Dokumenty

Započítavanie zriaďovacieho paušálu

Apr 22nd, 2013 | Autor:
Započítavanie zriaďovacieho paušálu

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca
[Čítať ďalej…]Prípravy pre zostavenie rozpočtu pre rok 1922

Apr 10th, 2013 | Autor:
Prípravy pre zostavenie rozpočtu pre rok 1922

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca
[Čítať ďalej…]Spomienky vojaka Pešieho pluku č. 67 Jána Brtáňa-Zaťka

Mar 19th, 2013 | Autor:
Spomienky vojaka Pešieho pluku č. 67 Jána Brtáňa-Zaťka

Spomienky vojaka Jána Brtáňa-Zaťka na službu v rakúsko-uhorskej armáde. Slúžil v prešovskom Pešom pluku č. 67 (IR 67). Po výcviku bol nasadený v Haliči a v Karpatoch, kde v marci 1915 padol do zajatia. Neskôr  sa pridal k československým légiam. Otca som stratil v roku 1905 a nasledujúceho roku dala mňa matka na učenie k murárskemu majstrovi do
[Čítať ďalej…]Spomienky francúzskeho legionára Jána Kajana

Feb 27th, 2013 | Autor:
Spomienky francúzskeho legionára Jána Kajana

Následujúci text je tvoria spomienky slovenského legionára Jána Kajana. Tento obyčajný slovenský robotník sa vysťahoval za prácou do USA. Počas prvej svetovej vojny, pozorne sledoval udalosti vo svete,aj  vznik československého odboja v zahraničí. Rozhodol sa prihlásiť do československých légii, napriek tomu, že mohol celú vojnu pokojne prežiť v USA. Bojoval, hoci krátko,  v radoch francúzskych
[Čítať ďalej…]Ostrihomský Peší pluk č. 26 (IR 26) na východnom fronte

Feb 9th, 2013 | Autor:
Ostrihomský Peší pluk č. 26 (IR 26) na východnom fronte

Zo spomienok Jána Kajana, vojaka Pešieho pluku č. 26 (IR 26) na východnom fronte. Autor spomína na obdobie od narukovania , až po svoje zajatie počas Brusilovovej ofenzívy.   Aj na mňa prišiel rad odvodu, ač som v ten čas – dňa 15. júla 1915 – nemal ani 19 rokov. Odviedli ma a zadelili k
[Čítať ďalej…]Nesprávne vyhotovovanie úmrtných dokladov (dokument)

Feb 7th, 2013 | Autor:
Nesprávne vyhotovovanie úmrtných dokladov (dokument)

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca
[Čítať ďalej…]Nedostatočná informovanosť pohrebných správcov o používaní paušálov

Jan 19th, 2013 | Autor:
Nedostatočná informovanosť pohrebných správcov o používaní paušálov

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca
[Čítať ďalej…]Smernice k usporiadaniu evidencie vojnových hrobov (dokument)

Jan 17th, 2013 | Autor:
Smernice k usporiadaniu evidencie vojnových hrobov (dokument)

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca
[Čítať ďalej…]Definitívna úprava vojnových hrobov a cintorínov na karpatských bojiskách

Jan 8th, 2013 | Autor:
Definitívna úprava vojnových hrobov a cintorínov na karpatských bojiskách

Boje prvej svetovej vojny priniesli obrovské množstvo obetí. Aj keď sa na našom území bojovalo iba pol roka, padlo tu viac, ako 50 tisíc vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády.O tieto obete bolo počas vojny, len veľmi málo postarané. Väčšina vojakov bola pochovaná v plytkých provizórnych hroboch a množstvo ich nebolo pochované nikdy. Do konca
[Čítať ďalej…]Snina v období prvej svetovej vojny

Júl 8th, 2012 | Autor:
Snina v období prvej svetovej vojny

Boje prvej svetovej vojny nemilosrdne zasiahli územie severovýchodného Slovenska od novembra roku 1914.  V týchto týždňoch sa územie šiestich dnešných okresov severovýchodu Slovenska stalo dejiskom veľkých frontových operácii a ťažkých bojov. Napriek rozsahu skazy, ktorú prvá svetová vojna priniesla regiónu, je táto kapitola našich dejín dosť veľkou neznámou.  Priebeh bojových operácii na našom území bol
[Čítať ďalej…]