Zoznam padlých vojakov K. u. HIR 14

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 14 (Nyitrai 14. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Nitre. V Nitre bol umiestnený štáb pluku s I. a III. práporom a v Leviciach jeho II. prápor. Pluk bol v rámci IV. honvédskeho dopľnovacieho obvodu v Bratislave doplňovaný z týchto obvodov, resp. krajov: Tekovský – všetky okresy, Ostrihomský – všetky okresy, Hontiansky – všetky okresy s mestom Banská Štiavnica a Nitriansky – okres Nitra. To v praxi znamená, že v ňom slúžili muži z väčšej časti západného, menšej stredného Slovenska a z okresu severomaďarského mesta Ostrihom (Esztergom, Maďarsko). Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku následovné: 85 % Slováci, 15 % ostatné národnosti.  Veliteľom pluku bol plukovník Lazarus Formanek.

Mobilizačné plány určovali nitriansky pluk č. 14 spolu s trenčianskym č. 15 do zostavy nitrianskej 74. honvédskej pešej brigády, ktorá bola súčasťou 37. honvédskej pešej divízie z Bratislavy. Táto divízia bola určená na front v Haliči. Takmer celú vojnu bola 37. honvédska divízia podriadená V. zboru z Bratislavy, v rámci ktorého absolvovala mnohé ťažké boje na východnom fronte. Začiatkom apríla 1918 bola divízia stiahnutá do zázemia, ale v polovici júli velenie poslalo 37. honvédsku pešiu divíziu na taliansky front, kde prebiehal jej výcvik a akomodácia na nový typ bojiska, avšak už koncom septembra bola divízia znova prevelená na francúzske bojisko, kde však už až do skončenia vojny nezasiahla do bojov, keďže opäť prebiehal jej výcvik.

 Medzi padlými vojakmi nitrianskeho HIR 14 boli aj títo vojaci:

 

Okres  Banská Bystrica

Banská Bystrica – m. č. Kremnička

 • Beník Ján, roč. 1879, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Beluj

 • Maňuch Michal, roč. 1874, padol na fronte v Bukovine.

Kremnička

 • Tomčáni Michal, roč. 1869, padol na východnom fronte.

Nemce

 • Šimút Štefan, roč. 1873, padol na fronte v Rumunsku.

Prenčov

 • Fridel František, roč. 1881, padol na východnom fronte.

 

Okres  Banská Štiavnica

Baďan – m. č. Klastava

 • Ondrik Ján, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Banská Belá

 • Antošik Martin, roč. 1887, padol na fronte v Rumunsku.
 • Černay Florian, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lajčiak Ján, roč. 1873, padol na východnom fronte.

Banská Štiavnica

 • Cserný Karol, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Horváth Ondrej, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Klein Michal, roč. ?, padol na fronte v Karpatoch.
 • Labuda František, roč. 1880, padol na fronte v Karpatoch.
 • Lehoczký Štefan, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Nemčok Štefan, roč. 1897, padol na fronte v Slovinsku.
 • Pajerský Jozef, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pecher Karol, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.
 • Prokaj Ján Florián, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Prunner Jozef, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Riedl Gabriel, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Súry Michal, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Sziago Vojtech, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Ulbrich Michal, roč. 1878, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Banská Štiavnica – m. č. Štefultov

 • Brezniansky František, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Banský Studenec

 • Zorvan Jozef, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Beluj

 • Lörincz Ondrej, roč. 1875, padol na východnom fronte.

Ilija

 • Gaubek Ján, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Kozelník

 • Kubinszký Martin, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Podhorie – m. č. Teplá

 • Szopko Michal, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Svätý Anton

 • Chovanecz Karol, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ivicz Štefan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ladzianszký Gregor, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Lauko Ján, roč. 1884, zomrel v zázemí.
 • Szliaczky Martin, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Štiavnicke Bane

 • Pračka Ignác Geyza, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.

Štiavnicke Bane – m. č. Horná Roveň

 • Stremnitzer Ján, roč. 1887, padol na fronte v Rumunsku.
 • Tokár Alexander, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Žakýl

 • Gráfik Ján, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

 • Kiasz Ján, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čuklasovce

 • Holbay Michal, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Prusy

 • Martiška Anton, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.

Rybany

 • Mozola Agost, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Okres Brezno

Braväcovo

 • Goré Alexander, padol na východnom fronte.
 • Lakatoš Ján, roč. 1868, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.

Pohronská Polhora

 • Veverka Herman, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Okres Bytča

Bytča – m. č.  Malá Bytča

 • Susola František, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Hradná – Súľov m. č. Súľov

 • Kacsinec Ondrej, roč. ?, padol na východnom fronte.

Kotešová – m. č. Zemianska Kotešová

 • Spáč Pavel, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Štiavnik

 • Adamcsík Melicher, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.

Okres Čadca

Turzovka

 • Kubiš Matej, roč. 1877, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.

Okres Detva

Vígľašská Huta

 • Magyarka Gregor, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Okres Dolný Kubín

Osádka

 • Jurák Michal, roč. 1875, padol na fronte v Rumunsku.

Veličná

 • Lörincz František, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mikula Alexander, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Okres Dunajská Streda

Kútniky

 • Bíró František, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Medveďov

 • Szakál Imrich, roč. 1887, padol na fronte v Rumunsku.

Okres Galanta

Galanta

 • Urban Ján, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Horné Saliby

 • Szabo Ľudevit, roč. 1886, padol na fronte v Karpatoch.

Kajál

 • Csemez Daniel, roč. 1897, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Kováč Ľudevít, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Hlohovec

Dvorníky

 • Ilok Ján, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Hlohovec

 • Chlopil Anton, roč. 1894, bojisko na fronte v Taliansku.
 • Kováčik Rudolf, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Munka Štefan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Snopka Rudolf, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Madunice

 • Gazdik Matej, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Minarik Pavel, roč. 1875, padol na východnom fronte.

Sasinkovo

 • Gaspar Štefan, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Šulekovo

 • Sklenár Michal, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Tepličky

 • Lavko Ferdinand, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.

Žlkovce

 • Stanka Šimon, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Okres Ilava

Slavnica

 • Martisek Lavrinc, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zliechov

 • Dávid Ján, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Okres Komárno

Bátorove Kosihy

 • Bona Andrej, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Dick Gerson, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Búč

 • Domonkos Ondrej, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Kerekes Jozef, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Marcsa Alexander, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Hurbanovo

 • Mechura Ján, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kolárovo

 • Sármány Anton, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Kravany nad Dunajom

 • Szenczi Ondrej, roč. 1865, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Moča

 • Egyeg Kalman, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Sebök Arnošt, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Tóth Ondrej, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Modrany

 • Borsányi Štefan, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nesvady

 • Major Štefan, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pribeta

 • Stevula Michal, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Okres Krupina

Cerovo

 • Kováč Ján, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čabradský Vrbovok

 • Gajdoš Ján, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Čekovce

 • Žigmond Juraj, roč. 1876, padol na východnom fronte.

Dolné Mladonice

 • Kamasz Ján, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Kovács Gregor, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Vrba Martin, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dolné Rykynčice

 • Vallúš Jozef, roč. 1876, padol na fronte v Taliansku.

Drážovce

 • Gyemjer Ján, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.
 • Kollár Gregor, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Vnučko František, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Drienovo

 • Gyurkó Ján, roč.1885, padol na fronte v Haliči.

Hontianske Moravce – m. č.  Kostolné Moravce

 • Pilát Gregor, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Hontianske Nemce – m. č. Rakovec

 • Bucsik Karol, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Hontianske Nemce – m. č. Sitnianska Lehôtka

 • Hamorszky Pavel, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Hontianske Tesáre

 • Kováč Ján, roč. 1876, padol na východnom fronte.
 • Mráz Ján, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Horné Rykynčice

 • Greguš Ján, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.

Horné Terany

 • Gazdík Ján, roč 1879, padol na fronte v Taliansku.
 • Miklós Ján, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Horné Mladonice

 • Tuček Ondrej, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jalšovík

 • Kmetty Pavel, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kráľovce – Krnišov

 • Lukács Ján, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Krupina

 • Benkö Karol, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Dado Gregor, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Kmety Pavel, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Polczik Michal, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Szeleczký Štefan, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Ladzany

 • Csabay Andrej, roč. 1873, padol na východnom fronte.
 • Christof Janoš, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krištof Ján, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Laurinc Jan, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Litava

 • Matejkin Martin, roč. 1885, zomrel na fronte v Ruskom Poľsku.

Medovarce

 • Lužný Ján, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.

Rykynčice – m. č.  Dolné Rykynčice

 • Peška Lukáš/Lukáč, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sebechleby

 • Cipser Karol, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Szalantai Domokos, roč. 1872, padol na východnom fronte.
 • Zsigmond Dávid, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Senohrad

 • Gaspar Štefan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Kováč Ján, roč. 1879, padol na východnom fronte.
 • Orem Ján, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Zsigmond Jozef, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Súdovce

 • Dobolszký Jozef, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Terany

 • Albertir Juraj, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Wacker Julius, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Levice

Bátovce

 • Basta Franz, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kepenczai Gregor, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Beša

 • Kálnai Ondrej, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Kohn Hermann, roč. 1877, padol na východnom fronte.

Bohunice

 • Csalonka Martin, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.

Čajkov

 • Koszorin Štefan, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Čaka

 • Archel Ján, roč. 1883, padol na fronte v Rumunsku.
 • Kis Matej, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Valko Ján, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Čata

 • Antal Pavel, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Bazsó Julius, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Mesaroš Šimon, roč. 1872, padol na východnom fronte.
 • Török Karol, roč. 1876, padol na fronte v Slovinsku.

Demandice

 • Duhaný Ján, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dolná Seč

 • Heizer Ludevít, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Dolné Semerovce

 • Palinkás Ján, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Drženice

 • Gunár Daniel, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Mudry Gejza, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Farná

 • Csomor-Talpas Ján, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Jonas Štefan, roč. 1875, padol na východnom fronte.
 • Pobedy Alexander, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.

Hokovce

 • Mestra Ján, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Hontianska Vrbica

 • Haraugozo Jozef, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Kulcsar Kalman, roč. 1875, padol na fronte v Karpatoch.

Horná Seč

 • Tóth Ján, roč. 1874, padol na fronte v Rumunsku.
 • Vajnarovský Julius, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Horné Semerovce

 • Uhrin Ján, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Horný Almáš

 • Mikuska Jín, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Hronovce

 • Kovács Ondrej, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hronovce – m. č. Domaša

 • Németh Štefan, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Hronské Kľačany

 • Pastorek Cyrill Method, roč. 1893, padol na fronte v Bukovine.
 • Svecz Gregor, roč ?, padol na východnom fronte.

 

Ipeľské Uľany

 • Koncz Ferencz, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Oroszlán Štefan, roč. 1889, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Ipeľský Sokolec

 • Matyas Lipot, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Jur nad Hronom

 • Gubik Ján, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Toth Lajos, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Keť

 • Hajmás Štefan, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szalma Ludvik, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szurdi Jozef, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Zhorela Jozef, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Krškany

 • Penzes Anton, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Kubáňovo

 • Santa Matej, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Trenko Jozef, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Levice

 • Guba Štefan, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Hochreiter Štefan, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Kósa Ján, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Kozák Adalbert, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krizsányi Karol, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Lovas Štefan, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Medzihradský Ján, roč.1891, padol na fronte v Karpatoch.
 • Poka Andrej, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Petrovics Ján, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Szabó Alexander, roč. 1890, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Levice – m. č. Čankov

 • Benko Jan, roč. 1895, zomrel vo vojenskom lazarete.

Lok

 • Lipsák Gregor, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Rehorcsík Ján, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Málaš

 • Krátky Štefan, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Safár Jozef, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Malé Kozmálovce

 • Hegó Matej, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Pap Ondrej, roč. ?, padol na východnom fronte.

Mikula

 • Nagy Štefan, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Mochovce

 • Mihalyka Štefan, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Mýtne Ludany

 • Ondruška Bedeo, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nová Dedina – m. č. Tekovská Nová Ves

 • Varga Lukáš, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Nový Tekov

 • Kulčár Julius, roč. 1890, padol na fronte v Bukovine.
 • Póka Andreas, roč. 1891, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Nýrovce

 • Horváth Alexander, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Pastovce

 • Soder Ludvik, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Plášťovce

 • Buda Jan, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Kneizel Alexander, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Plavé Vozokany

 • Kováč Ondrej, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Nagy Žigmund, roč. 1893, zomrel v nemocnici zajateckého tábora v Rusku.
 • Trnka Alexander, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Podlužany

 • Sebó Filip, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Sebo Michal, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Šebo Florian, roč. 1893, padol na fronte v Rumunsku.

Pohronský Ruskov

 • Hereug Ján, roč. 1889, padol na fronte v Rumunsku.

Pukanec

 • Ciglan Jan, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gregus Samu, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Hauskovics Samuel, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Kakara Geyza, roč. 1880, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Zahorecz Ján, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Rybník

 • Hudec Elek, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Kiššik Ján, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zachar Viliam, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Santovka

 • Pomozi Alexander, roč. 1899, padol na fronte v Haliči.

Sazdice

 • Pásztor Ondrej, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Sikenica

 • Bóna Karol, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Starý Tekov

 • Irpiska Michal, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Jančo Štefan, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Šahy

 • Csajka Pavel, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krajcsik Alexander, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Tóth Alexander, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Šahy – m. č. Tešmák

 • Pál Alexander, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šalov

 • Bartos Peter, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Šarovce – m. č. Veľké  Šarovce

 • Petráš Štefan, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Tehla

 • Kolarik Viliam, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.

Tekovské Lužany

 • Cserba Ondrej, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Kis Ondrej, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nagy Ľudevít, roč. 1875, padol na fronte v Taliansku.
 • Nagy Štefan, roč. 1895, padol na fronte v Rumunsku.
 • Priesner Mor, roč. 1887, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Répáš Ľudevít, roč. 1884, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Strubel Ján, roč. 1872, padol na východnom fronte.
 • Varga Ludevit, roč. 1895, padol na fronte v Rumunsku.

Tekovské Lužany m. č. Tekovské Lužianky

 • Hárs Karol, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Jacobey Ondrej, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Tešmák

 • Šaróka Juraj, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Tlmače

 • Brumlovský Gregor, roč. 1896, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Veľké Kozmálovce

 • Tariska Peter, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Veľké Ludince

 • Csenger Imrich, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Csomor Jan, roč. 1874, padol na východnom fronte.
 • Csomor Ludvik, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Mészáros Ján, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľký Ďur

 • Benický František, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Veľký Ďur – m. č. Dolný Ďur

 • Hasala Štefan, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Veľký Ďur – m. č. Horný Ďur

 • Holečka Adam, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľký Pesek

 • Tővises Gyula, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vyškovce nad Ipľom

 • Szabó Štefan, roč. 1877, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Tóth Ján, roč. ?, padol na východnom fronte.

Vyšné nad Hronom

 • Kosa Kalman, roč. 1883, padol na fronte v Karpatoch.

Zbrojníky

 • Kováč Karol, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.

Želiezovce

 • Adler Viktor, roč. 1873, padol na východnom fronte.
 • Doka Ján, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Gregor Ondrej, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Majtan František, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Mészáros Alexander, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Novosad Štefan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Toth Jozef, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Okres Liptovský Mikuláš

Liptovský Peter

 • Polacsek Jozef, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Trstené

 • Spisák Lörinc, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Okres Lučenec

Fiľakovo

 • Svolik Ján, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Mučín

 • Svetlík Jozef, roč. 1874, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Okres Martin

Martin

 • Brtanyi Ľudevít, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Okres Malacky

Jablonové

 • Halinár Anton, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Malé Leváre

 • Szidt Johann, roč. 1874, zomrel na nemocničnej lodi.

Vysoká pri Morave

 • Klacska Štefan, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Okres Myjava

Brezová pod Bradlom

 • Javorka Peter, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.
 • Repta Ján, roč. 1896, zomrel na fronte v Rumunsku.

Kostolné

 • Czibulka Ján, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Myjava

 • Mihalecz Ján, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Podkylava

 • Huko Štefan, roč. 1886, padol na fronte v Rumunsku.

Okres Nitra

Babindol

 • Molnár Jakub, roč. ?, padol na fronte v Karpatoch.

Bádice

 • Gál Vavro, roč. 1874, Bzádice (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Branč

 • Kreskóczi Ladislav, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szöllösi Jozef, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Cabaj – Čápor

 • Gemel Pavel, roč. 1872, padol na východnom fronte.
 • Kovár Ján, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ligač Ján, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Šuraba Jozef, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Valach Jozef, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Čab

 • Boszák Michal, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Čsampai Bartolomei, roč. 1880, padol na fronte v Bukovine.
 • Smitala Martin, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szolcsánszký Jozef, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Čakajovce

 • Bojda Jozef, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Bojda Jozef, roč. 1881, padol na fronte v Rumunsku.
 • Ivančík Gaspar, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čechynce

 • Plenka Ondrej, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Čifáre

 • Borbély Jozef, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Imre Julius,  roč. 1892, padol na východnom fronte.

Dolné Krškany

 • Mihalkó Štefan, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.
 • Szabó Štefan, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Dyčka

 • Harangozó Štefan, roč. 1876, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Golianovo

 • Jonis Matej, roč. ?, padol na fronte v Karpatoch.
 • Morvai Eugen, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Ruzsitska Imrich, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Horné Lefantovce

 • Jancsik Pavel, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Horné Štitáre

 • Szklenár Štefan, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Horný Ohaj

 • Polyák Jozef, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Chľaba

 • Toth Ľudeviť. roč. 1880, padol na východnom fronte.

Ivanka pri Nitre

 • Tomančik Jozef, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Ivanka pri Nitre – m. č. Lúky – Gergeľová

 • Grac Martin, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kaňa Jozef, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Novota František, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Obložinský František, roč. 1875, padol na východnom fronte.

Janíkovce

 • Halák Jozef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jarok

 • Zanyecz Lukáčz, roč. 1877, Jzomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zaujec Vincent, roč. 1877, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Jelenec

 • Gál Jozef, roč. ?, padol na východnom fronte.
 • Hock Ján, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Jančo Michal, roč. 1891, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Sinka Michal, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Jelšovce

 • Malagyi Jan, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Klasov

 • Kausek Jozef, roč. 1882, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Kolíňany

 • Pollak Miksa, roč.1884, padol na fronte v Karpatoch.

Lehota

 • Chlebec Ján, roč. 1875, padol na fronte v Rumunsku.
 • Mikula Gustáv, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Ľudovítová

 • Franyo Andrej, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Malé Zálužie

 • Proksza Štefan, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Skvarenina Štefan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Mechenice

 • Liszi Pongrác, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Melek

 • Szmilka Martin, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Mojmírovce

 • Doles Pavol, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Palatyka Jozef, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Rafa Jozef, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Nitra

 • Aujeszký Jenö, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Benko Ľudevit, roč. ?, padol na východnom fronte.
 • Czidorák Ján, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horti Jozef, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Hromy Julius, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chromý Alexander, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Langer Hugo, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Mikloska Štefan, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Pán Jozef, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Pollak Náthan, roč. 1879, padol na fronte v Karpatoch.
 • Rovnanek Štefan, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Seeber Deszö, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Szirmay Jozef, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Teplý Ede, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Tručík Jozef, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Turanovič Ján, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vasinszky Jakub, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Weisz Adolf, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Weisz Herman, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Zental Ľudevít Rudolf, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nitra – m. č. Mynárce

 • Bozán Ján, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Bozany Štefan, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Csepszky Josef, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nitra – m. č. Janíkovce

 • Blaho Ján, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Csurgali Štefan, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Čurka Teodor, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.

Nové Sady

 • Arbet Ján, roč. 1887, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Kuchár Jozef, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Raab Bernát, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Podhorany – m. č. Mechenice

 • Dobos Martin, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Dobos Sigismund, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Fülöp Zigmund, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Király Michal, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Pohranica

 • Fisinceller Martin, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Preseľany

 • Gál Martin, roč. 1881, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Tóth Ignác, roč. 1887, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Sokolníky

 • Nyerges Jozef, roč. ?, padol na východnom fronte.

Svätoplukovo

 • Árpáš Jozef, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Blaho Jozef, roč. 1878, padol na fronte v Albánsku.
 • Slezák Michal, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Szikora Győrgy, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šalgovce

 • Denga Josef, roč. ?, padol na východnom fronte.

Šurianky

 • Haban Jozef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici v ruskom zajatí.

Tekovské Lužianky

 • Tóth Alexander, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

 

Veľké Janíkovce

 • Nagy Juraj, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Veľké Kozmálovce

 • Arendas Gregor, roč. ?, padol na východnom fronte.

Veľké Zálužie

 • Bíro František, roč. 1877, padol na fronte v Bukovine.

Veľký Cetín

 • Mészáros Vendelín, roč. 1894, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Motešický Ján, roč. 1875, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Prasinsky František, roč. 1891, padol na fronte v Karpatoch.

Veľký Lapáš

 • Guk Karol, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Vráble

 • Drapák Jozef, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Frunyi Ján, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Paluška Jozef, roč. 1879, padol na východnom fronte.
 • Prielozni Ján, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Smilka Vinco, roč. 1872, padol na východnom fronte.
 • Trubinyi Ján, roč. 1891, padol na fronte v Bukovine.
 • Zima Jozef, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Vráble – m. č. Horný Oháj

 • Bogyó František, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Bogyó Ján, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Výčapy – Opatovce

 • Bede  Ludvik, roč. 1877, padol na fronte.
 • Tóth Albert Béla, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Zácsik Štefan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zbehy

 • Horka František, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Žirany

 • Dalloš Martin, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Elgyűtt Klement, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Okres Nové Mesto nad Váhom

Nová Lehota

 • Weber Ondrej, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Nová Ves nad Váhom

 • Petreje Jozef, roč. 1881, padol na fronte v Rumunsku.

Nové Mesto nad Váhom

 • Schwefel Mark, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Stará Turá

 • Buno Ján, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.

Okres Nové Zámky

Bajtava

 • Radvanský Andrej, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Bánov

 • Bednárik Pavel, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Bardoňovo

 • Ciria Žigmond, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Belá

 • Kelemen Karol, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bešeňov

 • Guba Mikuláš, roč. 1896, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Kecskés Leopold, roč. 1888, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Bíňa

 • Kovács Peter, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Chľaba

 • Bogdanij Pavel, roč. 1885, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Dedinka

 • Rapavý Jozef, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Dedinka – m. č. Veľký Fajkurt

 • Michichovics Alexander, roč. ?, padol na východnom fronte.

Dolný Oháj

 • Kovács Menyhért, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Krajmer Jozef, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Porubský Ľudevít, roč. 1877, padol na východnom fronte.

Dvory nad Žitavou

 • Csajka Pavel, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Gbelce

 • Heks Zoltán, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kováč Jozef, roč. 1894, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Hul

 • Hruška Pavel, roč. 1878, padol na fronte v Karpatoch.
 • Kľučka Jozef, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Stefanik Ján, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Štefánik Ján, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Jasová

 • Levák Jozef, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kamenica nad Hronom

 • Pastorek Ján, roč. 1889, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Stugel Karol, roč. 1886, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Kamenín

 • Kelecséniy Mór, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Kovacs Ján, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Tóbi Móric, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Tóth Štefan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Komjatice

 • Gróf Emerich, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Veres Johann, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Leľa

 • Muszka Jozef, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Maďarský Svodín

 • Kurc Dynup, roč. 1894, zomrel v zázemí.
 • Kurcz Boldyzár, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Maňa

Maňa – m. č. Malá Maňa

 • Rosner Ignác, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici v ruskom zajatí.

Maňa – m. č. Veľká Maňa

 • Sojka Pavel, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vida Jozef, roč. 1880, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Vojtech Ondrej, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Malá nad Hronom

 • Bernát-Kiscindi Jozef, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Szántó Vincenc, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Mužla

 • Fodor Ján, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Pitnya Matej, roč. 1872, padol na fronte v Haliči.
 • Szabó Andrej, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Nemecký Svodín

 • Nothard Ján, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Volber Štefan, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Nová Vieska

 • Mészaros Michal, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Szücs Ján, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Obid

 • Gora Michal, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Palárikovo

 • Tóth Ľudevít, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Podhájska m. č. Belek

 • Ivan Benedek, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Ivan Ján, roč. 1879, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Zakluka Ludvik, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Radava

 • Ivan Armin, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Koštialik Albert, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Melisek Menyhers, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Salka

 • Kovács Ludevít, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Totoczere Karol, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Sikenička

 • Tóth Štefan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Svodín

 • Berek Jan, roč. 1893, padol na fronte v Bukovine.

Štúrovo

 • Krizsan Gabriel, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Szabo Ľudevit, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Szücs Jan, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Takács Imrich, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • TóthVojtech, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Zsiros Štefan, roč. 1896, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Šurany – m. č. Veľký Sek

 • Blanár Štefan, roč. 1878, padol na fronte v Rumunsku.

Svätuša

 • Pollák Emmerich, roč. 1914, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Trávnica

 • Dulai Zigmund, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Lehocký Ján, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szkacsán Josef, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Úľany nad Žitavou

 • Bodszar Ferdinand, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Bodzsár Jozef, roč. 1886, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Veľké Lovce

 • Rečka Gabriel, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sevčík Ján, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Smikala Jozef, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Szlobodnyik Jozef, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Szurovecz Ján, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Okres Partizánske

Hradište

 • Miskeje Ján, roč.1897, padol na východnom fronte.

Chynorany

 • Bezák Bálint, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Kolačno

 • Glück Jakub, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Svecz Peter, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Nadlice

 • Kovács Rezsö, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Nedanovce

 • Škvarenina Jozef, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Partizánske – m. č. Šimonovany

 • Kotlárik Ľudevit, roč. ?, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Pažiť

 • Krajčeja Štefan, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľké Kršteňany /Malé Kršteňany

 • Elíás Jozef, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Veľké Uherce

 • Foltán Ján, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Guba Tomáš, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Kováč Ján, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Kral Ján, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.

Žabokreky nad Nitrou

 • Burian Rudolf, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Okres Piešťany

Dolný Lopašov

 • Ilenčík Martin, roč. 1872, padol na fronte v Rumunsku.

Vrbové

 • Matula Pavel, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Okres Považská Bystrica

Horná Mariková / Dolná Mariková

 • Gaspaník Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Strbik Ondrej, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Považská Bystrica

 • Kalász Ján, roč. 1876, padol na fronte v Slovinsku.

Okres Prešov

Malý Šariš

 • Váradi Karol, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.

Okres Prievidza

Bystričany

 • Radosza Štefan, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Stanya Gregor, roč. ?, padol na východnom fronte.

Čereňany

 • Gavljak Jozef, roč. 1873, padol na východnom fronte.
 • Gogola Jozef, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Koczián Štefan, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Dlžín

 • Bielik Josef, roč. 1884, padol na fronte v Bukovine.

Dolné Vestenice

 • Czvopa Jozef, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Handlová

 • Privitzer Ignác, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Rosenberger Jan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Horná Ves

 • Legény Michal, roč. 1877, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Kanianka

 • Komos Juraj, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Koš

 • Grolmuzs Štefan, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Nedožery – Brezany

 • Jamocska Jozef, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Znamenák Ondrej, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nitrianske Pravno

 • Ceizel Jozef, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Oslany

 • Hugyesz Jozef, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Sperandio Michal, roč. ? padol na východnom fronte.
 • Stiasny František, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Prievidza

 • Obonya (Obonyxa) Pavel, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Radobica

 • Csilják Lukáč, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Franc Tomáš, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Pridavok Štefan, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Ráztočno

 • Laslop Jozef, roč. 1894, padol na fronte v Bukovine.

Temeš

 • Mazán Štefan, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Tužina

 • Róth Nándor, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Zemianske Kostoľany

 • Kováč Pavel Josef, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Revúca

Turčok

 • Blahút Juraj, roč. 1885, zomrel na fronte v Taliansku.

 

Okres Rimavská Sobota

Jesenské

 • Imre Vilém, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Senec

Hamuliakovo

 • Kiss Imrich, roč. 1879, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Okres Senica

Koválov

 • Pavelka Rudolf, roč. 1882, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Vach Leonard, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Okres Skalica

Dubovce – m. č. Vidovany

 • Štefka Julius, roč. 1887, padol na fronte v Slovinsku.

Okres Sobrance

Hnojné

 • Červenák Michal, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Šaľa

Diakovce

 • Polák Evžen, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tóth Rudolf, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šok

 • Gombík Štefan, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Žiharec

 • Laufer Miksa, roč. 1875, zomrel v zázemí.

Okres Topoľčany

Bodok

 • Brattó Boldiszar, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Čermany

 • Jakubicska Bernát, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Dvorany nad Nitrou

 • Bizony Ján, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Jacovce

 • Miklovič Ján, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Krnča

 • Remen Jan, roč. 1877, padol na východnom fronte.

Ludanice

 • Szalounás Štefan, roč. 1883, padol na fronte v Rumunsku.

Prašice

 • Božik Michal, roč. 1891, padol na fronte v Rumunsku.

Preseľany

 • Asztalos Juraj, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Pintér Alexander, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Radošina

 • Jakubička Jozef, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Tvrdomestice

 • Martincsek Štefan, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.

Veľké Bedzany

 • Macko František, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vozokany

 • Michalik Štefan, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Závada

 • Csernák Tomáš, roč, 1873, padol na východnom fronte.

Okres Trebišov

Nová Vieska pri Bodrogu

 • Ducs Johann, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Trenčín

Opatovce

 • Furda Karol, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szamel Jozef, roč. 1873, padol na východnom fronte.

Trenčín – m. č. Hanzlíková

 • Ďuriš Andrej, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Veľká Hradná

 • Schaubmayr Jozef, roč. 1898, padol na východnom fronte.

Okres Trnava

Biňovce

 • Daniš Štefan, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Boleráz

 • Císar Michal, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Cífer

 • Polák Jozef, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Hrnčiarovce nad Parnou

 • Szombat Anton, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Trubinyi Lukáč, roč. 1885, padol na fronte v Karpatoch.

Pavlice

 • Horvath Imrich, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Trnava

 • Kolarovič Ján, roč. 1883, padol na fronte v Rumunsku.
 • Martinkovics Ambrus, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Trstín

 • Machala Jozef, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Veľké Šurovce

 • Máčik Ondrej, roč. 1877, zomrel v zázemí.
 • Náhlik František, roč. 1875, padol na fronte v Rumunsku.

Okres Turčianske Teplice

Horný Turček

 • Medveď Anton, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

Okres Veľký Krtíš

Balog nad Ipľom

 • Nedeľa Jozef, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Varga Štefan, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Čebovce

 • Krajčovič Peter, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dačov Lom

 • Révay Ján, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dolinka

 • Nagy Jozef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Dolné Plachtince

 • Simon Jozef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Slezák Štefan, roč. 1886, Dpadol na východnom fronte.

Dolné Príbilce

 • Lupa Ján, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Hrušov

 • Kovács Sandor, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Križan Ján, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Koláre

 • Czaki Alexander, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kosihy nad Ipľom

 • Török Jozef, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Opava

 • Gyurkovkin Ján, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Vrška Pavel, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.

Stredné Plachtince

 • Bartyik Ján, roč.1884, padol na fronte v Haliči.
 • Belic Michal, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Uhrin Pavel, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.

Sucháň

 • Heves Pavel, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Trebušovce

 • Demény Ladislav, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nyári Ján, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Sebény Štefan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Vinica

 • Hulya Augustín, roč. 1893, padol na fronte v Rumunsku.

Záhorce

 • Moc Michal, roč. ?, padol na východnom fronte.

Okres Zlaté Moravce

Beladice

 • Belko Mikuláš, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Valkovič Imrich, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Beladice – m. č. Veľké Chrašťany

 • Pecho Jakub, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Čaradice

 • Holečka Michal, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Lővi Bernat, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Uličný Ján, roč. 1877, padol na fronte v Karpatoch.

Červený Hrádok

 • Gál Ján, roč. 1883, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Čierne Kľačany

 • Szollár Michal, roč. 1867, zomrel v zázemí.

Hostie

 • Králik Jozef, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.

Hosťovce

 • Hodossy Karol, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Hudec Ján, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Taliga Štefan, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Choča

 • Drgoňa Albert, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Kéri Matej, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Chyzerovce

 • Madola Štefan, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Martinecz Štefan, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Jedľové Kostoľany

 • Havala Ján, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Malenec Eliáš, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Poliaček Viktor, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Kostoľany pod Tribečom

 • Hruz Šimon, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Kozárovce

 • Červenák Ján, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Ďurovič Karol, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Hlava Viktor, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Holecska Ján, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Hruška Michal, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Lovce

 • Škula Matej, roč. 1877, padol na východnom fronte.

Mlyňany

 • Solčiansky Michal, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Nemčiňany

 • Raffai Ján, roč. 1873, padol na východnom fronte.

Obyce

 • Batyó Eve, roč. 1879, padol na východnom fronte.
 • Batyó Krištof, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Prílepy

 • Horný Jozef, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Pusztai Klement, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Skýcov

 • Paukov Štefan, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Pavček Andrej, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Slepčany

 • Koprda Jakub, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.
 • Rapavi Jiři, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sľažany

 • Barta Štefan, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Tesárske Mlyňany – m. č. Mlyňany

 • Masár Peter, roč. 1875, padol na fronte v Bukovine.
 • Mladý Adam, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Pobehaj Mikuláš, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Topoľčianky

 • Bednár František, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Birdás Rudolf, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.

Vieska nad Žitavou

 • Csanda Michael, roč. 1893, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Csorna Ladislav, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Solár Michal, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Velčice

 • Hornyacsek Emil, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Veľké Vozokany

 • Béres Jozef, roč.1891, padol na východnom fronte.
 • Havetta Mikuláš, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Volkovce

 • Frajka Pavel, roč. 1882, Volkovce (okres Zlaté Moravce). Padol na východnom fronte.

Závada

 • Šmurina Ignác, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Zlaté Moravce

 • Jakubovič Vincenc, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Kardos Anton, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Rakovszký Pavel, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Stolár Karol, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szmatlik Ján, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Žitavany – m. č. Kňažice

 • Chren Krištof, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Paník Jozef, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.
 • Pányik Kelemen, roč. 1884, padol na východnom fronte.

 

Okres Zvolen

Hronská Breznica

 • Marko Ján, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Pliešovce

 • Krištof Pavel, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zvolenská Slatina

 • Cibuľa Pavel, roč. 1883, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Okres Žarnovica

Brehy

 • Drienovszký František, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Kaszan Štefan, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Laurinec Jan, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tenczer Elek, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Dolné Hámre

 • Zsiarovszký Ján, roč. 1876, padol na východnom fronte.

Hodruša – Hámre

 • Buri Štefan, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Hodruša – Hámre  m. č. Dolné Hámre

 • Kocsis František, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.
 • Meiszner Ján, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Pleška Jozef, roč. 1884, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Tomaskovits František, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Horné Hámre

 • Žiarovský Štefan, roč. 1885, padol na fronte v Bukovine.

Hrabičov

 • Jakocsni Jozef, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Jánoš Ján, roč. 1884, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Miskon Jozef, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.
 • Szupuka Jozef, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Hronský Beňadik

 • Szolcsánszky Ondrej, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Hronský Beňadik – m. č. Psiare

 • Czapalai Filip, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Köntös Ján, roč. 1874, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Kľak

 • Bistirt Jozef, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Malá Lehota

 • Kovács Peter, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Pacalaj Baltazar, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Pacalay Rudolf, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Nová Baňa

 • Tenczer Štefan, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Vozár Jozef, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Wolf Ede, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Orovnica

 • Forgač Jozef, roč. 1880, padol na fronte v Karpatoch.
 • Uhrin Michal, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Píla

 • Abraham Gejza, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Hoz Bartos Michal, roč.1887, padol na východnom fronte.
 • Jakal Karol, roč. 1899, padol  na fronte v Taliansku.
 • Pisch Andrej, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Szücs Vojtech, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Rudno nad Hronom

 • Duchaj Gustáv, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Krsjak Ondrej, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.

Tekovská Breznica

 • Makovický Pavel, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Potoczký Michal, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Skvarka Michal, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Svaral Michal, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Szuchy Ján, roč. ?, padol na východnom fronte.

Veľká Lehota

 • Garaj-Csizik ?, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.
 • Gardy Ludvik, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Smikňár Dömötör, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Turčan Štefan, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Viglaszký Peter, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Veľké Pole

 • Bugyanszký Štefan, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Toma Ján, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Urban Štefan, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zimmermann Štefan, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Žarnovica

 • Danko Jozef, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Knotek František, roč. 1879, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Pajerský Jozef, roč. 1881, padol na fronte v Karpatoch.
 • Pajersky Stefan, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Škarba František, roč. 1877, zomrel v zázemí.

Župkov

 • Rakovszký Jozef, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Okres Žiar nad Hronom

Bartošova Lehôtka

 • Povaszan František, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Bzenica

 • Hurta Jozef, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Kliman Jozef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Kruzsnics Michal,  roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Dolná Trnávka

 • Lupták Ján, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dolná Ves

 • Gaspar Anton, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Horná Ves

 • Mayer Ján, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Osvald Štefan, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Povazsan Jozef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Horná Ždaňa

 • Gyuris Jozef, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Kupeczkasul Peter, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Horné Opatovce

 • Hrno Jozef, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Hostie

 • Pupák Michal, roč. 1872, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Ihráč

 • Zelina Jozef, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Janova Lehota

 • Frömmel Pavel, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Gál Georg, roč. 1865, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Greschner Pavel, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Ivan Pavel, roč. 1876, padol na východnom fronte.
 • Mokos Michal, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Weisz Gregor, roč. 1880, padol na fronte v Karpatoch.

Jastrabá

 • Gyurjan Jan, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Kopernica

 • Gertel Ľudevít, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Laczko Rezsö, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Lichtner Lukáš, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Roob Gašpar, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Kosorín

 • Kudela Jozef, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Krahule

 • Weisz Jozef, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Kremnické Bane

 • Metzele Albert, roč. 1879, padol na fronte.
 • Oruth Ján, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kunešov

 • Medveď Andrej, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Oswald Anton, roč. 1886, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Oswald Ján, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Prokain Janoš, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Prokein Georg, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lovča

 • Kabina Štefan, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Truben Štefan, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lovčica-Trubín

 • Beňadik Pavel, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.
 • Jeszenak Anton, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.
 • Siraň Ondrej, roč. 1865, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lovčica – Trubín m. č. Lovčica

 • Sztraka Ján Martinka, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lúčky

 • Köppl Ondrej, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Oswald Jozef, roč. 1888, padol na fronte v Karpatoch.

Lutila

 • Breziansky Pavel, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Nárožný Jozef, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Pružina Jozef, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Szikora Jozef, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Nevolné

 • Gobias Ján, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.

Pitelová

 • Szlastyán Ján, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Prestavlky

 • Haško Jozef, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Trubín

 • Kugyela Jozef, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Žiar nad Hronom

 • Gulička Ján, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Kasiar Josef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Knopp Anton, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Obertas Štefan, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vyhne

 • Antal Ondrej, roč. 1881, padol na východnom fronte.

 

Vojaci HIR 14 narodení mimo územia Slovenska:

Česká republika

 • Chrenčík Ján, roč. 1876, padol na fronte v Bukovine.
 • Pospišil Ján, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Wasíček Jozef, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Zalaba František, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Maďarsko

 • Czellahó František, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Czenki Istvan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Juhász Ján, roč. 1876, Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molnár Július, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Oravecz Ondrej, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Osztali Mikulaš, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Penzes Ludvik, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Sághi Peter, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sáska Alexander, roč. 1879, padol na východnom fronte.
 • Slávik Ján, roč. 1879, padol na fronte v Albánsku.
 • Sogor Jozef, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sterczel Ernest, roč. 1882,  zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Süle Imrich, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szantai Győrgyi, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szemes Štefan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szilagyi Jozef, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Takácz Ladislav, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Toth Andreas, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Valentín Michal, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Velmovský Michal, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vig Leopold, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Waisner Alexander, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rumunsko

 • Kiver Juraj, roč. 1889,zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ukrajina

 • Devján Alexius, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Okres Žilina

Brezany

 • Gatial Ján, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Rosina

 • Kovács Michal, roč. 1890, padol na východnom fronte.

 

Vojaci HIR 14 narodení mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Kovács Štefan, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Letzki Ondřej, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Makkos Julius, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Srbsko

 • Lupulyev Dušan, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci HIR 14 bez určenia bydliska:

 • Bobor Ján, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Halač Jozef, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4315