Dejepisná súťaž študentov gymnázií v Chebe (20.11.2014)

IMG_2014

Prednedávnom som sa so skupinou svojich študentov zúčastnil veľmi zaujímavej dejepisnej súťaže. Zmysluplných súťaži s historickou problematikou je na Slovensku naozaj málo. Ešte menej z nich je dostatočne finančne podporených. Dejepis nepatrí medzi predmety, ktoré by mali v našom školstve prioritu. O to viac ma teší, že som mal možnosť zúčastniť sa jednej súťaže, ktorá ma presvedčila, že aj dejepisné súťaže pre študentov sa dajú robiť na veľmi kvalitnej úrovni.

V septembri 2013 sme reagovali na výzvu, zapojiť sa do dejepisnej súťaže študentov gymnázií Českej a Slovenskej republiky. Organizátorom súťaže je už 23 rokov gymnázium v českom Chebe. Súťaž sa organizuje v dvoch etapách. Najprv prebehnú krajské kolá v Českej a Slovenskej republike. Z každého krajského kola na Slovensku a v Čechách postupuje určený počet tímov na finále do Chebu.

Témou každého ročníka je určitý úsek českých dejín. V posledných rokoch prišlo na rad obdobie moderných dejín, počas ktorých Česi a Slováci žili v spoločnom štáte. Aj preto sa organizátori súťaže snažili do súťaže zapojiť, čo najviac gymnázií zo Slovenska. Témou tohto ročníka bolo Československo v rokoch 1918-1939.

Čo ma zaujalo na prvý pohľad je obtiažnosť súťaže. Pred absolvovaním krajského kola v Prešove som videl texty z minulých ročníkov a k tejto súťaži som zaujal patričný rešpekt. Rozsah potrebných informácii je obrovský. V súťaži sú zahrnuté poznatky z politiky, vojenstva, vedy, kultúry, umenia, hospodárstva, či športu. Bez problémov priznávam, že napriek absolvovaniu štátnic z národných dejín, som o mnohých odpovediach nemal ani tušenia. Ak chcete v tejto súťaži uspieť musíte v priebehu niekoľkých mesiacov doslova nasať značné množstvo faktografických údajov z daného obdobia. Som rád, že tím z humenského gymnázia v zložení Alexander Burda, Branislav Slobodník a Adama Obšitník v tejto skúške obstál a krajské kolo v Prešove sme vyhrali. Spoločne s tímom gymnázia v Stropkove sme teda postúpili na finále do Chebu. Chcem podotknúť, že v krajských kolách získalo viacej bodov len jedno gymnázium z Bratislavy (Skalická cesta 1). Do Chebu sme teda cestovali v pozícii druhej najúspešnejšej školy zo Slovenska.

Tím GAGLS pred začiatkom súťaže: zľava Branislav Slobodník, Adam Obšitník, Alexander Burda.

Finále sa konalo 20.novembra 2014 v priestoroch Západočeskej univerzity v Chebe. Až tu sa nám objavil komplexný obraz tejto súťaže a vynikajúca úroveň jej organizácie. Neviem si spomenúť, na nejaký nedostatok v priebehu súťaže. Vynikajúce ubytovanie, strava, dobre zorganizovaná doprava a samozrejme čerešničkou na torte bola samotná súťaž. V Chebe sa zišlo 75 gymnaziálnych tímov, ktoré chceli uspieť v náročnej súťaži. Všetci zúčastnení sa k súťaži postavili disciplinovane, takže všetko prebiehalo hladko. Aspoň z pohľadu nás hostí. Organizačný tím pod vedením pána Mgr. Miroslava Stuláka, hlavného organizátora súťaže pracoval, ako namazaný stroj. Súťaž pozostávala zo štyroch kôl. Po každom kole porota tvorená 16 učiteľmi okamžite opravovala testy. Opravené testy ešte kontrolovala sedemčlenná dozorná komisia. Nad priebehom celej súťaže ešte bdeli jej garanti, profesionálni historici prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, PhD. a prof. PhDr. Roman Holec, CsC. Na finále súťaže sa dostavili aj ďalší historici, či významní hostia.

V úlohe porotcu.

Výsledky súťaže boli vyhlásené snáď na minútu presne. Víťazom z Brna odovzdával ceny a víťazný pohár minister školstva Českej republiky Marcel Chládek. Ceny boli naozaj veľkolepé. Tímy na prvých 10 miestach získali hodnotné knihy, notebooky, telefóny a ďalšie hodnotné veci. Okrem výhry pre seba tímy na popredných miestach získali aj kvalitnú techniku pre svoju školu ( napr. tlačiareň, projektor, televízor). Nikto však neobišiel naprázdno. Každý zúčastnený učiteľ a žiak dostal bohatú kolekciu historických kníh, či iných darčekov. Náš tým získal vynikajúce 25. miesto. S umiestnením sme boli spokojní. Bol to predsa náš prvý ročník a my sme sa prišli získavať skúsenosti. Jedná vec nás však naozaj škrela. V súťaži bol špeciálne ocenený najlepší slovenský tým. Cenou boli notebooky pre celý tým aj učiteľa. Táto cena nám ušla o chlp, pretože nás predbehol tým z gymnázia z Galanty. O to väčšiu motiváciu máme do budúceho ročníka. O pozíciu najlepšieho tímu zo Slovenska sa mienime vážne popasovať.

Na prvý pohľad bolo jasné, že takúto súťaž by nebolo možné uskutočniť, bez dostatočného množstva finančných sponzorov. Len na knihy pre účastníkov bolo potrebných asi 900 tisíc korún. Samotná súťaž mala rozpočet skoro 2 milióny českých korún. Súťaž podporili mnohí ministri, či poslanci z Čiech a Slovenska. Medzi sponzormi boli aj mestá, či kraje i firmy. Všetkým sponzorom veľká vďaka. Ich peniaze boli minuté naozaj účelne. Z Chebu sme odchádzali naozaj plný úžasných dojmov a s predsavzatím, že urobíme všetko preto, aby sme sa mohli zúčastniť aj ďalšieho ročníka. Témou súťaže bude Protektorát Čechy a Morava a Slovenský štát, teda obdobie rokov 1939-45.

Na záver by som chcel ešte raz poďakovať všetkým organizátorom za ich prácu a nasadenie pri príprave tejto úžasnej akcie.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.