Zoznam padlých vojakov K.u.K. FJB 15

 

Prápor poľných strelcov č. 15 patrí medzi rakúsko-uhorské jednotky, o ktorých vieme len veľmi málo informácií. Táto jednotka vznikla  až počas vojny. Pôvodný Prápor poľných strelcov č. 15 zanikol v roku 1890. Rozkazom zo dňa 1.10. 1890 bol ako 11. poľný prápor včlenený do Tyrolského pluku poľných strelcov. Nový Prápor Poľných strelcov vznikol v roku 1915. V bosnianskej obci Pale mala posádku nadpočetná časť mužstva Festungs Infanterie Battalion Nr. 2. Mužstvo tohto práporu doplnili pešiakmi z plukov IR 5, 25, 34, 60 a 65 a prápor oficiálne nazvali Práporom poľných strelcov č. 15.

Súčasne 16. júna 1915 s posádkou v Košiciach vzniklo aj náhradné teleso práporu pod velením kapitána poľných strelcov Eleméra Rubisa. Doplňovanie prápor získaval z územia košického vojenského veliteľstva, takže mužstvo bolo regrutované zo žúp: Abov, Boršod, Gemer, Heveš, Novohrad, Satmár, Sabolč a Zemplín. Záložná rota bola v marci 1917 premiestnená do Levoče, kde zostala do konca vojny. V júni 1915 bol tento prápor podriadený 18. horskej brigády (18. IBrig). Táto horská brigáda bola zaradená k 59. pešej divízii (59. ID). Táto divízia bola sformovaná v marci 1915 v Bosne z horských brigád, ktoré tu boli dislokované. Prvým veliteľom 59. ID sa stal poľný podmaršal Lukas Snjaric.

Divízia bojovala na Balkáne do júla 1915. V tomto období prevažne chráni hranice Bosny a Hercegoviny. Od júla do septembra roku 1915 pôsobí na talianskom fronte. Počas tohto obdobia sa divízia zúčastní 2. bitky na rieke Soča. Krst ohňom prápor prežil na talianskom fronte na planine Doberdó. Dňa 30. júla 1915 dostali rozkaz na znovuobsadenie stratených častí zákopov pred obcou Polazzo. Veliteľom práporu bol major Ferenc Bartek. Mužstvo sužované tropickou horúčavou, hladom a smädom kvôli nemožnosti zásobovania pod neustálou paľbou Talianov, sa až 2. augusta v noci podarilo nahradiť čerstvými jednotkami. Dostáva sa do zálohy asi 10 km za frontovou líniou v obci Hudi Log. Za tri dni dosiahli straty práporu v mŕtvych, zranených a nezvestných 529 mužov! V pekle Doberda bojoval prápor do 11. septembra 1915.

V septembri 1915 je divízia opäť presunutá na Balkán. V noci zo 6. na 7. októbra 1915 je FJB15 na uhorskej strane Dunaja, severne od ostrova Kožara, naproti pevnosti Kalemegdan. Zúčastní sa prechodu Dunaja a Sávy. Divízia je prítomná aj pri dobytí Belehradu v októbri a potom bojuje južne od mesta Belehrad a v centrálnom Srbsku. Obsadenie Belehradu stálo prápor životy 3 dôstojníkov a 107 padlých vojakov. Zranilo sa 9 dôstojníkov a 356 vojakov, 83 ľudí bolo nezvestných.

Po Belehrade prenasledovali strelci ustupujúceho nepriateľa, ktorý spočiatku kládol silný odpor.  Od decembra bojuje na hraniciach Čiernej Hory a v nasledujúcom mesiaci sa zúčastňuje invázie do tohto štátu. Miestami ďalších stretov boli obce Mokri Log, Avala, Bočanica, Mitrovica. Nasledovala kapitulácia Čiernohorcov, potom odchod cez Cetinje a Lovče do Boky Kotorskej, odkiaľ bol vo februári 1916 prápor presunutý do južného Tyrolska.

 Vo februári 1916 sa zase 59. pešia divízia vracia na taliansky front. Južnotyrolská ofenzíva začala zo 14. na 15. mája 1916. Prápor pod vedením majora Sándora Reinprechta mal postavenia pri meste Rovereto. V oblasti Tyrolska sa divízia zúčastnila bojov v okolí Folgaria-Lavarone, či Asiaga. V júni sa začala Brusilovová ofenzíva na východnom fronte. Rakúsko-uhorská armáda urýchlene presúvala na východný front všetky dostupné posily. Dňa 10. júna prápor stiahli do zálohy a až o niekoľko dní sa dozvedeli, že z dôvodu ruského prielomu pri meste Luck sa dobre začatá ofenzíva rakúsko-uhorskej armády zastavila a prápor sa dostane na severovýchodné bojisko. Poľný prápor č. 15 , ale aj  celá  59. pešia divízia dorazila v júni 1916 na východný front. Začiatkom júla 1916 prichádzajú do obce Nadworna (Nadvirna, Ukrajina). 23. júla sa dostávajú do postavenia pri obci Deľatyn. Veliteľom práporu bol vtedy kapitán Gyula Farkas. Po ťažkých bojoch s Rusmi v auguste 1916 pokračujú v ústupe až po obec Kosmaczka Gora juhozápadne od mesta Stanislau, kde si vybudovali nové postavenia a týždne žili v relatívnom kľude.

Od ruskej jesennej ofenzívy sa divízia zdržiava v Bukovine. V októbri 1916 sa dostávajú do Bukoviny pri obci Kirlibaba (Cârlibaba, Rumunsko), kde zostanú 10 mesiacov a absolvujú viacero útokov i obranných akcií. V auguste 1917 sú medzi jednotkami obsadzujúcimi Bukovinu.

Od začiatku roka 1918 je súčasťou rakúsko-uhorských okupačných síl na Ukrajine. Postupujú cez Ukrajinu a dostávajú sa až po Nikolajevsk severne od Odesy. Odtiaľ ich vrhnú na srbské bojisko, kde sa však už zúčastnia len ústupových akcií. Prápor sa aj v októbri 1918 správal disciplinovane a ako uzavretá jednotka sa dostal na stanovište náhradného práporu v Levoči, kde si dôstojníci aj členovia mužstva plnili vojenskú povinnosť do konca vojny.

Medzi padlými vojakmi FJB 15 boli aj títo vojaci:

Okres Banská Bystrica

Banská Bystrica

 • Dobrota Andreas, roč. 1894, zomrel v zajateckej nemocnici v Taliansku.
 • Frim Josef, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

Banská Bystrica – m. č. Kostiviarska

 • Szlinka Johann, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Banská Bystrica – m. č. Uľanka

 • Šteffka Ján, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

Medzibrod

 • Zazrivec Ján roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Môlča

 • Pecník Ján, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.
 • Pecznik Ondrej, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.

Ondrej nad Hronom

 • Fortyák Josef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Riečka

 • Donoval Karol, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.

Selce

 • Szedilek Cirill, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Banská Štiavnica

Počúvadlo

 • Steiner Isidor, roč. 1891, zomrel v zázemí.

Okres Brezno

Bacúch

 • Betka Ignác, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Beňuš

 • Burza Ján, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nemcsok Johann, roč. 1894, zomrel na fronte v Haliči.

Čierny Balóg

 • Kováčik Rudolf, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Čierny Balóg – m. č. Fajtov

 • Turna – Kristyanove Jozef, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

Dolná Lehota

 • Panik Josef, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

Horná Lehota

 • Slameň Jozef, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.
 • Slámený František, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.

Hronec

 • Bubelini Juraj, roč. 1889, padol na fronte v Taliansku.
 • Czaban Emil, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Jávorčik Adalbert, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Korbačka Ignác, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Korbačka Ignác, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Stulajter Juraj, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Michalová

 • Alberti Johann, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Mýto pod Ďumbierom

 • Čellar Adolf, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Šarik Michal, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Pohorelá

 • Kuklica Jiři, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.

Pohronská Polhora

 • Kurcsik/Kůrtyik Jan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mutnyan Josef, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.
 • Smalecz Matej, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Polomka

 • Pillár Ján, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.

Okres Bytča

Štiavnik

 • Machzinik Ján, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Okres Detva

Detva

 • Lakota Juraj, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.

Detvianska Huta

 • Berki Ľudevit, roč. 1896, padol na fronte v Srbsku.

Horný Tisovník

 • Blasko Tomas, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.

Hriňová

 • Lalik Štefan, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Sztjeranka Matúš, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Trebulya František, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.
 • Vilhan Imrich, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Klokoč

 • Gonda Martin, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Sliacky Ján, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Stožok

 • Szljaczki Johann, roč. 1866, padol na fronte v Srbsku.

Vígľaš

 • Remeselnik Josef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vígľašská Huta – m. č. Kalinka

 • Tuharaszky Pavel, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

Okres Gelnica

Smolnícka Huta

 • Krompaszki Martin, roč. 1893, padol na fronte v Bukovine.

Okres Hlohovec

Merašice

 • Prazsinka Stefan, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.

Okres Humenné

Hrabovec nad Laborcom

 • Grundza Ján, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hosztnyák Ondrej, roč. 1891, padol na fronte v Srbsku.

Jasenov

 • Katkoczin Johann, roč. 1881, padol na fronte v Albánsku.

Ptičie

 • Molokač Ján, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.

Okres Kežmarok

Kežmarok

 • Genersicha Bedřich, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Košice

Košice

 • Arvai Koloman, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Benedek Andreas, roč. 1898, padol počas okupačnej služby na Ukrajine.
 • Gromovszki Josef, roč. 1887, padol na fronte v Bukovine.
 • Judai Josef, roč. 1899, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Kosztyó Štefan, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kukla Karol, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Košice – m. č. Šaca č. Buzinka

 • Miklós Emmerich, roč. 1886, padol na fronte v Taliansku.
 • Singer Dávid, roč. 1899, zomrel v zázemí.

Košice – m. č. Šebastovce

 • Krajnyák Paül, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Košice – okolie

Čaňa

 • Moró Johann, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.

Ďurkov

 • Dionda Johann, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Košická Belá – m. č. Košické Hámre

 • Rendes Jakab, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Medzev – m. č. Nižný Medzev

 • Můlarcsik Ladislav, roč. 1878, padol na fronte v Srbsku.
 • Sorger Ján, roč. 1892, padol na fronte v Srbsku.

Moldava nad Bodvou

 • Kírály Stefan, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.

Mudrovce

 • Weisz Eugen, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.

Nižná Myšľa

 • Mura Andreas, roč. 1898, padol na fronte v Bukovine.

Olšovany

 • Szopkó Eged Johann, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.

Veľká Ida

 • Andik Ján, roč. 1896, zahynul na fronte v Taliansku.

Okres Levoča

Levoča

 • Holub Josef, roč. 1878, padol na fronte v Bukovine.

Okres Lučenec

Dobroč

 • Szidarcsik Josef, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

Lučenec

 • Hegedüs Ondrej, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.

Šávoľ

 • Palcsó Jozef, roč. 1892, padol na fronte v Srbsku.

Okres Medzilaborce

Repejov – m. č. Pravrovce

 • Goga Michael, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Michalovce

Kaluža

 • Obsatnyik Johann, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.

Moravany

 • Tkács Johann, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.

Trnava pri Laborci

 • Horanics Michael, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.

Okres Poltár

Kokava nad Rimavicou

 • Robl Julius, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Prešov

Prešov

 • Hodik Štefan, roč. 1898, padol na fronte v Bukovine.

Okres Prievidza

Prievidza – m. č. Veľká Lehôtka

 • Letavay Adam, roč. 1879, padol na fronte v Bukovine.

Okres Revúca

Levkuška

 • Lazok Vojtech, roč. 1890, padol na fronte v Srbsku.

Muráň

 • Laurencsik Eduard, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.

Okres Rimavská Sobota

Klenovec

 • Roško Ján, roč. 1885, padol na fronte v Bukovine.

Rimavská Sobota

 • Seres Ladislav, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.
 • Teleki Johann, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.

Stará Bašta

 • Tóth Ignátz, roč. 1885, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Okres Rožňava

Brzotín

 • Bernáth Ľudevít, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

Dobšina

 • Ernszt Ján, roč. 1890, padol na fronte v Bukovine.

Okres Senica

Smolinské

 • Petráš Kristián, roč. 1877, padol na fronte v Taliansku.

Okres Snina

Veľká Poľana

 • Cziczanics Michal, roč. 1891, padol na fronte v Srbsku.

Okres Sobrance

Nižné Nemecké

 • Mikula Paul, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Stropkov

Chotča

 • Gofa Andreas, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.

Krišlovce

 • Zajaros Michal, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.

Tokajík

 • Pán Johann, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.

Okres Trebišov

Hraň

 • Vargapál Andreas, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.

Kráľovský Chlmec

 • Kravianszky Juraj, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pinter Štefan, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.

Lastovce

 • Kiszely Josef, roč. 1892, padol na fronte v Bukovine.

Streda nad Bodrogom

 • Takács Franz, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Vranov nad Topľou

Ondavské Matiašovce

 • Timkó Josef, roč. 1890, padol na fronte v Bukovine.

Rudlov

 • Perzsely Georg, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Zvolen

Babiná

 • Buzalka Ján, roč. 1892, zomrel na fronte v Srbsku.

Bacúrov

 • Kucsera (Šrknác) Johan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kútny Ondrej, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Stupkai Pavel, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Dobrá Niva

 • Švarc Pavel, roč. 1894, padol na fronte v Bukovine.

Michalková

 • Kuzma Ondrej, roč. 1893, padol na fronte v Srbsku.

Očová

 • Babicz Mikuláš, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Babicz Peter, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Csérny Pavel, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Senko Ján, roč. 1891, padol na fronte v Slovinsku.
 • Slobodnik Pavel, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pliešovce

 • Lukács Stefan, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.
 • Paloů (Brechlik) Johann, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Palov Juraj, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Podzámčok

 • Slúka Ondrej, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

Tŕnie – m. č. Kašová Lehôtka

 • Laczkó Anton, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.

Zvolen

 • Ostrihoň Ondrej, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zvolenská Slatina

 • Chovan Pavel, roč. 1892, zomrel počas železničného transportu.
 • Lalik – Tuschin Juraj, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Noszal Martin, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Sanitráz Martin, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

 

Vojaci FJB 15 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Česká republika

 • Schramek František, roč. 1893, padol na fronte v Srbsku.

Maďarsko

 • Bodnár Jozef, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Braun Andreas, roč. 1895, padol na fronte v Rumunsku.
 • Broth Franz, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.
 • Demeter Josef, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.
 • Dobai Nikolaus, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.
 • Hegedüs Josef, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiss Stefan, roč. 1892, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Komlódi Alexander, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.
 • Lapis Johann, roč. 1877, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Molnár Julius, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.
 • Pacsůta Johann, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Pozbai Johann, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Szabó Karl, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Szántó Stefan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szendi Andrej, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tóth Ján, roč. 1889, padol na fronte v Srbsku.
 • Urban Johann, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vizner Josef, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rumunsko

 • Belu Jan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ukrajina

 • Bihůn Ladislav, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.
 • Bliszkůn Michael, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.
 • Danka Michael, roč. 1878, padol na fronte v Bukovine.
 • Grünstein Hermann, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.
 • Grünstein Samuel, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gruszman György, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hancsák Andreas, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Herskovics Mór, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Kaluja Karol, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiss Franz, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lyakovecz Elek, roč. 1894, padol na fronte v Albánsku.
 • Maczó Michal, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.
 • Markovics Georg, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.
 • Máté Andreas, roč. 1891, padol na fronte v Bukovine.
 • Nagy Alexander, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Pinzsůlya Sztanko, roč. 1879, padol na fronte v Bukovine.
 • Sepa Juraj, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.
 • Szeman Nikolaus, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Varga Stefan, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.
 • Vaskeba Ladislaus, roč. 1885, padol na fronte v Taliansku.
 • Vokanecz Jan, roč. 1884, padol na fronte v Taliansku.
 • Volf Johann, roč. 1890, padol na fronte v Bukovine.

Vojaci FJB 15 bez určenia bydliska:

 • Majer Josef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete:

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk