, roč. 1898, padol na fronte v dnešnom Taliansku.
 • Kocšis Josef, roč. 1896, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.

Dvorníky – Včeláre (č. Včeláre)

 • Soltész Johann, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Ďurkov

 • Erlebach Georg, roč. 1895, padol na fronte v Tyrolsku.
 • Harbulyak Paul, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Turi Georg, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Vítěz Štepán, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Geča

 • Roth Eduard, roč. 1897, padol na fronte v Slovinsku.
 • Varga Ján, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Gyňov

 • Iván Georg, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Hačava

 • Džerenga Juraj, roč. 1893, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Gábor Georg, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.
 • Gábor Michael, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Hodemarsky Johann, roč. 1893, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Koleszár Johann, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Magyar Johann, roč. 1889, padol v boji na talianskom fronte.
 • Magyar Michael, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Varga Georg, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Haniska

 • Csamay Florian, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Demkó Andreas, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Kováč Andreas, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v barákovej nemocnici.
 • Pálenčiar Ján, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Szalai Michael, roč. 1898, padol na východnom fronte.
 • Tulipán Michael, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Háj

 • Mester Štefan, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szokoly Johann, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Tolvaj Alexander, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Herľany

 • Majorszki Johann, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Uhaly Andreas, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Hodkovce

 • Kozsej Michal, roč. 1892, padol v boji na území Srbska.
 • Rajnyák Georg, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Varga Johann, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Hosťovce

 • Máto Benjamín, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Štepan, roč. 1877, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Zsóka Stefan, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Hrašovík

 • Köver Andreas, roč. 1898, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Köver Johann, roč. 1878, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej epidemickej nemocnici.
 • Lovász Johann, roč. neznámy, padol v boji na fronte v Taliansku.

Hýľov

 • Maruš Onrej, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Rudniansky Juraj, roč. 1886, padol na fronte.

Chorváty

 • Cservenyak Andreas, roč. 1892, zomrel v ruskom zajatí.
 • Varga Martin, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Janík

 • Bencsik Johann, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Demény Johann, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ivankó Johann, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Knis František, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maruscsák Paul, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Matesz Josef, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.

Jasov

 • Bliha Franz, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Kocsik Julius, roč. 1895, zomrel v záložnej vojenskej nemocnici.
 • Kuis Franz, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej pozorovacej nemocnici.
 • Silarszki Karl, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schiffer Augustin, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schuller Štefan, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szalmás Ján, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kalša

 • Kovály Andreas, roč. 1898, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Molnár Ján, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kechnec

 • Andrejcsak Andreas, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Demkó Johann, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Jozef, roč. 1870, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Kozel Stefan, roč. 1893, padol v boji na talianskom fronte.
 • Mizsik Franz, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szakács Paul, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.

Komárovce

 • Benes Andreas, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.
 • Danyus Andreas, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Krozsinszki Josef, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Laczkó Andreas, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Laczkó Jozef, roč. 1890, padol v boji na bojisku v Srbsku.
 • Mitro Johann, roč. 1879, padol na fronte v Srbsku.

Košická Belá

 • Beniš Ondrej, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Kolyvek Viktor, roč. 1897, zomrel v posádkovej nemocnici.
 • Marencsik Johann, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Véber Isidor, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Zalesz Johann, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.

Košická Belá – m. č. Košické Hámre

 • Sabol Ján, roč. 1892, nar. v USA, padol na fronte v Taliansku.

Košická Polianka

 • Labanczki Stefan, roč. 1881, padol v boji na talianskom fronte.
 • Simcsák Michal Johann, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Szemann Josef, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šipoš Juraj, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.

Košické Olšany

 • Csukás Johann, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Dzobák Stefan, roč. 1866, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vanyó Andreas, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Košické Olšany – m. č. Nižný Olčvár

 • Matlák Ján, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Skarupa Stefan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Košické Olšany – m. č. Vyšný Olčvár

 • Nyeteba Josef, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.

Košický Klečenov

 • Szapara Jan, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sztraka Michale, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

Kráľovce

 • Czibulya Johann, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pataky (Palyák) Michal, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Takács Andreas, roč. 1895, zomrel v zázemí.

