Zoznam padlých vojakov K.u.K. IR 12

Cisársky a kráľovskéhy pluk č.12 (k.u.k. IR Nr. 12) patril medzi najstaršie pešie pluky habsburskej monarchie. História pluku siaha do roku 1702, keď bol v meste Göttingen sformovaný pluk z dvoch nemeckých plukov (Braunschwieg –Wolfenbüttel),  a tento vstúpil do služieb cisára ešte v júni toho istého roku. Prvým majiteľom pluku bol vojvoda Adolph August von Holstein-Plön, a jednotka slúžila pod názvom „Holstein-Plön zu Fuß“. Po vojvodovej smrti na následky bojových zranení v roku 1704, následne vlastnili pluk viacerí majitelia.

Pamätným dňom pluku bol 18. jún. Tento deň bol zvolený na pamiatku bitky pri Kolíne z roku 1757, kedy sa pluk pod velením vtedajšieho majiteľa Antona Otta Markiza Botta d´Adorno, zúčastnil tejto víťaznej bitky sedemročnej vojny. V roku 1769 počas premenovávania – prečíslovávania cisárskych jednotiek, dostáva pluk označenie IR 12., ktoré spolu s menom svojho majiteľa alebo veliaceho, si udržal až do konca prvej svetovej vojny.

Krátko pred vypuknutím konfliktu v roku 1914 boli jeho veliacim v rokoch 1894 – 1901 generálmajor Georg Kovács von Mad, a po jeho penzionovania sa stal nakrátko veliacim pluku  GdA Moriz Schmidt. Posledným veliacim pluku bol od roku 1904 bol GdA Oskar Parmann, ktorý bol následne v roku 1908, povýšený na generála pechoty. Krátko pred vypuknutím svetovej vojny bol GdI Oskar Parmann penzionovaný.  Pluk bol od polovice 19. storočia dislokovaný v Komárne, aj keď priebežne boli jeho časti umiestňované v iných posádkových mestách monarchie.

Od roku 1901 boli všetky časti pluku, okrem 4. práporu premiestnené do mesta Trebinje (Bosna a Hercegovina). V roku 1908 bol štáb a 3 prápory premiestnené do Znojma – Louckého kláštera (Znaim-Klosterbruck). V Komárne boli štáb a 3 prápory dislokované iba od roku 1912. V tom istom roku bol 4. prápor prevelený do hlavného mesta Bosny a Hercegoviny, Sarajeva. Tu bol prápor „svedkom“ atentátu na následníka trónu, ktorým sa následne spustil svetový konflikt. Pluk bol formovaný z odvedencov z časti nitrianskeho a komárňanského doplňovacieho obvodu.        V rámci zavedeného vizuálneho rozlišovania jednotiek („Egalisierung“) bola uniforma príslušníkov pluku „maďarského“ vzoru, výložky boli tmavohnedé a gombíky zlaté.

 Zaradenie pluku v auguste 1914:

 IR Nr. 12  – I, II, a III. prápor – v zostave 66. pešej brigády (Komárno) – 33. pešej divízie (Komárno) – V. armádny zbor (Bratislava). Pluk určený pre front v Haliči proti Rusku.

IR Nr. 12  – IV. prápor – v zostave 9. horskej brigády – 1. pešej divízie – XV. armádny zbor. Prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov komárňanskeho pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

 

Okres Bánovce nad Bebravou

Veľké Hoste

 • Bartek Johann, roč. 1884, padol na fronte v Taliansku.

Okres Bratislava

Bratislava

 • Stenzl Adolf, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Podunajské Biskupice

 • Kertész Josef, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Okres Dolný Kubín

Veľký Bysterec

 • Kubacska Johann, roč. 1883, padol na fronte v Taliansku.

Okres Dunajská Streda

Okoč

 • Csapai Karl, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Dobri Vinzenz, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Németh Johann, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Okoč – m. č. Opatovský Sokolec

 • Vörös Martin, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Veľký Meder

 • Berecz Dezider, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Győri Josef, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.
 • László Michael, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Ratz Moritz, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Karl, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Wangel Johann, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Varga Johann, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Okres Galanta

Šintava

 • Valkó Jozef, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šoporňa

 • Kollár Michal, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Hlohovec

Bojníčky

 • Krajcsir Johann, roč. 1893, padol na fronte v Srbsku.

Dolné Zelenice

 • Kovács Domonkos, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hlohovec – m. č. Šulekovo

 • Miklovics Gustav, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Horné Otrokovce

 • Sefcsik Mihály, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.

Madunice

 • Danis Jozef, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.

Pastuchov

 • Orlik Josef, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sasinkovo

 • Meitner Markus, roč. 1889, padol na fronte v Čiernej Hore.

Šulekovo

 • Lengyel ?, roč. 1889, padol na srbskom fronte.

Trakovice

 • Kubovics Johann, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.

Žlkovce

 • Bokor Johann, roč. 1884, padol na fronte v Srbsku.

Okres Komárno

Čičov

 • Balázs Alexander, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Komjáti Ludwig, roč. 1890, padol na fronte v Bosne.

Dulovce

 • Almasi Emmerich, roč. 1892, padol na fronte v dnešnej Bosne.
 • Hamran Josef, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.

Holiare

 • Király Koloman, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Holiare – m. č. Dolný Gellér

 • Méri Emerich, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Hurbanovo

 • Csermanik Emmerich, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Pleva Emmerich, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.

Imeľ

 • Kovacsicz Andreas, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Otvös Paul, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Somogy Koloman, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Iža

 • Harcsa Alex, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Kameničná

 • Kovacsisz Johann, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nagy Johann, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Kližska Nemá

 • Botlik Georg, roč. 1887, padol na srbskom fronte.
 • Dekány Imrich, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Illés Dániel, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.

Kolárovo

 • Balázs Julius, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Balogh Michal, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.
 • Leczkési Nikolaus, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Molnár Géza, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Németh Peter, roč.?, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Olle Stefan, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Szabó Géza, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Tóth Wendelín, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

Komárno

 • Csukás Ludwig, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jásztrapszky Georg, roč. ?, padol na východnom fronte.
 • Komjáthi Sigismund, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Kiss Stefan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Kraus August, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Kürthi Karl, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Lakatos Julius, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lévay Alexander, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Pányi Franz, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Romega Anton, roč. 1892, padol na fronte v dnešnej Bosne.
 • Tóth Adalbert, roč, 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Vörös Stefan, roč. 1891, padol na fronte v Srbsku.
 • Weisz Ernst, roč. 1895, spáchal samovraždu v období nasadenia na východnom fronte.

Marcelová

 • Czibor Andreas, roč. 1896, padol na fronte v Čiernej Hore.
 • Pécsi Josef, roč. 1891, padol na fronte v Srbsku.
 • Takács László, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.

Marcelová – m. č. Krátke Kesy

 • Kuszala Josef, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Nesvady

 • Bruszel Ludwig, roč. 1895,  padol na fronte v Srbsku.
 • Dobosy Ludwif, roč. 1895, padol na fronte v Čiernej Hore.
 • Nagy Jonas, roč. 1884 (1881), zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Parma Michael, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.

Patince

 • Pap Johann, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností na talianskom fronte.

Pribeta

 • Sezták Eugen, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Radvaň nad Dunajom

 • Farkas Ignaz, roč. 1891, padol na fronte v Bosne.
 • Vörös Ludwig, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.

Svätý Peter

 • Zsoldos Alexander, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.
 • Zsoldos Ignatz, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.

Tôň

 • Marton Stefan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Zemianská Olča

 • Beke Julius, roč. 1890, zomrel na choleru.
 • Bölocskai Koloman, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Földe Pavol, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.
 • Katz Johann, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Molnár Andreas, roč. 1881, padol na fronte v dnešnej Bosne.
 • Moritz Karl, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.

Zemné

 • Borka Julius, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Zlatná na Ostrove

 • Berza Johann, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Szarka Sigmund, roč. 1887, zomrel v Haliči.
 • Szarka Stefan, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Okres Kysucké Nové Mesto

Kysucké Nové Mesto

 • Heinyik Johann, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.

Okres Levice

Čaka

 • Spanyó Johann, roč. 1880, padol na fronte v Taliansku.

Okres Martin

Folkušová

 • Tomka Ludwig, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.

Okres Myjava

Kostolné

 • Czibulka Michael, roč.?,  padol na fronte v Haliči.

Okres Nitra

Branč

 • Berecz Johann, roč. 1891, bol smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Salzer Hermann, roč. 1880, padol na fronte v Taliansku.

Čechynce

 • Suba Paul, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

Dolné Lefantovce

 • Klenka Paul, roč. 1890, padol na srbskom fronte.

