Osobnosti

Generálporučík Matvej Aleksandrovič Suľkevič (Mahomet Sulejmanovič Suľkevič)

Jan 21st, 2013 | Autor:
Generálporučík Matvej Aleksandrovič Suľkevič (Mahomet Sulejmanovič Suľkevič)

Matvej Aleksandrovič Suľkevič sa narodil 20.7.1865 vo Vilniuskej gubernii v rodine litovských Tatárov. Táto národnostná menšina muslimského vierovyznania sa v stredoveku usídlila na území vtedajšej Veľkej Litvy so súhlasom tamojších kniežat. Jej predstavitelia si zachovali národnostnú a náboženskú identitu aj po pripojení väčšiny poľsko-litovského kráľovstva k cárskemu Rusku. (Podľa úradných záznamov oficiálna verzia jeho mena
[Čítať ďalej…]Pavol Macko a Anton Pohl – slovenskí partizáni v Bielorusku

Mar 10th, 2012 | Autor:
Pavol Macko a Anton Pohl – slovenskí partizáni v Bielorusku

Autor v tejto časti svojej knihy opisuje pôsobenie 2 Slovákov, ktorí počas 2. svetovej vojny rovnako ako on dezertovali na stranu bieloruských partizánov. Na základe tejto skutočnosti bola rodina jedného z nich, ktorá ostala na Slovensku, prenasledovaná nacistami. Článok podáva podrobnú výpoveď o ich pôsobení medzi partizánmi až po ich smrť.Štefan Apolen – slovenský partizán v Bielorusku

Feb 10th, 2012 | Autor:
Štefan Apolen – slovenský partizán v Bielorusku

Biografia slovenského vojaka, ktorý sa ako jeden z mnohých počas vojny pridal na druhú stranu a bojoval po boku bieloruských partizánov. Autorom je Michal Rjabik, ktorý rovnako ako Apolen, pôsobil v Bielorusku.Ján Capák – slovenský partizán v Bielorusku

Jan 25th, 2012 | Autor:
Ján Capák – slovenský partizán v Bielorusku

Tento článok prináša podrobnosti o živote slovenského bieloruského partizána v podaní vojaka s podobným osudom, plk. Michala Rjabika.Generálplukovník Karl Tersztyánszky von Nádas

Jún 30th, 2010 | Autor:
Generálplukovník Karl Tersztyánszky von Nádas

Karl Tersztyánszky (slov. Karol Trsťanský, maď. Tersztyánszky Károly) pochádzal zo starého slovenského (trenčianskeho) zemianskeho rodu, ktorého prví známy predkovia, bratia Blažej a Ipolitus Nigrovci (Čierny), sa spomínajú v roku 1234. Základným rodovým majetkom, podľa ktorého si písali aj prídomok, bola trenčianska obec Tŕstie (maď. Nádas), na ktorú získali Blažejovi potomkovia potvrdzujúce donácie v rokoch 1330
[Čítať ďalej…]Generálplukovník arcivojvoda Josef Ferdinand Habsburg-Toscana

Jún 6th, 2010 | Autor:
Generálplukovník arcivojvoda Josef Ferdinand Habsburg-Toscana

Medzi generálplukovníkov rakúsko-uhorskej armády počas prvej svetovej vojny patrili aj dvaja členovia habsburskej dynastie. Jedným z arcivojvodov , ktorý dosiahol túto hodnosť bol aj arcivojvoda Josef Ferdinand.  Narodil sa 24. mája 1872. Bol synom Ferdinanda IV. posledného  veľkovojvodu Toskánskeho a jeho manželky Alice. Po zjednotení Talianska žila rodina v exile v meste Salzburg. Bol štvrtým 
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Friedrich slobodný pán von Georgi

Jún 1st, 2010 | Autor:
Generálplukovník Friedrich slobodný pán von Georgi

Friedrich Georgi sa narodil 27. januára 1852 v Prahe. Pochádzal z vojenskej rodiny. Jeho otcom bol plukovník vo výslužbe. Jeho pôvod výrazne ovplyvnil jeho budúce zamestnanie. Vojenské štúdium začal v kadetnom ústave v Hainburgu. V štúdiu pokračoval na vojenskej akadémii vo Viedenskom Novom Meste. Svoje štúdium ukončil v roku 1871, keď nastúpil službu v hodnosti
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Rudolf slobodný pán Stöger-Steiner von Steinstätten

Máj 20th, 2010 | Autor:
Generálplukovník Rudolf slobodný pán Stöger-Steiner von Steinstätten

Rudolf Stöger sa narodil 26. apríla 1861 v mestečku Pernegg v Štajersku. V mladosti stratil otca a jeho matka sa druhýkrat vydala. Zobrala si dôstojníka Josefa Steinera. Steiner bol vyznamenaným veteránom dánskej kampane a velil Pluku tyrolských cisárskych strelcov č. 1. Do dôchodku odišiel v hodnosti plukovníka. Skúsený dôstojník si mladého Rudolfa obľúbil a ovplyvnil
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Leopold slobodný pán von Hauer

Máj 7th, 2010 | Autor:
Generálplukovník Leopold slobodný pán von Hauer

Leopold von Hauer sa narodil 26. januára 1854 v Budapešti. Pochádzal zo starej šľachtickej rodiny, ktorej pôvod sa dá vysledovať v Bavorsku. Niektorí členovia tejto šľachtickej rodiny sa časom usadili v Rakúsku aj v Uhorsku. Jeho predkovia slúžili v habsburskej armáde už od 17. storočia.  Členovia rodiny von Hauer bojovali v roku 1683 v Turkami
[Čítať ďalej…]Generálplukovník Wenzel slobodný pán von Wurm

Apr 20th, 2010 | Autor:
Generálplukovník Wenzel slobodný pán von Wurm

Budúci generálplukovník Wenzel von Wurm sa narodil v Karlíne (dnes časť Prahy) 27. januára 1859. Jeho otcom bol dôstojník rakúsko-uhorskej armády. Aj preto sa rozhodol pre vojenskú kariéru. Pretože mu boli blízke technické predmety nastúpil študovať ženijný odbor na  Technickej vojenskej akadémie vo Viedni. Štúdium ukončil s vynikajúcimi výsledkami. Po skončení štúdia (1879) bol vyradený
[Čítať ďalej…]