Brigáda na vojnovom cintoríne Stakčín I. (8.2.2014)

V sobotu 8.2. 2014 uskutočnili dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy menšiu pracovnú akciu na vojnovom cintoríne v Stakčíne. Na tomto veľkom lazaretnom cintoríne postupne  demonštrujeme, ako má vyzerať vojnový cintorín. Už v súčasnosti vzbudzuje vzhľad tohto vojnového cintorína rešpekt. Tento cintorín pozostával z 590 hrobov, pričom hroby na tomto cintoríne neboli označené žiadnym identifikačným symbolom. Stakčínsky cintorín bol iba zatrávnenou plochou a na prítomnosť cintorína upozorňovali iba pamätník. S obnovou vojnového cintorína začala obec Stakčín za podpory MV SR  v roku 2011.  Obec obnovila pamätník a osadila informačný panel.  Zároveň boli krížmi osadené  hroby v prvom sektore cintorína. V tejto fáze Klub vojenskej histórie spolupracoval na obnove cintorína prípravou  a spracovaním archívnej dokumentácie a rozmeranie cintorína na jednotlivé sektory.

V roku 2013 sme získali podporu od českého a maďarského Ministerstva obrany. Za tieto prostriedky sa osadzujú kríže v druhom a treťom sektore. Posledná časť cintorína bude zrekonštruovaná do konca roka 2014. Osadzovania krížov v druhom a treťom sektore sa zúčastňujú dobrovoľníci z nášho združenia. Po ukončení všetkých práca bude stakčínsky vojnový cintorín vojensko-historickou dominantou v celej oblasti.

Osadzovanie krížov na vojnovom cintoríne v Stakčíne.

Nové kríže osadené.

Spoločná fotografia po brigáde.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.