Expedícia: Zakarpatská Ukrajina 2010

V dňoch 8. – 10. októbra 2010 členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy v Humennom uskutočnili expedíciu po vojnových cintorínoch okresu Velykyj Bereznyj na Ukrajine. Cieľom expedície bolo zmapovať súčasný stav vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny v okrese, ktoré sa v období rokov 1919 – 1939 nachádzali na území Československej republiky (Podkarpatská Rus) a bezprostredne susedili s dnešným okresom Snina na Slovensku. O vojnové cintoríny na tomto území sa taktiež starali československé úrady, preto sme boli zvedaví, či osud cintorínov na Podkarpatskej Rusi bol iný alebo podobný, ako osud našich vojnových cintorínov. Expedícia bola pripravovaná dlhodobo. Prvým krokom bolo získanie dostatku archívnych materiálov o vojnových cintorínoch v okrese Velykyj Bereznyj. Spracovanie archívnych dokumentov mal na starosti Ing. Miroslav Buraľ, ktorý na základe získaných dokumentov vypracoval plán expedície.

1010_expediciaukrajina_1

1010_expediciaukrajina_2

Prvý deň expedície sme sa pokúsili lokalizovať vojnové cintoríny vo Velykom Bereznom, Malom Bereznom, Zabroďi a Vyške. Z dediny Vyška nás čakal výstup na masív Studenica, kde sme mali lokalizovať ešte jeden cintorín. Následný výstup sa ukázal ako náročný turistický výkon. Pátranie po cintoríne trvalo až do večera. Ubytovaní sme boli v obci Stužica v zariadení lesnej správy Užanského národného parku.

1010_expediciaukrajina_3

Na druhý deň bolo hlavnou úlohou pátranie po cintoríne na kóte Čeremcha . Aj v tento deň sme absolvovali náročný výstup. Cintorín sa nám nepodarilo lokalizovať presne, ale pobyt v nádhernej karpatskej prírode a možnosť vidieť na vlastné oči miesto ťažkých bojov z roku 1915 stálo zato. Po zostupe sme sa ešte zastavili pri cintoríne Stavné-Dilok.

1010_expediciaukrajina_4

osledný deň expedície sme lokalizovali cintoríny Volosjanka I. – Kremjanka, Volosjanka II. – Duranka, Užok I. a Užok II. V rámci expedície sa na navštívilo a zdokumentovalo 11 vojnových cintorínov a 1 vojnový hrob z obdobia prvej svetovej z celkového počtu 20 vojnových cintorínov a 7 vojnových hrobov okresu Velykyj Bereznyj na Ukrajine. Nepodarilo sa naplniť všetky ciele expedície, ale jednoznačne sme získali cenné skúsenosti a vedomosti o stave vojnových cintorínov na území bývalej Podkarpatskej Rusi.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.