IV. ročník turistického pochodu k zvonici na bojisku I. svetovej vojny na vrchu Skory nad obcou Hostovice

Sobotu 28. júla 2018 sa v obci Hostovice uskutočnil už IV. ročník turistického pochodu k zvonici na bojisku I. svetovej vojny na vrchu Skory nad obcou Hostovice. Trasa turistického pochodu viedla po náučnom turistickom chodníku, ktorý začína v obci Hostovice a končí pri zvonici pod vrchom Skory. Tento vrch bol počas I. svetovej vojny miestom  intenzívnej bojová činnosti medzi rakúsko-uhorskou a ruskou armádou.

Turistický pochod začal o 08:00 hodine pri obecnom úrade v Hostoviciach. Odtiaľ sa turisti presunuli na vojnový cintorín z I. svetovej vojny. Tam sa uskutočnil krátky pietny akt spojený s položením vencov k centrálnemu pamätníku. Modlitbu za padlých vojakov odslúžili miestny gréckokatolícky kňaz Mgr. Michal Galmus a starší kaplán Samohybného delostreleckého oddielu Michalovce npor. Mgr. Simon Czap.

Pochod 0

Z cintorína sa turisti po trase náučného turistického chodníka presunuli k zvonici na bojisku I. svetovej vojny. Trasa k zvonici trvá približne 2,5 hodiny. Súčasťou turistickej trasy sú aj informačné panely, ktoré návštevníkov informujú o priebehu udalostí I. svetovej vojny v okolí Hostovíc.

Pochod 2

Po príchode všetkých turistov do areálu zvonice na bojisku, sa uskutočnil krátky pietny akt aj na tomto mieste. Podobne ako na vojnovom cintoríne, aj tu Ozbrojené sily SR zabezpečili čestnú stráž a vojenský kňaz v spolupráci s miestnymi kňazmi odslúžil krátku modlitbu. S krátkou kázňou vystúpil pravoslávny duchovný ThDr. Peter Soroka, PhD. Krátky príhovor predniesli aj podpredseda Klubu vojenskej histórie Beskydy PhDr. Radoslav Turik a starosta obce Ing. Peter Čopák.

Pochod 6

Po ukončení pietneho aktu sa turisti vrátili späť do obce Hostovice, kde pre nich bolo pripravené malé pohostenie. Časť turistov sa ešte odobrala navštíviť kryptu vojakov padlých v I. svetovej vojne v susednej obci Osadné.