All entries by this author

Pietný areál na vrchu Skory

Jan 13th, 2018 | Autor:
Pietný areál na vrchu Skory

Nad obcou Hostovice v okrese Snina sa nachádza bojisko, kde počas I. svetovej vojny bojovalo v radoch rakúsko-uhorskej armády mnoho vojakov z územia Slovenska. Aj preto sme v predchádzajúcich rokoch  priamo na bojisku,pri vrchu Skory vybudovali zvonicu, ktorá má pripomínať pamiatku týchto vojakov. V minulom roku pribudol náučný chodník. V tomto roku chceme v spolupráci
[Čítať ďalej…]Popularizácia vojenskej histórie v roku 2017

Dec 30th, 2017 | Autor:
Popularizácia vojenskej histórie v roku 2017

Činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy sa dá rozdeliť do troch hlavných oblastí: výskum udalostí I. svetovej vojny, obnova zanedbaných vojnových cintorínov a popularizácia témy I.
[Čítať ďalej…]Zimné putovanie náučným chodníkom k zvonici na bojisku I. sv. vojny pod vrchom Skory

Dec 29th, 2017 | Autor:
Zimné putovanie náučným chodníkom k zvonici na bojisku I. sv. vojny pod vrchom Skory

V roku 2016 Klub vojenskej histórie Beskydy a obec Hostovice vybudovali nad obcou zvonicu venovanú pamiatke vojakov padlých v I. svetovej vojny v okolí obce. Zvonica sa nachádza neďaleko vrchu Skory, kde v roku 1915 prebiehala intenzívna bojová činnosť. V roku 2017 pribudol k zvonici náučný chodník. Na sklonku roka sme sa vybrali na nenáročný
[Čítať ďalej…]Výskumná činnosť v roku 2017

Dec 19th, 2017 | Autor:
Výskumná činnosť v roku 2017

Kľúčovou činnosťou Klubu vojenskej histórie Beskydy je výskum. Bez výskumnej činnosti by sme nemohli realizovať ani obnovu vojnových cintorínov, ani naše popularizačné aktivity. Informácie získané
[Čítať ďalej…]Dobrovoľnícka obnova vojnových cintorínov v roku 2017

Dec 9th, 2017 | Autor:
Dobrovoľnícka obnova vojnových cintorínov v roku 2017

Obnova vojensko-historických pamiatok, a najmä zanedbaných vojnových cintorínov z I. svetovej vojny, patrí medzi tri hlavné aktivity občianskeho združenia Klub vojenskej histórie Beskydy. Na severovýchodnom
[Čítať ďalej…]Plán aktivít na rok 2018

Nov 22nd, 2017 | Autor:

V roku 2018 si pripomenieme 100. výročie ukončenia I. svetovej vojny. Zodpovedá tomu aj bohatý plán aktivít nášho združenia. Pre širokú laickú aj odbornú verejnosť pripravujeme široké spektrum podujatí. KALENDÁR PODUJATÍ 22. – 23. 02. 2018: Medzinárodná vedecká konferencia: Slovensko a I. svetová vojna (Miesto konania: Košice) 24. 03. 2018: Turistický pochod po stopách Veľkonočnej
[Čítať ďalej…]Výstava obrazov s tématikou I. svetovej vojny

Nov 11th, 2017 | Autor:
Výstava obrazov s tématikou I. svetovej vojny

Klub vojenskej histórie Beskydy už dva roky spolupracuje so združením Podvihorlatská paleta. Spoločným projektom oboch združení je príprava série obrazov tematicky zameraných na I. svetovú
[Čítať ďalej…]Obnova vojnového cintorína z I. svetovej vojny v obci Zbojné

Nov 8th, 2017 | Autor:
Obnova vojnového cintorína z I. svetovej vojny v obci Zbojné

Neďaleko obce Zbojné sa nachádza vojnový cintorín z I. svetovej vojny. Keď sme v roku 2008 písali publikáciu Mementá prvej svetovej vojny, konštatovali sme, že tento cintorín nie je momentálne možné identifikovať a môžeme ho považovať za zaniknutý. V jari 2014 sa nám plochu cintorína podarilo lokalizovať. Pietne miesto bolo zarastené náletovými drevinami. Napriek tomu,
[Čítať ďalej…]Obnova vojnového cintorína Mikulášová

Nov 1st, 2017 | Autor:
Obnova vojnového cintorína Mikulášová

Pri jazde po ceste z Bardejova do Svidníka púta medzi obcami Smilno a Nižná Polianka pozornosť výrazný kopec. Vrch Kaštielik je na prvý pohľad dominantným vrcholom  a pre svoju strategickú polohu sa začiatkom roka 1915 stal dejiskom urputných bojov medzi rakúsko-uhorskou a ruskou armádou. V dôsledku týchto bojov dnes vrch poznáme aj pod názvom “Hora
[Čítať ďalej…]Posviacka vojnových cintorínov Zbojné a Stakčín

Okt 22nd, 2017 | Autor:
Posviacka vojnových cintorínov Zbojné a Stakčín

Dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy celoročne pracujú na obnove viacerých vojnových cintorínov z I. svetovej vojny. Vyvrcholením nášho snaženia je posviacka vojnového cintorína, ktorá
[Čítať ďalej…]