Exkurzia Po stopách prvej svetovej vojny v regióne

Radoslav TURIK

Súčasťou práce členov Klubu vojenskej histórie Beskydy je aj popularizácia regionálnych dejín  v širšej verejnosti. Dôležitou  cieľovou skupinou sú najmä študenti. Vzhľadom na fakt, že pracujem na gymnáziu arm. gen. L. Svobodu, sa  občas snažím vhodne prepojiť svoje klubové a pracovné povinnosti. Už niekoľko rokov vediem Historický krúžok na tejto škole. Krúžok je organizovaný formou exkurzií po zaujímavých historických lokalitách nášho regiónu a blízkeho okolia. Na exkurziách sa zúčastňujú spolu so študentmi aj členovia KVH Beskydy .
Jednu aprílovú sobotu sme naplánovali exkurziu s názvom Po stopách prvej svetovej vojny v regióne. V rámci nej sme chceli študentom ukázať významné miesta, ktoré sa spájajú s vojnovými udalosťami v rokoch 1914-15. Počasie nám prialo a tak sme v to  sobotné ráno nerušene vyrazili za poznaním.

Prvou zastávkou na našej ceste bol vojenský cintorín Čabiny II., ktorý sa nachádza asi 150 metrov od kóty 398,4. Cintorín sa nachádza na miernom svahu asi  700 metrov od cesty. Na veľké prekvapenie členov KVH Beskydy sa na cintoríne nachádzala nová provizórna drevená ohrada a centrálny kríž, čo svedčilo o tom, že samospráva podnikla aspoň nejaké kroky na záchranu cintorína. Na tomto mieste Martin Drobňák vysvetlil priebeh bojov v laboreckom údolí  a stručnú históriu vzniku cintorínov. Túto problematiku vysvetľoval na vhodnom mieste, pretože cintorín Čabiny II. je skvelou ukážkou tzv. lesných cintorínov, ktoré sú od obce vzdialené a starostlivosť o ne prináša množstvo problémov. Po krátkej vychádzke sme sa vrátili k autobusu a pokračovali k ďalším zaujímavým miestam.
Ďalšou zastávkou bol Monastyr v Krásnom Brode. Za ruinami starého kláštora sa nachádzal ďalší veľký cintorín z prvej svetovej vojny. Samotný kláštor bol zničený počas ťažkých bojov vo februári 1915. Na tomto mieste prebehla druhá krátka prednáška o problematike cintorínov z prvej svetovej vojny. Po krátkej debate sme pokračovali do blízkych Medzilaboriec. V Medzilaborciach sme sa zastavili pri pomníku Českej družiny a na vojenskom cintoríne Medzilaborce III. Tento cintorín predstavuje jednu z mála lokalít, ktoré sa v tomto okrese zachovali v relatívne slušnom stave. Aj na tomto mieste členovia KVH Beskydy objasňovali študentom históriu vojenských cintorínov v našom regióne. Poslednou zastávkou v okrese Medzilaborce bola obec Čabalovce-Sterkovce, kde sa nachádza najväčší vojenský cintorín v okrese Medzilaborce. Na tomto významnom cintoríne bolo možné poukázať na zúfalý stav mnohých vojenských cintorínov, ktoré doplatili na dlhé roky nezáujmu verejnosti.
Po odchode zo Sterkoviec, sme sa ešte nachvíľu zastavili pri ceste nad obcou, odkiaľ je slušný výhľad na celé okolie. Martin Drobňák sa ešte raz vrátil k priebehu ťažkých bojov z roku 1915 na týchto miestach. Po krátkom exkurze histórie vojnových operácii, sme sa vrátili do autobusu a vyrazili k poslednému miestu, ktoré sme chceli v ten deň navštíviť.  Je to zaujímavé miesto, skutočná rarita v našom regióne , ale aj na celom Slovensku. Ide o kryptu pod pravoslavným kostolom v Osadnom. V tejto krypte sa nachádzajú pozostatky vojakov, ktorí padli v okolí obce. Zo záujmom sme si vypočuli prednášku miestneho kňaza Mgr. Petra Soroku o vzniku i rekonštrukcii krypty. Plní dojmov a zaujímavých zážitkov sme odchádzali domov. V priebehu jedného dňa sa nám podarilo ukázať študentom gymnázia mnoho zaujímavých lokalít spätých s históriou nášho regiónu. Všetci zúčastnení sa zhodli, že sme spolu strávili veľmi zaujímavý  deň a obohatili sme sa o množstvo zaujímavých poznatkov. Vydarená exkurzia Po stopách prvej svetovej vojny ma utvrdila v tom, že členovia KVH Beskydy, by takéto podujatia mohli pripravovať pre študentov pravidelne.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.