Dobrovoľnícka obnova vojnových cintorínov v roku 2017

Obnova vojensko-historických pamiatok, a najmä zanedbaných vojnových cintorínov z I. svetovej vojny, patrí medzi tri hlavné aktivity občianskeho združenia Klub vojenskej histórie Beskydy. Na severovýchodnom Slovensku sa nachádza komplex takmer 200 vojnových cintorínov z I. svetovej vojny a mnoho z nich sa nachádza v zlom stave. Už niekoľko rokov naši dobrovoľníci pracujú na záchrane týchto pietnych miest.  Blíži sa koniec roka 2017 a je čas rekapitulovať naše dobrovoľnícke aktivity. Prvá pracovná brigáda sa v tomto roku uskutočnila v marci a práce sme ukončili v novembri.

Spolupráca a dobrovoľníci zo zahraničia

Už niekoľko rokov pri našich aktivitách spolupracujeme s partnermi zo zahraničia. Nebolo tomu inak ani tento rok. V mesiacoch jún, júl, august a september sa uskutočnili štyri veľké dobrovoľnícke pracovne tábory. Medzinárodný charakter mala aj dobrovoľnícka brigáda na vojnovom cintoríne Stakčín. Vďaka iniciatíve Františka Rajka dorazilo v máji do Stakčína 11 dobrovoľníkov zo Slovenska a Maďarska. Na vojnovom cintoríne, ktorý je pozostatkom vojenskej poľnej nemocnice, spoločne vyčistili a natreli vyše 600 krížov. Pozitívom celej brigády je najmä skutočnosť, že väčšina dobrovoľníkov dorazila prvýkrát.  Okruh zanietencov o vojenskú históriu sa tak rozširuje o stále viac ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť pri záchrane týchto pietnych miest.

st_02small
Dobrovoľníci pri natieraní krížov na vojnovom cintoríne v Stakčíne.

Na májovú medzinárodnú brigádu nadviazali niekoľkodňové medzinárodné dobrovoľnícke tábory. Počas júna nadšenci zo Slovenska, Poľska a Maďarska pracovali na vojnových cintorínoch v Palote a Mikulášovej. Júlového tábora sa zúčastnilo vyše 20 dobrovoľníkov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Pracovali na obnove vojnových cintorínov Mikulášová a Veľkrop.

Monumentálny vojnový cintorín vo Veľkrope. Prace na tomto pietnom mieste prebiehajú už niekoľko rokov.

V auguste sa dobrovoľníci počas medzinárodného tábora zamerali najmä na obnovu vojnového cintorína Veľkrop. Tento cintorín je najväčším cintorínom z I. svetovej vojny na Slovensku. Pochovaných tam je až 8662 zväčša neznámych vojakov, ktorí zahynuli v rokoch 1914-1915. Vzhľadom na veľkosť tejto lokality trvá obnova už niekoľko rokov. Počas augusta sme začali ďalšiu fázu obnovy – stavbu oplotenia cintorína. Posledný deň dobrovoľníci pracovali na vojnovom cintoríne Sukov.

Posledný zo série dobrovoľníckych táborov sa uskutočnil začiatkom septembra. Zameraný bol najmä na dokončenie prác na vojnových cintorínoch, ktorých obnovu sme v roku 2017 ukončili. Jeden deň pracovali dobrovoľníci v Mikulášovej a dva dni v Zbojnom.

Dobrovoľníci počas medzinárodného dobrovoľníckeho pracovného tábora na vojnovom cintoríne Zbojné.

Septembrový tábor bol veľmi úspešný. Zúčastnilo sa ho vyše 30 dobrovoľníkov zo Slovenska, Maďarska a Poľska. Potešujúce je, že viac ako polovicu brigádnikov tvorili študenti.

Nielen obnova vojnových cintorínov

V roku 2017 sa naši dobrovoľníci nezapájali len do obnovy vojnových cintorínov. Časť aktivít sme zamerali aj na budovanie náučných turistických chodníkov venovaných vojenskej histórii. Počas leta sa nám podarilo dokončiť a sprevádzkovať náučný chodník k zvonici na bojisku Skory nad obcou Hostovice.

Montáž turistického značenia.

Počas niekoľkých brigád naši dobrovoľníci najprv realizovali značenie náučného chodníka a následne inštaláciu informačných panelov. Bola to neľahká úloha, keďže trasa vedie zložitým karpatským terénom a doprava informačných panelov na miesto realizácie bola veľmi náročná.

H-nehoda
Keď sa nedarí. Porucha. Materiál preložiť a až tak sme mohli pokračovať v prácach na realizácii náučného chodníka.

Koncom júla bol chodník slávnostne otvorený. Otvorenie bolo súčasťou turistického pochodu po novovybudovanom náučnom turistickom chodníku.

Čo sa podarilo…

Počas celého roka sme pracovali systematicky. Okrem veľkých medzinárodných dobrovoľníckych táborov sme priebežne organizovali aj menšie brigády, počas ktorých sa postupne pokračovalo v obnovách vojnových cintorínov. Celkovo v roku 2017 naši dobrovoľníci odpracovali takmer 2500 dobrovoľníckych pracovných hodín. Čistili sme pietne miesta od náletových drevín, budovali oplotenia, stavali pamätníky, natierali kríže, kládli kamenné chodníky, montovali turistické značenie – snažili sme sa zachrániť kus našej spoločnej histórie.

Dobrovoľníci pracujú na obnove vojnového cintorína v Zbojnom.

Vďaka dlhoročnej práci nadšencov zo Slovenska a zahraničia sme v tomto roku mohli otvoriť nový náučný chodník na bojisko I. svetovej vojny. Najmä sme však ukončili obnovu troch vojnových cintorínov z I. svetovej vojny. V septembri sme slávnostne posvätili vojnový cintorín v obci Mikulášová. V októbri nasledovala posviacka vojnových cintorínov v obciach Zbojné a Stakčín.

DSC_1096

Na týchto pietnych miestach sú pochované stovky vojakov rakúsko-uhorskej, nemeckej a ruskej armády. Po viac ako sto rokoch našli dôstojné miesto odpočinku. To všetko vďaka práci dobrovoľníkov.

Potrebujeme aj teba

Dobrovoľníci z nášho občianskeho združenia a našich partnerských organizácii už niekoľko rokov pravidelne pracujú na obnove vojnových cintorínov a zachovaní pamiatky na obete I. svetovej vojny. Sme skupina nadšencov, ktorá sa nesťažuje na sociálnych sieťach. Namiesto toho, vo svojom voľnom čase, vyrážame na niekdajšie bojisko I. svetovej vojny a aktívne pracujeme na záchrane zanedbaných vojnových cintorínov. Nehľadáme dôvody prečo sa to nedá. Hľadáme cestu, ako napriek mnohým komplikáciám zachrániť kus našej spoločnej histórie.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastňujú našich aktivít. Dôkazom, že tisíce odpracovaných hodín v posledných rokoch majú zmysel, sú obnovené vojnové cintoríny na rôznych miestach severovýchodného Slovenska. Ak sa chcete zapojiť do našich aktivít, neváhajte nás kontaktovať na info@kvhbeskydy.sk

Ďakujeme tiež všetkým sponzorom a podporovateľom. Bez ich finančnej a materiálnej podpory by nebolo možné našu prácu robiť. Táto podpora je pre nás kľúčová a vážime si ju.

Páči sa Vám naša práca? Môžete nás podporiť finančným darom (IBAN SK45 1100 0000 0026 2306 6419 – do správy uveďte “dar meno, priezvisko”). Všetky takto získané zdroje sú nesmierne dôležité pre hladké fungovanie našich dobrovoľníckych a veľmi si ich vážime.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.