Budovanie materiálno-technického zabezpečenia vo VVP Valaškovce v spomienkách majora Štefana Hriňa

29. Jún 2013 | Autor: | Rubrika: Članky a štúdie

Vojenský výcvikový priestor Kamenica na Cirochou ( Valaškovce) má naozaj bohatú históriu. Jeho vznik bol spojený s medzivojnovou československou armádou. Od roku 1933 slúžil tento priestor výcvikovým potrebám armády. Od roku 1968 sa začala v tomto priestore budovať moderná výcviková základňa. Na jej výstavbe sa významným spôsobom podieľal aj major Štefan Hriň. Následujúci text vznikol na základe jeho spomienok.

Na základe rozhodnutia najvyššieho velenia ČSĽA bolo  stanovené, že VVP Valaškovce sa mali stať modernou výcvikovou základňou pre vojenské útvary a jednotky celej Východoslovenskej oblasti. Pred tým do VVP chodievali cvičiť protilietadlové jednotky , ktoré používali protilietadlové delá a uskutočňovali streľby  na „draky“ ťahané lietadlami. Taktiež bola strelnica využívaná pre delostrelecké jednotky, ktoré paľbu viedli z priestoru Porúbka vo smere na doliny pod Vihorlatom. Priestor slúžil ako výcviková základňa vzdušne výsadkového práporu Prešov.
Budovaním moderného zariadenia sa priestor mal zmeniť na tankovú strelnicu, pechotnú strelnicu, priestor pre hádzanie ručných granátov a samozrejme tankodróm. Toto rozhodnutie padlo po tom, keď bol do Humenného  premiestnený 103. tankový pluk z posádky Mladej pri Prahe.

V počiatkoch sa na budovaní a hlavne na terénnych úpravách podieľali pracovníci Chemkostavu Humenné, ktorí pri práci  používali ťažké mechanizmy. Od základu bol prebudovaný priestor tankovej strelnice, kde boli novovybudované dve hlavné tankové pojazdové dráhy , kompletne bola prerobená cieľová plocha, kde boli taktiež urobené koľajové  pojazdové dráhy pre terče, nové bunkre pre elektrické zariadenie, bunkre pre otočné terčové manévre a pod. Zároveň bol vytvorený aj priestor pre pechotnú strelnicu.  Samozrejme, boli nanovo vybudované riadiace veže  pre tankovú strelnicu a pre pechotnú strelnicu.

Budovanie materiálno-technického zabezpečenia vo VVP Valaškovce v 7Otých rokoch.

V tom období išlo o jedno z najmodernejších zariadení v rámci Východného vojenského okruhu Trenčín. Na zemné práce boli využívané jednotky záložníkov, ktorí boli povolávaní na vojenské cvičenia. Taktiež tu bol i vojenský pracovný prápor. Samozrejme, do prác boli zapájaní i žiaci Poddôstojníckej školy od pluku Humenné, ako i frekventanti Školy dôstojníkov v zálohe.
Pri týchto prácach, najmä však pri napájaní terčových kioskov na elektrickú sieť,  bolo potrebné kopať  šachty  ručne. Keďže išlo o veľmi ťažký terén – kamene, stromy a podobne, vojaci, ktorí tam boli nasadzovaní na práce boli extrémne vyťažení. Konečne v lete r.1970 bola strelnica hotová a začal sa na nej intenzívny výcvik. Na sústredenia  boli prideľovaní príslušníci motostreleckých plukov z Michaloviec, Trebišova, tankového pluku z Kežmarku, taktiež jednotky 14.tankovej divízie  – najmä prieskumné jednotky, ktorým okolitý terén vyhovoval pre náročný výcvik.

Koľajové dráhy pre ťahanie terčov pre tanky. Horná dráha.  Na foto plk.Ing.HRIŇ, veliteľ 103 tankového pluku s kontrolnými organmi od VVO Trenčín.

V tej dobe bola ukončená aj výstavba parku techniky, kde mali cvičiace jednotky  umiestnenú ťažkú techniku. Ako zaujímavosť, bývalý veliteľ major Vrábeľ uviedol, že vojaci ručne zakopali cez 60 km elektrických káblov, ktoré museli byť zakopané dostatočne hlboko, aby ich granáty nemohli poškodiť.  Stávalo sa, že šachty, v ktorých káble boli vedené a zasypané,  sa dali do pohybu a jednoducho elektrické kabely boli roztrhnuté.  Nasledovalo hľadanie poškodeného miesta, vykopanie, oprava a znova uvedenie do náležitého stavu.

Budovanie materiálno-technického zabezpečenia vo VVP Valaškovce v 7Otých rokoch.

Po uvedení strelnice do prevádzky boli do VVP prideľovaní odborníci – vojaci vyučení v profesiách elektrikár, zámočník a podobných profesiách, ktorí boli schopní udržiavať strelnicu v chode. Stávalo sa však, že ak  na útvaroch v mestách mali problémových vojakov – takých, ktorým disciplína nič nehovorila, boli jednoducho  „odložení“ do VVP.

Podľa spomienok majora Štefana Hriňa, zaznamenal pplk. v. v. Marián Kušnír

foto: Zväz vojakov – Klub Humenné, Pamätné albumy 103. tankového pluku Humenné

Zbierka Štefana Hriňa

Be Sociable, Share!
Tags: , , , ,

Komentáre sú deaktivované.