Budujeme zvonicu na bojisku I. svetovej vojny

Počas I. svetovej vojny pri obci Hostovice (okres Snina) prebiehala intenzívna bojová činnosť. Najmä v apríli 1915 počas Veľkonočnej bitky v Karpatoch na kopcoch nad obcou prebiehali urputné boje, ktoré si vyžiadali tisíce mŕtvych a ďalšie tisícky ranených. Proti sebe v tomto priestore bojovala rakúsko-uhorská a ruská armáda. V radoch rakúsko-uhorskej armády sa týchto bojov zúčastnili aj pluky, ktoré regrutovali vojakov z územia dnešného Slovenska. Bojova činnosť nad obcou si tak vyžiadala aj životy našich predkov z územia súčasnej Slovenskej republiky. V roku 2015 Klub vojenskej histórie Beskydy v spolupráci s obcou organizoval turistický pochod na miesta týchto bojov. Zúčastnili sa ho turisti nielen z východného Slovenska, ale aj niekoľko turistov z Oravy a medzi nimi aj ľudia, ktorých predkovia pri Hostoviciach bojovali. Počas pochodu vznikla myšlienka postaviť na bojisku zvonicu, ktorá bude pripomínať smrť množstva vojakov, ktorí zahynuli na tomto bojisku.

V4

Naši dobrovoľníci už v obci pracovali. V roku 2014 sa nám v spolupráci s obcou podarilo obnoviť vojnový cintorín. V aktivitách, ktoré majú pripomínať udalosti I. svetovej vojny sme chceli pokračovať. Jednou z takýchto aktivít je aj výstavba zvonice. Vďaka nadšeniu niekoľkých darcov a dobrovoľníkov začala zvonica postupne vznikať. Začiatkom júla ju dobrovoľníci zmontovali zvonicu priamo na mieste. Dielo by sa nepodarilo dokončiť, nebyť nadšenia a podpory nášho člena Jozefa Krúpu, podpory obce Hostovice a v neposlednom rade práce našich dobrovoľníkov.

V7

Dňa 30. júla 2016 je naplánované slávnostné posvätenie zvonice. O 08:00 hodine, účastníci vyrazia od obecného úradu na pochod k zvonici, ktorá je vzdialená 8 km od obce. Posledný úsek absolvujú po novozriadenom náučnom chodníku, ktorý bude venovaný práve téme nasadeniu vojakov z územia dnešného Slovenska na Karpatskom fronte 1914/1915.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.