Zoznam padlých vojakov K.u.K. IR 26

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Je to z dôvodu, že dopĺňali mužstvo z územia dnešnej Slovenskej republiky a samozrejme aj preto, že výraznú časť vojakov takéhoto pluku tvorili priamo Slováci. Jedným z takýchto plukov je aj Peší pluk č. 26 (IR 26). Tento pluk vznikol v roku 1717. Bol dopĺňaný z obvodu Gran – Esztergom. V roku 1914 pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku takéto: 53% Maďari, 38% Slováci, 9% ostatné národnosti. Pred vojnou bol štáb spolu s I., II. a IV. práporom dislokovaný v Györi a III. Prápor sídlil v Ostrihome.

Mobilizačné plány zaradili tento pluk do zostavy 65. pešej brigády (65. IBrig), ktorá bola súčasťou 33. pešej divízie (33. ID) z Komárna. Divízia bola súčasťou V. zboru z Prešporku a spolu so svojím zborom bola určená na front do Haliče proti Rusku. V rámci 33. pešej divízie pôsobil pluk počas celej vojny, takže bojová cesta pluku je totožná z bojovou cestou divízie.

Do bojov vstúpila komárňanska divízia pod velením poľného podmaršala Karla von Rebrachu. V auguste 1914 33. pešia divízia absolvovala bojový krst v známej bitke pri Krasniku. Rakúsko-uhorské jednotky síce zvíťazili, ale krvavé straty z tejto bitky napovedali, ako  bude vojna v skutočnosti vyzerať. Na prelome augusta a septembra 1914 bojovala divízia pod mestom Lublin. Tu ju zachytil ruský protiútok zo začiatku septembra, po ktorom sa rakúsko-uhorské jednotky museli stiahnuť hlboko do Haliče. V októbri 1914 sa rakúsko-uhorské jednotky pokúsili o druhú ofenzívu v Haliči. Komárňanska divízia sa  v dňoch 22.-26. októbra zúčastnili ťažkých bojov pri meste Ivangorod. 1. armáda v rámci ktorej 33. pešia divízia bojovala utrpela pri Ivangorode porážku a musela ustúpiť, podobne ako aj ostatné rakúsko-uhorské armády. Ústupové boje sa skončili, až pod Krakovom, kde sa divízia zúčastnila úspešných bojov pri samotnom Krakove, ale najmä dôležitého víťazstva pri Limanowej.

V januári 1915 bola 33. pešia divízia prevelená k 3. armáde do Karpát. Pre 33. pešiu divíziu sa karpatské boje začínajú v januári 1915. Začiatkom januára  bola divízia súčasťou V. zboru a bola rozmiestnená v priestore mesta Snina. Celý V. zbor sa nachádzal na pravom krídle 3. armády a mal byť súčasťou hlavného náporu v smere na Cisnu a Baligród. Ešte v dňoch 3. – 11. 1915 sa divízia nachádzala v okolí mesta Snina. Divízia sa zúčastnila ofenzívy od prvých hodín. Celý V. zbor pod vedením poľného zbrojmajstra Puhalla von Brlog začal svojim postupom na Ustrzyki Dolne ofenzívu 3. armády. Pred nimi nemali ruské jednotky súvislo bránenú líniu. Tento priestor kryli iba jazdecké hliadky. Postup V. zboru spomaľoval viac terén, než aktivita nepriateľa.

33. pešia divízia spolu s celým V. zborom patrila k jednotkám, ktorým sa podarilo najviac postúpiť počas januárovej ofenzívy. Niekoľko dní neustálych ofenzívnych akcií totálne vyčerpali útočiace jednotky. Vojaci trávili vonku celé dni a noci, čo sa odrazilo na ich stave morálke. Hromadne sa šírila apatia a ľahostajnosť. Od 29. januára museli divízie V. zboru odrážať nepriateľské protiútoky. O žiadnej ofenzíve už nemohlo byť ani reči. V priebehu 14 dni bojov stratil V. zbor 16 600 mužov. Koncom januára sa oteplilo a cez deň vojakov zalial výdatný dážď. V noci teploty klesali pod nulu a mokrá výstroj na vojakoch zmrzla na kosť. Celé týždne museli v týchto podmienkach vojaci plniť bojové úlohy. Matriky IR 26 vykazujú vysoké straty na konci januára 1915, keď pluk bojuje v okolí obce Boberka. Začiatkom februára pluk bojoval v priestore obcí Smolník a Lutowiska. V tom istom priestore pluk bojuje aj v marci 1915. V priebehu bojov bol postupne pluk zatlačený južnejšie a bojoval v katastri obce Stuposiany (13.-26.marec 1915). Začiatkom apríla pluk ustupuje cez Ustrzyky Gorne a Wolosate na dnešný poľsko-ukrajinský hraničný hrebeň hôr. Pluk v dňoch 12.- 29. apríla viedol tvrdé boje v katastri obce Zahorb,  najmä v priestore kóty Čeremcha.

Po skončení karpatskej kampane sa 33. pešia divízia zúčastňuje prenasledovania ruských jednotiek do Haliče. Divízia bojovala pri Sanoku (9.-10. mája 1915), pri Przemysli (prelom mája a júna 1915), na Gnilej Lipe (prelom júna a júla 1915). Koncom augusta 1915 sa divízia zúčastnila ofenzívy vo východnej Haliči. Ťažké boje vojaci tejto divízie absolvovali na rieke Sereth (6.-12. septembra 1915) a počas ruskej protiofenzívy pri Lucku (13.-24. septembra 1915). Na dlhé mesiace sa v Haliči začali pozičné boje. Jednotky sa zakopali a frontová línia sa celé mesiace nehýbala. Relatívne pokojné obdobie sa skončilo obrovským šokom, ktorý pre rakúsko-uhorské jednotky znamenala Brusilovová ofenzíva. 33. pešia divízia bojovala najmä v oblasti Brody. Obzvlášť ťažkým bojom musela 33. pešia divízia čeliť v bojoch v sektore Zalosce (4.-8. augusta 1916). Až do júla 1917 bojovala 33. pešia divízia vo východnej Haliči. V júli bola prevelená na taliansky front. V septembri sa zapojila do 12. bitky na rieke Soča. Od začiatku novembra je divízia rozmiestnená na rieke Piava. V júni 1918 sa zúčastní osudovej ofenzívy na tejto rieke. Po porážke rakúsko-uhorskej ofenzívy sa divízia pripája k všeobecnému ústupu. Bojové operácie sa pre túto divíziu končia začiatkom novembra 1918.

 Medzi padlými vojakmi ostrihomského IR 26 boli aj títo vojaci:

Okres Banská Bystrica

Banská Bystrica

 • Bothár Adalbert, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Močiar

 • Králik Josef, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Okres Banská Štiavnica

Banská Belá

 • Kusik Andreas, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Banská Štiavnica

 • Dimak Ludwig, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Moravecz Johann, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Schrom Géza, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Szép Leo, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Ivánicz Martin, roč. 1884 padol na fronte v Haliči.

Banská Štiavnica – m. č. Sitnianska

 • Palovics Stefan, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Banská Štiavnica – m. č. Štefultov

 • Greszner Vincenc, roč. 18842, padol na fronte v Haliči.

Dekyš

 • Suska Georg, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Chovan Michael, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Močiar

 • Fenkel Kasimir, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Svätý Anton

 • Tucsek Johann, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Štiavnické Bane

 • Oszwald Paul, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Sedivi Josef, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Suhaj Ludvig, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Vysoká

 • Kopcsány Josef, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Okres Komárno

Bátorove Kosihy

 • Petrik Paul, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Csáki Franz, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Czibar Paul, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Búč

 • Tárnok Ludwig, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Kravany nad Dunajom

 • Lobog Michael, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Magács Johann, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Polák Stefan, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Moča

 • Bellabas Julius, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Trávnik

 • Fejer Johann, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Okres Krupina

 

Hontianske Tesáre

 • Kovács Johann, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Hontianske Tesáre – m. č. Šipice

 • Majer Josef, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Maier Johann, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Horné Mladonice

 • Matejka Stefan, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Horný Badín

 • Krajcs Alois, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Krupina

 • Hochreiter Wilhelm, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Viletych Johan, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Lackov

 • Rabota Stefan, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Sebechleby

 • Mozolob Josef, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Senohrad

 • Sluka Johan, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Terany – m. č. Dolné Terany

 • Mikula Paul, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Terany – m. č. Horné Terany

 • Bircsák Josef, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Uňatín

 • Kruzsics Stefan, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Okres Levice

Bátovce

 • Kalnay Alexander, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Oszter Johann, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Beša

 • Markovits Josef, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Bohunice

 • Fasek Josef, roč.1892, padol na východnom fronte.

Brhlovce – m. č. Dolné Brhlovce

 • Homola Julius, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Homola Julius, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Čajkov

 • Chlepo Viktor, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Čankov

 • Sarina Stefan, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Čaka

 • Rasman Johan, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Čata

 • Sági Alexander, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Demandice

 • Kovács Stefan, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Drženice

 • Gábris Johann, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Dolný Pial

 • Sotoczky Peter, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Farná

 • Kandera Paul, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Lipos Michael, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Horný Pial

 • Kollar Ernst, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Hontianska Vrbica

 • Fenyes Ladislaus, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Hronské Kosihy

 • Styevko Anton, roč. 1885, Hronské Kosihy (okres Levice). Padol na východnom fronte.

Hrkovce

 • Kőnig Johann, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Kovács I. Stefan, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Páli/Péli Johan, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Ipeľské Uľany

 • Czimermann Stefan, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Annies Stefan, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Ipeľský Sokolec

 • Borovics Illés, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Urban II. Stefan, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Keť

 • Hajdu Stefan, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Nagy Stefan, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Kozárovce

 • Krajscik Stefan, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Vajda Bucoka Johann, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Kubáňovo

 • Franko Josef, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Gyurovics Andreas, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Kukučínov

 • Szunyog Johann, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Pápcs Johann, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Levice

 • Ferenczy Andreas, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Gál Alexander, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Halasi Johann, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Levice – m. č. Čankov

 • Petrás Johann, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Levice – m. č. Kalinčiakovo

 • Adler Samuel Sigmund, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Levice – m. č. Malý Kiár

 • Köteles Koloman, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Köteles Ladislaus, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Malé Ludince

 • Varga Eugen, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Mikula

 • Mészáros Stefan, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Mochovce

 • Nagy Mathias, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Pečenice

 • Poljak Josef, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Plášťovce

 • Benyus Paul, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Péter Johan, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Podlužany

 • Folusz Filip, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Fitusz Filip, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Santovka

 • Moravszky Joseph, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Sikenica – m. č. Trhyňa

 • Kicsindi Josef, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • László Baltasar, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Varga Jonas, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Slatina

 • Patai Julius, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Šahy

 • Javor Ladislaus, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Starý Tekov

 • Lelovszky Johan, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Šalov

 • Balázs Johann, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Nagy Ludvig, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Šarovce

 • Sžmyog Andreas, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Šarovce – m. č. Veľké Šarovce

 • Benko Franz, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Tekovské Lužany

 • Balog Alexander, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Alexander, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Tamás Ludwig, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Tamás Ludwig, roč. ?, padol na východnom fronte.

Tekovský Hrádok

 • Micsik Andreas, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Tekovský Hrádok – m. č. Dolný Hrádok

 • Veres Ludvig, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Tehla

 • Csuka Ludwig, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Turá – m. č. Veľká Turá

 • Lukács Ludwig, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Uhliska

 • Hrubi Michael, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Veľké Turovce – m. č. Stredné Turovce

 • Pittlik Josef, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Veľký Ďur – m. č. Dolný Ďur

 • Halasi Stefan, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Mészáros Ludwig, roč. 1873, padol na východnom fronte.

Veľký Ďur – m. č. Rohožnica

 • Gulassa Stefan, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Vozokany nad Hronom

 • Kabai Geza, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Želiezovce

 • Koncz Andreas, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Feremery Andreas, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Želiezovce – m. č. Mikula

 • Juhasz Stefan, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Juhasz Stefan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Želiezovce – m. č. Svodov

 • Fischer Isidor, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Csekei Wilhelm, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Okres Nitra

Čifáre

 • Petrás Johann, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Melek

 • Bakó Johann, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Maczak Stefan, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Maczák Stefan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Nová Ves nad Žitavou

 • Gaszi Johann, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Telince

 • Fekete Laurenz, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Nádasdi Ludwig, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Paulovics Johann, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Vráble

 • Zima Adalbert Julius, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Vráble – m. č. Horný Oháj

 • Klein Josef Nathan, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Žitavce

 • Soós Stefan, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Okres Nové Zámky

Bajtava

 • Hegedüs Josef, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Bešňov

 • Recska Stefan, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Biňa

 • Németh Johann, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Bruty

 • Valent Menyhart, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Dedinka

 • Kepko Karl, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Streda Johan, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Dolný Ohaj

 • Bajta Johann, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Gbelce

 • Friedrich Stefan, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Hul

 • Ganzel Gabriel, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Kamenín

 • Jancsovics Ignac, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Salgó Ignác, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Szalay Rudolf, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Kamenný Most

 • Gál Andreas, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Kovacs Paul, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Leľa

 • Pál Andreas, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Ľuba

 • Morvai Josef, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Malé Kosihy

 • Szabó Michael, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Maňa – m. č. Veľká Maňa

 • Knoll Vinzenz, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Obid

 • Salk Michael, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Palárikovo

 • Slavik Franz, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Pavlová

 • Szeleczky Gregor, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Podhájska – m. č. Belek

 • Iván Domonkos, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Salka

 • Czibulya Stefan, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Varga Pater, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Sikenička

 • Kakodi Augustin, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Svodín

 • Rozmann Eugen, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Svodín – m. č. Nemecký Svodín

 • Fazekas Stefan, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Rosmann Eugen, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Veľké Lovce

 • Nemet Josef, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Šarkan – m. č. Diva

 • Pálinkás Josef, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Okres Partizánske

Brodzany

 • Gergely Andreas, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Kolačno

 • Brezowszky Franz, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Beljanzsky Johann, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Malé Kršteňany

 • Urik Mathias, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Malé Uherce

 • Balázs Stefan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Partizánske

 • Konzsik Johann, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Pažiť

 • Gendjar Stefan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Veľké Uherce

 • Beljanszky Tamás, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Thoma Stefan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Okres Prievidza

Čereňany

 • Miró /Zsizko/ Georg, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Handlová – m. č. Nová Lehota

 • Krausz Peter, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Schnemilisch Peter, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Horná Ves

 • Jankula Peter, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Kusnyer Valent, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Kamenec pod Vtáčnikom – m. č. Horný Kamenec

 • Mengyel Gaspár, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Oslany

 • Dobis Edmund, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Stará Ves

 • Benyadik Johan, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Jancsík Lukács, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Kusnyier Valent, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Zemianske Kostoľany

 • Szalcser Ignác, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Okres Veľký Krtíš

Balog nad Ipľom

 • Nagy Stefan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Priska Stefan, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Dačov Lom – m. č. Dolný Dačov Lom

 • Danka Johann, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Horné Plachtince

 • Matusek Michael, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Maturek Michael, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Chrastince

 • Chalupka Paul, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Ipeľské Predmostie

 • Kelemen Franz, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Bálint Ludvig, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Kosihovce

 • Schwarcz Julius, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Kosihy nad Ipľom

 • Majer Jozef II., roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Lesenice

 • Bohus Johann, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Opatovská Nová Ves

 • Hegedűs Andreas, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Stredné Plachtince

 • Csesznák Johan, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Kvetyik Michal, roč. 1875, padol na východnom fronte.
 • Kohn Simon, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Sucháň

 • Keczar Georg, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Veľká Ves nad Ipľom

 • Deme Alexander, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Vinica

 • Bajtős Alexander, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Záhorce

 • Gyuricza Paul, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Okres Zlaté Moravce

Beladice – m. č. Malé Chrašťany

 • Mráz Stefan, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Červený Hrádok

 • Fabik Josef, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Horné Sľažany

 • Smicska Vincenz, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Kňažice

 • Chren Michael, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Nemčiňany

 • Gáspár Johann, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Nevidzany

 • Agh Franz, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Kicsko Franz, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Sztricska Paul, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Nová Ves nad Žitavou

 • Spanyik Paul, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Topoľčianky

 • Obiczky Emerich, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Veľké Vozokany

 • Vanyó Andreas, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Zlaté Moravce

 • Boros Georg, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Maisenner Johann, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Szikora Stefan, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Maixner Johann, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Valasch Emerich, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Zlaté Moravce – m. č. Chyzerovce

 • Gregacz Franz, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Dragaya Stefan, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Zlaté Moravce – m. č. Prilepy

 • Kepik Frajtik Joseph, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Freitik Josef, roč. 1880, zomrel na choleru.

Žitavany

 • Szabó Emerich, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Okres Žarnovica

Hodruša – Hámre – m. č. Kopanica

 • Czenderszky Johann, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Horné Hámre

 • Kollár Johann, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Herko Jakob, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Hronský Beňadik

 • Krebesz Johann, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Hronský Beňadik – m. č. Psiare

 • Ráchela Vincenz, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Nová Baňa

 • Mišura Johann, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Havran Martin, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Píla

 • Janeszpál Emerich, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Taubernaus August, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Tomus Karl, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Veľké Pole

 • Anglet Paul, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Brigant Josef, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Jakal Florian, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Tóth Johann, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Gregus Lukas, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Žarnovica – m. č. Revištské Podzámčie

 • Mihál Georg, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Župkov

 • Simon Johann, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Summ Johann, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Repiczky Johann, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Okres Žiar nad Hronom

Bzenica

 • Usják Stefan, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Dolná Ves

 • Frindt Franz, roč. 1855, padol na východnom fronte.
 • Nemcsók Joseph, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Dolná Ždaňa

 • Kaliczky Joseph, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Horná Ves

 • Klibis Josef, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Povazsan Andreas, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Krahule

 • Licskó Ignác, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Kremnica

 • Dukony Josef, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Pecho Karl, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Lehôtka pod Brehmi

 • Toman Martin, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Lovčica – Trubín – m. č. Lovčica

 • Michaleje Paul, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Lovčica -Trubín – m. č. Trubín

 • Sirány Emerich, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Lúčky

 • Schwartz Augustin, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Lutila

 • Csernák Stefan, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Nevoľné

 • Kostyiak Joseph, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Pitelová

 • Szlenka Paul, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Prestavlky

 • Král Josef, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Prochot

 • Licskó Stefan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Sklené Teplice

 • Való Josef, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Slaská

 • Szikora Mathias, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Trnavá Hora – m- č. Jalná

 • Szlastyán Paul, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Vyhne

 • König Johan, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Kőnig Johann, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Salkovszki Georg, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Zsiak Stefan, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Žiar nad Hronom

 • Foltan Johann, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Makosch Joseph, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

 

Vojaci IR 26 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Antalik Paul, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Balla Koloman, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Barmos Josef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Bartl Johan, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Bőhle Sigismund, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Borovics Illés, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Bucsi Valent, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Burgermeister Heinrich, roč. 1879, padol na východnom fronte.
 • Cziegler Johann, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Csimár Michael, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Daróczi Jozef, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Dorakovics Johann, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Dorakovics Stefan, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Eggenveiter Nicolaus, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Farkas Franz, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Flamich Alexander, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Forgacz Andreas, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Forgács Michael, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Gál Johann, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Gerendás Ludwig, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Gresz Josef, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Gyal Stefan, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Hebixer Andreas, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Heuzel Stefan, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Heppert Georg, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Incze Zoltán, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Jakus Josef, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Jandó Anton, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Jezsó Ignátz, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Kappa Joseph, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Kellner Josef, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Kerestes Josef, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Kertész Georg, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Kis Colman, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Kmety Alexander, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Kniebeiszer Stefan, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Kotyka Franz, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Kovács Denés, roč. ?, padol na východnom fronte.
 • Konrad Eduard, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Kotyka Franz, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Kovács Dénes, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Kraszlán Franz, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Kruska Johann, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Kuchár Johan, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Kumper Gaspar, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Lindenmajer August, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Lukács Johann, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Markovics Joseph,  roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Mészárós Andreas, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Mészáros Josef, roč. 1879, padol na východnom fronte.
 • Molnár Josef, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Mozes Johann, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Nagy Stefan, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Pásztor Johann, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Patkó Michael, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Pflau Johann, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Po?. Josef, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Reichenfeld Rudolf Dr., roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Ridlny Johann, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Rostás Johann, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Rostás Moritz, roč. 1893, ?, padol na fronte v Haliči.
 • Rotschild Salomon, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Simon Ignatz, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Schindler Johann, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Schmiedgruber Stefan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Smiedgruber Stefan, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Schwarz Gustav, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Simon Ignatz, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Spielman Georg, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Spiesz Jozef, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Szabó Stefan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Szinek Georg, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Szolary Josef, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Tár Adam, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Toth Ludvig, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Vandravecz Josef, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Vámossy Ludwig, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Varga Stefan, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Vatkai Michael, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Veigl Andreas, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Vilt Georg, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Rumunsko

 • Fábián Karl, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Vojaci IR 26 bez určenia bydliska:

 • Tucsi/Turcsi Stefan, roč. ? zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sulya Martin, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Fejer Johann, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Walmayer Emerich, roč. ? zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete:

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk