KVH Beskydy na pracovnom workshope o turizme

Dňa 20. februára 2014 sa v Humennom uskutočnil pracovný workshop pozvaných zástupcov slovenských a poľských inštitúcií, ktoré sa zaoberajú rozvojom cestovného ruchu a podporou regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo v rámci realizácie spoločného mikroprojektu samospráv ,,Humenné a Sanok, mestá v pohybe“. Workshop bol zameraný na prehĺbenie inštitucionálnej spolupráce v oblasti zlepšenia turistických služieb, tvorby regionálnych produktov cestovného ruchu v prihraničnej oblasti Slovenska a Poľska. Účelom bola aj výmena skúsenosti s rozvíjaním turistických služieb a budovaní turistickej infraštruktúry.

Klub vojenskej histórie Beskydy na podujatí zastupoval Mgr. Martin Drobňák s príspevkom Vojensko-historické pamiatky I. svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku a ich využitie v cestovnom ruchu. Vo svojom niekoľko minútovom vystúpení upriamil pozornosť najmä na fakt, že vojensko-historické pamiatky z I. svetovej vojny predstavujú komplex, ktorý doposiaľ nie je využívaný pri rozvoji cestovného ruchu v regióne. Zároveň priblížil niekoľko príkladov takéhoto využitia zo zahraničia a taktiež predstavil niekoľko vzorových trás, ktoré sa dajú realizovať na severovýchodnom Slovensku.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.