Malá Ida

 • Bernát Josef, roč. 1889, padol na fronte v Slovinsku.
 • Bernát Stefan, roč. 1886, padol na fronte v Srbsku.
 • Kozel Ján, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Rostár Stefan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Szoták Stefan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Malá Lodina

 • Mikula Georg, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Medzev

 • Bodnár Michel, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Bőhm Johann, roč. 1894, pravdepodobne padol na fronte na území dnešného Slovinska.
 • Gáspar Johann, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Szalay Andreas, roč, 1877, padol na fronte v Haliči.
 • Šuhaj Eugen, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tischler Georg Viktor, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Zöldi Jan, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zsiga Jan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Milhosť

 • Lengyel Stefan, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Molnár Josef, roč. 1882, padol na fronte.
 • Szabados Stefan, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szilvássy Bela, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Moldava nad Bodvou

 • Ádam Josef, roč. 1868, zomrel v zázemí, príčina smrti nie je známa.
 • Báthory Stefan, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Boross Rudolf, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici na fronte v Albánsku.
 • Dienes Julius, roč. 1899, pravdepodobne zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiss Josef, roč. 1874, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lacsnyí Stefan, roč. 1875, zomrel za neznámych okolností v inštitúte pre duševne chorých.
 • Leskó Stefan, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Olajos Stefan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Tamás Alois, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vajda Andráš, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zsiga Bartolomej, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Moldava nad Bodvou – m. č. Budulov

 • Vojakovics Emerich, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.

Mokrance

 • Bruncz Stefan, roč.1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jakab Josef, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jakab Stefan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Kocsis Ladislaus, roč. 1895, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Mitrik Emerich, roč. 1897, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Száfko Andreas, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tóth Josef, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Vaskó Stefan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Zsupcsan Stefan, roč. 1875, zomrel v zázemí.

Nižná Hutka

 • Tóth Ondřej, roč. 1895, Nzomrel v zázemí.

Nižná Kamenica

 • Géczi Andreas, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Kovács Georg, roč. 1892, padol v boji na talianskom fronte.

Nižná Myšľa

 • Sidelka Johann, roč. 1887, padol na fronte.
 • Veber Josef, roč. 1885, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Nižný Klátov

 • Kolesár Andreas, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.
 • Kollár Michael, roč. 1889, zomrel v poľnej nemocnici.
 • Oreško Štefan, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Rozum Mathias, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Vaskó Johann, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.
 • Vaskó Stefan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Nižný Čaj

 • Vatraly Johann, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nižný Lánec

 • Hangácsi Stefan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Susnyak Thomas, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Szaszák Štefan, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Nováčany

 • Pusztai Josef, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Nový Salaš

 • Matyó Andreas, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Timko Pavel, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.

Olšovany

 • Bulykó Johann, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Hacke Michal, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Sulter Andreas, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.

Opátka

 • Brugoš Ján, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.

Paňovce

 • Hován Paul, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Kohut Andreas, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.

Péder

 • Mártha Jan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Olajos Paul, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.

Perín-Chým

 • Bodnár Josef, roč. 1891, bol smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Bodnár Josef, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Boricz Julius, roč. 1886, pravdepodobne zomrel na fronte v Haliči.
 • Bubenko Stefan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Heffler Josef, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Kléri Michal Julius, roč. 1887, zomrel v záložnej vojenskej nemocnici.
 • Koleszár Josef, roč. 1895, zomrel v záložnej vojenskej nemocnici.
 • Kosczo Štefan, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lazár Ludwig, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici v Haliči.
 • Lazár Ludwig, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici v Haliči.
 • Leskó Andreas, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici na talianskom fronte.
 • Nagy Štefan, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Sóvári Josef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Takács Georg, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Vanyó Johann, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vanyó Juraj, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Paul, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Winter Ján, roč. 1883, padol na fronte v Taliansku.
 • Winter Ludwig, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Perín-Chým – m. č. Vyšný Lánec

 • Arvai Stefan, roč. 1887, padol na fronte v Slovinsku.
 • Berecz Johann, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pásztor Ján, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pipoly Gáspar, roč. 1891, padol na fronte v Karpatoch

Poproč

 • Hanko Mathias, roč. 1890, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Hankó Stefan, roč. 1893, padol na fronte.
 • Hlafka Rudolf Eugen, roč. 1887, padol na fronte v Srbsku.
 • Petras Jan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rusnák Juraj, roč. 1891, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Rákoš

 • Sváb Josef, roč. 1882, Rzomrel vo vojenskej nemocnici.

