Nová publikácia Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch

Klub vojenskej histórie Beskydy predstavuje novú publikácia vydanú za podpory Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vojenských cintorínoch z prvej svetovej vojny na východnom Slovensku. Publikácia trojice autorov Martina Drobňáka, Radoslava Turika a Matúša Korbu, vyšla pod názvom CINTORÍNY PRVEJ SVETOVEJ VOJNY V KARPATOCH v decembri 2007. Ako vo svojom predhovore k publikácii zdôrazňuje riaditeľ Vihorlatského múzea Vasiľ Fedič: “…publikácia, naznačuje cestu, ktorou by malo smerovať úsilie nás všetkých. Mala by byť inšpiráciou pre regionálnu historiografiu, muzeálnu prax, ale aj praktickú starostlivosť o vojenské cintoríny v našom regióne. Pevne veríme, že publikácia neostane ojedinelým počinom iba klubu vojenskej histórie, ale že spolu s ostatnými nadšencami, starostami obcí a kompetentnými orgánmi a organizáciami prispejeme k tomu, aby pamätné miesta vchádzali do budúcnosti a niesli svoj dôstojný ráz.”

Autori sa v prvej časti publikácie zaoberali analýzou bojov, ktoré prebiehali v Karpatoch v rokoch 1914-15. V druhej časti sme sa snažili v stručnosti vykresliť históriu vzniku vojenských cintorínov v Karpatoch. Poukázali sme na postupný rast nezáujmu spoločnosti, ktorá vyplývala z z mnohých okolností, mnohokrát ideologických. Tretia časť je jadrom predstavovanej publikácie. Symbolicky sme v nej predstavili šesť preskúmaných lokalít, ktoré zastupujú šesť okresov v ktorých prebiehali bojové operácie počas prvej svetovej vojny. Každý okres je zastúpený lokalitou, ku ktorej sa viaže zaujímavý príbeh z obdobia vojny.

Obsah publikácie

Úvod

I. Východný front a boje v Karpatoch 1914 – 1915

II. Vojenské cintoríny I. svetovej vojny na východnom Slovensku

III. Preskúmané lokality

1 Kolbasov (okres Snina)

2 Humenné (okres Humenné)

3 Hunkovce (okres Svidník)

4 Stebník (okres Bardejov)

5 Zbudská Belá (okres Medzilaborce)

6 Kolbovce (okres Stropkov)

Záver

 

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.