Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “trenčianskeho” Pešieho pluku č. 71 (časť I.)

Najznámejšia jednotka rakúsko-uhorskej armády v ktorej slúžili prevažne Slováci je jednoznačne Peší pluk č. 71 z Trenčína. Je znám najmä vzburou svojho doplňovacieho telesa v srbskom meste Kragujevac v roku 1918, ktorá sa stala symbolom odporu slovenských vojakov k vojne. Samotná vzbura sa odohrala až v roku 1918. Medzitým prešli slovenskí „ drotári“ dlhou frontovou cestou a ich vojnové výkony sa medzi ostatnými pešími plukmi rakúsko-uhorskej armády vôbec nestratili.

Peší pluk č. 71 mal dlhú históriu. Vznikol už v 1. februára 1860 pri reorganizácii rakúskej armády spojením troch poľných práporov už existujúcich plukov IR 8 (Brno), IR 12, Komárno a IR 54 (Olomouc).  Krst ohňom prežil tento pluk počas Prusko-rakúskej vojny v roku 1866. Od roku 1882 sídlil v Trenčíne. Postupne sa ustálilo doplňovacie územie tohto pluku. Slúžili v ňom najmä muži z vtedajšej Trenčianskej, Nitrianskej, Turčianskej a Oravskej župy. Už vtedy dostal prívlastok „ Drotársky“ regiment, čo súviselo s tradíciou drotárstva v týchto regiónoch.

Už pred prvou svetovou vojnou niesol tento pluk čestný názov Galgótzy, podľa známeho rakúskeho-uhorského  generála.Vojaci pluku nosili červné výložky (odtieň krebsrot) a uniforma mala gombíky žltej farby. Podľa mierovej dislokácie sídlil štáb pluku, II., III. v Trenčíne, I. prápor v Trnave a IV. prápor v Prešporku. Národnostné zloženie pluku v roku 1914 bolo nasledujúce: 85% Slováci,15% ostatni, V pluku bol teda výrazný slovenský element. Mobilizačné plány zaradili tento pluk do 27. pešej brigády (27. IBrig), ktorá bola súčasťou 14. pešej divízie (14. ID) z Prešporku. Táto divízia bola podriadená V. zboru. Prešporský V. zbor bol súčasťou 1. armády generála Viktora von Dankla, ktorá bola určená na front v Haliči proti ruskej armády. Pred odchodom na front slúžil dňa 8. augusta 1914 v Trenčíne poľnú omšu kurát Jozef Tiso

V auguste 1914 tiahol zmobilizovaný pluk do vojny pod vedením plukovníka Felixa Ritter Unschuld von Melasfeld. Celú vojnu pluk absolvoval v zostave 14. pešej divízie. Od začiatku vojny do októbra 1916 strávila táto divízia na východnom fronte. Potom bola 14. ID prevelená na taliansky front, kde bojovala až do konca vojny.

Prvé bojové skúsenosti získal trenčiansky pluk v  bojoch pri Krasniku. Víťazstvo v tejto bitke bolo vykúpené krvavými stratami.  Následne sa začal postup na mesto Lublin (26.8.-1.9. 1914), ruská protiofenzíva pod Lublinom (2.-6.9. 1914), boje na Sane a Visle (6.-8. 10. 1914).  Po bojových stretoch pri Lubline mal pluk už 50% straty a potreboval prvé výrazné doplnenie pochodovými prápormi.

Pluk sa zúčastnil bitky pri Ivangorode (22.-26.10.1914), bojov pri Opatowke (27.10.-2.11.1914), bitky pri Krakowe (16.-25. 11. 1914). Rok 1914 pluk ukončil v bojmi na rieke Nida, ktoré prebiehali po veľkej bitke pri Limanowej (19.-31. 12.1914).

Rok 1915 sa začal v znamení krvavých bojov v Karpatoch. Prešporská 14. pešia divízia bola prevelená k 2. armáde generála Böhma-Ehrmolliho. Vojaci trenčianskeho pluku sa tak so svojou divíziou dostali do víru krutej karpatskej kampane. Stali sa tak jednou z mála „slovenských“ jednotiek rakúsko-uhorskej armády, ktoré bojovali na území dnešného Slovenska. Stalo sa tak na území dnešného okresu Snina.   Divízia absolvovala väčšinu karpatských bojov a po víťaznej nemeckej ofenzíve pri Gorliciach (máj 1915), patrila divízia k jednotkám, ktoré prenasledovali ustupujúce ruské sily. Do väčších stretov sa divízia dostala pri Przemysli (14.5-4.6.1915), pri Grodku-Magierowe (16.-19. 6. 1915), pri Gnilej Lipe (29.6-2.7.1915). Na prelome augusta a septembra sa divízia zúčastnila ofenzívy vo východnej Haliči. V jeseni sa front stabilizoval a až do júna 1916, keď vypukla Brusilovová ofenzíva. Po dlhých mesiacoch nečinnosti nachytal ruský útok rakúsko-uhorské armády nepripravené. Po prvých neúspechoch sa podarilo ruské útoky zastaviť. Ťažké boje absolvovala 14. ID v bitke pri meste  Brody (28.7.-3.8.1916), bitke pri Zaloszce (4.-8.8.1916) a bitke na rieke Sereth (6.-12.9. 1916). posledné boje na východnom fronte divízia absolvovala počas ruskej jesennej ofenzívy. V októbri 1916 boli „Prešporáci“ prevelení na taliansky front, ale až do apríla 1917 sa divízia nezúčastňovala veľkých bojov. Divízia mala dostatok času na aklimatizáciu na novom bojisku. V apríli bola 14. pešia divízia rozmiestnená v okolí obce Vrtojba. V tomto priestore zažili a j trenčianski í vojaci prvé významné strety s talianskou armádou. Na prelome mája a júna sa divízia zúčastnila 10. bitky na rieke Soča a na prelome augusta a septembra zase 11. bitky na rieke Soča. Po úspešnom prielome pri Kobaride (12. bitka na rieke Soča, 24.-27.10.1917) sa 14. pešia divízia zúčastnila postupu k rieke Tagliamento, kde sa front na niekoľko mesiacov zastavil. V júni 1918 sa začala ofenzíva na rieke Piava. Prešporská divízia patrila medzi jednotky, ktoré mali prekročiť rieku Piava.  Po ťažkých bojoch bola rakúsko-uhorská ofenzíva porazená a začal sa strastiplný ústup k Tagliamentu. Čiastkových bojov sa divízia zúčastňovala, až do začiatku novembra, kedy došlo k zastaveniu bojov na talianskom fronte.

 Medzi padlými vojakmi trenčianskeho IR 71 boli aj títo vojaci:

 • Adamovics Ján, roč. 1894, Dežerice (okres Bánovce nad Bebravou). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Adamus Ján, roč. 1874, Ostratice – m.č. Veľké Ostratice (okres Partizánske). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Adamůs Johann, roč. 1876, Ostratice – m.č. Malé Ostratice (okres Partizánske). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bartek Štefan, roč. 1892, Kotešová – m.č. Zemianska Kotešová (okres Bytča). Padol na fronte v Haliči.
 • Batori Lipót, roč. 1893, Žilina (okres Žilina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bednárik Paul, roč. 1896, Olešná (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Biroš, Jiři, roč. 1888, Podmanin (okres Považská Bystrica – m.č. Podmanín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bisza Josef, roč. 1884, Nová Bystrica (okres Čadca). Zomrel v zázemí.
 • Bjel Pavel, roč. 1874, Sverepec (okres Považská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Blažek Antonín, roč. 1896, Turzovka (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Braczinek Josef, roč. 1893, Horná/Dolná Maríková (okres Považská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bronerski Štefan, roč. 1897, Námestovo (okres Námestovo). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Budos Imrich, roč. 1890, Čierne (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Buttko Rafel, roč. 1891, Jablonové (okres Bytča). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cimbor Vjekoslav, roč. 1893, nar. v Chorvátsku, príslušný do Krásno nad Kysucou (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cservený Ján, roč. 1895, Trenčín (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csillag Paul, roč. 1884, Sučany (okres Martin). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csizsmík Ján, roč. 1883, Turzovka (okres Čadca). Padol na fronte v Haliči.
 • Cziba Josef, roč. 1880, Rosina (okres Žilina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Czimprich Antonín, roč. 1885, Pezinok (okres Pezinok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Čižmik Josef, roč. 1874, Turzovka (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Čižmik Josef, roč. 1893, Turzovka (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dedik Martin, roč. 1888, Moravské Lieskové (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Derik Jakob, roč. 1896, Dolná / Horná Maríková (okres Považská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dlhopolscek František, roč. 1893, Turzovka (okres Čadca). Padol na fronte v Haliči.
 • Dolinay Josef, roč. 1887, Pružina (okres Považská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Drevenak Ján, roč. 1869, Prečín (okres Považská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dubravka Josef, roč. 1875, Sverepec (okres Považská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dula Štefan, roč. 1889, Tvrdošín – m. č. Krásna Hôrka (okres Tvrdošín). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Gagó Ondrej, roč. 1888, Horná Súča (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gajdlan Štefan, roč. 1883, Rudina (okres Kysucké Nové Mesto). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Galkó Josef, roč. 1896, Klieština (okres Považská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gerliczy Josef, roč. 1883, Kuzmice – m. č. Vitkovce (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Girolach František, roč. 1895, Čierne (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Glusák Ignác, roč. 1889, Trenčín – m. č. Veľká Kubrá (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Greguss Emerich, roč. 1895, Makov (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Grosmann Franz, roč. 1886, Sklené (okres Turčianske Teplice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gulcsik János, roč. 1888, Čadca (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Halanik Peter, roč. 1890, Bytča (okres Bytča). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hankó Michael, roč. 1895, Rakša (okres Turčianske Teplice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hausner Ondrej, roč. 1900, Papradno (okres Považská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Holecz Peter, roč. 1876, Trenčianska Teplica (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Holisek Rudolf, roč. 1885, Trnava (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horezsky Jakob, roč. 1883, Žilina – m.č. Bytčica (okres Žilina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hujik Matej, roč. 1881, Kolárovice (okres Bytča). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hulinko Alexander, roč. 1888, Ďurčiná (okres Žilina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chovanec Stefan, roč. 1896, Mojtín (okres Púchov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jankovecz Ondrej, roč. 1893, Hrabovka (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jankovszky Michal, roč. 1895, Horný Vadičov (okres Kysucké Nové Mesto). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janovicz Ján, roč. 1886, Osádka (okres Dolný Kubín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Janura Štefan, roč. 1873, Porúbka (okres Žilina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jaszek Sandrik Franz, roč. 1896, Zábiedovo – m.č. Hámričky (okres Tvrdošín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Javerok Michal, roč. 1874, Lysá pod Makytou (okres Púchov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kalais Andrej, roč. 1892, Závada pod Čiernym vrchom (okres Bánovce nad Bebravou). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kálman Štepán, roč. 1898, Petrovice – m.č. Setechov (okres Bytča). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kavalik Anton, roč. 1885, Novoť (okres Námestovo). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kmety Josef, roč. 1881, Martin – m.č. Záturčie (okres Martin). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kollarovics Antonín, roč. 1882, Krásna Ves (okres Bánovce nad Bebravou). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Koreň Ondrej, roč. 1886, Bobot – m.č. Bobotská Lehota (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Korista Juraj, roč. 1894, Divina (okres Žilina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kratos Andrej, roč. 1867, Vysoká nad Kysucou (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kraůs Alfred, roč. ?, Mníšek nad Popradom (okres Stará Ľubovňa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kubovics Ján, roč. ?, Chocholná-Velčice – m.č. Veľká Chochoľná (okres Trenčín). Padol na fronte v Haliči.
 • Kúčera Jozef, roč. 1879, Krásno nad Kysucou (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kulifai Anton, roč. 1893, Kšinná (okres Bánovce nad Bebravou). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kürti Ciril, roč. 1891, Svrčinovec (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci IR 71 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Greft Josef, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gubalek Jánoš, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jäckl Michael, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiss Štepán, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Poľsko

 • Karlák Anton, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
   

Zdroje:

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz