Zoznam padlých vojakov K. u. HIR 14

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 14 (Nyitrai 14. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Nitre. V Nitre bol umiestnený štáb pluku s I. a III. práporom a v Leviciach jeho II. prápor. Pluk bol v rámci IV. honvédskeho dopľnovacieho obvodu v Bratislave doplňovaný z týchto obvodov, resp. krajov: Tekovský – všetky okresy, Ostrihomský – všetky okresy, Hontiansky – všetky okresy s mestom Banská Štiavnica a Nitriansky – okres Nitra. To v praxi znamená, že v ňom slúžili muži z väčšej časti západného, menšej stredného Slovenska a z okresu severomaďarského mesta Ostrihom (Esztergom, Maďarsko). Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku následovné: 85 % Slováci, 15 % ostatné národnosti.  Veliteľom pluku bol plukovník Lazarus Formanek.

Mobilizačné plány určovali nitriansky pluk č. 14 spolu s trenčianskym č. 15 do zostavy nitrianskej 74. honvédskej pešej brigády, ktorá bola súčasťou 37. honvédskej pešej divízie z Bratislavy. Táto divízia bola určená na front v Haliči. Takmer celú vojnu bola 37. honvédska divízia podriadená V. zboru z Bratislavy, v rámci ktorého absolvovala mnohé ťažké boje na východnom fronte. Začiatkom apríla 1918 bola divízia stiahnutá do zázemia, ale v polovici júli velenie poslalo 37. honvédsku pešiu divíziu na taliansky front, kde prebiehal jej výcvik a akomodácia na nový typ bojiska, avšak už koncom septembra bola divízia znova prevelená na francúzske bojisko, kde však už až do skončenia vojny nezasiahla do bojov, keďže opäť prebiehal jej výcvik.

 Medzi padlými vojakmi nitrianskeho HIR 14 boli aj títo vojaci:

 

Okres  Banská Bystrica

Banská Bystrica – m. č. Kremnička

 • Beník Ján, roč. 1879, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Prenčov

 • Fridel František, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Okres  Banská Štiavnica

Banská Belá

 • Antošik Martin, roč. 1887, padol na fronte v Rumunsku.
 • Černay Florian, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Banská Štiavnica

 • Cserný Karol, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Horváth Ondrej, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Banská Štiavnica – m. č. Štefultov

 • Brezniansky František, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Ilija

 • Gaubek Ján, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Svätý Anton

 • Chovanecz Karol, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ivicz Štefan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Žakýl

 • Gráfik Ján, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

 • Kiasz Ján, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čuklasovce

 • Holbay Michal, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Okres Brezno

Braväcovo

 • Goré Alexander, padol na východnom fronte.

Okres Bytča

Hradná – Súľov m. č. Súľov

 • Kacsinec Ondrej, roč. ?, padol na východnom fronte.

Štiavnik

 • Adamcsík Melicher, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.

Okres Dolný Kubín

Osádka

 • Jurák Michal, roč. 1875, padol na fronte v Rumunsku.

Okres Dunajská Streda

Kútniky

 • Bíró František, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Galanta

Kajál

 • Csemez Daniel, roč. 1897, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Okres Hlohovec

Dvorníky

 • Ilok Ján, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Hlohovec

 • Chlopil Anton, roč. 1894, bojisko na fronte v Taliansku.

Madunice

 • Gazdik Matej, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Sasinkovo

 • Gaspar Štefan, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Okres Ilava

Zliechov

 • Dávid Ján, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Okres Komárno

Bátorove Kosihy

 • Bona Andrej, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Dick Gerson, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Búč

 • Domonkos Ondrej, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Kerekes Jozef, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Moča

 • Egyeg Kalman, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Modrany

 • Borsányi Štefan, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Krupina

Čabradský Vrbovok

 • Gajdoš Ján, roč. 1891, Čabradský Vrbovok (okres Krupina). Padol na východnom fronte.

Dolné Mladonice

 • Kamasz Ján, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Drážovce

 • Gyemjer Ján, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.

Drienovo

 • Gyurkó Ján, roč.1885, padol na fronte v Haliči.

Hontianske Nemce – m. č. Rakovec

 • Bucsik Karol, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Hontianske Nemce – m. č. Sitnianska Lehôtka

 • Hamorszky Pavel, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Horné Rykynčice

 • Greguš Ján, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.

Horné Terany

 • Gazdík Ján, roč 1879, padol na fronte v Taliansku.

Krupina

 • Benkö Karol, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Dado Gregor, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Ladzany

 • Csabay Andrej, roč. 1873, padol na východnom fronte.
 • Christof Janoš, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sebechleby

 • Cipser Karol, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Senohrad

 • Gaspar Štefan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Súdovce

 • Dobolszký Jozef, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Terany

 • Albertir Juraj, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.

