Zoznam padlých vojakov K.u. HIR 13

Medzi útvary Uhorskej kráľovskej vlastibrany (Magyar királyi honvéd) v ktorom slúžilo veľa Slovákov patril aj Honvédsky peší pluk č. 13 (Pozsonyi 13. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Slúžili v ňom muži z honvédskeho doplňovacieho obvodu Prešporok. Všetky tri prápory, ale aj štáb pluku boli dislokovane v Prešporku. V auguste 1914 mal pluk nasledujúce národnostné zloženie: 51% Slováci, 28% Maďari, 20% Nemci a 1% ostatní. Pluk do vojny viedol plukovník Anton Pogány von Nagypolany.

Mobilizačné plány zaradili pluk do 73. honvédskej pešej brigády (73. HIBrig), ktorá patrila do 37. honvédskej pešej divízie (37. HID). Táto divízia bola súčasťou V. zboru z Prešporku. Pri odchode na front velil 37. HID poľný podmaršál Adrian Wieber. Celý zbor bol súčasťou 1. armády generála Viktora Dankla, ktorá sa pripravovala na boje proti ruskej armáde.

 V Haliči sa prešporský peší pluk zapojil do ťažkých bojov od prvých dní. Rakúsko-uhorská prvá armáda začala útok na ruské jednotky pri Krasniku. Už 23. augusta v prvý deň ofenzívy, patril HIR 13 medzi jednotky, ktoré útočili na výšiny pri obci Polichne. Úspešný útok bol vykúpený veľkými stratami. Po troch dňoch bojov medzi Krasnikom a Rudnikom , rakúsko-uhorská armáda pri Krasniku zvíťazila. V nasledujúcich mesiacoch sa HIR 13 zúčastnil ďalších bojov v Haliči. V decembri bola 37. HID prevelená k 3. armáde, ktorá bránila Karpaty. Honvédi z 13. pešieho pluku sa zúčastnili prvej ofenzívy v Karpatoch (január 1915) a bránili Karpaty počas nasledujúcej ruskej protiofenzívy. V zasnežených a studených Karpatoch absolvovali aj Veľkonočnú bitku (apríl 1915), v ktorých všetky zúčastnené pluky zažili skutočné vojnové peklo.

V apríli 1915 bola košická 37. HID prevelená k 4. armáde a bojovala pri Jaroslavi, Przemysli, v druhej bitke pri Krasniku, Lubline i Brest-Litevsku. V auguste 1915 bola košická 37. HID opäť prevelená. Tentokrát k 7. armáde, ktorá bojovala v priestore Bukoviny. Tu divízia bojovala až do septembra, kedy sa opäť vrátila k 4. armáde do oblasti Volyne. Tu ju zastihla šokujúca Brusilovová ofenzíva a zúčastnila sa i následnej protiofenzívy Centrálnych mocností.

V septembri 1916 sa divízia presunula do Transylvánie, kde bránila východné hranice monarchie proti rumunským jednotkám. Na tomto bojisku bojovala košická divízia až do septembra 1918, kedy bola presunutá na západný front. Na západnom fronte boli vojaci košickej honvédskej divízie využití iba pri budovaní zákopov a nezúčastnili sa žiadnych bojov. V novembri 1918 bola divízia presunutá do Uhorska, kde ju zastihol koniec vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov prešporského pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

Medzi padlými vojakmi prešporského HIR 13 boli aj títo vojaci:

Okres  Bánovce nad Bebravou

Horné Naštice

 • Bobus Michal, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Okres  Banská Bystrica

Ľubietová

 • Čiefa Ladislav, roč. 1885, padol na fronte.

Okres  Banská Štiavnica

Banská Belá

 • Burda Ján, roč. 1899, narodený v Banská Štiavnica, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Okres  Bratislava

Bratislava

 • Ambrus Henrik, roč. 1874, padol na fronte v Rumunsku.
 • Aufsatler Bohumir, roč. 1891, padol na fronte v Bukovine.
 • Babiar Štefan, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Benátzy Karol, roč. 1885, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Besztenreiner Ján, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Bittera Alexander, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Bortsch Mikša, 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Francz František, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gách Ján, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.
 • Gál František, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Góczi Andreaš, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Guzikovský Ján, roč. 1897, padol v bojoch o Slovensko v roku 1919.
 • Győrváry Štefan, roč. 1874, padol na východnom fronte.
 • Hamala Ján, roč. 1887, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Hladics Ludvig, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hladič Jozef, roč. 1891, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Hoffman Jan, roč. 1890, padol na fronte v Rumunsku.

Bratislava – m.č. Dúbravka

 • Brichta Jozef, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Bratislava –  m.č. Karlova Ves

 • Bohunszky Ján, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Bratislava – m. č. Podunajské Biskupice

 • Benovič Štefan, roč. 1880, padol na fronte v Albánsku.

Bratislava – m. č. Prievoz

 • Furck Gottfried, roč. 1878, padol na fronte v Slovinsku.
 • Haglovič Jozef, roč. 1883, zomrel v zázemí.
 • Hám Michal, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Hech Krištof, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.

Bratislava – m. č. Rača

 • Beladics František, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Brichta Ludevit, roč. 1889, padol na fronte v Bukovine.
 • Gschweng Bohumil, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Bratislava – m. č. Vrakuňa

 • Ágh Karol, roč. 1875, zomrel na fronte bez bližšieho určenia.
 • Bartalos Gašpar, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Bratislava – m. č. Záhorská Bystrica

 • Bihačič Ján, roč. 1883, padol na fronte v Bukovine.
 • Bilacsics Štefan, roč. 1880, padol na východnom fronte.

Bratislava – m. č. Vajnory

 • Bencsics Jozef, roč. 1886, zomrel na východnom fronte.

Ivanka pri Dunaji – m- č. Farná

 • Belacsicz Anton, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.

Poddunajské Biskupice

 • Czanner Jan, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Okres  Brezno

Dolná Lehota

 • Bátis Emil, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

Okres  Dolný Kubín

Medzibrodie nad Oravou

 • Hmirek Štefan, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Dunajská Streda

 

Baloň

 • Csernecska Ludvík, roč. 1885, padol na východnom fronte.

Bogeľov

 • Bögi Benö, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Čenkovce

 • Budai Štefan, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Hurtony Alexander, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Dolná Potôň

 • Gálffy Benö, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Dolný Bar

 • Bartalos Jozef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bereczk Gejza, roč. 1883, padol na východnom fronte.

Dolný Štál

 • Bartalos Jozef, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Biró František, roč. 1885, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Csillag Jakub, roč. 1881, padol na fronte v Karpatoch.

Dunajská Streda

 • Androvics Ernö, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Brener Arnošt, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Grünvald František, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Hindák Cyprián, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Dunajská Streda – m. č. Mliečany

 • Godán Štefan, roč. 1893, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Dunajský Klátov

 • Čapaj Ján, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Eliášovce

 • Budai Ludvik, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Gabčíkovo

 • Bokros Andrej, roč. 1884, zomrel na bojisku.
 • Bot Géra, roč. 1873, padol na východnom fronte.
 • Csiba Jozef, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csőrgő Florian, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Horné Mýto

 • Horváth Viliam, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Huszarovics Štefan, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Horný Bar

 • Csomor Michal, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.

Holice – m. č. Čechová

 • Csefalvay Móric, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Holice – m. č. Veľký Budín

 • Álló Albert, roč. 1858, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Horná Potôň

 • Adler Ignác, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Horný Náražď

 • Bognar Jozef, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Jahodná

 • Berecz Gejza, roč. 1877, padol na fronte v Karpatoch.

Janíky – m. č. Horné Janíky

 • Horváth Ludvik, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Jurová

 • Bartal Rudolf, 1875, padol na východnom fronte.

Kostolné Kračany – m. č. Amadeho Kračany

 • Godányi Ludevit, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Kostolné Kračany – m. č. Pinkové Kračany

 • Dadan István, roč. 1893, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Kráľovičove Kračany

 • Bartal František, roč. 1888, zomrel v zázemí.

Kútniky

 • Csánó Dezider, roč. 1896, narodený v Dunajská Streda, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kyselica

 • Csokás Ludevit, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Malý Mager

 • Birsel Štefan, roč. 1881, padol na východnom fronte.

Šamorín

 • Ásvány Anton, roč. 1871, zomrel vo vojenskej nemocnici v zázemí.
 • Fröhlich Jozef, roč. 1875, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Hanáček Pavel, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Štvrtok na Ostrove

 • Berger Štefan, roč. 1893, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Trhová Hradská

 • Bokor Julius, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.

Trstená na Ostrove

 • Bona Jozef, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľká Páka – m. č. Malá Páka

 • Cséfylvay František, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Veľké Blahovo

 • Csepi Florian, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.

Vojka nad Dunajom

 • Bodis Jozef, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Vrakúň

 • Hala František, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.

Zlaté Klasy

 • Bohuš František, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hambra Matej, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hamerlik Štefan, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Heller Samuel, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horváth Julius, roč. 1893, zomrel v zázemí.

 

Okres  Galanta

Abrahám

 • Gasparik Filip, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Hrdlica Ján, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Čierna Voda

 • Čech Michal, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Čierny Brod

 • Biró Ernest, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Czedl Rudolf, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.
 • Horváth Jozef I., roč. 1883, padol na fronte v Karpatoch.

Dolná Streda

 • Gasparik František, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Hanuš František, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Gáň

 • Bytčan Pavel, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Horné Saliby

 • Bedecs František, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bedecs Ľudevít, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Boroš Štefan, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hoste

 • Hanus Jozef, roč. 1884, padol na fronte.

Kajal

 • Andódy Štefan, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Bitto Ludevít, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Csepregi Gabriel, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Košúty

 • Csiszár Ludevít, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Matuškovo

 • Bosák Anton, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.
 • Gödölle František, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Hudek Alexander, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Mostovo

 • Huszár Štefan, roč. 1880, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Pavlice

 • Augustin Michal, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Pusté Úľany

 • Blaho Ambros, roč. 1880, padol na fronte v Taliansku.

Sládkovičovo

 • Győngy František, roč. 1878, padol na fronte v Karpatoch.

Sereď

 • Hochel Andrej, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Chmelár Pavel, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Trstice

 • Bugár Erazmus, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Gomboš Štefan, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Halasy Apllinár, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Halgas František, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Huszár Gašpar, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Váhovce

 • Botka František, 1895, padol na bojisku.
 • Fovío František, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.

Veľká Mača

 • Bugyi Martin, roč. 1876, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Gál Anton, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.

Veľké Úľany

 • Bodiš Demeter, roč. 1880, zomrel v ruskom zajatí.
 • Bohrer Štefan, roč. 1877, zomrel v zajatí v Rusku.
 • Budai Julius, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Burian Lorenz, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vozokany

 • Forró Štefan, roč. 1888, padol na fronte v Slovinsku.

Okres  Hlohovec

Sasinkovo

 • Francz Tomáš, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Siladice

 • Herunt Michal, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.
 • Hrdina Michal, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Ilava

Dubnica nad Váhom

 • Habsuda František, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Okres  Komárno

Kolárovo

 • Anda František, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Gög Peter, roč. 1893, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Komárno

 • Herceg Imrich, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nesvady

 • Bucsek Andrej, roč. 1875, padol na východnom fronte.

Veľké Kosihy

 • Hakszer Peter, roč. 1872, padol na východnom fronte.

Veľký Meder

 • Buzgo Karol, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Okres  Levice

Beša

 • Csóka Ján, roč. 1876, padol na východnom fronte.

Levice

 • Benyo Ondrej, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Nová Dedina – m. č. Tekovská Nová Ves

 • Hanszkó Karel, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.

Okres  Lučenec

Veľké Dravce

 • Gál Gabriel, roč. 1887, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Okres  Malacky

Gajary

 • Bleha Jozef, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Hujsza Ján, roč. 1879, padol na východnom fronte.
 • Chodowski Janoš, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jablonové

 • Brichta František, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Jakubov

 • Chmela Ľudevít, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Kostolište

 • Geier Šimun, roč. 1887. nar. vo Viedni, padol na východnom fronte.

Láb

 • Gulár Vendelín, roč. 1880, padol na fronte v Bukovine.

Lozorno

 • Andrias  Jozef, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.
 • Horínek František, roč. 1891, padol na fronte v Karpatoch.

Malacky

 • Gašpar Štefan, roč. ?, padol na fronte v Karpatoch.
 • Havlik Jan, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Havlík Josef, roč. 1898, zomrel v zázemí.

Malé Leváre

 • Galba Anton, roč. 1885, padol na fronte v Bukovine.
 • Guth Pavel, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Pernek

 • Gabrhel Michal, roč. 1877, padol na fronte v Karpatoch.
 • Hika Ján, roč. 1874, padol na východnom fronte.

Plavecké Podhradie

 • Benik Daniel, roč. 1877, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Plavecký Štvrtok

 • Blažek Bálint, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Blažek Valentín, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Rohožník

 • Hoffer František, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Chvala Jozef, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sekule

 • Holenka Florian, roč. 1874, padol na východnom fronte.
 • Holenka Ján, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Holenka Florian, roč. 1874, padol na fronte v Bukovine.
 • Chrena Štefan, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.

Sološnica

 • Frühauf Jozef, roč. 1875, padol na fronte v Taliansku. Padol na fronte v Bukovine.

Veľké Leváre

 • Holý Michal, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vysoká pri Morave

 • Bertovič Ignác, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Huscsava Ján, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Záhorská Ves

 • Daniel František, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Daniel Matej, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Grujbár František, roč. 1866, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hlavenka Michal, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.

Zohor

 • Havran Fabián, roč. 1885, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Okres  Martin

Turany

 • Gubics Vojtech, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Okres  Myjava

Myjava

 • Adamek Štefan, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vrbovce

 • Holý Martin, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Nitra

Dedinka

 • Bodnár Ján, roč. 1878, padol na východnom fronte.

Nitra

 • Antal Ladislav, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.
 • Birmann Vilmos, roč. 1890, padol na východnom fronte.

Pohranice

 • Čitár Ján, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Okres  Nové Mesto nad Váhom

Horná Streda

 • Csiszár Pavel, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Vaďovce

 • Forró Štefan, roč. 1873, padol na východnom fronte.

Okres  Nové Zámky

Komjatice

 • Gróf Matej, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nové Zámky

 • Bieszik Koloman, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Semerovo

 • Hubacsko František, roč. 1885, padol na fronte v Karpatoch.

Strekov

 • Bujna Jozef, roč. 1880, padol na fronte v Karpatoch.

Šurany

 • Hrošovský Jozef, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Pezinok

Báhoň

 • Cservenka Martin, roč. 1882, padol na fronte v Karpatoch.

Budmerice

 • Adamcsik Ján, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Benovič Pavel, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Častá

 • Gersík Ján, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.

Dubová

 • Glosznek Jan, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Modra

 • Andel František, roč. 1873, padol na rumunskom fronte.

Pezinok

 • Gschwandner Pavel, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.
 • Gusztafik Jozef, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Gusztafik Jozef, roč. 1895, padol na fronte v Bukovine.
 • Gusztafik Štefan, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Gusztavik Jan, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.
 • Hader Michal, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.
 • Chalama Jozef, roč. 1886, padol na východnom fronte.

Svätý Jur

 • Andrašovič Bonaventura, roč. 1896, padol na rumunskom fronte.
 • Bodovský Matej, roč. 1875, padol na východnom fronte.
 • Brezniczký Ján, roč. 1874, padol na východnom fronte.
 • Hűtll Matej, roč. 1893, padol na fronte v Bukovine.

Svätý Jur – m. č. Neštich

 • Holi Matej, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Šenkvice

 • Bočko Peter, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Štefanová

 • Benicsek Alojz, roč. 1874, padol na fronte v Rumunsku.

Viničné

 • Glaus Jan, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vinohrady

 • Horváth Marek, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Okres  Piešťany

 

Drahovce

 • Brezovský Ján, roč. 1884, padol na východnom fronte.

Chtelnica

 • Botianek, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Damaskovics Jozef, roč. ?, padol na fronte v Karpatoch.

Moravany nad Váhom

 • Hrcsáv Gustav, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Nižná

 • Chudý Thefil, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Pečeňady

 • Bokor František, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Piešťany

 • Hanicz Ján, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Hovosz Michal, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Sokolovce

 • Blaskó Michal, roč. 1872, padol na fronte v Bukovine.

Veľké Kostoľany

 • Bencza Martin, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Okres  Považská Bystrica

Horná Mariková/Dolná Mariková

 • Czabaj-Pavlík Gregor, roč. ?, padol na východnom fronte.

Považská Bystrica

 • Blüh Vojtech, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Okres  Prešov

Šarišské Bohdanovce

 • Heribán Ján, roč. 1898, padol na fronte v Bukovine.

Okres  Prievidza

Kľačno

 • Ciczkó Tomáš, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Greschner Ján, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Okres  Púchov

Mestečko

 • Cservený Michal, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Okres  Senec

Bernolákovo

 • Fülöp Ondrej, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Dunajská Lužná – m. č. Nové Košariská

 • Aufsatler Michal, roč. ?, padol na fronte v Karpatoch.

Hrubá Borša

 • Horvát Jozef, roč. 1886, zomrel v zázemí.

Chorvátsky Grob

 • Grofics Sebö, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Igram

 • Červenka Ludvík, roč. 1884, padol na fronte v Karpatoch.

Ivanka pri Dunaji

 • Czettl Jozef, roč. 1870, padol na fronte v Čiernej Hore.

Kaplna

 • Harsányi Anton, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Kráľová pri Senci

 • Časnovský Ján, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gáspár Josef, roč. 1895, zomrel v zázemí.

Malinovo

 • Bittera Ján, roč. 1896, padol na východnom fronte.

Reca

 • Bohony Dionýs, roč. 1876, nar. Boldog (okres Senec). Zomrel v zajatí v Rumunsku.

Rovinka

 • Hubert Štefan, roč. 1893, padol na fronte v Karpatoch.

Senec

 • Benovics Ján, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Hoboth František, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Tomášov

 • Füle Anton, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hegyi Julius, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Tureň

 • Guzsalovics Ladislav, roč. 1886, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Vlky

 • Hegedüš Vincenc, roč. 1888, zomrel v ruskom zajatí.

Okres  Senica

Borský Mikuláš

 • Benek Maté, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Benek Matej, roč. 1876, padol na talianskom fronte.
 • Breza Štefan, roč. 1881, zomrel v zázemí.
 • Buzek František, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Buzek Ján, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Czintula Simon, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Borský Mikuláš – m. č. Borský Svätý Peter

 • Buzek Štefan, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.

Hradište pod Vrátnom

 • Haray Jan, roč. 1879, padol na fronte v Karpatoch.

Lakšárska Nová Ves

 • Bilčík Jozef, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.

Lakšárska Nová Ves – m. č. Miklašov

 • Cigánek Imrich, roč. 1885, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Moravský Svätý Ján

 • Benkovič Ján, roč. 1881, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Bock Gustav, roč. 1889, nar. Boskovice (okres Blansko, ČR). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hajdin Štefan, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Holenka Pavel, roč. 1897, padol na talianskom fronte.

Plavecký Peter

 • Hlavaty Štefan, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Sekule

 • Blazsek Floris, roč.?,  padol na fronte v Bukovine.
 • Bolf Peter, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Haidin Márton, roč. 1888, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Senica

 • Buchta Josef, roč. 1897, padol na fronte v Taliansku.

Sobotište

 • Baumgartner, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Šaštín – Stráže

 • Daniel Ján, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Šaľa

Diakovce

 • Császár Vojtech, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hilkó Ján, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kráľová nad Váhom

 • Gura František, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Šaľa

 • Belovič Alexander, roč. 1897, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Hlavathý František, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Tešedíkovo

 • Hajdu Ján, roč. 1878, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Trnovec nad Váhom

 • Bujdos Gejza, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Žiharec

 • Ambrus Ernö, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Okres  Topoľčany

Oponice

 • Cziglány Štefan, roč.1897, padol na východnom fronte.

Podhradie

 • Bihary Matej, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Trenčín

Horná Súča

 • Holik Jakub, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Štvrtok

 • Csőllei Ondrej, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Trnava

Bíňovce

 • Hečko Michal, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Buková

 • Benek Josef, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hodek Ján, roč. 1876, padol na východnom fronte.

Cífer

 • Bernadics Imrich, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Daniš Jozef, roč. 1881, padol na fronte v Karpatoch.
 • Hrozányi Pavel, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Dechtice

 • Hrvata Stefan, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hutta František, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Dlhá

 • Hirkl Michal, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Dobrá Voda

 • Danesu Vazul, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Chmela Karol, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Dolná Krúpa

 • Horváth Peter, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Horné Orešany

 • Blazso Domonkos, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Horná Krúpa

 • Čapka Jozef, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Gažo Lukáč, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Jaslovské Bohunice

 • Andruska Jozef, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Czwik Vincenc, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horvatovics Michal, roč. 1897, padol na východnom fronte.

Lošonec

 • Danek Jan, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Ružindol

 • Daniš Johan, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Heriban Štefan, roč. 1894, padol na fronte v Karpatoch.

Smolenice

 • Galba Michal, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Smolenice – m. č. Smolenická Nová Ves

 • Gasparovič Ján, roč. 1881, padol na fronte v Karpatoch.
 • Guldán Jozef, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Suchá nad Parnou

 • Bernadics Pavel, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Fridrich Viliam, roč. 1888, padol na východnom fronte.
 • Harai Jan, roč. 1892, padol na fronte v Karpatoch.

Šúrovce

 • Antal František, roč. 1884, padol na rumunskom fronte.
 • Bolček Alexander, roč. 1897, padol na fronte v dnešnom Taliansku.
 • Hanus Ján, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hudzovič Jozef, roč. 1886, zomrel v zázemí.

Trnava

 • Borovanský Eduard, roč. 1896, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Bott Jozef, roč. 1880, padol na východnom fronte.
 • Hanko Štefan, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hodzsa Jan, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Hudecz Baláž, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Trnava – m. č. Modranka

 • Gergely František, roč. 1872, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Hrašna Jozef, roč. 1888, padol na fronte v Bukovine.
 • Chlpatý Dominik, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.

Trstín

 • Greguš Ján, roč. 1872, padol na fronte v Bukovine.
 • Hlávek Adam, roč. 1893, padol na fronte v Bukovine.

Vlčkovce

 • Bosý Vincenc, roč. 1881, padol na východnom fronte.
 • Gabovics Michal, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.

Voderady

 • Hullmann František, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.

Zeleneč

 • Gazsovics Alois, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zvončín

 • Branics Jozef, roč. 1887, padol na fronte v Taliansku.
 • Cisár Matej, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Okres  Vráble

Vráble – m.č. Dyčka

 • Bogyó Viliam, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.

Okres  Zlaté Moravce

Obyce

 • Batyó Andrej, roč. 1893, padol na východnom fronte.

Zlaté Moravce – m. č. Chyzerovce

 • Gallovics Jozef, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Okres  Zvolen

Ostrá Lúka

 • Bartoš Juraj, roč. 1897, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.

Turie Pole

 • Gál Georg, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres  Žarnovica

Nová Baňa

 • Holý Jozef, roč. 1897, padol na fronte v Bukovine.

Tekovská Breznica

 • Hallgass Martin, roč. 1878, padol na fronte v Karpatoch.

Okres  Žiar nad Hronom

Kosorín

 • Gaspar Jozef, roč. 1877, padol na východnom fronte.

Okres  Žilina

Divina – m. č. Veľká Divina

 • Hozák Štefan, roč. 1894, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

 

Vojaci HIR 13, ktorí pochádzali mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Bodecs Ludvig, roč. 1875,zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csapó Julius, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cseke Zigmund, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csiszár Jozef, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Fülöp Julius, roč. 1900, padol na východnom fronte.
 • Gosztola Adolf, roč. 1894, padol na fronte v Bukovine.
 • Gráf Ignác, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gutfreund Štefan, roč. 1900, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gúzs Ján, roč. 1868, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hautzinger Michal, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hirsch Adalbert, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hoffmann Matúš, roč. 1867, utopil sa v zázemí.

Rakúsko

 • Horváth Julius, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk

Be Sociable, Share!