Dolné Obdokovce

 • Lauró Johann, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

 Drážovce

 • Suszanski Lukas, roč. 1884, padol na fronte v Bosne.

Dvory nad Žitavou

 • Blistyig Johann, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Hájske

 • Trubacs Franz, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

 

Horné Štitáre

 • Mucska Michal, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

Hruboňovo – m. č. Suľany

 • Kekés Johann, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Chynorany

 • Porván Josef, roč. 1881, padol na srbskom fronte.

Ivanka pri Nitre

 • Konya Lőrincz, roč. 1882, padol na fronte v Taliansku.

Janíkovce

 • Adámek Johann, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Meczner Stefan, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Jarok

 • Biderniza Franz, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Jelenec

 • Gyurics Michael, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.
 • Puhovszky Ignatz, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Jelšovce

 • Malagyi Johann, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Klasov

 • Pillanka Stefan, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.

Kolíňany

 • Juhász Stefan, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.

Koniarovce

 • Szabó Emmerich, roč. 1881, zomrel vo vojenskom lazarete.

Kostoľany pod Tríbečom

 • Tóth Matthias, roč. 1882, padol na fronte v Taliansku.

Krnča

 • Kocsina Paul, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lúčnica nad Žitavou

 • Drapák Josef, roč. 1884, Lúčnica nad Žitavou (okres Nitra). Padol na východnom fronte.

Lužianky

 • Halmos Stefan, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Liszi Franz, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.
 • Lauko ?, roč. 1885, padol na srbskom fronte.

Malé Chyndice

 • Hradeczki Adalbert /Lalu/, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Malé Zálužie

 • Valko Paul, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.

Mojmírovce

 • Gergély Franz, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Kántor ?, roč. ?, padol na srbskom fronte.
 • Petrovics Franz, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tukovský Michael, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Nitra

 • Andrusik Rudolf, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Beznák Desiderius, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Eliaás Josef, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Fink Anton, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Hanacsek Andreas, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Hirschfeld Ludwig, roč. 1883, zomrel  pri nasadení v Bosne.
 • Hönig Leopold, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Kasziba Stefan, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kotnesz Franz, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kovács Alexander, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Matisz Josef, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Petrák Jozef, roč. 1881, padol na fronte v Taliansku.
 • Süttö Franz, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Weisz Max, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Zobel Stefan, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Nové Sady

 • Buttke Augustin, roč. 1896, padol na fronte v Čiernej Hore.

Oponice

 • Suta /Sütő/ Johann, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Vrabel Karl, roč. 1882, padol v boji na území súčasného Slovinska.

Prašice

 • Paulus Johann, roč. 1882, padol na fronte v Taliansku.

Rumanová

 • Kuraczina Emmerich, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mudri Emmerich, roč. 1889, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Reha Ignácz, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Svätoplukovo

 • Fuchs Vincenz, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.
 • Mokrás Paul, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Tužina

 • Richter Karl, roč. 1891, padol na srbskom fronte.

Veľký Báb

 • Pagács Kristof, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Veľké Zálužie

 • Andráskovics Andreas, roč. 1889, padol na fronte v Bosne.
 • Sztraka Ludwig, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Sztraka Ludwig, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Veľký Lapáš

 • Duchovny Jonas, roč. 1889, padol na fronte v Taliansku.

Vinodol – m. č. Dolný Vinodol

 • Korpás Sylvester, roč. 1887, padol na fronte v Bosne.
 • Kozar Stefan, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Pollák Franz, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

Vinodol – m. č. Horný Vinodol

 • Kozar ?, roč. 1888, padol na srbskom fronte.

Vlčany

 • Tóth Gabriel, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Výčapy – Opatovce

 • Magat Josef, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Žirany

 • Czigó Robert, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gál Peter, roč.1893, padol na fronte v Srbsku.
 • Szorád Martin, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.

Okres Nové Zámky

Dubník

 • Miskó Josef, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.

Dvory nad Žitavou

 • Benko Franz, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Goda Josef, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.
 • Nemeth Johann, roč.1889, padol na fronte v Srbsku.
 • Obert L. , roč. 1884, padol na fronte v Srbsku.
 • Rozsnyó Adalbert, roč. 1889, padol na fronte v Bosne.

