Zoznam padlých vojakov K.u. HIR 9

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 9 (Kassai 9. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Košiciach. V Košiciach bol umiestnený štáb pluku i všetky tri prápory. Pluk bol doplňovaný z obvodov Košice a Spišská Nová Ves. To v praxi znamená, že v ňom slúžili muži z celého východného Slovenska.

Mobilizačné plány určovali tento pluk do zostavy 77. honvédskej pešej brigády, ktorá bola súčasťou 39. honvédskej pešej divízie z Košíc. Táto divízia bola určená na front v Haliči. Takmer celú vojnu bola 39. honvédska divízia podriadená VI. zboru z Košíc, v rámci ktorého absolvovala mnohé ťažké boje na východnom fronte. V marci 1918 bola divízia stiahnutá do zázemia, ale už v júli velenie posiela 39. honvédsku pešiu divíziu na taliansky front, kde bude pôsobiť, až do konca vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov košického pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

Medzi padlými vojakmi košického HIR 9  boli aj títo vojaci:

Okres Banská Bystrica

Brusno

 • Borsik Ján, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Horná Mičiná

 • Kmety János, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ľubietová

 • Oleriny Jozef, roč. 1893, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Okres Banská Štiavnica

Banská Štiavnica

 • Hrabuša Ján, roč. 1887, padol na ruskom bojisku.

Okres Bardejov

Abrahámovce

 • Kračansky Jozef, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Sabol Jan, roč. 1894, nar. v USA, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vernarsky Martin, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Andrejová

 • Panyko Ján, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Potoczni Michael, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Surkala Jozef, roč. ?, padol na fronte v Rumunsku.

Bardejov

 • Čupeľa Adam, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Kajas Georg, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Konček Vojtech, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Mager Josef, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mager Juraj, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Rondzik Ján, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.
 • Ropský Jozef, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Bardejov – m. č. Bardejovská Nová Ves

 • Demčík Karel, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Onecsila Josef, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bartošovce

 • Jusčak Ondrej, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Becherov

 • Varchol Peter, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Cigla

 • Jačanin Peter, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Cígeľka

 • Kulik Teodor, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Dubinné

 • Ilek Ján, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Fričkovce

 • Katrinics Peter, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Gaboltov

 • Kazsik Adam, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Hankovce

 • Kaťušin Juraj, roč. 1899, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Hažlín

 • Hric Ondrej, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.

Hertník

 • Kuruc Ondrej, roč. 1877, padol na fronte v Rumunsku.
 • Strahura Juraj, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.

Hrabovec

 • Cseközi Andrej, roč. 1875, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.

Hrabské

 • Busko Mihály, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Chmeľová

 • Paril Ondrej, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.

Kľušov

 • Gajdoš Ján, roč. 1891, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.

Komarov

 • Bjalobok Jan, roč. 1875, zomrel v nemocnici v ruskom zajatí.

Koprivnica

 • Malik Ondrej, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó András, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zajacz Ondrej, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Kožany

 • Csajka Jan, roč. 1890, padol na fronte v Halič

Kružlov

 • Choma Jan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Pletz Gustav, roč. 1897, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Kurov

 • Hoszt Ján, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Musinka Vazul, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Lenartov

 • Gyurka Jozef, roč. 1867, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Lopúchov

 • Homolka Ján, roč. 1884, zomrel za neznámych okolností v ruskej zajateckej nemocnici.
 • Škorupka Jozef, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lukavica

 • Hrivnyák Jiří, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.

Malcov

 • Frankel Emil, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Marhaň

 • Pavúk Andreas, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Mokroluh

 • Cigelský Adam, roč. 1877, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Pangrac Ján, roč. 1874, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Nižná Polianka

 • Pacsán Ondrej, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Oľšavce

 • Havir András, roč. 1883, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.

Ortuťová

 • Olejár Tomáš, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Osikov

 • Franck Štefan, roč. 1899, narodený v USA, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Manyik Jozef, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Matej Imrich, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Raslavice – m. č. Uhorské Raslavice

 • Kuba Imrich Matyáš, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Rešov

 • Hardoš Juraj, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Jurčišin Ján, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Richvald

 • Szobek Ondrej, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rokytov

 • Pasztercsik Adam, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Smilno

 • Matúš Jozef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Stebník

 • Pidány Peter, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Tročany

 • Krajčanský Jozef, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.

Vyšná Vôľa

 • Marinko Andrej, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Zborov

 • Lužinský Ondrej, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Paraczki Andreas, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Skurka Josef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

 

Okres Brezno

Pohronská Polhora

 • zomrel za neznámych okolností v barákovej nemocnici.

Závadka nad Hronom

 • Molota Mihály, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Okres Detva

Detvianska Huta

 • Kortiš Pavel, roč. 1877, padol v boji na talianskom fronte.
 • Púpala Peter, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Stará Huta

 • Kučera Jozef, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Lupták Martin, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.

Okres Dolný Kubín

Dlhá nad Oravou

 • Šuta Johan, roč. 1869, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Okres Galanta

Horné Saliby

 • Juhos Alois, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Hoste

 • Hodek Michal, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.

Okres Gelnica

Gelnica

 • Bohaček Pavel, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.
 • Krüll Anton, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Macko Imrich Alexander, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Mihalek Mihály, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pincsák Ján, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Venczel Jan, roč. 1876, zomrel v zázemí.
 • Zsivni Eduard, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Helcmanovce

 • Čolák Jakub, roč. 1881, padol  na fronte v Haliči.
 • Murinyák Matej, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Pavuk Elias, roč. 1885, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Henclová – m. č. Tichá Voda

 • Furajtár Vojtech, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Jaklovce

 • Foris Stefann, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jakubišin Štefan, roč. 1877, zomrel v zajateckom tábore v dnešnom Uzbekistane.
 • Krupár Jiři, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Kuszfán Jozef, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Kojšov

 • Malinyak József, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molcsák Jozef, roč. 1895, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.

Margecany

 • Kalinács Jozef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sima Ondrej, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Mníšek nad Hnilcom

 • Friedrich Ján, roč. 1878, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v zajateckej nemocnici.
 • Kujnič/Kujnisch František, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Müller Ladislav, roč. ?, padol na fronte v Karpatoch.
 • Scholtz Menyhert, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tauczer Samuel, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Tillisch František, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Nálepkovo

 • Almási Ján, roč. 1884, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Bencsák František, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Groh Michal, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Horváth František, roč. 1875, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Horváth Štefan, roč. 1894, padol v boji na fronte v Bukovine.
 • Roth János, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Roth Ondrej, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nálepkovo – m. č. Zadný Hámor

 • Ondrejcsik Adolf, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Prakovce

 • Kašický Štefan, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lesko Jakob, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Richnava

 • Andáš Ján, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Smolník

 • Hillay Vojtech, roč. 1899, padol v boji na území ČSR po 1. svetovej vojne.
 • Jáger Ján Karol, roč. 1893, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Jäger Emil. roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Kovacs Karoly, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Petrán Ján, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Schmidt Jan, roč. 1888, padol na fronte v Karpatoch.

Smolnická Huta

 • Göldrich Ján, roč. 1889, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Hertl Karol, roč. 1884, zomrel za neznámych príčin v posádkovej nemocnici.
 • Pohly Johann, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Švedlár

 • Hoffman František, roč. 1887, padol v boji na východnom fronte.
 • Kras Gašpar Ján, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Schemnitzer Martin, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schneider Gašpar, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Veľký Folkmar

 • Grega Ján, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.
 • Mráz Michal, roč. 1885, padol v boji na východnom fronte.

Závadka

 • Geletka Peter, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Žakarovce

 • Nyemcsík Ondrej, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Palko Štefan, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Sakso Gustav, roč. 1888, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Okres Humenné

Brekov

 • Letofej Jozef, roč. 1895, Brekov (okres Humenné). Padol na východnom fronte.
 • Nemec Michal, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Černina

 • Šangrik Teodor, roč. 1880, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Hrubov

 • Homorský Ján, roč. 1897, padol v boji na ruskom bojisku.

Humenné

 • Gerecz Ján, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Horváth Gyula, roč. 1875, zomrel za neznámych okolností v zemských jazdeckých kasárňach.
 • Karabín Pavel, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Lohinyecz Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Stanko Štepán, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Humenné – m. č. Kudlovce

 • Račko Štefan, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Sivák Georg, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zakucky Jozef, roč. 1891, padol na fronte v Rumunsku.

Jabloň

 • Petrus Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Jasenov

 • Dický Ján, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Kamenica nad Cirochou

 • Klamar Michal, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Kamienka

 • Lubisčák Jan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zsidó Ján, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Židó Ján, roč. 1894, padol na fronte v Uhorsku.

Kochanovce

 • Hrubovčiak Ján, roč. 1890, padol v boji na ruskom bojisku.

Koškovce

 • Csihul Štefan, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Dankó Ondrej, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gress Michal, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Lieskovec

 • Sperkács Jozef, roč. 1895, padol na fronte v Rumunsku.

Lukačovce

 • Lefkovics Heinrich, roč. 1866, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Maškovce

 • Járos Johann, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Modrá nad Cirochou

 • Jablonský Edmund, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.

Myslina

 • Magyár Ján, roč. 1873, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Nechvalova Polianka

 • Zsák Štefan, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Nižná Jablonka

 • Pinkevics Vazuk, roč. 1896, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Rosolanka Jan, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.

Nižná Sitnica

 • Olexik Ondrej, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.

Ohradzany

 • Bartko Paul, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Otavka Ondrej, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Pakostov

 • Kizák Mikuláš, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.

Pakostov – m. č. Petrovce

 • Džubara Jan, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Hajduk Ondřej, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Gombita Jozef, roč. 1886, padol v boji na východnom fronte.
 • Gombita Štefan, roč. 1884,  padol v boji na fronte v Haliči.

Prituľany

 • Kosť Juraj, roč. 1894, padol v boji na južnom fronte.

Rokytov pri Humennom

 • Gornál Vaszily, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Rokytov pri Humennom – m. č. Zbudský Rokytov

 • Jóczimák Mikuláš, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Kaszt Ondrej, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Murga Jan, roč. 1900, padol na fronte v Taliansku.
 • Murga Jan, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rovné

 • Miškoc Michal, roč. 1898, padol v boji na talianskom fronte.

Ruská Kajňa

 • Ganaj Andrej, roč. 1899, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Papín

 • Damkó Mihály, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mišlan Cávik Michal, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.

Slovenské Krivé

 • Hažuľ Michal, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore v Rumunsku.

Topoľovka

 • Hudák Michal, roč. 1894, padol v boji na území Uhorska.
 • Kabák Juraj, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Turcovce

 • Kacsiszkó Martin, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.

Udavské

 • Orendáč János, roč.1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vyšné Ladičkovce

 • Kiaš Tomáš, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Vyšný Hrušov

 • Mikolaj Michal, roč. 1897, padol v boji na fronte v Haliči.

Závada

 • Rak Štefan, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Surin Jan, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.

Zbudské Dlhé

 • Gazdik Valentín, roč. 1875,zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zubné

 • Klec Anton, roč. 1890, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Novotny Wilhelm, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Kežmarok

Bušovce

 • Gratz Emil, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Lauf Josef, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Scholtz Samuel, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Dvorce

 • Rusniak Ján, roč. 1879, padol na fronte v Karpatoch.

Havka

 • Jabraczky Ján, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Hradisko

 • Novotný Matej, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Huncovce

 • Fischer János, roč. 1878, zomrel v poľnej nemocnici v Haliči.
 • Gottlieb Julius, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Miklós Jakub, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Ihľany

 • Zemscák Ján, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Ihľany – m. č. Majerka

 • Zift Ján, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Ihľany – m. č. Stotince

 • Roth Heřmann, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.
 • Šalata Ondrej, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.

Lechnica

 • Danielčak Pavel, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Hovaniak Valent, roč. 1882, padol v boji na východnom fronte.
 • Žemba Ján, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lendak

 • Budzak Bálint, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Galik Josef, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lysá nad Dunajcom

 • Sabinszky Ondrej, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Ľubica

 • Adami Ludvig, roč. 1876, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Handzel Jozef, roč. 1881, padol v boji na fronte v Rumunsku.
 • Hlavács Ján, roč. 1871, zomrel za neznámych okolností v pomocnej nemocnici v zázemí.
 • Kurucz Šimon, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.
 • Szutor Arpad, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Zimmermann Rudolf, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Zsoldák Jozef, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kežmarok

 • Cirják Gustáv, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kobza Štefan, roč. 1876, narodený v Maďarsku, padol na fronte v Rumunsku.
 • Laczus Michal, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Loyseh Ondrej, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pitoniak Ján, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Schicketanz Oskar Viliam, roč. 1898, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Smolený Jozef, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.
 • Szkupin Ján, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Šterbák Karol, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Wallentin Julius, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zavraczki Andrej, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Križová Ves

 • Gurko Michal, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Majere

 • Haar Juraj, roč. 1877, padol na východnom fronte.

Malá Franková

 • Giblyák Ján, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Krišanda Ján, roč. 1887, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Maldur

 • Musko Michal, roč. 1894, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Malý Slávkov

 • Mirga Augustín, roč. 1877, padol v boji na východnom fronte.

Matiašovce

 • Kovalčík Ondrej, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.
 • Ovčarčík Antorín, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Osturňa

 • Kačmarák Michal, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kusmirák Jakab, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Rusznak Jozef, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szmolenyák András, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Podhorany

 • Demko Michal, roč. 1878,  zomrel v rumunskom zajatí.
 • Simonis Michal, roč. 1880, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Rakúsy

 • Kirner Ján, roč. 1894, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Reľov – m. č. Hágy

 • Piszarcsik Jakub, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Slovenská Ves

 • Kővess Emil, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pavluscsák Stefan, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Strelecz-Wilman František, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Spišská Stará Ves

 • Kacsmarik Mihály, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Spišské Hanušovce

 • Hrrobák Aldalbert, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici Červeného kríža.

Stará Lesná

 • Greisinger Samuel, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Toporec

 • Roth Michal, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Tvarožná

 • Husz Rudolf Gyula, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici na fronte v Haliči.

Veľká Franková

 • Kninyova Martin, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Veľká Lomnica

 • Danielis Matej, roč. 1883, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Fleischer Samuel, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Glatz Samuel, roč. 1876, zomrel v ruskom zajateckom tábore.
 • Theisz Ján, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Vlková

 • Dlugoš Jozef, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Vlkovce

 • Rabiansky Ondrej, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Vojňany

 • Gáborcsik Ján, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gurka Jakub, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Gurka Ondrej, roč. 1872, padol na fronte v Rumunsku.

Vrbov

 • Gustav Kling, roč. 1876, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Thiusz Rudolf, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Zálesie

 • Kušmirek Ondrej, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Žakovce

 • Teisz Matyás, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Košice

Košice

 • Bartos Ištvan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Berko Gyula, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Benyis Jan, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Császlay Rudolf, roč. 1895, zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Darab Július, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Demeter Ondrej, roč. 1879, padol na východnom fronte.
 • Eperjesi Štefan, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Fodor Jozef, roč. 1894, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Fodor Julius, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Gagyi János, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gagyi János, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Guttmann Eugen, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Horváth František, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Horváth Július, roč. 1888, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Juhász Filip, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.
 • Kapral František Jozef, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kertész Štefan, roč. 1893, zomrel v zázemí.
 • Laczko Jozef, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lakatos Jozef, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Major Gabriel, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Mangera Ján, roč. 1878, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Maurer Artur, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Mihálik Ján, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Mlinszki František, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Molitorisz Julius, roč. 1891, padol v boji na východnom fronte.
 • Nyulaszi Juraj, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Póth Ludevít, Andrej, roč. 1878, padol na fronte v Taliansku.
 • Preinreich Julius Arnošt, roč. 1855,  nar. v Soproni, padol na východnom fronte.
 • Pudleiner Ľudevít, roč. 1890, Košice (okres Košice). Padol na východnom fronte.
 • Reiczner Emil Koloman, roč. 1872, zomrel v zázemí.
 • Reichart Gustav, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Sandala František, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Schlaczky András, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schmitzer Ján, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Sirotnyik Julius, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.
 • Sivák Jan, roč. 1898, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Sopko Vojtech Jozef, roč. 1880, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Strnagel Ludwig, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Super Michal, roč. 1895, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Szabó Ladislav, roč. 1895, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Szekerák Vojtech, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.
 • Szloboda Alexius Štefan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Štefan Jenö, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Vojtko Bartolomej, roč. 1874, padol na východnom fronte.
 • Vojtvics Jozef, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zsizsmyovsky Ludevit, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Košice – m. č. Barca

 • Hajík Juraj, roč. 1874, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Matyi Štefan, roč. 1878, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Vaško Pavol, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.

Košice – m. č. Kavečany

 • Lukáčik Ján, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Plichta Ján, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.

Košice – m. č. Košická Nová Ves

 • Forrai Michal, roč. 1876, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Gazdag Michael, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kisela – Bircsák Josef, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lengyel Ondrej, roč. 1896, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Orosz Andrej, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Košice – m. č. Krásna nad Hornádom

 • Slepčik Josef, roč. 1874, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Košice – m. č. Lorinčík

 • Szilvsi Daniel, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Košice – m. č. Myslava

 • Kolibar Michal, roč, 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Krajnyák Martin, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Košice – m. č. Poľov

 • Dunai Michal, roč. 1893, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Múdry Juraj, roč. 1874, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Pálfi Juraj, roč. 1891, zomrel v zajateckom tábore v Taliansku.
 • Vargovčík Juraj, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Košice- m. č. Šaca

 • Andrejcso Franz, roč. 1897, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Hamžik Ondrej, roč. 1896, padol v boji na fronte v Rumunsku.
 • Ondrejčo František, roč. 1897, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Parkánský Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Parkaňský Pavel, roč. 1877, zomrel v ruskom zajatí.
 • Petráš Pavel, roč. 1897, padol na fronte v Slovinsku.

Košice – m. č. Šebastovce

 • Šároši Ondrej, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Košice – m. č. Ťahanovce

 • Borovský Pavel, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Borovszky Matěj, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Forrai Andrej, roč. 1893, padol na fronte v Bukovine.
 • Forrai Ondrej, roč. 1893, padol na fronte v Bukovine.
 • Pálfy Johann, roč. 1896, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Takács Ján, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Košice – m. č. Vyšné Opátske

 • Vodicskó Josef, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Košice-okolie

Bačkovík

 • Sipaj Ondrej, roč. 1896, zomrel v zajateckom tábore v Taliansku.

Beniakovce

 • Makó Ján, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pleško Ján, roč. 1890, padol na fronte v Bukovine.

Bidovce

 • Bombár András, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Blažice

 • Kľučar Jan, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Bohdanovce

 • Pauczurák Imrich, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Boliarov

 • Hrehor Andreas, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Budimir

 • Dancár Andrej, roč. 1879, padol  na fronte v Haliči.
 • Griza Ondrej, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Horniak Ján, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Matta József, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mazák Imrich, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Rosenbaum Miksa, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Bukovec

 • Csonka Duna Michal, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Potocznyák Juraj, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Buzica

 • Bodnár Michal, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Gábor Michal, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.

Čaňa

 • Koscs Jan, roč. 1880, padol v boji na fronte v Haliči.

Čakanovce

 • Nojtko Jan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čečejovce

 • Lacko Ján, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ónodi Ľudvik, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Debraď

 • Szabó Ferdinand, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Drienovec

 • Czeranko Bartolomej, roč. 1873, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Kőteles Ján, roč. 1896, padol v boji na území Uhorska.
 • Münster Zoltan, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Szaniszló Ján, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Tokár Ondrej, roč. 1872, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Družstevná pri Hornáde – m. č. Malá Vieska

 • Herzeg Jan, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Maté Ján, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ďurkov

 • Juhás Ján, roč. 1877, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Verešpej Juraj, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Geča

 • Csigás Ján, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Czundra Michal, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Gyňov

 • Demko Ján, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Jobbagy Michal, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hačava

 • Gábor Illés, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.
 • Hodrmavszki Štefan, roč. 1870, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Kurucz Michal, roč. 1885, zomrel v zajateckej nemocnici v Rumunsku.
 • Pavuk Michal, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Háj

 • Bartok Štefan, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Haniska

 • Bély Michal, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Ridárčik Julius, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Varsa Michal, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Herľany

 • Soffa Ján, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hosťovce

 • Kováč Ondrej, roč. 1891, padol na fronte v Rumunsku.

Hyľov

 • Fundorák Ján, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Chrastné

 • Csontofalszky Ondrej, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Janík

 • Bendik František, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Berszi Jozef, roč. 1898, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Jasov

 • Csaszar Ondrej, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Dugasz Eužen, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Gocs Štefan, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Nagy Ondrej, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Kecerovce – m. č. Kecerovské Kostoľany

 • Korečko Andrej, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.
 • Žolko Ján, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kecerovce – Kecerovské Pekľany

 • Zsolko Ján, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kechnec

 • Reichmann Samuel, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Komárovce

 • Jano Ondrej, roč. 1898, padol na fronte v dnešnom Moldavsku.
 • Mitro Štefan, roč. 1897, padol v boji na rumunskom fronte.
 • Sverha János, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kokšov-Bakša

 • Buxbaum Abrahám, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Košická Belá

 • Hoza András, roč. 1898, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Lőrincz Michal, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.
 • Parganský Juraj, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Plichta Ján, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Sedláček Ján, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Košická Polianka

 • Liebmann Ignác, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Košické Olšany – m. č. Nižný Olčvár

 • Komar Ondrej, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.

Košťany – m. č. Valaliky

 • Sopko Ján, roč. 1878, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Kysak

 • Márton János, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Malá Ida

 • Jerga Štefan, roč. 1872, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Malá Lodina

 • Rhédey Zoltán, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Medzev

 • Eiben Ondrej, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Gedeon Mihaly, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gedeon Michal, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Schneider Andrej, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.
 • Schruger Matej, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Stefán Johann, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vojcsek Jan, roč. 1890, padol na fronte v Rumunsku.

Moldava nad Bodvou

 • Benyiczki Jan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Boros Jozef, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Hübsch Arpád, roč. ?, miesto smrti je neznáme.
 • Kiss Jan, roč. 1878, padol na fronte v Rumunsku.
 • Lorincz Ondrej, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Szilasi Jozef, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Temes Ján, roč. 1878, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Moldava nad Bodvou – m. č. Budulov

 • Molnár Andrej, roč. 1890, padol v boji na rumunskom fronte.

Mokrance

 • Hornyák Štefan, roč. 1873, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vilinszki Pál, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Mudrovce

 • Ilyo Ondrej, roč. 1894, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Nižný Klátov

 • Novák Andrej, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rozum Juraj, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nižný Lánec

 • Kmecko János, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Obišovce

 • Lorincz Karoly, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Olšovany

 • Hakke Johann, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szotár Andrej, roč. 1866, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Paňovce

 • Papuga Juraj, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Peder

 • Eichner Davis, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.

Perín-Chým

 • Agoston Jakub, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Dávid Stefan, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Eperjesi Štefan, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Nagy Jozef, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Spies Jozef, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.

Perín – Chým – m. č. Nižný Lánec

 • Jerga Gellert, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Perín – Chým – m. č. Vyšný Lánec

 • Kővesdi Julius, roč. 1895, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Šváb Ondrej, roč. 1888, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Ploské

 • Jarošinský Imrich, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici v ruskom zajatí.

Rákoš

 • Tokár Michal, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rankovce

 • Gazdig Brodko Ondrej, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.

Rešica

 • Haraszti Róbert, roč. neznámy, padol v boji na fronte v Haliči.

Rozhanovce

 • Gadsor Ján, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Lengyel Ján, roč. 1877, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Pribula Štepán, roč. 1889, padol na fronte v Taliansku.

Ruskov

 • Tallas Juraj, roč. 1878, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Sady nad Torysou – m. č. Byster

 • Kočiš Ondrej, roč. 1894, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Sady nad Torysou – m. č. Zdoba

 • Harcsár Ján, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.

Seňa

 • Hric Pavel, roč. 1894, padol v boji na fronte v Bukovine.
 • Straka Ján, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Imrich, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Skároš

 • Binda Pavel, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Slanec

 • Andráni Ján, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Nyemetz Johann, roč. 1898, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Pillár Štefan, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Ráši Andrej, roč. 1884, padol na fronte v Slovinsku.

Slánske Nové Mesto

 • Hlebaskó Ján, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Rohály Ján, roč. 1897, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Sokoľ

 • Csorba György, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Csorba Juraj, roč. 1891, zomrel v zajateckom tábore v Saratove.
 • Gábor Michal, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.
 • Hajurka Ondrej, roč.1873, padol na fronte v Haliči.
 • Klesa Juraj, roč. 1878, padol na fronte v Taliansku.
 • Mirga Zigmund, roč. 1895, padol v boji na východnom fronte.

Sokoľany

 • Beluščák Jozef, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Szuhi Andreas, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Svinica

 • Sanyo Jan, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.

Štós

 • Sporka Ján, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Sztrama Henrik, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Trstené pri Hornáde

 • Kaputa Emerich, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Prezuha Andrej, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Šimčo Imrich, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Turnianská Nová Ves

 • Szepesi Michal, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Turňa nad Bodvou

 • Bartoš Štefan, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Budoczky Štefan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Fried Zigmund, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Hutkay Štefan, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Majančík Jozef, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Rudocký Štefan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Vajkovce

 • Menczely Štefan, roč. 1877, padol na fronte v Slovinsku.

Valaliky – m. č. Bernátovce

 • Rik Jozef, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Valaliky – m. č. Buzice

 • Horváth Stefan, roč. 1870, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.

Veľká Ida

 • Beneš János, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cszászer František, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Hajduček František, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hultai Andrej, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Marhevszký Jiři, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Vyšná Myšľa

 • Pach Juraj, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Vyšný Klatov

 • Bernáth Jozef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Koleszár Michael, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v župnej nemocnici.

 

Zádiel

 • Korcmáros Ľudevit, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.

Zlatá Idka

 • Molnar Štěpán, roč. 1880, zomrel za neznámych okolností v ruskej evakuačnej nemocnici.

Žarnov

 • Marta Josef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Žoka Jozef, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ždaňa

 • Bartok Josef, roč. 1891, zomrel vo vojenskom nemocnici.
 • Lakatos Štefan, roč. 1897, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Michlik Jakub, roč. 1874, padol v boji na fronte v Haliči.

Okres Krupina

Senohrad

 • Gašpar Štefan, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Okres Kysucké Nové Mesto

Horný Vadičov

 • Csorni Michal, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Semerský František, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Levice

Horná Seč

 • Hazaszin András, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici v Haliči.

Sikenica

 • Bona Gyula, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Levoča

Beharovce

 • Ruman Matej, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Brutovce

 • Birocsák Jiři, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Buglovce

 • Chovanec Jozef, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ledecký Štefan, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dlhé Stráže

 • Jurčik Michal, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Dravce

 • Kozsik Jozef, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dúbrava

 • Bendik Ondrej, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Dzurik Imrich, roč. 1892, zomrel na východnom fronte.
 • Fuhrmann Juraj, roč. 1884, padol na fronte. Padol na fronte v Rumunsku.

Harakovce

 • Sofrankó Ján, roč. 1882, padol na fronte v Rumunsku.

Harichovce

 • Levcsik Ján, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Jablonov

 • Mihalík Jozef, roč. 1873, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Nagy Jozef, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nemes Ján, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Levoča

 • Berger Maximilian, roč. 1880, zomrel v zázemí.
 • Boros Michal, roč. 1888, padol na fronte v Bukovine.
 • Drizy Koloman, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Elsner Moritz, roč. 1884, zomrel v poľnej nemocnici v Haliči.
 • Hanisko Andrej, roč. 1897, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Horváth Štefan, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Hudák Mihály, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Lagenfeld Michal, roč. ?, padol na východnom fronte.
 • Melega Jozef, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Nadzan Ján, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Pupenko Štefan, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Wachsberger Ludovit, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Levoča – m. č. Levočská Dolina

 • Labancz Michal, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nemešany

 • Bartoš Matej, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.

Oľšavica

 • Zakucia Michal, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Pavľany

 • Kolár Michal, roč. 1897, padol v boji na južnom fronte.

Spišské Podhradie

 • Dolmy Imrich. roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Holub Ludvik, roč. 1879, zomrel za neznámych okolností v epidemickej nemocnici.
 • Maurer Karol Jozef, roč. 1881, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Olšavský Štepán, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sárkozi Stefan, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Skovira Imrich, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Štefik Andrej, roč. 1886, padol na fronte v Rumunsku.

Spišský Hrhov

 • Mucha Pavel, roč. 1884, padol v boji na území Uhorska.

Spišský Štvrtok

 • Slamený Ján, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Stanko Ludevit, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Studenec

 • Jaszovszký Stefan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Torysky

 • Babely Juraj, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Čorňák Štefan, roč. 1894, padol  na fronte v Haliči.
 • Rabelý Juraj, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Uloža

 • Haszay Štepán, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore v Rumunsku.

Okres Liptovský Mikuláš

Beňadiková

 • Cheben Ján, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bobrovec

 • Gajan Peter, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Gulyás Josef, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chripko Jozef, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Ogáry Jozef, roč. 1880, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Rak Jozef, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Bobrovček

 • Cheben Petr, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dúbrava

 • Durný Jiří, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Kohut Adam, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jakubovany

 • Csépán Jozef, roč.1894, padol na fronte v Haliči.

Galovany – m. č. Dechtáre

 • Liska Ján, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Margetaj Adam, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Gôtovany – m. č. Fiačice

 • Húlek Ján, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.

Huty

 • Gruň Peter, roč. 1877, zomrel v zajateckom tábore v dnešnom Uzbekistane.
 • Knap Pavel, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Piatka Ján, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Viparina Jozef, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Hybe

 • Duris Samuel, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Kudola Daniel, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Medvegyik Peter, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Piovár Andreas, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rajniak Ján, roč. 1878, padol na fronte v Rumunsku.
 • Stančík Daniel, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Švanda Daniel, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.

Konská

 • Csatloch Adam, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pleva Matej, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Pleva Michal, roč. 1887, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Kráľová Lehota

 • Lehoczky Martin, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lehotský Jozef, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Liptovská Kokava

 • Duris Michal, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Jančuška Martin, roč. 1897, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Taragál Pikul Adam, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Liptovská Mara

 • Francz Rudolf, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Liptovská Ondrášová

 • Bobrovniczky Mikuláš, roč. 1870, zomrel v garnizóne pluku v zázemí.
 • Štepita Matej, roč. 1865, zomrel v zázemí.

Liptovská Porúbka

 • Capko Samuel, roč. 1872, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Hutka Jozef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Rachel Josef, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šiarnik Ján, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Liptovská Sielnica

 • Ambroš Rudolf, roč.1875, padol na fronte v Haliči.
 • Janík Ján, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.
 • Lukášik Ján, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Sterlik Johann, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Liptovská Sielnica – m. č. Brnice

 • Ghillány Jozef, roč. 1879, padol na fronte v Taliansku.

Liptovský Hrádok

 • Votidian Jozef, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Liptovský Hrádok – m. č. Dovalovo

 • Kubina Pavel, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Mihok Jozef, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Mihok Jozef, roč. 1898, padol v boji na talianskom fronte.
 • Nedbal Michal, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Sintai Emil, roč. 1898, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Stupka Martin, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Liptovský Ján

 • Hadvidzjak Ján, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Liptovský Mikuláš

 • Hanovszký Michal, roč. neznámy, zomrel za neznámych okolností v kláštore v Haliči.
 • Chrapcsiak Emil, roč. 1880, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Nahalka Matej, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Niňay Matúš, roč. ?, padol na fronte v Bukovine.
 • Szlanyinka Ondrej, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Liptovský Mikuláš – m. č. Andice

 • Janík Matej, roč. 1878,  zomrel vo vojenskej nemocnici.

Liptovský Mikuláš – m. č. Benice

 • Pohorely Matej, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Liptovský Mikuláš – m. č. Bodice

 • Bernik Ján, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Glajza Andrej, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pančik Michal, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Rumanský Ján, roč. 1888, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Liptovský Mikuláš –  m. č. Demänová

 • Droppa Adam, roč. 1873, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Nahalka Ondrej, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Nahalkó Adam, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Vyparina Ján, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Liptovský Mikuláš – m. č. Iľanovo

 • Kriško Michal, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Liptovský Mikuláš –  m. č. Okoličné

 • Dropa Michal, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Liptovský Mikuláš – m. č. Palúdzka

 • Labaj Ján, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Liptovský Mikuláš  – m.č. Ploštín

 • Dzurik Juraj, roč. 1891, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Dzurik Matej, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Gežko Michal, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Suna Márton, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vyšný Ján, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Liptovský Mikuláš – m. č. Vitálišovce

 • Mastiš Ján Daniel, roč. 1891, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Liptovský Mikuláš – m. č.  Nábrežie – Vrbica

 • Bohuš Jan, roč. 1886, zomrel v zajateckej nemocnici.
 • Hubka Julius, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Slivka Jan, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Liptovský Peter

 • Hilyán Ján, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Hybben Jan, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Juraš Vilém Ján, roč. 1899,  padol na talianskom fronte.
 • Orfanusz Michal, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Zatyko Kohút Martin, roč. 1874, padol na východnom fronte.

Liptovský Trnovec

 • Rády Ján, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Szuchý Peter, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Záborský Ondrej, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lubeľa

 • Gejdoš Lopár Pavel, roč. 1898, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.

Malužiná

 • Harmann Jozef, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lang Jozef, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Nižná Boca

 • Karkosák Ondrej, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Palúdza

 • Antoška Adam, roč. 1878, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Chovan Julius, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Mládza Adam, roč. 1898, padol v boji na talianskom fronte.

Parížovce

 • Poľak Anton, roč. 1885, nar. v Budapešti, padol na fronte v Haliči.

Partizánska Ľupča

 • Halupka János, roč. 1873, zomrel za neznámych okolností v mobilnej záložnej nemocnici na fronte v Haliči.
 • Lehotyan Jan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Prieszol Johann, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Záborský Andrej, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Pavčina Lehota

 • Lazeny Ján, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Petráš Ondrej, roč. 1883, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Pavlova Ves

 • Brezáni Jozef, roč. 1872, zomrel v ruskom zajateckom tábore.
 • Holi Michal, roč. 1898, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Kmety Ján, roč. 1889, padol na fronte v Rumunsku.

Pribylina

 • Betus Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Chrabacska Adam, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Zsubcsek Matej, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Zubček Štefan Matej, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Podtureň

 • Zlejší Michal, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zlejší Michal, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.

Prosiek

 • Čajka Ján, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Smrečany

 • Huska Ján, roč. 1874, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Jančo Matej, roč. 1896, padol na fronte v dnešnom Taliansku.

Sokolče

 • Guoth Matej, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Mišovič Ondrej, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.

Svätý Kríž

 • Hulek Matej, roč. 1880, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Nahalka Ondrej, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Trstené

 • Dancsik Peter, roč. 1884, padol  na fronte v Haliči.

Uhorská Ves

 • Oravec Peter, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vavrišovo

 • Dzuriak Ján, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Janotka Michal, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Slabej František, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.

Vážec

 • Benyó Ondrej, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Ilabszký Ondrej,  roč. 1881, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Ilavský Michal, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Kisel Matej, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Zuštiak Ján, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.

Veľké Borové

 • Garček Jozef, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Veterná Poruba

 • Hlatký Michal, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Rufusz Michal, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Vlachy

 • Hric Ondrej, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Janky Matej, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Stankoviansky Jozef, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Východná

 • Halabja Johann, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jahcsó Michal, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Kokavec Pavel Michal, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Koreň Ján, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Mahalka Ján, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Mikuš Ján, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v honvédskej zdravotnej kolóne.
 • Štefček Martin, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Zazrivý Ján, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Závažná Poruba

 • Hanovský Michal, roč. 1890, padol v boji na východnom fronte.
 • Miša Michal, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sjarnik Pavel, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Šiarnik Pavel, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Okres Lučenec

Mýtna

 • Macsny Gyórgy, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rapovce

 • Rubint Jozef, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Martin

Socovce – m. č. Svätá Mara

 • Raduch Jozef, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Okres Medzilaborce

Čabalovce

 • Grundza Ján, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Čabiny – m. č. Nižné Čabiny

 • Oles Ondrej, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.

Čabiny – m. č. Vyšné Čabiny

 • Mihaliszko Michal, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čertižné

 • Gyimun Petr, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Habura

 • Dupkanič Štefan, roč. 1893, zomrel na talianskom fronte.
 • Gyug Fedor, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chill Eliáš, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Kalinov

 • Krajniak Ondrej, roč. 1875, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Verba Ján, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Krásny Brod

 • Bezeg Michal, roč. 1896, padol na fronte v Srbsku.

Krivá Oľka

 • Blinder Michal, roč. 1898, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.

Medzilaborce

 • Grundza Ján, roč.1892, zomrel v lazaretnom vlaku.
 • Haburčák Vazul, roč. 1886,  padol na fronte v Haliči.
 • Lapihuska Ján, roč. 1884, zomrel v ruskom zajatí.

Medzilaborce – m. č. Borov

 • Daňo Ján, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Szrulovics Alexander, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Oľka – m. č. Nižná Oľka

 • Kovács Michal, roč. 1896, padol v boji na rumunskom bojisku.

Oľšinkov

 • Rapczo Michal, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Palota

 • Bocsák Fedor, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Marko Eliaš, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Radvaň nad Laborcom

 • Funya Ondrej, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Repejov

 • Gaji János, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sterkovce

 • Burcín František, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Svetlice

 • Kačur Michal, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Verba Demeter, roč. 1899, padol na fronte v Slovinsku.

Výrava

 • Mihalič Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Mindžák Ján, roč. 1894, padol v boji na talianskom fronte.

Okres Michalovce

Bánovce nad Ondavou

 • Velešbír Georg, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Weisz Simon Bertalan, roč. 1895, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Bracovce

 • Adam Pavel, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Krištof Michal, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Lakatos Michal, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Ondo – Eštok Ondrej, roč. 1872, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Ondo /Miši/ Juraj, roč.  1889, narodený v USA, padol na fronte v Taliansku.

Budkovce

 • Klanica Michal, roč. 1875, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Dúbravka

 • Csurmo Georg, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Falkušovce

 • Kohn Šalamon, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Szakál Pavel, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Horovce

 • Halász Georg, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.

Ižkovce

 • Kaszonyi Ondrej, roč. 1889, zomrel v ruskom zajatí.

Krásnovce

 • Luterán Ján, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Palyovcsik Štefán, roč. 1895, padol na fronte v Rumunsku.

Lastomír

 • Andraso Ján, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Andrejko Michal, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Andraššo Juraj, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Eštok Andrašo Juraj, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Hreka Michal, roč. 1882, padol v boji na východnom fronte.
 • Poskrop Ján, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šaro – Palkóci Michal, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ložín

 • Lefkovics Adolf, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Lúčky

 • Grosz Dávid, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Malčice

 • Gorda Ján, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Poliak Roffár Ján, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Popelyáš Michael, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Szabó Michael, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szopko Jan, roč. 1893, padol na fronte v Rumunsku.
 • Vasiľ Michal, roč. 1895, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Žofčák Michal, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Markovce

 • Hreha Juraj, roč. 1875, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Panda Michal, roč. 1856, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Panda Michal, roč. 1882, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Michalovce

 • Masczanik Andrej, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Mika Michal, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Rusňák Andrej, roč. 1874, padol na východnom fronte.

Michalovce – m. č. Topoľany

 • Bušanin Ondrej, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Čarny Juraj, roč. 1897, zomrel v zajatí v Taliansku.
 • Kolesár Michal, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v epidemickej nemocnici.

Moravany

 • Garanics György, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Mihalyko Johan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nacina Ves

 • Kostovčík Michal, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Oreské

 • Drotár Ondrej, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Grega Ján, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Melkó Jozef, roč. 1886, padol na fronte v Rumunsku.

Petrovce nad Laborcom

 • Benko Michal, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Schwartz Herman, roč. 1898, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Schwarc Herman, roč. 1898, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Pozdišovce

 • Ihnaczik Andrej, roč. 1891, zomrel v zázemí.
 • Palaško Ján, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rohely Andrej, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Rakovec nad Ondavou

 • Sztaruch Michal, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Sliepkovce

 • Pandoščák Josef, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Staré

 • Czvoreny Juraj, roč. 1884, padol na fronte v Rumunsku.
 • Donyicz György, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Strážske

 • Ambro Ondrej, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Butka Michal, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Suché

 • Dankó Georg, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Trhovište

 • Bobik Johann, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bogar Josef, roč. 1873, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Maszkaly Jan, roč. 1894, , padol na fronte v Haliči.

Tušice

 • Marincsák Mihály, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Pavlov Pavel, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľké Kapušany

 • Kanócz Štepán, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľké Raškovce

 • Pálfi Michal, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Vinné

 • Hritz Johann, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Zbudza

 • Jóczimák Mikuláš, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Zemplínske Kopčany

 • Kaločay Dezider, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Kundrad Ján, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Žbince

 • Maďar Ondrej, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Žbince – m. č. Veľké Žbince

 • Romančík Andrej, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Okres Nové Mesto nad Váhom

Hrádok

 • Ivan Ondrej, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kálnica

 • Heumann Eugen, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.

Okres Nové Zámky

Maňa – m. č. Veľká Maňa

 • Ipovicz Karel František, roč. 1899, padol na fronte v Albánsku.

Okres Pezinok

Doľany

 • Purgina František, roč. 1894, padol na fronte v Bukovine.

Okres Poltár

České Brezovo

 • Jahodník János, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sušany

 • Krátky Ján, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Okres Poprad

Batizovce

 • Lesundák Ján, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Soltész Ján, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Gerlachov

 • Billi Bruno, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Bobuský Ján, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Bogusky Ján, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.
 • Horvay Ján, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v honvédskej vojenskej nemocnici.

Hranovnica

 • Braxátor Jozef, roč. 1895, zomrel v zajatí v Rumunsku.

Hozelec

 • Hric Michal, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej nemocnici.
 • Puhala Ondrej, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Hôrka – m. č. Kišovce

 • Gonzorovič František, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.

Jánovce

 • Zvalený Andrej, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Zvalený Martin, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.

Liptovská Teplička

 • Frisík Andrej, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Garaj Hujava, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gnojčak Michal, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Hluska Štefan, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.
 • Lajka Gigon Martin, roč. 1890, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Mezovský Ján, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Mihalcsik Jan, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Mihalčík Štefan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Mucha Štefan, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Olejar Matej, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Olejar Štefan, roč. 1872, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Révaj Michael, roč. 1879, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Sucharek Ján, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lučivná

 • Csonka Ondrej, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Matejovce

 • Kucsár Johann, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pekelský Ján, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Pencak Jan, roč. 1889, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Mengusovce

 • Galló Michal, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Mlynica

 • Schmiedt Jan, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Poprad

 • Hajosi Jozef, roč. 1873, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Stadler Jan, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Szimonyik János, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Poprad – m. č. Spišská Sobota

 • Alexy Karol, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Skokan Jozef, roč. 1876, zomrel počas železničného transportu v Ruskom Poľsku.

Poprad – m. č. Veľká

 • Frank Ján-Karol, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Frico Ján, roč. 1884, padol na talianskom fronte.
 • Habererern Gustav, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Spišská Teplica

 • Bednárovsky Ján, roč. 1898, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Hibler Josef, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v ruskom zajateckom tábore.
 • Hübler Jozef, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej nemocnici.
 • Klein József, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Spišské Bystré

 • Budai Stepan, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gaviák Josef, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gavliak Josef, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Kundisz Simon, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Orolin Štefan, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Šebest Ján, roč. 1887, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Vitkai Michal, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Spišský Štiavnik

 • Jávorský Ján, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Krivjánszki Ján, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Slavkovský Pavel, roč. 1887, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Spišský Štvrtok

 • Chripko Ján, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.

Šuňava

 • Porada Ondrej, roč. 1890, padol na fronte v Slovinsku.

Švábovce

 • Slavkovský Pavel, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Veľký Slávkov

 • Gotthard Robert, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Kaul Karol, roč. 1879, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Povec Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Vikartovce

 • Karabin Jozef, roč. 1879, padol na východnom fronte.
 • Kohuth Štefan, roč. ?, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kubov Štefan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Larko Stefan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vydrník

 • Slivka Štefan, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.

Ždiar

 • Kováč Martin, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Pitoňák Roman, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Svočiak Tomáš, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Okres Prešov

Abranovce

 • Kočerha Juraj, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Krištof Ján, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Bertotovce

 • Kopčík Jozef, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.

Brestov

 • Jurcsinszky Josef, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Brežany

 • Guman Michal, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Drienov

 • Jurcsik Štepán, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Drienovská Nová Ves

 • Szepesi István, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dulová Ves

 • Krajňák Ján, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Krajnyak Jakob, roč. 1865, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Fričovce

 • Henrikovszki György, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.

Geraltov – m. č. Žatkovce

 • Gulyvasz Mikuláš, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Gregorovce

 • Pistej Elek, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hermanovce

 • Lehet Michal, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Micskó Ján, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Sedlák František, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Hrabkov

 • Klapač Jan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schwarcz Emmerich, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Chmeľovec

 • Poloha Andrej, roč. 1893, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Chminianska Nová Ves

 • Marcinčin Jan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Janovik

 • Somos Ondrej, roč. 1872, padol na fronte v Rumunsku.

Kendice

 • Dorko Ondrej, roč. 1897, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Kolenics Jozsef, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Miško Jan, roč. 1876, zomrel za neznámych okolností v ruskej nemocnici.
 • Rusznyak Vavrinec, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Kojatice

 • Kozák Ján, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.
 • Priščák Štefán, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.

Kokošovce

 • Poliak Jan, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Križovany

 • Halko Vincze, roč. 1873, zomrel za neznámych okolností v mobilnej záložnej nemocnici na fronte v Haliči.

Lada

 • Benya Štefan, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Lemešany

 • Drab Matej, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Hustuk Mihaly, roč. 1873, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici na talianskom fronte.

Lesíček

 • Bugoš Ondrej, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Stecz György, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Lipovce

 • Halčak Ján, roč. 1898, padol v boji na fronte v Rumunsku.
 • Szamszeli Johann, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lúčina

 • Duhančik Ondrej, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Gyurisin Michal, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Jusko Ján, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Ľubotice

 • Domonkos Ján, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ľubotice – m. č. Šarišské Lúky

 • Juraško Jozef, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ľubovec

 • Novák Ondrej, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ľubovec – m. č. Ruské Pekľany

 • Mondok Mihaly, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Malý Slivník

 • Havacs István, roč. 1873, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Oravec Adam, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vertaľ Ondrej, roč. 1899, zomrel v zajateckej nemocnici v talianskom zajatí.

Malý Šariš

 • Kusnyir Jan, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Medzany

 • Mathia Jozef, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.

Miklušovce

 • Jaczkó József, roč. 1893, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Ondrašovce

 • Miženko Juraj, roč. 1884,zomrel za neznámych okolností v pevnostnej nemocnici.

Petrovany

 • Szafko Ján, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Prešov

 • Bartos Andreas, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dirda András, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gábor Bartolomej, 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gottlieb Leo, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Háber Jozef Alexander Karel, roč. 1893, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Jánossy Julius, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.
 • Kacsák Štefan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Ondics Juraj, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Petrofcsik Ludwig, roč. 1878, zomrel cestou do vojenského lazaretu.
 • Poloha Gregor, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sándor Zoltán, roč. 1870, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Szurna Imrich, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Vojtasko Emanuel, roč. 1886, zomrel v zázemí.

Prešov – m. č. Solivar

 • Gáll Johann, roč. 1895, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Kačmarik Štefan, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Komároni František Dr., roč. 1880, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Petrik Josef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Székely Antón, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Prešov – m. č. Šváby

 • Olyha Imrich, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Proč

 • Elias Ján, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Pušovce

 • Nemes Petra György,  roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Radatice – m. č. Meretice

 • Horváth Juraj, roč. 1892, padol v boji na fronte v Bukovine.
 • Olejnnyik Jan, roč. 1894, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Radatice – m. č. Radačov

 • Smalecz Hrehor, roč. 1892, padol na fronte v Rumunsku.

Sedlice

 • Palko Jozef, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Šindliar

 • Kravec Matej, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Macej Ján, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Majcher Filip, roč. 1900, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Široké

 • Beláfy Bertalam, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rozek Ján, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.

Štefanovce

 • Fľak Juraj, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Terňa

 • Blihár Ján, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Greč Andrej, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Zajac Štefan, roč. 1873, padol na fronte v Slovinsku.

Terňa – m. č. Babin Potok

 • Sittar Ludvik, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Tulčík

 • Klobuszovszky Ondrej, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.
 • Koszcz János, roč. 1886, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Varhaňovce

 • Andrejcsak Georg, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľký Slivník

 • Kmeť Štefan, roč. 1878, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Kozma Balint, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Krajnyak Jiři, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľký Šariš

 • Cseh Ján, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gyurkovszký Ondrej, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Kolozsvári Štefan, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v divíznom sanitnom ústave.
 • Kozsuzska Ján, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kriško Ján, roč. 1885, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Ličák Ludvík, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Matisz Ondrej, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Víťaz

 • Kollár Imrich, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.

Vyšná Šebastová

 • Kucharík Ján, roč. 1888, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Záhradné

 • Weisz Stephan, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zlatá Baňa

 • Košč Imrich, roč. 1895, padol v boji na východnom fronte.

Žehňa

 • Kozel Michal, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Žipov

 • Drobik Štefan, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Župčany

 • Szakala Ondrej, roč. 1893, padol na fronte v Rumunsku.

Okres Prievidza

Tužiná

 • Krebs Egyd, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Revúca

Jelšava

 • Kelevész Andrej, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ratkovské Bystré – m. č. Filier

 • Nagaj Štefan, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Revúca – m. č. Dolná Revúca

 • Matuška Gustáv, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Tornaľa

 • Ivan Ludwig, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Rimavská Sobota

Drňa

 • Zsofi Ján, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Husiná

 • Benko Michal, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Kokava nad Rimavicou

 • Simcsó Adam, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Konrádovce

 • Sebestyen Juraj, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Rimavská Sobota

 • Benko Michal, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Juráško Eugen, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Veľký Blh – m. č. Vyšný Blh

 • Lakatos Ján, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Okres Rožňava

Bohuňovo – m. č. Tiba

 • Miskovszký Ján, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.

Dobšiná

 • Bene Štefan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Blaško Leopold, roč. 1874, zomrel v nemocnici v ruskom zajatí.

Gemerská Poloma – m. č. Malá Poloma

 • Romokušnír Andrej, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Hrhov

 • Becze František, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hrušov

 • Zakhar Daniel, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Jablonov nad Turňou

 • Imre Béla Vojtech, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jakab Michal, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Kiss Jozef, roč. 1866, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szomogya Istvan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jovice

 • Szabó Štefan, roč. 1876, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Nižná Slaná

 • Bendik Martin, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rožňava

 • Medek Arnošt Alexander, roč. 1894, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Okres Ružomberok

Hubová

 • Jaroš Štefan, roč.1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kutník Jozef, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Lušček Antonín, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Okál Jozef, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Žihlavnik Ján, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Likavka

 • Bukovi Viktor, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Liptovská Lužná

 • Veselovský Martin, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Liptovská Osada

 • Geršňa Stefan, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Húšťava Štefan, roč. 1872, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Martinko Štefan, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Mrviš Gustav, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností.
 • Pallo Ján, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Skrabak Ján, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Srpoň Štefan, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Liptovská Štiavnica

 • Meško Ján, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Puček František, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Slejszák Reszó, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Liptovské Sliače

 • Bencsó Štefan, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Frics Andrej, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Hanula Ján, roč. 1871, padol v boji na fronte v Rumunsku.
 • Kaufmann Gejza, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Littva László, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Litva Jozef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Liptovské Sliače – m. č. Horný Sliač

 • Mojs Jan, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností v invalidovni liečebného ústavu.

Liptovské Sliače – m. č. Nižný Sliač

 • Huntoš Viktor, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Priesol Josef, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Liptovské Revúce

 • Harmann Štefan, roč. 1875, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej nemocnici v Rusku.
 • Jágrik Štefan, roč. 1873,  zomrel vo vojenskej nemocnici.

Liptovské Revúce – m. č. Nižná Revúca

 • Mamojka Štefan, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Lisková

 • Dzúr Šurien Cyprian, roč. 1899, padol na talianskom fronte.
 • Gulaj Emil, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Misata Leo, roč. ?, padol v boji na fronte v Haliči.

Lúčky

 • Bursza Method, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Druska Miklós, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Milan Ján, roč. 1877, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Mrva Kamil, roč. 1889, padol v boji na východnom fronte.
 • Sekan Jozef, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.

Ludrová

 • Kubačka Koloman, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Slimák Ján, roč. 1885, padol na fronte v Taliansku.

Ludrová – m. č. Zemianska Ludrová

 • Laczó Ján, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Potok

 • Migra László, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ružomberok

 • Bisuth Matej, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Muriň Viktor, roč. 1887, padol na fronte v Taliansku.
 • Podhorányi Ondrej, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Vlkolinský Ondrej, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Ružomberok – m. č. Biely Potok

 • Panči Peter, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Ružomberok – m. č. Černová

 • Kurila Vilém, roč. 1878, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Ružomberok – m. č. Hrboltová

 • Mráz František, roč. 1896, padol v boji na území Uhorska.

Ružomberok – m. č. Vlkolínec

 • Kacsó Karel, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Stankovany

 • Gašpar Alojz, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Smoliar Ján, roč. 1876, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Švošov

 • Javorka Jan, roč. 1876, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Turik

 • Matejka Josef, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.

Okres Sabinov

Bajerovce

 • Kundrat Jiři, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Blažov

 • Bielek Jan, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Blasko Mikuláš, roč. 1883, zomrel v zázemí.
 • Parimula Mikuláš, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Brezovica

 • Bujnovský Jozef, roč. 1886, zomrel na fronte v Taliansku.
 • Koturlák Ignác, roč. 1895, padol v boji na južnom fronte.
 • Sztulyakovits Imre, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Červenica pri Sabinove

 • Abonyi Alexander, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dvorcsák Štefan, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Dvorcsák Štefan, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Hrabovecký Ondrej, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.

Dačov

 • Lazorík Štefan, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Drienica

 • Lukács Ján, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Malczovszky Johan, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jakovany

 • Billi Ján, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Jakubovany

 • Mikula Ondrej, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Jarovnice

 • Marczinesin Anton, roč. 1891, padol na fronte v Rumunsku.

Kamenica

 • Blaško Tomáš, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Krásna Lúka

 • Novisedlák Andrej, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.
 • Stieber Jozef, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Krivany

 • Dzurus Vincent, roč. 1890, zomrel v zajateckej nemocnici.
 • Kiselya Josef, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lipany

 • Zselinský Jozef, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Lúčka

 • Kopilec Juraj, roč. 1875, padol v boji na fronte v Haliči.

Ľutina

 • Radacsovski János, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Milpoš

 • Homišan Ján, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.

Nižný Slávkov

 • Hmurčík Martin, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici v Haliči.

Ostrovany

 • Spysak Vinzenz, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pečovská Nová Ves

 • Stracenský Andrej, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Szmetanka Štefan, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Varkočko Ján, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Poloma

 • Gencsur Michal Anton, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Hovanec Štefan, roč. 1875, padol v boji na fronte v Bukovine.
 • Kolarik Imrich Izidor, 1899, padol v boji na južnom fronte.
 • Misercsik István, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Ražňany

 • Karnis Jiři, roč. 1878, padol na fronte v Rumunsku.
 • Rakosny György, 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Rokošný Josef, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Rožkovany

 • Szmetánka Jozef, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Sabinov

 • Buttermann Izrael, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cehelský Jan Pavel, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hagyari Jozef, roč. 1878, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Hurajt Matej, roč. ?, padol v boji na fronte v Bukovine.
 • Liscsinskzki Michal, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šarišské Dravce

 • Dia Karol, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Nebenzahl Ignác, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.

Šarišské Michaľany

 • Demko Ján, roč. 1889, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Onderko Ján, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Šarišské Sokolovce

 • Durkáts Štefan, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Terňa – m. č. Babin Potok

 • Hrica Štepán, roč. 1873, zomrel v zajateckom tábore.

Tichý Potok

 • Kiktavý Hricz Jan, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Torysa

 • Bujnovský Imrich, roč. 1897, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Halaj Ján, roč. 1874, zomrel za neznámych okolností v barakovej záložnej nemocnici.

Uzovské Pekľany

 • Pivovarnik Jozef, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.

Okres Senica

Šaštín-Stráže

 • Bertha Gejza, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Okres Skalica

Chropov

 • Mrázek Eduard, roč. 1898, padol v boji na rumunskom fronte.

Močidľany

 • Novotný Matej, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Okres Snina

Belá nad Cirochou

 • Dzurikanin Pavel, roč. 1878, zomrel v ruskom zajatí.
 • Gumecky Pavel, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Petrník Jakub, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Brezovec

 • Vaszkó Peter, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Dara

 • Beca Jan, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Szimkulics Mikuáš, roč. 1877, padol na fronte v Rumunsku.

Dlhé nad Cirochou

 • Rovnyán Johann, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hostovice

 • Lippa Peter, roč. 1985, padol na fronte v Haliči.
 • Šelepák Ondrej, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Hrabová Roztoka

 • Jaško Michal, roč. 1897, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.

Kalná Roztoka

 • Bukszer Vasil, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Klenová

 • Kicza Michal, roč. 1874, padol na východnom fronte.

Kolbasov

 • Honcsák György, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.

Ladomirov

 • Szvitics Juraj, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.

Nová Sedlica

 • Dinics Ján Gregor, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Parihuzovce

 • Mačinský Juraj, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.

Pčoliné

 • Kanalóš Jozef, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.

Pichne

 • Hromádka Mikuláš, roč. 1897, Pichne (okres Snina). Padol v boji na východnom fronte.
 • Zvalčák Vasil, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Runina

 • Bobenics Michael, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bobenič Michal, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ruská Volová

 • Baulovič Juraj, roč. 1893, zomrel v zajateckej nemocnici v Taliansku.
 • Pipto Michael, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ruské

 • Palaščak Peter, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Piros Fedor, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Plemaszics Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Vasko Vasul, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zsiga Peter, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Smolník

 • Butala Juraj, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Lempel Mikuláš, roč. 1890, padol na fronte v Rumunsku.
 • Petrán Ján, roč. 1887, zomrel na východnom fronte.

Snina

 • Czopik Michael, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Galanda Haburaj Adam, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Gerboc Juraj, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Horváth Ladislav, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Jankay Michal, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Kalinič Martin, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Karol, roč. 1872, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Matis Ján, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Ondriaš Štefan, roč. 1882, Ovčie (okres Prešov), padol na fronte v Haliči.
 • Prokop Jozef, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Rosenbaum Miksa, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Somosi Ján, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Szicsák Ján, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zoller Štefan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Stakčín

 • Mitrov András, roč. 1883, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • György Rudi, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Stakčínska Roztoka

 • Blaško Mikuláš, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Starina

 • Briančin Juraj, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Kolincsák Juraj, roč. 1874, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Vaszilkó Juraj, roč. 1896,  padol na fronte v Rumunsku.
 • Vaszilijicza Juraj, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.

Strihovce

 • Ohár Demeter, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.

Topoľa

 • Andraško Juraj, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Hőnig Samuel, roč. 1876, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Lelics Peter, roč. 1895, padol na fronte v Rumunsku.

Ubľa

 • Darjanin János, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janečko Antonín, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Šírka Vasil, roč. 1875, padol na východnom fronte.

Ulič

 • Ljak Ladislav, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Šach Vasil, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Vyšná Jablonka

 • Lukáč Ján, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zboj

 • Grűnberger Heinrich, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Homa Tivadar, roč. 1897, padol v boji na fronte v Haliči.

Zemplínske Hámre

 • Novobilsky Jan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Zvala

 • Grodzanič Jan, roč. 1879, padol na talianskom fronte.

 

Okres Sobrance

Inovce

 • Lechman Ondrej, roč. 1883, Ipnovce (okres Sobrance). Padol na východnom fronte.

Priekopa

 • Jacko Jan, roč. 1874, padol na východnom fronte.

Remetské Hámre

 • Árvai Štefan, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Ruský Hrabovec

 • Kocian Voloh Ján, roč. 1887, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Voloch Jan, roč. 1887, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.


Okres Spišská Nová Ves

Betlanovce

 • Klimek Tomáš, roč. 1874, padol na fronte v Rumunsku.
 • Sztancsák Ján, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bystrany

 • Pavol Juraj, roč. 1875, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Zsiga Valentin, roč. 1873, zomrel v epidemiologickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Danišovce

 • Szincsák Ondrej, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Hnilčík

 • Gabonai Ján, roč. 1876, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Leško Ľudevit, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Iliašovce

 • Brosko Jan, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Klein Ján, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Lapszanski Jakub, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Strauch Ondrej, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Jamník

 • Zuzanyák Kordy, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Krompachy

 • Beržila Ondrej , roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Endrizol Ján, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kernáts Vojtech, roč. 1877, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Kusnyirik August, roč. 1878, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Materný Karol, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Markušovce

 • Brayer Michal, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Jarábek Ján, roč. 1895, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Kukura Mihály, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Mrovčak Michal, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Zsiga Jozef, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Odorín

 • Csaja Jozef, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Olcnava

 • Fuhrmann Juraj, roč. 1884, padol na fronte v Rumunsku.

Rudňany

 • Kosík Jozef, roč. 1875, padol v boji na fronte v Haliči.

Slatvina

 • Hovanec Pavel, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.

Slovinky

 • Ďurko Michal, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Fizek Michael, roč. 1888, zomrel v poľnej nemocnici v Haliči.

Smižany

 • Ševčík Jozef, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Zsoldák Ondrej, roč.1887, padol na východnom fronte.

Spišská Nová Ves

 • Alexi Elek, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Amler Anton, roč. 1892, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Dörner Oskár Ervin, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Groó Gejza Otto, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gurko Alexander, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Hauser Albert Aurel, roč. 1896, padol v boji na fronte v Rumunsku.
 • Häuszer Aurel, roč. 1896, padol v boji na fronte v Rumunsku.
 • Szervatka Jan, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Weiss Štefan, roč. 1899, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Spišské Tomašovce

 • Bartoš Jozef, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Dančovský Vojtech, roč. 1890, padol  na fronte v Haliči.

Spišské Vlachy

 • Jozef Hoza, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností v ruskej evakuačnej nemocnici.
 • Jozef Hozza, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v ruskom zajateckom tábore.
 • Neupauer Vincenc, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Scherfel Zoltan, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Sikora Ondrej, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szova Ján, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Spišský Hrhov

 • Kuru Vojtech, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.

Vitkovce

 • Samko Andrej, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Vojkovce

 • Handlovics György, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.

Žehra

 • Horváth Ján, roč. ?, padol v boji na fronte v Haliči.

Okres Stará Ľubovňa

Čirč

 • Skrab Johann, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hajtovka

 • Priscsák János, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hniezdne

 • Babiar Štefan, roč. 1889, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Hóbor Leopold, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Marhefka Ľudevít, roč. 1897, padol na fronte v Slovinsku.

Hraničné

 • Imrich Štefan, roč. 1874, padol na fronte v Albánsku.

Hromoš

 • Pištej Josef, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.

Jakubany

 • Kmecz Emmerich, roč. 1893, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Orlovszki Josef, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stucka Michal, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Jarabina

 • Jabracký Michal, roč. 1896, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Jarembinsky Jozef, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.
 • Kormaník Andrej, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností vo vojnovej nemocnici.
 • Lajcsák Vazul, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Strenka Pavel, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Kamienka

 • Glosik Juraj, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Kolačkov

 • Zsoldák Pavel, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Legnava

 • Hatala Vazul, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.

Lesnica

 • Bartkovsky Anton, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Litmanová

 • Hlinka Andrej, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.

Lomnička

 • Schubszki Michael, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ľubotín

 • Csizlikovszki István, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Matysová

 • Sabo Michal, roč. 1895, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Virosztko Štefan, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Mníšek nad Popradom

 • Braun Natan, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Dulák Thomas, 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Mníšek nad Popradom – m. č. Pilhov

 • Furek Imrich, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Nižné Ružbachy

 • Mihalík Maximilian, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Nová Ľubovňa

 • Francus Viktor, roč. 1875, zomrel v poľnej nemocnici.

Obručné

 • Weingarten Mayer, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Orlov

 • Hrabcsák Michal, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností v katolíckej spolkovej nemocnici.
 • Plučinsky Petr, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Plaveč

 • Murcko Jozef, roč. 1875, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Nyemetz František, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Plavnica

 • Novák Jozef, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Podolínec

 • Schutz Josef, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Stará Ľubovňa

 • Benyák Matej, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csuraja Ondrej, roč. 1887, zomrel v zázemí.
 • Mitro Štefan, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.

Stará Ľubovňa – m. č. Podsadek

 • Kačmarik Šebastian, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Sulín

 • Borecký Stefan, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Boreczky Stefan, roč. 1896, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.

Šambron

 • Kolmayer Ján, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Skintík Petr, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Šarišské Jastrabie

 • Cservenyak Šimon, roč. 1880, padol na fronte v Rumunsku.

Údol

 • Kravčiak Ján, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľká Lesná

 • Bordiga Andrej, roč. 1869, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Stefanyik Jozef, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľký Lipník

 • Lipnický Vasil, roč. 1893, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Sztankó Michal, roč. 1898, narodený v USA, padol na fronte v Rumunsku.

Vyšné Ružbachy

 • Grech Ondrej, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Kis Michal, roč. 1898, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Okres Stropkov

Breznica

 • Monyák Peter, roč. 1890, padol v boji na talianskom fronte.

Brusnica

 • Cserwenyak János, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Gribov

 • Szkicska Michal, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Havaj

 • Pircs Peter, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Chotča

 • Gima Ondrej, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Kolbovce

 • Zalepa Ondrej, roč. 1872, narodený v obci Ruská Poruba, padol na fronte v Rumunsku.

Kožuchovce

 • Jadlovszky János, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kručov

 • Kľučiar Michal, roč. 1897, padol na fronte v Slovinsku.

Kurimka

 • Vok Ján, roč. 1893, padol na fronte v Slovinsku).

Makovce

 • Grundza Onufer, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vasilišin Ondrej, roč. 1877, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Nižná Olšava

 • Petarčik Michal, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Stropkov

 • Kormány Vojtech, roč. ?, padol v boji na území Uhorska.
 • Kurily Fedor, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Popik Johann, roč. 1890, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Vaszilkó František, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Stropkov – m. č. Bokša

 • Czimbala Jan, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Solník

 • Paulinko Michal, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Šandal

 • Petrišin Jan, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Vislava

 • Petras Gregor, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vyškovce

 • Kosť Štefan, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.

Vyšná Olšava

 • Obszeisznyik Štefan, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Svidník

Bodružal

 • Zelisnyák Dimitrij, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Hrabovčík

 • Smajda Andrej, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hunkovce

 • Bruzsina Petr, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ducák Miklos, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Jurková Voľa

 • Babiak Jozef, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kotulič Ján, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.

Kapišová

 • Miga Ján, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.

Krajne Čierno

 • Kritka Joan, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kružlová

 • Harviš Ján, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.

Kuková

 • Vaško Ondrej, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Kurimka

 • Chudík  Ján, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ladomirová

 • Havič Jiří, roč. 1882, padol v boji na ruskom bojisku.
 • Mihrina Juraj, roč. 1880, padol v boji na talianskom fronte.
 • Mikita Peter, roč. 1870, zomrel za neznámych okolností v ruskom zajateckom tábore.
 • Svitič Juraj, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.

Mestisko

 • Stojan Jozef, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Sztoják Johann, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Miroľa

 • Sztanko Andrej, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Mlynárovce

 • Kekelik János, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nižná Pisaná

 • Cziglenszki Michael, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nižný Mirošov

 • Denčok Ondrej, roč. 1890, padol na fronte v Rumunsku.
 • Purdeš Andrej, roč. 1891, padol na fronte v Albánsku.

Nižný Orlík

 • Hiszen František, roč. 1895, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Michalčik Juraj, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Riško Michal, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Vavrek Štefan, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.

Nová Polianka

 • Fischer Israel, roč. 1892, padol na fronte v Rumunsku.

Okrúhle

 • Dudzik Jiři, roč. 1893, zomrel pri transporte z frontu.

Okrúhle – m. č. Šapinec

 • Gorda Michal, roč. 1895, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.

Radoma

 • Malacsina Jozef, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.

Rovné

 • Laszák Jozef, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Milli Peter, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.

Svidník

 • Polovčik Ondrej, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.

Svidník – m. č. Vyšný Svidník

 • Mihalczó Michal, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Murin Juraj, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sabol Jozef, roč. 1866, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Svidnička

 • Jaskir Ján, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Vagrinec

 • Macsuga Andreas, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vápeník

 • Supsák Peter, roč. 1897, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Vyšná Jedľová

 • Mihály Štefan, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Železniak Jan, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Vyšný Komárnik

 • Handaga Peter, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v zajateckej táborovej nemocnici v Rusku.

Vyšný Mirošov

 • Gorun Mitro Demeter, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kimak Michal, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ruszinko Andrej, roč. 1895, padol na fronte v Rumunsku.

Železník

 • Hamara Juraj, roč.1897,  padol v boji na území Sedmohradska.

 

Okres Šaľa

Selice – m. č. Šók

 • Veres Vendel, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Trebišov

Bačkov

 • Rusnak Michal, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Čeľovce

 • Görög Ondřej, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Koleszár György, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.

Danišovce

 • Gyurnak  Štepan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dvorianky

 • Rittek János, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Simon Johann, roč. 1875, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Egreš

 • Lepeták Ondrej, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Malczicski Michal, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hriadky

 • Kicsiny Ján, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Kráľovský Chlmec

 • Gelbstein Josef, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Kravany

 • Koritko Michael, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.

Kuzmice

 • Kopča Ondrej, roč. 1878, padol v boji na území Uhorska.
 • Schneider Josef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Leles

 • Smilovič Josef, roč. 1884, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Malé Ozorovce

 • Lazurka Julius, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Miňo Michael, roč. 1873, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Wraniczki Paul, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nižný Žipov

 • Dugasz Vítezoslav, roč. 183, padol na východnom fronte.
 • Pillat György roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nový Ruskov – m. č. Veľký Ruskov

 • Gajdos János, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Parchovany

 • Seserbák Andreas, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schwarz/Schwarc Šimon, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.

Plechotice

 • Puki – Džudža Antonín, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sečovce

 • Engländer Ladislav, roč. 1892, padol na fronte v Rumunsku.
 • Herškovič Šimon, roč. 1895, padol v boji na ruskom bojisku.
 • Kassay Vojtech, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Kišš Andrej, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Majerník Andrej, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Schreiber Ferdinand, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Sopko Ján, roč. 1893, padol na fronte v Rumunsku.
 • Stefanko Ján, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vrábel Mihály, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zsobrak Julius, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sečovce – m. č. Kochanovce

 • Hirko Juraj, roč. 1879, zomrel za neznámych okolností v nemocnici.
 • Jencsik Michal, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Sirnik

 • Magyár Ján, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.

Somotor

 • Danko Jozef, roč. 1876, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Svätý Kríž

 • Spanko Ján, roč. 1872, zomrel v zázemí.
 • Spanko Ján, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.

Trebišov

 • Bocskoros János, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Breza Ondrej, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Czifranyic Johann, roč. 1875, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Dancsó Jozef, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Havrán Ján, roč. 1871, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Kločák Jan, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kováč Josef, roč. 1873, padol v boji na východnom fronte.
 • Kováč Ondrej, roč. 1876, padol v boji na východnom fronte.
 • Mindzsák Mihály, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Rusňák Ondrej, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Soták Ján, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Zajácz Michal, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Trebišov – m. č. Milhostov

 • Bodnar Ondřej, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Trebišov – m. č. Parič

 • Kohán Georg, roč. 1897, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Parchovany

 • Brinda Ján, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Pauliscsák Jan, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Uhorský Žipov

 • Nemet Ján, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Vojčice

 • Szilaj Jan, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.

Vojkovce

 • Hadri Ján, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zbehňov

 • Szabo Holinďák Michal, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Zemplínska Teplica

 • Gyikej Juraj, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kočiš Juraj, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Zemplínske Hradište

 • Artin Michal, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Okres Tvrdošín

Oravský Bielý Potok

 • Floch Štefan, roč. 1875, padol na východnom fronte.
 • Milan Peter, roč. 1897, padol v boji na území Uhorska.

Okres Veľký Krtíš

Sklabiná

 • Csányi Štefan, roč. 1873, zomrel na fronte v Rumunsku.

Trabušovce

 • Ondraško Martin, roč. 1872, padol na fronte v Haliči.

Okres Vranov nad Topľou

Bystré

 • Dolinszki Andrej, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čierne nad Topľou

 • Kolesár Ján, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností v sanitnej stanici.
 • Repčín Ondrej, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Straka Ján, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.
 • Straka Ondrej, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.

Dobrá nad Ondavou

 • Kórody Ján, roč. 1898, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.
 • Kovaľ Ján, roč. 1899, padol na východnom fronte.
 • Petičko Ondrej, roč. 1890, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Ďapalovce

 • Čaklós Ondřej, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Zeleňak Michal, roč. 1888, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Ďurďoš

 • Husák Štefan, roč. 1896, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Huszó Štefan, roč. 1899, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Marko Jan, roč. 1893, padol na fronte v Rumunsku.

Hanušovce nad Topľou

 • Končinský Jozef, roč. 1898, zomrel za neznámych okoností v epidemickej nemocnici.

Hencovce

 • Moškovič Samuel, roč. 1894, padol v boji na území Uhorska.
 • Ondík Juraj, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Petro Jan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hlinné

 • Zsipay János, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jastrabie nad Topľou

 • Buzsa Ján, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Juskova Vôľa

 • Neumann Nathán, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kamenná Poruba

 • Szerafin Jíři, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Kladzany

 • Krupa Ján, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Mikoš Ján, roč. 1879, zomrel za neznámych okolností v ruskom zajateckom tábore.

Kučín

 • Alzso Josef, roč. 1897, zomrel na fronte v Taliansku.

Kvakovce

 • Hájnik Jan, roč. 1879, padol na talianskom fronte.

Majerovce

 • Seman Julius, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Medzianky

 • Onder Jan, roč. 1875, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Merník

 • Maly Ondrej, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Michalok

 • Kristan, Michal, roč. 1893, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Majerník Michal, roč. 1874, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Nižný Hrabovec

 • Gyöngyösi Ján, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zubko Ján, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Nižný Hrušov

 • Hromulyak Györg, roč. 1872, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Ragán Andrej, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Ondavské Matiašovce

 • Kovács Peter, roč. 1893, padol v boji na východnom fronte.

Pavlovce

 • Gabcsó Stefan, roč. 1883, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Kacsis Ján, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Pavlovce – m. č. Kecerovské Pavlovce

 • Verčimak Jan, roč. 1884, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Petkovce

 • Petrik Michal, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Piskorovce

 • Sofranko Juraj, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Poša

 • Lukáč Juraj, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Majernyik Mihály, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Smolín Michael, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Radvanovce

 • Demeter Štefan, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Sokáč Michal, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Rudlov

 • Mathiáš Juraj, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sačurov

 • Gyurko Jozef, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Piszkor Pavel, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Román György, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sedliská

 • Cvejkus Johann, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Fuňák Josef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Skrabské

 • Novák Jan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Slovenská Kajňa

 • Astrab Michal, roč. 1898, zomrel v zajatí v Rumunsku.

Soľ

 • Demko Micael, roč. 1889, padol na fronte v Taliansku.

Tovarné

 • Dzuraczky Jozef, roč. 1895, padol na neznámom mieste.

Trepec

 • Goffa Johann, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľká Domaša

 • Kós Jozef, roč. 1898, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.

Vranov nad Topľou

 • Ickovič Zoltan, roč. 1895, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Luchs Izidor, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mihalič Ján, roč. 1891, padol na fronte v Rumunsku.

Vranov nad Topľou – m. č. Čemerné

 • Hricz Jozef, roč. 1897, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Polyák Michal, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Vesek Jozef, roč. 1895, nar. v USA, padol na východnom fronte.

Vranov nad Topľou – m. č. Vranovské Dlhé

 • Sabol Jan, roč. 1873, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Zlatník

 • Sciranka Michael, roč. 1889, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Žalobín

 • Horňák Jozef, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.

Okres Žiar nad Hronom

Dolná Ždaňa

 • Procska Ondrej, roč. 1888, padol na východnom fronte.

 

Vojaci HIR 9 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Česká republika

 • Schmied Rudolf, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Chorvátsko

 • Depoli Evaristus, roč. 1876,zomrel vo vojenskej nemocnici.

Maďarsko

 • Ádám Jozef, roč.1880, zomrel na vojenskej nemocnici.
 • Adam Johann, roč. 1879, zomrel za neznámych okolností v epidemickej nemocnici.
 • Agni Johann, roč. 1881,zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Andrej Bencze, roč. 1882,zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bodnár Julius, roč. 1883,zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bottcher Štefan, roč. 1889,padol na východnom fronte.
 • Brziak Stepan Eduard, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cséhes Stefan, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csokonai Jenő, roč. 1897,zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Czakó Jozef, roč. 1877,zomrel na chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Dedinský Ján, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Elenbach Ján, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Erdei Jozef, roč. 1879, zomrel v zázemí.
 • Fuschs Josef, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici
 • Hliviak Ján, roč. 1883, zomrel za neznámych okolností v zázemí.
 • Horváth Pavel, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v invalidnom liečebnom ústave.
 • Hudák Bertalan, roč. 1873, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Hudák Jozef, roč. 1872, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Kaffka Ervin, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kalló  Andreas, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kaszás František, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Keresztesi Sándor, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Király Josef, roč. 1873, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Kiska Andrej, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiss Pavel, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiss Štefan, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klingenstein Hainrich, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kolesár Johann, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Koleszár Jozef, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Korcmáros Andreas, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v epidemickej nemocnici.
 • Kovács Alexander, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Kovács Emerich, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v pomocnej nemocnici Červeného kríža.
 • Kozár Michal, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kristóf Jozef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kubicza Elmér, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Langermann Josef, roč. 1895, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Lapis Jan, roč. 1876, zomrel v ruskom zajatí.
 • Lipták Štefan, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lipták Peter, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Losonczi Adalbert, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Madarasi Karol, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Madas Alexander, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Matusz Štefan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mihály Eliaš, roč. 1876, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Mizser Paůl, roč. 1887, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Moczan Josef, roč. 1896, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Molnár Ján, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Mudrany Stefan, roč. 1897, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Nagy Gabriel, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nagy Jozef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Németh Štefan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nyári Dezider, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Oláh Peter, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Orosz Josef, roč. 1886, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Pásztor Alexander, roč. 1870, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Pekula Jozef, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petreucz Juraj, roč. 1883, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Rácz György, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Racz Štefan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Simon István, roč. 1873, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Steiner Joachim (Jozef), roč.1866, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stuller Jozef, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Andrej, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Mikuláš, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szilagyi Jozef, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szorcsik Paul, roč. 1888, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Šimon Ján, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Vas Juraj, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vaskó Jozef, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vidó Štefan, roč. 1898, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Zachar Alexander, roč. 1897, zomrel v epidemiologickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Zimany Jan, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici

Poľsko

 • Juszczak Nicephorus, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kapolka Jozef, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Koharek Anton, roč. 1891,padol na východnom fronte.
 • Milaňák Jozef, roč. 1874, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szoltisz Mathias, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vojcsik Bálint, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rumunsko

 • Borniska Ján, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Juga Šimon, roč. 1897,zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klement Jozsef, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Peter, roč. 1874, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Kulesár Ilya, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Metya Aurél, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Michnya Peter, roč. 1895, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Primič Ladislav, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vogel Karol, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Srbsko

 • Riff Jakub, roč. 1878, zomrel v ruskom zajatí.

Ukrajina

 • Bibó Peter, roč. 1872, padol na východnom fronte.
 • Biszaha Ladislav, roč. 1895, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Blaška Vazul, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.
 • Brecs Mikuláš, roč. 1890, zomrel v zajateckej nemocnici.
 • Cseke Štefan, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.
 • Hojczel Juraj, roč. 1897, padol v boji na fronte v Rumunsku.
 • Hrecsinyuk Ladislav, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v invalidnom liečebnom ústave.
 • Husz Štefan Julius, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v nemocnici.
 • Juraščo Vasil, roč. 1890,padol na fronte v Haliči.
 • Kontratovich Elemér, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Košan Ján, roč. 1885, padol v boji na fronte v Bukovine.
 • Lengyel Michal, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Luscán Michal, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Majcher František, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mandzics Jan, roč. 1875, padol na fronte v Taliansku.
 • Molnár Beni, roč. 1898, padol v boji na rumunskom fronte.
 • Nagy Samuel, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Nauzuk Jura, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nemes Ferencz, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Neumann Friedmann, roč 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Onický Jan, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Peter Ľudvik, roč. 1894,padol na fronte v Haliči.
 • Popincsák Jan, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Půtrás Jan, roč. 1884, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Rosenberg Peter, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Sándor Tomáš, roč. 1897,padol na fronte v Bukovine.
 • Stinics Ladislaus, roč. 1872, padol na fronte v Haliči.
 • Vojnarovits Ernő, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Wattaman Demeter, roč. 1882, padol na fronte v Rumunsku.
 • Zsigó Károly, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Vojaci bez určenia bydliska:

 • Brunercsik Marton, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Časár Jan, roč. ?, neznáme, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jedinák Peter, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Kovalčík Rudolf, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Lehoczky Albert, roč. 1872, ?, padol na fronte v Rumunsku.
 • Neumann Armin, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Simon Emerich, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stekula Ján, roč. 1896, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Szekula Jan, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Szieberock František, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Vilinszki Pavel, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Zdroje:

Kartotéka padlých v prvej svetovej vojne, http://vuapraha.cz/node/73

www.válka.cz

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk