Augustový medzinárodný dobrovoľnícky pracovný tábor

V roku 2017 Klub vojenskej histórie Beskydy realizuje štyri medzinárodné dobrovoľnícke pracovné tábory na vojnových cintorínoch z I. svetovej vojny. V auguste dobrovoľníci zo Slovenska a Maďarska pracovali na dvoch cintorínoch. Dobrovoľnícky tábor sa uskutočnil v termíne 17. – 19. augusta 2017.

CAMP-3_01

Prvé dva dni dobrovoľníci pracovali na ploche vojnového cintorína Veľkrop v okrese Stropkov. Pokračovalo sa v stavbe chodníka a úprave hrobov. Časť dobrovoľníkov začala práce na výstavbe oplotenia cintorína.

CAMP-3_02

Sobotu sa dobrovoľníci presunuli na vojnový cintorín Sukov v okrese Medzilaborce. V Sukove dobrovoľníci pokračovali v celkovej úprave pietneho miesta. Osadená bola konštrukcia informačného panelu. Začali sme tiež s prípravnými prácami na oplotení cintorína. Časť dobrovoľníkov čistila okolie vojnového cintorína.

CAMP-3_03

Dobrovoľníckeho tábora sa v priebehu troch dní zúčastnilo 25 dobrovoľníkov zo Slovenska a Maďarska. Celkovo počas troch dní odpracovali takmer 600 pracovných hodín.

Projekt dobrovoľníckych pracovných táborov bol realizovaný vďaka podpore Nadácie Orange.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.