Jasová

 • Pristyicz Emmerich, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.
 • Trenka Franz, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

Kmeťovo

 • Kaczak Johann, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Komjatice

 • Guczky Johann, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Homola Martin, roč. 1884, padol na fronte v Taliansku.
 • Kánacz Stefan, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Zubova Josef, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Komoča

 • Kalman Anton, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiss Ludwig, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Kostolný Sek

 • Tilaga Johann, roč. 1889, padol na srbskom fronte.

Michal nad Žitavou

 • Tantos Johan, roč. 1877, padol na východnom fronte.

Mojzesovo

 • Kajanovics Michal, roč. 1889, padol na fronte v Taliansku.

Nesvady

 • Csontos Andreas, roč. 1884, padol na fronte v Taliansku.

Nové Zámky

 • Barák Andreas, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Bencze Johann, roč. 1883, padol na fronte v Taliansku.
 • Blaskovicz Josef, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Bona Georg, roč. 1892, padol na fronte v Srbsku.
 • Czagany Johann, roč. 1887, padol na fronte v Taliansku.
 • Fabó Ludwig, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Farkas Michael, roč. ?, padol na fronte v Taliansku.
 • Ficza Adalbert, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Horváth Franz, roč. 1889, padol na fronte v Taliansku.
 • Kiss Jozef, roč. 1893, padol na fronte v Srbsku.
 • Kollár Franz, roč. 1887, padol na fronte v Taliansku.
 • Kosztolányi Alois, roč. 1891, padol na fronte v Bosne.
 • Kovács Ambrus, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.
 • Laurer Karl, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Labadi Johann, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.
 • Lakatos Ernest, roč. 1884, padol na fronte v Taliansku.
 • Luzsicza Johann, roč. 1888, padol na fronte v Srbsku.
 • Melicher Michael, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.
 • Minczinger Stefan, roč. 1892, zomrel na choleru vo vojenskej nemocnici.
 • Pollak Rudolf, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.
 • Prohaszka Stefan, roč. 1887, padol na fronte v Taliansku.
 • Simonek Josef, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Szabó Johann, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szolcsányi Josef, roč. 1894, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Szolcsányi Stefan, roč. 1884, padol na fronte v Taliansku.
 • Zabojnyik Johann, roč. 1889, padol na fronte v Taliansku.
 • Zsemberi Josef, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Palárikovo

 • Simunek Johann, roč. 1888, padol na fronte v Srbsku.
 • Walasek Ladislaus, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Rúbaň

 • Kaplóczki Adalbert, roč. 1889, padol na fronte v Bosne.
 • Makata Josef, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

 

Strekov

 • Fazekas Johann, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Korencsi Florian, roč. 1890, padol na fronte v Bosne.
 • Szabo Florian, roč. 1880, padol na fronte v Taliansku.

Šurany

 • Mental Emmerich, roč. 1893, padol na srbskom fronte.
 • Mokras Josef, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Radeczky Johann, roč. 1880, padol na fronte v Taliansku.

Šurany – m. č. Nitriansky Hrádok

 • Benko Adalbert, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.

Šurany – m. č. Kostolný Sek

 • Botka Emmerich, roč. 1883, padol na fronte v Taliansku.

Šurany – m. č. Veľký Sek

 • Tvrdon Emmerich, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Tvrdošovce

 • Birkus Adalbert, roč. 1883, padol na fronte v Bosne.
 • Orlicsek Johann, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.
 • Schőnberger David, roč. 1891, padol na fronte v Bosne.
 • Szölgyényi Johann, roč. 1891, padol na fronte v Bosne.

Veľký Kýr

 • Banyár Paul, roč. 1887, padol na fronte v Taliansku.
 • Toth Johann, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Zemné

 • Borka Julius, roč. 1894, zomrel na strelné poranenie v nemocničnom zariadení.
 • Bukov Josef, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Figura III. Jozef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Illés Julius, roč. 1886, Zemné (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szapu Franz, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Túróczi Josef, roč. 1891, padol na fronte v Bosne.

Okres Partizánske

Bošany – m. č. Veľké Bošany

 • Markó Adalbert, roč. 1892,padol na fronte v Bosne.

Chynorany

 • Hlavács Josef, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Turek Johann, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Livina

 • Lichtenstein Leopold, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Nadlice

 • Bezák Johann, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bujna Josef, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Fabik Johann, roč. 1884, padol na fronte v Taliansku.

Skačany

 • Gahér Josef, roč. 1886, padol na fronte v Bosne.
 • Pilát Paul, roč. 1888, padol na fronte v Bosne.

