Zoznam padlých vojakov K.u. HIR 16

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici, ktorý sa stal I. práporom novovytvoreného pluku 52. novohradský honvédsky peší prápor s posádkou v Balašských Ďarmotách (II.prápor) a 51. gemerský honvédsky peší prápor posádkou v Jelšave (III.prápor). Štáb pluku sídlil v Banskej Bystrici. Pluk sídlil v tzv Radvanskych kasárňach, ktoré boli prestavané z budov priemyselného charakteru. V roku 1914 bolo národnostné zloženie pluku následovné: 56% Maďari, 41% Slováci, 3% iné.

Mobilizačné plány zaraďovali HIR 16 do zostavy 78. honvédskej pešej brigády (78. HiBrig) z Miskolca. Táto brigáda bola súčasťou košickej 39. honvédskej pešej divízie (39. HID) z Košíc. Celú vojnu absolvoval banskobystrický pluk v rámci tejto divízie. Ako všetky košické jednotky aj 39. honvédska pešia divízia bola podriadená VI. zboru z Košíc a spolu s ním vyrazila na front proti Rusom do Haliče. Na východnom fronte zostala 39. honvédska pešia divízia do marca 1918. Potom bola stiahnutá do vnútrozemia a v júli 1918 bola odvelená na taliansky front, kde ju zastihol koniec vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov banskobystrického pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

Medzi padlými vojakmi banskobystrického HIR 16  boli aj títo vojaci:

Okres  Banská Bystrica

Badín

 • Halay Johann, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Homola Ján, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hromada Pavel, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Huljak Ján, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Lesták Johann, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lesták Pavel, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Radics Ignác, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Banská Bystrica

 • Bissányi Adam, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Blátinszký Jozef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Cagan Ludvik, roč. 1875, padol na východnom fronte.
 • Cambel Michal, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Cotteli Kamilo, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csank Benko Béla, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csesznák Julius, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • David Karol, roč. 1875, padol na východnom fronte.
 • Dolnik Julius, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hugyecz Tomáš, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Klobusický Július, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Lövinger Ernő ?, padol na fronte v Haliči.
 • Majtán Ján, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Musil Jan, roč. 1896, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Pecznik András, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rudnai Alexander, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Ruszinsky Andreas, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Spevák Ján, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.
 • Stróbl Lásyló, roč. ?, padol  na fronte v Haliči.
 • Sztankai Gustáv, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Tóth Samuel, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Banská Bystrica –  m.č. Iliaš

 • Klesznyak Ondrej, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.

Banská Bystrica –  m.č. Jakub

 • Klosáček Gustav Michal, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Kloszacsek Gusztáv, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Murgaš Anton, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Piecka Jozef, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Rázga Ondrej, roč. 1892, padol na fronte v Rumunsku.

Banská Bystrica – m. č. Kostiviarska

 • Kosztivjar Ján, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Petluš Ján, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Porsch Gustáv, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Selecký Karol, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Schnager Jozef, roč. 1875, padol na východnom fronte.

Banská Bystrica – m. č. Kremnička

 • Kollár András, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Banská Bystrica – m. č. Podlavice

 • Ondrej Hanzel, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.
 • Kohút Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Kohút Matej, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Legény János, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lintner Ondrej, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Mojžita Ján, roč. 1881, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Moszál Ondrej, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Oravec Ondrej, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Oravecz Jan, roč. 1878, padol na fronte v Rumunsku.
 • Radinszky János, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Srurovec Matej, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sruranecz András, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Vilupok Jan, roč. ?, padol na východnom fronte.
 • Záslav Ján, roč. 1893, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Banská Bystrica – m. č. Radvaň – Kráľová

 • Belica András, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csordás Jozef, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Fleischer Izidor, roč. 1880, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Gescheit Šimon, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chmelko Josef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kliment Pál, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Taub Rudolf, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Terem Jan, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Vrelik Andreas, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Banská Bystrica – m. č. Rudlová

 • Kollár Michal, roč. 1897, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kostivjár Ján, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szamel Ján, roč. 1876, padol v boji na fronte v Haliči.

Banská Bystrica – m. č. Sásová

 • Javorka Matěj, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Konopa Ondrej, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v Rumunsku.
 • Melaga Martin, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Sztyik Ján, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Banská Bystrica – m. č. Skubín

 • Bula Pavel, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Bulla Ondrej, roč. 1880, zomrel v ruskom zajatí.
 • Handszlovszký Matej, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Kollár János, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Banská Bystrica – m. č. Šalková

 • Blažko Ondrej, roč. 1893, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Hronec Juraj, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Kliment Pál, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kollár Ján, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.

Banská Bystrica – m. č. Uľanka

 • Becser Karl, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Dovcsiak József, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Kárpaty Štefan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Wiener Karol, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Banská Bystrica – m. č. Vlkanová

 • Žiak Samuel, roč. 1887, padol na fronte v Taliansku.

Brusno

 • Kallai Jozef, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.
 • Kosztur Ján, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kováčik Michal, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.

Brusno – m. č. Ondrej nad Hronom

 • Balko Ferenc, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Czmorik István, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Junga Istvan, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Kosztin János, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Sréter Michal, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.

Čerín

 • Drako Adam, roč. 1877, zomrel v zajateckom tábore.
 • Misányi Matej, roč. 1878, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Smeko Adam, roč. 1880, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Dolný Harmanec

 • Čunderlik Ondrej, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Donovaly

 • Kostúr Jozef, roč. 1875, padol v boji na talianskom fronte.
 • Misúth Klement, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Miertus Štefan, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Dúbravica

 • Galusz Ondřej, roč. 1875, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Harmanec

 • Czillik Ferenc, roč. 1887, padol na fronte v Rumunsku.
 • Schmid František, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Hiadeľ

 • Jančík Valent, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.
 • Zvara Tomáš, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Jakubovje György , roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Tomcsík Tamás, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Horná Mičiná

 • Martinec Matej, roč. 1889, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Saktor Ján, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Szaktor Ján, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.

Horné Pršany

 • Sznopka Ondřej, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hrochoť

 • Mazúch Pohanka Juraj, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Mazuch Martin, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Steleczky Juraj, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szeneczki Martin, roč. 1898, padol v boji na území Uhorska.

Hronsek

 • Marček Jan, roč. 1896, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Kordíky

 • Béres Flórián, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Murgas Andras, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hribik János, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Králiky

 • Czimermann Matej, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Valuska Samuel, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Kynceľová

 • Sztik György, roč. 1890,zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lučatín

 • Dvorský Emil, roč. 1893, príčinou smrti bolo utopenie sa v rieke.

Ľubietová

 • Kaszprusz András, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nejeckleb Vilem, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Nejeszlib János, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Malachov

 • Hronyecz Ján, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Kubis Ondrej, roč. 1896, zomrel v Rumunsku.
 • Sztrelecz Ján, roč. 1885, padol na fronte.

Medzibrod

 • Haviar Martin, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Hraško Matej, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Ivanics György , roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Joanies Juraj, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Suták Marton, roč. 1880, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Szokol Ján, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Zibrin Ondrej, roč. 1884, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Moštenica

 • Roštár Rudolf, roč. 1894, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Motyčky

 • Lacko Anton, roč. 1885, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Mocsik Elek, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Verebélgyi Imrich, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Moczik Elek, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Motyčky – m. č. Bukovec

 • Vágner Ján, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Môlča

 • Pecznyik János, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tyurek Andreas, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Nemce

 • Kmety Ján, roč. 1898, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.

Oravce

 • Rybár Pavel, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.

Podkonice

 • Ránda János, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tonkovič Ján, roč. 1873, padol na fronte v Rumunsku.
 • Turcsán Matthias, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vráp Juraj, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Poniky

 • Diško Ondrej, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.
 • Hugyecz Tamás, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Iskra Ján, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kapusta Juraj, roč. 1897, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Misutka Ondrej, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Mráz Ondrej, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Mudri Juraj, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Palovič Juraj, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.
 • Paulik Pavel, roč. 1894, zomrel v zajateckom tábore v Uzbekistane.
 • Pertzian Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Pivarči Ondrej, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Trnka Ján, roč. 1873, padol na východnom fronte.

Poníky – m. č. Ponícka Huta

 • Kraján Ferenc, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Priechod

 • Homola Johann, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chaban Matej, roč. 1880, zomrel v zázemí.
 • Chaban Pál, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Ocsenás Martin, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Rakita Pavel, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Ráztoka

 • Stanko Ján, roč. 1891, padol v boji na bližšie neurčenom mieste.

Riečka

 • Dlhoš Ondrej, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sebedín-Bečov – č. Sebedín

 • Osztroluczky Márton, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Selce

 • Blasko Ferenc, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hribvnák János, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Koctur Ján, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Koctur Ondrej, roč. 1885, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Meszik Csis Pavel, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Rusko Ondrej Method, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.
 • Rusko Pavel, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Slovenská Ľupča

 • Bobok Emil, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Brucháč Ludvig, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Galanda Mikuláš, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Priesol Emil, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Staré Hory

 • Chladni Rudolf, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Kollár Ladislav, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lácsay Ferdinand, roč. 1896, padol na vojne v Haliči.
 • Tyakus Gervácz, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Staré Hory – m. č. Dolný Jelenec

 • Strmen Ján, roč. 1900, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.

Staré Hory – m. č.Rybie

 • Gyurcsik András, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Strelníky

 • Majer Jan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Majer Kovácsovje Johann, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Majer Pachlik, András,  roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hronec György, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Špania Dolina

 • Molicska Antal, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Obernauer Jozef, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Sokár Ignác, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Šimurka, Štefan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Tucsnyák Johann, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ťakuš Ján, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Tajov

 • Luszel Istvan, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Tajov – m. č. Jabríková

 • Misura Ján, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Vígľaš

 • Drdoš Matěj, roč. 1875, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.

Vlkanová

 • Garaj Ondrej, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností v zajatí.
 • Kukucska Jozef, roč. 1896, padol na vojne v Haliči.

Okres  Banská Štiavnica

Banská Štiavnica

 • Bránszky Jozef, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Júd Ján, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Schromm Jozef, roč. 1877, padol na fronte.
 • Dessewffy Tibor, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Kozelnik

 • Nyemecz István, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Slančik Martin, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.
 • Šimo Štefan, roč. 1893, padol na fronte v Bukovine.

Štiavnické Bane

 • Grohner János, roč.1895, padol na východnom fronte.

Okres Bratislava

Bratislava

 • Hill Ferenc, roč. 1859, padol na východnom fronte.

Okres Brezno

Bacúch

 • Carabürda Johann, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cesnak Jozef, roč. 1887, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Haraburda Jarros, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chovanec Dominik, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Piliar Gašpar, roč. 1890, padol na fronte.
 • Škantár František, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Zlúky Michal, roč. 1865, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Beňuš

 • Komora Jerguš Ján, roč. 1878, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Košík Ján, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kupčok Ján, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lavincz Simon, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maczula Pavel, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.
 • Pavljak Ištvan, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Beňuš – m. č. Gašparovo

 • Ličko Filip, roč. 1877, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Brezno

 • Bruoth Sándor, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ďordik Jan, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Gajdosik Otto, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Grantner András, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klein Henrik, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Koloman Thomes, roč. 1896, padol v boji na ruskom bojisku.
 • Kubica Pavel, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Kuhár Štefan, roč. 1892, padol na vojne v Haliči.
 • Lipták Ján, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Liptak Péter, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Ridzony Ján, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Stehlík Jozef, roč. 1880, padol v boji na východnom fronte.
 • Zachar Andrej, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bystrá

 • David Ján, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Čierny Balog

 • Brecsuh Ján, roč. 1883, zomrel na fronte v Haliči.
 • Giertl Jan, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Koštiak Michal, roč. 1872, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Kováčik Ludvik, roč. 1886, padol v boji na východnom fronte.
 • Kovaltsik Mauritius, roč. 1875, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Pančík Ján, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Prepletán István, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Švantner Jozef, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Turnya Anton, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Ťažký Štefan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zemko Anton, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čierny Balog – m. č. Fajtov

 • Belkó Ján, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Dekret Anton, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Čierny Balog – m. č. Jargov

 • Herich Emil, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čierny Balog – m. č. Krám

 • Schwandtner Pavel, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čierny Balog – m. č. Medveďov

 • Medved Fajtik Ján, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Medved István, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pepich János, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Dolná Lehota

 • Šárik Ján, roč. 1897,padol na fronte v Rumunsku.

Drábsko

 • Ridson József I., roč. 1888, padol na východnom fronte.

Hanková

 • Lipták Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Heľpa

 • Babella Juraj, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Baťko Jan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Filó György, roč. 1876, zomrel v epidemickej nemocnici.
 • Filó János, roč.1880, padol na fronte v Haliči.
 • Gyuricza Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Jankov Ferencz, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jánošík Pavel, roč. 1896, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Lalinak János, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petriszko Ján, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Šťavina Juraj, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Horná Lehota

 • Baleo István, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Demjan András, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Gracza Ján, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Szelecki Andreas, roč. 1879, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Hronec

 • Danis Ferdinand, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Dobrik Karol, roč. 1884, zahynul za neznámych okolností.
 • Girtl Ján, roč. 1900, zomrel pravdepodobne vo vojenskej nemocnici.
 • Chudik Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Kamank Ondrej Titus, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Purkner Gabriel, roč. 1879, padol na fronte.
 • Soltész Gyula, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szimann Max, roč. 1881, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Trembuch Peter Pavol, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Turna Štefan, roč. 1874,  padol na fronte v Haliči.
 • Turnya /Bacsik/ Jozef, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Jasenie

 • Hvorcsik István, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Svabik Štefan, roč. 1895, padol v boji na území Uhorska.

Lom nad Rimavicou

 • Katreniak Martin, roč. 1876, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Kuspál Martin, roč. 1896, padol na vojne v Haliči.
 • Majhut Josef, roč. 1874, zomrel v ruskom zajatí.
 • Marek Jozef, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Mýto pod Ďumbierom

 • Habovcsík Ondrej, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Luplák Peter, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Repich Emil, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Nemecká

 • Čižmár Karol, roč. 1892, zomrel v zázemí.
 • Gajdoš Štefan, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Klinešik Jozef, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Kovácsik Ludvik, roč. ?, padol v boji na fronte v Haliči.

Nemecká – m. č.  Dubová

 • Kristek Franz, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lipták János, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Nemecká – m. č. Ulica

 • Mačkovič Jan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Osrblie

 • Terepinda Anton, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Podbrezová

 • Zsibritovszky Martin, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Podbrezová – m. č. Lopej

 • Spevák Emanuel, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.

Pohorelá

 • Harvan Károly, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Hlavatsik János, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pisa Johann, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Pixa Johann, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Refka Ján, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rochovský Karol, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Pohronská Polhora

 • Brenkusz Ondrej, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Dunajszký Štefan, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Keblusek Gyula, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maliak Jozef, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Smugala Matej, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Smugala Matej, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Sroka Matej, roč. 1897, padol v boji na južnom fronte.
 • Šinger Josef, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Veverka Ladislav roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Zaják Štefan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Zaják Tomaš, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Polomka

 • Bodák Jozef, roč. 1863, padol na fronte v Haliči.
 • Buvalla Ján, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Csernák Jan, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Dupej Štefan, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Jágerčík Jozef, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Jágerčik Pavel, roč. 1874, padol na východnom fronte.
 • Kocprd Ondrej, roč. 1889, padol na talianskom fronte.
 • Kubasky Jozef, roč. 1878, padol na vojne v Haliči.
 • Majercsik János, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Majerčík Jan, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Mikloško Štefan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Molčan Jozef, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Piliarkin Matúš, roč. 1872, padol na fronte v Bukovine.
 • Sanitra Ján, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Svidrán Štefan, roč. 1883, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Švidran Jozef, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zubaľ Ondrej, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Ráztoka

 • Majerčík Quido, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Šumiac

 • Csupka Tivadar, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Demo Jozef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Gigacz /Zajaza/ Juraj, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Hrabószky György, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Madzik Jan, roč. 1895, padol na fronte v Rumunsku.
 • Mihel, Juraj, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Mišurda Jozef, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Ribár Ondrej, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Telgárt

 • Budinský Jozef, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Csandez Károly, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Hamada František, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.
 • Koles Šimun, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Lunter Ondrej, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Martinyecz András, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rejdovjan Juraj, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.
 • Sipola Ján, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Valaská

 • Chodor Martin, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Kováčik Rudolf, roč. 1875, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej nemocnici.
 • Havrila János, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molcsány Ján, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Zajacskó Jozef, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Závadka nad Hronom

 • Krsacsok József, roč. 1774, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kvorják Georg, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lipták Aladár Viliam, roč. 1890, padol na rumunskom fronte.
 • Szekerka František, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči

Okres Detva

Detva

 • Babic – Klátik Imrich, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Budáč Juraj, roč. 1880, zomrel v ruskom zajatí.
 • Budáč Martin, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Černecký Mathias, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Drdol Jasík István, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Durica Jan, roč. 1878, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.
 • Gondáš Antonín, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Gondáš Jan, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Gyurica Mattheus Paulus, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Hakel Martin, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Hanes Jan, roč. 1882, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Chlebničan Matej, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Jucha Martin, roč. 1876, zomrel v ruskom zajatí.
 • Kamenský Martin, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Kinézy Ferenc, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Kminyák Maté, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Korényi János, roč. 1874, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Krkoska Ondrej, roč. 1876, padol na vojne v Haliči.
 • Krnáč Barjak Petr, roč. 1894, padol na vojne v Haliči.
 • Kukuliak Pavel, roč. 1874, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Kulich – Kichiar Imrich Pavel, roč. 1891, padol na vojne v Haliči.
 • Lakota Jan, roč. 1875, padol na vojne v Haliči.
 • Lakota Jan, roč. 1874, padol na vojne v Haliči.
 • Lapin Ján, roč. 1880, padol na vojne v Haliči.
 • Lapin Matouš, roč. 1880, padol na vojne v Haliči.
 • Lilgák Ján, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Luptáčik Martin, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Luptak Človek Ondrej, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Matuška Jíři, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Melich Nosál Ján, roč. 1873, zomrel počas transportu do zajatia v Rusku.
 • Melich Pado Juraj, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.
 • Melich Ján, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Melich Juraj, roč. 1888, zomrel v zajateckej nemocnici v Taliansku.
 • Melich Juraj, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Míhálik Jozef, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Michan Jozef, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Môtovský Matouš, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Murin Ondrej, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Nota Matouš, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Očovan Hanes Ján, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ostrihoň Jozef, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Pančo Štefan, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Paučo Ondrej, roč. 1872, padol na fronte v Haliči.
 • Peknušjak Štefan, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Pohorelec Ondrej, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.
 • Straka Michal, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Suja Pumel Josef, roč. 1876, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sztehlik Maté, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Šichta Jan, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šufliarsky Ondrej, roč. 1886, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Šufliarsky Peter, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Tkács Pavel, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Tkács Ján, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Tkács Matúš, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Zliechovský Matouš, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Detvianska Huta

 • Belko Martin, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Kamenský Matouš, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Kortyis Martin, roč. 1894, padol v boji na území Uhorska.
 • Michalovsky Juraj, roč. 1871, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Planka Ignác, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Stehlik Valentin, roč. 1898, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Sztehlik Valentin, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dúbravy

 • Grňa Juraj, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Kucbel Jozef, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Matuška Matúš, roč. 1892, padol na fronte v Rumunsku.
 • Pleva Marcel, roč. 1872, padol na fronte v Haliči.
 • Remeselnik Juraj, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Szmutni Tamás, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Horný Tisovník

 • Bartos Pavel, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Blasko Ján, roč. padol na fronte v Haliči.
 • Dobics György , roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Melicherčik Ján, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Pohánka Juraj, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Slovák Pavel, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Viazanička Juraj, roč. 1883, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Vrba Ján, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Vreštiak Martin, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Hriňová

 • Batyka Simon, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Drugda Ondrej, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Gonda Ondrej, roč. 1876, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Hanesz Tomáš, roč. 1894, pravdepodobne padol na fronte v Bukovine.
 • Jarábek Richard, roč. 1893, padol na fronte v Rumunsku.
 • Kamenszki Mátyas, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kereszturi Sándor, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Kmeti  Stefan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krahulecz Jozef, roč. 1890, zomrel za neznámych okolností na východnom fronte.
 • Kreplan Mátyás, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kučera Alois Anton, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Kustera Peter, roč. 1893, padol na vojne v Haliči.
 • Lalík Ján, roč. 1885, padol na vojne v Haliči.
 • Lalík Ján, roč. 1876, padol na vojne v Haliči.
 • Lopušník Tretiak Jan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Lupták Ján, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Marcinek Ondrej, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Marko Martin, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Murin Tomas, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Murin Tomáš, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Nosál Matouš, roč. 1885, padol na fronte v Taliansku.
 • Oláh Alexander, roč. 1874, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Ostrihoň Ondřej, roč. 1878, padol na fronte v Rumunsku.
 • Pančo Ján, roč. 1880, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Priadka Jozef, roč. 1872, narodený v Nemecku, padol na fronte v Taliansku.
 • Priatka Pavel, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Priatka Valentín, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Rohik János, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rojík Ondrej, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Schneller Maximilián, roč. 1872, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Strigacs Juraj, roč. 1876, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Strigaáč/Suja Matúš, roč. 1875, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Suja Strigač Anton, roč. 1895, padol v boji na východnom fronte.
 • Suja Žiak Štefan, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szpodnyák János, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Szpodnyák Ondrej, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Sztigács Matúš, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Szuja – Zsiak Ondrej, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Trebuľa Juraj, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.
 • Uhrín Ján, roč. 1875, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Zuberecz Matuš, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Žilík Ondrej, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Žilka Štefan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vesgyják András, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Klokoč

 • Lupták Ondrej, roč. 1875, padol na fronte v Rumunsku.
 • Melicherčik Ján, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Kriváň

 • Chlebničan Matúš, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Kmety František, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Kminyák Peter, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Košut Juraj, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lapin Martin, roč. 1878, padol na vojne v Haliči.
 • Marcinek Tomaš, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Podhorecz Ondrej, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Vilham Bepsko Juraj, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.

Látky

 • Hazucha – Trubač Ondrej, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Sivok Jan, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Podkriváň

 • Belya Martin, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Dobroczky Mathias, roč. 1894,  zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Job János, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kukucska József, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Liska Andrej, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mitter György, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Pavlenka Jozef, roč. 1888, padol na fronte v Rumunsku.

Podkriváň – m. č. Bzova

 • Slávik Pavel, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Stara Huta

 • Líška Josef, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Lupták Ján, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Lupták Márton, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Martinka Ondrej, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Šlobár Matej, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Zachenszký Martin Bruno, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Stožok

 • Berky Juraj, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Černica Martin, roč. 1874, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Lupták Ján, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Lupták Juraj, roč. 1890, padol na fronte v Rumunsku.
 • Melicharčík Martin, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Sliacký /Horný/ Jozef, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Sliacky Michal, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Sliačsky Juraj, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Vibostyok Martin, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Vígľaš

 • Birony Ján, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Lievaj Martin, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Luciak Jan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Ostrihony Ondrej, roč. 1878, padol na fronte v Rumunsku.
 • Šulaj Ondrej, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Ťavoda Juraj, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Vígľašska Huta

 • Lepetka Jozef, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.
 • Ozan Matouš, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Paulenda Jozef, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Tuček Pavel, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Vachalík Andrej, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.

Vígľašská Huta – m. č. Kalinka

 • Gyuris Jan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Hudec Juraj, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Liatava Ondrej, roč. 1884, padol na fronte v Rumunsku.
 • Maliniak Ján, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Okres Dunajská Streda

Holice – m. č. Malý Budín

 • Alföldi Ján, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Trnávka

 • Szabó Jozef, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností na fronte v Bukovine.

Veľký Meder

 • Laszló Vojtech, roč. 1883, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Okres Humenné

Jabloň

 • Belcak Ján, roč. 1898, padol na východnom fronte.

Okres Kežmarok

Spišská Belá – m. č. Strážky

 • Schlesinger Paul, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Tvarožná

 • Karnafel, Ondrej, roč. 1875, narodený v Jurgov (okres Nowy Targ), padol na fronte v dnešnom Rumunsku.

Veľká Lomnica

 • Havas Jakab, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Zálesie

 • Majkut Jakub, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Okres Košice

Košice

 • Medveczky Lajos, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Košice – okolie

Družstevná pri Hornáde – m. č. Malá Vieska

 • Galcsik Adam, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v Haliči.

Hačava

 • Megela Elek Alexius, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Mudrovce

 • Stofán Ján, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.

Nováčany

 • Debreczeni Ján, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Paňovce

 • Kiss Jozef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Rudnik

 • Keszi Štefan, roč. ?, padol na východnom fronte.

Okres Krupina

Cerovo

 • Kohút Matúš, roč. 1877, padol na východnom fronte.

Hontianske Tesáre

 • Gálcsik Gregor, roč. 1883, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v cholerovej nemocnici.

Hontianske Tesáre – m. č. Báčovce

 • Benedikti Jozef, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Krupina

 • Lendvai Pavel, roč. 1877, padol na fronte v Rumunsku.
 • Turjanský František, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Selce

 • Varga Jozef, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Okres Liptovský Mikuláš

Liptovská Kokava

 • Pozor Ján, roč. 1876, padol na fronte v Rumunsku.

Veľké Borové

 • Belkó Jiří, roč. 1898, padol na východnom fronte.

Okres Levice

Devičany

 • Scholtz Ladislav, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Tlmače

 • Drajkó Štefan, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností.

Okres Lučenec

 

Ábelová

 • Hrk János, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Jancsuska György, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.
 • Kjapes Josef, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Konopka Ján, roč. 1894, padol v boji na fronte v Bukovine.
 • Kovács Paul, roč. 1872, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici na území Uhorska.
 • Turčan Ján, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Ábelová – m. č. Madačka

 • Kekera Ondrej, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Krnák Ján, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ábelová – m. č. Nedelište

 • Liška Jančo Pavel, roč. 1879, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Biskupice

 • Bolla Josef, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Boľkovce

 • Benkö Ludvik, roč. 1878, zomrel v zajateckej nemocnici počas zajatia v Rusku.
 • Vágo Jozef, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Budiná

 • Cserpák János, roč. 1882, padol na fronte v Rumunsku.
 • Gábor Juraj, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v barákovej nemocnici.
 • Gyalog János, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gyuricza /Golyavszky/ Georg, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Hizsnyik János, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Káka Ondrej, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Koška Pavel, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici na území Uhorska.
 • Petyka Pavel, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Povazsanicz Paul, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bulhary

 • Alabán Štefan. roč. 1874, padol na východnom fronte.
 • Bona Jan, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Divín

 • Debnárik János, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Hrucsiar Ján, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Kmeti Matyás, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Majer Ján, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Mányik Johann, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.
 • Sutta János, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Szekula Ján, roč. 1877, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Turcsányi Antonin, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Dobroč

 • Bachleda János, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Gertli Ján, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Golyán János, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Mahud Ondrej, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Malčsek Ján, roč. ?, padol na východnom fronte.
 • Mišore Pavel, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szkucska Jíři, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Sztanka János, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Vyletel Ján, roč. 1872, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Fiľakovo

 • Koivacsik János, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schweitzer Arpád, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Telek Alexander, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Fiľakovské Kováče

 • Gecsó István, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.

Fiľakovské Kováče – m. č. Kurtáň

 • Molnár Pál, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Halič

 • Berky Juraj, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Hikker Jozef, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Hoffmann Gustav, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szilágyi Antorn, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Weiss Jozef, roč. 1887, padol na fronte v Rumunsku.

Holiša

 • György Jan, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Varga Ľudovít, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Kalonda

 • Lőrincz Jan, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Tóth – Bencze Ján, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Konrádovce

 • Belyik Július, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Kolimár

 • Kolimár Jiři, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Kotmanová

 • Bobál Ondrej, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Brada Ondrej, roč. 1885, padol na fronte v Rumunsku.
 • Oravecz Győrgy, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lovinobaňa

 • Bartók Ján, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Konský Štefan, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Petyko Ján, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Urbancsok Jan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Lučenec

 • Dando Ignác, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dóža Josef, roč. 1877, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.
 • Eczet Lájos, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Gyifka Michal, roč. 1868, zomrel pravdepodobne vo vojenskej nemocnici.
 • Gyorgy Štefan, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Imre Alexander, roč.1887, padol na fronte v Haliči.
 • Kovács Štefan, roč. 1875, zomrel za neznámych okolností v Haliči.
 • Kučera Ľudevít, roč. 1879, padol na vojne v Haliči.
 • Luspai Jozef, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Olasz Andrej Michal, roč. 1894, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Rácz Jozef, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Weisz József, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lupoč

 • Argan Ondrej, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Ľuboreč

 • Flárius Ján, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v Haliči.

Mašková

 • Prsán Pavol, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Mikušovce

 • Juhász Nétus, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Mučín

 • Bozó Pavel, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Mizser Adalbert, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Mýtna

 • Budáč Ondrej, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Jób János, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kindl János, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Ruszinski Janos, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Slávik Ján, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Strakota Johann, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Sulánk Pavel, roč. ?, padol v boji na fronte v Haliči.

Mýtna – m. č. Bercová

 • Mužik Jozef, roč. 1877, zomrel v zajateckej nemocnici v Uzbekistane.

Nitra nad Ipľom

 • Telek František, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Píla

 • Alács Ondrej, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Hulina Matej, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Pleš

 • Anderko Pavel, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Šándor Imrich, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Prša

 • György János,  roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Podkriváň

 • Gonda Matej, roč. 1880, zomrel v zajateckej nemocnici.

Praha

 • Kajba Pavel, roč. 1886, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Polichno

 • Garaj Juraj, roč. 1892, padol v boji na ruskom bojisku.
 • Garaj Pavol, roč. 1881, padol v boji na ruskom bojisku.

Prša

 • Csuz Ludevit, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rapovce

 • Ferenc József, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Molnár Pavel, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Ružiná

 • Szmedo Ján, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Stará Halič

 • Alács Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Drozd Pavel, roč. 1875, príčinou smrti bolo utopenie.

Šavoľ

 • Lukáč Josef, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Palčo Josef, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Šíd

 • Augyal Johann, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Darabos Anton, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Kovács Josef, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Mihály Jozef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Peter Jozef, roč. 1892, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Točnica

 • Galo Ondřej, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.

Tomášovce

 • Báan Ján, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Pacsmár Ondrej, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Sloszjar Ján, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.

Trenč

 • Bednár Pavel, roč. 1877, zomrel v zajateckej nemocnici počas zajatia v Rusku.
 • Kollar Lajos, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šípoš Josef Andreas, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Trebeľovce

 • Karas Ján, roč. 1898, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Trizna Ľudevit, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľká nad Ipľom

 • Benczík Ján, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Ziliz János, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Veľké Dravce

 • Danko Andreas, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szalai Gabriel, roč. 1897, padol v boji na východnom fronte.
 • Szalai Ludvik, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szalaj Ludevit, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.

Vidiná

 • Szvord Ján, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

 

Okres Martin

Kláštor pod Znievom

 • Mikula Ján, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Martin

 • Erdödi Ladislav, roč. 1899, zomrel za neznámych okolností v bývalej pevnostnej nemocnici.
 • Schönvald Aladár, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Sučany

 • Rizman Ludvík, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Vrútky

 • Serényi Tódor, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Michalovce

Rakovec nad Ondavou

 • Miskovies Ján, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Okres Námestovo

Rabčice

 • Sroka Štefan, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Okres Nitra

Jelšovce

 • Fodor Ľudevit, roč. 1879, zomrel za neznámych okolností v spoločnej evakuačnej nemocnici.

Nitra

 • Molnár Július, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Okres Nové Zámky

Nová Vieska

 • Kovács János, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Nové Zámky

 • Krendl Vojtech, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Úľany nad Žitavou

 • Varga Ján, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Partizánske

Nedanovce

 • Paskó Jozef, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Okres Poltár

Cinobaňa

 • Barkács Pál, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Halaj Johann, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Jaczkuljak Gejza, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Obrozsnyik Vince, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Trbjík Jáze, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Vacsulcsjak Jan, roč. 1885, padol na fronte v Slovinsku.

České Brezovo

 • Michalovski Juraj, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Szandrei Bartelmus, roč. 1884, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szenko Mihaly, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hrnčiarska Ves – m. č. Pondelok

 • Parobek Pavel, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Hrnčiarske Zalužany

 • Kojnok Ján, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Lehotczky Ondrej, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Markotan Juraj, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szikora – Gecskó Ján, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Kalinovo

 • Jakubec Ján, roč. 1878, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Lipták Pál, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nagy Janos, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tagliber József, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Utrata Eduard, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kokava nad Rimavicou

 • Bienik Ondřej, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bobro Ján, roč. 1875, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Csernák Johann, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Csik Ján, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Gajdoš Josef, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v ruskej nemocnici.
 • Gyurjan Michal, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janocsosko Rudolf, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Krahulecz Juraj, roč. 1878, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Laczláv András, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lambrich Štefan, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Nociar Juraj, roč. 1877, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Obrocsnik János, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Sztuchlik András, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Šeben Juraj, roč. 1883, zomrel v ruskom zajatí.
 • Uhrín Ondrej, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Valentík Ján, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Vlček Jozef, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Krná

 • Tacsik Ondrej, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Málinec

 • Albert Josef, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Boros Ján, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cibuľa Jan, roč. 1881, padol na fronte v Taliansku.
 • Francsák Gustav Martin, roč. 1884, zomrel za neznámych okolností v Haliči.
 • Gonda Pavel, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Gugala Ján, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Guglava Ján, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Jackuliak Juraj, roč. 1873, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskej nemocnici.
 • Juhaniak Juraj, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Kacsicska Michal, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.
 • Kalafusz János, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lalík Malcsek Štefan, roč. 1891, padol na vojne v Haliči.
 • Mališ Ján, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pomikal Ondrej, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.
 • Simonkovits Rudolf, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Slovenčák Ján, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stejevove Ján, roč. 1875, zomrel za neznámych okolností na srbskom bojisku.
 • Urda Jan, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Urda Michael, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Málinec – m. č. Ľubenka

 • Siviček Ondrej, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ozdín

 • Jakuba Ján, roč. 1886, padol na fronte v Taliansku.
 • Spišiak Martin, roč. 1899, padol v boji na talianskom fronte.

Poltár

 • Kelemen Johann, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Meki Josef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Mihók Ladislav, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.

Poltár – m. č. Zelené

 • Bodnár János, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Kelemen Ondrej, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Palas János, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rovňany

 • Oláh Ján, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

 

Šoltýska

 • Hidvégi Andrej, roč. 1897, zomrel na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Paleček Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Sihelský Pavel, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.
 • Vaiterstz Jozef, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Uhorské

 • Gubza /Sícslis/ Ján, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Koska Michael, roč. ?, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Veľká Ves

 • Dedinszky Martin, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kontris Andreas, roč. 1883, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

 

Okres Prešov

Chminianska Nová Ves

 • Halijakó Imrich, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Lučiná

 • Halász Ján, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Široké

 • Nihila Jakub, roč. 1898, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Okres Poprad

Vernár

 • Hronkin Šimon, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Okres Revúca

Gemer

 • Márton Ján, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Németh Andrej, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Gemerská Teplica

 • Galovics János, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Gemerský Sad – m. č. Mikolčany

 • Mihálik Ján, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Pataki Istvan, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Gemerský Sad – m. č. Novačany

 • Debreczéni János, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Hrlica

 • Dráb Antalík Ondrej, roč. 1880, zomrel za neznámych okolností.

Hucín

 • Horváth Ján, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Rejtok Ivan, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Chyžné

 • Hutyan Ján, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Klermentisz Ondrej, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Paska Johann, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Toda Ján, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Vranic Andrej, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Zemják András, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Zemiar (Zemär) Juraj, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Jelšava

 • Csoma Pavel, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Gočaltovský Dezider, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gočaltovský Ján, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Janik Ján, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Kočiš Ondrej, roč. 1881, zomrel v zajatí v Rusku.
 • Kovácz Ján, roč. ?, zomrel za neznámych okolností vo vojenskej záložnej nemocnici.
 • Orbán Ludvik, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Pémer Gustáv, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Seper Štefan, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Szirotjak Ján, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Tomesz Ondrej, roč. 1894, padol na hlave v Haliči.

Kameňany

 • Badín János, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Szendrei Georg, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Leváre

 • Bojtos István, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Galajda Istvan, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Galo Vojtěch, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností v Haliči.

Levkuška

 • Istók Ján, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Istók Julius, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Magnezitovce

 • Mrinyák Ján, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Mokrá Lúka

 • Repák Ján, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.

Muránska Dlhá Lúka

 • Bendula György, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Krcha Juraj, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kvetkó András, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Majling Juraj, roč. 1894, zomrel v ruskom zajatí.

Muránska Lehota

 • Senko Ondrej, roč. 1891, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Muránska Zdychava

 • Kubej Pavel, roč. 1887, padol na vojne v Haliči.
 • Szokola Johann, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vojtka Ján, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Muráň

 • Vrabecz Ján, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Nandráž

 • Gastan Martin, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Medve András, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.

Polina

 • Punka Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Rákoš

 • Nemoga János, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rašice

 • Palinkaš Ondřej, roč. 1877, zomrel v zajateckej nemocnici v Uzbekistane.

Ratkovské Bystré

 • Bradovka Ján, roč. 1883, padol na fronte v Taliansku.
 • Ehn Martén Karoly, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Klein Maximilian, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Revúca

 • Brocko Koloman, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Hriwnok András, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kráľ Ján Ondrej, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Pókos Ondrej, roč. 1873, padol na fronte v Rumunsku.

Revúca – m. č. Revúčka

 • Hódos Juraj, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Johan Ján, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Zachar György, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Revúcka Lehota

 • Scsevicska János, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rybník

 • Jolsvai András, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sirk

 • Haak Márton, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Kalinák Daniel, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Kalinák Daniel, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Ragančok Ján, roč. 1882, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

 

Tornaľa

 • Benik Ondrej, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Borzi Štefan, roč. 1877, zomrel v zázemí.
 • Kovács Johann, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Rohlencz Rudolf, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Stolmár Béla, roč. ?, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Szalatnay Pavel, roč. 1892, zomrel za neznámych okolností v chirurgickej nemocnici.
 • Szarka László, roč. 1874, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Varga Ján, roč. 1887, padol na fronte v Taliansku.

Tornaľa – m. č. Starňa

 • Marczeli Jozef, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Ruszó Zoltán, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Turčok

 • Kalanda János, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kalanda János, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mokren Andrej, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šmidt Martin, roč. 1883, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Turčok – m. č. Železník

 • Rúsz Támas, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Okres Rimavská Sobota

Bátka

 • Szivós Ludvík, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Barca

 • Lovas Ludvig, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Belín

 • Kormos Ludvik, roč. 1876, zomrel za neznámych okolností na území Haliče.

Blhovce

 • Szabó Štefan, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností na východnom fronte.

Cakov

 • Gyenes Ladislav, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Kis Benedek Ladislaus, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čerenčany

 • Kuchta Pavel, roč. 1891, padol na fronte v Rumunsku.
 • Szücs Josef, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Číž

 • Tót Ján, roč. ?, padol na hlave v Haliči.
 • Varga Ladislav, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Drábsko

 • Kunštár Juraj, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.

Dražice

 • Bálint János, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.

Drienčany

 • Cilík Ján, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Drienčany – m. č. Papča

 • Kiss Ján, roč. 1896, Drienčany – m. č. Papča (okres Rimavská Sobota), príslušný do Teplý Vrch (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Soltész Andreas, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dubno

 • Szó Koloman, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Dubovec

 • Dékány Karel, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Koós Jozef, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.

Figa

 • Forgon János, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Varga Jozef, roč.1897, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Gemerské Michalovce

 • Nagy Lászlo, roč. 1880/1881, padol na fronte v Haliči.

Gemerská Panica

 • Terpák Martin, roč. 1878, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Terpák Pavel, roč. 1885, padol na fronte v Rumunsku.

Gemerské Dechtáre

 • Barta Kálmán, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Bojtos Štefan, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Zagyi József, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Gemerský Jablonec

 • Ferencz István, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Gortva

 • Banya Sándor, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Horvát Ladislav, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Hájnačka

 • Bedenda Georg, roč. zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Margócs János, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.
 • Rusznyák Jozef, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Hnúšťa

 • Bartel János, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Dianicska Ján, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Hlvoska János, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Štefánik Pavol, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Hnúšťa – m. č. Likier

 • Ilovszky Julíus, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Hnúšťa – m. č. Polom

 • Mikló Michael, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hodejov

 • Glanka Pavol, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Miadok Michal, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Migrini Anton, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Szabó Štefan, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.

Hostice

 • Balogh Ágoston, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Csank Lukáč, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Csánk Ondrej, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Mede Kálmán, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Hostišovce

 • Kinyo Jan, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Szögedi Ján, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hrušovo

 • Kusnyál Andrej, roč. 1890, padol na vojne v Haliči.
 • Novák Jan, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.

Hubovo

 • Hubay Sándor, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Husiná

 • Horvát Štefan, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Jakub Pavel, roč. 1876, padol na východnom fronte.
 • Újpal Bálint, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Chanava

 • Bráz Jozef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Szolga András, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jesenské

 • Czikard Ambrož,  roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Csikora Ambrus, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Istok Ladislav, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Torma Gyula, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zágyi Jozef, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Klenovec

 • Antal Pavel, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Černák Samuel, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dovola Pavel, roč. 1874, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.
 • Hruška Jan, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Jakapczicz Michal, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Lámer Pavel, roč. 1894, padol na vojne v Haliči.
 • Minács Ondrej, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Ostrica Pavel, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Parobek Ján, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Parobek Ondrej, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Parobek Pavel, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Rácz Julius, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Trnavský Ján, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Konrádovce

 • Varga Jozef, roč.1883, padol na fronte v Haliči.
 • Volovics František, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kráľ

 • Kolmont Ján, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v nemocnici Červeného kríža.

Krokava

 • Benko /Csányi/ Anton Michal, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Kyjatice

 • Uhljar Paul, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lehota nad Rimavicou

 • Jakubec Ľudevit, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Laskoš Ján, roč. 1893, padol na vojne v Haliči.
 • Lőrincz František, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Mocsány Alexander, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Lenartovce

 • Molnár Jozef, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szolga Ondrej, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lipovec

 • Rohár Ondrej, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Mojín

 • András György , roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Štefan, roč. 1891, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Nižná Kaloša

 • Kovács Ferenc, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nová Bašta

 • Istvan Pál, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ožďany

 • Kišvince Ondřej, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Szantó Ondrej Mikuláš, roč. 1889, padol v boji na fronte v Haliči.

Padarovce

 • Simon František, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Pavlovce

 • Barta Josef, roč. 1877, zomrel v zajatí v Rusku.
 • Csobó Mikuláš, roč. 1875, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Schwandtner Martin, roč. 1867, padol na fronte v Haliči.

Petrovce

 • Illés Gabriel, roč. 1876, zomrel na fronte v Rumunsku.
 • Pelle György, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Potok

 • Krasnik Martin, roč. 1873, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.

Radnovce

 • Bodon Dionýz, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Lázok Ladislav, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Seffer Lajos, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rakytník

 • Derenesényi Jozef, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Ratkovská Lehota

 • Kasra Ján, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Riečka

 • Varóczi František, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Rimavská Baňa

 • Hizsó Daniel, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lukáč Michal, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Pleva Pavel, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Schága Pavel, roč. 1872, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Rimavské Jánovce

 • Barta Josef, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Imrecze Pavel, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rimavská Sobota

 • Blaskovits Viliam, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Brody Jozef, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Csapó Koloman, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Konszky Istvan, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Kusnyer Ondrej, roč. 1890, padol na vojne v Haliči.
 • Lira Štefan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Póznán Zoltán, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Simon Ján, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Vetrák Ján, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Rimavská Sobota – Nižná/Vyšná Pokoradz

 • Bartaszabó András, roč. ?, padol na východnom fronte.

Rimavská Seč

 • Krizs Jan, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Mag Jozef, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Márkus Béla, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.

Rimavské Zalužany

 • Varga Johann, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rumince

 • Kis Ludvík, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Lali József, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Studená

 • Mag Matyó József, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Micsurak Ondrej, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šimonovce

 • Bacso Adalbert, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Böd Arpád, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vágh Michal, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Širkovce

 • Kovács Karel, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szaniszlo Ladislav, roč. 1878, padol v boji na území Uhorska.
 • Szitay Alois, roč. 1893, padol na talianskom fronte.
 • Tóth Ján, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Tisovec

 • Ambrož Jan, roč. 1879, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Czoban Stefan, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Guzma František, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Koprocznyicki František, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Krejcsi Anton, roč. 1880, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kriška František, roč. 1898, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Porubanec Andrej, roč. 1879, padol na východnom fronte.
 • Schmiád Ján, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szakács Johann, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Szlabej András, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Zelina Michal, roč. 1874, padol na fronte v Rumunsku.

Tisovec – m. č. Rimavská Píla

 • Lacko Ján, roč. 1875, padol na fronte v Rumunsku.

Tomášovce

 • Balog János, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Šulík Ondrej, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Uzovská Panica

 • Gombos Istvan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Hacsi Ján, roč. 1897, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Lőrincz Johann, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Major Alexander, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.

Valice – m. č. Nižné Valice

 • Saliga Ignác, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Večelkov

 • Rácz Géza, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Rácz Silvester, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Veľký Blh

 • Benes Julius, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Fodor Ján, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kováč Ľudovít, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Máté Daniel, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Pozor Pavel, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Veľký Blh – m. č. Teplý Vrch

 • Jároši Ondrej, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Kiss Ján, roč. 1896, narodený Drienčany – m. č. Papča (okres Rimavská Sobota), padol na fronte v Rumunsku.

Veľký Blh – m. č. Vyšný Blh

 • Rákoš Gejza, roč. 1883, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Vieska nad Blhom

 • Bodon Štefan, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Vlkyňa

 • Beke Bedřich, roč. 1892, zomrel v zajatí v Rumunsku.
 • Cigany Petr, roč. 1886, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Vyšné Valice

 • Kálmáncsi Štepán, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vyšný Skalník

 • Durnisz Pavel, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.

Zacharovce

 • Gyetvai István, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Koós Ambrós, roč. 1885, padol v boji na území Uhorska.
 • Kulcsár Ambróz, roč. 1886, zomrel počas železničného transportu v zázemí.

Okres Rožňava

Bretka

 • Czinka Ludvík, roč. 1877, zomrel v zajateckom tábore v dnešnom Azerbajdžane.
 • Hurák Štepán, roč. 1894, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Brdárka

 • Gindák Ján, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Brzotín

 • Gášpár Juraj, roč. 1879, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kovács István, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Tóth Ján, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Tóth Ludvik, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Čierna Lehota

 • Adami-Krajecz Ondrej, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Figur András, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Pukánszky Georg, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Siman Ján, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Tomi Kalman, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.

Čučma

 • Domik János, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dedinky

 • Božok Alexander, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Dlhá Ves

 • Juhák Ondrej, roč. 1891, zomrel v Haliči.

Dobšiná

 • Burger Samu, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cservenák Holmok Martin, roč. 1889, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Cservenák Martin, roč. 1888, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Gasper Štefan, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Hlavács Jozef, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Lelkó Ondrej, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Lipták Jozef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Lipták Vojtech, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szmrek Jozef, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Drnava

 • Borsodi Stefan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Csiczár István, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Gregó Štefan, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.
 • Leskó Ladislav, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Gemerská Hôrka

 • Czakó Josef, roč. 1881, zomrel v zázemí.
 • Darmo Ludwig, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Gemerská Panica

 • Daniszovský Ján Jozef, roč. 1872, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Danišovský Jozef, roč. 1872, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Gombos Štefán, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Kiš František, roč. 1892, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Krajan Jozef František, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Verbály Ladislav, roč. 1898, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Gemerská Poloma

 • Hudak Štefan, roč. 1883, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Székely Fülöp, roč. 1885, padol v boji na východnom fronte.

Gočaltovo

 • Jesztel Johann, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Henckovce

 • Ďurán Beluš Jan, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Král József, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Honce

 • Sékely Imrich, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jablonov nad Turňou

 • Nemes Johann, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kečovo

 • Lőrincz Lászlo, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

 Krásnohorská Dlhá Lúka

 • Ulman Štefan, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Krásnohorské Podhradie

 • Jaros Gustav, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kunova Teplica

 • Drenko Štefan, roč. 1887, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Milko Ludvík, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Tomi Gustav, roč. 1887, padol na hlave v Haliči.

Lipovník

 • Emödi Michal, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.

Lúčka

 • Grulya František, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Kuchta Alexander, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szászi János, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szávi István, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Markuška

 • Vilim Ondrej, roč. 1875, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Meliata

 • Benyus Bálint Ludvik, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Poranský Jozef, roč. 1884, padol na fronte v Taliansku.

Nižná Slaná

 • Kominár Ondřej, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v okresnej nemocnici.

Ochtiná

 • Potočný Andres, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Slíž Ondrej, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Ungvár Dezső, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Pača

 • Czmorik Štefan, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Junga Štefan, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Pašková

 • Sofrankó Alexander, roč. 1893,  zomrel vo vojenskej nemocnici.

Plešivec

 • Ambruš Ondrej, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Boros Ondrej, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Csocsó Ondrej, roč. 1897, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Fridrik Ondrej, roč. ?, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Hirn Oskár, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Kardos Ľudevít, roč. 1894, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Nagy Štefan, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Nemec Štefan, roč. 1872, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Oravec Ján, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Szurek Vojtech, roč. 1896, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Viola Alexander, roč. 1876, padol na fronte v Rumunsku.

Rakovnica

 • Benkő András, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rejdová

 • Garan Ján, roč. 1872, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Hanzel Andreas, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Kolesar Juraj, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Molcsan Ján, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Sztynoka Jan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ščurko Ján, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šterbko Ján, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Testár János, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Tomášik Ján, roč. 1878, padol na hlave v Haliči.
 • Urban Ondrej, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Rochovce

 • Palicska Andrej, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Roštár

 • Martinko Ján, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Rozložná

 • Gallo Ondrej, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.

Rožňava

 • Balázs Józef, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Bende Johann, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Böhm Ferenc, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dobos Ladislaus, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Játzik Ján, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Játzík Juraj, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Kovács Július, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Nagy František, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Puskás Ján, roč. 1878, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Rocer Štefan, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rožňavské Bystré

 • David János, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Silica

 • Hajdu Ondřej, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Zajdó Imrich, roč. 1875, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Zajdó Jozef, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zakhar František, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Zeman Ludvik, roč. ?, padol na východnom fronte.

Silická Brezová

 • Farkas Lajos, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Garai Andrej, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szabó Ludwig, roč. 1881, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Slavec

 • Gyorgy Martin, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.
 • Laczko Martin, roč. 1893, padol na vojne v Haliči.
 • Sturman Johann, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností pri transporte.

Slavošovce

 • Turcsányi Imrich, roč. 1883, padol na hlave v Haliči.

Štítnik

 • Galló Ondrej, roč. 1877, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Gergely István, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Gyuran Jozef, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Petrus Štefan, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Tomas Július Alexander, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vozár Ondrej, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Zimann Jan, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Vlachovo

 • Klement Štefan, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.

Vyšná Slaná

 • Antal Zsóri, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Gál Štefan, roč. 1887, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Okres Ružomberok

Kalameny

 • Kaszanicky Bedřich, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lisková

 • Garaj Poljak František, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v nemocnici.

Ludrová

 • Laczó Marcell, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.

Potok

 • Csejk František, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Okres Senica

Borský Svätý Jur

 • Granecz István, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Sobotište

 • Hrízsa Ján, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.

 

Okres Spišská Nová Ves

Krompachy

 • Szabó Július, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Mlynky – m. č. Prostredný Hámor

 • Boszák Alexander, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Odrín

 • Repášsky Juraj, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Okres Stará Ľubovňa

Chmeľnica

 • Šimský Marton, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Litmanová

 • Halaman Michael, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Stropkov

 

Malá Poľana

 • Kaltác Juraj, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Vladiča – m. č. Suchá

 • Dančo Michal, roč. 1881, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.

Okres Svidník

Lužany pri Topli

 • Gyomor Ludvik, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Svidník – m. č. Nižný Svidník

 • Kurilec Ján, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Okres Topoľčany

Krnča

 • Dobrík András, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Kollár András, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Krtovce

 • Anovčin Cyril, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Ludanice

 • Jancsi Ladislav, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Okres Trebišov

Byšta

 • Tóth Ján D., roč. 1884, padol na východnom fronte.

Rad

 • Cserny Jozef, 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Krčsik Štefan, roč. 1888, padol v boji na fronte v Haliči.

Okres Trenčín

Ivanovce

 • Csotó Belsö, roč. 1878, zomrel v ruskom zajateckom tábore.

Okres Trnava

Trnava

 • Hajas Ádam, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Okres Tvrdošín

Trstená – m. č. Ústie

 • Žáčik – Gonda Vendelín, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.

Okres Veľký Krtíš

Bátorová

 • Ruszkó Ján, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.

Brúsnik

 • Pranda Karel, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Ragač Ján, roč. 1877, Brusník (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.

Bušince

 • Tóth Ján, roč. 1877, padol na hlave v Haliči.

Čeláre

 • Mikula Július, roč. 1877, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Pál Michal, roč. 1875, zomrel v zajateckej nemocnici v Uzbekistane.

Dačov Lom

 • Jakubík Gustav Ľudevít, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Dolná Strehová

 • Hollósi Pavel, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Gyurkovics Pál, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chmelyovszky Štepán, roč. 1893, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Dolné Strháre

 • Kalmár József, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Račko Michal, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Ďurkovce

 • Budács András, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Glabušovce

 • Dudok József, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Guvani Michal, roč. 1880, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Horné Strháre

 • Gyurcsó János, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Chrťany

 • Mrva Pavel, roč. 1878, zomrel v zajateckom tábore v Uzbekistane.

Kiarov

 • Gyurky Vojtech, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Zatyko Ondrej, roč. 1877, zomrel počas transportu do zázemia z východného frontu.

Malé Zlievce

 • Molnár Jozef, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Santor Ondrej, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Szantor Ján, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.

Malý Krtíš

 • Tergeš Ján, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Modrý Kameň

 • Andrús Petr, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bajak István, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Frecska Jan, roč. 1881, padol v boji na fronte.
 • Frečka Jan, roč. 1881, padol v boji na fronte.
 • Styevá Pavel, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Varga Kamil, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vaškor Ján, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Muľa

 • Vámos Ferenc, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Nová Ves

 • Galcsik Ádám, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Weszelka Jozef, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Olováry

 • Márton Jozef, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Vizi Ondrej, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Pôtor

 • Ďuriš Pavel, roč. 1880, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Jančovič Michal, roč. 1873, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Pravica

 • Berki Jan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lukács Pál, roč. 1874, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.

Sklabiná

 • Szhuhanszky Ján, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.
 • Szokol Pavel, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Szuchanský Štefan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Slovenské Kľačany

 • Sindljár Johann, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šindliar Juraj, roč. 1878, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Suché Brezovo

 • Kutyej Pavel, roč. ?, padol na vojne v Haliči.
 • Szikora Pál, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Szivok Josef, roč. 1870, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Šustek Martin, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Širákov

 • Koreny František, roč. ?, padol v boji na území súčasného Rumunska.

 Šuľa

 • Liszka Pál, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Veľké Straciny

 • Csernyik Josef, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csernyik Michal, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Gyuris János, roč. 1876, padol na východnom fronte.

Veľké Zlievce

 • Bella František, roč. 1891, zomrel počas zajatia v Rusku.
 • Jano Gabriel, roč. 1882, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Mitac Gabriel, roč. 1882,  zomrel v zajateckom tábore v Uzbekistane.
 • Révay Jan, roč. 1878, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Veľký Krtíš

 • Baczkó János, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Csobroczki Johann, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici
 • Marosi Jan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Veľký Lom

 • Fornyos Jan, roč. 1875, zomrel za neznámych okolností v nemocnici v Uhorsku.
 • Palaga Ján, roč. 1887/1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šúter Pavel, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Vrbovka

 • Fajcsík István, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Závada

 • Kovács Ján, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kováč Ondrej, roč. 1871, zomrel za neznámych okolností v zajateckej nemocnici na území Talianska.
 • Novák Pál, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Zombor

 • Bartos Martin, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Želovce

 • Gutin Štefan, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Kis Kovács Ján, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Kollar János, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Kissimon Ondrej, roč. 1886, padol na fronte v Rumunsku.
 • Sándor Fülöp, roč. 1891, zomrel v epidemickej nemocnici na tetanus.
 • Weiner Štefan, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Okres Zvolen

Babiná

 • Balázs János, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Benyo István, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Benyo Juraj, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Dlhos Martin, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dubowszki György, roč. 1887, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Lieszkovszki Georg (György), roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ondruš Ján, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Pálka Pavol, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Pšenica Juraj, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Breziny

 • Výglažský Ondrej, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Budča

 • Puškár Juraj, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sztrics Ondrej, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Škriniar Juraj, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dobrá Niva

 • Brza Štefan, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Jancsik Pavel, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.
 • Keleményi Johann, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kocka Jan, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Krkoš Ján, roč. 1874, padol na vojne v Haliči.
 • Krúdy Istvan, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Parobok Ondrej, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Paulík Martin, roč. 1877, padol na fronte v Karpatoch.
 • Paulíny Ján, roč. 1895, zomrel v zajateckom tábore v Uzbekistane.
 • Polc Štefan, roč. 1879, padol na fronte v Srbsku.
 • Pózel Ondrej, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Styimmel Štefan, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Šlosiarik Pavel, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Valach Štefan Michal, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Dubové

 • Lányi Samuel, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pavlovicz Martin, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Hronská Breznica

 • Mihalek Juraj, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Kováčová

 • Buchbinder Armin, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Kuchárik Pavel, roč. 1877, padol na východnom fronte.

Lešť

 • Berki Paspár Ján, roč. 1895, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Cibuľa Jan, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Czeglédi György , roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Krajc Pavel, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sramka Juraj, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szudar Ján, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Števko Ján, roč. 1888, padol na fronte v Rumunsku.

Lieskovec

 • Ortyelka Ján, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Michalková

 • Mozola Juraj, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Sopko Štefan, roč. 1896, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Sopko Štefan, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szopka Štepán, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Škoda Ján, roč. 1880, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Môťová

 • Grecso Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Trnka Johann, roč. 1880, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Očová

 • Bacsik György , roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Borgula Juraj, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Daniel Jozef, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Gajdoš Martin, roč. 1892, padol v boji na ruskom bojisku.
 • Gašó Ondrej, roč. 1879, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Halik Ondrej, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Holík Juraj, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Hrúz Ján, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Huylák András, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Králik Jan, roč. 1879, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Krich Tomáš, roč. 1886, zomrel v ruskom zajatí.
 • Lalik Tusan György , roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Longauer Pavel, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Lupták Ján, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Marko Martin, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Markulík Jan, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Markulík Ondrej, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Odrobina Peter, roč. 1891, zomrel v zajateckom tábore v Taliansku.
 • Sjandor Ján, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Skrada Ján, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sztankovics Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Široký Juraj, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.
 • Škrada Andrej, roč. 1880, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Uhliar Ján, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Pliešovce

 • Bursza Štefan, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Debnár Martin, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Gyeknár Ján, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Gyebnár János, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Hibszki Ján, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hipszký Ján, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Kiszelý Ficzko Štefan, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Klimko Ján, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Klimko Štefan Evžen, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Lukács Josef Albert, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Macko Ondrej, roč. 1876, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Palyov János, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pastrnák Juraj, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Ratkovszky Ondrej, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Raus Juraj, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rell Ján, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Podzámčok

 • Havris Jozef, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Sása

 • Bobal Štefan, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Bollo Štefan, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Konoba Andreas, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mozola Ján, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Uhrín Ján, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Voskár Ján, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.

Sielnica

 • Hňaško Ondrej, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Mojzis Pavel, roč. ?, padol na východnom fronte.
 • Szedliak Ján, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szedliak Juraj, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.

Sliač – m. č. Hájniky

 • Zemko Juraj, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Sliač – m. č. Rybáre

 • Csiampor Ondrej, roč. 1893, zomrel vo vojenskom lazarete.

Sliač – m. č. Sampor

 • Kišik Ondrej, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Koreny Johann, roč. 1882, zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.

Tŕnie

 • Nemcsok József, roč. 1876,  padol na fronte v Haliči.

Turie Pole

 • Celik /Pavúr/ Pavel, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Ďurkovič Juraj, roč. 1898, padol v boji na území Uhorska.
 • Gál Ján, roč. roč. 1872, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Gál György, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Melicherčik Juraj, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Wiesz Eugen, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Turová

 • Mikula Ondrej, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.

Veľká Lúka

 • Bula Pavel, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Jančík Pavel, roč. 1879, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Mráz Ján, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Zvolen

 • Alleram Albín, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Lakatos Szilárd, roč. 1891, padol na vojne v Haliči.
 • Linder Ladislav, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Mandula Ján, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Matuska György, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Melchyory František, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Mihalek Jan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Milka Ondrej, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Matej Mojžiš, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Pentyik Károly, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pollák Rudolf, roč. 1879, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Zvolen – m. č. Budička

 • Živický Štefan, roč. 1872, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Zvolen – m. č. Kráľová

 • Lupták Juraj, roč. 1897, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Zvolen – m. č. Luková

 • Gasur Ondrej, roč. 1876, padol v boji na fronte v Haliči.

Zvolen – m. č. Môťová

 • Berki Jozef, roč. 1890, padol na fronte v dnešnom Rumunsku.

Zvolen – m. č. Zolná

 • Komorovszky Ján, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szolovits János, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Uhliar Ján, roč. 1873, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Zvolenská Slatina

 • Bahil Márton, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Borgula György, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dorotovics Martin, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Harazin Pavel, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Hraskó Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Hušťava Jozef, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Chabada Ján, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Kiszela Alexander, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Koczman – Liszko Ondrej, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Koczmann ?, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Lupták Krokoš Pavel, roč. 1875, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Parila Jozef, roč. 1890 padol na fronte v Haliči.
 • Paska Georgy, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pavilla Jozef, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Paulík Ján, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Praženica Jozef, roč. 1874, padol na fronte.
 • Szvetlik Belko Martin, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Teren Pavel, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Viboch Pavel, roč. 1885, padol na fronte v Rumunsku.
 • Vibostyok Ján, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Žlnka Pavel, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Zvolenská Slatina – m. č. Slatinka

 • Benyo János, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Železná Breznica

 • Lipnický Ondrej, roč. 1898, padol na talianskom fronte.
 • Ruszko Jozef, roč. 1874, padol na fronte v Srbsku.

Okres Žiar nad Hronom

Bzenica

 • Vigas Johann, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kremnička

 • Dobrík Ondrej, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Trnava Hora

 • Ivan Ferdinand František, roč. 1897,  zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vyhne

 • Karaba János, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Okres Žilina

Predmier

 • Gregor Karol, roč. 1892, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.

Žilina – m. č. Závodie

 • Sutek Rezsö, roč. 1885, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sztalmenej Jozef, roč. 1876, padol na východnom fronte.

 

Vojaci bez presného určenia pôvodu:

 • Berceli Štefan, roč. 1883, Horné/ Dolné Mladonice (okres Krupina). Padol na východnom fronte.

Vojaci HIR 16 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Chorvátsko

 • Lenčic Štefan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Maďarsko

 • Adorján József, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Antal Ádam, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ambrus Mihály, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Baczur József, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bagyón János, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Baleai Sándor, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Bazsó Sándor, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Berner András, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.
 • Bódi Jozef, roč. 1891,zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Bollog András, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bódor Mihály, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bognár Imre, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Borbély István, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Bús János, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Busai János, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Buth Vince, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cihora Ludevít, roč. 1886,padol na fronte v Haliči.
 • Csabi István, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Csányi István, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Csernik András, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Csorba Peter, roč. 1880,zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Denko Nándor, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.
 • Dobrdzi Ferenc, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Draskóci Gyula, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Duka István, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Eczet Jozef, roč. 1895, zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.
 • Endrés János, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Fenes Lajos, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Ferenc Antal, roč. 1890, spáchal samovraždu na fronte.
 • Ficsúr Maczó József, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Gál Lájos, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Germán Anton, roč. 1809, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Germann Albert, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Gregor Márton, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Győr György , roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Guzi Lajos, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Haffner Jakab, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Hanlich József, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Harendinszky Tamás, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Hell Herenc, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Herceg Vince, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Hidvégi Lájos, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.
 • Holik János, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Hornok István, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horváth István, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Hueka Imre, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Chatel  Jenő, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Jancsó József, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janka László, roč. ?, padol na východnom fronte.
 • Juhász András, roč. 1872, padol na fronte v Haliči.
 • Juhasz János, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kaló Ferenc, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Kallo Ján, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kalmanczi János, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Karinczi Gábor, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Káspár Jan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kazány István, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Kiss Janos, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kis János, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Kiss Mihály, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Klanicza Anton Lászlo, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klein Herman, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Klinecz Johann, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kokavecz András, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Kósa Pál, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Kotócz János, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Kovács István, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Kovács János, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Karol, roč. 1873, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici na území Uhorska.
 • Král Pál, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kraus Miksa, roč. 1883, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici na území Uhorska.
 • Kukel-Dubina György , roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kukta Mihály, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Lankó János, roč, 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Lehi Ladislav, roč. 1873, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Lengyel Géze, roč. 188, padol na fronte v Haliči.
 • Lipták János, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Majoros Lászlo, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Makó József, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Marcsák Rafael, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Miklosik Imre, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Mocsány Sándor, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Molnár István, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Mrázik József, roč. 1891,  padol na fronte v Haliči.
 • Murányi János, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Nagy Alexander, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nagy Mihály, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.
 • Nagy Vál, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nár Josef, roč. 1897, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Nikolsburger Károly, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Oblonczi Dániel, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Oláh Imre, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Oravecz František, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Paulínyi György , roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Pervai János, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pogány Alexander, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Pollák Adolf, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.
 • Polovitz Lászlo, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pinszu Mihály, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Pistyur Jozsef, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Radics János, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Radics Mihály, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rajkovics András, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Robotka József, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Schwarz Maximilián, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sándor István, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Sivó Štepán, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sogor István, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Szabó János, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Szakács József, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Szekszúcs István, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Szlovák Michal, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szmorad István, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Szőke István, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Szőllős Jozsef, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Sztruhár Mihály, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šípko István, roč. 1894, Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tari Istvan, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Tary Jozef, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tatai János, roč. ?, padol na fronte v Karpatoch.
 • Tátai József, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Teknős István, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Tiszovszki György , roč. 1776, padol na fronte v Haliči.
 • Tóth István, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Tóth Kalman, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Turcsányi Tibot, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Unatinyi János, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Váczi Károly, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vannay Kornel, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Varga Mihály, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vasas Ferenc, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Verebélyi Lájos, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Vida András, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.
 • Vincur Ladislav, roč. 1871, padol na fronte v Rumunsku.
 • Vincze Jenő, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Vitéz János, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vongrey Adalbert, roč. 1881, padol na fronte.
 • Weisz Mór, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Wiedermann Ferenc, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Zagykó András, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Poľsko

 • Frankovics Šimon, roč. 1897, padol v boji na fronte v Haliči.

Rumunsko

 • Siklován Lázár, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Ungvári Miklós, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Srbsko

 • Laczkovics József, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Suar Jakub, roč. 1876, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Ukrajina

 • Bucsmej Mikuláš, roč. 1890,padol na fronte v Haliči.
 • Deák Anton, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Gorgo Juraj, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Kalilinyicz Ondrej, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Karda Ján, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Kaszemiez Ladislav, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Kiss Štefan, roč.1892, padol na fronte v Haliči.
 • Kollik Teodor, roč. 1879, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kulya László, roč. 1892, padol na fronte v Rumunsku.
 • László Karol, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Malyár Julius, roč. 1898,padol na fronte v Taliansku.
 • Martinecz Vasil, roč. 1894,zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nagy Sandor, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Mellik Juraj, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Peczko Miklós, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Popovits Ladislav. roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Pusztai František, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Steinmetz Sámuel, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szabó Ján, roč. 1896, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Szlivka Ladislav, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Ylytyn Ladislav, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Vojaci HIR 16 bez určenia pôvodu:

 • Andrus Péter, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Balázs Peter, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Bak Ferenc, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Buchta György , roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bukovits Miksa, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Busai Istvan, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Drugda ?, roč. ?. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Faczek András, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Fekete, Sándor, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gaál Leinard, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Garai András, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Gleichmann Sándor, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Gondás Ferenc, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hengel Jakab, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Hráncso Márton, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hudák Mihály, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Juncsik Ján, roč. ?,padol na fronte v Haliči.
 • Kaderják Josef, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Keder Marton, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiss Albert, roč. ?, Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klein Alexander, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Kohn Eugen, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Kossetz András, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács György , roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kökény András, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Laczkó František, roč. 1896,padol na fronte v Haliči.
 • Lenner Baláž, roč. ?, padol na východnom fronte.
 • Lepiesz István, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Lipták János, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mag Istvan, roč. 1889, župa Gemer, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Markota Lukács, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mihály János, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mikó Ádám, roč. ?, ?, padol na fronte v Haliči.
 • Molnar Ferenc, roč. ?, zomrel na fronte v Haliči.
 • Molnár Pál, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Msó János, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Neubauer Gyula, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Nvota Matyas, roč. ?, ?, padol na fronte v Haliči.
 • Obrozsnyik Vincenz, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Oláh András, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Palovics Georg, roč. 1877, Nagyportyana ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Poljak István, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Steffen János, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sinka János, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schiffer Adolf, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Spisak András, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szvooten Štefan, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Szvoren István, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Tihányi István, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Urbán János, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Urbányi József, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Zachar András, roč. ?, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

 

 

 

Zdroje:

Kartotéka padlých v prvej svetovej vojne, http://vuapraha.cz/node/73

www.válka.cz

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete:

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk