Karpatský front vo fotografiách na stránkach Österreichs Illustrierte Zeitung

Noviny Österreichs Illustrierte Zeitung boli periodikom, ktoré vychádzalo vo Viedni v rokoch 1894-1938. Najprv trikrát mesačne, neskôr týždenne, alebo s 14 dňovou periodicitou. Ako aj z titulu periodika vyplýva, na rozdiel od mnohých vtedajších novín ich súčasťou bolo mnoho kvalitných fotografií mapujúcich život v monarchii, ako aj vo svete. Na vypuknutie prvej svetovej vojny samozrejme reagovali aj vydavatelia novín, ktorí väčšinu obsahu venovali vojnovým udalostiam. Výnimkou neboli ani Österreichs Illustrierte Zeitung. Súčasťou ich obsahu bolo množstvo článkov informujúcich o udalostiach na frontoch, kde bojovali rakúsko-uhorskí vojaci. Nechýbali taktiež informácie zo západného frontu a svetového diania. Všetok materiál bol tradične sprevádzaný množstvom pekného fotografického materiálu, ktorý predstavoval nosnú časť obsahu novín.

Od jesene 1914 do jari 1915 sa o osude Rakúsko-Uhorska rozhodovalo aj v Karpatoch. Línia frontu prechádzala na našom území okresmi Bardejov – Svidník – Stropkov – Medzilaborce – Humenné – Snina. Pokračovala ďalej na územie súčasnej Ukrajiny. V jeseni 1914 bol tento úsek Karpatského frontu iba vedľajším bojiskom, ale od začiatku roku 1915 jeho strategický význam dramaticky stúpol. Ruské velenie v uskutočnilo dve generálne ofenzívy (január/február a marec/apríl 1915), ktorých cieľom bol prienik cez Karpaty do vnútrozemia Rakúsko-Uhorska a jeho vyradenie z vojny.

Obsah novín Österreichs Illustrierte Zeitung tieto udalosti samozrejme reflektoval. Príspevok vznikol po preštudovaní čísel vydaných od októbra 1914 do októbra 1915. Obsahuje výber fotografií, ktoré dokumentujú udalosti v Karpatoch od novembra 1914 do mája 1915. Popisky k fotografiám, žiaľ len zriedka uvádzajú presnú lokalitu. Väčšinou len stroho informujú, že sa jedná o frontovú líniu v Karpatoch a pod. Treba konštatovať, že pri výskume sa často stretávame aj s chybami pri popiskách – najmä pri presnom teritoriálnom určení.

Z teritoriálneho hľadiska bola väčšina fotografií vyhotovená na dnešnom slovensko-poľskom pohraničí, resp. na území severovýchodu Slovenskej republiky, prípadne zakarpatskej Ukrajiny. Pri bližšom skúmaní reliéfu terénu, prípadne objektov na fotografiách je samozrejme možné v budúcnosti dopátrať sa k bližšej špecifikácii miesta. Súbor 30 fotografií uverejnených v tomto príspevku neobsahuje všetky fotografie z Karpatského frontu uverejnené v Österreichs Illustrierte Zeitung. Je výsledkom autorovho výberu zaujímavých a z pohľadu kvality použiteľných záberov. Popisky k fotografiám nie sú prepisom originálnych popisiek.

Rakúsko-uhorské delostrelectvo v pozíciach.

Presun rakúsko-uhorského delostrelectva. Duklianský priesmyk.

Zákopy rakúsko-uhorskej armády v priestore Duklianského priesmyku.

Nehoda zásobovácieho vozu. Priestok Duklianského priesmyku.

Rakúsko-uhorský prieskumný lyžiarský oddiel.

Rakúsko-uhorskí vojaci v zákopoch.

Rakúsko-uhorskí vojaci v zákopoch.

Rakúsko-uhorskí vojaci.

Rakúsko-uhorskí delostrelci v palebnej pozícii.

Pozorovateľňa rakúsko-uhorskej armády.

Rakúsko-uhorský dôstojník.

Prekonávanie rozvodnenej rieky v Karpatoch.

Ruskí vojaci počas odpočinku pri ohni.

Ruskí delostrelci.

Ruskí vojaci pri preprave zraneného.

Nemeckí delostrelci počas presunu.

Rakúsko-uhorský guľometný oddiel počas odpočinku pri Bardejove.

Nemecká pechota počas presunu.

Rakúsko-uhorský vojak a jeho snežné umelecké dielo.

Rakúsko-uhorská pechota počas presunu.

Rakúsko-uhorský zásobovací trén.

Zdevastované bojisko.

Presun dela do palebnej pozície.

Ruskí zajatci pri presune. Okolie Bardejova.

Rakúsko-uhorskí vojaci pri kopaní zákopov.

Rakúsko-uhorský pancierový vlak.

Rakúsko-uhorská kavaléria pri obci Volosjanka (dnes Ukrajina).

Rakúsko-uhorskí delostrelci nad obcou Stavne (dnes Ukrajina).

Rakúsko-uhorský telegrafný oddiel.

Vojak v Lupkovskom priesmyku.

Zdroj:

Österreichs Illustrierte Zeitung, 1914/1915, č. 18 – 35.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.