Okres Prievidza

Bojnice

 • Czagány Paul, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Czmarko Josef, roč. 1888, padol na srbskom fronte.
 • Krall Stefan, roč. 1890, padol na srbskom fronte.

Cigeľ

 • Schnirc Vinzenz, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Handlová

 • Dienesz Andreas, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Grolmusz Johann, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Klein Paul, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Schmirer Pavel, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Tonnhäuser Johann, roč. 1888, padol na fronte v Bosne.

Horné Vestenice

 • Kraycsik Johann, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Chrenovec – Brusno

 • Paulík Josef, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Chvojnica

 • Schwarz Anton, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Kanianka

 • Balázs Stefan, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Kľačno

 • Frink Stefan, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Palesch Anton, roč. 1883, padol na fronte v Bosne.
 • Pernes Paul, roč. 1893, padol na fronte v Srbsku.

Kostolná Ves

 • Bródy Heinrich, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Koš

 • Czagan Stefan, roč. 1892, padol na fronte v dnešnej Bosne.

Lazany

 • Flimel Jakob, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.

Lehota pod Vtáčnikom – m. č. Malá Lehota

 • Kmety Anton, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.

Malinová

 • Stiffel Paul, roč. 1884, Malinová (okres Prievidza). Padol na fronte v Bosne.

Nedožery

 • Humaj Georg, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mokry Johan, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Nevidzany

 • Vazsny Michael, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Nitrica – m. č. Dvorníky nad Nitricou

 • Gula Géza, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nitrianske Pravno

 • Czeisel Arnold, roč. 1887, padol na fronte v Taliansku.

Nitrianske Rudno – m. č. Kršťanová Ves

 • Krizsán Johann, roč. 1891, padol na fronte v Bosne.

Nitrianske Sučany

 • Mikula Stefan, roč. 1881, padol na fronte v Srbsku.

Nováky

 • Országh Adam, roč. 1890, bol smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Pasztirik Paul, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Petriszka Josef, roč. 188?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Weinmann Felix, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Opatovce nad Nitrou

 • Pernisch Stefan, roč. 1892, padol na fronte v Bosne.

Poruba

 • Vrabecz Josef, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.

Pravenec

 • Sujan Josef, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.

Prievidza

 • Dojcsinovics Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Prievidza – m. č. Hradec

 • Králik Johann, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.

Prievidza – m. č. Malá Lehôtka

 • Mikula Josef, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Sebedražie

 • Eremiás Anton, roč. 1883, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Paulík Stefan, roč. 188, padol na východnom fronte.

Svätý Peter

 • Czampo Balthasar, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.

Tužina

 • Greschner Andreas, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Herbrik Johann, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Kuzman Josef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Richter Johann, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.

Valaská Belá

 • Czigány Wendelin, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Huló Urban, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Jurenka Stefan, roč. 1886, padol na srbskom fronte.
 • Lebecz Rafael, roč. 1891, padol na srbskom fronte.
 • Moravcsik Stefan, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Nemcsek Benedek, roč. 1889, padol na fronte v Srbsku.
 • Pollák Paul, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Repka Metod, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Sramko Ziwill, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Sramko Matthias, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Topoľčany

Bojná

 • Cseresnyak Johann, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Machowitz Wilhelm, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Waldner Leo, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.

Hájna Nová Ves

 • Kralovics Stefan, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Horné Obdokovce – m. č. Obsolovce

 • Moravcsik Johann, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Jacovce

 • Tlszti Johann, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kamanová

 • Halmo ?, roč. 1889, padol na srbskom fronte.

Koniarovce

 • Mosaty Peter, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Végh Josef, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Kovárce

 • Gál Josef, roč. 1884, padol na fronte v Taliansku.
 • Král Rudolf, roč. 1892, padol na fronte v Bosne.
 • Mucska Johann, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Krnča

 • Melus Anton, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Varga Johann, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ludanice

 • Uhorcsek Lorincz, roč. 1891, padol na fronte v Bosne.

Ludanice – m. č. Mýtna Nová Ves

 • Gerhárdt Rudolf, roč. 1887, padol na fronte v Srbsku.

Malé Bedzany

 • Bitanovszki Johann, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Malé Ripňany

 • Kollár Michael, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Nitrianska Streda

 • Šiška ???, roč. 1891, zomrel na smrteľné poranenie na bojisku.

Nemčice

 • Gabriel Josef, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.

Práznovce

 • Klenko Anton, roč. 1884/1881, padol na fronte v Bosne.

Radošiná

 • Kovacsik  Bazileus, roč. 1894, padol na fronte v dnešnej Bosne.

Solčany

 • Ábrahám Ludwig, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Súlovce

 • Prinz Johann, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Topoľčany

 • Cserveni Stefan, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Duczky Johann, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Farszki Josef, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Chovan Johann, roč. 1889, padol na fronte v Bosne.
 • Klein Johann, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Markó Josef, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Safarik Vitus, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Továrniky

 • Kovácsik Michael, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Tvrdomestice

 • Bauer Josef, roč. 1892, padol na fronte v Srbsku.

Urmince

 • Krajcsovics Johann, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ladányi Johann, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľké Dvorany

 • Benjo Johann, roč. 1887, padol na fronte v Taliansku.

Veľké Ripňany

 • Leszay Rudolf, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Pechács Franz, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Závada

 • Geschwandtner Stefan, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Vancso Josef, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Skalica

Radošovce

 • Kucsera Karl, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Selice

 • Benz Emerich, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Trnovec

 • Javorcsek Andreas, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.

 

Okres Šaľa

Dlhá nad Váhom

 • Molnár Josef, roč. 1882, padol na fronte v Taliansku.
 • Nagy Ludwif, roč. 1891, padol na fronte v Srbsku.

Dolný Jatov

 • Docskala Josef, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.

Horna Kraľová

 • Lencsés Polikarp, roč. 1888, bol smrteľne zranený na fronte v dnešnom Taliansku.

Kráľová nad Váhom

 • Kerék Franz, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Kulina

 • Kulina Stefan, roč. 1882, padol na fronte v Taliansku.

Močenok

 • Móri Johann, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Zelenay Rudolf, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Neded

 • Gyöpös Ludwig, roč. 1882,zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Izsák II. Stefan, roč. 1880, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Józsa Johan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Tóth Karl, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.

Pata

 • Korecz Sebastian, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.

Selice

 • Csontos Matthias, roč. 1883, padol na fronte v Bosne.
 • Kubicska ?, roč. 1893, padol na srbskom fronte.

Selice – m. č. Šók

 • Karasz Franz, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Šaľa

 • Molnár Georg Viktor, roč. 1878, zomrel v Haliči.
 • Pollák Karl, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Szabó Josef, roč. 1888, padol na fronte v Bosne.

Šintava

 • Javor Stefan, roč. 1881, padol na fronte v Taliansku.

Šoporňa

 • Jaska Alexander, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Trnovec nad Váhom

 • Fiedler Franz, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.
 • Illés Geza, roč. 1891, padol na fronte v Bosne.
 • Rapca  Ladislaus, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Rabcza Franz, roč. 1887, padol na fronte v Taliansku.

Tvrdošovce

 • Balogh Ludwig, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Vlčany

 • Kostyán Franz, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Oláh Karl, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pál Emerich, roč. 1879, padol v boji na fronte v Haliči.

Okres Trnava

Trnava

 • Osztrovszky Paul, roč. ?, padol na fronte v Taliansku.

 

Okres Zlaté Moravce

Beladice – m. č. Pustý Chotár

 • Horváth Josef, roč. 1878, zomrel vo vojenskom lazarete.

Kostoľany pod Tribečom

 • Orlik Johann, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Okres Žiar nad Hronom

Horné Opatovce

 • Pukács Ladislaus, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Žilina

Kamenná Poruba

 • Prilozsny Georg, roč. 1887, padol na fronte v Srbsku.

Rohožnica

 • Porubecz Orban, roč. 1880, padol na fronte v Srbsku.

Vojaci IR 12 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Bosna a Herzegovina

 • Janjič Radimir, roč. 1891, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Petrovics Jovo, roč. 1872, padol na fronte v Bosne.

Česká republika

 • Arnold Nikolaus, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Bombena Rudolf, roč. 1888, padol na fronte v Bosne.
 • Jukl Wenzel, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Kenzian Friedrich, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.
 • Netuka Josef, roč. 1887, padol na fronte v Taliansku.

Chorvátsko

 • Kosztanevecz Alexander, roč. 1885, padol na fronte v Bosne.
 • Kovacs Paul, roč. 1892, padol na srbskom fronte.
 • Pozsgai Franz, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Takács II. Ladislaus, roč. 1884, padol na fronte v Taliansku.

Maďarsko

 • Ács Stefan, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Balázs Illés, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Balogh Johann, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Balogh Josef, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Baranyai Georg, roč. 1878, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Bartalos Stefan, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Belan Josef, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.
 • Bencze Josef, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Berger Stefan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Bezevicz Franz, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Bodó Ludwig, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Bohnák Stefan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Bohus Alois, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Boncz Josef, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Bucskó Emerich, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Csábi Stefan, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Csány Johann, roč. 1890, padol na fronte v Bosne.
 • Csóka Gabriel, roč. 1892, padol na fronte v Bosne.
 • Csomak Adalbert, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Csordás (Faragó) Alexander, roč. 1891, padol na fronte v Bosne.
 • Czigány Jozef, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dakai Paul, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Daróci Valentin, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • David Josef, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Deutsch Josef, roč. 1886, padol na fronte v Srbsku.
 • Dobias Josef, roč. 1883, padol na fronte v Bosne.
 • Dudás Gabriel, roč. 1891, padol na fronte v Bosne.
 • Egressi Lörincz, roč. 1881, padol na fronte v Taliansku.
 • Ehmann Adalbert, roč. 1892, padol na fronte v Bosne.
 • Ertl Josef, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Fabian Johann, roč. 1889, padol na srbskom fronte.
 • Farkas Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Farkas Josef, roč. 1881, padol na fronte v Srbsku.
 • Farkas Michael, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Fehér Ludwig, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Fekete Andreas, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Feldmár Daniel Markus, roč. ?, padol na fronte v Ruskom Poľsku.
 • Fliszar Ludwig, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Fetter Johann, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Futó Ludwig, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Galik Franz, roč. 1882, padol na fronte v Srbsku.
 • Garbacz Josef, roč. 1884, padol na fronte v Bosne.
 • Golcz Johann, roč. 1882, padol na fronte v Srbsku.
 • Golda Georg, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Grof Franz, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Gucsi Stefan, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Gyertyanagy Stefan, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Hág Jakob, roč. 1880, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Hari Johann, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Heder Anton, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Hegedüs Michael, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.
 • Horváth Franz, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Horváth Franz, roč. 1893, padol na fronte v Srbsku.
 • Horváth Josef, roč. 1892, padol na fronte v Bosne.
 • Horváth Josef, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Horváth Josef, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horváth Ludwig, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.
 • Horváth Stefan, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Hölter Ludwig, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Huszár Johann, roč. 1890, padol na fronte v Bosne.
 • Jaksic Johann, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Juhász Martin, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Jóba Stefan, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Jozsa Alexander, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Kaczor Josef, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Kandikó Emerich, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kántor Stefan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kelemen Michal, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kelety Andreas, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Kisfaludy Paul, roč. 1884, padol na fronte v dnešnej Bosne.
 • Kiss Alexander, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kiss Franz, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Kovács Josef, roč. 1884, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Kovács Josef, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Kozák Stefan, roč. 1881, padol na fronte v Taliansku.
 • Kozma Johann, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Körmendi Emmerich, roč. 1879, padol na fronte v Taliansku.
 • Körtös ???, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Krüppel Jakob, roč. 1893, padol na fronte v Srbsku.
 • Kupo Stefan, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kutenics Ignátz, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kvielon Franz, roč. 1882, padol na fronte v Taliansku.
 • Lazar Gergely, roč.? padol na fronte v Haliči.
 • Lamperth Michael, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Landesz Michal, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lányi Georg, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Lengyel Sigmund, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.
 • Lödri Stefan, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Lutár György, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Magyar Franz, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Maté Karl, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Márton Johann, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Maretai Andreas, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Mayer Martin, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Mester Georg, roč. 1892, padol na fronte v Srbsku.
 • Miskei Michael, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Mohácsi Ludwig, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Molnár Alexander, 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Muzslai Georg, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Nagy Anton, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Nagy Josef, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Nemes Franz, roč. 1882,padol na fronte v Haliči.
 • Nemes Franz. roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Németh Johann, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Németh Johann, roč. 1884, padol na fronte v Bosne.
 • Németh Josef, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.
 • Nikics Matthias, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Nyikus Ludwig, roč. 1891, padol na fronte v Bosne.
 • Oreski Jozef, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Pajov Johann, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Papp Stefan, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Pasian Matthias, roč. 1891, padol na fronte v Bosne.
 • Pasti Josef, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Pertl Josef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Pozsgai Josef, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Pőltl Franz, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Prohaska Alexander, roč. 1888, padol na fronte v Bosne.
 • Prohaszka Emmerich, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ragán Ludwig, roč. 1879, padol na fronte v Srbsku.
 • Reiner Johann, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Rodler Robert, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.
 • Rom Stefan, roč. 1893, padol v boji na talianskom fronte.
 • Senka Paul, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Seres Alexander, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.
 • Simon Boldisar, roč. 1890, padol na fronte v Bosne.
 • Simon Stefan, roč. 1884, smrteľne zranený na srbskom fronte.
 • Somogyi Josef, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sós Franz, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Spielmann Anton, roč. 1884, padol na fronte v Srbsku.
 • Stefan Andor, roč. 1890, padol na fronte v Bosne.
 • Sugar Stefan, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.
 • Schenkengel ?, 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Jozef, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Szabó Jozef, roč. 1895, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Szabó Simon, roč. 1892, zomrel v zázemí.
 • Szigeti Valentin, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Szaks Géza, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Szalai Josef, roč. 1890, padol na fronte v Bosne.
 • Szetnik Andreas, roč. 1892, padol na fronte v Bosne.
 • Szokoli Franz, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Szögyi Ladislaus, roč. 1883, padol na fronte v Taliansku.
 • Szűcs Josef, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Tahl Stefan, roč. 1879, padol na fronte  v Haliči.
 • Takács Johann, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Takacs ?, roč. 1890, padol na fronte v dnešnej Bosne.
 • Thurner Franz, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Tomor Ludwig, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Tóth Gaspar, roč. 1891, padol na fronte v Bosne.
 • Tóth Stefan, roč. 1888, padol na fronte v Srbsku.
 • Udvari Johann, roč. 1894, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Ulgi Rudolf, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Varga Ivan, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Varga Johann, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Varga Michal, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Végh Gregor, roč. 1884, padol na fronte v Bosne.
 • Vig Stefan, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Wagensommer Stefan, roč. padol na fronte v Taliansku.
 • Warga Martin, roč. 1886, padol na fronte v Taliansku.
 • Vörös Josef, roč. 1879, padol na východnom fronte.
 • Zadrawecz Franz, roč. 1884, zomrel na choleru vo vojenskom lazarete.
 • Zeliska Karl, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Rakúsko

 • Dumberger Rudolf, roč. 1879, spáchal samovraždu.
 • Fekete Hugo, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Fink Richard, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Grill Josef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kaiser Mathias, roč. 1883, padol na fronte v Taliansku.
 • Kuvas Karl, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Premsberger Ferdinand, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Zisterer Josef, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.

Rumunsko

 • David Vasil, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kaposi Julius, roč. 1889, padol na fronte v Srbsku.
 • Kreban Georg ?, roč. 1882, padol na fronte v Taliansku.
 • Onye Georg, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.
 • Papp Michael, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.
 • Roth Johann, roč. 1882, padol na fronte v Taliansku.
 • Rusz Johann, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.

Slovinsko

 • Fehér Johann, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Kelencz Ivan, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Kousz Ivan, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Oslai Ivan, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Zagarecz Vendelin, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zalar Martin, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.

Taliansko

 • Gregarich Nikolo, roč. 1874, padol na východnom fronte.
 • Avi Alfonso, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Vojaci IR 12 bez určenia pôvodu:

 • Arendás, Georg, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.
 • Baros Stefan, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bátora Josef, roč. ?, smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Csernyanetz Johann, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Engel Alexander, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Fenyves Armin, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Michelits (Mulics) Stefan, roč. 1879, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Minárik Johann, roč. ?, padol na fronte v Taliansku.
 • Mirkovič Vasil. roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Molnár Július, roč. ?, padol na srbskom fronte.
 • Ocsenas Stefan, roč. ?, padol na srbskom fronte.
 • Pertl Karl, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Pohar Josef, roč. ?, padol na fronte v Taliansku.
 • Tóth Adalbert , roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Tóth Josef, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Zachar Johann, roč. ?, padol na srbskom fronte.
 • Zboril Josef, roč. 1894, padol na východnom fronte.

 

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

Matrika padlých pluku IR 12:

http://www.crarc.findbuch.net/php/view2.php?ar_id=3738&link=572d4b4dx79#

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk