Zoznam padlých vojakov K.u.K FJB 29

K jednotkám zo silným slovenským zastúpením v rakúsko-uhorskej armáde pred prvou svetovou vojnou patril aj Prápor poľných strelcov č. 29 (Feldjaegerbataillon Nr. 29, FJB 29) z Lučenca. Táto jednotka vznikla v roku 1859. Pred prvou svetovou vojnou bol štáb práporu a väčšina rôt dislokovaná v Monfalcone. Jedná rota bola dislokovaná v Ronchi ( Taliansko).  Náhradná rota bola umiestnená v Lučenci. V Prápore poľných strelcov č. 29 slúžili muži z doplňovacej oblasti Košice. V roku 1914 bolo národnostné zloženie práporu nasledujúce: 67% Slováci, 29% Maďari a 4% iné národnosti.

Mobilizačné plány priraďovali FJB 29 k 53. pešej brigáde (53. IBrig) z Košíc. Tá bola súčasťou košickej  27. pešej divízie. Táto divízia patrila k VI. zboru z Košíc a v jeho zostave vyrazila na front do Haliče. Do vojny viedol 27. pešiu divíziu poľný podmaršál Friedrich Gerstenberger von Reichsegg und Gerstberg.

V zostave 27. pešej divízie absolvovali muži z FJB 29 prvé ťažké boje v Haliči. Počas krutej zimy 1914-1915 prebiehali ťažké boje v Karpatoch. Týchto bojov sa zúčastnil aj FJB 29. Pre mnohé zúčastnené jednotky to bola najnáročnejšia skúška vojny. V júni 1916 bol FJB 29 prevelený k 19. pešej brigáde (19. IBrig). Tá bola súčasťou 2. pešej divízie (2.ID). V rámci tejto divízie FJB 29 absolvoval Brusilovovú ofenzívu v oblasti Volyne. V priebehu roku 1917 bol prápor stále vo Volyni, pričom sa nezapája do väčších vojnových akcií.

V júni 1918 bola bola z častí 19. pešej brigády (19.IBrig) vytvorená 3. pešia brigáda (3. IBrig). Medzi jednotky novej 3.pešej brigády patril aj FJB 29.  Táto nová brigáda zostala súčasťou 2. pešej divízie, ktorá sa v júli 1918 presunula na taliansky front. Tu sa zúčastnila ofenzívy na Piave i následného ústupu po porážke. Posledné bojové akcie viedli jednotky 2. pešej divízie začiatkom novembra na rieke Soča.

Medzi padlými vojakmi lučeneckého FJB 29 boli aj títo vojaci:

Okres Bánovce nad Bebravou

Žitná – Radiša

 • Kollár Ladislaus, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.

Okres Banská Bystrica

Banská Bystrica

 • Klein Josef Anton, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.
 • Smolko Franz, roč. 1892, padol v boji na východnom fronte.
 • Weisz Jan, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.

Banská Bystrica – m. č. Kráľová

 • Klesniák Ondrej,roč. 1883, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Banská Bystrica – m. č. Kostiviarska

 • Otyepka František, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.

Banská Bystrica – m. č. Radvaň

 • Mikula Georg, roč. 1890, padol v boji na východnom fronte.
 • Sznacsko Josef, roč. 1892, padol v boji na východnom fronte.

Banská Bystrica – m. č. Sásová

 • Rohács Georg, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.

Banská Bystrica – m. č. Senica

 • Missányi Ján, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v ruskej nemocnici.

Banská Bystrica – m. č. Skubín

 • Chmelko Andreas, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Kmety Georg, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Neczpal Georg, roč. 1887, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Brusno

 • Hlinka Vinzenz, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Donovaly

 • Ballarod Zajczki Anton, roč. 1889, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Misztrik Josef, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.

Horné Pršany

 • Sznopkó Samüel, roč. 1888, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska
 • Vančo Samuel, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.

Hronsek

 • Hoduba Johann, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Masný Ondrej, roč. 1887, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Kremnička

 • Homola Andreas, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Lučatín

 • Dvorszki Johann, roč. 1893, padol v boji na území Uhorska.
 • Haban Paul, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kasza Johann, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.

Ľubietová

 • Blatnický Michal, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Malachov

 • Žabka Ondrej, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.

Motičky

 • Chladni Ernst, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Medzibrod

 • Hraskó Michael, roč. 1890, zomrel v zázemí.

Poniky

 • Krajan Eduard, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Palovics Johann, roč. neznámy, padol v boji na východnom fronte.
 • Polónyi (II.) Andreas, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.

Poniky – m. č. Ponícka Huta

 • Sitka Ján, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.

Riečka

 • Hribík Michal, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Voskár Ladislav, roč. 1887, zomrel za neznámych okolností v ruskom zajateckom tábore.

Selce

 • Olej Andreas, roč. 1870, zomrel za neznámych okolností na území súčasného Rakúska.

Slovenská Ľupča

 • Blatinský Vilém, roč. 1898, zomrel v poľnej nemocnici v Taliansku.

Staré Hory

 • Chladnyi Josef, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Murgács Johann, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.

Staré Hory – m. č. Dolný Jelenec

 • Chladný /Hanzik/ František, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Špania Dolina

 • Gáspár Stefan, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.

Vlkanová

 • Kapuszta (Rapuszta) Johann, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kapuszta  Ján, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Okres Brezno

Bacúch

 • Czaban Franz, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Beňuš

 • Hojcsucs Kornel, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Lopusnyi Wilhelm, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.

Braväcovo

 • Sperker Martin, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.

Brezno

 • Tomesz Eugen, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vrastják Andreas, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.

Bystrá

 • Weisenpacker Ignác, padol v boji na fronte v Haliči.

Čierny Balog

 • Belko Peter, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Budovec Jozef, roč. 1891,  zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kupecz Stefan, roč. 1897/1879, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej zajateckej táborovej nemocnici.
 • Presuch Adolf, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Stulrajter Stefan, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Svantner Robert, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Tyaski (Kokotyik) Mathias, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.

Čierny Balog – m. č. Jergov

 • Budovecz Jozef, roč. 1891,  padol na východnom fronte.

Dolná Lehota

 • Gubár Ján, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Pajed Stefan, roč. 1888, zomrel za neznámych okolností v divíznej sanitnej kolóne.

Drábsko

 • Katrenyák Paul, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v súčasnom Česku.

Dubová

 • Szimann Josef, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.

Heľpa

 • Babela Juraj, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Ďurica Juraj, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Frankó Paul, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Jurek Paul, roč. 1884, padol v boji na východnom fronte.
 • Klimko Ján, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Melko Stefan, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.
 • Szajdoch Georg, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.
 • Szimán Johann, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.
 • Szimann Johann, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.
 • Zárecký Michal, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.

Horná Lehota

 • Csarba Emil, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Mikovini Michal, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sperka Andreas, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szmida Johann, roč. 1883, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Szmida Johann, roč. 1883, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Hronec

 • Danis Molota Lukács, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Schön Alexander Gejza, 1892, padol v boji na východnom fronte.

Jasenie

 • Demeter Ján, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Malík Štefan, roč. 1899, padol v boji na východnom fronte.

Látky

 • Písar Ján, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.

Lopej

 • Piljar Rudolf, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Michalová

 • Kochan Johann, roč. 1879, zomrel v záložnej nemocnici za neznámych okolností.

Nemecká – m. č. Zámostie

 • Kereš Johann, roč. neznámy, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici v dnešnom Slovinsku.

Pohorelá

 • Kovács Johann, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.
 • Krupa Ján, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.
 • Liszi Karl, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej nemocnici.
 • Paroš Josef, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Poliacsek Ondrej, roč. 1879, padol v boji na talianskom fronte.
 • Saros Josef, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Pohronská Polhora

 • Brenkusz Stefan, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Korytiak Ondrej, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kramaryk Jůliůs, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Kurtík Josef, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vengrin Paul Johann, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.

Polomka

 • Dupej Ján, roč. 1890, padol v boji na východnom fronte.
 • Gábor Ludwig, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností.
 • Havranko Martin, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Medvegy Michael, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v pešom divíznom sanitnom ústave.
 • Omaszta Stefan, roč. 1885, padol v boji na východnom fronte.
 • Omaszta Štefan, roč. 1885, padol v boji na východnom fronte.
 • Patrázs Josef, roč. 1890, padol v boji na východnom fronte.
 • Rolko Georg, roč. 1886, padol v boji na východnom fronte.

Predajná

 • Holka Stefan, roč. 1898, padol na východnom fronte.

Šumiac

 • Fujka Georg, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.
 • Gordán Josef, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.
 • Gyurcso Georg, roč. 1887, zomrel vo vojenskej barákovej nemocnici v zázemí.
 • Hlavati Johann, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hlavati Johann, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Šumiac – Červená Skala

 • Ujházi Ludwig, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v špeciálnom zdravotnom ústave pre invalidov.

Telgárt

 • Ambrósz Simeon, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Fundja Mikuláš, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Liszák Andreas, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v Haliči.
 • Sipula Ján, roč. 1888, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Valaská

 • Urban Josef, roč. 1887, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.

Závadka nad Hronom

 • Hruska Wendel, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Hruška Georg, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Hruška Josef, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Samo Michal, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v Haliči.
 • Siska Ondrej, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Tomčík Ján, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.

Okres Detva

Detva

 • Cechmajster Vojtech, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Drugda Štefan, roč. 1898, zomrel za neznámych okolností v zajateckej nemocnici v Taliansku.
 • Gibala Štefan, roč. 1884, padol v boji na východnom fronte.
 • Hakel Matuš, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Chlebnicsan Johann, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krnács Mate, roč. 1882, padol v boji na východnom fronte.
 • Lupták (Adamecz) Franz, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností v mobilnej záložnej nemocnici.
 • Lupták Josef, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lupták Mathias, roč. 1884, padol v boji na východnom fronte.
 • Lupták Pavel, roč. 1893, padol v boji na fronte v Bukovine.
 • Matuška Jan, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Spodniak Matuš, roč. 1887, padol v boji na východnom fronte.
 • Szekeres Štefan, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Told Florian, roč. 1890, padol v boji na východnom fronte.
 • Zsilka Paul, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.

Detva – m. č. Skliarovo

 • Melich Matúš, roč. 1887, padol v boji na východnom fronte.

Detvianska Huta

 • Gondas Gustav, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.
 • Kamencsky Johann, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v barákovej nemocnici v Uhorsku.
 • Kamenczky Jan, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v barákovej nemocnici na území Uhorska.
 • Kamenský Josef, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kubiš Ján, roč. 1877, padol v boji na talianskom fronte.
 • Kurcsik Johann, roč. 1891, utopil sa v rieke na talianskom fronte.
 • Olság Mathias Georg, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Plavucha Josef, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej nemocnici v Uhorsku.
 • Szlovák Johann, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.

Čierny Balog

 • Giertl Josef, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Nedved Josef, roč. neznámy, padol v boji na východnom fronte.

Horný Tisovník

 • Dobiász Michael, roč. 1884, padol v boji na východnom fronte.
 • Oláh (Fišer) Josef, roč. 1889, padol v boji na talianskom fronte.

Hriňová

 • Bísztranskí Jakab, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Francziszci Andreas, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Gabala Johann, roč. 1887, padol v boji na východnom fronte.
 • Gonda Martin, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kucsera Johann, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lalik Anton, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Machala Peter, roč. 1898, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici v Taliansku.
 • Murin Stefan, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v župnej nemocnici.
 • Murin Štefan, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Paprcsek Johann, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Pavcso Andreas, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.
 • Spodnjak Ďura, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.
 • Spodnjak Jiří, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.
 • Szpodinák Franz, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.
 • Szpodniák František, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.
 • Spotnyák Janos, roč. neznámy, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Tušim Juraj, roč. 1894, padol v boji na talianskom fronte.

Klokoč

 • Petrinyecz Martin, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.

Kriváň

 • Kriacs Ján, roč. 1888, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici v Uhorsku.
 • Rapčan Ondrej, roč. 1887, zomrel za neznámych okolností v ruskom zajateckom tábore.

Stará Huta

 • Vajo Ján, roč. 1878, zomrel za neznámych okolností v ruskej vojenskej nemocnici.

Stožok

 • Viboštiok Martin, roč. 1897, bol zajatý na talianskom fronte.

Stožok – Kalinka

 • Konôpka Josef, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.

Vígľaš

 • Kaprálik Ján, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností na talianskom fronte.

Vígľašská Huta –  m. č. Kalinka

 • Korušiak Pavel, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.
 • Malinják (Kucma) Ján, roč. 1877, padol v boji na fronte v Tirolsku

Okres Gelnica

Závadka

 • Brucháč František, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Okres Komárno

 • Ricsz Alexander, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.

Okres Košice

Košice

 • Zsegnanszky Ondrej, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Okres Košice – okolie

Rudník

 • Csunderlik Jan, roč. 1890, zomrel na následky zranenia v poľnom lazarete.

Okres Levice

Levice

 • Kovács Ladislav, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.

Sikenica – m. č. Trhyňa

 • Branik Ľudevit, roč. 1898, zomrel v zajateckej nemocnici v Taliansku.

Okres Liptovský Mikuláš

Jakubovany

 • Brezina Johann, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Liptovský Mikuláš – m. č. Bodice

 • Nuštiak Ján, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.

Liptovský Mikuláš – m. č. Ploštín

 • Prjechoczki Michael, roč. 1890, padol v boji na východnom fronte.

Okres Lučenec

Ábelová

 • Deák Ján, roč. 1892, padol v boji na východnom fronte.
 • Veszteg (Andika) Paül, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.

Biskupice

 • Balász Molnár Blažej, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.

Budiná

 • Bobaly Johann, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čakanovce

 • Kohn Bernat, roč. 1886, padol v boji na východnom fronte.

Dobroč

 • Pančo (Pancso) Ján, roč. 1879, zomrel za neznámych okolností v mobilnej nemocnici.
 • Psotka Martin, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szdinszki Jan, roč. 1886, padol v boji na východnom fronte.
 • Tusini Johann, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.

Fiľakovo

 • Kavecz Edüard, roč. 1891, padol v boji na východnom fronte.
 • Petyik Stefan, roč. 1880, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vincze Pavel, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v divíznej sanitnej kolóne.

Halič

 • Hoffmann František, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Palík Ján, roč. 1882, padol v boji na srbskom fronte.

Lupoč

 • Drozd Ondrej, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.

Mýtna

 • Dobroczky Johann, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Luptak Ján, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností v divíznej zdravotnej kolóne.

Radzovce

 • Somoskói Stefan, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Rapovce

 • Rubint Ján, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.

Ružiná

 • Králik Johann, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Magyar Johann, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.

Sávoľ

 • Misurák Pavel, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.

Stará Halič

 • Ozgan Andreas, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.

Šurice

 • Szójózsef Johann, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.

Trebeľovce

 • Nyani Emmerich, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.

Tuhár

 • Kliment Josef, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kliment Josef, roč. 1881, padol v boji na východnom fronte.

Veľká nad Ipľom

 • Botos Zoltán, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Lukács Josef, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.
 • Sinka Ľudevit, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.
 • Sinka Ludwig, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.

Veľké Dravce

 • Lakatos Johann, roč. 1889, padol v boji na východnom fronte.

Okres Michalovce

Zemplínska Široká – m. č. Rebrín

 • Szabó Michael, roč. 1895, padol v boji na východnom fronte.

Okres Myjava

Brezová pod Bradlom

 • Rezner Josef, roč. 1895, padol v boji na východnom fronte.

Okres Nové Zámky

Salka

 • Soós Ludwig, roč. 1887, padol v boji na východnom fronte.

Okres Partizánske

Hradište

 • Mizsúr Martin, roč. 1895, padol v boji na východnom fronte.

Okres Poltár

České Brezovo

 • Duchon Johann, roč. 1890, padol v boji na východnom fronte.
 • Karabin II. Johann, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.

Hronská Breznica

 • Michálek Ján, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.

Krná

 • Ancsó Andreas, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Málinec

 • Czerina Johann, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Drugda Ján, roč. 1888, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.
 • Gablas Ján, roč. 1890, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Karabin Johann, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.
 • Melicher Martin, roč. 1888, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.
 • Petrik Johann, roč. 1892, padol v boji na východnom fronte.
 • Piszár Johann, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.
 • Rezsütniyk (Rezsustyik) Martin, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.
 • Siviček Ján, roč. 1888, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Styevove Paül, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Szivicsek Ján, roč. 1888, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Valentínyi Ondrej, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.

Poltár

 • Ročkár Jiří, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.

Okres Prievidza

Prievidza

 • Grosser Julius, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Temeš

 • Buibás Viktor, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.

Valaská Belá

 • Kapus Stefan, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.

Okres Prešov

Chmeľov

 • Friedmann Josef, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.

Terňa

 • Jina Josef, roč. 1887, padol v boji na východnom fronte.

Tulčík

 • Biszkup Andreas, roč. 1884, zomrel v Haliči.

Okres Poltár

Ďubákovo

 • Kantor Ondrej, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici v súčasnom Albánsku.

Cinobaňa

 • Klimo Josef, roč. 1886, padol v boji na východnom fronte.
 • Kotmányik Georg, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Muszl Johann, roč. 1883, padol v boji na východnom fronte.

České Brezovo – m. č. Vaľkovo

 • Kamenski Paül, roč. 1886, padol v boji na východnom fronte.

Kokava nad Rimavicou

 • Lajzo Štefan, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej nemocnici.
 • Messerschmidt Jan, roč. 1893, padol v boji na talianskom fronte.
 • Postarik Johann, roč. 1888, padol v boji na východnom fronte.
 • Szlányi Karl, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.

Málinec

 • Kovács (Maczůcha) Johann, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.

Mládzovo

 • Kacsányi Ján, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.

Okres Poprad

Spišské Bystré

 • Lopuch József, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v mobilnej záložnej nemocnici v Haliči.

Vernár

 • Chovan Jiři, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Janów  Jakob, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v mobilnej záložnej nemocnici v Haliči.
 • Lukács Josef, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Ondrůs Michael, roč. neznámy, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Okres Revúca

Hucín

 • Iwan Johann, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Chyžné

 • Bopkó Johann, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gregus Paul, roč. 1881, padol v boji na východnom fronte.
 • Jakab Ondrej, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Jelšava

 • Habanyi Josef, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Haladi Johann, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Holéczy Imrich, roč. 1882, zomrel v zajateckej nemocnici v Taliansku.
 • Kálna Ludvik, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kiszel Ludwig, roč. 1899, zomrel za neznámych okolností v mobilnej záložnej nemocnici na východnom fronte.
 • Olexa Johann, roč. 1892, padol v boji na východnom fronte.
 • Züszemann Josef, roč. 1893, Jelšava (okres Revúca). Padol v boji na fronte v Haliči.

Kameňany

 • Jankó Andreas, roč. 1866, zomrel za neznámych okolností v mobilnej záložnej nemocnici na východnom fronte.

Licinice

 • Nagy Johann II., roč. 1876, padol v boji na fronte v Haliči.

Lubeník

 • Sztvora Ján, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.

Mokrá Lúka

 • Gyurinkó Martin, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Kasper Pavel, roč. 1890, padol v boji na východnom fronte.

Muránska Lehota

 • Labos Peter Paül, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Senko Ján, roč. 1900, zomrel za neznámych príčin v poľnej nemocnici.

Muránska Zdychava

 • Ondruliak Ján, roč. 1890, padol v boji na východnom fronte.
 • Sziman Johann, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.
 • Sziman (Krojecz) Paül, roč. 1898, padol v boji na východnom fronte.

Muráň

 • Szojá Georg, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sztankovics Stefan, padol v boji na východnom fronte.

Prihradzany

 • Lůszpaj Stefan, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.

Ratkovské Bystré – m. č. Filier

 • Paljas Andreas, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.

Revúca

 • Adámi /Barbolič/ Johann, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Brinzsák Andreas, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Posevitz Albert Stefan, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.
 • Vieszt Karl, roč. 1885, padol v boji na východnom fronte.

Sirk

 • Pelech Martin, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici na území Uhorska.

Žihľava

 • Repa Pavel, roč. 1888, padol v boji na východnom fronte.

Okres Rimavská Sobota

Brádno

 • Galik Andreas, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v barákovej nemocnici.
 • Galik Ondřej, roč. 1893, zomrel v barákovej nemocnici.

Čerenčany

 • Hirkó Andreas, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Dolné Zahorany

 • Varga Štefán, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Drienčany – m. č. Papča

 • Bornai Andreas, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Gortva

 • Vincze Sigmund, 1884, zomrel za neznámych okolností na území Ruska.

Hodejka

 • Dósa Gustav, roč. 1884, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici v Haliči.

Hnúšťa

 • Demcsik Wilhelm, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.
 • Sirony Paul, roč. 1882, padol v boji na východnom fronte.
 • Szenko Johann, roč. 1895, zomrel v ruskom lazarete.

Hnúšťa – m. č. Polom

 • Szelcsán Michael, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.

Hrachovo

 • Gódor Johann, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.

Klenovec

 • Antal Ján, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Antalík Matej, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Benco Martin, roč. 1890, zomrel v Rusku pri návrate zo zajatia.
 • Blaho Ján, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Csernák Johann, roč. 1895, zomrel na následky zranenia v poľnom lazarete.
 • Csernák Paul, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Grlický Ján, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej nemocnici v Haliči.
 • Hroskó Johann, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kališka Ján, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Krištofik Pavel, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Roskó Andreas, roč. 1886,zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Szlatinszki Paul, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.
 • Vančik Martin, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vinczlav Paul, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vojtek Johann, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.

Kociha

 • Martincsok Stefan, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.

Kyjatice

 • Uhljár Johann, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Lehota nad Rimavicou

 • Jackuliak Juraj, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Potok

 • Geczko Johann Jakab, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.

Rakytník

 • Mikó Ladislaus, roč. 1876, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Rimavská Píla

 • Huljuk Michael, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Rimavská Seč

 • Komlós Josef, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Komlos Stefan, roč. 1885, padol v boji na výchondom fronte.

Rimavská Sobota

 • Můller Géza, roč. 1895, padol v boji na východnom fronte.
 • Sztankovícs Stefan, roč. neznámy, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Rimavské Janovce

 • Toma Andreas, roč. 1898, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Studená

 • Dancsok Josef, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností.

Tisovec

 • Demján Johann, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.
 • Dianiska Johann, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Caban Martin, roč. 1891, zomrel v zázemí.
 • Galik Johann, roč. 1895, padol v boji na východnom fronte.
 • Kriska Johann, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.

Tisovec – m. č. Rimavská Píla

 • Bataka Michal, roč. 1884,  zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Laczkó Michael, roč. 1895, padol v boji na východnom fronte.

Tomášová

 • Benyó Andreas, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Uzovská Panica

 • Demeter Josef, roč. 1886, omrel za neznámych okolností v civilnej nemocnici v Taliansku.

Veľké Teriakovce

 • Planka Paul, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.

Včelince

 • Biró Ladislaus, roč. 1895, zomrel na východnom fronte.

Vlkyňa

 • Radics Géza, roč. 1892, padol v boji na východnom fronte.

Okres Rožňava

Betliar

 • Griger Stefan, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.

Brdárka

 • Terray Ondrej, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.

Čierna Lehota

 • Ádami Pavel Ondrej, roč. 1881, padol na fronte v Karpatoch.
 • Trajba Ondrej, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.

Čoltovo

 • Antal Johann, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Dobšiná

 • Czerniczky Josef, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Gonu Jan, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.
 • Kotlár Karl, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.

Drnava

 • Bernát Ladislaus, roč. 1887, zomrel na východnom fronte.

Kobeliarovo

 • Cihaj Andreas, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Koceľovce

 • Novák Ludvik, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.

Krásnohorské Podhradie

 • Bernát Josef, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Kunova Teplica

 • Danko Karol, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností na fronte v Haliči.
 • Szabados Štefán, roč. 1895, padol v boji na východnom fronte.

Ochtiná

 • Tolnai Ludwig, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.

Plešivec

 • Lajban Stefan, roč. 1883, padol v boji na východnom fronte.
 • Vajda Štefan, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v divíznej sanitnej kolóne.

Rakovnica

 • Németh Andreas, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v honvédskej záložnej nemocnici.

Rejdová

 • Garan Krišiak Ján, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore v Rusku.
 • Vilim Ondrej, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.

Rochovce

 • Szüchan Andreas, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.

Rožňava

 • Resovszki Thomas, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.

Silica

 • Zajdó Emerich, roč. 1882, zomrel za neznámych príčin v ruskej zajateckej nemocnici.

Slavošovce

 • Bisztren Jan, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bodnarik Ondrej, roč. 1881, zomrel v zajateckom tábore v Taliansku.

Štítnik

 • Hricz Andreas, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vlachovo

 • Martinko Pavel, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.

Vyšná Slaná

 • Horváth Ladislav, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kresnyak Andreas, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szekerka Johann, roč. 1880, zomrel za neznámych okolností v epidemickej nemocnici.

Okres Sabinov

Nižný Slávkov

 • Hudy Johann, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Okres Snina

Ubľa

 • Pida Georg, roč. 1887, padol v boji na východnom fronte.

Okres Spišská Nová Ves

Danišovce

 • Helczmanovszky Johann, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hnilec

 • Bobák Stefan, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Okres Stará Ľubovňa

Veľký Lipník

 • Kocsemba Michael, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.

Okres Trebišov

Byšta

 • Timkó Andrej, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Cejkov

 • Goga Johann, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Gója Zoltán, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Hraň

 • Czelovsky Michael, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Kašov

 • Blanyár Michael, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.

Kazimír – m. č. Veľký Kazimír

 • Rojtás Michael, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.

Novosad

 • Potocki Johann, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici v Uhorsku.

Trebišov

 • Killár Michal, roč. 1899, padol v boji na talianskom fronte.

Okres Veľký Krtíš

Dolné Strháre

 • Borovský Jan, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Novák Josef, roč. 1885, padol v boji na východnom fronte.

Modrý Kameň

 • Halotta  Andreas, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Hrivnák Josef, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Szrnyik Julius, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Nová Ves

 • Berki Stefan, roč. 1897, zomrel na následky zranenia vo vojenskom lazarete.

Olováry

 • Vizi Stefan, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.

Pôtor

 • Hrnčiar Ján, roč. 1880, padol na fronte v Bukovine.

Sklabiná

 • Gyuricza Michael, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.
 • Jardek János, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici v Bukovine.
 • Lauko Pavel, roč. 1886, padol v boji na východnom fronte.

Veľký Lom

 • Penjak Josef, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.

Želovce

 • Brada Johann, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Okres Vranov nad Topľou

Cabov

 • Cvejkus Andreas, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Okres Zvolen

Babiná

 • Páleník Jan, roč. 1883, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici na území Uhorska.
 • Prajdák Juraj, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v ruskom zajateckom tábore.

Bacúrov

 • Fretiak Ján, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.

Dobrá Niva

 • Kozelniczki Johann, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Parobok Jiří, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Szeleczky Stefan, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Vidhol Ján, roč. 1893, padol v boji na fronte v Bukovine.

Lešť

 • Gašparides Ján, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Haragos Johann, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Hrutka Paul, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rutka Pavel, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v barákovej nemocnici.
 • Szjelnik Johann, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v domobraneckej nemocnici.

Lieskovec

 • Striež Ján, roč. 1893, zomrel na území Uhorska za neznámych okolností.

Očová

 • Gyebnár Paul, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.
 • Kankó Martin, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností v Uhorsku.
 • Odrobina Pavel, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej nemocnici.
 • Tereň Josef, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.

Pliešovce

 • Paulík (Ráchelkin) Ján, roč. 1877, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Penička Ján, roč. 1889, padol v boji na fronte v Bukovine.
 • Suchar Ján, roč. 1878, padol v boji na východnom fronte.
 • Vajda Johann, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v divíznej sanitnej kolóne.
 • Velki (Kovidak) Štefan, roč. 1890, Pliešovce (okres Zvolen). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Velki Štefan, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.

Sása

 • Hakkel Josef, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Tŕnie

 • Vonkommer Johann, roč. 1886, padol v boji na východnom fronte.

Turie Pole

 • Benyov Johann, roč. 1867, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Santa Brezovan Paül, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sulyan Michal, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici Červeného kríža.
 • Tóth Samuel, roč. 1893, zomrel za neznámych príčin v divíznom sanitnom ústave.
 • Trník Ján, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností pri transporte z frontovej línie.

Túrová

 • Halama Ján, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Ondrejkovič Ján, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.

Veľká Lúka

 • Zavoda Ján, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Zvolen

 • Melega Juraj, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Palka Pavel, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.
 • Simon Stefan, roč. 1882, zomrel za neznámych okolnosti v evakuačnej nemocnici.

Zvolen – m. č. Môťová

 • Zászló Georg, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Zvolenská Slatina

 • Horváth Martin, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Kolibik Georg, roč. 1884, padol v boji na východnom fronte.
 • Melichercsik Andreas, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici Červeného kríža.
 • Brodianszki Paül, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Paulik Ján, roč. 1888, padol v boji na východnom fronte.
 • Paulik Mathias, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.

Zvolenská Slatina – m. č. Slatinka

 • Nemecz Ondřej, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej nemocnici.

Železná Brežnica

 • Janák Pavel, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Okres Žilina

Jasenová

 • Keres Johann, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v ruskej evakuačnej nemocnici.

 

Vojaci FJB 32 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Česko

 • Gross Karl, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Heinz Ludwig, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kochanek Josef, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Koltscharsch W. Josef, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Werner Rüdolf, roč. 1892, padol v boji na východnom fronte.

Maďarsko

 • Fodor Ladislaus, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.
 • Gyurtán Johann, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Halani Stephen, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hegyi Josef, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hulitka Georg, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Illés Blasius, roč. 1898, padol na východnom fronte.
 • Janka Lüdwig, roč. 1885, zomrel v pešom divíznom sanitárnom ústave na východnom fronte za neznámych okolností.
 • Kakuk Stefan, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici za neznámych okolností v Rusku.
 • Kardos Josef, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kecskés Stefan, roč. 1882, padol v boji na východnom fronte.
 • Korláti Josef, roč. 1883, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Kormos János, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v nemocnici.
 • Kuszi Johann, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lázáry Zoltán, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Ludányi Ladislaus, roč. 1883, zomrel za neznámych okolností na východnom fronte.
 • Marhefka Johann, roč. 1890, padol v boji na území Uhorska.
 • Maxim Georg, roč. 1881, padol v boji na východnom fronte.
 • Mészáros Gabriel, roč. 1880, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Micsinszki Stefan, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Nagy Flórián, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Nagy Stefan, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Palcsuk Jan, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.
 • Picskár Demeter, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Rónai (Rámai) Lüdwig, roč. 1884, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej epidemickej nemocnici.
 • Seidl Josef, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szalontai Lukács, roč. 1887, zomrel za neznámych okolností v divíznej sanitnej kolóne.
 • Takács Pavel, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností vo vojnovej záložnej nemocnici.
 • Vincze Johann, roč. 1888, padol v boji na východnom fronte.

Rumunsko

 • Haurisz Georg, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Mandra Ladislaus, roč. 1888, padol v boji na východnom fronte.
 • Rednik Peter, roč. 1886, padol v boji na východnom fronte.

Ukrajina

 • Danczó Johann, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v barákovej nemocnici.
 • Dankanics Johann, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Dobos Ladislaus, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.
 • Dublyak Peter, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Duzsej Georg, roč. 1899, padol v boji na fronte v Taliansku.
 • Edelstein Majer, roč. 1892, padol v boji na východnom fronte.
 • Fodoszuk Peter Demeter, roč. 1895, padol v boji na východnom fronte.
 • Halász Johann, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Herskovits Abrahám, roč. 1879, padol na východnom fronte.
 • Hodovanecz Michael, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Holosinecz /Holužnicz/ Ladislaus /László/, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Homoki Josef, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Ivanics Ivánč Demeter, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ivánics Michael, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Jarema Fedor, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v evakuačnej nemocnici v Rusku.
 • Jerema Gábriel, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Juhász Johann, roč. 1895,  zomrel v pešom divíznom sanitárnom ústave na východnom fronte za neznámych okolností.
 • Kalánics Michael, roč. 1898, padol v boji na talianskom fronte.
 • Kampi Georg, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v barákovej nemocnici v Uhorsku.
 • Kazár Demeter, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej epidemickej nemocnici na fronte v Haliči.
 • Klein Pavel, roč. 1894, zomrel v záložnej nemocnici za neznámych okolností.
 • Kleinmann Ábrahám, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností v ruskom zajateckom tábore.
 • Kobin Ladislaus, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Krásznyánik Vasil (Johann), roč. 1895, padol v boji na východnom fronte.
 • Kuczin Johann Fedor, roč. 1880, padol v boji na východnom fronte.
 • Kulcsár Michal, roč. 1886, padol v boji na východnom fronte.
 • Lena Georg, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Lizanecz Ján, roč. 1878, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lödér Ján, roč. 1895, padol v boji na východnom fronte.
 • Lörincz Andreas, roč. 1891, padol v boji na východnom fronte.
 • Matyiko Ladislaus, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v sanitnom ústave.
 • Maxim Johann, roč. 1885, padol v boji na východnom fronte.
 • Mihalko Johann, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Paczo Nikolaus, roč. 1875, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Papgyakunik Peter, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.
 • Picskár Georg, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici v Uhorsku.
 • Pipcsák Michael, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.
 • Plaszkina Franz, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Podolej Georg, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Popovics Georg, roč. 1878, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Popovics Georg, roč. 1878, padol v boji na východnom fronte.
 • Popovits Johann, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici v Uhorsku.
 • Reberka Ladislaus, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.
 • Reberka Ladislaus, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.
 • Rosner Dávid, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sareno Ig. Aurelo , roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Snitzer Andreas, roč. 1899, padol v boji na talianskom fronte.
 • Steczo Franz, roč. 1879, padol v boji na východnom fronte.
 • Stolecs Fedor, roč. 1896, padol v boji na fronte v Bukovine.
 • Stolecz Fedor, roč. 1896, padol v boji na fronte v Bukovine.
 • Stolec – Uchac Fedor, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Styekola Stefan, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Sukaly Georg, roč. 1899, padol v boji na talianskom fronte.
 • Szabo Michael, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.
 • Szofilkanics Josef, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sztankaninecz Johann, roč. 1884, zomrel za neznámych udalostí v špeciálnom zdravotníckom ústave.
 • Tangel Adam, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.
 • Tegza Stefan, roč. 1883, padol v boji na východnom fronte.
 • Tomcsinecz Georg, roč. 1896, padol v boji na východnom fronte.
 • Tóth Bertalan, roč. 1895, padol v boji na východnom fronte.
 • Turjanicza Jan, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.
 • Vacsila Johann, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v nemocnici.
 • Verbics Petr, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Veréb Ladislav, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v špeciálnom zdravotnom ústave.
 • Virván Michael, roč. 1879, padol v boji na východnom fronte.
 • Vladimir Johann, roč. 1887, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Zékán Anton, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Zekány Johann, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Zelekovics Hermann, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Zibilcsák Johann, roč. 1880, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Züza Paül, roč. 1891, padol v boji na východnom fronte.
 • Zuzulinecz Jan, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.

Vojaci FJB 29 s neurčeným miestom bydliska:

 • Szöke Georg, roč. 1880, padol v boji na východnom fronte.

Zdroje: 

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk