Dobrovoľníci zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska pracovali na vojnovom cintoríne Veľkrop

Klub vojenskej histórie Beskydy každoročne organizuje medzinárodné dobrovoľnícke tábory na vojnových cintorínoch z I. svetovej vojny. V priebehu júla a augusta tak na severovýchodné Slovensko prichádzajú dobrovoľníci z celej strednej Európy, aby pomohli s obnovou vojnových cintorínov a pamätníkov.

Prvý tohtoročný tábor sa uskutočnil v dňoch 26. – 27. júla 2018. Počas oboch dní brigádnici pracovali na úprave vojnového cintorína Veľkrop v okrese Stropkov. Obnova tohto cintorína prebieha už niekoľko rokov. Je to najväčšie pietne miesto z I. svetovej vojny na Slovensku. Plocha cintorína dosahuje rozmerov 50 x 70 metrov. V predchádzajúcich rokoch sa pracovalo najmä na úprave hrobov a chodníkov. V tomto roku plánujeme obnovu cintorína ukončiť. Realizujeme preto aj stavbu oplotenia, pamätníka a postupné osadenie krížov na hroby vojakov.

Drevo_3

Už deň pred začiatkom brigády sme museli zabezpečiť dopravu materiálu. Cintorín sa nachádza v peknom prostredí karpatských kopcov. Doprava materiálu na plochu cintorína však je pomerne náročná. Podarilo sa a v predvečer brigády nás pri cintoríne čakali vyložené dve nákladné auta žrďoviny smrekovca opadavého. Ten poslúži na stavbu oplotenia.

camp_07

Už v priebehu júna a júla sme po obvode cintorína betónovali kovové konzoly, na ktorých bude drevený plot inštalovaný. Hlavnou náplňou práce brigádnikov počas dobrovoľníckeho tábora bolo lúpanie žrďoviny na oplotenia. Po olúpení kôry na prvých žrdiach, mohol stolár začať práce na stĺpoch oplotenia.

camp_09

Do lúpania kôry na drevených žrdiach bolo zapojené množstvo dobrovoľníkov.Vzhľadom na veľkosť cintorína a teda aj pripravovaného oplotenia, sme potrebovali pripraviť veľké množstvo drevnej hmoty.

camp2

V priebehu oboch dní sme postupne realizovali stavbu oplotenia. V týchto prácach budeme pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. Postupne pribudne oplotenie po celom obvode cintorína. Samozrejmosťou bude ochranný náter.

camp5

Počas dobrovoľníckeho tábora začali aj práce na stavbe centrálneho monumentu. Časť dobrovoľníkov sa tak venovala betonáži a stavbe skeletu pripravovaného pamätníka.

camp3

Na pamätníku budú v priebehu nasledujúcich týždňov realizované aj kamenárske a stolárske práce, podľa pripraveného návrhu architekta.

Počas oboch dní medzinárodného tábora pokračovali aj práce na úprave plochy cintorína a jeho blízkom okolí. Počas oboch dní dobrovoľníci odpracovali celkovo približne 520 pracovných hodín. Do prác sa zapojilo dokopy 32 dobrovoľníkov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. V sobotu sa dobrovoľníci zúčastnili turistického pochodu k zvonici na bojisku I. svetovej vojny na vrchu Skory nad obcou Hostovice (okres Snina).

Augustový medzinárodný dobrovoľnícky tábor je naplánovaný na 23. – 25. augusta 2018.Počas troch pracovných dní budeme pokračovať v prácach na vojnovom cintoríne Veľkrop. V prípade záujmu zapojiť sa ako dobrovoľník do našich aktivít, nás neváhajte kontaktovať.