Bilancia činnosti Klubu vojenskej histórie Beskydy za rok 2008

rok-2008-male-fotoRok 2009 sa už naplno rozbehol, preto nastal čas zrekapitulovať a zhodnotiť činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy v roku minulom – v roku 2008. Už v januári sme sa pustili do prípravy novej publikácie zameranej na problematiku vojenských cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku. Členovia KVH Beskydy prijali riešenie spracovať publikáciu mapujúcu vojenské cintoríny prvej svetovej vojny na našom území komplexne. Vzhľadom na obsiahlosť a zložitosť skúmanej problematiky sme sa rozhodli spracovať túto problematiku postupne v troch etapách. Začali sme teda prípravy na prvom diely pripravovanej trilógie, ktorý sa venuje okresom Humenné a Medzilaborce. Vďaka podpore Ministerstva obrany Slovenskej republiky tak už od marca mohla naplno začať príprava materiálov potrebných na napísanie publikácie. V jari a cez leto 2008 sme tak v rámci prípravy publikácie uskutočnili cez tri desiatky výjazdov po vojenských cintorínoch. Absolvovali sme niekoľko ciest do vojenského historického archívu V Bratislave, ale aj do oblastných archívov. Koncom leta autorský kolektív už mal nazhromaždený potrebný materiál a mohol začať s jeho analýzou a postupným písaním publikácie.

Výjazdy po vojenských cintorínoch nás len utvrdili v myšlienke, ktorú sme už dlhšie mali v hlavách, a to zrealizovať opravu vojenského cintorína ktorému hrozí zánik. Výsledkom bolo, že v septembri 2008 sme spoločne s miestnou samosprávou uskutočnili pracovnú brigádu s cieľom zachrániť cintorín v Ňagove. Vyčistili sme celú plochu vojenského cintorína od náletových krovín, aby sme následne mohli pristúpiť k zameraniu hrobových polí v teréne. Vzhľadom na to, že cintorín nebol udržiavaný desiatky rokov viditeľnosť hrobových polí bola takmer nulová. Po úspešnom zameraní hrobových polí boli inštalované brezové kríže a veľký centrálny kríž na mieste pôvodného pamätníka, z ktorého ostalo len niekoľko kameňov. Vďaka práci ktorú vykonali dobrovoľníci z klubu a obce sa podarilo zachrániť vojenský cintorín v Ňagove pred zánikom. Pre 102 padlých vojakov ktorý ležia na vojenskom cintoríne v Ňagove tak bolo znova vytvorené dôstojné miesto posledného odpočinku, ktoré si zaslúžia. (viac o rekonštrukcii vojenského cintorína sa dočítate: TU)

Z aktivít uskutočnených v roku 2008 je potrebné ešte vyzdvihnúť besedu vo Vihorlatskej knižnice v Humennom, ktorá sa uskutočnila 9. októbra 2008. Účastníci besedy boli v krátkosti oboznámený s činnosťou KVH Beskydy, jeho cieľmi, ale aj plánmi do budúcnosti. Martin Drobňák sa vo svojom príspevku zaoberal priebehom prvej svetovej vojny na území dnešnej Slovenskej republiky. A po krátkom úryvku z knihy Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch, konkrétne zo spomienok dánskeho vojnového korešpondenta, ktorý navštívil Humenné tesne po skončení frontových bojov a opisuje skazu a vojnové hrôzy na bojisku v prvej svetovej vojne, nasledoval príspevok Radoslava Turika o vojenských cintorínoch na severovýchode Slovenska. Veľmi živá diskusia po skončení besedy bola dôkazom toho, že beseda mala úspech a do budúcna je potrebné opäť pripraviť podobne zaujímavé podujatie. (viac o besede vo Vihorlatskej knižnici sa dočítate: TU)

Na činnosť bohatý rok kulminoval našou účasťou na historickej konferencii v poľských Gorliciach. Na odbornej konferencie Znaky Pamieci II, ktorú organizovalo občianske združenie Galícijský kríž (Crux Galiciae – Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I. Wojny światowej w Galicji), zastupovali svojimi príspevkami KVH Beskydy Martin Drobňák a Radoslav Turik. Prvý z dvojice sa vo svojom príspevku zameral najmä na predstavenie čo do množstva pomerne chudobnej odbornej, ale aj popularizačnej literatúry, ktorá sa venuje udalostiam prvej svetovej vojny, ktoré zasiahli severovýchod dnešnej Slovenskej republiky. Následne sa v krátkosti zameral na opis bojových operácii, ktoré od jesene 1914 do jari 1915 prebiehali na území Slovenska. Radoslav Turik vo svojom príspevku predstavil genézu vzniku a súčasný stav vojenských cintorínov z prvej svetovej vojny na území Slovenska. Zároveň upozornil na špecifiká vojenských cintorínov, ktoré sa nachádzajú na Slovensku, oproti tým, ktoré sa nachádzajú v Poľsku.

Zásadnými zmenami v roku 2008 prešiel aj web www.kvhbeskydy.sk, zavŕšením ktorých bola transformácia klubového webu na elektronicky časopis, ktorá bola uskutočnená v úvode roka 2009. Kým doposiaľ bola väčšina z článkov publikovaných na webe www.kvhbeskydy.sk zameraná na problematiku najmä vojenských operácii, ktoré na území dnešnej Slovenskej republiky prebiehali v čase prvej svetovej vojny, s prechodom na platformu elektronického časopisu sa budeme snažiť prinášať čitateľom príspevky zamerané na aj na ďalšie témy z regionálnej histórie. Preto, sme sa už počas celého minulého roka snažili získať dostatok erudovaných odborníkov, ktorí by našim čitateľov predstavili aj iné témy z regionálnych dejín.

Bodkou za rokom 2008 bolo dokončenie publikácie Mementá prvej svetovej vojny – cintoríny v okresoch Humenné a Medzilaborce. Vydanie tejto publikácie bolo vyvrcholením celoročnej výskumnej činnosti o ktorej som sa v krátkosti zmienil v úvode tohto článku. (viac o samotnej publikácii v samostatnom článku: TU)

Bilancia činnosti KVH Beskydy za predchádzajúci rok je kompletná. Môžeme konštatovať, že rok 2008 bol pre naše združenie úspešný, dokonca si dovolím tvrdiť, že v istých ohľadoch zlomový. Veľmi nás teší, že podporu našej činnosti vyslovuje stále viac ľudí. Činnosť, ktorú ako členovia KVH Beskydy robíme, vykonávame vo svojom voľnom čase. Je to práve podpora od našich rodín, priateľov a známych, ale aj obyčajných ľudí, ktorá nás utvrdzuje v tom, že to čo robíme má zmysel. Aj touto cestou im za podporu akéhokoľvek druhu ďakujeme.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.