Faleristika

Jubilejná pamätná medaila z roku 1898 (Jubiläums-Erinnerungs-Medaille 1898)

Júl 24th, 2010 | Autor:
Jubilejná pamätná medaila z roku 1898 (Jubiläums-Erinnerungs-Medaille 1898)

Pri príležitosti 50. výročia nástupu cisára Františka Jozefa I. na trón dochádza dňa 18. augusta 1898 (s udelením v deň jubilea – 2. decembra 1898) k zriadeniu Jubilejnej pamätnej medaile.  Medaila bola zriadená v troch skupinách: Bronzová jubilejná pamätná medaila pre ozbrojenú moc a žandárstvo (Bronzene Jubiläums-Erinnerungs-Medaille für die bewaffnete Macht und die Gendarmerie). Nárok
[Čítať ďalej…]Duchovný záslužný kríž (Geistliches Verdienstkreuz – Piis Meritis)

Okt 25th, 2009 | Autor:
Duchovný záslužný kríž (Geistliches Verdienstkreuz – Piis Meritis)

Najvyšším rozhodnutím zo dňa 23. novembra 1801 (zverejnené 26. novembra toho istého roku) zriadil cisár František II. Záslužný kríž pre vojenských duchovných (Verdienstkreuz für Militär – Geistliche, podľa nápisu na stredovom medailóne nazývaný aj Piis Meritis) v dvoch triedach – zlatý a strieborný. Podľa stanov kríža, zverejnených 11. decembra 1801 , bol Záslužný kríž pre
[Čítať ďalej…]Jubilejný kríž 1908 (Jubiläumskreuz 1908)

Aug 28th, 2009 | Autor:
Jubilejný kríž 1908 (Jubiläumskreuz 1908)

Ivan CHUDÝ V roku 1908 oslavoval cisár František Jozef I. 60. výročie nástupu na trón – tzv. diamantové jubileum. Pri tejto príležitosti rozhodol o zriadení pamätnej dekorácie – Jubilejného kríža 1908 v troch skupinách – pre vojenské osoby, civilných štátnych zamestnancova a pre osoby cisárskeho dvora. Kríž bol zriadený 29. septembra 1908 osobným listom cisára Františka Jozefa I. s tým,
[Čítať ďalej…]Medaila za zranenie (Verwundetenmedaille)

Júl 5th, 2009 | Autor:
Medaila za zranenie (Verwundetenmedaille)

Ivan CHUDÝ Prvá svetová vojna, čo do počtu nasadených vojakov, bol konflikt dovtedy nevídaný. To isté platí aj o počtoch mŕtvych a zranených vojakov z radov (nie len) Rakúsko – Uhorskej armády. Vojaci statočne bojovali a krvácali za vlasť a panovníka. Túžili však po „viditeľnom ocenení“ ich obety a odhodlania, po odlíšení od ostatných, ktorí
[Čítať ďalej…]Čestné vyznamenanie za zásluhy o Červený kríž (Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz)

Jún 3rd, 2009 | Autor:
Čestné vyznamenanie za zásluhy o Červený kríž  (Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz)

Ivan CHUDÝ Čestné vyznamenanie za zásluhy o Červený kríž bolo zriadené cisárom a kráľom Františkom Jozefom I. dňa 17. augusta 1914, pri príležitosti 50. výročia podpísania Ženevskej konvencie, na základe ktorej neskôr dochádza k vzniku Spoločnosti Červeného kríža . Vyznamenanie bolo určené osobám, ktoré sa zaslúžili o podporu a činnosť dobrovoľnej pomocnej služby Červeného kríža
[Čítať ďalej…]Karlov vojenský kríž (Karl-Truppen-Kreuz)

Máj 23rd, 2009 | Autor:
Karlov vojenský kríž (Karl-Truppen-Kreuz)

Ivan CHUDÝ Karlov vojenský kríž bol zriadený Najvyšším rozhodnutím zo dňa 13. decembra 1916 cisárom Karolom I. s tým, že ide o výraz vďačnosti a uznania vojakom, ktorí aj napriek nepriaznivej situácii statočne a neohrozene bojovali proti nepriateľom, verní prísahe panovníkovi a vlasti. Nárok na udelenie mali všetci vojaci bez rozdielu hodnosti (vrátane príslušníkov domobrany a dobrovoľníckych formácií), ktorí boli aspoň
[Čítať ďalej…]Vojenská záslužná medaila (Militärverdienstmedaille)

Apr 10th, 2009 | Autor:
Vojenská záslužná medaila (Militärverdienstmedaille)

Ivan CHUDÝ Vojenská záslužná medaila (nazývaná aj Signum laudis – podľa nápisu na rubovej strane medaile), bola zriadená dňa 12. marca 1890 cisárom Františkom Jozefom I., ako odmena pre dôstojníkov ozbrojených síl Rakúsko – Uhorskej monarchie, za vojenské zásluhy nižšieho významu, ktoré nepostačovali na udelenie Vojenského záslužného kríža. Bola nositeľným znakom cisárovho „Najvyššieho pochvalného uznania”
[Čítať ďalej…]Vojenský záslužný kríž (Militärverdienstkreuz)

Feb 15th, 2009 | Autor:
Vojenský záslužný kríž (Militärverdienstkreuz)

Ivan CHUDÝ Vojenský záslužný kríž bol založený dňa 22. októbra 1849 v jednej triede (náprsná dekorácia), ako ocenenie pre dôstojníkov rakúskej armády za mimoriadny rozhľad, odvahu a rozhodnosť vo vojne a v dobe mieru za mimoriadnu služobnú horlivosť. Kríž bol razený zo striebra a mal tvar leopoldského kríža. V medailóne na prednej strane slovo „VERDIENST”
[Čítať ďalej…]História vojenského rádu svätého Georgija a jeho nositelia vo velení 48. pešej divízie

Feb 6th, 2008 | Autor:
História vojenského rádu svätého Georgija a jeho nositelia vo velení 48. pešej divízie

Vojenský rád svätého veľkomučeníka a víťazonosca Georgija bol založený 26. novembra 1769 cárovnou Katarínou II. a stal sa najvyšším vojenským vyznamenaním Ruskej cárskej ríše. V prvom štatúte tohto vojenského rádu sa uvádzalo: „Ani honosný pôvod, ani zranenia utrpené v boji nezakladajú právo na získanie tohto vyznamenania. Vojenský rád svätého Georgija bude udelený len tomu, kto
[Čítať ďalej…]