KVH Beskydy na druhom Medzinárodnom okrúhlom stole na Ukrajine 30.3.-1.4. 2012

Účinkovanie KVH Beskydy na Medzinárodnom okrúhlom stole k problematike vojnových cintorínov sa už pomaly stáva tradíciou. Aj tento rok sa podujatie uskutočnilo v obci Kostrina na Podkarpatskej Rusi, teda na Ukrajine. Delegáciu KVH Beskydy viedol predseda združenia Martin Drobňák.
Na Ukrajinu sme cestovali v piatok 30. apríla spoločne s českými a maďarskými kolegami. Po bezproblémovom prechode schengenskej hranice nás čakalo ubytovanie a ako prvý bod oficiálneho programu slávnostná večera. Po nej nasledovalo neformálne spoločenské posedenie s tradične živou diskusiou.

Medzinárodného okrúhleho stola sa aj tento rok zúčastnili organizácie z viacerých krajín strednej a východnej Európy. Okrem domácich Ukrajincov aj Rusi, Maďari, Slováci, Rakúšania a Česi. Každá z rokujúcich strán pripravila prezentáciu vlastnej činnosti pri záchrane vojnových cintorínov, vojnových hrobov a pietnych miest z prvej svetovej vojny. KVH Beskydy zastupoval Martin Drobňák so svojou prednáškou o korektnom a metodologicky správnom spôsobe rekonštrukcií vojnových cintorínov a o ich význame pre cestovný ruch.

Verejne vystúpil aj Miro Buraľ s príspevkom o vojnových cintorínoch na území Zakarpatska, ktorý bol obohatený o viacero zaujímavých historických detailov. Súčasťou prezentácie KVH Beskydy pred zahraničnými partnermi bolo aj krátke video o základných činnostiach klubu. Zaujímavé príspevky si pripravili aj ďalšie zúčastnené organizácie. Zdá sa, že za uplynulý rok od prvého okrúhleho stolu sa situácia pohla aj na samotnej Ukrajine a tak môžeme očakávať aspoň základnú starostlivosť o niektoré pietne miesta z prvej svetovej vojny.

Po skončení rokovacej časti konferencie ani tento rok nechýbal bohatý kultúrny program. Zvyšok soboty sme strávili na výlete na Užocký priesmyk. Okrem cintorína z prvej svetovej vojny a pamätníka postaveným Klubom československých turistov počas obdobia prvej republiky, stojí v priestore priesmyku aj moderný pamätník ukrajinskej jednotke bojujúcej v radoch C.K. armády, takzvaným Sičovym striľcom. Súčasťou návštevy Užockého priesmyku bolo aj pohostenie pripravené správou Užanského národného parku. Zvyšok dňa už potom patril slávnostnej večeri a následnej bohatej diskusii na rôzne historické, spoločenské či politické témy.Posledný deň nášho pobytu na Ukrajine sme začali riešením problému so spôsobom dopravy a následnému presunu do Užhorodu, kde sme si spoločne s českými kolegami prezreli cintorín československých četníkov z medzivojnového, a maďarských honvédov z obdobia druhej svetovej vojny. Návšteva tohto pietneho miesta bola posledným bodom našej návštevy Ukrajiny a nasledoval návrat na Slovensko.

Aj druhý Medzinárodný okrúhly stôl na Ukrajine potvrdil už minuloročnú pozíciu KVH Beskydy ako autority v problematike rekonštrukcií vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny. Naše skúsenosti sa súčasne môžu stať inšpiráciou pre obdobnú činnosť zahraničných partnerov. Jednoznačným pozitívom v prezentácii klubu v zahraničí je aj fakt, že obnova vojnových cintorínov v réžii KVH Beskydy nestagnuje, ale naopak ich počet rastie a prináša aj následné sprievodné projekty napríklad v oblasti cestovného ruchu a turizmu.