Inštalácia štítkov s menami vojakov na vojnovom cintoríne v Stakčíne

V priebehu roka 2014 pokračovala obnova vojnového cintorína v Stakčíne. Vďaka dotácii Ministerstva vnútra SR, ktorú získala obec Stakčín, pribudli ďalšie rady krížov. Obnova tohto vojnového cintorína sa tak blíži do finále.

V decembri dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy osadzovali na kríže štítky s menami vojakov. Počas prvých mesiacov budúceho roka budeme v tejto činnosti pokračovať, tak aby na jar 2015 bol vojnový cintorín pripravený na posvätenie.

ST5

ST3