Dobrovoľnícka brigáda vo Veľkrope (22.03.2014)

Vďaka peknému počasiu práce na vojnovom cintoríne vo Veľkrope plynulo pokračujú. Počas soboty 22. marca 2014 dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy ďalej budovali chodníky na ploche vojnového cintorína. Celkovo sa brigády zúčastnilo 7 dobrovoľníkov. S prácami pomáhali aj miestni obyvatelia. V priebehu ďalších týždňov bude potrebné na plochu vojnového cintorína dopraviť ďalší kameň a následne budeme v prácach pokračovať.

VA5