Bojovali v prvej svetovej vojne I.

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou a nemeckou armádou na druhej strane. Tragickým výsledkom týchto bojov boli tisícky padlých vojakov zúčastnených armád.  Úporné boje však prebiehali aj na iných bojiskách. Tak ako u nás zomierali tisíce vojakov z cudziny, vojaci z nášho územia bojovali, krvácali a zomierali na iných bojiskách. Z územia dnešného Slovenska bolo v rokoch 1914-1918 zmobilizovaných viac, ako 400 tisíc vojakov, z nich viac, ako 60 000 padlo na bojiskách prvej svetovej vojny. Obyčajní ľudia, ktorí poslúchli mobilizačný rozkaz a odišli do nezmyselnej vojny. Mnohí z nich sa nikdy nevrátili. Po týchto ľuďoch sa vytrácajú aj posledné stopy ich existencie a to vojnové cintoríny, na ktorých sú pochovaní. Naše združenie sa venuje výskumu v oblasti cintorínov prvej svetovej vojny, preto vieme, akú majú mnohé z nich tristnú podobu.

Na stránkach nášho elektronického časopisu chceme uchovať pamiatku na ľudí, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne. Naším cieľom je zhromažďovať informácie a fotografie o vojakoch, ktorí bojovali v tomto obrovskom konflikte. Vieme, že to nie je prvá iniciatíva, tohto druhu. Nemienime sa tváriť, že sme prišli prví z touto myšlienkou, ale svojou prácou chceme prispieť k uchovaniu pamiatky na týchto ľudí.  Málokto z nich túžil po vojenskej službe a vojnovom nasadení. Málokto z nich chcel opustiť rodinu odísť do strašnej vojny. Nikto z nich sa nechcel stať hrdinom.  Avšak, každý kto sa zúčastnil frontového nasadenia a zažil útrapy rôzneho charakteru sa hrdinom stal.  Nemyslím tým to klišé, ktoré sa za slovom hrdina skrýva bežne vo filmoch alebo literatúre.  Mám na mysli obyčajného človeka, ktorí každodenným prekonávaním vojnových strastí, prekonával samého seba v túžbe prežiť všetku tú hrôzu a vrátiť sa domov.

Týmto článkom, by som chcel vyzvať nadšencov vojnovej histórie, profesionálnych historikov, ale aj laickú verejnosť, ktorej táto iniciatíva nie je ľahostajná, aby nám pomohli. Je nám jasné, že zbieranie údajov o  vojakoch z územia Slovenska nie je jednoduché. Poznáme archívne zdroje, rozličné zoznamy a podobne, ale chceli by sme najmä zozbierať údaje  a  informácie z alternatívnych zdrojov, ako sú rôzne obecné kroniky, nápisy na pamätníkoch v obciach a mestách,  zaprášené rodinné fotoalbumy a pod. V tom by nám mohol pomôcť naozaj hocikto. Stačí urobiť pár jednoduchých krokov,  ktoré sa budem teraz snažiť predstaviť.

Ako pomôcť k budovaniu databázy padlých vojakov z územia Slovenska.

Prvým krokom je predovšetkým  vybudovaniu virtuálneho  pamätníka naším predkom, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne. Tým pamätníkom by mala byť rozsiahla fotogaléria vojakov, pochádzajúcich z územia Slovenska. K budovaniu tohto pamätníka môžete pomôcť, tak, že nám zašlete sken fotografie, na ktorej je nejaký Váš predok alebo iný vojak, ktorý bojoval v prvej svetovej vojne.  Akceptujeme aj fotografie neznámych vojakov, ale v tejto galérii by mali byť uverejňované iba fotografie vojakov o ktorých vieme minimálne to, že pochádzali z územia Slovenska.

Vítané sú akékoľvek údaje k fotografii. Prvom rade by to malo byť : meno a priezvisko, miesto narodenia ( + okres, pod ktorý spadá miesto narodenia v súčasnosti), ročník narodenia a informácia, či dotyčný padol alebo sa z vojny vrátil. Žiadané sú najmä fotky v uniforme, ale akceptujeme aj civilné fotky, ku ktorým budú dodané príslušné informácie.

Každá ďalšia informácia len poteší. Medzi ďalšie informácie, ktoré by sme uvítali by patrili: vojenská jednotka v ktorej dotyčný slúžil, bojisko na ktorom bojoval, dátum povolania do služby, dátum smrti ( v prípade, že vo vojne zomrel), miesto úmrtia, vojnový cintorín na ktorom bol pochovaný. Samozrejme uvedomujeme si, že tieto informácie väčšinou potomkovia nevedia, ale niekedy nám naozaj pomôže každá zmienka.  Nepodceňujte žiadnu rodinnú legendu o vojnovom nasadení Vášho predka, ktorá sa traduje vo vašej rodine. Napriek mnohým nepresnostiam, môže obsahovať reálne faktografické jadro. Fotografie budú uverejňované v článkoch z takýmto  názvom, ako má tento článok a všetky známe informácie o vojakoch, ktorí v ňom budú prezentovaní radi zverejníme. Následne budú všetky fotografie ukladané v špeciálnej galérii na to určenej.  Ak nemáte fotografie, môžete nám pomôcť aj inými údajmi napr.  zoznamom vojakov z Vašej obce (mesta) , ktorí bojovali alebo padli v prvej svetovej vojne, uverejneným v publikácii o obci, meste, či na miestnom pomníčku. V každom prípade, nám vždy pošlite aj zdroj, z ktorej informácia pochádza.

Na inšpiráciu uvádzame prvú skupinu vojakov, ktorých fotografie sme získali. Bohužiaľ informácii o nich máme málo.  Napriek tomu sme veľmi radi, že môžeme tento projekt odštartovať prvou skupinou fotografii a dúfame, že nám pomôžete zozberať čo najviac údajov o nasadení našich predkov v prvej svetovej vojny.

Andreas Purdeš

Andreas Purdeš, 26 rokov, Nižný Mirošov , okres Svidník
Zdroj:
Súkromná zbierka Ing. Jána Kocáka.

Andrej Ondisko

Andrej Ondisko z Vyšného Hrušova, okres Humenné ( na fotografii vojak stojaci v strede). Mária Ondisková (žena sediaca vľavo)
Zdroj:
Súkromná zbierka Mgr. Jaroslavy Meždejovej

Ján Krajník

Slúžil v Husárskom pluku č. 15. Na fotografii je zachytený aj zo svojimi vyznamenaniami. Obdržal Striebornú medailu za statočnosť II.triedy, P.V.Bl 40/15 ( zdroj: rozkaz č.40 pre C. a k. spoločné vojsko – osobný vestník – z roku 1915) . Vzhľadom na to, že dotyčný má aj Karlov vojenský kríž (zriadený až na konci r. 1916) foto pochádza najskôr z roku 1917 (a neskôr). Na golieri má odznak guľometných jednotiek. Inak vzhľadom na to, že fotka vznikla už v pokročilom štádiu vojny, má krásne uniformové súčiastky, možno nafasoval  novú uniformu pre potreby dovolenky.

Ján Krajník a Zuzana Krajníkova z obce Rovné, okres Humenné.

Zdroj:
Súkromná zbierka Mgr. Jaroslavy Meždejovej. Doplnkové informácie dodal Ivan Chudý.

Pavol Krajnik

Pavol Krajnik z obce Rovné, okres Humenné. Otec Jána Krajníka ( vojaka na predošlej fotografii). Padol na Piave.
Zdroj:
Súkromná zbierka Mgr. Jaroslavy Meždejovej

Informácie zasielajte: info@kvhbeskydy.sk

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.