Predstavujeme

Susedstvo, ktoré už nie je – Židia v Budapešti a Bratislave po druhej svetovej vojne

Dec 20th, 2012 | Autor:
Susedstvo, ktoré už nie je – Židia v Budapešti a Bratislave po druhej svetovej vojne

Susedstvo, ktoré už nie je – Židia v Budapešti a Bratislave po druhej svetovej vojne (Neighborhood That Is No More – Jews of Budapest and Bratislava after WWII) je názov projektu Slávky Otčenášovej a Csabu Zahorána pod záštitou programu Geschichtswerkstatt Europa Inštitútu pre aplikovanú históriu vo Frankfurte nad Odrou, ktorého výsledkom je online publikácia –
[Čítať ďalej…]Vznik Klubu vojakov Humenné

Apr 4th, 2011 | Autor:
Vznik Klubu vojakov Humenné

Vojenské tradície v okresnom meste Humenné siahajú do obdobia prvej svetovej vojny, kedy tu pôsobili vojenské posádky a veliteľstvá vojsk. Najdlhším obdobím trvania vojenskej posádky bolo obdobie rokov 1968 až 1992. Po reorganizačných zmenách v armáde v roku 1968 bol z posádky Mladá (ČR) premiestnený do posádky Humenné 103. tankový pluk a bol zaradený do
[Čítať ďalej…]Vznikla Slovenská faleristická spoločnosť

Feb 18th, 2011 | Autor:
Vznikla Slovenská faleristická spoločnosť

Faleristika, pomocná veda historická zaoberajúca sa radmi, vyznamenaniami a odznakmi má svojich priaznivcov aj na Slovensku. V decembri minulého roka bola riadne zaregistrovaná Slovenská faleristická spoločnosť (SFS) formou občianskeho združenia, ktorá svoju činnosť zahájila 22. januára 2011, keď sa v Bratislave konal ustanovujúci kongres. Hlavnou úlohou kongresu bolo určiť vedenie spoločnosti a odsúhlasiť program na
[Čítať ďalej…]Historie mapování vojenských pietních míst péčí Spolku pro vojenská pietní místa, o.s., Sdružení válečných veteránů a jednoty ČsOL v Českém Brodě

Jún 28th, 2009 | Autor:
Historie mapování vojenských pietních míst péčí Spolku pro vojenská pietní  místa, o.s., Sdružení válečných veteránů a jednoty ČsOL v Českém Brodě

Vlastní mapování bylo dohodnuto skoro ve stejný čas, kdy vešel v platnost zákon o válečných hrobech (dále VH). Bylo to na dnes již památné schůzi středočeského výboru Sdružení válečných veteránů (dále SVV) dne 25. září 2004, kdy se jako jedna z dalších možných aktivit projednávala možnost mapovat či pomáhat při mapování těchto míst. Ze strany
[Čítať ďalej…]Združenie na záchranu Brekovského hradu

Jan 2nd, 2009 | Autor:
Združenie na záchranu Brekovského hradu

Ochrana a starostlivosť o historické pamiatky patrí nesporne medzi úlohy a povinnosti každého kultúrneho národa. Územie Slovenska je plné rôznych objektov s historickým významom. Ich stav často nekorešponduje s ich významom. Zachovanie pozostatkov kultúrneho dedičstva na Slovensku naráža na množstvo prekážok. Mnoho pamiatok je v zlom stave, vďaka tomu, že boli príliš dlho obeťou nezáujmu
[Čítať ďalej…]Crux Galiciae, ako príklad verejnej starostlivosti o vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny v Haliči

Mar 6th, 2008 | Autor:
Crux Galiciae, ako príklad verejnej starostlivosti o vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny v Haliči

Miroslaw LOPATA Organizácia, ktorú mám česť predstaviť na tejto konferencii, nesie názov „Crux Galiciae”. Plný názov tejto organizácie je Združenie aktívnej ochrany vojenských cintorínov z I. svetovej vojny v Haliči. V úvode svojho vystúpenia by som rád tento dlhý názov rozšifroval a vysvetlil, čo znamená. Prečo práve združenie „aktívnej ochrany”? Zakladajúci členovia našej organizácie sa
[Čítať ďalej…]