Anotácie

Nová publikácia KARPATSKÝ FRONT 1914/1915

Dec 20th, 2016 | Autor:
Nová publikácia KARPATSKÝ FRONT 1914/1915

Predstavujeme novú publikáciu Karpatský front 1914/1915. Publikáciu vydali Klub vojenskej histórie Beskydy a Vojenský historický ústav Bratislava. Obsahuje 25 odborných štúdii od 18 autorov  zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. Celkovo 312 strán s pútavým textom, ktorý je plný nových informácii. Súčasťou publikácie je vyše sto fotografií, dobových ilustrácii a máp. Publikáciu je možné
[Čítať ďalej…]Samuel Činčurák: VOJNA. Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 – 1918

Sep 14th, 2016 | Autor:
Samuel Činčurák: VOJNA. Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 – 1918

Vojnový denník a zápisky, písané s malým časovým odstupom od opisovaných udalostí, patria k najautentickejším prameňom dobových udalostí. Väčšinou ich po sebe zanechávajú vysokopostavení príslušníci armády. O to unikátnejšie a vzácnejšie sú rozsiahle zápisky Samuela Činčuráka, vojaka rakúsko-uhorskej armády. Počas päťdesiatjedenmesačného pobytu na bojiskách prvej svetovej vojny prešiel srbským, ruským i talianskym frontom. Prežité udalosti
[Čítať ďalej…]Zborník z konferencie: Prvá svetová vojna a východne Slovensko

Apr 4th, 2016 | Autor:
Zborník z konferencie: Prvá svetová vojna a východne Slovensko

Pri príležitosti 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny sa rozhodli členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy v Humennom a pracovníci Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach usporiadať medzinárodnú  vedeckú konferenciu zameranú na oblasť východného Slovenska v období prvej svetovej vojny. Historici a výskumníci z Maďarska, Poľska a Slovenska predstavili celé spektrum zaujímavých tém súvisiacich s problematikou prvej
[Čítať ďalej…]Historický záujmový útvar v nižšom sekundárnom vzdelávaní (hanušovský región)

Apr 26th, 2013 | Autor:
Historický záujmový útvar v nižšom sekundárnom vzdelávaní (hanušovský región)

Školský vzdelávací systém Slovenskej republiky rozlišuje predmety prírodovedné, jazykovedné, spoločenskovedné a predmety výchovné. Každá skupina predmetov má v školskom vzdelávacom systéme svoje nezastupiteľné miesto a úlohu. Úlohou dejepisu ako vyučovacieho predmetu je poznávať dejiny regiónu, národa a sveta a viesť žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva a rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností ľudí rôznych
[Čítať ďalej…]Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii

Mar 26th, 2013 | Autor:
Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii

Rok 1831 bol v Uhorsku rokom, ktorý poznačili dve veľmi smutné udalosti. Obe kulminovali v letných mesiacoch a navzájom spolu úzko súviseli. Prvou z nich bola cholerová epidémia, ktorá zachvátila krajinu začiatkom júna. Druhou, čo do rozsahu a počtu obetí menej ničivou, bolo Východoslovenské roľnícke povstanie. Problematiku Východoslovenského roľníckeho povstania veľmi precízne vo svojom trojzväzkovom diele Sedliacke povstanie na
[Čítať ďalej…]Historické príbehy od schengenskej hranice II. – Príbehy zo Zemplína

Nov 25th, 2012 | Autor:
Historické príbehy od schengenskej hranice II. – Príbehy zo Zemplína

Už čoskoro si budú môcť, nielen Michalovčania, ale všetci milovníci histórie, prečítať druhú časť autentických príbehov z regionálnej histórie pod názvom  Historické príbehy od Schengenskej hranice 2, Príbehy zo Zemplína. Otcom myšlienky je historik Zemplínskeho múzea a popularizátor regionálnej histórie Dr. Martin Molnár. Nadviazal tak na myšlienku svojich dlhoročných kolegov Ing. Vladimíra Sekelu a Mgr.
[Čítať ďalej…]Klášterní Hradisko 1914 – 1918

Nov 12th, 2012 | Autor:
Klášterní Hradisko 1914 – 1918

Klub vojenskej histórie Beskydy už dlhú dobu spolupracuje s občianskym združením Signum Belli 1914 z Českej republiky. Organizácia združuje profesionálnych a amatérskych bádateľov histórie prvej svetovej vojny. Jaroslav Hudský jeden z členov združenia, povolaním pedagóg, sa už niekoľko rokov ako amatérsky bádateľ venuje výskumu vojenských útvarov a zariadení z rokov 1914 – 1918 v meste
[Čítať ďalej…]Elita armády

Aug 14th, 2012 | Autor:
Elita armády

Priatelia vojenskej histórie a priaznivci histórie čs. armády obzvlášť sa môžu túto jeseň tešiť na vydanie výnimočnej publikácie slovenského autora „ELITA ARMÁDY. Československá vojenská generalita 1918 – 1992“. Encyklopédia vedecké-ho charakteru o rozsahu viac než 1 000 strán bude na spoločnom československom knižnom trhu prvá svojho druhu a má všetky predpoklady silne rezonovať v odbornej
[Čítať ďalej…]Michal Šmigeľ – Štefan Kruško: Opcia a presídlenie Rusínov do ZSSR (1945 – 1947). Bratislava: Goralinga, 2011. 340 s.

Nov 24th, 2011 | Autor:
Michal Šmigeľ – Štefan Kruško: Opcia a presídlenie Rusínov do ZSSR (1945 – 1947). Bratislava: Goralinga, 2011. 340 s.

V súčasnosti na slovenskom knižnom trhu je skôr zriedkavosťou, ak sa objaví kniha o Rusínoch alebo s tematikou severovýchodného Slovenska, a to aj napriek tomu, že dejiny tohto etnika a aj samotného regiónu sú bohaté na udalosti a sú aj nepochybne fascinujúce. Našťastie toto vákuum v tomto roku zapĺňa knižná novinka „Opcia a presídlenie Rusínov do ZSSR (1945 – 1947)“ od
[Čítať ďalej…]Mementá prvej svetovej vojny (Diel 3.) – cintoríny v okresoch Bardejov a Svidník

Feb 19th, 2011 | Autor:
Mementá prvej svetovej vojny (Diel 3.) – cintoríny v okresoch Bardejov a Svidník

Výskumu problematiky vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny sa Klub vojenskej histórie Beskydy venuje už niekoľko rokov. V posledných dňoch roka 2010 bola vydaná publikácie Mementá prvej svetovej vojny – cintoríny v okresoch Bardejov a Svidník. Autormi publikácie sú Mgr. Martin Drobňák, Mgr. Matúš Korba, PhD., a PhDr. Radoslav Turik. Publikácia v prvej kapitole predstavuje
[Čítať ďalej…]