Okres Levice

Bátovce

 • Basta Franz, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kepenczai Gregor, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Beša

 • Kálnai Ondrej, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Bohunice

 • Csalonka Martin, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.

Čaka

 • Archel Ján, roč. 1883, padol na fronte v Rumunsku.
 • Kis Matej, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Čata

 • Antal Pavel, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Bazsó Julius, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Demandice

 • Duhaný Ján, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dolná Seč

 • Heizer Ludevít, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Drženice

 • Gunár Daniel, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici v ruskom zajatí.

Farná

 • Csomor-Talpas Ján, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Jonas Štefan, roč. 1875, padol na východnom fronte.

Hontianska Vrbica

 • Haraugozo Jozef, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Jur nad Hronom

 • Gubik Ján, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Keť

 • Hajmás Štefan, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Levice

 • Guba Štefan, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Hochreiter Štefan, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Levice – m. č. Čankov

 • Benko Jan, roč. 1895, zomrel vo vojenskom lazarete.

Malé Kozmálovce

 • Hegó Matej, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Nýrovce

 • Horváth Alexander, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Plášťovce

 • Buda Jan, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Pohronský Ruskov

 • Hereug Ján, roč. 1889, padol na fronte v Rumunsku.

Pukanec

 • Ciglan Jan, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gregus Samu, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Hauskovics Samuel, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Kakara Geyza, roč. 1880, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Rybník

 • Hudec Elek, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Kiššik Ján, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sikenica

 • Bóna Karol, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Starý Tekov

 • Irpiska Michal, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Jančo Štefan, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Šahy

 • Csajka Pavel, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šalov

 • Bartos Peter, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Tekovské Lužany

 • Cserba Ondrej, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Kis Ondrej, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Tekovské Lužany m. č. Tekovské Lužianky

 • Hárs Karol, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Jacobey Ondrej, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Tlmače

 • Brumlovský Gregor, roč. 1896, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Veľké Ludince

 • Csenger Imrich, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Csomor Jan, roč. 1874, padol na východnom fronte.
 • Csomor Ludvik, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Veľký Ďur

 • Benický František, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Veľký Ďur – m. č. Dolný Ďur

 • Hasala Štefan, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Veľký Ďur – m. č. Horný Ďur

 • Holečka Adam, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Želiezovce

 • Adler Viktor, roč. 1873, padol na východnom fronte.
 • Doka Ján, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Gregor Ondrej, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Okres Martin

Martin

 • Brtanyi Ľudevít, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Okres Malacky

Jablonové

 • Halinár Anton, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Vysoká pri Morave

 • Klacska Štefan, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Okres Myjava

Brezová pod Bradlom

 • Javorka Peter, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.

Kostolné

 • Czibulka Ján, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Podkylava

 • Huko Štefan, roč. 1886, padol na fronte v Rumunsku.

Okres Nitra

Bádice

 • Gál Vavro, roč. 1874, Bzádice (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Cabaj – Čápor

 • Gemel Pavel, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Čab

 • Boszák Michal, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Čsampai Bartolomei, roč. 1880, padol na fronte v Bukovine.

Čakajovce

 • Bojda Jozef, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Bojda Jozef, roč. 1881, padol na fronte v Rumunsku.
 • Ivančík Gaspar, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čifáre

 • Borbély Jozef, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Imre Julius,  roč. 1892, padol na východnom fronte.

Dyčka

 • Harangozó Štefan, roč. 1876, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Golianovo

 • Jonis Matej, roč. ?, padol na fronte v Karpatoch.

Horné Lefantovce

 • Jancsik Pavel, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Ivanka pri Nitre – m. č. Lúky – Gergeľová

 • Grac Martin, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kaňa Jozef, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Janíkovce

 • Halák Jozef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jelenec

 • Gál Jozef, roč. ?, padol na východnom fronte.
 • Hock Ján, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Jančo Michal, roč. 1891, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Klasov

 • Kausek Jozef, roč. 1882, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Lehota

 • Chlebec Ján, roč. 1875, padol na fronte v Rumunsku.

Ľudovítová

 • Franyo Andrej, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Mojmírovce

 • Doles Pavol, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Nitra

 • Aujeszký Jenö, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Benko Ľudevit, roč. ?, padol na východnom fronte.
 • Czidorák Ján, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horti Jozef, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Hromy Julius, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chromý Alexander, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nitra – m. č. Mynárce

 • Bozán Ján, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Bozany Štefan, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Csepszky Josef, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nitra – m. č. Janíkovce

 • Blaho Ján, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Csurgali Štefan, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Čurka Teodor, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.

Nové Sady

 • Arbet Ján, roč. 1887, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Podhorany – m. č. Mechenice

 • Dobos Martin, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Dobos Sigismund, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Fülöp Zigmund, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Király Michal, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Pohranica

 • Fisinceller Martin, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Preseľany

 • Gál Martin, roč. 1881, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Svätoplukovo

 • Árpáš Jozef, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Blaho Jozef, roč. 1878, padol na fronte v Albánsku.

Šalgovce

 • Denga Josef, roč. ?, padol na východnom fronte.

Šurianky

 • Haban Jozef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici v ruskom zajatí.

Veľké Kozmálovce

 • Arendas Gregor, roč. ?, padol na východnom fronte.

Veľké Zálužie

 • Bíro František, roč. 1877, padol na fronte v Bukovine.

Veľký Lapáš

 • Guk Karol, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Vráble

 • Drapák Jozef, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Frunyi Ján, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Vráble – m. č. Horný Oháj

 • Bogyó František, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Bogyó Ján, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Výčapy – Opatovce

 • Bede  Ludvik, roč. 1877, padol na fronte.

Zbehy

 • Horka František, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Žirany

 • Dalloš Martin, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Elgyűtt Klement, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Okres Nové Mesto nad Váhom

Stará Turá

 • Buno Ján, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.

Okres Nové Zámky

Bánov

 • Bednárik Pavel, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Bardoňovo

 • Ciria Žigmond, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Belá

 • Kelemen Karol, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bešeňov

 • Guba Mikuláš, roč. 1896, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Kecskés Leopold, roč. 1888, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Chľaba

 • Bogdanij Pavel, roč. 1885, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Dvory nad Žitavou

 • Csajka Pavel, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Gbelce

 • Heks Zoltán, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hul

 • Hruška Pavel, roč. 1878, padol na fronte v Karpatoch.

Kamenín

 • Kelecséniy Mór, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Komjatice

 • Gróf Emerich, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Malá nad Hronom

 • Bernát-Kiscindi Jozef, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Mužla

 • Fodor Ján, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Obid

 • Gora Michal, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Podhájska m. č. Belek

 • Ivan Benedek, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Ivan Ján, roč. 1879, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Radava

 • Ivan Armin, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Svodín

 • Berek Jan, roč. 1893, padol na fronte v Bukovine.

Šurany – m. č. Veľký Sek

 • Blanár Štefan, roč. 1878, padol na fronte v Rumunsku.

Trávnica

 • Dulai Zigmund, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Úľany nad Žitavou

 • Bodszar Ferdinand, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Bodzsár Jozef, roč. 1886, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Okres Partizánske

Chynorany

 • Bezák Bálint, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Kolačno

 • Glück Jakub, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Veľké Kršteňany /Malé Kršteňany

 • Elíás Jozef, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Veľké Uherce

 • Foltán Ján, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Guba Tomáš, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Žabokreky nad Nitrou

 • Burian Rudolf, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Okres Piešťany

Dolný Lopašov

 • Ilenčík Martin, roč. 1872, padol na fronte v Rumunsku.

Okres Považská Bystrica

Horná Mariková / Dolná Mariková

 • Gaspaník Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Považská Bystrica

 • Kalász Ján, roč. 1876, padol na fronte v Slovinsku.

Okres Prievidza

Čereňany

 • Gavljak Jozef, roč. 1873, padol na východnom fronte.
 • Gogola Jozef, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.

Dlžín

 • Bielik Josef, roč. 1884, padol na fronte v Bukovine.

Dolné Vestenice

 • Czvopa Jozef, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Koš

 • Grolmuzs Štefan, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Nedožery – Brezany

 • Jamocska Jozef, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Nitrianske Pravno

 • Ceizel Jozef, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Oslany

 • Hugyesz Jozef, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Radobica

 • Csilják Lukáč, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Franc Tomáš, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Okres Revúca

Turčok

 • Blahút Juraj, roč. 1885, zomrel na fronte v Taliansku.

 

Okres Rimavská Sobota

Jesenské

 • Imre Vilém, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Senec

Hamuliakovo

 • Kiss Imrich, roč. 1879, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Okres Sobrance

Hnojné

 • Červenák Michal, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Šaľa

Šok

 • Gombík Štefan, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Okres Topoľčany

Bodok

 • Brattó Boldiszar, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Čermany

 • Jakubicska Bernát, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Dvorany nad Nitrou

 • Bizony Ján, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Prašice

 • Božik Michal, roč. 1891, padol na fronte v Rumunsku.

Preseľany

 • Asztalos Juraj, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Radošina

 • Jakubička Jozef, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Závada

 • Csernák Tomáš, roč, 1873, padol na východnom fronte.

Okres Trebišov

Nová Vieska pri Bodrogu

 • Ducs Johann, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Trenčín

Opatovce

 • Furda Karol, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Trenčín – m. č. Hanzlíková

 • Ďuriš Andrej, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Okres Trnava

Biňovce

 • Daniš Štefan, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Boleráz

 • Císar Michal, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pavlice

 • Horvath Imrich, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Okres Veľký Krtíš

Koláre

 • Czaki Alexander, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Opava

 • Gyurkovkin Ján, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Stredné Plachtince

 • Bartyik Ján, roč.1884, padol na fronte v Haliči.
 • Belic Michal, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Sucháň

 • Heves Pavel, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Trebušovce

 • Demény Ladislav, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vinica

 • Hulya Augustín, roč. 1893, padol na fronte v Rumunsku.

Okres Zlaté Moravce

Beladice

 • Belko Mikuláš, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Červený Hrádok

 • Gál Ján, roč. 1883, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Hosťovce

 • Hodossy Karol, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Hudec Ján, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Čaradice

 • Holečka Michal, roč. 1877, padol na východnom fronte.

Choča

 • Drgoňa Albert, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Kéri Matej, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Jedľové Kostoľany

 • Havala Ján, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Kostoľany pod Tribečom

 • Hruz Šimon, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Kozárovce

 • Červenák Ján, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Ďurovič Karol, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Hlava Viktor, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Holecska Ján, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Hruška Michal, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Obyce

 • Batyó Eve, roč. 1879, padol na východnom fronte.
 • Batyó Krištof, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Prílepy

 • Horný Jozef, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Sľažany

 • Barta Štefan, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Topoľčianky

 • Bednár František, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Birdás Rudolf, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.

Vieska nad Žitavou

 • Csanda Michael, roč. 1893, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Csorna Ladislav, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Velčice

 • Hornyacsek Emil, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Veľké Vozokany

 • Béres Jozef, roč.1891, padol na východnom fronte.
 • Havetta Mikuláš, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Volkovce

 • Frajka Pavel, roč. 1882, Volkovce (okres Zlaté Moravce). Padol na východnom fronte.

Zlaté Moravce

 • Jakubovič Vincenc, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Kardos Anton, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Žitavany – m. č. Kňažice

 • Chren Krištof, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Okres Zvolen

Zvolenská Slatina

 • Cibuľa Pavel, roč. 1883, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Okres Žarnovica

Brehy

 • Drienovszký František, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Kaszan Štefan, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Hodruša – Hámre

 • Buri Štefan, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Hrabičov

 • Jakocsni Jozef, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Jánoš Ján, roč. 1884, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Hronský Beňadik – m. č. Psiare

 • Czapalai Filip, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Kľak

 • Bistirt Jozef, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Orovnica

 • Forgač Jozef, roč. 1880, padol na fronte v Karpatoch.

Píla

 • Abraham Gejza, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Hoz Bartos Michal, roč.1887, padol na východnom fronte.
 • Jakal Karol, roč. 1899, padol  na fronte v Taliansku.

Rudno nad Hronom

 • Duchaj Gustáv, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Veľká Lehota

 • Garaj-Csizik ?, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.
 • Gardy Ludvik, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Veľké Pole

 • Bugyanszký Štefan, roč. 1877, padol na východnom fronte.

Žarnovica

 • Danko Jozef, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Žiar nad Hronom

Bzenica

 • Hurta Jozef, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Dolná Ves

 • Gaspar Anton, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Horná Ždaňa

 • Gyuris Jozef, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Horné Opatovce

 • Hrno Jozef, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Janova Lehota

 • Frömmel Pavel, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Gál Georg, roč. 1865, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Greschner Pavel, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Ivan Pavel, roč. 1876, padol na východnom fronte.

Jastrabá

 • Gyurjan Jan, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Kopernica

 • Gertel Ľudevít, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Lovča

 • Kabina Štefan, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Lovčica-Trubín

 • Beňadik Pavel, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.
 • Jeszenak Anton, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.

Lutila

 • Breziansky Pavel, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Nevolné

 • Gobias Ján, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.

Prestavlky

 • Haško Jozef, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Žiar nad Hronom

 • Gulička Ján, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Kasiar Josef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vyhne

 • Antal Ondrej, roč. 1881, padol na východnom fronte.

 

Vojaci HIR 14 narodení mimo územia Slovenska:

Česká republika

 • Chrenčík Ján, roč. 1876, padol na fronte v Bukovine.

Maďarsko

 • Czellahó František, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Czenki Istvan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 •  Juhász Ján, roč. 1876, Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rumunsko

 • Kiver Juraj, roč. 1889,zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ukrajina

 • Devján Alexius, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Okres Žilina

Brezany

 • Gatial Ján, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Vojaci HIR 14 bez určenia bydliska:

 • Bobor Ján, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Halač Jozef, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4315

Be Sociable, Share!