Archívny výskum vo Viedni (6.-7. 2. 2014)

Prvý februárový týždeň  sme využili vhodnú príležitosť, ktorá sa nám naskytla a zorganizovali výjazd do Viedne. Hlavným cieľom tejto akcie bolo pokračovanie archívneho výskumu, ktorý členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy realizujú už niekoľko rokov. Dokumenty získané vo Viedni sú pre náš výskum veľmi dôležité. Predovšetkým nám pomáhajú zaplniť biele miesta v systéme starostlivosti o padlých vojakov rakúsko-uhorskej armády počas prvej svetovej vojny. Nemalý význam má aj fakt, že sa nám darí získavať  mená vojakov pochovaných na našom území z primárnych zdrojov. Tieto mená sa v neskoršom období nezachovali a v dokumentoch československých orgánov z neskoršej doby sú už títo vojaci  vedení, ako neznámi. Veľkým problémom je, že dokumenty, ktoré sa týkajú našich cintorínov sú rozptýlené v rozsiahlych fondoch rakúsko-uhorského Ministerstva obrany. Aj keď vieme, ktoré oddelenie ministerstva obrany spravovalo agendu vojnových hrobov, problém je, že ide o fond veľmi rozsiahly.

Každý deň v Kriegsarchive si môže jeden bádateľ objednať iba tri škatule dokumentov. Aj preto je výskum vo Viedni nákladnou vecou.  Táto akcia nám potvrdila, že bádať vo Viedni je lepšie vo väčšej zostave. V tomto prípade sme boli štyria, čo nám umožnilo prejsť denne 12 škatúľ materiálov. Získali sme množstvo kvalitných prameňov, ale  v systematickom výskume vo fondoch Kriegsarchivu budeme musieť pokračovať aj naďalej.  Pri tejto príležitosti by som sa chcel tiež poďakovať  Ing.  Ottovi Jausovi z Rakúskeho čierneho kríža za pomoc a podporu, ktorú nám poskytol pri našom pobyte v Rakúsku.

Martin Drobňák, Radoslav Turik, Lucia Palková pred viedenským archívom. Na fotografii chýba Peter Turik.

Budova viedenského archívu.

Centrum Viedne.

Pamätník obetiam prvej a druhej svetovej vojny z obce Grossobersdorf.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.