Zoznam padlých vojakov K.u. HIR 13

Medzi útvary Uhorskej kráľovskej vlastibrany (Magyar királyi honvéd) v ktorom slúžilo veľa Slovákov patril aj Honvédsky peší pluk č. 13 (Pozsonyi 13. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Slúžili v ňom muži z honvédskeho doplňovacieho obvodu Prešporok. Všetky tri prápory, ale aj štáb pluku boli dislokovane v Prešporku. V auguste 1914 mal pluk nasledujúce národnostné zloženie: 51% Slováci, 28% Maďari, 20% Nemci a 1% ostatní. Pluk do vojny viedol plukovník Anton Pogány von Nagypolany.

Mobilizačné plány zaradili pluk do 73. honvédskej pešej brigády (73. HIBrig), ktorá patrila do 37. honvédskej pešej divízie (37. HID). Táto divízia bola súčasťou V. zboru z Prešporku. Pri odchode na front velil 37. HID poľný podmaršál Adrian Wieber. Celý zbor bol súčasťou 1. armády generála Viktora Dankla, ktorá sa pripravovala na boje proti ruskej armáde.

 V Haliči sa prešporský peší pluk zapojil do ťažkých bojov od prvých dní. Rakúsko-uhorská prvá armáda začala útok na ruské jednotky pri Krasniku. Už 23. augusta v prvý deň ofenzívy, patril HIR 13 medzi jednotky, ktoré útočili na výšiny pri obci Polichne. Úspešný útok bol vykúpený veľkými stratami. Po troch dňoch bojov medzi Krasnikom a Rudnikom , rakúsko-uhorská armáda pri Krasniku zvíťazila. V nasledujúcich mesiacoch sa HIR 13 zúčastnil ďalších bojov v Haliči. V decembri bola 37. HID prevelená k 3. armáde, ktorá bránila Karpaty. Honvédi z 13. pešieho pluku sa zúčastnili prvej ofenzívy v Karpatoch (január 1915) a bránili Karpaty počas nasledujúcej ruskej protiofenzívy. V zasnežených a studených Karpatoch absolvovali aj Veľkonočnú bitku (apríl 1915), v ktorých všetky zúčastnené pluky zažili skutočné vojnové peklo.

V apríli 1915 bola košická 37. HID prevelená k 4. armáde a bojovala pri Jaroslavi, Przemysli, v druhej bitke pri Krasniku, Lubline i Brest-Litevsku. V auguste 1915 bola košická 37. HID opäť prevelená. Tentokrát k 7. armáde, ktorá bojovala v priestore Bukoviny. Tu divízia bojovala až do septembra, kedy sa opäť vrátila k 4. armáde do oblasti Volyne. Tu ju zastihla šokujúca Brusilovová ofenzíva a zúčastnila sa i následnej protiofenzívy Centrálnych mocností.

V septembri 1916 sa divízia presunula do Transylvánie, kde bránila východné hranice monarchie proti rumunským jednotkám. Na tomto bojisku bojovala košická divízia až do septembra 1918, kedy bola presunutá na západný front. Na západnom fronte boli vojaci košickej honvédskej divízie využití iba pri budovaní zákopov a nezúčastnili sa žiadnych bojov. V novembri 1918 bola divízia presunutá do Uhorska, kde ju zastihol koniec vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov prešporského pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

Medzi padlými vojakmi prešporského HIR 13 boli aj títo vojaci:

Okres  Bánovce nad Bebravo

Horné Naštice

 • Bobus Michal, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Žitná-Radiša – m. č. Radiša

 • Turan Konrád, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Okres  Banská Bystrica

Ľubietová

 • Čiefa Ladislav, roč. 1885, padol na fronte.

Okres  Banská Štiavnica

Banská Belá

 • Burda Ján, roč. 1899, narodený v Banská Štiavnica, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Banská Štiavnica

 • Mucha Jan, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Okres  Bardejov

Snakov

 • Krasznák Michal, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Bratislava

Bratislava

 • Ambrus Henrik, roč. 1874, padol na fronte v Rumunsku.
 • Aufsatler Bohumir, roč. 1891, padol na fronte v Bukovine.
 • Babiar Štefan, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Benátzy Karol, roč. 1885, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Besztenreiner Ján, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Bittera Alexander, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Bortsch Mikša, 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Francz František, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gách Ján, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.
 • Gál František, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Góczi Andreaš, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Guzikovský Ján, roč. 1897, padol v bojoch o Slovensko v roku 1919.
 • Győrváry Štefan, roč. 1874, padol na východnom fronte.
 • Hamala Ján, roč. 1887, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Hladics Ludvig, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hladič Jozef, roč. 1891, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Hoffman Jan, roč. 1890, padol na fronte v Rumunsku.
 • Jaderka Ondrej, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Jäger Bedřich, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kafesi František, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kardos Vilhelm, roč. 1892,  narodený v Nemecku, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kezelbauer Jan, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kieser Alfréd, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Kittler Martin, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Kovács Vendelin, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.
 • Kovacsik Jozef, roč. 1892, padol na fronte v Bukovine.
 • Krötto Karol, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Lénart Dezsö, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Limbacher Adolf, roč. 1877, zomrel v zázemí.
 • Matošovic Anton, roč. 1891, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Mátz Kalman, roč. 1891, padol na fronte v Bukovine.
 • May František, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • May Juraj, roč. 1884, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Mayer Leopold, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Michalička Ján, roč. 1877, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Monarth Bedrich, roč. 1875, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Muck Jozef, roč. 1888, padol na fronte v Karpatoch.
 • Neuhold Ján, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Nogy Michael, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nyéki Bartolomej, roč. 1880, padol na fronte v Rumunsku.
 • Oralík Čenek, roč. 1872, padol na fronte v Bukovine.
 • Pešek Jozef, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Piringer Karol, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Plsko Rajmond, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Porgesz Karol, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Preisz František, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.
 • Pullmann František, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rajna Ľudevit, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Rassler Jozef, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Reisenauer Ferdinand, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Reisenauer Gregor, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Reismuller František, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rósza Ján, roč. 1901, zomrel v zázemí.
 • Ruff Ján, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Schaber Ján, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schiller Štefan, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schmidt Emerich, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schmidt Horbert, roč. 1886, padol na fronte v Bukovine.
 • Schönwiesner František, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Simon Petr, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stigler Karol, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Strasser Karol, roč. 1875, padol na fronte v Bukovine.
 • Striegel Michal, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Sussmann Bernád, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Szabó Jozef, roč. 1879, padol na východnom fronte.
 • Tauber Ján, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Throrn Vincenc, roč. 1879, padol na fronte v Karpatoch.
 • Tomcsala Štefan, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Uličný Jozef, roč. 1897, padol na talianskom fronte.
 • Umhöh Alojz, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Urbanovszký Ludevit, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Vanko Ľudevít, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Vendelin Karol, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Veselý Henrich, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Bratislava – m. č. Devín

 • Koller Julius, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mladosovicz Nikolaus, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bratislava – m. č. Devínska Nová Ves

 • Lackovicš Štefan, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Mikletics Štefan, roč. 1875, padol na fronte v Karpatoch.
 • Ondrovics Ján, roč. ?, padol na východnom fronte.
 • Tomkovics Štefan, roč. 1874, padol na východnom fronte.

Bratislava – m.č. Dúbravka

 • Brichta Jozef, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Milosovics Zacharias, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Nemček Peter, roč. 1870, zomrel v zázemí.
 • Sluka Ján, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Bratislava –  m.č. Karlova Ves

 • Bohunszky Ján, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Kratochvíl Josef, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bratislava – m. č. Lamač

 • Nidošovič František, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Valasek František, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Bratislava – m. č. Petržalka

 • Rudolf Marton, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Rudolf Matej, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Steiner Ján, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bratislava – m. č. Podunajské Biskupice

 • Benovič Štefan, roč. 1880, padol na fronte v Albánsku.
 • Czanner Jan, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Jeck Ignác, roč. 1872, padol na fronte v Rumunsku.
 • Kaiser Karol, roč. 1875, zomrel počas transportu do ruského zajatia.
 • Kanavver ?. roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Kiret Alojz, roč. 1886, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Kovács Rudolf, roč. 1874, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Pammer Ľudvík, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Peitlhauser Mikuláš, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Rigo Štefan, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Sándor Štefan, roč. 1874, padol na východnom fronte.

Bratislava – m. č. Podunajské Biskupice – č.  Komarov

 • Kananer Ján, roč.1879, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Polák/Poliak František, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Bratislava – m. č. Prievoz

 • Furck Gottfried, roč. 1878, padol na fronte v Slovinsku.
 • Haglovič Jozef, roč. 1883, zomrel v zázemí.
 • Hám Michal, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Hech Krištof, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Lehner Karol, roč. ?, padol na fronte v Karpatoch.
 • Lechner (Matúš) Matej, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.

Bratislava – m. č. Rača

  • Beladics František, roč. 1895, padol na východnom fronte.

 

  • Brichta Ludevit, roč. 1889, padol na fronte v Bukovine.

 

  • Gschweng Bohumil, roč. 1891, padol na východnom fronte.

 

  • Krajčirovič František, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.

 

  • Lednár Ľudevít, roč. 1895, padol na východnom fronte.

 

  • Lednár Matej, roč. 1882, padol na fronte v Rumunsku.

 

  • Lichtenstein Julius, roč. 1888, padol na východnom fronte.

 

  • Luknár Anton, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

  • Palič Ľudevit, roč. 1894, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

 

  • Polakovič Michal, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

  • Schenk Matej, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

 • Vrba František, roč. ?, padol na fronte v Karpatoch.

Bratislava – m. č. Vajnory

 • Bencsics Jozef, roč. 1886, zomrel na východnom fronte.
 • Jangl Pavel, roč. 1872, padol na fronte v Rumunsku.
 • Mučka Ignác, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.
 • Polák Matej, roč. 1880, zomrel v zázemí.

Bratislava – m. č. Vrakuňa

 • Ágh Karol, roč. 1875, zomrel na fronte bez bližšieho určenia.
 • Bartalos Gašpar, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bratislava – m. č. Vydrica

 • Javorsky Ján, roč. 1891, padol na fronte v Karpatoch.

Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica

 • Bihačič Ján, roč. 1883, padol na fronte v Bukovine.
 • Bilacsics Štefan, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Mrazek Adolf, roč. 1876, padol na východnom fronte.
 • Sajan Ján, roč. 1874, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Schindler František, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.
 • Tadam Štefan, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Ivanka pri Dunaji – m- č. Farná

 • Belacsicz Anton, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.

 

Okres  Brezno

Dolná Lehota

 • Bátis Emil, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Okres  Bytča

Štiavnik

 • Popelka Jozef, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Okres  Čadca

Čadca

 • Valko Ondrej, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Makov

 • Kováčik Filip, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.

Nová Bystrica

 • Talapka Štefan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Stará Bystrica

 • Kotvaszek Štefan, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Turzovka

 • Slezák Štefan, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Zborov nad Bystricou

 • Markusz Gregor, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Detva

Detva

 • Jesik Jan, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Hriňová

 • Krnáč (Larmucha) Ján, roč. 1877, padol na východnom fronte.

Okres  Dolný Kubín

Medzibrodie nad Oravou

 • Hmirek Štefan, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sedliacka Dubová

 • Tomasovics Reszó, roč. 1874, padol na fronte v Karpatoch.

Okres  Dunajská Streda

 Baka

 • Kováč Arpád, roč. 1900, zomrel v zázemí.
 • Nogell Desider, roč. 1894, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Baloň

 • Csernecska Ludvík, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Benková Potôň

 • Renczes Alojs, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Blatná na Ostrove

 • Méri Alojz, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.

Boheľov

 • Bögi Benö, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Markus Vincenc, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čakany

 • Lépes Vojtech, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Müller Samuel, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čenkovce

 • Budai Štefan, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Hurtony Alexander, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Čenkovce – m. č. Maslovce

 • Mózes František, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Dobrohošť

 • Kargel Ladislav, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.

Dolná Potôň

 • Gálffy Benö, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Dolné Janíky

 • Méry Vincenc, roč. 1875, padol na fronte v Karpatoch.

Dolné Topoľníky

 • Szarka Štefan, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dolný Bar

 • Bartalos Jozef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bereczk Gejza, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Dolný Štál

 • Bartalos Jozef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Biró František, roč. 1885, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Csillag Jakub, roč. 1881, padol na fronte v Karpatoch.
 • Purcer František, roč. 1885, padol na fronte v Tyrolsku.
 • Varga Imrich, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.

Dolný Štál – m. č. Tône

 • Pethö Julius, roč. 1884, padol na fronte v Taliansku.

Dunajská Streda

 • Androvics Ernö, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Brener Arnošt, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Grünvald František, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Hindák Cyprián, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • König Miksa, roč. 1872, padol na fronte v Bukovine.
 • Látky Karol, roč. 1895, padol na fronte v Rumunsku.
 • Mitora Ján, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pusztai Imrich, roč. ?, padol na fronte v Karpatoch.
 • Striha Štefan, roč.1892, padol na fronte v Haliči.
 • Takács Leopold, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Dunajská Streda – m. č. Malé Blahovo

 • Matis Albert, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Matis Vojtech, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Nagy Vincenc, roč. ?, padol na fronte v Bukovine.
 • Németh Vojtech, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Toser Gejza, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dunajská Streda – m. č. Mliečany

 • Godán Štefan, roč. 1893, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Dunajský Klátov

 • Čapaj Ján, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Nagy Jozef, roč. 1880, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Eliášovce

 • Budai Ludvik, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Gabčíkovo

 • Bokros Andrej, roč. 1884, zomrel na bojisku.
 • Bot Géra, roč. 1873, padol na východnom fronte.
 • Csiba Jozef, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csőrgő Florian, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Mészáros Ján, roč. 1877, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Nagy František, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.
 • Németh Ján, roč. 1875, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Tési Ján, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Toth Ľudevit, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Vanek František, roč. 1875, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Varga Florian, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vig Moric, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.

Horné Mýto

 • Horváth Viliam, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Huszarovics Štefan, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Horný Bar

 • Csomor Michal, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.
 • Razinger Ján, roč. 1873, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Holice – m. č. Čechová

 • Csefalvay Móric, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Holice – m. č. Veľký Budín

 • Álló Albert, roč. 1858, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Horná Potôň

 • Adler Ignác, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Horná Potôň – m. č. Benková Potôň

 • Szabó Jozef III., roč. 1891, padol na fronte.

Horný Náražď

 • Bognar Jozef, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Soóky Štefan, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Jahodná

 • Berecz Gejza, roč. 1877, padol na fronte v Karpatoch.
 • Pápai Ján, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Janíky – m. č. Dolné Janíky

 • Kálmán Karol, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Janíky – m. č. Horné Janíky

 • Horváth Ludvik, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Jurová

 • Bartal Rudolf, 1875, padol na východnom fronte.
 • Lövinger (Löwinger) Ignác, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.

Kostolné Kračany – m. č. Amadeho Kračany

 • Godányi Ludevit, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Kása Stefan, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Kostolné Kračany – m. č. Pinkové Kračany

 • Dadan István, roč. 1893, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Kráľovičove Kračany

 • Bartal František, roč. 1888, zomrel v zázemí.

Kútniky

 • Csánó Dezider, roč. 1896, narodený v Dunajská Streda, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kvetoslavov

 • Reicher Jozef, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.

Kyselica

 • Csokás Ludevit, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Kolenik Titus, roč. 1880, Kpadol na východnom fronte.

Lehnice – m. č. Veľké Lehnice

 • Peller Štefan, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lúč na Ostrove

 • Kovács Michal, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Lúč na Ostrove – m. č. Veľká Lúč

 • Nagy Ľudevit, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Veréb Jozef, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Mad

 • Kohári Ignác, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Kovács Alexander, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Kovacs Mikuláš, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • László Ján, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Malé Dvorníky

 • Nagy Jan, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Malý Mager

  • Birsel Štefan, roč. 1881, padol na východnom fronte.

 

 • Nagy Ján, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Mierovo

 • Lipka Alexander, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Meleg Baltazar, roč. 1890, padol na fronte.

Michal na Ostrove

 • Vass Stefan, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.

Nekyje na Ostrove

 • Šimon Vincent, roč. 1889, padol na fronte v Bukovine.

Nový Život

 • Molnár Eliaš, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Racsek Ján, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Ohrady

 • Kántor Vendelín, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maki Vincenc, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okoč

 • Szalcal Ján, roč. 1895, padol na fronte v Rumunsku.

Orechová Potôň

 • Kalmár Vincent, roč. 1891, padol na fronte v Bukovine.
 • Légárdi Stefan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Légárdi Stefan, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Lelkeš Vojtech, roč. 1884, padol na fronte v Rumunsku.

Povoda

 • Pósc Augustin, roč. 1881,padol na východnom fronte.
 • Sűke Kalman, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Rohovce

 • Michelberger Michal, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.

Sása

 • Kiss Jozef, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.

Šamorín

 • Ásvány Anton, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Fröhlich Jozef, roč. 1875, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Hanáček Pavel, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Márton Štefan, roč. 1876, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Mészáros Alexander, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Putz Karol, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Venk Gašpar, roč. 1876, padol na fronte v Rumunsku.

Štvrtok na Ostrove

 • Berger Štefan, roč. 1893, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Kuky Julius, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sill Ján, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Topoľníky – m. č. Dolný Ňáražd

 • Kamocsay Štefan, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Török Julius, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Topoľníky – m. č. Horný Ňáražd

 • Lelovics Michal, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Török Michal, roč. 1885, padol na fronte v Karpatoch.

Trhová Hradská

 • Bokor Julius, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Košár František, roč. 1888, padol na fronte v Karpatoch.
 • Menyhárt Michal, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.
 • Pap František, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Pálfi Bertalan, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Szabó Karol, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tóth Vendelín, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Ľudevit, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Trnávka

 • Németh Štefan, roč. 1888, padol na fronte v Karpatoch.

Trstená na Ostrove

 • Bona Jozef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľká Páka – m. č. Čukárska Páka

 • Kiacs Julius, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Veľká Páka – m. č. Malá Páka

 • Cséfylvay František, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Veľké Dvorníky

 • Kohel Alexander, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.

Veľké Blahovo

 • Csepi Florian, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Rácz Ernö, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Selle Bamö, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľký Meder

 • Pongrac Koloman,roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vieska

 • Marton Gyorgy, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Vojka nad Dunajom

 • Bodis Jozef, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Nagy Michal, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.

Vrakúň

 • Hala František, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Vizi Vendelin, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vydrany

 • Kiss Julius, roč. 1886, padol na fronte v Karpatoch.
 • Mucska Ignác, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Zlaté Klasy

 • Bohuš František, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hambra Matej, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hamerlik Štefan, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Heller Samuel, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horváth Julius, roč. 1893, zomrel v zázemí.
 • Ravasz Štefan, roč. 1895, zomrel v zázemí.
 • Sterzel Jozef, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Okres  Galanta

Abrahám

 • Gasparik Filip, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Hrdlica Ján, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Kopacsik Pavel, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Kovácsik Jozef, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Manígati Anton, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Svitek Jozef, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Čierna Voda

 • Čech Michal, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jankovics Ján, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Jurik Ján, roč. 1876, padol na fronte v Rumunsku.
 • Jurík Lazar, roč. 1879, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Kubliha Ján, roč. 1889, padol na fronte v Rumunsku.
 • Šarkan Jan, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čierny Brod

 • Biró Ernest, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Czedl Rudolf, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.
 • Horváth Jozef I., roč. 1883, padol na fronte v Karpatoch.
 • Olasz František, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.

Dolná Streda

 • Gasparik František, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Hanuš František, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dolné Saliby

 • Katona Anton, roč. 1879, padol na fronte v Karpatoch.
 • Mézes František, roč. 1878, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Molnár Gašpar, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Palkovics Karol, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Palkovič Alexius, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Szabó Ján, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Takács Elek, roč. 1886, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Varga Jozef, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Vörös Štefan, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Galanta

 • Kammer Ignác, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Kollarovič Štefan, roč. 1888, padol na fronte v Rumunsku.
 • Löwinger Alfréd, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mrva Augustín, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Galanta – m. č. Nebojsa

 • Vadovics Štefan, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Gáň

 • Bytčan Pavel, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Mrva Štefan, roč. 1882, padol na fronte v Bukovine.

Gáň – m. č. Brakoň

 • Molnár Martin, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.

Hody

 • Valabeh Ján, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Horné Saliby

 • Bedecs František, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bedecs Ľudevít, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Boroš Štefan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molnár Gašpar, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Müller Jakub, roč. 1872, zomrel v zázemí.
 • Nagy Alexander, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Olľe Ľudvik, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Ollé Rudolf, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Osztényi Dezider, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pónya Štefan, roč. 1876, padol na východnom fronte.
 • Szabó Štefan, roč. 1875, zomrel v zajateckom tábore v ruskom zajatí.
 • Szöcs Štefan, roč. 1893, padol na fronte v Rumunsku.
 • Tonya Rudolf, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tóth Kalman, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Hoste

 • Hanus Jozef, roč. 1884, padol na fronte.
 • Kráľovič Hieronym, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Jelka

 • Lamos Adam, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lelkes Alojs, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Méri Karol, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Mučka Vincenc, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Németh Michal, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.
 • Rostás Alexander, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Jelka – m. č. Nová Jelka

 • Rablanský Beňadik, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Kajal

 • Andódy Štefan, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Bitto Ludevít, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Csepregi Gabriel, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Kováč Žigmond, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Lan Zigmund, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Pažik Anton, roč. 1873, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Košúty

 • Csiszár Ludevít, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Kiszela Jozef, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kolenčík Michal, roč. 1886, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Mader František, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Malá Mača

 • Somogy Pavel, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Štibrányi František, roč. 1900, padol na fronte v Taliansku.
 • Vincze Karol, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Matuškovo

 • Bosák Anton, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.
 • Gödölle František, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Hudek Alexander, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Kontár Dyonisius, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kubovič Andrej, roč. 1884, zomrel v zázemí.
 • Kubovič Imrich, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Meňhardt Julius, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Panik Gašpar, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Popluhár Vincenc, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vieg Alexander, roč. 1878, padol na fronte v Karpatoch.
 • Vigh Ján, roč. 1878, padol na fronte v Karpatoch.

Mostová

 • Huszár Štefan, roč. 1880, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Majláth Štepán, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Marafkó Ján, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.
 • Maravko Štefan, roč. 1872, padol na východnom fronte.
 • Maszár František, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Végh František, roč. 1879, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Végh Ján, roč. 1875, padol na východnom fronte.

Pavlice

 • Augustin Michal, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Pusté Úľany

 • Blaho Ambros, roč. 1880, padol na fronte v Taliansku.
 • Kacsai Štefan, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Pokorný Gašpar, roč. 1891, padol na fronte v Bukovine.
 • Šebo Jozef, roč. 1881, padol na fronte v Taliansku.

Sládkovičovo

 • Győngy František, roč. 1878, padol na fronte v Karpatoch.
 • Nagy Izidor, roč. 1888, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Nagy Štefan, roč. 1877, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Szalay Ondrej, roč. 1877, zomrel v zajateckom tábore v ruskom zajatí.
 • Varjú Ján, roč. 1876, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Sereď

 • Hochel Andrej, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Chmelár Pavel, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kollár František, roč. 1886, padol na fronte v Bukovine.
 • Macka Rudolf, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Mizera František, roč. 1885, padol na fronte v Tyrolsku.
 • Sutovszký Michal, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.

Sereď – m. č. Stredný Čepeň

 • Polaš František, roč. 1883, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Tomášikovo

 • Ibolya Štefan, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Molnár Štefan, roč. 1893, padol na fronte v Rumunsku.

Topoľnica

 • Keszeg Ján, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Trstice

 • Bugár Erazmus, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Gomboš Štefan, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Halasy Apllinár, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Halgas František, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Huszár Gašpar, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Juhos Martin, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Kohel Gejza, roč. 1892, padol na fronte v Bukovine.
 • Lovas Gejza, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Müller Ľudevit, roč. 1881, zomrel v zajateckej nemocnici.
 • Nagy Vojtech, roč. 1883, padol na fronte v Tyrolsku.
 • Nagy Vojtech, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Sarkanú/Sarkany Maximilián, roč. 1890, zomrel v zázemí.
 • Šátor Arnošt, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Váhovce

 • Botka František, 1895, padol na bojisku.
 • Fovío František, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Kamenár Ludvik, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Kuzmer Štefan, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Oláh Alexander, roč. 1866, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Puskás Štefan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sandula Ladislav, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Takács František, roč. 1877, padol na fronte v Karpatoch.

Veľká Mača

 • Bugyi Martin, roč. 1876, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Gál Anton, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.

Veľké Úľany

 • Bodiš Demeter, roč. 1880, zomrel v ruskom zajatí.
 • Bohrer Štefan, roč. 1877, zomrel v zajatí v Rusku.
 • Budai Julius, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Burian Lorenz, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lipták Gašpar, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molnár Eužen, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Kálmán, roč. 1879, padol na východnom fronte.
 • Szabó Michal, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Szalay Alexander, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľký Diosek

 • Kovács Gyula, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľký Grob

 • Rajko Michal, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Racsak Štefan, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.
 • Šmahel Pavel, roč. 1872, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Vozokany

 • Forró Štefan, roč. 1888, padol na fronte v Slovinsku.
 • Radványi Karol, roč. 1877, zomrel v zázemí.
 • Skalák Jozef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Tokovics Jozef, roč. 1879, padol na východnom fronte.
 • Tóth Ján, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.

Okres  Hlohovec

Červeník

 • Jehlár Jozef, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dvorníky

 • Schlesinger Zigmund, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dvorníky – m. č. Malé Dvorníky

 • Szalay Jozef, roč. 1875, padol na fronte v Karpatoch.

Hlohovec

 • Nitran František, roč. 1895, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Horné Trhovište

 • Makki Jozef, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.

Leopoldov

 • Piovarcsy Karol, roč. 1876, padol na východnom fronte.
 • Šimončič Viliam, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ratkovce

 • Mikus Štefan, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Sasinkovo

 • Francz Tomáš, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Matejcska Michal, roč. 1894,  zomrel vo vojenskej nemocnici.

Siladice

 • Herunt Michal, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.
 • Hrdina Michal, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Ilava

Dubnica nad Váhom

 • Habsuda František, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Vraibel Jozef, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pruské

 • Michalko Ernó, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Okres  Kežmarok

Abrahámovce – m. č. Pikovce

 • Tomáškovič Jakub, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Komárno

Imeľ

 • Smolka Štefan, roč. 1875, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Kolárovo

 • Anda František, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Gög Peter, roč. 1893, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Telekes Gabriel, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.

Komárno

 • Herceg Imrich, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nesvady

 • Bucsek Andrej, roč. 1875, padol na východnom fronte.

Svätý Peter

 • Malinovský Štefan, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.

Veľké Kosihy

 • Hakszer Peter, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Veľký Meder

 • Buzgo Karol, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Zemianská Olča

 • Makky Jozef, roč. 1891, padol na fronte v Bukovine.

Okres  Krupina

Krupina

 • Rinvald Albín, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Okres  Kysucké Nové Mesto

Budatínska Lehota

 • Rudinec Ján, roč. 1895, padol na fronte v Rumunsku.

Povina

 • Vojtas Štefan, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.

Okres  Levice

Beša

 • Csóka Ján, roč. 1876, padol na východnom fronte.

Farná

 • Malaský Ludevít, roč. 1875, padol na fronte v Rumunsku.

Levice

 • Benyo Ondrej, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Kůlčár Andrej, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lontov

 • Kepkó Ján, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.

Nová Dedina – m. č. Tekovská Nová Ves

 • Hanszkó Karel, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.

Nový Tekov

 • Mikes Ludvig, roč. 1873, padol na fronte v Rumunsku.

Pohronský Ruskov

 • Koveczky Jozef, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Šahy

 • Vertheimer Ludevit, roč. 1890, padol na fronte v Bukovine.

Tehla

 • Majling Ján, roč. 1875, padol na východnom fronte.

Veľké Ludince

 • Turán Štefan, roč. 1891, padol na fronte v Bukovine.

Okres  Liptovský Mikuláš

Galovany – m. č. Dechtáre

 • Kubáň Ján, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jakubovany

 • Sznopek Ján, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Okres  Lučenec

Nové Hony

 • Krajcsovics Štefan, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.

Veľké Dravce

 • Gál Gabriel, roč. 1887, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Okres  Malacky

Borinka

 • Mislivič Mislivič, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Schenk Ján, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Slezák Štefan, roč. 1873, padol na východnom fronte.

Gajary

 • Bleha Jozef, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Hujsza Ján, roč. 1879, padol na východnom fronte.
 • Chodowski Janoš, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Micsek Pavel, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Precechtel Leopold, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Rusziyak Jozef, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Schwarz Filip, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Thurner Vendelín, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Turner Vendelín, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Vanys Pavel, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hrachovište

 • Predný Michal, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Jablonové

 • Brichta František, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Martinkovics František, roč. 1875, padol na fronte v Karpatoch.

Jakubov

 • Chmela Ľudevít, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Kovanics Jakub, roč. 1874, padol na východnom fronte.
 • Orth Jozef, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kostolište

 • Geier Šimun, roč. 1887. nar. vo Viedni, padol na východnom fronte.
 • Jurica Matej, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jurkovič Anton, roč. 1873, padol na fronte v Karpatoch.
 • Loncsek Štefan, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.

Kuchyňa

 • Martinovič František, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šimek Pavel, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Šprinc Martin, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.

Láb

 • Gulár Vendelín, roč. 1880, padol na fronte v Bukovine.
 • Stehlik Gregor, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Veleba Karol, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.

Lozorno

 • Andrias  Jozef, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.
 • Horínek František, roč. 1891, padol na fronte v Karpatoch.
 • Mundok Jozef, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.
 • Toman Štefan, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Valent František, roč. 1880, padol na fronte v Karpatoch.

Malacky

 • Gašpar Štefan, roč. ?, padol na fronte v Karpatoch.
 • Havlik Jan, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Havlík Josef, roč. 1898, zomrel v zázemí.
 • Kafka František, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kožuch Jozef, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.
 • Kráľ Michal, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Matusek Michal, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Mráz Jozef, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Murányi Pavel, roč. 1873, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Ondrejka Ján, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Osuský Anton, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.
 • Oszuszký Anton, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Polľak Vilem, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Schelz Ján, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Truck Jozef, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.
 • Urbanovics Štefan, roč. 1867, padol na fronte v Haliči.
 • Valent Štefan, roč. 1873, padol na fronte v Bukovine.

Malé Leváre

 • Galba Anton, roč. 1885, padol na fronte v Bukovine.
 • Guth Pavel, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Ruža Michal, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Vittek Martin, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Marianka

 • Suma Mikeš, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.

Pernek

 • Gabrhel Michal, roč. 1877, padol na fronte v Karpatoch.
 • Hika Ján, roč. 1874, padol na východnom fronte.
 • Petrik Eliaš, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Polák Lukáč, roč. 1877, padol na fronte v Taliansku.
 • Sedláček Pavel, roč. 1893, padol na fronte v Bukovine.

Plavecké Podhradie

 • Benik Daniel, roč. 1877, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Sefcsík Andrej, roč. 1877, padol na východnom fronte.

Plavecký Mikuláš

 • Schulcz Lavrinc, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Plavecký Štvrtok

 • Blažek Bálint, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Blažek Valentín, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Rohožník

 • Hoffer František, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Chvala Jozef, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jagodics Ján, roč. 1872, padol na východnom fronte.
 • Liszi Pavel, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Lukács Ján, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.
 • Scsepka František, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Sekule

 • Holenka Florian, roč. 1874, padol na východnom fronte.
 • Holenka Ján, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Holenka Florian, roč. 1874, padol na fronte v Bukovine.
 • Chrena Štefan, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.

Sološnica

 • Frühauf Jozef, roč. 1875, padol na fronte v Taliansku. Padol na fronte v Bukovine.
 • Kohút Matej, roč. 1872, padol na východnom fronte.
 • Szmák Andrej, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Studienka

 • Ifka Jozef, roč. 1883, narodený v Rakúsku, padol na východnom fronte.
 • Vicen Jozef, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Vlach Ján, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Stupava

 • Kastler Michal, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Kovačovský Jozef, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Kovačovský Valent, roč. 1879, padol na fronte v Rumunsku.
 • Lachkovicz Vendel, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Magyer Albert, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.
 • Morávek Štefan, roč.1877, padol na fronte v Karpatoch.
 • Moza Imrich, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Smolík Albert, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Szmolik Ján, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Veszelý František, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Stupava – m. č. Mást

 • Slezák Ján, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Suchohrad

 • Szith Georg, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľké Leváre

 • Holý Michal, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kuna Ján, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Kunyik Jozef, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Vysoká pri Morave

 • Bertovič Ignác, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Huscsava Ján, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Kilian František, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Novoveský Ferdinand, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Polák Ján, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Stepán Ján, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.

Záhorská Ves

 • Daniel František, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Daniel Matej, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Grujbár František, roč. 1866, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hlavenka Michal, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Rezsný Filip, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Závod

 • Kopiár Jozef, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Prevaj Ján, roč. 1895, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Prévay Jozef, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Stanyek Štefan, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vida Vendel, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Zohor

 • Havran Fabián, roč. 1885, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Koch Adolf, roč. 1874, padol na východnom fronte.
 • Kostka Tomáš, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Križan Ján, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Križan Stefan, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mifkovics Matej, roč.1884, padol na fronte v Haliči.
 • Oszvald Gašpar, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Ribár František, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Salaba Nikodém, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Slezák Matej, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Strichár/Struhár/ Martin, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Stross Alojs, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Stroš Alojs, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tomášek Michal, roč. 1878, padol na fronte v Taliansku.
 • Vlček Tomáš, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Martin

Turany

 • Gubics Vojtech, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Okres  Myjava

Jablonka

 • Sandrik Ján, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Kostolné

 • Kolnik Matej, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Krajné

 • Korona Samuel, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Myjava

 • Adamek Štefan, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kadlečik Samuel, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maczejkovics Pavel, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Polják Tomas, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vrbovce

 • Holý Martin, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Námestovo

Lokca

 • Jantos Ján, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Oravská Lesná

 • Mordács Ján, roč. 1866, padol na východnom fronte.

Okres  Nitra

Čechynce

 • Ohlas Jozef, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dedinka

 • Bodnár Ján, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Nitra

 • Antal Ladislav, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.
 • Birmann Vilmos, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Pohranice

 • Čitár Ján, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Okres  Nové Mesto nad Váhom

Horná Streda

 • Csiszár Pavel, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Lubina

 • Szlávik Martin, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.
 • Sztránek Adam, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Nové Mesto nad Váhom

 • Trauer Richard, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Podolie

 • Macháč Ján, roč. 1875, padol na fronte v Taliansku.
 • Scsepko Štefan, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.

Potvorice

 • Topoľčáni Jozef, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Považany

 • Mišák Ján, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.

Stará Turá

 • Pribiš Gustáv, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vaďovce

 • Forró Štefan, roč. 1873, padol na východnom fronte.
 • Šimko Ján, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Okres  Nové Zámky

Dubník

 • Urban Jozef, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.

Komjatice

 • Gróf Matej, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nové Zámky

 • Bieszik Koloman, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovačovič Géze, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Palárikovo

 • Provodovský Štefan, roč. 1876, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Semerovo

 • Hubacsko František, roč. 1885, padol na fronte v Karpatoch.

Strekov

 • Bujna Jozef, roč. 1880, padol na fronte v Karpatoch.

Šurany

 • Hrošovský Jozef, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tóth Štefan, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Šurany – m. č. Kostolný Šek

 • Takács Michal, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Vinczár Ján, roč. 1875, padol na východnom fronte.

Okres  Partizánske

Bošany – m. č. Veľké Bošany

 • Váczky Aladar, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Pezinok

Báhoň

 • Cservenka Martin, roč. 1882, padol na fronte v Karpatoch.
 • Marcsics Jan, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Markovics August, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Budmerice

 • Adamcsik Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Benovič Pavel, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Častá

 • Gersík Ján, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Jablonovský Imrich, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Kern Ludvik, roč. 1885, padol na fronte v Karpatoch.
 • Kramár Ondrej, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.
 • Lenner Floris, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Mikó Anton, roč. 1876, padol na východnom fronte.
 • Reisenauer Nerbert, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Schmidt Štefan, roč.1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schwarcz Jozef, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Doľany

 • Slaninka Karol, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Dubová

 • Glosznek Jan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Sorček Jozef, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Jablonec

 • Kollár Gabreiel, roč. 1882, padol na fronte v Taliansku.

Limbach

 • Nerad Daniel, roč. 1891, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Scharbert Moric, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Modra

 • Andel František, roč. 1873, padol na rumunskom fronte.
 • Kellenberger Ľudevit, roč. 1893, padol na fronte v Bukovine.
 • Kuchta Gustáv, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.
 • Petrakovics Jan, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.
 • Petrakovics Vincenc, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Prokopenszký Cyril, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Ružička Pavel, roč. 1881, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Sečkár Jozef, roč. 1893, zomrel v zázemí.
 • Taraszek Ladislav, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Pezinok

 • Gschwandner Pavel, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.
 • Gusztafik Jozef, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Gusztafik Jozef, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.
 • Gusztafik Štefan, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Gusztavik Jan, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Hader Michal, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.
 • Chalama Jozef, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Kohn Erich, roč.? padol na fronte v Karpatoch.
 • Kristián Pavel, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Leer Alojz, roč. 1881, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Szlamka Jozef, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.
 • Vittgruber Györö, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Pezinok  – m. č.Cajla

 • Mihalčík Ján, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Slimák Ján, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Slovenský Grob

 • Jajcsay Lukáč, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Minarovič Filip, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Navrátek Andrej, roč. 1891, padol na fronte v Bukovine.
 • Srna Jozef, roč. 1872, zomrel v zajateckom tábore v ruskom zajatí.
 • Ševčík Štefan, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Škrip Štefan, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Svätý Jur

 • Andrašovič Bonaventura, roč. 1896, padol na rumunskom fronte.
 • Bodovský Matej, roč. 1875, padol na východnom fronte.
 • Brezniczký Ján, roč. 1874, padol na východnom fronte.
 • Hűtll Matej, roč. 1893, padol na fronte v Bukovine.
 • Kaufmann Ignác, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.
 • Kaufmann Štefan, roč. 1885, padol na fronte v Karpatoch.
 • Korcsek Martin, roč. 1878, padol na fronte v Karpatoch.
 • Siarsky Jozef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Srna Filip, roč. 1875, padol na fronte v Haliči.
 • Steindl Bohumír, roč. 1871, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Vendelin Frigyes, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Svätý Jur – m. č. Neštich

 • Holi Matej, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Kuttner Ladislav, roč. 1892, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Šenkvice

 • Bočko Peter, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Palla Jan, roč. 1887, narodený v Rakúsku, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szomorovszký Ľudevít, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Šenkvice – m. č. Veľké Šenkvice

 • Strašifták Anton, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Trojna Ľudevit, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Štefanová

 • Benicsek Alojz, roč. 1874, padol na fronte v Rumunsku.

Viničné

 • Glaus Jan, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Noszkovics Ján, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Šilhár Jozef, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Vinohrady

 • Horváth Marek, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Vištuk

 • Rajtik Silvester, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Radakovics Tivadar, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Stojkovics Florian, roč. 1894, padol na fronte v Bukovine.

Okres  Piešťany

Banka

 • Moravčsík Jozef, roč. 1878, padol na fronte v Bukovine.

Dolný Lopašov

 • Kobloch/Knobloch Šimon, roč. 1890, zajatecká nemocnica v Rusku.
 • Simo Štefan, roč. 1878, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Drahovce

 • Brezovský Ján, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Karaba Peter, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kudela Michal, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Oríšek František, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Patai Ján, roč. 1891, padol na fronte v Rumunsku.
 • Popp Vilém, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Dubovany

 • Koteš Michal, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Lukač Ľudevít, roč. 1885, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Orychel Vít, roč. 1895, padol na fronte v Rumunsku.

Dubovany – m. č. Horné Dubovany

 • Strecsanszký Martin, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Chtelnica

 • Botianek, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Damaskovics Jozef, roč. ?, padol na fronte v Karpatoch.
 • Pollák Ludvik, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Richtarik Štefan, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Ševčovič Gabriel, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.

Lopašov

 • Sprtó Jozef, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Moravany nad Váhom

 • Hrcsáv Gustav, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mische Pavel, roč. 1876, padol na východnom fronte.
 • Minárik Michal, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nižná

 • Chudý Thefil, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pečeňady

 • Bokor František, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klestinec Alexander, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kleščinec Jozef, roč. 1875, padol na fronte v Bukovine.

Piešťany

 • Hanicz Ján, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Hovosz Michal, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Kukla Viliam, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.
 • Lackovič Ernest, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lipka Martin, roč. 1877, padol na fronte v Karpatoch.
 • Pazsiszky Imrich, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.
 • Simo Michal, roč. 1877, padol na fronte v Bukovine.
 • Sonnenschein Armin, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.
 • Szmoliák Ján, roč. 1893, padol na fronte v Bukovine.

Ratnovce

 • Valovič Rafael, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.

Sokolovce

 • Blaskó Michal, roč. 1872, padol na fronte v Bukovine.
 • Szedál Štefan, roč. 1879, padol na fronte v Bukovine.
 • Vlk Ján, roč. 1885, padol na fronte v Korutánsku.

Šípkové

 • Klimo Michal, roč. 1885, padol na fronte v Bukovine.

Šterusy

 • Pekárovič Jozef, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.

Trebatice

 • Kovács Ján, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.

Veľké Kostoľany

 • Bencza Martin, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Torács Ján, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Usak Augustin, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľké Orvište

 • Mišík Jín, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veselé

 • Kováč Dominik, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.

Veselé – m. č. Ťapkové

 • Kolarovics Izidor, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Veľké Kostoľany

 • Sedo Ján, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľké Kostoľany – m. č. Zakostoľany

 • Kováčik Ján, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mosný Peter, roč. 1875, padol na fronte v Karpatoch.

Okres  Považská Bystrica

Horná Mariková/Dolná Mariková

 • Czabaj-Pavlík Gregor, roč. ?, padol na východnom fronte.

Považská Bystrica

 • Blüh Vojtech, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Szurkos-Janec Rezsö, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Okres  Prešov

Šarišské Bohdanovce

 • Heribán Ján, roč. 1898, padol na fronte v Bukovine.

Okres  Prievidza

Kľačno

 • Ciczkó Tomáš, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Greschner Ján, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Nováky – m. č. Laskár

 • Kvorka Jan, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.

Podhradie

 • Lachký Ludvík, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Radobica

 • Valovics Jozef, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.

Okres  Púchov

Dohňany – m. č. Mestište

 • Kucsuránszky Ján, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Mestečko

 • Cservený Michal, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Okres  Rimavská Sobota

Rimavská Píla

 • Martinovic Pavel, roč. 1875, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Okres  Rožňava

Ochtiná

 • Tolnai Ludvik, roč. 1897, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Okres  Senec

Bernolákovo

 • Fülöp Ondrej, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Margl František, roč. 1872, padol na východnom fronte.
 • Refek Jozef, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Blatné

 • Kasler Anton, roč. 1886, padol na fronte v Bukovine.
 • Kollár Tivadar, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.
 • Loi Štefan, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Urbanovics Cyprián, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Čataj

 • Trlak Michal, roč. 1876, padol na východnom fronte.

Dunajská Lužná

 • Šomlai Michal, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.

Dunajská Lužná – m. č. Jánošíková

 • Scéfay Ján, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Dunajská Lužná – m. č. Nové Košariská

 • Aufsatler Michal, roč. ?, padol na fronte v Karpatoch.
 • Kautz Jan, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Hrubá Borša

 • Horvát Jozef, roč. 1886, zomrel v zázemí.
 • Pásztorik Michal, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.
 • Silló Karol, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Vlachy Michal, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Hrubý Šúr

 • Dezider, Klein, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Placek (Plocek) Karol, roč. 1890, padol na fronte v Bukovine.

Chorvátsky Grob

 • Grofics Sebö, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Kristovics Pavel, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Igram

 • Červenka Ludvík, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.

Ivanka pri Dunaji

 • Czettl Jozef, roč. 1870, padol na fronte v Čiernej Hore.
 • Kadnar Anton, roč. 1877, padol na východnom fronte.

Ivanka pri Dunaji – m- č. Farná

 • Belacsicz Anton, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.

Kalinkovo

 • Nagy Ľudevit, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Szalay Štefan, roč. 1875, padol na východnom fronte.

Kaplna

 • Harsányi Anton, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Rovenszký František, roč. 1875, padol na východnom fronte.

Kostolná pri Dunaji

 • Szlanicska Rudolf, roč. 1876, padol na fronte v Bukovine.
 • Takács Štefan, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.

Kráľová pri Senci

 • Časnovský Ján, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gáspár Josef, roč. 1895, zomrel v zázemí.
 • Kašuba Michal, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Šmída František, roč. 1898, padol na východnom fronte.

Malinovo

 • Bittera Ján, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Molnár Michal, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Most pri Bratislave

 • Matulník Tomáš, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Mittheisz Gregor, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Putz Matej, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Sigl Matej, roč. 1873, zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.

Nová Dedinka

 • Takáč Gejza, roč. 1896, zomrel v zázemí po vojne.

Nová Dedinka – m. č. Dedinka pri Dunaji

 • Marsovszky Julius, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Petrik Štefan, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Reca

 • Bohony Dionýs, roč. 1876, nar. Boldog (okres Senec), zomrel v zajatí v Rumunsku.
 • Surnóczky Ján, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Rovinka

 • Hubert Štefan, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.

Senec

 • Benovics Ján, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Hoboth František, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Koffler Anton, roč. 1882, padol na fronte.
 • Molnár František, roč. 1875, padol na východnom fronte.
 • Mučko Juraj, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sipos Ján, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szlamka Karol, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Tomášov

 • Füle Anton, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hegyi Julius, roč. 1879, padol na východnom fronte.
 • Lieskovský Jozef, roč. 1879, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Maszáros Alexander, roč. 1883, padol na fronte v Karpatoch.
 • Nagy Vincenc, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Oravec Ján, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Peter, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.

Tureň

 • Guzsalovics Ladislav, roč. 1886, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Veľký Biel

 • Lukáč Stefan, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Alexander, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Szabo Titus, roč. 1883, padol na fronte v Bukovine.
 • Vörös Ján, roč. 1875, padol na fronte v Rumunsku.

Vlky

 • Hegedüš Vincenc, roč. 1888, zomrel v ruskom zajatí.

Okres  Senica

Borský Mikuláš

 • Benek Maté, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Benek Matej, roč. 1876, padol na talianskom fronte.
 • Breza Štefan, roč. 1881, zomrel v zázemí.
 • Buzek František, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Buzek Ján, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Czintula Simon, roč. 1887, padol na východnom fronte.
 • Jankovics Pavel, roč. 1874, padol na východnom fronte.
 • Kabrec Anton, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.
 • Kohn Julius, roč. 1891, padol na fronte v Karpatoch.
 • Kuszalík Michal, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Matula Ján, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.
 • Michálek Anton, roč. 1877, padol na fronte v Karpatoch.
 • Mihálek Martin, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Ondrusek Martin, roč. 1885, padol na fronte v Karpatoch.
 • Orgoň Martin, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rozbor Marek, roč. 1876, padol na fronte v Karpatoch.

Borský Mikuláš – m. č. Borský Svätý Peter

 • Buzek Štefan, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Jankovics Anton, roč. 1890,  padol na východnom fronte.
 • Moro Michal, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šebesta Štefan, roč. 1899, narodený v Rakúsku, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Borský Svätý Jur

 • Michálek František, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Prokeš Štefan, roč. 1888, narodený v Rakúsku, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šimončič Ján, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čáčov

 • Novák Peter, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Čáry

 • Stanyek Ján, roč. 1878, padol na fronte v Karpatoch

Hradište pod Vrátnom

 • Haray Jan, roč. 1879, padol na fronte v Karpatoch.

Kuklov

  • Koczich Michal, roč. 1896, padol na východnom fronte.

 

  • Malec Štefan, roč. 1880, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

 

  • Malik Anton, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

 • Subík Teofil, roč. 1894, padol na fronte v Bukovine.

Lakšárska Nová Ves

 • Bilčík Jozef, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Klamik Jozef, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Radocha Gašpar, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Lakšárska Nová Ves – m. č. Mikulašov

 • Cigánek Imrich, roč. 1885, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Oszuszký Pavel, roč. 1876, padol na fronte v Karpatoch.

Moravský Svätý Ján

 • Benkovič Ján, roč. 1881, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Bock Gustav, roč. 1889, nar. Boskovice (okres Blansko, ČR). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hajdin Štefan, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Holenka Pavel, roč. 1897, padol na talianskom fronte.
 • Leszkovszký János, roč. 1885, padol na fronte v Karpatoch.
 • Lieskovsky Ján, roč. 1879, zomrel počas železničného transportu v ruskom zajatí.
 • Mracsna Jan, roč. 1887, padol na fronte v Bukovine.

Plavecký Peter

 • Hlavaty Štefan, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Sekule

 • Blazsek Floris, roč.?,  padol na fronte v Bukovine.
 • Bolf Peter, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Haidin Márton, roč. 1888, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Koch Ján, roč. 1875, padol na východnom fronte.
 • Magyerics Pavel, roč. 1872, padol na východnom fronte.
 • Malik Michal, roč. 1879, padol na východnom fronte.
 • Markovič Jozef, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Markovič Martin, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Riska Pavel, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Salay Ján, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Senica

 • Buchta Josef, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Schanecz Karl, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sobotište

 • Baumgartner, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Šaštín – Stráže

 • Daniel Ján, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Okres  Skalica

Brodské

 • Štvrtecký Melichar, roč. 1874, padol na východnom fronte.

Dubovce

 • Machlieza Jozef, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Gbely

 • Olsa/Olša Tomas, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine

Kopčany

 • Moricz Ladislav, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Valentics Simon, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Mokrý Háj

 • Vavrik Ján, roč. 1867, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Oreské

 • Prokeš Viktor, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Skalica

 • Malik Štefan, roč. 1875, padol na východnom fronte.
 • Vitkovič Ferdinand, roč. 1871, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Okres  Šaľa

Diakovce

 • Császár Vojtech, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hilkó Ján, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Josa Dominik, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lelovics Jozef, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Merod Gašpar, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Morovič Ferdinand, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Nagy Jan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Nagy Jozef, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.
 • Takács Joel, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Toth Viliam, roč. 1874, padol na fronte.

Hájske

 • Jurišek Martin. roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kráľová nad Váhom

 • Gura František, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Szekeres Pavel, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Neded

 • Nagy Jan Arnošt, roč. 1894, padol na fronte v Bukovine

Šaľa

 • Belovič Alexander, roč. 1897, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Hlavathý František, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Majer František, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.

Tešedíkovo

 • Hajdu Ján, roč. 1878, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Kelemen Petre, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Štefan, roč. 1869, padol na fronte v Rumunsku.
 • Lelovič Šimun, roč. 1875, zomrel v Karpatoch.
 • Rampasko Michal, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.
 • Vanko Jozef, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vanko Vince, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Trnovec nad Váhom

 • Bujdos Gejza, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Žihárec

 • Ambrus Ernö, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Katona Štefan, roč. 1881, padol na fronte v Bukovine.
 • Kovács Imrich, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Július, roč. 1878, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Mituš Gabriel, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Oláh Štefan, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szemeth Štefan, roč. 1884, padol na fronte v Bukovine.
 • Szuh David, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tóth Karol, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.

Okres  Topoľčany

Horné Obdokovce

 • Miskech Imrich, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Oponice

 • Cziglány Štefan, roč.1897, padol na východnom fronte.

Podhradie

 • Bihary Matej, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Radošina

 • Vičan Štefan, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Trenčín

Horná Súča

 • Holik Jakub, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Horné Srnie

 • Márton Michal, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Štvrtok

 • Csőllei Ondrej, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schill Ignác, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.

Okres  Trnava

Bíňovce

 • Hečko Michal, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mikulka Jozef, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Boleráz

 • Ilavszký Vincze, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Jurák František, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Kralovič Rochus, roč. 1886, padol na fronte v Karpatoch.
 • Kristofik Pavel, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Boleráz – m. č. Klčovany

 • Mrazik Pavel, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.

Borová

 • Simovic Alexander, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tomasovics František, roč. 1883, padol na fronte v Karpatoch.

Brestovany

 • Szrudos Jarolin, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.

Brestovany – m. č. Malé Brestovany

 • Stračár Ludvik, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.

Buková

 • Benek Josef, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hodek Ján, roč. 1876, padol na východnom fronte.
 • Pollák Ján, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Bučany

 • Kostyál Stefan, roč. 1891, padol na fronte v Bukovine.

Cífer

 • Bernadics Imrich, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Daniš Jozef, roč. 1881, padol na fronte v Karpatoch.
 • Hrozányi Pavel, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Nemcsics Štefan, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.

Cífer – m. č. Pác

 • Krajcsovics Jozef, roč. 1883, padol na fronte v Karpatoch.

Dechtice

 • Hrvata Stefan, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hutta František, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Ištvanovič Jozef, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jamrich Vendel, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Tomáška Mikuláš, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Turánsky Imrich, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dlhá

 • Hirkl Michal, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Sajda Vilém, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sidlik Pavel, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.

Dobrá Voda

 • Danesu Vazul, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Chmela Karol, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Prokop Karol, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dolná Krúpa

 • Horváth Peter, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Kubek Anton, roč. 1875, padol na východnom fronte.
 • Polaček Pavel, roč. 1888, padol na fronte v Karpatoch.
 • Suchan Ján, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Udvarnoczký Ján, roč. 1877, padol na východnom fronte.

Dolné Dubové

 • Svítek Peter, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Dolné Lovčice

 • Prerovský Dominik, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Sztraka Ján, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dolné Orešany

 • Ruszarovszký Ján, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Szobel Jakub, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Horné Lovčice

 • Markovič Pavel, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Horné Olešany

 • Remža Tomáš, roč. 1881, Horné Olešany (okres Trnava). Padol na fronte v Haliči.

Horné Orešany

 • Blazso Domonkos, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Konopa Jan, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Kovács Nidor Hilarius, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.
 • Novák František, roč. 1890, padol na fronte v Rumunsku.

Horná Krúpa

 • Čapka Jozef, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Gažo Lukáč, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Szakó Michal, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Hrnčiarovce nad Parnou

 • Lehotai František, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sarvajecz Jozef, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.
 • Ujlaki Štefan, roč. 1895, padol na talianskom fronte.

Jaslovské Bohunice

 • Andruska Jozef, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Czwik Vincenc, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horvatovics Michal, roč. 1897, padol na východnom fronte.
 • Michalička Michal, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jaslovské Bohunice – m. č. Bohunice

 • Lehen Štefan, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Kátlovce

 • Rapant Ján, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Užák Ján, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Križovany nad Dudváhom

 • Klšovánszky Petre, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.
 • Stibrányi Jozef, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.

Lošonec

 • Danek Jan, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Lovčice

 • Ohrablo Michal, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Majcichov

 • Krajcsovics Pavel, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Palsovics Ludevit, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Trnka Peter, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Malé Brestovany

 • Szomolai Ludvik, roč. 1896, padol na fronte v Bukovine.

Modranka

 • Kuchar Ján, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.
 • Peko František, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Ružindol

 • Daniš Johan, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Heriban Štefan, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Šottnik Michal, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Slovenská Nová Ves

 • Rakus Ambruz, roč. 1889, zomrel v zázemí.

Smolenice

 • Galba Michal, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Valencsik Michal, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Smolenice – m. č. Smolenická Nová Ves

 • Gasparovič Ján, roč. 1881, padol na fronte v Karpatoch.
 • Guldán Jozef, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Sitár Martin, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Suchá nad Parnou

 • Bernadics Pavel, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Fridrich Viliam, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Harai Jan, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.
 • Kuracina Gabriel, roč. 1888, padol na fronte v Bukovine.
 • Nemecsek Štefan, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Pluchár Pavel, roč. 1878, padol na fronte v Bukovine.
 • Szovicsek František, roč. 1893, padol na fronte v Bukovine.

Šelpice

 • Martinkovics František, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rakovszký Dávid, roč. 1876, padol na východnom fronte.

Špačince

 • Mihok Tomáš, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Valovics Ernest, roč. 1872, padol na fronte v Bukovine.

Šúrovce

 • Antal František, roč. 1884, padol na rumunskom fronte.
 • Bolček Alexander, roč. 1897, padol na fronte v dnešnom Taliansku.
 • Hanus Ján, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hudzovič Jozef, roč. 1886, zomrel v zázemí.
 • Richnák Gašpar, roč. 1892, zomrel v zázemí.

Šúrovce – m. č. Veľké Šúrovce

 • Kuszi Urban, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Šúrovce – m. č. Valtov Šúr

 • Kráľovič František, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Šúrovce – Zemianske Šúrovce

 • Urminsky Jozef, roč. 1875, padol na východnom fronte.
 • Urminszký Michal, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Trnava

 • Borovanský Eduard, roč. 1896, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Bott Jozef, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Hanko Štefan, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hodzsa Jan, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Hudecz Baláž, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Kolarovits Pavel, roč. 1883, padol na fronte v Karpatoch.
 • Konecsný Julius, roč. ?, padol na východnom fronte.
 • Koszmál Antonín, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovacsics Ján, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovačič Ján, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kutalík František, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Laicsarics Vince, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Lepovits František, roč. ?, padol na východnom fronte.
 • Martinkovič Jozef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Piócska Josef, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schramm Julius, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.
 • Simonsics Ján, roč. 1867, zomrel v zázemí.
 • Stibranyi Ján, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ungar Leo, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Višňovský Ignác, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Trnava – m. č. Modranka

 • Gergely František, roč. 1872, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Hrašna Jozef, roč. 1888, padol na fronte v Bukovine.
 • Chlpatý Dominik, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Milák Ján, roč. 1886, padol na fronte.

Trstín

 • Greguš Ján, roč. 1872, padol na fronte v Bukovine.
 • Hlávek Adam, roč. 1893, padol na fronte v Bukovine.
 • Mészáros Štefan, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Nespala František, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Rišavý Ján, roč. 1871, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Veľká Mača

 • Rózsa Jozef, roč. 1876, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Rósza Liber, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vlčkovce

 • Bosý Vincenc, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Gabovics Michal, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.

Voderady

 • Hullmann František, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.
 • Maskovics Ján, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Orlický Anton, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zavar

 • Szobota Vendel, roč. ?, padol na fronte v Bukovine.

Zeleneč

 • Gazsovics Alois, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jurisics Jozef, roč. 1874, padol na fronte v Rumunsku.
 • Matula Jozef, roč. 1888, padol na fronte v Karpatoch.
 • Matula Jozef, roč. 1887, padol na fronte v Karpatoch.
 • Tibenský Augustín, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Zvončín

 • Branics Jozef, roč. 1887, padol na fronte v Taliansku.
 • Cisár Matej, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Okres  Tvrdošín

Tvrdošín

 • Letoštiak Štefan, roč. 1871, zomrel v zázemí.

Okres  Veľký Krtíš

Čebovce

 • Kalbasal Michal, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Vinica

 • Kelemen Imrich, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Vráble

Vráble – m.č. Dyčka

 • Bogyó Viliam, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.

Okres  Zlaté Moravce

Obyce

 • Batyó Andrej, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Zlaté Moravce – m. č. Chyzerovce

 • Gallovics Jozef, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Okres  Zvolen

Ostrá Lúka

 • Bartoš Juraj, roč. 1897, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.

Turie Pole

 • Gál Georg, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Žarnovica

Nová Baňa

 • Holý Jozef, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.

Tekovská Breznica

 • Hallgass Martin, roč. 1878, padol na fronte v Karpatoch.

Žarnovica

 • Kokles Leopold, roč. 1868, zomrel v zázemí.

Veľké Pole

 • Müller Matej, roč. 1882, padol na fronte v Karpatoch.

Okres  Žiar nad Hronom

Kosorín

 • Gaspar Jozef, roč. 1877, padol na východnom fronte.

Kunešov

 • Privitzer Gregor, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Okres  Žilina

Divina – m. č. Veľká Divina

 • Hozák Štefan, roč. 1894, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Vranie

 • Vocsenák Pavel, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Žilina

 • Tordi Valér, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Vojaci HIR 13, ktorí pochádzali mimo územia Slovenska:

Česká republika

  • Ošťádal František, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

 • Smrha Anton, roč. 1877, padol na východnom fronte.

Maďarsko

 • Bodecs Ludvig, roč. 1875,zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csapó Julius, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cseke Zigmund, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csiszár Jozef, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Fülöp Julius, roč. 1900, padol na východnom fronte.
 • Gosztola Adolf, roč. 1894, padol na fronte v Bukovine.
 • Gráf Ignác, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gutfreund Štefan, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gúzs Ján, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hautzinger Michal, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hirsch Adalbert, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hoffmann Matúš, roč. 1867, utopil sa v zázemí.
 • Juhász Jan, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Juhász Jozef, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Juranič Ján, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kadár Sándor, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kohlmann Josef, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Koller Jan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kővári Ludvik, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kraus Ignác, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kulati Michal, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Leinvetter Martin, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lévai Ludevík (Ľudevít), roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Loser Pál, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mátyás Martin, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mayer František, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molnár Koloman, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nemet Elias, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Németh Alexander, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Németh Jozef, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Németh István, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Németh Vojtech, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Neszrszon Michal, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ókrös Ladislav, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Patrik Michal, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Proll Karol, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pusch Ignác, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sakovič Ján, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sárffy Tiburtius, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Selymessy Béla, roč. 1885, padol na fronte v Karpatoch.
 • Schütt Štefan, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schvats Štefan Karol, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Spalding Karel, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stanitz František, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Súttó Anton, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabo Ludvig, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szalai András, roč. 1883, padol na fronte v Karpatoch.
 • Szente Koloman, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szücs Aladar, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tesch Matej, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tóth Anton, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tóth Peter, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Tucsni Mihály, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tugelits Josef, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tüske Pavel, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Ignác, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Štepán, roč. 1865, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 •  

Poľsko

 • Otrembják Vojtech, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Rakúsko

  • Horváth Julius, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
  • Knotek Peter, roč. 1894, padol na východnom fronte.
  • Kölbl Ignác, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
  • Kozstenwein Jan, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
  • Kotzenmacher Anton, roč. 1888, padol na fronte v Karpatoch.
  • Kovár Pavel, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
  • Limbeck Lorenc, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
  • Lunczner Jozef, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
  • Moczelt Jozef, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
  • Opitz Jozef, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
  • Payer Michal, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

  • Pelczer Mathias, roč. 1878, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

 

  • Pelczer Michal, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

  • Piringer Ligot, roč. 1879, utopil sa v rieke Dunaj pri pobyte v  zázemí.

 

  • Preisinger Lorenc, roč. 1874, Zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

  • Ruhmann Juraj, roč.1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

  • Schaden Ján, roč. 1882, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

 

  • Strausz Štefan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

  • Szivač František, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

 • Tongics Michal, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rumunsko

 • Papp Ján, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabodnik Ján, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci HIR 13 bez určenia bydliska:

  • Jegyesko Michal, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

  • Sknemajer Michal, roč. 1879, padol na fronte v Bukovine.

 

  • Szaszmann Jozef, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

 • Urban Ján, roč. 1885, padol na fronte v Bukovine.

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk