Bojovali v prvej svetovej vojne XVIII. – vojak Ondrej Jacko

austriansingalicia

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou a nemeckou armádou na druhej strane. Tragickým výsledkom týchto bojov boli tisícky padlých vojakov zúčastnených armád.  Úporné boje však prebiehali aj na iných bojiskách. Tak ako u nás zomierali tisíce vojakov z cudziny, vojaci z nášho územia bojovali, krvácali a zomierali na iných bojiskách. Z územia dnešného Slovenska bolo v rokoch 1914-1918 zmobilizovaných viac, ako 400 tisíc vojakov, z nich viac, ako 60 000 padlo na bojiskách prvej svetovej vojny. Obyčajní ľudia, ktorí poslúchli mobilizačný rozkaz a odišli do nezmyselnej vojny. Mnohí z nich sa nikdy nevrátili. Po týchto ľuďoch sa vytrácajú aj posledné stopy ich existencie a to vojnové cintoríny, na ktorých sú pochovaní. Naše združenie sa venuje výskumu v oblasti cintorínov prvej svetovej vojny, preto vieme, akú majú mnohé z nich tristnú podobu.

Dnešná časť nášho seriálu je venovaná vojakovi prešovského Pešieho pluku č. 67 Ondrejovi Jackovi.  Tento text vznikol ako výsledok nášho pátrania po jeho vojnovom osude na základe žiadosti jeho rodiny.

Andrej Jacko

1886 Jánovce (okres Prešov) – 11.9.1914  Kamjana Hora (rajón Zhovkva)

Andrej Jacko patril medzi mužov, ktorý boli povolaní hneď od začiatku vojny a bohužiaľ patril medzi jej prvé obete. Po mobilizácii nastúpil k svojmu pluku, v ktorom si už pred niekoľkými rokmi odslúžil povinnú vojenskú službu. Základné údaje o osude tohto muža nám poskytol úmrtný lístok. Vďaka tomuto dokladu s určitosťou vieme, že bol vojakom prešovského pešieho pluku č. 67 a dátum jeho smrti. Ak poznáme jednotku, v ktorej vojak slúžil, vieme identifikovať v ktorej oblasti sa kedy pohyboval, prípadne akých bojov sa zúčastnil. Andrej Jacko padol 11. septembra 1914.

img_Jacko AndrejÚmrtný lístok Andreja Jacka.

V tom čase sa IR 67 zúčastnil bitky pri meste Rawa Ruska, ktorá prebiehala od 6. -15. septembra 1915. Práve počas tohto bojového stretu zahynul Andrej Jacko. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim zasadiť túto bitku do širšieho kontextu bojov na východnom fronte. Po prvých víťazných stretoch pri Krasniku a Komarowe čakali rakúsko-uhorské armády ďalšie pohraničné strety v Haliči. Na bojisku sa postupne , ale isto začala prejavovať ruská presila. Už v dňoch 26.-27. augusta 1914 bola oslabená 3. rakúsko-uhorská armáda porazená v bitke pri Zloczówe. Pretože 2. rakúsko-uhorská armáda ešte stále nedorazila z balkánskeho bojiska, schytala 3. rakúsko-uhorská armáda ďalší úder v bitke pri Gnilej Lipe (29.-30-8.1914).  Po tejto porážke rakúsko-uhorské vojská opustili Ľvov, hlavné mesto Haliče.

Bitka pri Rawe (11.9.1914)

Bitka pri Rawe Ruskej v septembri 1914.

Zlú situáciu mala zachrániť 4. armáda, ktorá doposiaľ postupovala severovýchodným smerom a chcela napadnúť víťazne ruské jednotky, ktoré obsadzovali Ľvov. Na rakúskej strane nikto nezistil, že ruské jednotky tiež zmenili postup a tak sa k sebe čelne blížila rakúsko-uhorská 4. armáda a ruská 5. armáda. Obe armády sa stretli v čelnej zrážke pri Rawe Ruskej (6.-11. septembra 1914). Práve v radoch 4. armády slúžili aj vojaci prešovského Pešieho pluku č. 67 (ďalej IR 67). Pluk podliehal 54. pešej brigáde (54. IBrig).  Tá bola zase súčasťou 27. pešej divízie (ďalej 27. ID) z Košíc. Košická divízia spadala pod VI. košický zbor a ten bol súčasťou 4. armády.

Kamienna Góra

Obec Kamienna Góra na dobovej mape.

Košická 27. pešia divízia už od 7. septembra zvádzala ťažké boje pri Magierowe  a výšinách južne od tohto mestečka. Ťaživá situácia , ktorá súvisela s narastajúcou presilou ruských jednotiek viedla postupne k tomu, že 4. armáda od 8. septembra prechádzala do obrany. Do 11. septembra sa 27. pešia divízia bránila v priestore obce Kamienna Góra. Práve počas týchto obranných bojov zahynul Andrej Jacko.

Kamjana Hora

Obec Kamjana Hora v súčasnosti.

V súčasnosti sa táto obec nazýva Kamjana hora a leží v okrese Zhovkva, ktorý patrí do Ľvovskej oblasti. O cintorínoch v tejto oblasti nemáme informácie. Skúsenosť nám hovorí, že telá boli najprv provizórne pochované na bojisku. Neskôr keď sa boje vzdialili prebiehali na bojiskách exhumačné práce a telá boli prevážané na najbližší vojnový cintorín. Bohužiaľ dokumenty o týchto aktivitách boli niekde v Ľvove, kde boli neskôr zničené a možno sa nachádzajú vo Viedni, ale sú stratené v obrovských fondoch IX. Oddelenia Ministerstva vojny. Nájsť ich nebude ľahké.Podľa našich skúseností väčšina cintorínov z prvej svetovej vojny je v zúfalom stave. Množstvo ich už zaniklo, či už kvôli nedostatku starostlivosti alebo boli zničené zámerne (za éry ZSSR). Podľa súčasných znalostí nie je možné povedať, kde presne skončili pozostatky Andreja Jacka.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.