Archívny výskum v Budapešti

DSC_0349

Činnosť občianskeho združenia KVH Beskydy si je možné len veľmi ťažko predstaviť bez archívneho výskumu. Snažíme sa pravidelne publikovať nové informácie z oblasti problematiky prvej svetovej vojny. To by nešlo bez pokračujúceho výskumu v archívoch u nás, ale aj v zahraničí. V poslednom období sa výrazne zameriavame na mapovanie bojovej účasti vojakov z územia Slovenska na bojiskách prvej svetovej vojny. Výrazným zdrojom k poznaniu tejto problematiky sú archívne fondy o vojenských honvédskych  jednotkách nachádzajúce sa vojensko-historickom archíve v Budapešti. Nachádza sa tu množstvo kvalitných materiálov. Ich spracovanie však potrvá dlhší čas. Archív v Budapešti sme navštívili už druhý raz v tomto roku, napriek tomu sa nám podarilo prejsť len čas fondov o ktoré sa zaujímame. Pevne verím, že budeme môcť verejnosti už čoskoro predstaviť prvé výsledky tohto výskumu.

DSC_0424

DSC_0422