Rankovce

 • Gagarik Andreas, roč. 1881, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Vojtko Ondrej, roč. 1880, padol na fronte v Slovinsku.

Rešica

 • Budai Julius, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Bujanszki, Ladislaus, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Hultai Pavol, roč. 1898, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Orosz Jozef, roč. 1885, padol na fronte v Karpatoch.

Rozhanovce

 • Buzgó Stefan, roč. 1893, padol na fronte v dnešnom Slovensku.
 • Csulko Josef, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Hricko Juraj, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.
 • Pillár Michael, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Rusznák Johann, roč. 1891, padol na fronte v Srbsku.
 • Szencso Ondrej, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Rudnik

 • Borovszki Karl, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Ruskov

 • Kinlovics Johann, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kinlovics Johann, roč. 1887, zomrel  vo vojenskej nemocnici.
 • Kiss Josef, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici na východnom fronte.
 • Koppa Georg, roč. 1897, zomrel v zajateckej nemocnici.
 • Maláta Emmerich, roč. 1888, padol na fronte v Slovinsku.
 • Szedlák Georg, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.

Sady nad Torysou

 • Eged Franz, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Seňa

 • Abend Moritz, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Czepliczki Johann, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dankó Josef, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kender Johann, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Kovács István, roč. 1891, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Kováč Pavel, roč. 1889, padol v boji na talianskom fronte.
 • Kövesdi Mathias, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lénárt Johann, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Péter Stefan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szendrei Jan, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Skároš

 • Lukács Franz, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Mizsák Johann, roč. 1880, padol na fronte v Slovinsku.
 • Varga Stefan, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.

Slanec

 • Czakóczi Emerich, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Urban Josef, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Slánska Huta

 • Stancsik Andreas, roč. 1872, padol na fronte v Haliči.
 • Tomkó Andreas, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Slánske Nové Mesto

 • Benedik Georg, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Uhr Adolf Abrahám, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.

Sokoľany

 • Monyok Josef, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Széman Imre, roč. 1895, padol na fronte v Karpatoch.

Svinica

 • Mihók Johann, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Seszták Johann, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Šemša

 • Puskás Georg, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Štós

 • Csglinszki Robert, roč. 1884, zomrel z neznámych príčin v zázemí.
 • Simon Josef, roč. 1895, zomrel v epidemickej  nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Weinberger Johann, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Trstené pri Hornáde

 • Bartko Josef, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Laczkó Josef, roč. 1895, padol v boji na talianskom fronte.
 • Mészáros Valentín, roč. 1881, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Pekó Josef, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.
 • Verbély Johann, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.

Trsťany

 • Billi Andrej, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hreha Georg, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Vangor Andreas, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Turnianská Nová Ves

 • Derjan Johann, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Domonkos Johann, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Köteles Štefan, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.

Turňa nad Bodvou

 • Bukovszki Rudolf, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Fritsch Paul, roč. 1892, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Fűleki Paul Georg, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kocsis Josef, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Majančik František, roč. 1892, padol v boji na východnom fronte.
 • Novak Paul, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Somogyi Franz, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Teleczki Michael, roč. 1880, padol na fronte v Slovinsku.

Vajkovce

 • Turták Joan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľká Ida

 • Csiszar Alexander, roč. 1895, padol na hrobe v Haliči.
 • Csiszár Stefan, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Gáspár Josef, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Guba Ondrej, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Janivics Koloman, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janovics Koloman, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kristof Štefan, roč. 1889, padol v boji na srbskom fronte.
 • Kuzma Georg, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lacko Julius, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Leskó Michael, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Santa Josef – Johan, roč. 1886, padol na fronte v Slovinsku.
 • Szaniszló Stefan, roč. 1887,  padol na fronte v Haliči.
 • Tamas Andreas, roč. 1891, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Vajda Ján, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Johann, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Josef, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Zelenyák Georg, roč.?, padol na fronte.

Vyšná Hutka

 • Bodnar Stefan, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Janocskó Francz, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vojtkó Johann, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.

Vyšná Kamenica

 • Góna Andreas, roč. 1888, padol na srbskom fronte.
 • Gondolya Johann, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Kmecz Jan, roč. 1895, zomrel v záložnej vojenskej nemocnici.

Vyšná Mišľa

 • Dudas Andreas, roč. 1864, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vyšný Čaj

 • Okos Andreas, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.

Vyšný Klátov 

 • Macsingó Mathias, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici v Haliči.

Vyšný Medzev

 • Benedik Johann, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Koleszár Josef, roč. 1881, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Pataki Johann, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Petrik Vincent, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.

Zádiel

 • Hajdu Jozef, roč. 1889,  padol na fronte v Haliči.

Zádielske Dvorníky

 • Miliczki Georg, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rigó Koloman, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Viszlai Matej, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdoba

 • Hintás Michael, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Zlatá Idka

 • Holyák Stefan, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Kurian Augustín, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Miczán Eduard, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molnár Georg, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tokár Johann S., roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Poplanský Ján, roč. 1881, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Vilcskó Antonius, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Žarnov

 • Čurko Štefan, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Dobos Johann, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Gulya Stefan, roč. 1898, zomrel v zázemí.
 • Lipták Josef, roč. 1887, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici na území Uhorska.
 • Mártha Berthalan, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Papp Ladislav, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Tóth Franz, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Ždaňa

 • Lakatos Ján, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Orosz Andreas, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Palocsko Johann, roč. 1889, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Okres Krupina

Trpín

 • Rohoška Pavel, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Levice

Tekovské Lužany

 • Schmiedmayer František, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Levoča

Jablonov

 • Szábo Ludwig, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Levoča

 • Gabos Aladár, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Lányi August Ludwig, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lindner von Bitter Robert, roč. 1895, padol v boji.

Okres Liptovský Mikuláš

Partizánska Ľupča

 • Teichner Mor, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.

Prosiek

 • Altmann Géze, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.

Okres Lučenec

Lučenec

 • Marton Aladar, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Mašková

 • Lörincsik Paul, roč. 1897, padol v boji na talianskom fronte.

Okres Malacky

Vysoká pri Morave

 • Hurbanics Paul, roč. 1899, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.

Okres Martin

Turany

 • Vrabecz Sztruszka Johann, roč. 1880, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Okres Michalovce

 

Michalovce

 • Takács Stefan, roč. 1881, padol na fronte v Taliansku.

Michalovce – m. č. Stráňany

 • Hlohim Josef, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľké Raškovce

 • Hegedűs Johann, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Onda Josef, roč. 1893, padol na fronte v Slovinsku.

Zálužice – m. č. Veľké Zálužice

 • Ilkanics Georg, roč. 1894,  padol na fronte v Haliči.

Okres Medzilaborce

Rokytovce

 • Galan Michael, roč. 1888, zomrel na fronte v Taliansku.

Zbudská Belá

 • Gojdics Adalbert, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Myjava

Myjava

 • Viskup II. Jan, roč. 1898, zomrel v zázemí.

Okres Nitra

Čechynce

 • Sedlacsik Johann, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vráble

 • Bob Stefan, roč. 1876, zomrel v ruskom zajatí.

Okres Nové Mesto nad Váhom

Čachtice

 • Kozsuch Rudolf, roč. 1898, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.

Podolie

 • Kubrický Michal, roč. 1874, zomrel za neznámych okolností na území súčasného Bieloruska.

Trenčianske Bohuslavice

 • Kluka Stefan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Nové Zámky

Maňa – m. č. Veľká Maňa

 • Skačan Imrich, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nové Zámky

 • Helmes Josef, roč. 1897, zomrel v zázemí.

Okres Partizánske

Krásno

 • Szomora Johann, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Poltár

Málinec

 • Migász Johann, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Považská Bystrica

Pružina

 • Szuchár Josef, roč. 1898, zomrel v zázemí.

Okres Prešov

Prešov

 • Friedmann Arnold, roč. 1896, zomrel na fronte v Haliči.
 • Futaš Jozef, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Szetsényi Franz, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Prešov – m. č. Solivar

 • Schaub Stefan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Okres Prievidza

Bojnice

 • Krajcsik Josef, roč. 1886, padol v boji.

Čavoj

 • Nevidzan Michal, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.

Handlová

 • Laszlop Ignac, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností na území Rakúska.

Koš

 • Storczel Thomas, roč. 1881, padol na fronte v Taliansku.

Nevidzany

 • Szobota Johann, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Opatovce nad Nitrou

 • Vázsan Paul, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Púchov

Zubák

 • Dornyák Stefan, roč. 1866, padol na fronte v Tyrolsku.

Okres Revúca

Leváre

 • Czibula Johann, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Rimavská Sobota

 

Dražice

 • Kovács Jozef, roč. 1899, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.

Rimavská Sobota

 • Racsák Georg, roč. 1888, padol na fronte v Slovinsku.

Rimavská Sobota – m- č. Pokorádz

 • Ambruš Ján, roč. 1885,  padol v boji na fronte v Taliansku.

Tisovec

 • Sztruhár Stefan, roč. 1881, padol na fronte v Taliansku.

Vrbovce

 • Tóth Johann, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Okres Rožňava

Čoltovo

 • Déli Andreas, roč. 1884, zomrel v epidemickej  nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Drnava

 • Eisenberger Nikolaus, padol na východnom fronte.

Hrhov

 • Kéri Michael, roč 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Latzkó Michael, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Márton Paul, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Nagy Alxander, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Rajczi Johann, roč. 1891, padol na fronte v Karpatoch.
 • Tóth Stefan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Tóth Stefan, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Hrušov

 • Gecs Johann, roč. 1892, zomrel na talianskom fronte.
 • Kováč Jozef, roč. 1885, padol v boji na východnom fronte.
 • Plajdicsko Stefan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Soltész Ján, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šoltýs Štefan, roč. 1881, zomrel v zázemí.
 • Truzsi (Benes) Ján, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Gemerská Hôrka

 • Iván Paul, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jablonov nad Turňou

 • Cseh Daniel, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici na východnom fronte.
 • Dic Daniel, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Imre Josef, roč. 1889, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Máriássi Johann, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Lúčka

 • Soltész Jósef, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Silica

 • Koszorus Stefán, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.

Silická Jablonica

 • Elek Josef, roč. 1884, zomrel z neznámych dôvodov v zázemí.
 • Máthyus Daniel, roč. 1895,  zomrel vo vojenskej nemocnici.

Stratená

 • Weisz Adalbert, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Sabinov

Lipany

 • Körtvélyessy Aladadán, roč. 1864, padol v boji na fronte v Haliči.

Okres Skalica

Mokrý Háj

 • Lipovszký Paul, roč. 1898, padol v boji na talianskom fronte.

Petrova Ves

 • Kmety II. Josef, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Radimov – m. č. Budkovany

 • Wache Franz, roč. 1890, padol na fronte.

Okres Snina

Snina

 • Marinics Mathias, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Topoľa

 • Lehan Sanisló, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.

Okres Spišská Nová Ves

Bystrany

 • Antáš Jozef, roč. 1895, padol na fronte v Albánsku.

Krompachy

 • Ličko Samuel, roč. 1901, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Winter Arnold, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Spišský Hrhov

 • Kereszfalvy Štefan, roč. 1890, Létavértes (okres Derecske),  príslušný do Spišský Hrhov, padol v boji na fronte v Haliči.

Spišské Vlachy

 • Michalík Barnabáš, roč. 1886, padol na fronte v Karpatoch.

Okres Stará Ľubovňa

Forbasy

 • Dubiel Pavel, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Stropkov

Kručov

 • Hencoszki Michal, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Trebišov

Bačkov

 • Nejedly Karol, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hrčeľ

 • Dudás Ján, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Luhyňa

 • Soltész Thomas, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.

Michaľany

 • Soltész Thomas, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.

Sečovce

 • Reich Alexander, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sztraka Michale, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Streda nad Bodrogom

 • Flier Josef, roč. 1893, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.

Trebišov

 • Bezeg Michael, roč. 1896, zomrel v zajateckej nemocnici v Taliansku.
 • Ruzicska Rudolf, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.

Veľké Trakany

 • Nemes Alexander, roč. 1896, Veľké pTrakany (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.

Okres Turčianske Teplice

Brieštie – m. č. Hadviga

 • Rőthlich Juraj, roč. 1889, padol na fronte.

Okres Tvrdošín

Zabiedovo

 • Pisut Jasel, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Vranov nad Topľou

Bystré

 • Dzumek Michael, roč. 1898, zomrel na talianskom bojisku.

Čierne nad Topľou

 • Sztraka Johann, roč. 1888, padol na fronte v Slovinsku.

Sečovská Polianka

 • Novak Johann, roč. 1876, padol na fronte v Karpatoch.

Zlatník

 • Gajdos Josef, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Okres Zlaté Moravce

Lovce

 • Spanó-Kopicz Martin, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Malé Vozokany

 • Danko Michael, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici v ruskom zajatí.

Okres Zvolen

Michálková

 • Fulák Ján, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

Očová

 • Odrabina Pavel, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zvolen

 • Almassy Július, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Launer Josef, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v barakovej nemocnici.

Okres Žilina

Lysica

 • Můrarik Ludovit, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nededza

 • Mravecz Kamillo, roč. 1883, Nededza (okres Žilina). Zomrel v rumunskom zajatí.

Žilina

 • Hadász Peter, roč. 1900, zomrel v zázemí.

 

Vojaci IR 34 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Bosna a Herzegovina

 • Pratzer Štepán, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Česká republika

 • Cejka Friedrich, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Englich František Róbert, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Guth Rudolf, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hlaváček Anton, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.
 • Hlaváček Franz, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kocian František, roč. 1887, zomrel v zázemí.
 • Kořínek Václav, roč. 1879, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Krompa Franz, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lang Gottlieb, roč. 1888, zomrel za neznámych okolností na území súčasného Albánska.
 • Lula Josef, roč. 1873, zomrel za neznámych okolností na území Rakúska.
 • Matejka Venzel, roč. 1893, na východnom fronte.
 • Mikuláš František, roč. 1881, zomrel v zázemí.
 • Nohavička Ján, roč. 1896, padol v boji s Maďarskou republikou rád.
 • Noska Václav, roč. 1898, padol v boji s Maďarskou republikou rád.
 • Novák Rudolf, roč. 1895, padol v boji s Maďarskou republikou rád.
 • Odvárka Anton, roč. 1886, padol na fronte v Taliansku.
 • Oslegyia Ignác, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pačes Josef, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Plaček Wenzel, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Popper Eugén, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rossl František, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schulz Josef, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Spinz Josef, roč. 1895, padol na fronte.
 • Šmejkal Franz, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.
 • Trutnovský Václav, roč. 1898, padol v bojoch s Maďarskou republikou rád.
 • Vedral Jan, roč. 1882/1883, padol na fronte v Haliči.
 • Velcz Josef, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Veselý Alois, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vlašák Gottlieb, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Vokál Wenzel, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.
 • Vosahlo Wenzel, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Chorvátsko

 • Strah Anton, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Maďarsko

 • Adam Paul, roč. 1889, padol na srbskom fronte.
 • Berencsi Pavel, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.
 • Blum Ignatz, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Boczán Johann, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bódi Andreas, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bodi Ján. roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bodnár Koloman, roč. 1892, príčinu a miesto smrti nepoznáme.
 • Bodnár Nikolaus, roč. 1885, padol pravdepodobne na východnom fronte.
 • Bodnar Stefan, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Bodolai Johann, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Broda Ferenz, roč. 1894, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Csik János, roč. 1892, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Csikász Pavel, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Csilik Dezsö, 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Csizi Karl, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Csoma Franz, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Csontos Emerich, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Csotai Gergely, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Csupai Karel, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Dajka Josef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Duschek Štefan, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Egedi Stephan, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Együd Alexander, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Eperjesi Jan, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Fűrjes Johann, roč. 1896, zomrel v epidemickej  nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Gál Johann, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.
 • Garai Emerich, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Gavaller Gejza, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Géczi Štefan, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Germann Paul, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gombor František, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Görzsöny Stefan, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gottfried Adolf, roč. 1889, padol na srbskom fronte.
 • Grigár Ludevit, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gůttman Dezider, roč. 1899,zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Grün Adalbert, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gulyás Gejza, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gulyás Jozef, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hajdu Josef, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Halász Andreas, roč. 1881, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Halász Nikolaus, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Hankó Alexander Franz, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Haraczi Johann, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Harkabus Bertalan, roč. 1897, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Havrilla Andreas, roč. 1883, padol na fronte v Taliansku.
 • Hlavács Edmund, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hornyák Anton, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Hornych Deziderius, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horváth Jozef, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Horwáth Ludwig, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hribár Ján, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hrubos Árpád, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ignác Johann, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jakab Georg, roč. 1881, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici
 • Jakob Georg, roč. 1881, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici
 • Képes Johann, roč. 1890, padol v boji na fronte v Karpatoch.
 • Kerékgyártó Alexander, roč. 1893, padol v boji na fronte v Taliansku.
 • Kiss Jozef, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiss Menyhért, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiss Štefan, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klein Artur, roč. 1890, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Kocsis Johann, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.
 • Kocsis Josef, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kohut Jánoš, roč. 1882, zomrel na bližšie neurčenú chorobu.
 • Koklács Štefan, roč. 1889, zomrel v pomocnej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Kollár Gregor, roč. 1896, zomrel v posádkovej nemocnici.
 • Kollár Steffan, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.
 • Kolláth Michal, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.
 • Kondi Ján, roč. 1899, zomrel v posádkovej nemocnici.
 • Kandrák Josef, roč. 1898, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Konti František, roč. 1887, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Koos Stefan, roč. 1884, zomrel v poľnej nemocnici.
 • Kos Ludvik, roč. 1874, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Kovács František, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Kovács Jan, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Kovács Johann, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Kovács Johann, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Kovács Jozef, roč. 1887, padol v boji na území Uhorska.
 • Kovács Štefan, roč. 1876, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Kovács Vendel, roč. 1883, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Kozsuk Jozef, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Krakai Josef, roč. 1889, padol v boji na talianskom fronte.
 • Krisztián Stefan, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kurovits Štefan, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Laczkó Paul, roč. 1889, padol v boji na bojisku v Srbsku.
 • Lénard Emerich, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v obvodnej nemocnici.
 • Lengyel Franz, roč. 1896, padol v boji na talianskom fronte.
 • Lengyel Johann, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Losonczi Bernát, roč. 1892, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici na území Uhorska.
 • Losonczi Franz, roč. neznámy, padol v boji na fronte v Karpatoch.
 • Lovász Alojz, roč. 1898, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici na území Uhorska.
 • Lovec Michal, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Magyar Johann, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v pozorovacej stanici na území Uhorska.
 • Majoros Stefan, roč. 1897, padol na fronte v Slovinsku.
 • Mák Alexander, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Marczimko Stefan, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.
 • Mészáros Karel, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mező Jan, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molnár Andreas, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Molnár Josef, roč. 1887, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Molnár Jozef, roč. ?, padol na fronte v Karpatoch.
 • Molnár Paul, roč. 1871, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Nagy Alexander, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nagy Johann, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nagy Štefan, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.
 • Nagy Valentin, roč. 1892, zomrel v ruskom zajatí.
 • Német Johann, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Németh Jozef, roč. 1895, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Nové Johann, roč. 1896, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Orosz Ján, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Orosz Štefan, roč. 1888, padol na fronte v Karpatoch.
 • Pál Samuel, roč. 1984, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Papp Alexander, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Papp Emerich, roč. 1891, padol na fronte v Slovinsku.
 • Patkó Stefan, roč. 1897, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Pecsenye Stefan, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petro Ludwig, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pogány Nicolaus, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pojetko Štefan, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Popsa Jan, roč. 1880, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Pőrs Karol, 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pozsónyi Juraj, roč. 1893, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Rácz Jozef, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rácz Ladislaus, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ruszó Ludwig, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Réti Johann, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Révész Jan, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Roth Filip, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Raduly Andrej, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rubinstein Volőn, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Řáki Stefan, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Salaman Jan, roč. 1882, zomrel v zázemí.
 • Sándor Emerich, roč. 1897, zomrel v zázemí.
 • Sándor János, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sándor Johann, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sárkőzi Johann, roč. 1893, zomrel v epidemickej  nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Sasoftyu Alexander, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schvach Stefan, roč. 1882, zomrel v epidemickej  nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Somodi Alexander, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sós Ladislav, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stepan Francz, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Suhaj Vinzenz, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Szabó Andreas, roč. 1881, padol na fronte v Slovinsku.
 • Szábó Gabriel, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Georg, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Johann, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Josef, roč. 1899, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Szakos Pavel, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.
 • Szallay František, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szampias Stefan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Szarka Andreas, roč. 1889, padol na fronte v Slovinsku.
 • Szarvas Stefan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szeman Johann, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szerencsi Ladislav, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szert Ludwig, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szilágyi Jozef, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szivaki Andrej, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szotóczki Stefan, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Szusza Michal, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Tilla Ferdinand, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tiszko Štefan, roč. 1865, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Toldy Josef, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tomán Štefan, roč. 1890, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Tomkó Michal, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Török Ludwig, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tőzsér Ludwig, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.
 • Tribuszer Karol, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tucsa Johann, roč. 1886, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Túri András, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ujjes Johann, roč. 1882, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Urban Josef, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Ustok Johann, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ványó Emerich, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Varga Paul, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Veres Jozef, roč. 1899, zomrel v zázemí.
 • Vincze Emmerich, roč. 1899, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Vincze Johann, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Zsóri Jan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Poľsko

 • Bernatzki Jozef, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gavel Marcel, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kriške Rudolf,  roč. 1879, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Majka Peter, roč. 1878, zomrel za neznámych príčin v záložnej nemocnici.
 • Mliner Jakob, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sobolewski Jan, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Soltész Johann, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sroczyk František, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szeremet Georg, roč. 1894, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Turgala Ivan, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rakúsko

 • RosseckyAlois, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rumunsko

 • Cseikovszky Tomáš, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Daucs Georg, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dunka Michael, roč. 1870, zomrel na fronte v Albánsku.
 • Grad Georg-Vasil, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hajdu Adam, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Halász Ján, roč. 1891, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Hojovits Demeter, roč. 1867, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Husti Jiři, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jakab Stefan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jakab Francz, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lénard Emerich, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Majker Andrej, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nagy Josef, roč. 1889, padol v Bosne.
 • Szofonár Flora, 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Trempfi Pavel, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Slovinsko

 • Frölich Alois, roč.1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jansek Anton, roč. 1884, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.

Ukrajina

 • Deme Franz, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Demeter I.  Karl, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Diki Johann, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Erö Mathias, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Fűzéri Ladislav, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Herškovič Jakub, roč. 1889,padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Hurdzan Michal, roč.1891, padol na fronte v Čiernej Hore.
 • Chamnik Ladislav, roč. 1874, padol na fronte v Albánsku.
 • Koczibán Georg, roč. 1886, zomrel v posádkovej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Kočiš Geyza, roč. 1882, zomrel v zázemí.
 • Kosán Georg, roč. 1898, padol v boji na území Uhorska.
 • Kovács Johann, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.
 • Kraviec Antonín, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Kupecz Michal, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Legeza Georg, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v barakovej nemocnici na území Uhorska.
 • Lörincz Valentín, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Pál Alexander, roč. 1892, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Panyko Ondrej, roč. 1888, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Presmanszki Franz, roč. 1896, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Radícs Michal, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Spiegel David, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Szabó Karl, roč. 1889, padol na fronte v Taliansku.
 • Szameraga Franz, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szendrei Ludwig, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Szini Alexander, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Szocska Johann, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.
 • Szpivák Johann, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Szvitlik Demeter, roč. 188, padol na fronte.
 • Timkó Juraj, roč. 1871, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Totni Ladislav, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ulihanec Basil, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Voroblyák Andrej, roč. 1867, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Woleksa Jůsko, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Vojaci IR 34 bez určenia bydliska:

 • Ahácz Jozef, roč. 1891, ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Blesko Ján, roč. ?, ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Garbatski Michal Ignátz, roč. ?, zomrel v sanitnom vlaku.
 • Graczen Tolya, roč.?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Haluška Jindřich, roč. 1888, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Koleszár Ludwig, roč. 1889, zomrel v poľnej nemocnici.
 • Kovács Stephan, roč. 1894, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Martin Ladislav, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maslyej Johann, roč. 1870, zomrel na fronte v Taliansku.
 • Misály Johann, roč. 1892,  padol na fronte v Slovinsku.
 • Mösa /Misaly/ Johann, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.
 • Tóth Antal, roč. 1885, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Váradi Samuel, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Vojaci IR 34 bez určenia bydliska:

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk