Zoznam padlých vojakov K.u. HIR 10

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, v ktorých slúžilo vysoké percento Slovákov. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 10 (Miskolczi 10. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v maďarskom Miškolci. Pluk bol doplňovaný z honvédskeho doplňovacieho obvodu Miškolc. To v praxi znamená, že v ňom slúžili najmä muži z okresu Trebišov, ale aj iných okresov juhovýchodného Slovenska. V Miškolci sídlil štáb pluku, I. prápor a doplňovací prápor. V meste Eger bol umiestnený II. prápor a v meste Satoráljaújhély bol III. prápor.

Mobilizačné plány určovali tento pluk do zostavy 78. honvédskej pešej brigády, ktorá bola súčasťou 39. honvédskej pešej divízie z Košíc. Táto divízia bola určená na front v Haliči.  Po vyhlásení čiastočnej mobilizácie 26. 7. 1914 a všeobecnej mobilizácie 31.7.1914 boli okrem ročníkov, ktoré vykonávali vojenskú službu ( roč. 1890-1892), povolaní nováčkovia z ročníka 1893 a ročníky 1882-1889. Z týchto kádrov bol doplnený aj Honvédsky pluk č. 10 z Miškolca. Do vojny pluk nastupoval pod vedením plukovníka Samuela Daubnera.  Podobne, ako iné pluky, smerovali aj miškolcski honvédi do Haliče proti ruským vojskám. Košická 39. honvédska pešia divízia bola súčasťou VI. zboru, ktorý bol podriadený 4. armáde generála Mórica Auffenberga.

Bojový krst zažili miškolcki honvédi v bitke pri Komarowe. Rakúsko-uhorská 4. armáda mala nadviazať na úspešný boj 1. armády pri Krasniku. Útok tejto armády smeroval  proti 5. ruskej armáde. Netrpezlivý generál Auffenberg nasadil svoju armádu z chodu, čo znamenalo, že útok začal a väčšina útvarov jeho armády ešte nedosiahla východiskové pozície.

Košický VI. zbor mal útočiť 25. augusta čelne pri mestu Komarow. Útočiace jednotky utrpeli ťažké straty. V ťažkých bojoch nakoniec ruské jednotky ustúpili, ale víťazstvo bolo zaplatené neúmernými stratami. O pochybnej hodnote takéhoto víťazstva svedčí aj odvolanie veliteľa 4. armády generála Auffenberga. Ofenzíva vydržala rakúsko-uhorskej armády iba do konca augusta. Nasledoval útrpný ústup za rieku San a ku Krakovu. Do konca roka sa pluk zúčastnil bojov pri Ľvove, na rieke San, pri Krakove a následne v bitke pri Limanowe – Lapanow.

Začala sa krutá zima 1914-1915, ktorú rakúsko-uhorské jednotky strávili pri urputnej obrane Karpát, proti ruskej presile. Pre mnohé jednotky boli karpatské boje tou najhoršou epizódou vojny. Aj HIR 10 tieto boje absolvoval. Pluk sa zúčastnil druhej karpatskej ofenzívy vo februári 1915, do 14. apríla pluk bojoval pri Ciezkowiciach (okres Tarnow). HIR 10 sa zúčastnil aj slávneho prielomu pri Gorliciach, začiatkom mája 1915. Po ruskom ústupe sa pluk zúčastnil postupu na východ a absolvoval bojové strety pri Rzesowe (9.-10. mája), Jaroslawi (14.-20. mája), Przemysli (24. mája – 4. júna), Mosciskách-Lubaczowe (12.-15. júna), bojov okolo Ľvova (20.-23.júna) a iných.

V septembri 1915 bola 39. HID prevelená k 7. armáde. Od tohoto momentu bojoval HIR 10 v Bukovine a východnej Haliči. Tu čelil pluk aj Brusilovovej ofenzíve v júni 1916. V auguste 1916 mení HIR 10 bojisko znova. Tentokrát sa presúva do rumunskej Transylvánie. Tu sa v rámci 1. armády spoločne s ďalšími honvédskymi plukmi zúčastňuje obrany hraníc monarchie proti rumunským jednotkám. V marci 1918 je košická honvédska divízia prevelená do zázemia. V  júli 1918 bola odvelená na taliansky front. Tu sa HIR 10 spoločne s ďalšími jednotkami divízie zúčastnil bojov na Sasso Rosso i obrany počas talianskeho prielomu na Planine siedmych obcí. Začiatkom novembra bola väčšina divízie zajatá v priestore neďaleko Caldonara.

Medzi padlými vojakmi miškolcského HIR 10 boli aj títo vojaci:

Okres 

Okres Humenné

Lackovce

 • Kiss Tóth Ludvík, roč. 1875, padol na fronte v Bukovine.

Okres Kežmarok

Spišská Belá

 • Sobánsky Štefan, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.

 

Okres Košice

Košice – m. č. Košická Nová Ves

 • Orosz Juraj, roč. 1895, padol na fronte v Rumunsku.

Okres Košice – okolie

Perín-Chym

 • Helfer Josef, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.

Rudnik

 • Czapó Michal, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Levice

Starý Tekov

 • Kosorin Michal, roč. 1881, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Okres Liptovský Mikuláš

Bobrovec

 • Jalovecký Jozef, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.

Sokolče

 • Oravecz Juraj, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Lučenec

Boľkovce

 • Rigó František, roč. 1883, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Okres Michalovce

Čičarovce

 • Hornyak Jan, roč. 1889, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Markovce

 • Megela Ján, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Michalovce

 • Szabó Štefan Koloman, roč. 1881, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.

Nacina Ves

 • Končík Štefan, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Strážske

 • Jeszenko Michal, roč. 1874, padol na fronte v Rumunsku.

Okres Nitra

Mojmírovce

 • Huszarik František, roč. 1888, padol na východnom fronte.

Žitavce

 • Kováč Imrich, roč. 1892, padol na východnom fronte.

Okres Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

 • Braun Ernest, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Poltár

Cinobaňa

 • Szegecs Ondrej, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Krná

 • Kuruc Győrgy, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Prešov

Prešov – m. č. Solivar

 • Chovan Jan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Prievidza

Nitrianske Pravno

 • Strehober Johan, roč. 1865, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Radobica

 • Kobes Jozef, roč. 1879, padol na východnom fronte.

Okres Rimavská Sobota

Neporadza

 • Kaló Johan, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rimavská Sobota

 • Tóth Adalbert, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Rožňava

Hanková

 • Šándor Juraj, roč. 1874, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Okres Sabinov

Hubošovce

 • Sinai Ondrej, roč. 1873, padol na fronte v Albánsku.

Torysa

 • Gazdó Ondrej, roč.1893, padol na fronte v Rumunsku.

Okres Snina

Pčoliné

 • Cvik Michal, roč. 1876, padol na východnom fronte.

Ruský Potok

 • Kocsán Stanislav, roč. 1877, padol na fronte v Taliansku.

Snina

 • Paulik János, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Sobrance

Porostov

 • Slivka Ján, roč. 1866, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Okres Trebišov

Bara – m. č. Veľká Bara

 • Alajos Jozef, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Biel

 • Remák Štefan, roč. 1893, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Szűcs Ondrej, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.

Boľ

 • Kulič Ondrej, roč. 1883, zomrel v zajateckom tábore v Taliansku.

Borša

 • Bordás Andreas, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Demján Josef, roč. 1896, padol na fronte v Rumunsku.
 • Takács Josef, roč. 1880, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Boťany

 • Cserép Stefan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Kolesár Jan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szopko Štefan, roč. 1883, padol na fronte v Rumunsku.

Brezina

 • Sándor Juraj, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Cejkov

 • Duplinský Michal, roč. 1882, padol na fronte v Taliansku.
 • Sánta Michal, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Stankovics Josef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Černochov

 • Patkanóczi Michal, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Čierna

 • Berta Alexander, roč. 1890, padol na fronte v Karpatoch.
 • Berta Ladislav, roč. 1883, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Katocz Sándor, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Hraň

 • Juhász Michal, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Klin nad Bodrogom

 • Abari Michal, roč. 1886, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.

Kráľovský Chlmec

 • Czinczel Arpád, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Egry Alexander, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Gondola Josef, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Turik Josef, roč. 1892, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Repaši Ladislav, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Kuzmice

 • Nagy Ondrej, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Luhyňa

 • Friedmann Jeremias, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Malá Trňa

 • Tőrők Karol, roč. 1878, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Vass Karol, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.

Malé Trakany

 • Csicseri Alexander, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Pap Karol, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Malý Horeš

 • Berta Štefan, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Toth Jan, roč. 1890, padol na fronte v Rumunsku.

Malý Kamenec

 • Borcsik Albert, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.
 • Görög Štefan, roč. 1875, padol na fronte v Rumunsku.

Michaľany

 • Takáč Michael, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Zbór Andreas, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Novosad

 • Vincler Michael, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.

Poľany

 • Tőrők Bertalan, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.

Pribeník

 • Marci Kondáš Josef, roč. 1889, padol na fronte v Rumunsku.

Rad

 • Szűrős Ondrej, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Soľnička

 • Tomi Štefan, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Streda nad Bodrogom

 • Csorosz Juraj, roč. 1874, zomrel na východnom fronte.
 • Hajas Štefan, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zimmermann Ludvik, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.

Somotor – m. č. Véč

 • Bogda Michal, roč. 1876, zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.

Svätuše

 • Braun, Vojtech, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.

Svinice

 • Szinyeri Ladislav, roč. 1895, padol na fronte v Taliansku.

Veľaty

 • Szirmai Julius, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľké Trakany

 • Puškár František, roč. 1879, padol na fronte v Rumunsku.
 • Szekerkai Ladislav, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Veľký Horeš

 • Sergely Ondrej, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Veľký Kazimír

 • Kondas Michal, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Vojka

 • Kalinák Michal, roč. 1899, zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Kiss Ondrej, roč. 1893, padol na fronte v Bukovine.
 • Sedlák Jozfe, roč. 1874, zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Toth Ondrej, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.

Zatín

 • Bohač Ján, roč. 1891, padol na fronte v Rumunsku.
 • Hradzik Gabriel, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Ján, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Zemplínsky Branč

 • Dzurjačko Ján, roč. 1883, zomrel v ruskom zajatí.

Okres Vranov nad Topľou

Hermanovce nad Topľou

 • Horodecki Vasil, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Sečovská Polianka

 • Kacsur Jan, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.

Okres Zvolen

Zvolen

 • Albert Rudolf, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci HIR 10 ktorí nepochádzali z územia Slovenska:

Maďarsko

 • Ambruzs František, roč.1892, padol na fronte v Rumunsku.
 • Freireich Ludwig, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.
 • Galko Valentin, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Henczely Jan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kováč Štefan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Leo, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mártin Boroš, roč. 1892, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Radics Stefan, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schonszter Stefan, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stibula Jozef, roč. 1875, padol na fronte v Rumunsku.
 • Suhász János, roč. 1872, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Takács Ludvík, roč. 1891, padol na fronte v Rumunsku.
 • Ujhelyi Jan, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Vakles Michael, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Ukrajina

 • Horváth Jozef, roč. 1881, zomrel v zázemí.
 • Jezkovics Herško, roč. 1879, padol na fronte v Rumunsku.
 • Rapársky Július, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Ruszin Johann, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šiskaninec Pavel, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Swáb Istvan, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Szanyi Pavol Ondrej, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Sztankoczy Peter, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Waszlík Jozef, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

Kartotéka padlých v prvej svetovej vojne, http://vuapraha.cz/node/73

www.válka.cz

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk