Dobrovoľníci z V4 pracovali na obnove vojnových cintorínov

Už niekoľko rokov Klub vojenskej histórie Beskydy organizuje medzinárodné brigády na vojnových cintorínoch. V termíne od 9. do 11. júla 2015 na severovýchodné Slovensko dorazili okrem dobrovoľníkov zo Slovenska aj naši priatelia z Českej republiky, Maďarska a Poľska.

Z3

Prvý deň dobrovoľníci brigádovali na vojnovom cintoríne v obci Zboje. Obnove tohto miesta sa intenzívne venujeme a podarilo sa už urobiť veľký kus práce. Tentokrát sme naše úsilie zamerali na stavbu základu pod pamätník, ako aj na prípravné práce k stavbe oplotenia. Podarilo sa nám tiež upraviť prístupovú cestičku.

Z2

Piatok dobrovoľníci pracovali na vojnovom cintoríne vo Veľkrope. Na plochu cintorína sme doviezli nový kameň a tak bolo možné pokračovať v stavbe chodníkov. Tejto činnosti sa dobrovoľníci venovali aj v sobotu. Podarilo sa spracovať viac ako 12 ton dlažobného kameňa.

V4

V2

V sobotu sa paralelne pracovalo aj na vojnovom cintoríne v Rokytovciach. Jedná skupina dobrovoľníkov sa na tejto lokalite venovala špárovaniu kamenného pamätníka.

R3

Celkovo dobrovoľníci počas troch dní odpracovali na troch vojnových cintorínoch viac ako 450 dobrovoľníckych hodín.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.