Reportáže

Po stopách Zemplínčanov v čs. légiách vo Francúzsku

Dec 2nd, 2018 | Autor:
Po stopách Zemplínčanov v čs. légiách vo Francúzsku

Pri príležitosti stého výročia vzniku Československej republiky vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu finančné prostriedky pre grantovú schému „ I. svetová vojna a osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika“. Do tejto grantovej schémy sa prihlásilo aj gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu s projektom Zemplínčania v československých légiách vo Francúzsku. Realizácia projektu prebiehala v priebehu jesene. Prvou aktivitou projektu bola prednáška
[Čítať ďalej…]V pravoslávnom katedrálnom Chráme svätých Cyrila a Metoda v Michalovciach slúžili panychídu za vojakov z 1. svetovej vojny

Nov 15th, 2018 | Autor:
V pravoslávnom katedrálnom Chráme svätých Cyrila a Metoda v Michalovciach slúžili panychídu za vojakov z 1. svetovej vojny

V nedeľu, 11. novembra 2018, keď si svet pripomínal 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny, sa aj v pravoslávnom katedrálnom Chráme svätých Cyrila a Metoda na Duklianskej ulici v Michalovciach konala zádušná spomienka – panychída za všetkých mužov, pochádzajúcich z Michaloviec a tunajších miestnych častí (pôvodne samostatných obcí Vrbovec, Stráňany, Močarany a Topoľany) i blízkeho
[Čítať ďalej…]Spomienka na padlých rodákov v obci Nižná Slaná

Nov 10th, 2018 | Autor:
Spomienka na padlých rodákov v obci Nižná Slaná

Prvá svetová vojna bola veľkým konfliktom, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnila dejiny celej našej spoločnosti. tragickým spôsobom zasiahla do bežného života našich predkov v každom meste a obci na Slovensku. Tisíce našich predkov museli obliecť vojenskú uniformu, opustiť svoje rodiny  a odísť v ústrety neistému frontovému osudu. Vojnové udalosti zavliekli týchto mužov na rôzne bojiska prvej
[Čítať ďalej…]Pribudla ďalšia zvonica venovaná obetiam I. svetovej vojny

Nov 5th, 2018 | Autor:
Pribudla ďalšia zvonica venovaná obetiam I. svetovej vojny

V roku 2015 vznikla idea výstavby pamätných zvoníc na bojiskách, kde počas I. svetovej vojny bojovali vojaci z územia dnešného Slovenska. Prvá zvonica bola postavená
[Čítať ďalej…]Légiovlak v Dolnom Kubíne

Aug 11th, 2017 | Autor:
Légiovlak v Dolnom Kubíne

V roku 1918 si budeme pripomínať sté výročie vzniku prvej Československej republiky. Jeden z najväčších projektov, ktorý ma tieto udalosti pripomínať je Légiovlak. Unikátny Légiovlak
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Loče

Júl 25th, 2017 | Autor:
Vojnový cintorín Loče

Počas expedície KVH Beskydy v auguste 2017  po stopách bojov na Sočskom fronte sme sa zastavili aj na vojnovom cintoríne Loče. Na tomto vojnovom cintoríne sú pochovaní vojaci padlí v prvej svetovej vojne  v okolí. Dnes je  Loče súčasťou  mesta  Tolmino. Tento vojnový cintorín  vznikol v roku 1916. Rakúsko-uhorskí vojaci pochovaní na tomto cintoríne padli
[Čítať ďalej…]Ravelnik – múzeum v prírode

Júl 20th, 2017 | Autor:
Ravelnik – múzeum v prírode

Súčasťou rozľahlého komplexu pamiatok pripomínajúcich sočske bojisko sú aj múzea v prírode. V podstate ide o zachované alebo zrekonštruované časti niekdajšieho bojiska. Jedným z takýchto múzeí je aj Ravelnik. Predstavuje prvú líniu rakúsko-uhorskej obrany v sektore Bovca. Keď v auguste 1915 Taliani obsadili Bovec rakúsko-uhorská obrana sa v tomto priestore opierala hlavne o kóty Ravelnik
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Soča

Júl 15th, 2017 | Autor:
Vojnový cintorín Soča

 Významné pietne miesto  späté s bojmi na sočskom bojisku sa nachádza aj v dedine Soča. Za kostolom Sv. Jozefa v obci sa nachádza vojnový cintorín na ktorom je pochovaných viac než 1400 rakúsko-uhorských vojakov. Títo vojaci zomreli prevažne vo vojenských nemocniciach a lazaretoch v obci a blízkom okolí. Vojaci zranení v bojoch, boli provizórne ošetrení
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Trenta

Júl 9th, 2017 | Autor:
Vojnový cintorín Trenta

Samotná obec Trenta nikdy nebola zasiahnutá  bojmi, ale v okolí obce pracovalo množstvo ruských vojnových zajatcov. Títo zajatci v strašných podmienkach budovali cestu cez priesmyk Vršič. Množstvo ich pri tejto práci zahynulo. V priesmyku Vršič si na pamiatku postavili ruskú kaplnku. Okrem kaplnky pripomína týchto zajatcov aj vojnový cintorín Trenta. Práve na tomto cintoríne sú
[Čítať ďalej…]Vojnový cintorín Bovec

Júl 4th, 2017 | Autor:
Vojnový cintorín Bovec

Oblasť okolo dediny Bovec bola počas prvej svetovej vojny miestom krvavých bojov medzi rakúsko-uhorskou a talianskou armádou. Tieto boje kompletne zdevastovali celý región. Pozostatky obetí týchto bojov boli pochované na miestnom cintoríne. Cintorín je situovaný pri križovatke ciest na Trentu a Predel asi 1 km od Bovca. Sú tu pochovaní rakúsko-uhorskí vojaci, ktorí padli v
[Čítať ďalej…]