Zoznamy padlých

Od roku 2015 sa jednou z hlavných  oblasti výskumu členov KVH Beskydy stáva účinkovanie vojakov z územia dnešnej Slovenskej republiky na jednotlivých bojiskách prvej svetovej vojny. Z touto problematikou úzko súvisí zostavovanie zoznamov padlých  vojakov z územia Slovenska. Na frontoch Veľkej vojny zahynulo asi 67 tisíc vojakov z nášho územia a spoločnosť na týchto padlých veľmi rýchlo zabudla. Analýzou matrík padlých, úmrtných lístkov a ďalších zdrojov vyhľadávajú dobrovoľníci z nášho združenia mená padlých vojakov, zostavujú zoznamy podľa jednotlivých jednotiek a pravidelne ich publikujú na webe www.kvhbeskydy.sk Momentálne pracujeme na zoznamoch padlých z týchto jednotiek:

 

 

 

Do projektu zostavovania zoznamov padlých vojakov  sa doposiaľ zapojili:

Odborní členovia:

Mgr. Martin Drobňák – koordinácia projektu

PhDr. Radoslav Turik  – koordinácia projektu, prepis zoznamov IR 67, kontrola zoznamov pred publikovaním

Mgr. Viktor Szabó – kontrola zoznamov pred publikovaním, prepis zoznamov HIR 9

Bc. Matúš Burda – prepis zoznamov FJB 32, FJB 29, editácia zoznamov na webe

PhDr. Martin Sedlár – prepis zoznamov IR 12

Ing. Radim Kapavík – tvorba elektronickej databázy

 

Dobrovoľníci:

Richard Butala – prepis zoznamov IR 67

Jana Dzemjanová – prepis zoznamov IR 67

Marek Hnát – prepis zoznamov IR 66

Jakub Holod – prepis zoznamov HIR 14

Mgr. Martin Kalužák – prepis zoznamov HIR 15

Ing. Ján Kocák – prepis zoznamov IR 66

Štefan Novák – prepis zoznamov IR 34, FJB 29

Lucia Palková – prepis zoznamov HIR 9

Ing. Roman Procházka – prepis zoznamov HIR 16

Daniel Šimkanin – prepis zoznamov HIR 13